You are on page 1of 20

EDITURA LUMEN

EDITURA LUMEN
ASOCIAŢIA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN


Colecţia Reviste

Iaşi,
2010

2
EDITURA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN


COLECŢIA REVISTE

Editura Lumen este acreditată CNCSIS


Iaşi, Ţepeş Vodă, nr. 2

edituralumen@gmail.com
grafica.redactia.lumen@gmail.com
prlumen@gmail.com

www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com

Consilier Editorial: Dr. Antonio SANDU


Redactor: Simona PONEA
Copertă: Cristian UŞURELU

Colecţia: Recenzii
Reproducerea oricărei părţi din prezentul volum prin fotocopiere, scanare,
multiplicare neautorizată indiferent de mediul de transmitere este interzisă.

ISSN:

3
EDITURA LUMEN
EDITURA LUMEN
ASOCIAŢIA LUMEN

APARIŢII EDITORIALE LUMEN


Colecţia Reviste

Iaşi,
2010

4
EDITURA LUMEN

CUPRINS:

Revista Centrul de Training ............................................................6


2010 ....................................................................................................7
Centrul de training – Dezvoltare organzaţională centrată pe
succes şi apreciere nr. 2 (a)..........................................................7
Centrul de training – Dezvoltare organzaţională centrată pe
succes şi apreciere nr. 2 (b) .........................................................8
Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională ..........9
2009 ....................................................................................................9
Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională......9
Revista de Cercetare şi Interveţie Socială................................... 10
2009 ................................................................................................. 10
Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială nr. 24 ................. 10
Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială ............................ 11
Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială ............................ 12
Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială ............................ 13
2008 ................................................................................................. 14
Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială ............................ 14
Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială ............................ 15
Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială ............................ 16

5
EDITURA LUMEN

6
EDITURA LUMEN

Revista Centrul de Training


2010
Centrul de training – Dezvoltare
organzaţională centrată pe
succes şi apreciere nr. 2 (a)
Autor: Centrul de Cercetări Socio
Umane Lumen
EdituraLumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
www.revistaromaneasca.ro
Iaşi, vol. 2 (a) / 2010
Nr. pag. 104, format B 5 JIS
Ca indivizi ne naştem într-o cultură, ne formăm şi pe
parcursul vieţii noastre ne conturăm un orizont cultural
propriu, care cuprinde un ansamblu de valori, credinţe, idealuri,
speranţe. Astfel suntem înconjuraţi încă de la început de cultură
şi totodată creăm cultură, suntem creaţii ale culturii în care ne
naştem dar şi creatori de cultură şi de perspective de dezvoltare
continuă. Asemeni indivizilor, organizaţiile „trăiesc” şi
„supraveţuiesc” după aceleaşi reguli – au o cultură
organizaţională şi îşi crează propria cultură.
Literatura de specialitate a oferit de-a lungul timpului o
serie de definiri ale sintagmei de „dezvoltare organizaţională”.
Astfel Jay Lorsch defineşte cultura ca reprezentând „însumarea
concepţiilor managerilor la vârf ai unei companii despre cum
trebuie să acţioneze şi să-i dirijeze pe ceilalţi angajaţi, dar şi cum
ar trebui condusă afacerea“ (cf. Mălureanu, 2008:6).
Vă propunem prin intermediul acestui curs să descoperim
împreună care sunt modalităţile cele mai facile de a transforma
orice tip de origanizaţie în una de succes, care sunt modalităţile
cele mai prielnice de a transforma resursele uman în punctele
forte ale organizaţiei noastre.

7
EDITURA LUMEN
Centrul de training – Dezvoltare
organzaţională centrată pe
succes şi apreciere nr. 2 (b)
Autor: Centrul de Cercetări Socio
Umane Lumen
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
www.revistaromaneasca.ro
Iaşi, vol. 2 (b) / 2010
Nr. pag. 42, format B 5 JIS

Exerciţiu: Rolul acestui exerciţiu este de a permite


cursanţilor să se familiarizeze cu cerinţele şi exigenţele
elaborării unui program de dezvoltare organizaţională centrat
pe succes şi apreciere.

