You are on page 1of 10

Raquel Fernández Amores.

1r Batx B.
rakelfernandez@msn.com

FORMACIÓ DARWIN.
Melodi, Marga Fiol, Mª Teresa.
•Carta: Creuen que es va morir perque creia en l'herència
dels caràcters adquirits. Exemple: Els pares alcoholics
tenen fills alcoholics també, es a dir, encara que no
begin, els fills moriran d'alcoholisme del pare.
•A Darwin l'escola no li anava bé diu que li agradrava la
naturalesa.
•Darwin entrà en una operació a un nin sense anestèsia.
•Uns assassins mataren a 16 persones i venien els cossos als
homes que fan autopsies.
•Fenologia: deien que a traves de la forma del crani, sabien
com eren els caràcters.
•Les proves de la naturalesa son les proves concluyents de
l'existència de Deu.
•El padrí de Darwin, Erasmus és una influència molt gran en
les investigacions de Darwin.
•Darwin fou el creador del mètode científic, es a dir, com es
du a terme una investigació.
•L'origen de les espècies: cita autors amb idees contràries
per a que no es poguèssin en contra.

L'ORIGEN DE LES ESPÈCIES.


Victor Leyva, Juan Juan i Sebastià Lliteres.
•L'objectiu de l'obra és trobar d'on surten les espècies.
•"Cada espècie va camviant segons el que emplea més".
•En les espècies domèstiques tria l'home les que vol.
S'emplea la paraula espècie: per un conjunt de animals
parescuts.
•Cada varietat d'animals es convertiran en diferents espècies
que es poden reproduïr entre ells i donen descendència
fertil.
•Variació-espècies és saber si un individu és d'una espècie o
no.
•3r Capítol--> Spenser: Supervivència del més apte. Ell va
seguir les línies de Darwin però aplicat a la zoologia. No
només és important el sobreviure sino, reproduir-se.
•4rt Capítol: Selecció sexual.

L'objectiu és aconsegur descendència. Clasifiquen les


espècies segons el que fan.
Arbre: les branques noves serien les espècies noves a partir
de les antigues. Les branques velles són les més antigues.

•5é Capítol: Aquest parla de les variacions com a canvis. El


motiu de les variacions son aleatories per casualitat.
Caixes negres: Ara es ADN que resol el misteri.
•6é Capítol: Selecció natural: segons les variacions (bones i
dolentes) l'esperiència va evolucionant.
Pangènesi: Amb aquesta, la teoria dels caràcters adquirits
queda desmentida. Es van transmetent de generació a
generació.
James Blood: percusor peix àngel i peix murcielago.

•7tè Capítol: Selecció natural: la supervivència no pot


explicar les noves estructures. Darwin demostra la
teoria de l'evolució.
La naturalesa no crea espècies separades, sempre hi ha algo
en comú.
•9é Capítol: Registres fòssils: grans intervals en el temps.
Col·lonització d'altres regions, per això no se sap d'on
provenen alguns peixos.
•10è Capítol: Darwin va verificar la seva teoria i es va
aprovar tal com és, més o menys.
LA EVOLUCIÓN UNA REVOLUCIÓN.
"Jeni"
1ra Part: Veure si la teoria de la evolució ha sorgit a poc a
poc o a sigut revolució en la ciència. El primer en tractar el
tema fou un paleontòleg 40 anys despres "Osborn" va
scriure un llibre on va explicar que la teoria de Darwin
s'havia assolit pel desenvolupament progressiu d'idees
subordinades i connexes. Ell deia que en la història de la
biologia havia una abans i un després de Darwin.
Osborn aplica le teoria de la evolució a la historia. Aplica la
teoria de la biologia en el coneixement.
Noves idees = Noves espècies.
La difererència entre Osborn i Darwin és que Osborn té una
construcció progressiva de la evolució (cap a millor). Darwin
pensa que les espècies canvien però no progressivament.

2na Part: Hackel diu que la teoria de Darwin es important


perque fuig d'explicacions teleològiques (intenta explicar
perque serveix cada cosa) de la naturalesa, i es puguin fer
explicacions de la naturalesa sobre aquesta mateixa i quines
lleis la regulen.
3ra part: Centrar-se en les tres ofenses: cosmologia,
biologica i psicològica.

4rta part: Conseqüències filosòfiques de la teoria de la


evolució:
1-Substitució d'un món estatic per un món en evolució.
2- Rebuig del creacionisme.
3-Rebuig de ña teleologia còsmica.
4- Superació a l'antropocentrisme.
5-Explicació materialista de la naturalesa.

DEL ÀTOMO AL CARACTER.


