You are on page 1of 15

RECURSOS TIC PER ÀREES:

MATEMÀTIQUES:

GEOMETRIA:

*Quanta geometria (volums, descomposició, simetries, mosaics...): Infantil C.I. C.M.


http://www.xtec.cat/ceip-pompeufabra-lloret/ciencia/index.htm

*Problemes pas a pas, Infantil:


http://www.xtec.es/~dvert/prob/0.swf

*Tangram: Construcció de figures amb diferents peces. Dos nivells. C.I.:


http://www.xtec.es/~jbuil/tangram/

*Cossos geomètrics: Mirar, identificar ,buscar, aparellar i comptar amb els cossos
geomètrics. Infantil i C.I

http://www.xtec.es/~dvert/geo/porta.swf

*Activitat ideal geometria cossos geometrics jclic CI p5


http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3496

*geometria CI
http://www.xtec.cat/~epuig124/mates/geometria/index.htm

*POSEM NÚM. EN UNA TAULA NUMÈRICA. IDEAL PER CI


http://www.xtec.es/centres/a8027365/concurs/concursple/acmates/numeracio/de1al100.
swf

*TROBAR ELS SUMANDS PER FER UNA SUMA ADEQUAT CI I CM


http://www.craziness.com/games/play-numbers/

http://www.craziness.com/res/game/add-like-mad/aaddlikemad.swf

*Taules de multiplicar jugant a enfonsar vaixells, C.I. fins C.S


http://www.xtec.es/~jarderiu/quia/taules_multi/taules_bs.html

*Repàs taules de multiplicar amb el señor PI. C.M. i C.S


http://www.supersaber.com/espacioMultiplica.htm

*UNA MICA DE TOT (mates aprendre a dividir, taules de miltiplicar, cossos geomètrics
per montar, i molt més) , C.S
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/Usr/eltanque/default.htm
*Les àrees d’alguns polígons, C.S
http://www.genmagic.org/mates1/ap1c.html

*Tangram:
http://www.uv.es/~buso/tangram/joc.html

*Coordenades d’un punt pla C.M i C.S:


http://www.genmagic.org/mates2/merlicc1c.swf

*Mesura d’objectes, C.M i C.S:


http://www.genmagic.org/mates2/ml2c.html

*Geometria, definicions, trencaclosques i avaluació C.M i C.S:


http://www.xtec.es/~epuig124/mates/geometria/index.htm

*Mesura (com mesurar l’altura de la classe amb un cartabó...) curiós C.S.


http://www.edu365.com/eso/muds/matematiques/triangles/imatges/1b.swf

*ENIGMES QUE ES RESOLEN C.I.,C.M. i C.S


http://www.xtec.net/~efranco/prob1/p1enun.htm

*EUROS: joc entretingut per comptar amb euros C.I.,C.M. i C.S (per repassar)
http://educalia.educared.net/externs/euroclik/c/compra_joc.html

PROBLEMES:
*de pensar (amb solució visual) C.M. i C.S:
http://www.xtec.net/~efranco/prob1/p1enun.htm

*PER CONSTRUIR COSSOS GEOMÈTRICS C.M. i C.S


http://www.colormodels.com/retallables.html

*POEMES GIANNI RODARI DE MATES C.I.,C.M. i C.S


http://usuarios.lycos.es/matemagnum/poesia/poesia13.htm

NUMERACIÓ I CÀLCUL:

*SUMES AMB CURSES DE LANXES C.I


http://arcademicskillbuilders.com/games/jetski/jetski.html

*SUMES PORTANT-NE C.I


http://www.xtec.cat/ceipmariagali/apli/sumar.swf

*RESTES AMB CURSES DE COETS C.I


http://arcademicskillbuilders.com/games/island_chase/island_chase.html
*GRAN PRIX MULTIPLICACIONS CM i CS
http://arcademicskillbuilders.com/games/grand_prix/grand_prix.html