8
EDITURA LUMEN

Revista Românească pentru Educaţie


Multidimensională

2009
Revista Românească pentru
Educaţie Multidimensională
Autor:Centrul de Cercetări Socio
Umane Lumen
EdituraLumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
www.revistaromaneasca.ro
Iaşi, nr. 1/ 2009
Nr. pag. 93, format B 5 JIS

Antonio Sandu şi Oana Bradu


MENTALITATEA ROMÂNEASCĂ DE LA HOMO
BALCANICUS LA HOMO EUROPEUS
Octavian Aron
CORRUPTION AND ANTI-CORRUPTION
STRATEGIES: AN ASSESSMENT FRAMEWORK
Monica Bucurenciu
THE INFLUENCE OF TRADE UNIONS ON
PENSION REFORM IN ROMANIA AND HUNGARY:
THE ROLE OF IDEAS, INTERESTS AND
INASTITUTIONS IN POLICY – MAKING
GLOBALIZATION AND SOCIAL POLICY
Rodica Calotă
CONVERSII PERCEPTIVE ÎN ROMANUL ION (DE LIVIU
REBREANU)
Elena Iulia Socea
NATO’S MILITARY INTERVENTION IN KOSOVO AND
THE DIPLOMATIC ALTERNATIVE

9
EDITURA LUMEN

Revista de Cercetare şi Interveţie


Socială
2009
Revista de Cercetare şi Intervenţie
Socială nr. 24
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
www.asistentasociala.ro
Iaşi, nr. 24 / 2009
Nr. pag. 160, format B 5 JIS

Arunkumar ACHARYA: Dynamic of gender violence and


trafficking of women in Mexico: a study on Monterrey City
Marian PREDA, Doru BUZDUCEA, Florin LAZAR,
Vlad GRIGORAS: Situaţia tinerelor din România practicante
ale sexului comercial
Stefan COJOCARU: Child rights based analzsis of children
without parental care or at risk of losing parental care in Romania
George NEAMTU: Representations of the local resources as
a factor of Community Development in Romania and Republica
Moldova
Radu Florin POPA, Cristina POPA: Speranţa de viaţă,
calitatea vieţii şi potenţialul de reabilitare la pacienţii amputaţi
Oana Alina BRADU, Antonio SANDU: Perspective
epistemice şi axiologice în supervizarea apreciativă
Florin MITU: Physician s attitude towards end-stage heart
failure patient - clinical and bioethical considerations
Catherine SELLENET: L observation au service de l
evaluation de la parentalite
Ovidiu BUNEA: Supervizarea ca factor al schimbării
intervenţiei sociale
Mariana GUGEANU: Supervizarea: domeniu nou în
asistenţa socială din România

10
EDITURA LUMEN
Revista de Cercetare şi
Intervenţie Socială
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
www.asistentasociala.ro
Iaşi, nr. 25 / 2009
Nr. pag. 116, format B 5 JIS

The absorption capacity of European Union funds for


social inclusion. An analysis into the PHARE 2004-2005 grants
beneficiaries :Cristina TOMESCU, Iulian STANESCU

Adoptabilite et apparentement, deux points faibles de


l'adoption [Adoptability and relatedness, two of adoption 's
weakpoints] : Catherine SELLENET

Biological parenthood in foster caring : Daniela


COJOCARU
L 'Evaluation de la maltraitance du point de vue des
enfants et des jeunes [Maltratment assesment: perspectives of
children andyoungsters] : Pierrine ROBIN

Factors associated with smoking among romanian senior


high school students : Lucia M. LOTREAN, Carmen IONUT,
Ilse MESTERS, Hein DE VRIES

Educational counselling in relation to other psycho-social


intervention forms : Elena Dimitriu-TIRON

11
EDITURA LUMEN
Revista de Cercetare şi
Intervenţie Socială
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
www.asistentasociala.ro
Iaşi, nr. 25 / 2009
Nr. pag. 99, format B 5 JIS

