You are on page 1of 6

aldarri

Urduñako ezkertiar eta abertzaleon ahotsa


2009 ko urtarrila aldarri@euskalerria.org 1.zbk.

hizka-mizka K aixo Urduña!, umila eta beharrezko aldizkari informatibo honen


lehen alea zure eskuetan jartzen du Urduñako Ezker
Abertzaleak. Urduñan eta Euskal Herrian gertatzen denaz
jakinarazteko proiektu bat izatea nahi dugu, bizilagun guztien
ametsak eta kezkak konpartitzeko tresna izan dadila. Ezeren truke ume,
udala gazte eta helduen laguntzan aritzen zareten guztiei gure besarkada; horixe
PNVren errekor berria: da justu, solidario eta hobe izango den hiri batera heltzeko bidea.
Bizkaiko zorrik handiena
Euskaraz bizi diren pertsona kopurua gero eta handiagoa da Urduñan,
etxebizitzak:berandu eta horrexegatik, aldizkaria euskaraz soilik ere argitaratzeko konpromisoa hartu
txarto dugu. Euskara ulertzen baduzu, edo ikasten ari bazara, ahalegin txiki bat
egiten animatzen zaitugu eta, aldizkaria horrela hartuta, euskaraz irakurri!
parke eolikoa eta golf
zelaia
U
laburrak den rduña
tasak: gezur gehiago den ona et
ont a
zat kudeake
t
garbia et a
Larruazabal
a
tzea
Gasteizera autobusa partehar
tzailea
ki
Garoña itxi orain! ra babide
e ku
Urduña obrengatik es
zabalik

sozioekonomia pe nd entzia
Urduña inde ismoa
sozial
kapitalaren krisia,
ondasun banaketa demokratikoa
Euskal Herria
egoera politikoaren
irakurketa
Joan den abenduaren 28an inuxentada txiki bat jaso zenuten posta
kutxan; bertan, Urduñako biztanle banak ordaindu beharreko 1.679,77 €-ko
kantitatea aipatzen zen, EAJko agintarien kudeaketa negargarriak sortu
eskerrik asko Aitor duen izugarrizko zorra denon artean ordaintzeko hain zuzen ere.
Ezin ahaztu momentu honetan Larriena benetan, egia dela! 10 milioi euroko zorra batekin, Bizkaian errekorra,
Aitor Jungitu Oxinaldi, pasa den kale gorrira eramaten gaituzte. Lehenengoak gara bai kudeaketa txarrean,
urtarrilaren 1ean hilda. Urte bai eta zorrean ere, eta azkenak, berriz, zerbitzuetan. Guzti hau Urduña bizi
luzeren buruan guztiontzako den demokratikoa ez den inposaketaren ostean eta benetako oposizioari
laguntza eskaini digu bere udal erabaki hartze prozesua baimendu ez zaioaren ondorioz. Azken bi
lanbidean eta ezker legealdietan garatutako apartheid politikoak denboran bat egiten du diru
abertzalearen sindikalista publikoaren neurri gabeko murriztearekin, baita hiriaren zorren handitzearekin
moduan ere. Bere ildoa jarraituz ere.
Euskal Herria libre eta Urduña
demokratikoa lortzea izango Datorren martxoak 1, Euskal Herria osatzen duten zazpi herrialdeetatik
da gure omenaldirik onena. hirutan hauteskunde autonomikoak ospatuko dira. Gure herriak pairatzen
duen herrialde banaketaren ondorioz, hiru milioi biztanleetatik, nafarrek,
lapurtarrek eta zuberotarrek ezin izango dute bozketa hauetan parte hartu.
Jakin badakigu gure herria, guztiontzat izango den bueltarik gabeko aldaketa
politiko baten aurrean dagoela; indarrak bateratu eta aurrerakoia eta
independentziaren aldeko taldea bultzatu nahi dugu, aldaketa politiko
horren erabateko eragile izan dadila eta horrela Euskal Herria onartu, Espaina
eraikitzen erabili diren estatutu errezeta zaharrei aurre egiteko.
Aldizkari honen prestaketan genbiltzala, boteretsuen laguntza duen
herri batek palestinar herria masakratu egiten zuen. Genozidioaren aurrean,
hiltzaileak eta bere laguntzaileak, batzuen eta besteen errua dela esanez
saiatzen dira gu engainatzen. Nazioarteko komunitateak, gatazkak
konpontzeko kondenatzea berez ez dela bidea agerian utzi du; benetako
ekintzak eta herri banari bere etorkizuna erabakitzeko aukera eman diezaioten
irtenbideak behar dira. Elkarrizketa eta autodeterminazioa ditugu bideak.
udala

