You are on page 1of 1

Asociația Studenților de la Management M++

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA


FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA
AFACERILOR

Centrul de Promovare a Afacerilor şi Dezvoltare Regională

Formular înscriere Start Up Business UBB 2010

Descrierea succintă a ideii de afaceri:


__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Nume şi Prenume:

Facultatea:

An de studiu:

Telefon:

E-mail:

*Dacă ideea de afaceri aparţine unei echipe, se vor trece datele tuturor componenţilor echipei
conform formularului de mai sus.

** Toate câmpurile sunt obligatorii

Trimite formularul de înscriere la adresa de e-mail


startupbiz2010@gmail.com până la data de 18 martie 2010,
ora 13:00.