You are on page 1of 2

AGENDA GEMEENTERAAD VAN DONDERDAG 4 MAART 2010

OPENBARE ZITTING

Secretariaat

1. Politieverordening Ronde van Vlaanderen 2010 - goedkeuring


2. Oprichting en deelname intergemeentelijke vereniging met de gemeente Denderleeuw
voor een subsidieproject lokaal woonbeleid - goedkeuren overeenkomst, statuten,
inhoudelijk project en subsidieaanvraag.
3. Interlokale vereninging Wo-Ni-De – aanduiden van de afgevaardigden van de stad
Ninove in het beheerscomité.

Patrimonium

4. Sloping voormalig rustoord, Burchtstraat 46 te Ninove – goedkeuring principe –


machtiging aanstelling ontwerper.
5. Aankoop van meubilair stadspark – goedkeuring – vaststellen wijze van gunnen van
de opdracht – goedkeuring voorwaarden.
6. Onderhandse verkoop van een perceel stadsgrond langs de Zevenhoek te Voorde aan
de aanpalers – goedkeuring – goedkeuring ontwerpakten.
7. Aankoop in der minne om reden van openbaar nut van een perceel grond langs de
Edingsesteenweg te Ninove – goedkeuring – goedkeuring ontwerpakte.
8. Aankoop van het kunstwerk ‘Le grand chemin’ van Michal voor het Oudstrijdersplein
te Ninove – goedkeuring – vaststellen wijze van gunnen van de opdracht.

Ontvangerij

9. OCMW – budgetwijziging 2009 – kennisneming

Belastingen

10. Verordening op het gebruik van de openbare weg door opstelling van terrassen,
koopwaren, drank- en eetautomaten en reclameborden.
11. Retributie op het innemen van de openbare weg voor het plaatsen van tafels, stoelen,
banken (terrassen) en koopwaren – aanpassing.

Sport

12. Stedelijk sportcentrum – sporthal – renovatie kleedkamers, inkomhal en uitbreiding


sporthal – goedkeuring definitief ontwerp – vaststellen wijze van gunnen en
goedkeuren voorwaarden in het bestek.

Personeel

13. Personeel – bestuurders dienstvoertuig – verkeersboete – terugbetaling


14. Rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel – aanpassingen
Openbare werken

15. Verbeteringswerken aan de Hogeweg te Ninove – voorlopige goedkeuring


onteigeningsplan en onteigeningstabel.
16. Gedeeltelijke verplaatsing van voetweg 64 te Denderwindeke – definitieve
goedkeuring – ongunstig advies.
17. Herinrichting kruispunt Brusselsesteenweg (N8) en Edingsesteenweg (N255) –
uitbreken en herplaatsen van poortconstructie naar aanleiding van de werken-
wijzigingswerken – goedkeuring voorstel financiële tegemoetkoming van het
studiebureau D’Hauwer-Van Der Schueren.
18. Herstellen van de verharding op het plein voor het Niniacomplex langs de
Centrumlaan te Ninove - goedkeuring- goedkeuring wijze van gunnen van de
opdracht – goedkeuring voorwaarden lastenboek.

Verkeer

19. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer – beperkt eenrichtingsverkeer


– stadswegen.
20. Herinrichting schoolomgevingen – stedelijke basisschool te Nederhasselt – module 10
– goedkeuring concept.

Vragen, voorstellen en interpellaties:

20.1 Voorstel van raadslid Fons Schorreel om het bevrijdingsmonument Sint-Theresia


dringend goed te keuren.
20.2 Vraag van raadslid Fons Schorreel over de verkeerstellingen te Pollare.
20.3 Interpellatie van raadslid Wouter Vande Winkel over de tevredenheidsenquête over
BKO ‘t Kadeeken
20.4 Interpellatie van raadslid Werner Somers aan schepen van patrimonium
Freddy Van
Eeckhout betreffende de mogelijkheden om de vroegere ‘liberale kring’ in de
Dreefstraat te herbestemmen tot erfgoedcentrum en archiefruimte.

Related Interests