PNVren errekor berria:


Bizkaiko zorrik handiena
B izkaiko
Aldundiaren datu
Foru

ofizialek adierazten
dutenez, Urduña
bizilagun banako zor publiko handien
duen udalerria da, herrialdeko bataz
bestekoa hamar aldiz handiagoa
ere. Datu hau beldurgarria da,
parekotasunik gabekoa
langabeziaren datuekin ez ba dugu
elkartzen, honetan ere kopuru
handien duten udalerriekin bat
baikatoz.

Ezin izendatu: Lapurreta, Nagia,


Gaitasunik falta … motz geratzen
gara; datuek zera esaten dute:

buruz buruko zorrik handiena


Gure udalerriak badaramatza urteak
Bizkaiko buruz buruko zor bizi handien
duten herrietako zerrendan buru
izanda; joera hau zuzendu
beharrean udalak bere zorra handitu
du berretura forman. 2006 urtean
bizilaguneko zorra 969,3 €takoa zen,
handik hona ez da eten handipena.

bizkaiko zor bizi industria basamortua alkatearentzat gehienezko


handienetariko bat soldata
Azken 30 urteetan 3000 lan postu
Gure udalerriko zor garbia, 10 milioi baino gehiago desagertu dira gure Legeak baimentzen duen
euro baino gehiagokoa, Bizkaiko herrian. PNV-k industriarako gehienezkoa kobratzen duen
handienetariko bat da. Bizi lagun azpiegitura berriak iragartzen ari da alkatea da gurea (ia milioi bat
kopuru txikikoa bada ere (35.a ahots handian bitartean, baina bere pezeta hileko) , honi zenbait
Bizkaian) gure zorra baino handiena kudeaketa lotsagarriak gure industri elkarteko administratzaile bakarra
duten herriak zazpi besterik ez dira, sare urria akabatzen lagundu du. izateak dakarkiona gehitu behar,
gehienak hiri gune handiak (Bilbo, gehitu ere arlo banako arduraduna
Barakaldo, Getxo …). l a n gab ez i a t a s a i t ze l a izateari dagokiona, baita ere goi
mailako karguei ematen zaien dieta
Zor publikoaren garapena itzela izan Duela bost urte, Urduñak, Euskal eta beste horrelakoak batzordeetara
da. Udalak ezin du eskatutako Erkidegoko langabeziaren indize eta udalbatzetara joatekoarena ere,
hainbat maileguei aurre egin, eta handiena izan zuen, ezkerraldeko …
bere burua itota ikusi dutenean gure edo enkartazioko herriek baino
agintariek premiazko ordainketak gehiago. Egun zifra parekoak Gure udalerriko egoera ekonomikoa
kitatzeko diru gehiagoren eskeari ekin topatzen ditugu, eta berriro ere, larriagoa da gaurko krisialdi honetan;
diote. azken urtean langabeziaren gure hiriak erakusten digun irudia
hazkuntza %60 izanda, sailkapen kezkagarria da benetan: udala
ondarea salgai honen buruan gaude; 2007ko gainezka zorretan, gehiegizko udal
azaroan 127 pertsona baziren zergak, alkate eta zinegotzien
Duela gutxi Aldundiak Urduñaederra langabezian, urte bete beranduago soldatak milioietakoak, langabezia,
elkarte publikoaren akzioak erosi 201 dira. lantegi ixtera, oinarrizko azpiegitura
zituen 884.973,87 eurotan. Ezkutuko falta, etab. Ekonomia emankorra
esku hartze honek udalak dituen izan den bitartean, gure herria PNVk
gastuen zati txiki bati aurre egiteko presio fiskala egoki kudeatzen jakin ez badu eta
besterik ez du balio izan: inolako beharrik gabe kale gorrian
haurtzaindegiko eraikuntzarako Bizi lagunek itotzen gaituen presio utzi badu, zer espero dezakegu
mailegua kitatzeko, bolatokia, fiskala pairatzen dugu, zergak eta krisialdi egoera honetan?
frontoian berrikuntza gastuak, etab. udal tasak azkeneko legealdietan
Iceberg baten punta besterik ez dira, ez dira handipenean gelditu eta ia
udalak gure ondarearen zati bat bikoiztu egin dira; zerrendako gehien
saldu behar izan du erreziboak ordaintzen dugunak gara honetan
bueltatzeko beharrik ez izateko. ere.
udala
etxebizitzak: berandu eta txarto

