You are on page 1of 5

EN DAN DE OPGRAVINEN

De opgravingen zijn afgesloten. De sleuf in de moskee heeft geen


spoor van eerdere bebouwing opgeleverd. Het dateerbare materiaal
(vooral potscherven) lijkt erop te wijzen dat men rigoreus alle oude
resten opgeruimd had, tot aan de maagdelijke harde kleibodem, voor
het bouwrijp maken vande plek waar de moskee herbouwd werd.
Volgens de inscriptie in de stenen bovendorpel vond deze herbouw in
1149 (=1736 AD) plaats. En inderdaad, er is geen dateerbaar ouder
materiaal gevonden.

Maia Matkowski vindt dateerbaar materiaal


De opgraving buiten de moskee, bij de minaret, c.q. toren heeft meer
opgeleverd. Het lijkt erop dat we daar de noordelijk voorhof,
vermoedelijk van een oudere moskee, hebben aangetroffen.
Uitbreiding van de opgraving van dit gedeelte naar het oosten in het
volgende seizoen zal daarover meer duidelijkheid brengen.

En dan hebben we ook de opgraving van vorig seizoen voortgezet


toen we een gedeelte van de westelijke muur van het Romeinse
castra blootlegden. Op zo’n zes meter beneden het huidige niveau
kwamen we uiteindelijk bij de fundamenten. Het aardewerk dat er bij
tevoorschijn kwam was duidelijk laat-Romeins, dwz. laat derde eeuws
en later. Er werd nog een fragment van een Koptisch ostracon
gevonden, een verdere aanwijzing dat na de Romeinse tijd het castra
bewoond bleef.

Het was wel lastig werken, zo diep in de grond.


Anetta Łyzwa had het af en toe best wel en beetje benauwd daar beneden.

De stutten werden weer weggehaald en alles werd volgestort met schoon zand.
Ondertussen hadden we mestal mooi weer, maar stofstormen bleven ons toch niet
bespaard.

Met normaal zicht ziet het er gelukkig heel anders uit.