You are on page 1of 14

Ivancover

Per:
Xavier V.
Idea de l'empresa
• Aconseguir una cadena de supermercats
que cada cop s’expandeixi mes
Objectiu de l'empresa
• Oferir als
consumidors una
gran quantitat de
productes
• Obtenir una gran
cadena de
supermercats arreu
d’Espanya
Presentació del producte
• Mensualment
realització d’ofertes,i
promocionant així els
productes nous que
surten al mercat
Mapa de supermercats
Treballadors
• Cada supermercat disposa de un equip de
9-16 treballadors
• Entre aquest equip hi ha un responsable
de botiga,un segon de botiga,i els
treballadors normals que s’encarreguen
de les seccions
Piràmide d'organització
Salaris
• Responsable de botiga: 1000
• Segon de botiga:900
• Responsable de secció:850
• Caixers/a reponedors/a:800
Horaris
• L’horari serà partit, es
a dir:
• De 8 a 2 i de 4 a 9:30
Despeses del supermercat
• Salaris: 8500/aproximadament
• Compra de productes:
400.000/aproximadament
• Llum:2000/aproximadament
• Altres(manteniment....):1500/aproximadam
ent

• Total:412.000/aproximadament
Guanys del supermercat
• Venda de productes:
700.000/aproximadament(els guanys
poden variar segons les
promocions,clientela)
Total de beneficis en un mes
• Aquests guanys de 700.000 euros se li
resten els 412.000 i surt un total de
288000 euros
Guanys totals comarcals
• Catalunya:115.200.000
• Aragó:115.200.000
• País Valencia: 115.200.000
• Castella:57.600.000
• Castella i Lleó:57.600.000
• Galícia:57.600.000
• Andalusia:57.600.000
• Extremadura:57.600.000
• Madrid:28.800.000
• Balears:28.800.000
• Canàries:57600000
Guanys totals per mes del
supermercat
• Això surt un total de 748.800.000 euros
guanyats cada mes.(aproximadament)