You are on page 1of 2

Ti phi hc cch qun cu v m lng vi ngi khc thi; nu khng s mi chm

trong au kh.
Bao lu ri mnh khng ni chuyn vi nhau? Cu vn khe y ch? Ti th khng khe
cht no. Tm trng khng tt th sao khe c. Ti nh cu lm, mi khi nghe bi ht
Vin nh ti li nh cu, nh i mt tuyt p v c ging ni trm m ca cu. Tng
cu tng ch c nh vit v ti v cu.
T nh ti rt mnh m, c ngh d c chuyn g xy ra cng dng cm i mt, s
khng bao gi ri l nhng khi nh n cu th nc mt chy ra. Cu rt p trai, tht y,
ti cha bao gi khen cu nh nhng bn hc khc nhng trong lng lun tha nhn iu
. Ti rt thch nh mt ca cu, nhn nh c nng vy, rt sng, rt m p. Cu ci cng
rt p, n ci ta nng lm m mt bao ngi.
Ln cp ba khng hc chung na, ti cm thy bn thn nh ang bin thnh mt c my,
hon ton thu mnh vi mi ngi. Ti t ci, t ni nn kh c bn. Ti vn d hi bn c
tin tc ca cu. Cu chia tay bn gi cp hai v tp trung hc hnh. T mt hot boy
nghch ngm cu tr thnh mt nam sinh chm ch v hon m. Cu mun lm bc s
tip ni ba cu, ti vn thng tng tng khng bit cu mc o blouse trng trng nh
th no, chc l p lm, hn s c nhiu c gi m mt.
10 nm k t ngy quen bit, su nm khng chnh thc ngi li ni chuyn ri, ti vn
di theo cu, rnh ri l vo Facebook ca cu ngm hnh d t khi kt bn cha bao gi
ni chuyn. C l ti ch l mt ci tn chm nghm trong danh sch 2000 bn ca cu. Ti
c g c nghe cu ni cu mt ln na, cu ni ch c hai ta bit.
Gi cu ang rt hnh phc vi ngi yu mi phi khng, cng cng ch hng vi cu
nh. Nhn hai ngi p i lm, tht y. Ti thy cu ci rt hnh phc, ch tic l n
ci khng dnh cho ti. Ti tht s khng phi thch cu na m l yu cu mt ri. Ti
khng dm ni vi ai, k c c bn thn nht v c y l bn thn ca cu v cng gn nh
cu. Ai cng ngh ti cha yu ng bao gi, thm ch cn b cho l lnh lng nhng tht
ra ti c mt mi tnh n phng khc ct ghi tm chn cht trong tim. Ti khng hi hn v
giu kn tnh cm vi cu. Ti khng bit gii thch th no nhng cm thy by gi rt
tt, ti v cu lun gi n tng tt v nhau, lu lu khi v tnh gp nhau qua bn b cng
c th gt u cho ri ci ni vui v thoi mi.
Cu ngy cng trng thnh, chng chc v ra dng bc s tng lai hn ri. c hc
trng i hc mnh danh l trng qu tc, ti ang dn hon thin mnh chun b tip
nhn vic kinh doanh ca gia nh. Trc y ti rt ght p lc nhng gi li cm n v
n gip ti bt nh cu. Ti cng thay i phong cch ca mnh t tc tai cho n qun
o, i sng cng phong ph hn trc kia, c iu ti vn khng th chng trai no,
khng c ai cho ti n tng nh cu.
Thnh thong khi c n ti vn nh v cu ri nhn ra ca s khc mt mnh. Do ny ti
hay ngh n cu, m n li bt bi Vin nh nghe ri ht theo. Ti ngh tnh trng
ny khng th ko di c, ti phi qun cu ri, nu khng s mi chm trong au kh
mt. Ti phi hc cch qun cu v m lng vi ngi khc thi. Ti cht nh mt ngi
bn tng ni, yu mt ngi bao lu th phi mt gp i thi gian mi qun c. Ti
yu thm cu 10 nm ri, bao gi mi qun c y?