Susana i Xisca Roig.
Llibre de Charles Darwin: Evolució de les espècies.
Tots els èssers vius canvien i les diferències d'hereden.
Aquesta teoria la va qüestionar en Mendel, el qual deia que
si no savia com explicar com era que es pasava un caràcter,
deia que la seva teoria no servia.
Va produir la reproducció dels estrigassons.
Quan els creava, els descendents tenien una
característiques dels dos, pero a la següent creació poden
sortir característiques de la primera.
Estructura del ADN --> citocina, guanina, timina, adenina. I
les combinacions d'aquestes fan els caràcters. Nigú té les
mateixes combinacions encara que siguin bessons.
Mutacions: Contínuament encara o casi sempre neutres.

Si tènen una seqüència contínua es produeix un error: AT AT


AT-->no
Han d'estar combinats (CG TA AT GC...)
Els canvis es produèixen de forma natural però no un canvi
pot canviar tota l'espècie, ja que això passa de canvi en
canvi.

Segons el lloc on visquem, les mutacions seràn a favor


d'aquets.
Hencel sobre Darwin --> no podrien sortir teories noves i
útils. Va explicar el que no podia explicar Darwwin.

LA REVOLUCIÓ DE LYNN MARGULIS.


Ramon, Antonia, Catalina.
Dels bacteris fins a les plantes d'avui en dia.
Bacteris: 600 milions d'anys despres de la terra. Són
unicel·lulars i també tènen ADN però ells els tènen dins la
cèl·lula, per allà exparcit. Alguns bacteris es van transformar
en cèl·lules eucariotes.

Teoria Margulis: endosimbiosis serial (cèl·lules, unió tres


bacteris)
Teoria Merezhkovsky: Venim de dos bacteris.
Teoria de Marx Taylor:
-La va anomenar de filiació directa- contrària a Margulis.
-Model darwinista.
-Va ser rebutjada.

John Hall - David Luck - Zenta Ramanis----> Els gens que


afecten a les prioritats de les prolongacions mòvils d'una
eucariota primitiva.

Mon viu:
1-Eucariotes: Unicel·lulars i Multicel·lulars.
2- Procariotes.
3- Arqueas--> viuen en condicions molt exptremes.

PROCARIOTES: -
-Gram-positives--> una membrana exterior.
-Gram-negatives (provenen de les positives) tènen dos
membranes exteriors.

Lin Margulis--Simbiosi de diverses tipus de bacteris.

Cel·lula eucariota-->resultat de la unió > d'una arquea +


una gram-negativa.

CARROÑERIA I LA EVOLUCIÓ HUMANA.


Xisca Adover i Carme Artigues.

•Els nostres avantpassats eren més carronyers que


caçadors.
•Charles Darwin--> L'ús d'utensilis.
•Mascles cerquen menjar fora de casa seva. I les femelles a
prop de casa (tubercles, etc..)
•Van començar caçant animals més petits.

•Australopitechus--> objectes molt primitius. Menjaven de


tot.

EVOLUCIÓ DE LA MARXA BÍPEDA.


Maria Antonia Mercadal i Josefina Muñoz.
C. Owen : va intervenir en la recuperació i l'anàlisi de
l'esquelet "Lucy".

El que ens distingueix dels altres èssers és que caminam


erectes i amb dues cames i no cuatre com abans. Els
homínids començen a tenir cervell perqué caminen drets.
Lucy (australopithecus) : se considera el primer avantpassat
del gènere home. Els seus abductors estan mes contrets
perque anava ergida.
Chimpancé--> estructura interna del fèmur més gran pertant
més pés.

Aquest article diu que si l'australopithecus tenia un aparell


locomotor, més parescut o no que l'home.

L'ORIGEN DE LA MÀ HUMANA.
Carlos, Sergio Cobos i Javier.
La selecció natural només podia eliminar els caràcters
inadecuats.

L'aparició de la nova forma és una exaptació. i si la nova


funció no coincideix, es diu que és una exaptació.
Pinces de presició-- entre força.

Només els humans agafen les coses "yema contra yema"


dels dits.
Fabricació de utensilis útils--> exclusiva dels humans.
La ma de Australopitechus Afarensis te caràcters semblars
als humans.

La nostra hipotesi: proporcions de la ma humana que poden


venir originades de les mateixes proporcions de selecció que
se pot trobar en els primates no humans.

DE AFRICA ¿UNA...Y OTRA VEZ?


Bernat Mates i Albert.
•Els primers homínids son els Australopithecus.
•1984--- Toscana boy (nin de 11 anys mes o menys) el
cervell entre 900 milímetres.

•1994 --> fòssils d'un volcà que va agafar una població


d'homínids.
•Homo ergaster--> Àsia.
ORIGEN AFRICÀ RECENT DELS HUMANS.
Colau, Juan Pere, Juan Barceló.
•Debat--> la darrera fase de la evolució humana.

•Proteïnes: evolucions neutres i rellotge.

•Dos tipos d'ADN que son el mitocondrial format per el


mitocondris; i el nuclear format per una doble hèlix.
•Tots els humans tènenuna seqüència molt parescuda. El
primer avantatge de la qual es que es ràpid i constant, i
el segon es que s'hereda de la mare.
•Eva-- no es una font de tots els llinatges.
•Kocker comprova l'ADN de animals i humans.

