You are on page 1of 4

K VE ZARARLARI

Ercan ESER
I- Konunun Pln
A) kinin Kuran ve Hadislerde ifade edilmesi
B) Kuranda ikinin tedrici olarak yasaklan
C) Hadislerde iki maddeleri ve haraml
D) ki, uyuturucu ve dier zararl maddelerin alm satmnn
haraml
E) Alkol ve uyuturucu vb. maddelerin insan vcudu zerinde
yapt etkiler
F) Alkoln ve zararl alkanlklarn neden olduu sosyal ve
ekonomik zararlar
G) Alkol, uyuturucu vb. zararl madde bamllarnn topluma
kazandrlmas
H) ki, kumar, uyuturucu ve fuhu gibi zararl alkanlklarla
mcadele
J) Alkol ve zararl alkanlklara kar mcadelenin hedefleri
II- Konunun Alm ve lenii
Konuya iki ve zararl alkanlklarn neler olduu izah edilerek giri
yaplr. Konu ile ilgili ayet ve hadislere atflarda bulunarak aklanmaya
allr. Ayrca Kuranda ve hadislerde ifade edilen iki ile dier sarho
edici ve zarar verici alkanlklar kyas edilerek zararlarndan
kanlmasna vurgu yaplr. Konunun ilenii esnasnda alkol ve dier
zararl maddelerin sosyal, ekonomik ve insan bedeni zerinde yapt
tahribatlar zerinde durulur. Vaazn son ksmnda genel bir deerlendirme
yaplarak, zararl alkanlklara kar alnmas gereken tedbirlerden sz
edilir.
III- Konunun zet Sunumu
ki Allahn yasak ettii insanlar arasnda kin ve dmanln
meydana gelmesine neden olan zarar bir alkanlktr. ki ve uyuturucu
gibi zararl alkanlklara mbtela olan insanlarn aile yaplarnn
dalmas, milletin geleceinin tehlikeye dmesi sz konusudur. Nice
servetlerin yok olmas ve bir ok sularn ilenmesinin nedeni bu tr zararl
1

alkanlklardr. Allah Kuran kerimde insanln kurtuluunun iki ve


uyuturucu gibi kt alkanlklardan uzak kalmayla mmkn olacana
iaret etmitir.
Zararl alkanlklarn banda bugn pek ok insann ierisine dt
alkol, uyuturucu, zina-fuhu, tefecilik-faiz gibi eyler gelmektedir.
Kurn, bunlar kt, zararl, haram, gnah, pislik olarak nitelendirir. Bu
davranlar, tarih boyunca insan toplumlarnda hep grnen eylerdir. Yce
Kitabmz, bu saylan ktlklerin ierisinde boulan insanlar alm,
onlarla ilgilenmi, onlar aydnlatm, uurlandrm ve sonuta temiz bir
toplum hline getirmitir.
Yce Yaratc (c.c.) genel olarak bizlere, tertemiz bir vcut, arnm
bir ruh, kirlenmemi bir akl ve beyin bahetmitir. Akll insan, zararl
alkanlklara den insanlarn dtkleri ackl hlleri grp, ayn
durumlara dmeyen kimsedir. Zararl alkanlklar, insanlarn ektikleri,
katlanmak zorunda olduklar bir takm skntlardan kap kurtulmak iin
bir snma arac olarak alglanmtr. nsan, ok olumsuz artlarda,
herkesin bozulduu dnemlerde dahi kendi iradesi ile ahlkl ve inan
bakmndan tertemiz olabilir. Bunun iin salkl dnen bir akl sahibi,
doru bir bilgi donanm, gl bir i donanm ve salam bir kiilik sahibi
olmak gereklidir. Ama en nemlisi, en olumsuz artlarda bile olumlu bir
insan olunabileceine inanmak, bu bakmdan azim, aba ve kararllk
gstermek gereklidir.Kendimizi ve toplumun dier fertlerini her trl
zararl alkanlktan koruyabilmemiz iin fertler olarak, arkada olarak,
ailenin ve toplumun bir yesi olarak yapmamz gereken pek ok ey vardr.
Yalnzca kendimizin bu zararl eylerden uzak kalmasyla yetinmemeli,
elimizdeki tm imknlar kullanarak insanl zararl eylerden korumaya
gayret etmeliyiz.
IV- Konu lenirken Bavurulabilecek Baz Ayetler