P asa den urrian, lehen


azokan zegoen lekuan
egin diren tasatutako
preziotako etxebizitza
zozketa egin zen; azkenean, gure
alkateak “etxebizitza sozialak” esaten
badu ere, ez dira bat ere merkeak
suertatu, berez beraien prezioa,
soziala esatetik oso urrun gelditzen
da. Baita gure gune historikoan, gune
babestua izanda, eraikuntzan
erabiltzen diren elementuak kontutan
izatekoak dira.

Berandu eta txarto


Urteak eman dituzte etxe bizitza
sozialak egingo zirela esaten, eta
orain, pezetetan kontatuta, 30 diren enpresentzako dirua pilatzea, dauden hormen konposaketak eta
milioitako prezioa jartzearena, gure besterik ez dago. erabilitako materialak indarrean
ustez, PNVren partetik adar jotze bat dagoen arauditik kanpo daude
da biztanleriari iraina egiteaz aparte. Horrela zaintzen du ondarea
Ondoko udalerrietan, Amurrio edo PNVk? Aparteko aipamena
Laudio kasu, babes ofizialeko “teilatuarentzat”; posiblea zen azken
etxebizitzak (VPO) gure herrian duten Urduñako gazte batzuentzat kartzela milimetroraino eraiki ostean ez dago
prezioaren erdian jartzen dira salgai zigorrak eskatu ondoren, “ondare aukerarik teilatua ateratzeko. Jakin
eta badaramatzatela urteak historikoari eragindako kalteak” behar, agiantza hau Gune Historiko
horrelakoak egiten. Egungo krisi leporatuta, guzti hau hamaika urte Berrikuntza Planak behin betiko
egoera honetan gazteriak, pisu bat hutsik eta zaindu gabe zeuden debekatuta du eta, zabalera bost
erosteko behar duen mailegu bat alondegiko horma batzuk metro baino handiago duten
eskuratzea zail xamar du. margotzeagatik, eta etxeetara kaleetan, gutxienezko 75 cm hegala
helarazi idazki bat zera baieztatzen: markatzen du; aldi berean,
Zozketan pisua erosteari aukera “Udalak horrelako ekintzak ezin ditu teilatuetan terrazak debekatzen ditu
egokitu zitzaien hamalau pertsonatik, onartu, gure ondarearen erantzulea guztiz.
badirudi hamarrek uko egingo ziotela baita”, PNVek bere moral bikoitza
ordaintzeko ezintasuna dela medio, agerian uzten du azokan egindako Lehenengo aukera izanda, diru
eta udalak erreserba zerrendako etxebizitzekin: Gune Historikoaren apurra aurrezteko nahian eta metro
pertsonei egokitu zien; hala eta guztiz Berrikuntza Planak markatzen dituen karratu bat gehiago ateratzeko,
ere, etxebizitza kopuru erdia baino irizpide zein betebehar, bata arauen gainetik pasatzen badira,
ez da saldu. bestearen atzetik ahazten ditu nola demontre zainduko du udal
honek publikoa den ondarea?
Urduñan, behar handiak dituzten Egindako eraikuntzak ez du udal
taldeen nahietarako, gazteak araudia betetzen, ez forman ez eta
adibide, erantzunak eskaintzen bolumenean ere. Urduñako guneko
dituzten etxebizitza politikak behar eraikuntza tipoarekin apurketa
ditugu; zoritxarrez, PNVrentzat handia sortzen du, gainera ez dira
propaganda eta berarekiko leialak kontutan izan ere kaleari begira

