You are on page 1of 1

Project Vakmanschap is Meesterschap: Interessante avonden die

niet specifiek voor een vakgebied zijn.

Iedere week komt op woensdagmiddag een groep docenten bij elkaar om


van 16:00 tot 20:00 uur te werken aan een voor hun belangrijk onderwerp .
Dat kan vakinhoudelijk zijn, maar ook pedagogisch/ didactisch of algemeen.
De komende maanden zijn er een aantal onderwerpen gepland die voor
“iedereen”interessant kunnen zijn. Mocht je interesse hebben om één van
deze bijeenkomsten mee te maken, dan kun je dat melden bij Margo
Wondergem (wom@roczeeland.nl).

• 3 maart geeft Hans v.d. Lijkck een workshop "gebruik van


smartboard". Het gaat dan niet alleen over de technische
gebruiksaanwijzing maar ook hoe je didactische mogelijkheden kunt
benutten wanneer je smartboards inzet.

• 10 maart wordt besteed aan autisme en aanverwante


gedragsstoornissen. Aanwezig zijn diverse bedrijven (Eastman,
Thermphoss, H4A), UWV, stichting MEE, stichting Indigo en
onderwijsinspectie. Doelstelling is niet om te praten over wat autisme
is, maar hoe ieder van de participanten er mee omgaat en waarom. Een
geleide discussie met een aantal pittige stellingen (ingebracht door de
participanten).

• 24 maart zal Ton Bruining een workshop geven met als onderwerp
Competentiie Gericht Onderwijs (CGO). Wat het is weten we, maar hoe
gaan we het nu echt uitvoeren? In een interactieve sessie biedt Ton
handvaten om CGO in de praktijk te brengen

• 14 april komt Marcel Urgert praten over "social media" zoals linked-
in en facebook en de enorme impact die deze hebben op de
machtsverhoudingen in de wereld en op onze communicatie patronen.
Het idee hierachter is dat docenten die lesgeven aan jongvolwassenen
ook hun communicatiemiddelen moeten begrijpen. Na de pauze geven
twee 3e jaars studenten een cursus Hyves en Twitter voor beginners.

• 28 april komt Arian van Dijk (Wigman en van Dijk) een bijeenkomst
invullen over e-commerce (zoekmachines, google addwords,
compagnes,.....)

• 28 april: presentatie van Induteq van lesmethode van Lucas Nullen


(fabrikant van echt fraaie zelfstudiemodules)