You are on page 1of 1

Setmana 8-12 febrer 2010

ASUMPTE DETALL

Programació CONSULTAR CALENDARI MENSUAL DE SESSIONS D'AVALUACIÓ


trimestral AL BLOG AL FINAL DE LA PÀGINA PRINCIPAL

LLIURAMENT DE NOTES I INFORMES 23 març

A G E N D A
DILLUNS 1

DIMARTS 2

DIMECRES 3

9'00H. EXCURSIÓ PARC DE TRANSIT D'ALACANT 2NS .Marina,


Ainara, Ramón
9:00 Infermer escolar 1rB
10:00 Infermer escolar 1r A

PFC

GRUP I. Visita Taller de Vicent Mora


GRUP II Treball de grup Les competències a les àrees curriculars

DIJOUS 4
12'45h. Reunió Infantil PCC

DIVENDRES 5

9'00h. Excursió Coves de Canelobre 5ésAB , Antonio