School bullying: definition, characteristics, and


intervention strategies: Mihai CURELARU, Ioan IACOB,
Beatrice ABĂLAŞEI

The impact of the external financing on the development


of the social work system: Daniel ARPINTE, Adriana BABOI

Committing incest between ignorance and obliviousness :


Dumitru STAN

Risk factors for hepatitis C virus infection: Egidia


MIFTODE, Daniela LECA, Mihaela RADU, R\zvan
MIFTODE

Clarifying the theory-based evaluation: Stefan


COJOCARU

Challenges of childhood social research: Daniela


COJOCARU

12
EDITURA LUMEN
Revista de Cercetare şi Intervenţie
Socială
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
www.asistentasociala.ro
Iaşi, nr. 25 / 2009
Nr. pag. 127, format B 5 JIS

Absorption capacity of the structuralfunds.


Integratingperspectives : Corina CACE, Sorin CACE, Cristina
IOVA, Victor NICOLĂESCU
The impact of governmentalprograms for family
protection Case study on single-parent family : Nicolina
RACOCEANU, Aniela MATEI, Bertha SÂNDULEASA,
Mihaela GHENŢA
Evaluation of the need for development of social
enterprises. Case study in the Arges County : Daniela PÎRVU,
Emilia UNGUREANU, Alina HAGIU
Changes in family structure in transition of Romania. A
lifestyle approach : Mihaela-Cornelia DAN, Simona
VASILACHE
Selling alcohol to underage adolescents in Romania:
compliance with age restrictions in Pitesti : Joris J. van HOOF,
Marit MOLL, Maria CONSTANTINESCU
Romanian probation system and the effect of semantics in
social work : Mihaela TOMIŢÂ, Cosmin GOIAN
Development opportunities for the isolated communities :
George NEAMŢU

13
EDITURA LUMEN

2008
Revista de Cercetare şi Intervenţie
Socială
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
www.asistentasociala.ro
Iaşi, nr. 20 / 2008
Nr. pag. 82, format B5 JIS

Cuprins:
Appreciative Inquiry for Enhancing Individual and
Organization Capacity: Chandi Prasad CHAPAGAIN, Gana Pati
OJHA (English Version)
La Intervencion Apreciativa: una Nueva Manera de
Descubrir, Crear, Compartir e Implementar Conocimiento Para el
Cambio en Instituciones Gubernamentales o Privadas/
Appreciative Inquiry: a New Method to Discover, Create, Share
and Implement Knowledge to Change Government and
NonGovernmental Institutions: Federico Varona MADRID
(Spanish Version)
Creating Growth and Development in a Coaching
Relation Using Appreciative Inquiry and Solution Focused
Approach: Gry ESPEDAL (English Version)
Evaluarea apreciativă – formă a evaluării formative/
Appreciative Evaluation – a Form of Formative Evaluation:
Ştefan COJOCARU (Romanian Version)
Appreciative Inquiry – Changing Perspectives in our
Perception of Organisations: Jo TÖPFER (English Version)
Utilizarea intervenţiei sociale apreciative în supravegherea
specializată a minorului în comunitate/ Utiliting the appreciative
Intervention for Specialised Supervision of Juvenile Delinquents
in Community: Ecaterina CROITOR (Romanian Version)

14
EDITURA LUMEN

Revista de Cercetare şi
Intervenţie Socială
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
www.asistentasociala.ro
Iaşi, nr. 21 / 2008
Nr. pag. 106, format B5 JIS

Cuprins:

Feţele oraşului. Studiu de sociologie urbană în


municipiul Roman/ The Faces of the City. Urban Sociology
Study in Roman Town: Otilia Alina LUPU (Romanian
Version)
Asistenţa socială: structură, istorie şi dezbateri recente/
Social Work: Structure, History and Recent Debates: Doru
BUZDUCEA (Romanian Version)
Rolul Sindicatelor în cadrul pieţei forţei de muncă din
România/ The Role of the Trade Union on the Romanian
Labor Market: Cristian BLEANDĂ (Romanian Version)
Rolul şi locul comunicării în activitatea managerială/
The Role and Place of Communication in the Managerial
Activity: Petronela Liviţă PRACSIU (Romanian Version)
Domestic Adoption of Children Currently in the
Protection System: Ştefan COJOCARU (English Version)
Vers des Standards Europeens dans le Protection de
L’Enfant/ About European Standards in the Protection of
Children: Cristina NEAMŢU (French Version)
Foster Care and the Professionalisation of Parenting:
Daniela COJOCARU (English Version)

