You are on page 1of 14

Veľká Noc 2010

s ,

ale nielen s ňou...


08:55h – Zlaté rúno – rozprávka 1/5
slovenská pôvodná televízna rozprávka

0:25h – Bláznivý penzión


emecká komédia
5 rokov trávia Marga,Kurt, Kati a Felix dovolenku pri Baltickom mori. Vždy v júli, s rovnakým ubytovaním
rovnakou izbou a s rovnakým výhľadom na more. Tento rok sa však niečo zmení...

2:45h – Jedna kočka za druhou


eská komédia
lavnou postavou trochu horkej komédie je predavačka v staničnom bufete
lára sa pokúša napraviť povesť svojej rodiny a zabezpečiť svojmu mladšiemu
ratovi budúcnosť. Pritom odmieta svojho ctiteľa, prezývaného Funebrák a
etrí pritom ešte aj na veľkú, ale trochu zanedbanú vilu...vtedy prichádza jej
evlastný brat Fanda s Erikou a nevlastný otec Viktor s milenkou, ktorý si
hce - ako vždy - od nej požičať peniaze...

1.apríl 2010 (Zelený štvrtok) na obrazovkách Jednotky


14:20h – Znovunájdené šťastie
rodinný film
Príbeh o druhej šanci, ktorú dostane mladý muž po prepustení z väzenia, druhú šancu na jeho znovu nájdené
rodinné šťastie a lásku. Sirota Eddie Burton nie je zlý, ale rôzne prešľapy ho napokon dostanú za mreže. Jeho
8 ročný syn Will, ktorého opustí jeho mama, má iba Ediieho starú mamu. Keď sa Eddie dopočuje o programe
pre väzňov, prihlási sa naň a začne sa starať o staršie pretekárske kone. Svoj talent uplatní pri koňovi Big
Spender, vylieči ho a presvedčí zodpovedného farmára, aby ho vyskúšali ako parkúrového koňa. Ak sa
Eddiemu podarí presadiť sa, otvorí sa mu možnosť získať skutočnú prácu. Ten bude veľmi potrebovať - po
smrti starej mamy...

20:15h – Moja tučná grécka svadba


merická komédia (repríza 3. apríla 2010 o 10:15h)
príza 3. apríla 2010 o 10:55h
ula Portokalos je slobodná tridsiatnička - grékyňa, ktorá žije so svojimi rodičmi a bratom
Chicagu, v gréckej komunite. Pracuje v gréckej reštaurácii. Po tom, čo presvedčí svojho otca,
si musí zvýšiť kvalifikáciu štúdiom na vysokej škole, sa stretne so stredoškolským učiteľom
nom Millerom, s ktorým začne chodiť.. Po istom čase jej rodina zistí, že Toula má priateľa.
e ten sa nepáči jej otcovi. Ian nie je Grék a otec najprv odmieta súhlasiť so svadbou svojej
éry. Pomaly sa však vyrovnáva s tým, že bude mať v rodine Američana, Ian sa zase musí
učiť akceptovať Toulinu veľkú rodinu a Toula sa musí vyrovnať sama so sebou...

21:55h – Aféra Thomasa Crowna


merická romantická krimi komédia
omas Crown je milionár, ktorý však z nudy kradne. Nevzrušuje ho ani golf, či plachtenie po oceáne.
ho slabosťou je umenie: najmä impresionistickí maliari - ale vzrušujú ho aj ženy. Ešte viac však
luje hry a keď narazí na pôvabnú, ale chladnokrvnú vyšetrovateľku poisťovne Catherine
nningovú, ktorá ho podozrieva z krádeže Monetovho obrazu, Crown zavetrí šancu... Obaja začnú
ať hru a prehráva ten, ktorý poruší pravidlá...

1.apríl 2010
1.apríl 2010 (Zelený(Zelený štvrtok)
štvrtok) na obrazovkách Jednotky
09:00h – Zlatý chlieb – rozprávka 2/5
slovenská pôvodná televízna rozprávka

0:20h – Northangerské opátstvo


lický romantický film podľa románu Jane Austenovej.
a túžby 16 ročnej Catherine Morlandovej narážajú na realitu života anglickej spoločnosti z prelomu 18. a 19.storoči
herine sa dostane do domu bezdetnej rodiny Allenovcov v prekrásnom prostredí anglického kúpeľného mesta Bath.
herine dúfa, že tu zažije nejaké dobrodružstvo - podobné tým, o ktorých čítala v knižkách. Stretne sa s Isabellou
j bratom Johnom, ktorý je priateľom jej brata Jamesa. Zoznámi sa aj s pekným Henrym Tilneyom z dobrej rodiny.
vú ju do domu generála Tilneya - Northanger Abbey, kde Catherine sníva o romaci, ale čoskoro zistí, že postavenie,
ločenská trieda a peniaze sú v tamojšej vznešenej spoločnosti rovnako dôležité ako láska...

