You are on page 1of 2

HÁTTÉRANYAG

Azért a víz az úr

A Lehet Más a Politika szerint az évről évre visszatérő árvizek és belvizek okozta
probléma megoldására csak vízgazdálkodásunk újragondolásával van esély.
Jelenleg a krízishelyzet bekövetkeztét követő utólagos kármentesítés jellemző, ami
összességében költségesebb és semmiképpen sem hatékony. Ezzel elpazaroljuk
vizeink nagy részét, ami így a nyári hónapokra eltűnik az Alföld talajából, és
légköréből. Az LMP a fenntartható tájgazdálkodás megvalósítása és a megelőzés
mellett teszi le a voksát. Ezért a parlamentben javasoljuk egy nemzeti
vízgazdálkodási stratégia, és a vízitársulatokról szóló, átfogó törvény megalkotását, a
Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése (VTT) vidékfejlesztési célú megvalósítását és az
agrártámogatási rendszer – az ártéri gazdálkodást támogató – átalakítását.
Hazánk területének mintegy 45 százaléka belvíz által veszélyeztetett, nyaranta pedig
még ennél is nagyobb területeken sodorja veszélybe a termést az aszályos időjárás.
Az elsősorban az alföldi területekre jellemző probléma azt jelzi, hogy a teljes ide
vonatkozó vízgazdálkodási koncepció elhibázott.
A jelenlegi gyakorlat helyett az LMP szerint egy bölcs, a természeti adottságokkal
összhangban lévő tájhasználatot kellene ösztönözni. A legsúlyosabb belvíz
problémák ugyanis olyan mélyebb, egykor erdők és élővizek borította (kiirtott és
lecsapolt) területeken jelentkeznek, ahol nem is hatékony szántóföldi művelést
alkalmazni, hanem a vízvisszatartó gazdálkodást alkalmazva a víz elraktározására
lennének alkalmasak. Ezeken a területeken a víz hasznot hajthatna, ha erdőként,
ártéri gyümölcsösként, halastóként, legelőként, vagy kaszálóként hasznosítanánk. A
táji vízkörforgás helyreállítása (vizeink újrahasznosítása) a leghatékonyabb módja a
klímaváltozáshoz való alkalmazkodásnak is.
A Tisza-völgy esetében a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésének (VTT) új szemléletű,
minél gyorsabb megvalósítására, az eredeti ártéri öblözetek árvízi tározóként való
rehabilitációjára a fenntartható fejlődést szolgáló tájgazdálkodási elemekre van
szükség. A térségi vízgazdálkodás ily módon való, gyökeres átalakításával lehet
csak ezeket a térségeket fejlődési pályára állítani, ott munkahelyeket teremteni, akár
a képzetlenebb munkaerő számára is.
A tájhasználat átalakítását a mezőgazdasági támogatások rendszerének
megváltoztatásával is elő kell mozdítani. Az LMP a termeléshez köthető
támogatásoktól a természetmegőrzést hatékonyabban szolgáló komplex
vidékfejlesztési és agrár-környezetvédelmi célokra kívánja a forrásokat
átcsoportosítani.
Az ágazat ráadásul permanens forráshiánnyal küszködik, ezért nem végzik el a
valóban szükséges karbantartási és megelőzési feladatok jelentős részét sem, illetve
ezekre is a védekezési időszakban próbálnak sort keríteni. Elengedhetetlen a
vízgazdálkodás megfelelő finanszírozása, és annak az új célokhoz való igazítása,
hiszen a vízbarát tájhasználat helyreállításával a ma védekezésre fordított milliárdok
a károk megelőzéséhez, egyben az Alföld természeti és gazdasági újjáéledéséhez
járulhatnának hozzá.
Az LMP - a kormányok évek óta tartó, átmeneti szabályozásokban és eseti
döntésekben kimerülő – tevékenységét elítéli. Ezért a törvényhozásban átfogó
nemzeti vízgazdálkodási stratégia, és a vízitársulatok működéséről, feladatairól és az
államhoz fűződő viszonyáról szóló törvény megalkotását fogjuk kezdeményezni.
Kapcsolat:
Hámori Hanna sajtófőnök, 0630/9895398
Jávor Benedek szóvivő, 0620/5127168