You are on page 1of 27

‫ل تحزن‬

‫إن الله معنا‬

NE TUG
UJ
ALLAH JE SA NAMA

1
Priprema i obrada:
Safet Suljić
ISLAMSKI UNIVERZITET U RIYADHU
Već neko vrijeme ne vidim ga nasmijanog; da,
nasmiješi se ponekada no tuga i potištenost
prevladavaju njegovim licem. Povećao se broj
pitanja o stanju muslimana, vijesti za vijestima
kruže svijetom o mučenju, hapšenju i ubistvima
muslimana tako da i sam budem od onih koji kažu
KADA ĆE ALLAHOVA POMOĆ (bez promišljaja).
Jednoga dana dok sam bio u takvom stanju prišao
mi je moj brat Ahmed te me upita: Zar mi nismo
(muslimani) na ISTINI a naši neprijatelji na BATILU
(neistini)?
Rekoh: Da, naravno!!!
Zar mi nismo u redovima MILOSTIVOG a oni u
redovima ŠEJTANA?
Rekoh: Da, naravno!!
Potom reče: A zašto nas Allah ne pomogne nad
njima? Musliman je postao meta svega i svačega,
živi u takvom stanju da iščekuje svaki dan po jednu
ili više tužni, rasplakujući vijesti pa i sam priželjkuje
smrt koja bi sve učinila i odvela u zaborav... LA

1
HAVLE VELA KUWETE ILLA BILLAH... zatim je
zaplakao, naprotiv počeo je da jeca od bola tako da
svoj pogled uplakani nije skidao sa mene. Stavio
sam ruku u džep i izvadio maramicu s kojom sam
obrisao suze i sa njima veliku žalost i ogorčenje.
Zatim sam mu rekao: „NE TUGUJ ALLAH JE SA
NAMA“... „DOISTA ALLAHOVA POMOĆ I POBJEDA SU
BLIZU“ ... da, tako mi Allaha to je doista blizu i ova
teškoća koja zadaje bol islamskom ummetu je
ustvari samo bol prije njegova preporoda i novoga
rođenja...da, rođenje pobijede i učvršćenja ove
VJERE!!!
Vjera je pomagač i u istu ruku ispitivač pa neka te
ne čudi ova Allahova odredba i Njegov sunnet,
poslušaj u ove radosne vijesti:
Rekao je Uzvišeni:

‫ﮎ‬ ‫ﮍ‬ ‫ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ‬ ‫ﭧﭨﭽﮄ ﮅ‬


‫ﮚ‬ ‫ﮘ ﮙ‬ ‫ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ‬
٩ – ٨ :‫ﮞ ﭼ الصف‬ ‫ﮛ ﮜ ﮝ‬
“Oni žele da utru Allahovo svjetlo
ustima svojim, a Allah će učiniti
da svjetla Njegova uvijek bude,

1
makar krivo bilo nevjernicima. On
po Poslaniku Svome šalje
uputstvo i vjeru istinitu da bi je
uzdigao iznad svih vjera, makar
ne bilo pravo mnogobošcima.”
‫ﮱ ﯓ ﯔﯘ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯘﯘ ﯙ‬ ‫ﭧ ﭨ ﭽ ﮮﯘﯘ ﮯ ﮰﯘﯘ‬
١٧٣ – ١٧١ :‫ﯝ ﭼ الصافات‬ ‫ﯚ ﯛ ﯜ‬
“A riječ Naša je davno rečena o
robovima Našim, o poslanicima:
"Oni će biti, doista, potpomognuti
i vojska Naša će zacijelo
pobijediti"
I rekao je Allah dželleša'nuhu:

‫ﭧﭨﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ‬
‫ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ‬ ‫ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ‬
‫ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ‬ ‫ﮉ ﮊ‬ ‫ﮈ‬
٥٥ :‫النور‬