:55h – Jana Eyrova 1/4, 13:45 – 2/4


lická romantická miniséria

evízna adaptácia románu Charlotty Bronteovej. Príbeh mladej ženy, ktorá sa stane
ernantkou dieťaťa pána Rochestera. Zamiluje sa do neho. Ale aké tajomstvá ukrýva jeho minulosť? Sirota Jana Eyro
mala šťastné detstvo. To prežila u tety. Poslali ju do rezidenčnej školy Lowood, ktorá je zameraná na deti z chudobný
ín. Jane poslúchne radu priateľky a svoje štúdium berie vážne. Napokon sa uchádza o miesto vychovávateľky. Získa
ome Edwarda Rochestera, ktorému sa nedávno narodila dcérka Adele. Čoskoro však zistí, že v tomto dome nie je čos
oriadku...Keď sa však Jane a Edward viacej zblížia, tajomstvo domu ohrozuje ich ďalšiu budúcnosť...

2.apríl
2.apríl2010 (Veľký
2010 (Zelený piatok)
piatok) na obrazovkách na
Jednotky
4:45h – Gróf Monte Christo 1/4
ancúzska historická dobrodružná miniséria
všia verzia svetoznámeho románu Alexandra Dumasa "Gróf Monte Cristo". Je to príbeh zrady a pomsty,
íbeh plný napätia a dobrodružstva, ale aj romantiky a nezištného priateľstva ako protipól chamtivosti,
dlosti a zrady. V hlavných úlohach sa nám predstavia Gérard Depardieu a Ornella Mutiová a ich deti
illaume Depardieu a Naike Rivelli, ktoré hrajú Edmonda Dantesa a jeho veľkú lásku Mercedes v mladosti.
oducenti filmu zverili réžiu známej režisérke Josée Dayanovej, ktorá režírovala napríklad aj seriál "Rieka
deje" .

2.apríl
2.apríl2010 (Veľký
2010 (Zelený piatok)
piatok) na obrazovkách na
Jednotky
16:30h – Smelý krajčír (rozprávka bratov Grimovcov 1/4) – premiéra
emecká televízna rozprávka (repríza 3.apríla 2010 o 7:00h)
melý krajčír zabil sedem múch jednou ranou. To nemohla byť ale náhoda!
ozhodne sa ísť hľadať šťastie do sveta. Dokáže zachrániť kráľovstvo?

7:30h – Svätá Bakhita 1/2 - premiéra !


ianska miniséria
beh rehoľníčky Bakhity, mladého dievčaťa zo Sudánu, ktorú pápež Ján Pavol II. vyhlásil za svätú. Mladú Bakhitu
esol turecký generál, svoje dievčenské roky strávila v krutých podmienkach. Cestovateľ z Veneta Federico Martin ju
ak zachránil. Našiel jej nový domov - Bakhita sa starala o jeho dcéru Alinu v malom mestečku, v ktorom žil. Bakhita
ila nielen predsudkom, ale aj miestnej chudobe, ale jej milý prístup ju zblížil s miestnym kňazom Antoniom. Rozhodl
že bude rehoľníčkou a otec Antonio jej pomohol vstúpiť do kláštora. Martin chce, aby sa s ním vrátila do Afriky. Trv
tom, aby mu cirkev vrátila "jeho majetok". Napokon musí uznať, že nemôže k Bakhite pristupovať ako k otrokyni,
orou pôvodne bola. A tak sa Bakhita vydala na cestu viery.

0:15h – Lekár zázrakov 1/2, 22:10 – 2/2 - premiéra!