parke eolikoa eta golf zelaia 2


udalak 350.000 m -ko golf zelaia eraiki nahi du

U rduñako PNV, arrazoi


ekologikoak eta
Urduñarrentzat ona ez
dela argudiatuz,
Aloria arteko GOLF ZELAIAREN
egitasmoa.

Duela 8 urte Ezker Abertzaleko


Zenbat ur erabiliko da? Zenbat
pestizida eta kutsagarri erabiliko da?
Zer gertatuko da La Muerako
iturburuarekin?
Gamesa entrepresak San Pedro zinegotziek erakutsi zion orduko
mendian ezarri nahi duen parke gobernu taldeari, Xabier Egiluz buru Urduñak beste “kirol” azpiegiturak
eolikoaren aurka agertu izatea berri zelarik, Urduñarentzat onura eskasa behar ditu, frontoia bukatu gabe
on bat da. eta itzelezko zama zela. Zer dela eta dago, igerilekuak hondatuta,
berhartzen dute orain proiektu hori? p o l i k i r o l d e g i r i k
Alderdi horri eskatzen diogu irizpide Gaur dugun zelai txikiak 60.000euroko gabe…Kanpotarrentzat egin nahi
berdinak erabil ditzala eta galera badu urtean, zenbat duten Golf zelaiak ez dio gure herriari
ingurugiroaren eta urduñar kostatuko zaigu 300 aldiz handiagoa inongo onurarik ekartzen.
gehiengoren alde eginez, baztertu dena? Nor edo nortzuk izango dira
dezala behin betiko La Muera eta benetan onura lortzen dutenak?
laburrak 2009 urterako zerga igoerak
tasak: gezur gehiago Bizkaiko udalerrietan

A lkateak zikoinan iragartzen du urte honetarako udal tasek bere


horretan jarraituko dutela. Gezurtia izan behar da benetan,
zergak igoko ez dituela adierazteko eta aldi berean Bizkaia
osoko igoerarik altuenetarikoa dena egiteko %4´9-ko
igoerarekin. Ondoko koadroan ikusi daiteke beste herrietan igoera apalagoak
egitea erabaki dutela, baina hemen PNV-k herritarrak etengabe estutzen
jarraitzen du.

Murriztea erabaki duten udal zerga bakarra, ibilgailu historikoei dagokiena


da Poluxek hala eskatuta, bera halako ibilgailu baten jabea baita.

Larruazabal
P asa den ekainean, ezker abertzaleko
batzarkide taldeak Bizkaiko Batzar
Nagusietan Larruazabaleko batzarra
osatzen duten herrietan beharrezkoak
Mendeikak saneamendua baduela baina moldatu
beharra dagoela, Lendoñobeitik ez duela
saneamendurik baina bera burutzeko plana du egitea
falta zaiolarik, Lendoñogoitik eta Belandiak ez dutela
diren hobekuntza batzuk egiteko proposamena aurkeztu ez saneamendurik ezta proiekturik ere ez.
zuen. Proposamenean, bertako ur edangarriaren sarea
berritzeko plan bat eratzea eskatzen zen, eta era berean Azkenean, proposamen hau ez zen onartua izan PNVren
saneamendu sareen plan integral bat burutu beharra kontrako bozkei esker, nekazaritza eta herri hauen
azpimarratzen zen honako datuak kontuan izanda: garapena ze gutxi axola zaien argi geratu zelarik.

