You are on page 1of 1

1. Udiyaman bharatiya samaj- J.C.

AGRAWAL -1 COPY
2. SIKSHA KE SIDDHANTP.D.PATHAK -1 COPY
3. MANOVIGYAN AUR SIKSHA MAI MAPAN EBAM MULYANKAN- DR.VIPIN ASTHANA
4. B.ED PATH YOJANAYEUMA SINGH
5. HINDI SIKSHANKHEMRAJ SHARMA
6. ITIHAS SIKSHANDR.UPENDRA NATH DIKSHIT
7. SEIKSHIK PRADYOGIKILAKHARAM CHOUDHURY
8. SEIKSHIK TAKNIKI KE MUL ADHAR- ANUPAMA SINGHAL
9. PARYAVARAN SIKSHANDR.M.K.GOEL
10.ADHYAPAK SIKSHADR.J.C.BHATTRACARYA