nska miniséria
seppe Moscati bol lekárom, profesorom, vedcom a preslávil sa svojim mimoriadnym prístupom k chudobným. Žil na
ome 19. a 20.storočia. Bol uznávaným odborníkom a neskôr si získal veľké uznanie pri záchrane obetí výbuchu sopk
uv v roku 1906. Moscati bol zodpovedný za nemocnicu, ktorá pôsobila neďaleko sopky: osobne dozeral na rýchlu
kuáciu nemocnice, a podarilo sa mu zachrániť všetkých pacientov, prevažne starších a chudobných, skôr, ako sa zrú
cha budovy pod tlakom horúceho popola. Keď v roku 1911 vypukla v Neapole cholera, talianska vláda poverila
catiho, aby dohliadal na inšpekciu stavu hygieny v meste - podarilo sa mu nájsť zdroj choroby a aj spôsob jej likvidá
m istom roku obdržal Moscati doktorát z fyziologickej chémie...ako prvý experimentoval s inzulínom v boji s cukrovk
očas prvej svetovej vojny viedol nemocnicu pre ranených vojakov. Hovorilo sa o ňom ešte za jeho života, že bol
račným lekárom, ktorý vedel vždy určiť správnu diagnózu po tom, čo sa oboznámil s pacientovými symptómami. Zom
ku 1927. V roku 1987 bol kanonizovaný za svätého.

2.apríl
2.apríl2010 (Veľký
2010 (Zelený piatok)
piatok) na obrazovkách na
Jednotky
09:00h – Zlatá priadka – rozprávka 3/5
slovenská pôvodná televízna rozprávka

12:55h – Jana Eyrova 3/4, 13:45 – 4/4


anglická romantická miniséria

14:45h – Gróf Monte Christo 2/4


francúzska historická dobrodružná miniséria

6:30h – Stolček prestri sa (rozprávka bratov Grimovcov 2/4) – premiéra !


emecká televízna rozprávka
príza 4. apríla 2010 o 7:00h
olček prestri sa, obušok z vreca von a somárik potras sa, sú tri rôzne dary
oré dostali traja bratia od chudobného krajčíra a jeho ženy po tom , ako
končili úspešne výučbu. Neskôr ale nadišiel čas aby zistili aké kúzla
eto dary dokážu...

17:30h – Svätá Bakhita 2/2 - premiéra !


talianska miniséria

3.apríl
3.apríl2010 (Biela
2010 (Biela sobota)
sobota) na obrazovkách na
Jednotky
21:20h – Cudzie srdce
merický romantický film
ríbeh mladej ženy, ktorá absolvuje transplantáciu srdca a zrazu zistí, že je
koby nadprirodzene spojená so sirotou - dcérou jej darcu. Callie je nadmieru
racujúcaredaktorka časopisu, ktorá je hrdá na to, že v živote nemá žiadne
mocionálne vzťahy. Takmer zo dňa na deň radikálne zmení svoj postoj, keď
a podrobí operácii srdca. Nielenže cíti mimoriadne silné puto k dcére svojho
arcu, ale navyše sa zamiluje do pacienta, ktorý sa taktiež nedávno podrobil
ansplantácii srdca...

22:50h – Prebudenie srdca


merická rodinná dráma
ate Weston je advokátka, ktorá prišla do Los Angeles z vidieka, špecializuje sa
a obhajobu mladých páchateľov, ktorých sa nik nechce ujať. Svojej rodine sa
akmer odcudzila, ale potom jej zavolá jej brat Ryan a požiada ju, aby sa vrátila
a ich farmu. Ich otec trpí na Alzheimerovu chorobu. Kate zistí, ako málo pozná
voju rodinu a snaží sa hovoriť s bratom a otcom o tragickej samovražde ich
matky, ktorej bola svedkom ako sedemročná. Váha, či zostať s rodinou, alebo
racovať ďalej ako advokátka...

3.apríl
3.apríl2010 (Biela
2010 (Biela sobota)
sobota) na obrazovkách na
Jednotky
09:00h – Zlatý hlas – rozprávka 4/5
slovenská pôvodná televízna rozprávka

14:30h – Gróf Monte Christo 3/4


francúzska historická dobrodružná miniséria

16:10h – Šípková Ruženka (rozprávka bratov Grimovcov 3/4) – premiéra !


emecká televízna rozprávka
príza 5. apríla 2010 o 7:00h
uženka si poraní prst trňom na svoje 15-te narodeniny a upadne do spánku
a 100 rokov spolu s celým kráľovstvom a jeho dvorom, tak ako to predpovedala
á čarodejnica Maruna. Po mnohých rokoch a mnohých neúspešných pokusoch
ebudiť princeznú sa to môže podariť nie princovi ,ale chudobnému paholkovi
ynnovi...

17:15h – Cinka Panna


lovenský romantický film
mocionálna dráma o sile individuality, ktorá za cenu odriekania
vlastnej obete dokáže lámať zaužívané pravidlá.
ríbeh o cigánskej žene, ktorá chcela zlomiť zaužívané spoločenské
ravidlá. Romantický film o rómskej primáške, ktorá v 18. storočí
očovala a hrala na území Uhorska, plný vášne, stavovských povstaní a
úžby po slobode. Film bol nakrútený podľa skutočných udalostí.