„Allah obećava da će one među


vama koji budu vjerovali i dobra

1
djela činili sigurni namjesnicima
na Zemlji postaviti, kao što je
postavio namjesnicima one prije
njih, i da će im zacijelo vjeru
njihovu učvrstiti, onu koju im On
želi, i da će im sigurno strah
bezbjednošću zamijeniti; oni će se
samo Meni klanjati, i neće druge
Meni ravnim smatrati. A oni koji i
poslije toga budu nezahvalni - oni
su pravi grješnici.“
I ovo sve spomenuto je ustvari čvrsto obećanje o
pobijedi i učvršćenju. I mi imamo Onoga u čijoj ruci
je vlast Nebesa i Zemlje, imamo Onoga u čijoj ruci
su srca vjernika, imamo također Onoga u čijoj ruci
je sva snaga, sva moć, svo oružje sav napredak pa
da li poričeš bilo šta od ovoga? Sve rečeno je na
strani muslimana (vjernika) i ne boj se njihova
oružja, napretka, dominacije pa svaka njihova
spletka i ako je velika ona je kod Allaha Silnog
slaba:

1
‫ﮙ ﮚ‬ ‫ﮖ ﮗ ﮘ‬ ‫ﭧﭨﭽﮓ ﮔ ﮕ‬
١٧ – ١٥ :‫ﭼ الطارق‬ ‫ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ‬
„Oni se služe spletkama, a Ja ih
uništavam - zato nevjernicima još
vremena dadni, još koji trenutak
ih ostavi.“ da ostavi ih još koji trenutak!!!
Ponekada ovaj trenutak biva godinu ili dvije ili
deset, dvadeset ili pak hiljadu... no on će zasigurno
doći i sve što se više oteže ovaj trenutak a oni su
„složni i jači“ u borbi i ratu protiv nas, osim da su i
sami uvijek U STRAHU I NEDOUMICI baš kako kaže
Uzvišeni:

‫ﭼ‬ ‫ﯠ ﯡ‬ ‫ﯞ ﯟ‬ ‫ﯘﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ‬ ‫ﭧ ﭨ ﭽ ﯗﯘ‬


١٤ :‫الحشر‬

„Ti misliš da su oni složni,


međutim srca su njihova
razjedinjena, zato što su oni ljudi
koji nemaju pameti.“
Poslušaj ove radosne vijesti o moj brate: Od Temim
Ed-Darija –radijjallahu anhu- se prenosi da je rekao:

1
‫‪Čuo sam Allahova Poslanika –sallallahu alejhi ve‬‬
‫‪sellem- da kaže:‬‬

‫ن‬ ‫وا‬ ‫ف‬‫ْ‬ ‫صصص‬ ‫نا‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ث‬ ‫د‬ ‫حصص‬ ‫ل‬ ‫َ‬ ‫قا‬‫َ‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫غي‬ ‫ِ‬ ‫م‬ ‫ْ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫بو‬ ‫حدث ََنا أ َ‬
‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫َ ّ‬ ‫َ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫َ ّ‬
‫ر‬ ‫م‬ ‫صا‬ ‫عص‬ ‫ن‬ ‫ص‬‫بص‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫َ‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ني‬ ‫َ‬ ‫ث‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫َ‬ ‫قا‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫سل ٍ‬
‫م‬ ‫ْ‬ ‫ي‬ ‫ن ُ‬ ‫بْ ُ‬
‫ل‬ ‫سصصو َ‬ ‫ت َر ُ‬ ‫ع ُ‬ ‫م ْ‬ ‫سص ِ‬ ‫ل َ‬ ‫قصصا َ‬ ‫ي َ‬ ‫ر ّ‬ ‫دا ِ‬ ‫ميم ٍ ال ّ‬ ‫ن تَ ِ‬ ‫ع ْ‬ ‫َ‬
‫ل‪:‬‬ ‫قصصو ُ‬ ‫م يَ ُ‬ ‫س صل ّ َ‬ ‫و َ‬ ‫ه َ‬ ‫عل َي ْ ص ِ‬ ‫ه َ‬ ‫ص صّلى الل ّص ُ‬ ‫ه َ‬ ‫الل ّص ِ‬
‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫هصصاُر‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫ن‬ ‫وال‬ ‫َ‬ ‫ل‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫غ‬
‫َ‬ ‫ل‬ ‫ب‬
‫َ َ‬ ‫ما‬ ‫مر‬
‫ُ‬ ‫ذا اْل ْ‬ ‫ه َ‬ ‫ن َ‬ ‫غ ّ‬ ‫ل َي َب ْل ُ َ‬
‫ر إ ِّل‬ ‫وَبصص ٍ‬ ‫وَل َ‬ ‫ر َ‬ ‫مصصدَ ٍ‬ ‫ت َ‬ ‫ه ب َْيصص َ‬ ‫ك الّلصص ُ‬ ‫وَل ي َْتصصُر ُ‬ ‫َ‬
‫ل‬ ‫و ب ِصذُ ّ‬ ‫عزيز أ َ‬ ‫ز‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫دي‬ ‫ال‬ ‫ذا‬ ‫َ‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ّ‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫َ‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫َ‬
‫ِ ٍ ْ‬ ‫َ‬ ‫ّ َ ِ ِ ّ‬ ‫ُ َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫أ ْ‬
‫د‬
‫ل‬ ‫ذ ّ‬ ‫وذُّل ي ُ ِ‬ ‫م َ‬ ‫سَل َ‬ ‫ه اْل ِ ْ‬ ‫ه بِ ِ‬ ‫عّز الل ّ ُ‬ ‫عّزا ي ُ ِ‬ ‫ل ِ‬ ‫ذَِلي ٍ‬
‫ي‬
‫ر ّ‬ ‫دا ِ‬ ‫م الصص ّ‬ ‫ميصص ٌ‬ ‫ن تَ ِ‬ ‫كصصا َ‬ ‫و َ‬ ‫فصصَر‪َ .‬‬ ‫ه ال ْك ُ ْ‬ ‫ه ِبصص ِ‬ ‫الّلصص ُ‬
‫ل ب َي ْت ِصصي‬ ‫َ‬ ‫ت ذَل ِص َ‬ ‫عَر ْ‬ ‫ل َ‬ ‫قو ُ‬ ‫يَ ُ‬
‫فصصي أ ْ ِ‬ ‫ص‬ ‫ه‬ ‫ك ِ‬ ‫ف ُ‬ ‫قدْ َ‬
‫م ال ْ َ‬ ‫َ‬ ‫قصصد أ َصصصاب مصصن أ َ‬
‫خْيصصُر‬ ‫ُ ْ‬ ‫هصص‬ ‫ْ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ِ‬ ‫م‬‫َ‬ ‫ل‬ ‫سصص‬ ‫ْ‬ ‫َ َ ْ‬ ‫َ‬ ‫لَ َ ْ‬
‫قد أ َ‬
‫ن‬ ‫ن ك َصصا َ‬ ‫َ ْ‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫َ‬ ‫صا‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫َ‬ ‫ول َ َ ْ‬ ‫عّز َ‬ ‫وال ْ ِ‬ ‫ف َ‬ ‫شَر ُ‬ ‫وال ّ‬ ‫َ‬
‫ة‪.‬‬ ‫جْزي َ ُ‬ ‫وال ْ ِ‬ ‫غاُر َ‬ ‫ص َ‬ ‫وال ّ‬ ‫ل َ‬ ‫فًرا الذّ ّ‬ ‫كا ِ‬ ‫م َ‬ ‫ه ْ‬ ‫من ْ ُ‬ ‫ِ‬
‫‪"Ova vjera ce dostići do svakog‬‬
‫‪mjesta do kog stižu dan i noć i‬‬
‫‪Allah dželleša'nuhu neće ostaviti‬‬
‫‪ni jednu kuću, zidanu ili od nečeg‬‬

‫‪1‬‬
drugog pravljenu, a da u nju neće
uvesti ovu vjeru ponosom
ponosnih ili poniženjem
poniženih. Ponosom kojim će
Allah pomoći vjeru islam i
poniženjem kojim će Allah poniziti
kufr (nevjerstvo)."1
Pa nakon ovoga hadisa sam Ed-Darimi imao je
običaj da kaže, sve ovo rečeno se obistinilo ispred
moji očiju u mojoj familiji. Doista oni koji su primili
Islam su bili u dobru, časti i ponosu a oni koji nisu
prihvatili Islam su bili poniženi, potlačeni ili plaćali
su Džizju (porez).
Od Huzejfe Ibn Jemana –radijjallahu anhu- se
prenosi da je rekao, rekao je Allahov Poslanik –
sallallahu alejhi ve sellem-:

‫ي‬ ّ ‫سصص‬ ِ ِ ‫ودَ الطَّيال‬ ُ ‫دا‬


َ ‫ن‬ ُ ‫ن ْبصص‬ ُ ‫ما‬َ ْ ‫سصصل َي‬ ُ ‫حصصدّث ََنا‬َ
‫ي‬ّ ِ‫سصصط‬ ِ ‫وا‬ َ ْ ‫م ال‬َ ‫هيصص‬ ِ ‫ن إ ِب َْرا‬
ُ ‫ودُ ْبصص‬ ُ ‫دا‬َ ‫حصصدّث َِني‬ َ
‫ن‬ ِ ‫مصصا‬
َ ‫ع‬ ْ ّ ‫ن الن‬ ِ ‫عص‬
َ ٍ ‫سصصال ِم‬ َ ‫ن‬ ُ ‫ب ب ْص‬ُ ‫حِبي‬ َ ‫حدّث َِني‬ َ
‫د‬
ِ ‫ج‬ ِ ‫سص‬ ْ ‫م‬ َ ْ ‫فصصي ال‬ ِ ‫دا‬ ً ‫عو‬ُ ‫ق‬ُ ‫ل ك ُّنا‬ َ ‫قا‬ َ ‫ر‬ ٍ ‫شي‬
ِ َ‫ن ب‬ِ ْ‫ب‬
1
Prenosi Ahmed 4/103 i Hakim, koji kaze da je Sahih i da odgovara uvjetima Buharije i
Muslima i u tome se sa njim slaze ez-Zehebi 4/430

