You are on page 1of 1

FIZIKA IR ŽMOGUS 2010 m. vasario 27 d.

1. Beržinienė Asta 6
2. Bučiuvienė Liuda 6
3. Dabulskytė Ramunė 6
4. Dauskurdienė Virginija 6
5. Freimontienė Auksė 6
6. Fulga Oksana 6
7. Gramauskienė O. 6
8. Jedošina Inga 6
9. Katkevičienė Daiva 6
10. Krasauskienė Marytė 6
11. Petrosevičienė Inga 6
12. Stankevičiūtė Asta 6
13. Stankuvienė ? 6
14. Stasaitienė Irena 6
15. Urmonienė Loreta 6
16. Valiuškienė Edita 6
17. Žagarinė Vida 6