15
EDITURA LUMEN

Revista de Cercetare şi
Intervenţie Socială
Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
www.asistentasociala.ro
Iaşi, nr. 22 / 2008
Nr. pag. 112, B5 JIS format

Cuprins:

Maintenir les liens parent-enfants en protection de


l’enfance. Du bon usage des visites mediatisees/ Maintaining
the Ralationships Between Parents and Children in Child
Protection System. The Right Use of Accompanied Visits:
Catherine SELLENET
Copii în dificultate. Studiu comparativ Iaşi – Chişinău/
Children at Risk. A Comparative Study Iaşi – Chişinău:
Gabreila IRIMESCU, Dumitru STAN, Maria COJOCARU,
Mihaela PITEA
Drepturile, protecţia şi asistenţa victimelor traficului de
persoane în cursul procesului penal. Perspective juridice şi
Psihosociale/ Rights, Protection and Assistance of Human
Trafficking Victims. Legal and Psychosocial Perspectives: Ana
Maria
Asistarea tinerilor care urmează să părăsească sistemul
de protecţia a copilului. Situaţia actuală şi deziderate pentru
viitor/ Assisting the Young People that will Leave the Child
Protection System. The Actual Situation and Goals For Future:
Anca Maria SÎRGHIE

16
EDITURA LUMEN
L’evolution des conceptions de la petite enfance( 1945-
2000)/ Evolution of Infant Conception( 1945-200): Gerard
NEYRAND
Anonimat, confidenţialitate, negare – dileme
profesionale în tratamentul dependenţei de alcool/ Anonimity,
Confidentiality, Denial – Professional Dilemmas in Addiction
to Alcohol Treatment: Claudia VARGA
Etica asistentului social în relaţie cu vârstnicii aflaţi în
dificultate/ The Ethics of the Relationship Between social
worker and the Aged Persons in Difficulty: Daniela
IGMEANU, Erica Eugenia KELLER
Aspecte ale asistenţei si protecţiai victimelor traficului
de persoane în sistemul din România/ Assistance and
Protection for Victims of Human Trafficking in Romania:
Adriana FERDEAN (Romanian Version)

17
EDITURA LUMEN
Revista de Cercetare şi
Intervenţie Socială

Editura Lumen
www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
www.asistentasociala.ro
Iaşi, nr. 23 / 2008
Nr. pag. 104, B5 JIS format

Cuprins:

Parentalité et dignité sociale en situation de précarité et


de contrôle judiciaire/ Parenthood and Social Dignity When in
Precarious and Judicial Control: Catherine SELLENET
(French Version)

Migraţia romanilor in tari UE/ The Migration of


Romanians in European Community: Ion IONESCU
(Romanian Version)

Perspective internationale in asistenta sociala/


International Perspectives in Social Work: Doru BUZDUCEA

Fenomenului migratiei ilegale si specificul lui in


Romania/ The Illegal Migration Phenomenon and its
Spedificity for Romania: Marius PREDESCU (Romanian
Version)

Violenta familiala – factor de risc in delincventa


juvenila/ Domestic Violence – a Risk in Juvenile Deliquency:
Maria SANDU (Romanian Version)

Definirea serviciilor si selectarea metodelor de


interventie sociala pentru copilul aflat in dificultate in unitatile

18
EDITURA LUMEN
sanitare. Provocari si limite/ Defining the Services and
Selecting the Methods of Intervention for Children in
Difficulty Abandoned in Medical Units: Anca CLIVEŢ
(Romanian Version)

19
EDITURA LUMEN

Editura Lumen
Str. Ţepeş Vodă, Nr. 2, Iaşi
OP 3, CP 780, Iaşi

www.edituralumen.ro
www.librariavirtuala.com
edituralumen@gmail.com
grafica.redactia.lumen@gmail.com

Printed in EU

20