1
‫م‬ ‫س صل ّ َ‬ ‫و َ‬ ‫ه َ‬ ‫عل َي ْص ِ‬ ‫ه َ‬ ‫صّلى الل ّ ُ‬ ‫ه َ‬ ‫ل الل ّ ِ‬ ‫سو ِ‬ ‫ع َر ُ‬ ‫م َ‬ ‫َ‬
‫جاءَ أ َُبصصو‬ ‫ف َ‬ ‫ه َ‬ ‫ديث َ ُ‬ ‫ح ِ‬ ‫ف َ‬ ‫جًل ي َك ُ ّ‬ ‫شيٌر َر ُ‬ ‫ن بَ ِ‬ ‫كا َ‬ ‫و َ‬ ‫َ‬
‫د‬‫ع ٍ‬ ‫سصص ْ‬ ‫ن َ‬ ‫شيُر ب ْ َ‬ ‫ل َيا ب َ ِ‬ ‫قا َ‬ ‫ف َ‬ ‫ي َ‬ ‫شن ِ ّ‬ ‫خ َ‬ ‫ة ال ْ ُ‬ ‫عل َب َ َ‬ ‫ثَ ْ‬
‫ه‬ ‫ص‬ ‫ّ‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫لى‬ ‫ّ‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ه‬ ‫ص‬ ‫ّ‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫صو‬ ‫ص‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ث‬ ‫َ‬ ‫دي‬ ‫ح‬ ‫ُ‬
‫ظ‬ ‫ف‬ ‫َ‬ ‫ح‬ ‫َ‬ ‫ت‬ ‫أَ‬
‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫ُ‬
‫ة‬ ‫فصص ُ‬ ‫حذَي ْ َ‬ ‫ل ُ‬ ‫قصصا َ‬ ‫ف َ‬ ‫ء َ‬ ‫مَرا ِ‬ ‫في اْل َ‬ ‫م ِ‬ ‫سل ّ َ‬ ‫و َ‬ ‫ه َ‬ ‫عل َي ْ ِ‬ ‫َ‬
‫ة‬ ‫عل َب َص َ‬ ‫س أ َب ُصصو ث َْ‬ ‫َ‬ ‫ص‬ ‫َ‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫ف‬ ‫ه‬
‫َ ُ‬ ‫ص‬ ‫َ‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ْ‬ ‫ط‬ ‫خ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬
‫ظ‬ ‫ص‬ ‫ف‬‫َ‬ ‫ح‬
‫ْ‬
‫أ َن َصصا أ َ‬
‫ص صّلى‬ ‫ه َ‬ ‫ل الل ّص ِ‬ ‫سصصو ُ‬ ‫ل َر ُ‬ ‫قصصا َ‬ ‫ة َ‬ ‫ف ُ‬ ‫حذَي ْ َ‬ ‫ل ُ‬ ‫قا َ‬ ‫ف َ‬ ‫َ‬
‫مصصا‬ ‫م َ‬ ‫فيك ُ ْ‬ ‫وةُ ِ‬ ‫ن الن ّب ُ ّ‬ ‫كو ُ‬ ‫م تَ ُ‬ ‫سل ّ َ‬ ‫و َ‬ ‫ه َ‬ ‫عل َي ْ ِ‬ ‫ه َ‬ ‫الل ّ ُ‬
‫شصصاءَ‬ ‫ذا َ‬ ‫هصصا إ ِ َ‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ُ‬ ‫ث‬ ‫ن‬ ‫كو‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫شاءَ الل ّه أ َ‬ ‫َ‬
‫َ ّ َ ْ ُ َ‬ ‫ُ ْ‬
‫ج‬ ‫ها‬ ‫ْ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫لى‬ ‫َ‬ ‫ع‬
‫َ‬ ‫ة‬ ‫ٌ‬ ‫ف‬ ‫َ‬ ‫ل‬ ‫َ‬ ‫خ‬
‫ِ‬ ‫ن‬ ‫كو‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ُ‬ ‫ث‬ ‫ها‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫أَ‬
‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫م‬ ‫ُ‬ ‫ث‬ ‫ن‬ ‫كو‬ ‫ُ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫شاءَ الل ّه أ َ‬ ‫ما َ‬ ‫فت َ ُ‬ ‫ة َ‬
‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ن َ‬ ‫كو ُ‬ ‫و ِ‬ ‫الن ّب ُ ّ‬
‫م‬ ‫ص‬
‫ثص‬ ‫ُ‬ ‫صا‬ ‫هص‬ ‫ع‬ ‫َ‬
‫ف‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫شصصاءَ الّلصصه أ َ‬ ‫ذا َ‬ ‫هصصا إ ِ َ‬ ‫ي َْر َ‬
‫ّ‬ ‫ُ ْ َ ْ َ َ‬ ‫ع َ‬ ‫ف ُ‬
‫ه‬ ‫شصصاءَ الّلصص ُ‬ ‫مصصا َ‬ ‫ن َ‬ ‫كو ُ‬ ‫في َ ُ‬ ‫ضا َ‬ ‫عا ّ‬ ‫كا َ‬ ‫مل ْ ً‬ ‫ن ُ‬ ‫كو ُ‬ ‫تَ ُ‬
‫ن‬ ‫َ‬ ‫ذا َ‬ ‫هصصصا إ ِ َ‬ ‫م ي َْر َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫أَ‬
‫شصصصاءَ أ ْ‬ ‫ع َ‬ ‫ف ُ‬ ‫ّ‬ ‫ثصصص‬ ‫ن‬ ‫َ‬ ‫كصصصو‬ ‫َ‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ْ‬
‫ما‬ ‫ن َ‬ ‫كو ُ‬ ‫فت َ ُ‬ ‫ة َ‬ ‫ري ّ ً‬ ‫جب ْ ِ‬ ‫كا َ‬ ‫مل ْ ً‬ ‫ن ُ‬ ‫كو ُ‬ ‫م تَ ُ‬ ‫ها ث ُ ّ‬ ‫ع َ‬ ‫ف َ‬ ‫ي َْر َ‬
‫شصصاءَ‬ ‫ذا َ‬ ‫هصصا إ ِ َ‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ُ‬ ‫ث‬ ‫ن‬ ‫كو‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫شاءَ الل ّه أ َ‬ ‫َ‬
‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ّ ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬
‫ج‬ ‫ها‬ ‫ْ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫لى‬ ‫َ‬ ‫ع‬ ‫َ‬ ‫ة‬ ‫ً‬ ‫ف‬ ‫َ‬ ‫ل‬ ‫َ‬ ‫خ‬ ‫ِ‬ ‫ن‬ ‫كو‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ُ‬ ‫ث‬ ‫ها‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫َ‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫أَ‬
‫َ ِ‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬
‫ت‪.‬‬ ‫سك َ َ‬ ‫م َ‬ ‫وة ث ُ ّ‬ ‫الن ّب ُ ّ‬

