You are on page 1of 1

Lliurament de la Q de l'ICTE al FITUR al Balneari Termas Pallarés

En el marc de FITUR en el stand d'Aragó

En el marc del FITUR, ahir dia 22 de gener, el balneari Pallarés, va rebre de part de TÜV
Rheinland, l'empresa auditora, un certificat acreditant haver aconseguit l'auditoria de
Qualitat segons la Norma UNE 188001:2008, de la Q de la Qualitat
En el marc de la fira, FITUR, ahir dia 22 de gener, el Balneari Termas Pallares, va rebre de part
de TÜV Rheinland Ibérica, Inspection, Certification & Testing, S.A . el certificat corresponent a
l'auditoria realitzada segons la Norma UNE 188001:2008, per a l'obtenció de la Q de Qualitat
Turística atorgada per l'ICTE (Institut de la Qualitat Turística Espanyola).
El propietari del balneari, Pablo Taboada i la Responsable de Qualitat, Ana Duran van rebre de
mà d'Enric Nebot, responsable comercial de Certificació de Ssitemas de TÜV Rheinland i de
Susana Vendrell, responsable del Sector Turisme de la mateixa entitat, el certificat a l'Stand
d'Aragó.
La norma UNE 188001:2008, pionera en el seu àmbit, engloba els requisits específics per als
balnearis i suposa una millora dels requisits bàsics establerts per la legislació.
A partir d'ara, el balneari podrà lluir el seu nou certificat i demostrar així el seu renovat
compromís amb la Qualitat, resultat sens dubte del treball i compromís demostrats per tot l'equip
del Balneari, liderat pel seu responsable de qualitat, Ana Duran.