*DIVISIONS CURSES DE COTXES CM i CS

http://arcademicskillbuilders.com/games/drag_race/drag_race.html

*PER TREBALLAR LES TAULES DE MULTIPLICAR CM i CS

http://www.teachingtables.co.uk/tm/tmgame/tgame2.html

* TROBAR EL QUOCIENT DE LES DIVISIONS DISPARANT CANONS C.M. i C.S

http://www.arcademicskillbuilders.com/games/demolition/demolition.html

*TROBAR EL RESULTAT DE LA MULTIPLICACIÓ DISPARANT METEORITS


(DIFERENTS NIVELLS DE DIFICULTATS) C.M. i C.S

http://www.arcademicskillbuilders.com/games/meteor/meteor.html

*DISPARAR LES NAUS ESPACIALS AMN LA SUMA CORRECTA (DIFERENTS NIVELLS


DE DIFICULTATS) CI CM i CS

http://www.arcademicskillbuilders.com/games/alien/alien.html

* DISPARAR EL RESULTAT CORRECTE DE LA RESTA (DIFERENTS NIVELLS DE


DIFICULTATS) CI CM i CS

http://www.arcademicskillbuilders.com/games/mission/mission.html

*APROXIMACIÓ DE NOMBRES EN UNA RECTA NUMÈRICA. CM i CS

http://www.primarygames.co.uk/PG5/Sidsays/sidsays.html

*ESTRATÈGIES DE CÀLCUL. LLUÍS SEGARRA CS


http://personal4.iddeo.es/quinzet/LluisSegarra/recursos.htm

RELLOTGES:

*RELACIONAR HORA DIGITAL AMB ANALÒGICA. RÈCORD DE TEMPS CM i CS


http://www.teachingtime.co.uk/draggames/sthec1.html

*FRACCIONS CM
http://www.primarygames.com/fractions/question2.htm

*SUMES BUSCANT LA DESCOMPOSICIÓ DEL NOMBRE, POTS TRIAR EL NOMBRE


D’OPERACIONS A FER I EL TEMPS QUE DISPOSES. C.S
http://www.oswego.org/ocsd-web/games/SpeedGrid/Addition/urikares.html

MONEDES:

*TROBAR EL PREU JUST: CM


http://www.teachingmoney.co.uk/eurosite/games/presentsEURO.html

DE TOT:

* ACTIVITATS DE 5È DE PRIMÀRIA (suma, resta, multiplicació, divisió, proporcionalitat,


cossos geomètrics, simetries, polígons, longituds, fraccions, decimals, pes, numeració,
temps, estadística i probabilitat...) del ZONA CLIC C.S 5è
http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?
project=http://clic.xtec.cat/projects/mates5/jclic/mates5.jclic.zip&lang=ca

* ACTIVITATS DE 6È DE PRIMÀRIA (operacions amb nombres naturals, potències, arrels,


multiples i divisors, fraccions, angles, decimals, proporcionalitat, percentatges, calculadora,
unitats de superfície i capacitat, àrea perímetre...) C.S 6è

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?
project=http://clic.xtec.cat/projects/mates6/jclic/mates6.jclic.zip&lang=ca

*WEB JACINT VERDAGUER de SANT SADURNÍ D’ANOIA. RECULL D’ACTIVITATS DE


MATEMÀTIQUES . Per poder entendre conceptes matemàtics, per poder estudiar, per
avaluar-te”. Cada activitat va acompanyada d’una fitxa que conté una breu informació, nivell
a què s’adreça i metodologia a seguir.) Numeració, Decimals, Fraccionaris, Mixtos
Percentatges i nombres primers, Deducció, Ppropietats i jocs, Equacions, arrels
i potències, Problemes i enigmes, Les operacions, Càlcul mental i Geometria
plana. CI,CM i CS:

http://www.xtec.cat/centres/a8027365/concurs/concursple/activitatmates.htm

*INTERNET EN EL AULA (hi pot haver alguna cosa que ens interessa, és en castellà)

http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/c00.html
*EXERCICIS MATEMÀTICS VARIATS CS

http://www.thatquiz.org/es/

*PROBLEMES ESTIL ALS ENIGMES CS


http://www.xtec.es/~jjareno/problemes/problemes_interactius.htm

LLENGUA CATALANA

*CONTES PER EXPLICAR AMB POWER POINT Infantil i C.I.:

http://material365.es.tl/CONTES-PER-EXPLICAR-AMB-POWERPOINT.htm

*RECURSOS PER TREBALLAR LA LLENGUA: EL JOC – SEDEC Infantil i C.I.:


http://www.xtec.es/sedec/joc/pag100.htm

*Construeix lletres, educalia. Infantil i C.I.:


http://www.educalia.org/pv04/public/c/abrirBloque.jsp?tipo_ejercicio=1

*Escriure paraules finsa 6 síl·labes: Infantil i C.I.


http://www.xtec.es/~dvert/escric/portae.swf

*Contes curts Gianni Rodari Infantil i C.I.


http://www.xtec.es/~dvert/albar/puna.swf

*Lectura eficaç: per treballar la memòria visual, l’atenció C.M.:


http://www.jverdaguer.org/jsmedia/005eficas/index.html

*Ortografia C.M. i C.S.:


http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm

*Recull d’auques: C.M i C.S:


http://www.auques.cat/
*Recull d’activitats de llengua: totes les edats
http://www.xtec.es/centres/a8027365/concurs/concursple/activitatcatala.htm

http://cataclic.cultura.gencat.cat/sala_multimedia.php
MECANOGRAFIA:

http://www.vedoque.com/juegos/mecano/

http://phobos.xtec.cat/cbosch24/mecanografia/

DIARIS:

Avui:

http://www.avui.cat/

Periodico a l’escola:

http://www.elperiodicoalescola.com/

Diari de l’estudiant. Perdiodico.

http://www.diaridelsestudiants.com/

DICCIONARIS. Amb usuari, xtec. Gran Enciclopèdia Catalana, Didac, Diccionari


multilingüe.

http://www.xtec.cat:8800/usuaris/grec

Traductor on line.

www.wordreference.com/es/
LLENGUA CASTELLANA

*Contes de 3 a 8 anys:
http://www.cuentosinteractivos.org/

*Fitxes per treballar la cal·ligrafia, ortografia i vocabulari en castellà CI

http://www.meduco.org/index.php?Materiales_primaria

*ACTIVITATS VARIADES C.M i C.S:


http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkContent?
idContent=3523&locale=es_ES&textOnly=false
MEDI

*Festes : Carnaval:
http://www.edu365.cat/carnaval/index.htm

*Andròmeda és un extens conjunt de paquets d'activitats Clic dissenyats com a material


complementari dels temes del currículum de l'àrea coneixement del medi social i cultural
dels cicles mitjà i superior de primària. C.M i C.S:
http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2128

*Mapes muts, per imprimir: C.M i C.S:


http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/carto/index.htm

*Mapes interactius: C.M i C.S.


http://www.xtec.es/recursos/socials/mapes/indexmon.htm

*ELS COLORS. CURIÓS


http://www.mariaclaudiacortes.com/colores/Colors.html
*MAPES INTERACTIUS PER PRACTICAR
http://www.xtec.net/~ealonso/flash/mapesflash.htm

ANGLÈS

*Activitats d’anglès

http://www.ceip-diputacio.com/portada%20idioma.htm

TOTES LES ÀREES

*CHILDTOPIA jocs variats (música, memòria, llenguatge, mates, habilitat, creativitat i


observació) de 5 fins a 9 anys
http://childtopia.com/index.php?module=home&func=juegos&idphpx=juegos-educativos

*Jocs de l’enciclopedia catalana i Text: de 6 a 12 anys de totes les àrees:


http://www.grec.net/home/escolar/15/index.htm

*JOCS llengua i mates P3, P4 i P5


http://www.xtec.es/~dvert/nivells.htm
http://www.xtec.es/~dvert/arees.htm

*UNA MICA DE TOT P3


http://www.xtec.cat/ceippuigdarques/enllas/edinfant/p3.htm

*UNA MICA DE TOT P4


http://www.xtec.cat/ceippuigdarques/enllas/edinfant/p4.htm

*UNA MICA DE TOT P5


http://www.xtec.cat/ceippuigdarques/enllas/edinfant/p5.htm

*MARGARIDA FOTTUNY clics de llengua, mates, festes... Infantil i C.I:


http://www.xtec.net/~mfortun4/jclics.htm

*Activitats diverses: Infantil i C.I.