MARCELLIN BOULE.
Maria Caldentey i Xisca Mesquida.

•Ausència de preocupació sobre l'estètica i la moral. Cap


ossut i mandíbules robustes.
•Van ser desplaçades pels Homo Sapiens Sapiens.
•Segons Wiliam, els neardentals haurien mort, i segons
Wolpoff, al contrari, els neardentals podrien ser els
nostres predecessors, es a dir que nosltros procedim
dels neardentals.
•Caràcters antics i moderns: cuidaven dels seus malalts i
invàlids, i eren més robustos.
•Cervell més allargat i més baix.
•1rs neardentals tenien un sentit estètic, pensaven més que
nosaltres. Utilitzaven utensilis de ossos i pedres.
•Dentadura: igual que la nostra i tenien una cara allargada.
•La vida dels neardentals era amb una baixa esperança de
vida i no es podien protegir del fred.

•Pubis més ample que els moderns i l'embarass durava entre


11 i 12 mesos.
ESTRATAGEMAS DELS CREACIONISMO.
Ismael, Sebastià i Salva.
•Artur Landy diu que la evolució és important per entendre la
biologia moderna.
•Theod Polozhamsky diu que gracies a la evolució serveix la
biologia.
•Indall no volia l'ensenyament de la biologia i per això tenia
una movida antirevolucionista.
•Associassió Nord Americana va còrrer el risc de produir un
atac contra la biologia.
•Els creacionistes van en contra de la educació de la
evolució.
•1981- Lousiana--Z llei que imponia l'ensenyament de la
ciència.
•1925: llei de Butler que prohibeix l'ensenyament sobre
l'evolució humana.
•1938: estudi curricular de les ciències biològiques.
•2001 aprovació de la llei "para que niño se quede detras".
•2003 es rebutga que el diseny intel·ligent formi part del
creacionisme.
•L'evolució és una teoria , no una realitat. Altra teoria, altra
pensament.
•Barbara Forest: Sobre pandas o personas: deia que havia
produït un fracàs científic.
•Els creacionismes: per socabar la teoria de la evolució.
Arguments:

-L'ensenyament de la evolució ataca a la religió i a la moral.


-L'honradessa diu que s'ha de fomentar ensenyant la
evolució i el creacionisme.

•Els creacionistes diuen que se pot ensenyar de tot però que


té un limit i que no admeten que diguin que la evolució
es lo correcte.
•Res de la biologia té sentit sense l'evolució.
•El Creacionisme és la teoria que diu que tot va sortir per un
ser superior.
•El disseny intel·ligent : el primer en parlar fou William
Palley.
Aquest disseny deia que les formes de vida que existeixen
no es podien haber creades per l'atzar sino que havia sigut
un ser superior que les havia creades.
•El tribunal constitucional no ha aprovat les lleis que han
aportat els creacionistes perqué pensa que la religió ha
d'estar fra dels instituts. Per això van crear els disseny
intel·ligent, per poder entrar de manera més
dissimulada.

LA EVOLUCION DEL CRISTIANO.


Daniel Grimalt.

Apart d'atacar l'evolució, aquest compara els seus errors. Es


va crear una película que denuncia que els antidarwin eren
perseguts.
Per a molta gent, la forma de pensar d'Ayala és font d'una
discussió de teologies. L'objectiu d'aquest es que vegin la
ciència com un aliat no com un enemic.

EL HOMO SAPIENS DEL FUTURO.


Laura Nicolau i Laura Talón.
Que la nostra evolució física ha acabat al futur. Henry i John
anaritzaven dades del gènere humà i descobriren que
l'adaptació dels seus gens evolucionaven i consistien en
l'adaptació de diversos entorns.

Steve Johns diu que la evolució humana ha acabat.


Alguns científics diuen que alguns trets característics són
heretats..
El futur consistirà en canviar els gens de les persones.
Només aquell que està malament.
Jorge Darson: diu que els humans són més adaptats a les
màquines.

•L'estasis: petits canvis.


•Canviem a un altre planeta o com una altra espècie.
•Simbiosi de màquines: produirem una evolució creativa.

Les espècies vènen i s'en van. I per qué surgi una nova
espècie ens hem de separar geogràficament.

Les característiques de la vida moderna pot influir dins la


evolució. També amb les màquines. I amb la manipulació
genètica per tal de millorar com espècies.

VALORACIÓ

El que he pogut aprendre en aquest tema és que els humans


moderns provenim tots de Africa i que ho hem pogut saber a
partir dels fòssils i restes d'aquells. També un poc la evolució
que fèrem quan vam passar de quadruples a bípedes i la
marca tan important que això va proporcionar. La mà pensil i
la seva importància davant el desenvolupament de la
evolució.