You are on page 1of 12

Aitor Doblado 4tC

ELS PIXELES DE LA
FOTOGRAFIA BALSEROS ES
DE 1081 X 713 =7707216
COLORS DIFERENTS PER
PIXEL. PES DE LA
FOTOGRAFIA 788 Kb ES
NECESITEN 7.87 Mb PER
MOURE AQUEST FIXER

ELS PIXEL DE LA
FOTOGRAFIA ARADA ES DE
1921 X 1461 =2806581 COLORS
DIFERENTS PER PIXEL. PES
DE LA FOTOGRAFIA 1.74Mb
ES NECESITEN 25.4Mb PERO
MOURE AQUST FIXER.