Gasteizera autobusa

U rtarrilaren 2az geroztik Gasteizerainoko


autobus zerbitzu publikoa desagertu da.
Orain, zerbitzu publikoan bidaiatzeko
uztea erabaki dute. Orain Gasteizera autoz joan behar
izango dugu, haiek behin eta berriz darabilten
jasangarritasunarekin bat egiten ez duen arren, edo
Amurrioraino joan behar izango dugu taxi bestela Amurriora jo autobusa hartzeko.
bidez eta bertan Gasteizera joateko autobusa hartu.
Taxi zerbitzuak 1´20 euroko kostea du. PNV-ri exijitzen diogu zerbitzua berriz ere martxan jar
dezan, “dabilen hiri” honetan “inkomunikaturik” geratu
Urduñan autobus bakarra genuen Gasteizera joateko. ez gaitezen.
Zerbitzu hau indartu ordez, langile zein ikasle askok bidai
hau egunero egiten dutela gogoratu behar dugu, Ezker abertzaleko Araba zein Bizkaiko batzarkideak
genuen apurra ere galdu egin dugu. Araba eta Bizkaiko lanean dihardute erabaki honen inguruan argibideak
aldundien arteko negoziazioetan gu zerbitzurik gabe eskatzen eta zerbitzua berriro ere jar dezaten eskatzen.

PSOE bete zure hitza: Garoña itxi orain!


P asa den azaroaren 1ean Gasteizen Eguzkik
deitutako eta sindikatu guztiek
bultzatutako manifestazioa burutu zen
Garoñako zentral nuklearraren itxiera
Datorren martxoan zentral nuklear honen esplotazio
baimena agortzen da eta lortu behar duguna da
baimen hori ez dadila gehiago luzatu Iberdrola eta
Endesak (Nuclenor) espainiar gobernuarekin adostu
eskatzeko. Zentrala, Urduñatik kilometro gutxi batzuetara nahi duten bezala. PSOE-k bere hauteskunde programan
dagoena, Europa osoko zaharrenetarikoa da eta Garoña itxiko zuela hitz eman zuen. Garoña itxi dezaten
egoera oso kaskarrean dago. Gogorarazi nahi dugu exijitzen dugu. Gogorarazi nahi dugu, urteak direla
Urduña lehenengo perimetroan kokatzen dela istripu Urduñako Udalbatzak Garoña ixtearen aldeko mozioa
kasurik balego, inguruan bizi garenontzat honek onartu zuenetik, haiei ere zentralaren itxierarekin
suposatzen duen arrisku egoerarekin. konpromisoa eskatzen diegu.

Urduña, obrengatik zabalik

U daletxeak obra asko gelditu behar izan


ditu diru faltagatik: San Inazio auzoko
bolatokia, depuragailua, Nerbioi Garaiko
lehenengoa izan behar zuel baina gauzak
Hilabeteak pasa eta gero, Bizkaiko Foru Aldundiak
proiektuaren moldaketa bat egiten du 2008ko ekainaren
24ean eguneko ordenatik kanpora, Urazca eta
Degremont SAri 2.861.049 euroko aurrekontu adizionala
nola egiten ari diren ikusita, azkena izatea ere ez da emanaz, obraren fase berri bat izango balitz bezala
harritzekoa izango. aurkeztuz benetan diru publikoa enpresa pribatuetan
txertatzeko operazioa delarik. Hauxe da PNV-EA-PSOEren
Depuragailuko lanak bertan gelditu behar izan ziren formula euren enpresak krisitik ateratzeko.
lanak burutu behar zituen enpresak (Urazca) krisi egoera
zela eta ordainketak eten behar izan zituelako.
sozioekonomia
KAPITALAREN KRISIA
ondasunaren banaketa