4.apríl 2010
4.apríl (Veľkonočná
2010 (Veľkonočná nedeľa)
nedeľa) na obrazovkách Jednotky
0:15h – Bathory – premiéra !
vensko-česko-maďarsko-anglická historická dráma
ríza 6. apríla 2010 o 22:35h

ravná freska znázorňujúca pomery Uhorska 16.- 17. storočia, ktorá rozpráva o legendami opradenom osude čachtickej pani Alžbe
horyovej. Dej filmu sa odohráva na prelome 16. a 17. storočia v bývalom Uhorsku, v čase plnom náboženských vojen, rozporov a
fliktov, vrátane vojny s agresívnymi tureckými dobyvateľmi. V tej dobe žila Alžbeta Báthoryová, ktorá patrila k jednému z
významnejších uhorských šľachtických rodov. Legendy jej zabezpečili zápis v Guinessovej knihe rekordov ako najväčšej a
krvavejšej vrahyne všetkých čias. Prípad Báthoryová je ale nejasný a mnohí historici považujú túto charakteristiku za úplne
odloženú. Kým bola Alžbeta Báthoryová v skutočnosti? Vrahyňou, ktorá vraždila nevinné panny a kúpala sa v ich krvi, alebo
abnou a na svoju dobu veľmi vzdelanou ženou? Bola vinníčkou alebo obeťou vtedajších politických pomerov a temných intríg
cných, ktorí bažili po jej majetku? Vo filme Báthory manžel Alžbety Báthoryovej, František Nádasdy, bojuje vo vojnách s Turkami
sama dohliada na správu rozsiahlych rodových majetkov a na výchovu detí. Raz jej manžel pošle darček v podobe talianskeho
iara Merisiho Caravaggia, ktorý zostane na jej dvore niekoľko rokov. Medzi ním a osamelou ženou vznikne zvláštne puto. V tom č
ale nad jej hlavou začnú sťahovať zlovestné mračná, ktoré ešte viac potemnejú po smrti jej manžela. Mocná a bohatá žena musí č
riateľom, ktorí sú schopní čohokoľvek. Zvesti o šialenej vladárke, ktorá sa v snahe zastaviť starnutie kúpe v krvi nevinných panie
najú silnieť... Juraj Jakubisko sa vo filme Báthory pridrža známych historických skutočností, avšak neprebádané „biele“
sta histórie vypĺňa svojou fantáziou. Tak sa do príbehu dostali aj Caravaggio, či Monteverdi - tvorca prvej opery...

22:40h – Nebo, peklo...zem – premiéra !


lovenský film
Príbeh baletky Kláry, ktorá hľadá cestu k sebe
amej, pohybujúc sa medzi nebom lásky a
peklom vášne, aby nakoniec pristála pevne
na zemi.

4.apríl 2010
4.apríl (Veľkonočná
2010 (Veľkonočná nedeľa)
nedeľa) na obrazovkách Jednotky
09:00h – Sedem jednou ranou
lovenská pôvodná televízna rozprávka
Rozprávka natočená na motívy rovnomennej rozprávky bratov Grimmovcov, o
ikovnom krajčírovi, ktorý jednou ranou zabil sedem múch, premohol nebezpečného
iviaka, jednorožca, a dvoch obrov a tak získal ruku princeznej a celé kráľovstvo.

1:10h – Cesta do stredu zeme 1/2, 12:50 – 2/2


merická dobrodružná miminéria
pracovanie známej predlohy J.Verneho. Traja dobrodruhovia Theodore a Jonas Lytton a McNiff hľadajú
známu záhadnú krajinu. Pritom sa dostanú hlboko pod zemský povrch, Pridá sa k nim Alice Hastingsová,
anželka Caspera Hastingsa, ktorý sa už raz vydal na podobnú expedíciu - ale záhadne zmizol. / v hl.úlohách
eat Williams, Jeremy London/ .

14:25h – Gróf Monte Christo 4/4


francúzska historická dobrodružná miniséria

16:00h – Žabí kráľ (rozprávka bratov Grimovcov 4/4) – premiéra !


emecká televízna rozprávka
epríza 6. apríla 2010 o 8:00h
abí kráľ je rozprávka o princeznej, ktorá sľúbila žabiakovi pusu, ak jej pomôže nájsť
atý prsteň, ktorý stratila. Svojím bozkom môže pomôcť odkliať princa,
torý bol začarovaný na žabiaka. Dokáže ho ale pobozkať?