‫‪1‬‬
"Poslanstvo će među vama trajati
onoliko koliko Allah želi da traje.
Potom će biti hilafet, po uzoru na
poslanstvo, onoliko dugo koliko to
Allah odredi. Nakon toga će biti
nasljedna vladavina (uz pristanak
strana) i ona će trajati koliko to
Allah bude želio. Nakon toga će
nastupiti strašno ugnjetavanje
koje će trajati prema Allahovoj
želji. Potom će nastupiti hilafet,
po uzoru na poslanstvo, i tada je
Poslanik –sallallahu alejhi ve
sellem- zašutio."2
Od Sada Ibn Ebi Vekasa –radijjallahu anhu- se
prenosi da je čuo Allahova Poslanika –sallallahu
alejhi ve sellem- da kaže:
َ ‫عيد ب صن من ْصصصور وأ‬
‫ع‬ ‫ص‬
ِ ِ ّ ‫بي‬‫ر‬ ‫ال‬ ‫صو‬
‫ص‬ ُ ‫ب‬ َ ٍ ُ َ ُ ْ ُ ِ ‫سص‬ َ ‫حدّث ََنا‬ َ
َ ‫قصصاُلوا‬
‫ح صدّث ََنا‬ َ ‫د‬ٍ ‫عي‬
ِ ‫سص‬
َ ‫ن‬
ُ ْ‫ة ب‬ ُ ‫و‬
ُ َ ‫قت َي ْب‬ َ ‫ى‬ َ ْ ‫ال‬
ّ ِ ‫عت َك‬
2
Musned Ahmed Ibn Hanbel 30/355

1
‫ن‬ ‫ص‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫صو‬ ‫ص‬ ‫ي‬ َ ‫ع صن أ‬
ْ َ َ ّ ْ َ -‫د‬ ٍ ‫ن َزي ْص‬ ُ ْ ‫و اب‬ َ ‫ه‬ُ ‫و‬ َ - ٌ‫ماد‬ ّ ‫ح‬ َ
‫ن‬ ‫صا‬
‫ص‬ ‫ب‬ ‫و‬ َ ‫ث‬ ‫ن‬ ‫ص‬ ‫ع‬ ‫ء‬ ‫ما‬ ‫ص‬ ‫س‬ َ ‫أ‬ ‫صى‬ ‫ص‬ ‫ب‬ َ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫ب‬َ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫بى‬ َ
َ َ ْ ْ َ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ ِ ِ ‫أ‬
‫صلى اللصه عليصه‬- ‫ه‬ ِ ّ ‫ل الل‬ ُ ‫سو‬ ُ ‫ل َر‬ َ ‫قا‬ َ ‫ل‬َ ‫قا‬ َ
-‫وسلم‬
‫ن‬ ‫ري‬ ‫ه‬ ‫صا‬‫ص‬َ ‫ظ‬ ‫صى‬ ‫ص‬ ‫ت‬‫م‬ ُ ‫ة م صن أ‬ َ ‫ل‬
َ ِ ‫طائ‬ ُ ‫» ل َ ت ََزا‬
َ ِ ِ ِ ّ ْ ِ ٌ ‫ف‬
‫حّتصصى‬ َ ‫م‬ ْ ‫ه‬ ُ َ ‫خذَل‬ َ ‫ن‬ ْ ‫م‬ َ ‫م‬ ْ ‫ه‬ُ ‫ضّر‬ ُ َ‫ق ل َ ي‬ ّ ‫ح‬ َ ْ ‫عَلى ال‬ َ
.« َ‫م ك َذَِلك‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ه‬ ّ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫ر‬ َ ْ
ْ ُ َ ِ ُ ْ َ ِ ‫ي َأ‬
‫م‬ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫ت‬
"Neprestano će jedna skupina iz
moga ummeta biti izražajna
(potpomognuta) na istini, a neće
im nauditi oni koji nisu na tome
(oni koji im se suprotstave) sve
dok se ne ostvari Allahovo
obećanje a oni su na tome."3
Od Ubeja Ibn Kaba –radijjallahu anhu- se bilježi da
je rekao Allahov Poslanik
-sallallahu alejhi ve sellem-:

3
Buharija i Muslim 6/52

1
‫ح صدّث ََنا‬ َ ‫ي‬ ّ ‫د‬ ِ ‫هص‬ ْ ‫م‬ َ ‫ن‬ ُ ‫ن ب ْص‬ ِ ‫مص‬ َ ‫ح‬ ْ ‫عب ْصدُ الّر‬ َ ‫حدّث ََنا‬ َ
‫ه‬ِ ‫عْبد الل ّص‬ َ ‫حدّث ََنا‬ َ ‫سل ِم ٍ و‬ ْ ‫م‬ ُ ‫ن‬ ُ ْ‫ز ب‬ ِ ‫زي‬ ِ ‫ع‬َ ْ ‫عب ْدُ ال‬ َ
ُ‫عب ْد‬ َ ‫حدّث ََنا‬ َ ‫ث‬ ٍ ‫غَيا‬ ِ ‫ن‬ ُ ْ‫د ب‬ ِ ‫ح‬ ِ ‫وا‬ َ ْ ‫عب ْدُ ال‬ َ ‫حدّث َِني‬ َ
ََ ‫عن الربيصع بصن أ‬
‫س‬ ٍ ‫ص‬ ‫ن‬ ِ ْ ِ ِ ّ ْ َ ٍ ‫سل ِم‬ ْ ‫م‬ ُ ‫ن‬ ُ ْ‫ز ب‬ ِ ‫زي‬ ِ ‫ع‬َ ْ ‫ال‬
‫ن أ َِبصصي‬ ْ ‫عصص‬ َ ‫ع‬ ُ ‫حصصدّث ََنا الّرِبيصص‬ َ ‫ه‬ ِ ِ ‫ديث‬ ِ ‫حصص‬ َ ‫فصصي‬ ِ
ُ ‫عن أ‬
‫ي‬ ّ ِ ‫ص‬ ‫ب‬ ّ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫ن‬
ْ ‫ص‬ ‫ع‬
َ ‫ب‬ ٍ ‫ص‬ ‫ع‬
ْ َ ‫ك‬ ‫ن‬ِ ‫ص‬ ْ ‫ب‬ ‫ي‬ّ ‫ص‬ َ ‫ب‬ ْ َ ‫ة‬ ِ َ ‫عال ِي‬ َ ْ ‫ال‬
‫ه‬ ِ ‫ذ‬ ِ ‫هص‬ َ ‫شصْر‬ ّ َ ‫ ب‬:‫ل‬ َ ‫قا‬ َ ‫م‬ َ ّ ‫سل‬ َ ‫و‬ َ ‫ه‬ ِ ْ ‫عل َي‬ َ ‫ه‬ ُ ّ ‫صّلى الل‬ َ
‫ن‬ َ ُ ‫اْل‬
ْ ‫مصص‬ َ ‫ف‬ ‫ن‬
ِ ‫ص‬‫كيص‬ ِ ‫م‬ْ ّ ‫ت‬ ‫وال‬ َ ِ ْ ‫ر‬ ‫ص‬ ّ ‫ن‬ ‫وال‬ َ ‫ء‬ ِ ‫نا‬ َ ‫س‬
ّ ‫بال‬ ِ ّ ‫ة‬
َ ‫م‬
‫ن‬ ْ ‫م ي َك ُص‬ ْ َ ‫ة ِللدّن َْيا ل‬ ِ ‫خَر‬ ِ ‫ل اْل‬ َ ‫م‬ َ ‫ع‬ َ ‫م‬ ْ ‫ه‬ ُ ْ ‫من‬ ِ ‫ل‬ َ ‫م‬ ِ ‫ع‬ َ
.ٌ‫صيب‬ ِ َ‫ة ن‬ ِ ‫خَر‬ ِ ‫في اْل‬ ِ ‫ه‬ ُ َ‫ل‬
„Obraduj ovaj umet hvalom,
ponosom, ugledom, ispravnom
vjerom i vlašću na zemlji! Pa ko
od ovog umeta djelima ahireta
bude zarađivao za dunjaluk, neće
na ahiretu imati nikakva udjela!“4

