You are on page 1of 1

ENTREVISTES

Bill O’Reilly
president de la World Association of Newspapers
Enric Sierra
responsable de La Vanguardia Digital

OPINIÓ
Ferran Rodés
Dídac Boza
Santi Carreras
Núm 1 · 2010 (I) · pvp: 6€
Antoni Maria Piqué
Enric Serra Amat
Nancy Leggett

Els diaris
més joves
Noves capçaleres que desafien l’anunciada mort del paper