P asa den udaren


amaieratik “krisia”
hitza entzuten ari gara
jo eta ke. Baina
oraindik inork edo gutxik ez du bere
benetako sorreraren azalpena
ematen.
Hasieran, Estatu Batuetako
etxegintza puxikarantz abiatu zen
eztabaida, finantza handiak, etab.
Egun, larrialdi honen benetako
arrazoiak ezagunak dira guztiontzat:
Espekulazioa eta diru bilketaren neurri
gabeko nahia kapitalaren partetik.
Horrelako jokaerek krisialdi enpresak honi aurre egiteko prest SOMOLSA: Instalazioak itxita.
ekonomiko batetan murgildu dute daudela saldu digutelako. Beraz,
mundua, eta, beti bezala, munduko derrigorrezko galdera: Zer dira COVERCLIM: (Lehen LAO) Krisia dela
langileriak eta babesik gabekoek Firestone, Arcelor, Mercedes, eta, langile gehienak kalean dira eta
jasango dute bere eragina. Gauzak Cegasa, Michelin, eta beste hain bakarrik biltegiari irteera emateko
horrela, bai publikoak diren diru beste enpresetako erregulatzaile taldetxo bat geratzen da. Etorkizuna
agintarien partetik, baita finantza txostenak?. Egoerak gaindituta, ixtean du.
instituzioen partetik ere hartzen diren erreala ez dena saltzen digute, beti
neurriek, ondasunaren iturrien ere, kapitalaren morroi leialak diren UDALA: Txarra baino txarragoa den
jabetasuna mantentzeko, galerak hainean honen abiapuntuak kudeaketaren ondorioz izugarrizko
gizarteari banatzen dizkiete. jarraituz. zorra biltzen du. Udal egitekoa
enpresen neurri berberetatik doa:
Beste era batez esanda: diru Amaitzeko zera esan: egoera honek, Zerbitzuak pribatuak diren enpresei
publikoaren bitartez ekonomia administrazioak eta enpresarien ematea, agintarientzako milioietako
berpiztu, zerga fiskalak merkeagoak arteko adostutako neurri guztiei soldatak, kontuen erantzukizun
eskaini etxegintza laguntzeko, eta aurrez aurreko oposizioa eskatzen publikorik ez duten enpresen sorrera
azpiegiturak eraiki, beti ere pribatua du, lan postuen iraupena ahalik eta paraleloan …
den kapitalaren onurarako eta indar handiaz aldarrikatzen,
enpresaritzaren aldekoak. prekarioan diren lanen kontrako Hau da Urduñan dagoen enpresa
borroka, lanaren banaketa bai eta pribatu zein publikoaren egoera.
Hots, diru publikoa, larrialdi egoera ondasuna ere. Gizarte gehiengoaren Krisiari aurre egiteko momentua ez
honetara bideratu gaituen ase interesa orokorra, kapitalaren da bat ere itxaropentsua. Egoera
gabeko kapitalaren eskuetan jartzen interesaren gainean izan dadila honen kontra egiteko errezetak
dute. Aldi berean, enpresa mundutik azken finean. mundu osoan bezalakoak dira:
zaharrak diren betiko errezetak ondasunaren iturrien banaketa,
eskaintzen dira: lantegien ixtera, Urduña ez dago egungo krisi honen espekulazioa eteteko politikak
lanpostuen zerrenda txostenak, kanpoan, baina ezin ahaztu 2000 garatu, giza larrialdian diren
kanporaketak, lan berrikuntzak, etab. urtetik industriagintzak larrialdi egoera pertsonak laguntzeko neurri
Beraz, betikoa eta gehiago, bat jasaten duela. Enpresetan eraginkorrak hartu, lan baldintza
langileon gerrikoa estutu eta sortu beharrezkoa zen inbertsio falta, ahulekin amaitu, oinarrizko jakien eta
ez dugun krisia gure lepotik ordaindu, kudeaketa txarra eta instituzioen erregaien prezioak kontrolatzeko
jakinda ere, azken urteetan beraien babesa falta eragile nagusiak izan neurriak hartu; azkenean, unetik at
onurak %73an handitu dira gure dira eta lan postuen etenik gabeko eta sarraskitzailea den ekonomiko
soldatak %4 jaitsi diren bitartean. galera eguneroko adierazlea. Une eredu hau aldatzeko beste sistema
honetan egoera honi krisia gehitzen justu eta solidarioagoa baten truke,
Krisia dagoela baiezta daiteke guzti zaio, eta aurre egiteko lan egin behar da.
honekin, baina, egungo gutxienezkoetan dagoen
handipenaren ereduaren krisi sakona industriagintza ahula topatzen dugu. Ekonomiaren garapen positiboa eta
da, baita neoliberalismo mitoarena Egun, etorkizun goibela dugu eta emankorra izan den azken urte
ere. Hitz gutxitan esanda, enpresen egoera honelakoa da: hauetako onurak banatu dituzte?
gehiengoak bizi besterik ez du egiten Akaso, soldatak altuagoak izan dira,
bitartean, ondasuna gutxi batzuen TRANER: Larrialdi sakon baten ostean, langintzaren kalitate handiagoa,
eskuetan jartzen duen kapitalista eta irtenbidea ikusten hasia zela, ondasuna birbanatzeko fiskalizazio
sistemaren krisia. Aparteko aipamena krisiak eraginda, abenduak 17 eta egokiagoa, …?
gure agintarientzat (Ibarretxe, Sanz, urtarrilak 7 bitartean lan uste baten
…), baita gure enpresarientzat ere erabakia hartzen da. Eta aurrera
(Confebask), krisiak Euskal Herrian begira etorkizun iluna eta zalantzaz
eraginik ez duela izango eta beterik.
euskal herria
egoera politikoaren irakurketa geurea ikurriña!