Sana ikiyi ve kumar sorarlar. De ki: Onlarda hem byk gnah,


hem de insanlar iin (baz zahiri) yararlar vardr. Ama gnahlar
yararlarndan byktr. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarn
soruyorlar. De ki: htiyatan arta kalan. Allah size yetleri byle
aklyor ki dnesiniz.1
1 Bakara, 2/219

Ey iman edenler! (Akl rten) iki (ve benzeri eyler), kumar, dikili
talar ve fal oklar ancak, eytan ii birer pisliktir. Onlardan kann ki
kurtulua eresiniz2

eytan iki ve kumarla, ancak aranza dmanlk ve kin sokmak; sizi


Allah anmaktan ve namazdan alkoymak ister. Artk vazgeiyor
musunuz?3
Konu ile ilgili faydalanabilecek dier ayetler unlardr:

Enam Sresi, 6/14; sr Sresi, 17/26-27; Bakara Sresi, 2/195;Nis


Sresi, 4/29); Arf Sresi, 7/157.
V- Konu lenirken Bavurulabilecek Baz Hadisler

:
:

.

bnu mer (radyallhu anhm) anlatyor: "Reslullah (aleyhissaltu


vesselm) buyurdular ki: "Her sarho edici hamrdr. Ve her sarho edici
haramdr. Kim dnyada hamr ier ve tevbe etmeden, onun tiryakisi olduu
halde, lrse, ahirette arab iemez."4

::

Eb Sad (radyallhu anh) anlatyor: "Reslullah (aleyhissaltu


vesselm) buyurdular ki: "Allah Tel Hazretleri, hamr mevzubahis
etmektedir. Muhtemelen onun hakknda bir emir indirecektir. u halde,
2 Mide, 5/90 .
3 Mide, 2/ 91
4 Buhr, Eribe 4, (VI, 242); Mslim, Eribe 73, (2003), II, 158; Eb Dvud, Eribe 5, IV, 8.

kimin yannda hamr varsa, onu satsn ve ondan istifade etsin."Aradan ok


gemedi. Reslullah (aleyhissaltu vesselm) unu syledi:
Aradan ok gemedi. Reslullah (aleyhissaltu vesselm) unu
syledi:"Allah Tel Hazretleri hamr' haram klmtr. yle ise, bu yet
kendisine ulaan herkes, yannda hamr olduu takdirde, onu ne satn alsn,
ne satsn, ne de ondan istifade etsin."Bu emirden sonra halk, hamr olarak
evinde ne varsa Medne sokaklarna gtrp dktler."5

Vil bnuHucr (radyallahu anh) anlatyor: "Trk bnu Sveyd elCu'f (radyallahu anh), Resulullah (aleyhissaltu vesselm)'a hamr
(alkolller) ile tedavi hususunda sordu. Aleyhissaltu vesselm onu bundan
men etti ve:"Hayr! O, deva deil, derttir!" buyurdu. 6
VI- Yararlanlabilecek Baz Kaynaklar
Canan, brahim, Kutubu site muhtasar, tercme ve erhi, Ankara,
1985,VIII
Kapaklya, , Uyuturucu ve genlik, stanbul, 1986
Bilim ve Din Inda ki ve Sigara, stanbul, 1985
Kl, , Alkol (Tb ve slam Gzyle) , zmir, 1965
ZYAZICI, Alparslan, Alkoll ikiler sigara ve dierleri; Ankara,
1997
Yazar Nuri, Byk Bela: ki-Uyuturucu-Sigara, stanbul, 1998,
I, 18-65.
Salih Yaar zden, uyuturucu Madde Bamll, stanbul, 1992.
Musa Tosun, Alkol ve Dier Maddeler ile likili Bozukluklar,
stanbul, 2000.

5 Mslim, Muskt 67 (1578), II, 205.


6 Mslim, Eribe 12, (1984), II, 1573; Ebu Dvud, Tbb 11, (3873), IV, 205;