http://www.poissonrouge.com/

*JOCS VARIATS llengua i mates (sumes, restes, càlcul mental,aparell digestiu, carrera B i
V, mamífers) C.M i C.S:
http://www.supersaber.com/

*JOCS DIVERSOS: biblioteca girona


http://www.bibgirona.net/salt/jocs_joguines/jocs/

*Activitats de totes les àrees de P4 fins a 2n de CI


http://www.ceip-diputacio.com/portadaEI-CI.htm

*Activitats de totes les àrees de 3er fins a 6è


http://www.ceip-diputacio.com/portadaCM-CS.htm

*EDUCALIA:

http://educalia.educared.net/edujsp/home.jsp?idioma=ca

*DIBUIXOS PER PINTAR

http://www.educima.com/
http://www.adisney.com/colorear/
PÀGINES WEBS MUSICALS

 Es tracta d'una pàgina en la que podem trobar diferents cançons agrupades per
diferents temàtiques: d'animalons, fenòmens atmosfèrics, les estacions,...

http://www.uib.es/depart/dceweb/canconsea.html#index

 Es tracta d'una pàgina en la que podem trobar dos cançoners per guitarra.

http://crazy.ferrer-tura.org/wp/?page_id=5

 Es tracta d'una pàgina en castellà amb molts recursos de música.

http://www.doslourdes.net/
 Es tracta d'una pàgina amb un cançoner virtual.

http://www.prodiemus.com/canconer/fitxa_seleccio.php

 Es tracta d'una pàgina web amb una gran quantitat de cançoners

http://aprendreaensenyar.blogspot.com/2007/05/enllaos-educaci-musical-canoners.html

JOCS-ENTRETENIMENTS

• www.cartoonnetwork.es

• www.educared.edu.pe/estudiantes/juegos.asp

• www.pekegifs.com

• www.lestresbessones.com/

• www.super3.net

• www.cavallfort.com

• www.elmundodemanu.com.ar
• http://www.ed.gov/Family/Cuidadores/index.html
Materials apropiats per a fomentar la lectura des d’infantil,
recursos...

• http://ares.cnice.mec.es/infantil/index.html,
Internet a l’aula, ministeri d’educació, fitxes imprimibles, jocs i
més.
• http://www.preescolar.es/,
Activitats, recursos, articles del desenvolupament, contes,
endevinalles.
• http://www.karlosnet.com/ninos/,
Cuina per a nens, jocs, receptes,…
• http://www.terra.es/personal/psicomot/
Què és la psicomotricitat.
• http://www.waece.org/cuentos/,
Llista extensa de contes redactats per a llegir i més.
• http://www.unamardecontes.org/,
Contes infantils, també en castellà
• http://personales.mundivia.es/llera/cuentos/cuentos.htm
Antologia de relats clàssics.
• http://milcuentos.galeon.com/
Contes infantils amb veu per a nens de 2 a 6 anys d’edat i lliçons
sobre la cura de la Mare Natura.
RECURSOS MESTRES:

LLENGUA:

Per preparar còpies de cal·ligrafia:


http://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia/copia_1.html

Videoteca digital . edu3.cat

http://www.edu3.cat//

MATES:
MATERIALS , FITXES VARIADES PER FER EN PAPER.
http://www.furest.cat/marina/marina1.htm

Per preparar sumes i restes:


http://www.mclibre.org/consultar/primaria/copia/copia_1.html
“TOOMATES” TROBEM MOLTES FITXES DE MATES I GENERADORS AUTOMÀTICS
DE LLISTES D’OPERACIONS
http://phobos.xtec.es/gromo/toomates2/toomates2.php?
seccio=13&tema=1301&desenvolupament=0&tic=0&audiovisual=0&transversal=0&ordre=1&co
mentar=0