You are on page 1of 1

A Lehet Más a politika állásfoglalása,

a Sopron-Muck 0609 hr. számú telken


építendő Egészségügyi és
Rehabilitációs Központról

Az LMP egyetért a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építéshatósági


Osztály mint, elsőfokú építéshatóság elutasító határozatával és adott helyszínen új
beruházást sem most, sem a jövőben nem támogat.

1. Aggályosnak tartjuk, hogy a terület


- A terület „védelmi rendeltetésű erdő” része,
- „kiemelt jelentőségű Különleges Természetmegőrzési Terület”,
- a „Natura 2000 jelölő fajok” élőhelyei szempontjából mind a beruházás, mind a
működtetési fázisában káros hatású.

A területen előforduló „Natura 2000 jelölőfajok”: díszes légivadász, nagy hőscincér, nagy
tűzlepke, a szarvasbogár, a vérfű-hangyaboglárka. Fokozottan védett az adriai sallangvirág,
és különösen értékesnek tekinthető a ritka hegyiszitakötő állománya.

2. Az építkezés olyan forgalmat vonna maga után, ami az itteni védett növény és állatfajok
fennmaradását nagymértékben veszélyeztetné, és a kipusztulásukhoz vezethetne.
A nagy beruházáshoz kapcsolódó autóforgalom, a látogatók, a rendszeres betegellátás,
valamint a kiegészítő létesítmények (mosoda, boltok működése) ellátása, a veszélyes
hulladék, az étel és vegyes hulladék szállítása, mind a környezetet szennyezi és
veszélyeztetik.

Természetesen ehhez a forgalomhoz egy -nyomsávos út nem elégséges, az jelentős


szélesítésre szorul és a szükséges teljes közművet is meg kell építeni, ami szintén
környezetromboló.

3. Sopron idegenforgalmi szempontból kiemelt körzet, amelyet zavar a létesítmény


működése. A helybeli polgárok sport - és rekreációs lehetőségei pedig végleg veszélybe
kerülnek a Soproni hegységnek ezen kedvelt, kiemelt szépségű vidékén.

Az LMP tehát egyetért a Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Építéshatósági
Osztály mint, elsőfokú építéshatóság elutasító határozatával és adott helyszínen új
beruházást sem most, sem a jövőben nem támogat.

Kapcsolat:

Bebesi József +36 20/912-2352


A Lehet Más a Politika soproni képviselőjelöltje