5.apríl5.apríl
2010 (Veľkonočný
2010 (Veľkonočný pondelok)
pondelok) na obrazovkách Jednotky
17:05h – Arsene Lupin
storicko - dobrodružný film
žentlmenský zlodej, nepoučiteľný zvodca a vášnivý dobrodruh...Voľná adaptácia novely
aurice Leblanca o mužovi menom Arsene Lupin, ktorý sa rozhodol živiť ako profesionálny
odej a tým sa zapísať do dejín.

0:15h – Iná láska (W.Disney)– premiéra !


merická romantická úsmevná komédia
rla Tateová skončila osobitnú školu, pretože je mentálne retardovaná. Dúfa, že ju ľudia budú akceptovať, k
dokáže byť samostatná. Jej rodina je bohatá a jej matka, zaslepená schopnosťami svojej dcéry, preceňuje
rlu a tým vyvoláva nežiadúce konfrontácie. To, na čo Carla nemá mentálne, dokáže však zvládnuť svojou
bou po nezávislosti - dokonca je schopná bývať vo vlastnom byte. Ale akoby toho nebolo dosť, do jej života
úpi mladý muž, taktiež s mentálnym postihnutím...

22:30h – Kazateľova žena


merická fantazy rodinná komédia
zateľ Henry Biggs /Courtney B. Vance/ stratil vzťah k svojmu povolaniu a jeho manželstvo so zbormajsterk
iou /Whitney Houston/ je v kríze. Henry je totiž stále niekde mimo, aby sa staral o chudobných obyvateľov
h štvrte. Navyše má problémy s developerom nehnuteľností Joeom Hamiltonom /Gregory Hines/ kvôli kosto
tak sa kazateľ obráti s prosbou oé pomoc na Pána Boha. Onedlho sa objaví elegantný mladík Dudley /Denze
ashington/ - anjel, ktorý zostúpil z nebies, aby pomohol Henrymu. Ale keď začne Henry žiarliť na svojho anj
čne sa zároveň viac venovať svojej žene...

5.apríl 2010 (Veľkonočný pondelok) na obrazovkách Jednotky


09:00h – Zlatý kolovrátok – rozprávka 5/5
slovenská pôvodná televízna rozprávka

0:25h – Náš dom


dinný film
mov nie je byt alebo dom so štyrmi stenami. Domov je láska a náklonnosť, ktoré daný priestor vypĺňajú. A
m sa rozhodne Ruth - žena chorá na rakovinu, presvedčiť ľudí z ulice. 70-ročná vdova Ruth sa po smrti svoj
anžela uzavrela do seba. Jej najbližší ju chcú umiestniť do domova dôchodcov. Pred takým osudom ju však
chráni bezdomovkyňa Billy a zároveň jej ukáže novú cestu a vôľu žiť naplno.

2:40h – Dotyk korenia


écky rodinný film
beh gréckeho chlapca /Fanis/, ktorý vyrastal v Istanbule. Jeho starý otec, filozof kulinárstva, ho učí, že tak
o jedlo, aj život potrebuje štipku soli a aj štipku korenia..Fanis vyrastie a stane sa z neho vynikajúci grécky
chár, ktorý využíva svoje schopnosti aj na to, aby trochu "okorenil" život ľuďom okolo neho.... O 35 rokov s
ti z Atén do svojho rodiska, Istanbulu, aby sa opäť stretol so starým otcom a jeho prvou láskou. Vráti sa, a
til, že zabudol pridať štipku korenia do svojho vlastného života.

14:25h – Šampiónov zápas – Okamih pravdy (W.Disney)


merický rodinný film
ke Muldenhower, dobrý študent a kapitán školského tímu amerického futbalu je zamilovaný do Julie Ellisov
éry bohatých rodičov. Tí majú s Julie iné plány, i keď musia uznať, že Luke je správny chlapec. Lenže pri
kologickej prehliadke sa zistí, že Luke má veľmi zriedkavý druh rakoviny. Po mesiacoch chemoterapie poča
orej ho podporovala nielen Julie, ale aj jej rodičia, sa Luke vracia na školu, kde ho vítajú ako hrdinu. Keď sa
zdá, že všetko je v poriadku a Luke získa aj štipendium na športové štúdium, choroba sa mu vráti a lekári
agnostikujú ďalšie rakovinové ochorenie. Luke musí podstúpiť ožarovanie.

6.apríl 2010 na obrazovkách


Veľká Noc 2010

s ,

ďakujeme za pozornosť...