You are on page 1of 7

IPTV ON CABLE NETWORK

EDİRNE HEADEND DURUMU


Edirne KabloTV alt yapısı fiberlerden
oluşan kablo omurgası ve koaksiyel
kalitesi bakımından bir IPTV şebekesi
için ideal şartları sağlamaktadır.

Mehmet Özdemir
EDİRNE HEADEND MEVCUT
ÇALIŞMA POLİTİKASI

Mehmet Özdemir
GENEL BAKIŞ
Kablo karakteristiğinin Türkiye’nin her
yerinde homojen yapıda olduğunu
beklemiyoruz. Dolayısıyla mevcut
şebekenin neresinde ne tür bir iyileştirme
ya da değişiklik yapacağımızı şimdiden
belirlemek mümkün değildir.
Çekincenin olduğu tek bölüm DOCSIS ‘tir.
Edirne’de DOCSIS versiyon 1.0
kullanılmaktadır. Bu da bizim bazı
kaabiliyetlerimizi kısıtlamaktadır. Mesela;
Ver 1.0 QoS desteklememektir. Bu da
verilecek servislerde öncelik
belirleyememek anlamına geliyor.
Mehmet Özdemir
GENEL BAKIŞ
Ancak DOCSIS 2.0 ve 2009 başında release
edilecek olan 3.0 versiyonlar IPTV yi
tamamen desteklemektedir. Oysa biz TV
yayınları dahil tüm servisleri (IPTV, VoD,
VoIP, Email, Data VPN, Internet Erişimi vs) IP
tabanlı vermek istiyoruz. Bu hizmetler için
min 4 Mb/s gerekirken DOCSIS 1.0 tek
kanalda bunu sunsa da yukarıda belirtilen
QoS ve diğer kısıtlamalardan dolayı DOCSIS
2.0 ‘a upgrade kaçınılmaz olmaktadır.

Mehmet Özdemir
GENEL BAKIŞ

Edirne’den aldığımız bilgiye göre


DOCSIS ver 2.0 denenmiş ama
mevcut abonelerin hizmetlerinde
aksama olduğundan vazgeçilmiştir.
Eğer servisler IP tabanlı olarak Set-
Top-Box üzerinden verilirse bu
problemler ortadan kalkacaktır.

Mehmet Özdemir
GENEL BAKIŞ
Ayrıca DOCSIS 2.0 sonrası versiyonlar simetrik internet
erişimi mümkündür. Yani bizim kullanıcıya vermeyi
planladığımız 10 Mb bir download karşılığında 10 Mb de
upload varolmaktadır.
Burada atlanmaması gereken konu her Headend kendi
içinde closed bir network tür WAN çıkışı kullanıcı başına
bizim tayin ettiğimiz bir band genişliği kullanacaktır ve bu
band genişliği abonenin istediği servislere göre yönetilebilir
olacaktır. Bunu özellikle belirtiyoruz ki Türkiye’de internet
hizmeti veren TT nin kalitesindeki olumsuzluklar bizim iç
yapımızdaki data transferine etki etmeyecektir.
Edirne’de mevcut abone internet erişimleri üzerinden VoIP
ve VoD testleri başarı ile yapılmıştır.

Mehmet Özdemir