You are on page 1of 2

SP

4. Maurice Meyers

Maurice Meyers, woont samen met zijn vriendin in de wijk Rolduckerveld.


Werkzaam als ambtenaar bij de gemeente Maastricht.
Mijn idealen over een zorgzame samenleving liggen het dichtst bij die van de SP. Geen bezuinigingen
op de zorg en het onderwijs. Behoud van natuur. Meer ondersteuning van werkzoekenden.
Ik zal me inzetten voor een multiculturele samenleving waarin iedereen een plek heeft. "Kerkrade
moet meer doen aan armoedebestrijding en aan het behouden en scheppen van werk. We hebben
een gemeenteraad nodig waar open en transparant besturen een vanzelfsprekendheid is".

Lot van Baaren


“Niet lullen maar poetsen”

Lot van Baaren is 51 jaar en werkt als Hoofd Facilitaire Dienst bij een instelling voor
kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast is ze kaderlid van ABVAKABO FNV en geeft ze elke week
fietslessen aan vrouwen met een migrantenachtergrond.
Over haar plek in de stad vertelt ze: “Ik woon nu in het Liskwartier en vind het mooi om alle
veranderingen van de afgelopen 25 jaar in de stad te zien en me nog steeds hier op mijn plaats te
voelen.” Ze houdt van de Rotterdamse mentaliteit ‘niet lullen maar poetsen’ en is trots op de
daadkracht waar Rotterdammers om bekend staan. Zoals bijvoorbeeld bij de staking op maandag 20
september 2004 op de Coolsingel. “Dat was een actie die ik niet gauw vergeet. Terwijl rechts deed
voorkomen dat de vakbeweging dood was en Zalm arrogant zei dat ie wel zou zwaaien naar die paar
lui op het Malieveld, kregen wij hier in Rotterdam een staking van de grond die er niet om loog. Nog
steeds lopen de geschatte aantallen uiteen, maar zeker 40.000 mensen lieten die dag hun werk voor
wat het was om de regering te laten horen wat ze vonden van de plannen over VUT en prepensioen
en over Balkenende in zijn algemeenheid.
Fatsoenlijk werk
Boos wordt Lot als ze denkt aan de machtsverdeling die er nu is in Nederland. “Zelfs nu met de
economische crisis gaan de mensen die het minst hebben er het meest op achteruit, terwijl zij niet de
oorzaak zijn van de economische crisis en er dus ook niet voor op moeten draaien.”
“Als de SP gaat besturen in Rotterdam, moeten we zorgen dat meer mensen voor een fatsoenlijk loon
aan het werk kunnen. We zullen ook zorgen dat er meer huizen gerenoveerd en niet onnodig gesloopt
worden.”
CDA Gemeente Heerlen

nr. 15 Jo Vaessen