D uela 30 urte,
Espainiako botereek,
PNVren kolaborazio
leialaz, Konstituzioaren,
bizitzearen" aldeko apustua
mozorrotzen du. eta horretan
jarraituko dute: diskurtso abertzale
desitxuratua (Ibarretxe)
Gernikako Estatutuaren eta autogobernuaren diskurtso
Nafarroako Foru Hobekuntzaren pragmatikoarekin (Urkullu) nahastuz,
marko juridiko-politikoa inposatu bere historian etengabe izan den
zuten helburu argi batekin: Euskal jokoa, hain zuzen ere. Eta
Herria zatitu, asimilatu eta galdeketarekin gertatutakoa ezin
desagerraraztea. Marko honek hobeago islatzen du dioguna, ez
galarazi egin du euskal herritarrek baita kasualitatea galdeketaren
beren etorkizunaren inguruan debekatzailearen aurrekontuak
erabaki ahal izatea, Ibarretxeren babestea, debekuaren koiuntura
loteslea ez zen galdeketarekin honetan. Urriaren 25ean ezin Pasa den abenduaren 6ean,
gertatutakoa ikustea besterik ez hobekiago islatu zuen PNVk herri ikurrinari omenaldia egin
dago! euskara bigarren mailako honentzako duen eskaintza: gutxi zitzaion plazan eta Urduñako
hizkuntza izatera kondenatu dute. ez batzuentzat negozioa eta Espainiako bizilagunei euren balkoietan
dugu hezkuntza sistema propiorik eta Konstituzioari men egitea. jartzera gonbidatu zitzaien.
hau gutxi balitz, marko hau eredu
sozio-ekonomiko neoliberalean Testuinguru politiko honetan, Egitasmo honekin, ikurrina
oinarritzen da, hau da, gutxi batzuen azpimarratzekoa da UPNk jokatzen euskaldun bezala ordezkatzen
etekin ekonomiko nahi ase ezina ari den papera. Negoziazio gaituen ikur bakarra dela
herriaren, herritarren eta langileen prozesuan Nafarroa klabea izan zen, adierazi nahi zen, gure
behar eta eskubideen gainetik eta horren jakitun, UPN egungo bandera pisu geografiko eta
jartzen da. Estutuak, gatazka markoa blindatzeko eragile modura historiko handiko zein gure
politikoa iraunarazteaz gainera, jokatzen ari da. Nafarroa behin nazio nortasunaren ikurra baita.
frankismoa eta salbuespen egoera betikoz Euskal Herritik bereizi eta
itzultzera ahalbidetu du: legez aldaketa politikoari ate guztiak ixteko. Gure ikurra dena, orain batzuek
kanporatzeak, tortura kasu lazgarriak, Zentzu horretan,, inoiz baino bandera erregional eta
atxiloketak eta abar luze bat. ageriago geratu da NaBaik nafar folkloriko hutsera mugatu nahi
Dagoeneko, inork ez du sinisten gizarteari eta Euskal Herriari egin nahi duten honetan, berebiziko
marko honen eskutik Euskal Herrik dion iruzurra. gobernu aldaketari garrantzia du ikurrina kalera
etorkizunik izan dezakeenik. buruz ari dira baina inolako aldaketa ateratzea. Horregatik datorren
politikorik ziurtatu gabe. apirilaren 12an ABERRI EGUNA
