You are on page 1of 2

FORWARD_fev010_NL.

qxd:FORWARD fr 25/02/10 20:59 Page 2

INHOUD

Duurzaam
verleiden
24
ACTUA
Decision makers 4 Chief news officer Steven Van
Belleghem (InSites Consulting)
6 3 vragen aan Fons Van Dyck
(Think/BBDO): beïnvloedt de crisis
onze verhouding tot merken?
8 People, Planet & Profit Energie
besparen en sociale economie hand
in hand
4 36 10 Veel geblaat, weinig wol Waalse
investeringskas trein der traagheid?
Steven Van Belleghem Sophie Dutordoir
managing partner bestuurder-directeur- 12 Sectorgericht
bij InSites Consulting generaal van Electrabel
“De huidige bedrijfsleiders zijn “Het is overdreven dat de factor
opgegroeid in een tijdperk dat energie het enige is wat het
ze alle communicatie konden concurrentievermogen van de
beheersen. Die tijd is voorbij“ Belgische bedrijven bepaalt”

STANDPUNTEN
14 VBO-expertise
18 Cijfers & feiten Wat brengt
de komende begrotingscontrole?
20 Tegenspraak Stelt risicokapitaal in
54 76 België te hoge eisen aan ondernemers?
Georges Carlens Jo Van Onsem 23 Carte blanche Grete Remen (Damhert
administrateur-generaal CEO van Xerox Nederland en Nutrition): ondernemen in crisistijd:
van de RVA van Xerox België-Luxemburg
“De opvolging van de “Als ik iemand op zijn handen
innoveren of degraderen!
werklozen gebeurde nog kan laten staan, kan ik hem
nooit zo effectief en ook leren verkopen”
systematisch”

2 • MAART 2010
FORWARD_fev010_NL.qxd:FORWARD fr 25/02/10 20:59 Page 3

INHOUD

OPENER
26 Werkzekerheid met stip belangrijkste
criterium door crisis De Randstad Awards 2010 “Een aantrekkelijk imago
30 Vernieuwde aandacht voor menselijk opbouwen doe je niet
kapitaal Persoonlijke ontwikkeling en interne van vandaag op morgen.
mobiliteit voorop
Maar wachten tot de
32 Doel: technische profielen opleiden
economie weer aantrekt
én aantrekken Limburgse industriëlen getuigen
is ook geen goed idee …”
Jan Denys (Randstad)

BUSINESS INTERNATIONAAL
36 Interview Sophie Dutordoir (Electrabel) 59 Over de grens Duits model als
40 Baanbreker Proxyclick, de virtuele bedrijfskantine conjunctuurlocomotief?

42 Level 5 Hoe interne en externe auditors beter 60 Analyse Verschil in groeitempo


samen kunnen werken grote uitdaging
62 Focus Springt het licht weer
op groen in Oekraïne?
45 Special Spoorvrachtvervoer
64 Q&A Buitenlandse handel Focus
In de intermodale transportmix blijft het
op handelsagentuur
vrachtvervoer per spoor nog te vaak het zwakke
broertje. Recente investeringen in intermodale
terminals en nieuwe lijnen zouden het
spoorvrachtvervoer een nieuwe stap vooruit
moeten brengen.

53 Sociale rechtspraak
54 Debat Naar een ‘aangepast’ activeringsbeleid

van werklozen? En in welke richting?
73 In de marge
75 Wissels & Co
76 Decision maker Jo Van Onsem (Xerox)

LIFESTYLE
66 Artistieke uitstap naar Foundation Verbeke
69 Stijn Bijnens (LRM) geniet van sushi in De Goei Goesting
70 Op het juiste spoor voor grote luxe

66 69 70 74 Max Jadot las ‘The Post-American World’

MAART 2010 • 3

Related Interests