You are on page 1of 6

Taula de veritat

1CircuitA

La potencia és de 102.93v
2Circuit B

La potencia és de 102,93v

3Circuit C
La potencia és de 19,35v

4Circuit D
La potencia és de 26,04v

5Circuit E
La potencia és de 23v

6CircuitF

La potencia és de 21,8v
7CircuitG

La potencia és de 21,9v