You are on page 1of 2

WIST U DAT?

NR015:
DE AMERIKAANSE BELASTINGDIENST

'Een wettelijke basis voor de inkomstenbelasting


ontbreekt. Het amendement op de Amerikaanse
grondwet is niet door voldoende staten
geratificeerd en derhalve niet geldig.' Uitspraak
Amerikaans Hooggerechtshof.

De meest gehate instantie in de Verenigde Staten,


is de IRS, de Amerikaanse belastingdienst. Het
overgrote gedeelte van de Amerikanen betaalt trouw
belastingen, maar er is een toenemende groep mensen
die de rechtmatigheid van de inkomstenbelasting
aanvecht. Dit heeft alles te maken met de beroemde
“Declaration of Independence”, waarin ook de
maatschappelijke en juridische fundamenten van de
Nieuwe Wereld werden aangegeven. Daarin wordt
inkomstenbelasting afgewezen. Lincoln stelde ook
dat de regering de uitgifte van geld in handen
moest houden. Beide uitgangspunten sneuvelden in
1913. Er werd een amendement op de grondwet
aangenomen, dat inkomstenbelasting mogelijk maakte.
Tevens besloot het Congres, tijdens het kerstreces,
tot oprichting van de FED; een instantie die het
monopolie kreeg over de uitgifte van geld en het
beheer van de geldstromen en de rente. De FED is in
handen van 12 afzonderlijke banken, niet van de
overheid.

De positie van de FED lijkt onaantastbaar, die van


de IRS wordt langzaam ondermijnd. Tot op heden
heeft het Hooggerechtshof individuele personen, die
weigerden inkomstenbelasting te betalen in het
gelijk gesteld. De IRS bleek niet in staat een wet
te overleggen, waarop het bestaan van de
inkomstenbelasting is gebaseerd.
De IRS is niet vies van intimidatie en keihard
optreden. Dit ondervond Joe Lewis, wereldkampioen
boksen, voor de Tweede Wereldoorlog. Hij won de
titel door de Duitser Max Schmeling te verslaan;
een coryfee van het Nazi-regime. Na de aanval op
Pearl Harbor doneerde hij al zijn boksinkomsten aan
het Amerikaanse leger. Hij nam zelf dienst en
ontving een medaille voor betoonde moed. Na de
oorlog sloeg de IRS toe. De schenkingen die hij had
gedaan, werden op hem persoonlijk verhaald. Hij was
gedwongen om tot zijn 37e door te boksen. Alleen om
de rente van de schuld te kunnen betalen.
Uiteindelijk werd hij portier bij de casino's van
Las Vegas. Eeen erfenis van 600 dollar van zijn
moeder, werd hem afgenomen. De begrafenis van deze
Amerikaanse held werd door Max Schmeling, zijn
Duitse tegenstander betaald. Ook zijn er diverse
schandalen bekend, waarin de IRS politieke
tegenstanders van de zittende regering al te
nauwkeurig onder de loep nam.