Horiek hala, aldaketa politikorako dela eta, berriro ere balkoietan
aukera, zatiketa, ukazioa eta Horiek dira, 30 urte geroago, batzuen eskegitzera animatu nahi
menpekotasunaren markotik eta besteen eskaintzak: zaharrak zaituztegu.
lurraldetasun eta autodeterminazio berri.
eskubideetan oinarritutako marko
demokratikora pasatzeko aukera, Herri honek ez du horrelakorik merezi.
zabal zabalik da Euskal Herrian. Horregatik ezker abertzaleak garbi
du ez dituela alperrik galtzen utziko
palestinarekin
Eragile bakoitzaren posizioa aldaketa politikorako dauden elkartasuna
baldintzak estrukturalak, eta indar
PSOEk herri honentzako duen guztiak jarriko ditu aldaketa horren
eskaintza Espainiako Konstituzioa eta gauzapenean.
errepresioa baino ez da eta bere
helburua zatiketan eta ukazioan Ezker abertzalearen erronka
oinarrituta dagoen marko hau
iraunaraztea da, eta apustu hori Ezker abertzalea oso kontzientea da
bideratzeari begira eta aldaketa herri honek duen erronkaz, egin
politikoa galarazi ahal izateko, beharreko bideaz eta bide horretan
batetik, aldaketa horren bultzatzailea arduraz jokatzeko beharraz. Ez da
eta motorra den ezker abertzalea akats historiakoak errepikatzeko Israeleko estatuak Gazako
txikitu nahi du gure herrian garaia. Horregatik, ezker abertzaleak eremuan burutzen ari den
salbuespen egoera basatia ezarriz; dei egiten die herri honetako sektore masakrea dela eta, Urduñako
bestetik, gure herriaren aurkako independentista eta aurrerakoiei ezker abertzaleak mozioa
zapalkuntzaren azeleragailua topera autodeterminazioaren alde indarrak aurkeztu zuen udaletxean,
sakatzen ari da; bandera espainola biltzera, konstituzioaren langa erakunde honek palestinako
inposatzen, euskara zapaltzen.... gainditu eta gure herriak behar duen 200 elkarte zibilek bultzaturiko
Eta apustu hori egingarri egite aldera, aldaketa politiko gauzatzeko. Israeli boikot kanpainari bere
PSOEk aliatu ezin hobeak topatu ditu atxikimendua emateko
Euskal Herrian: UPN eta PNV. Zergatik? asmoz.
biek ala biek ez dutelako gainditu
nahi hainbeste negozio eta diru Zoritzarrez, pasa den
eragin dizkien markoa. Hirurek, beraz, urtarrilaren 14ean eginiko
interes konbergenteak dituzte, eta bilkuran taldeek ez zuten gai
helburu bera: egungo marko juridiko- honen inguruan hitz egin nahi
politiko iraunaraztea. izan; dena dela, herritar askok
palestinar herriarekiko gure
Baina, PNVk, jakin badaki, apustu elkartasuna luzatu genuen
hori huts-hutsean ez dela salgarri ez plazan eginiko elkarretaratze
irensgarri oinarri abertzalean, jendetsu baten bitartez.
horregatik, "Espainian eroso