Da li znaš brate da ćemo se mi boriti i ubijati


Jevreje, da Jevreje iza koji se sada krije i povlače
parole mira i blagostanja. Borit ćemo se protiv njih i
ne samo mi nego i sve drugo sa nama kao što su
drveće i kamenje!
4
Musned imama Ahmeda 35/147

1
Od Ebu Hurejre –radijjallahu anhu- se prenosi hadis
da je čuo Allahova Poslanika –sallallahu alejhi ve
sellem- kada kaže:

‫ن أ َِبصصي‬ ْ ‫ص‬‫عص‬
َ ُ ‫ء‬ ‫صا‬ ‫قص‬َ ‫ر‬
ْ َ ‫و‬ ‫صا‬ ‫نص‬
َ َ َ ‫يأ‬
‫ر‬ ‫ب‬ ‫خ‬ْ َ
ّ ‫عِلصص‬ َ ‫حصصدّث ََنا‬ َ
‫ل‬ َ ‫قصصا‬ َ َ‫هَري َْرة‬ ُ ‫ن أ َِبي‬ ْ ‫ع‬
َ ‫ج‬ِ َ‫ر‬ ‫ع‬ْ َ ‫عن اْل‬
ِ َ ‫الّزَناِد‬
‫ه‬ِ ‫عل َْيصص‬َ ‫ه‬ ُ ‫صصصّلى الّلصص‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ل الّلصص‬ ُ ‫سصصو‬ ُ ‫ل َر‬ َ ‫قصصا‬ َ
‫قصصات ُِلوا‬ َ ُ ‫حت ّصصى ت‬ َ ‫ة‬ ُ ‫ع‬َ ‫سصصا‬ ّ ‫م ال‬ ُ ‫قو‬ ُ َ ‫ َل ت‬:‫م‬ َ ّ ‫سل‬َ ‫و‬ َ
َ‫وَراء‬ َ ‫ي‬ ّ ‫هصصصوِد‬ ُ َ ‫ئ ال ْي‬ َ ‫خت َب ِصصص‬ ْ َ ‫حت ّصصصى ي‬ َ َ‫هصصصود‬ ُ َ ‫ال ْي‬
‫ذا‬َ ‫هص‬َ ‫م‬ ُ ِ ‫سصل‬ ْ ‫م‬ ُ ‫جصُر ي َصصا‬ َ ‫ح‬ َ ْ ‫ل ال‬ ُ ‫قصصو‬ ُ َ ‫في‬ َ ‫ر‬ِ ‫جص‬ َ ‫ح‬ َ ْ ‫ال‬
.‫ه‬ ُ ْ ‫قت ُل‬ ْ ‫فا‬ َ ‫ل‬ َ ‫عا‬ َ َ ‫وَراِئي ت‬ َ ‫ئ‬ ُ ِ ‫خت َب‬ ْ َ‫ي ي‬ ّ ‫هوِد‬ ُ َ‫ي‬

"Neće nastupiti Sudnji dan dok


muslimani ne povedu bitku protiv
jevreja, kada će ih muslimani tako
pobiti da će se jevreji sakrivati za
drvo i kamen, ali će svako drvo i
svaki kamen progovoriti: O
muslimanu, o Božji robe, evo
jevreja, sakrio se za mene, dođi
pa ga ubij, osim drveta Garkad,
jer je ono jevrejsko drvo.”5
5
Musned imama Ahmeda 16/499

1
Također muslimani će da zauzmu Rim odnosno
Vatikan te će i tu da zavlada Šerijat i Islam da se
raširi. Da to su kršćani koji su ubijali muslimane i
na njihovim tijelima crtali krstove, pa će muslimani
da pobijede inšAllah a oni sami će da daju Džizju iz
ruku i biće poniženi osim ako ne prime ISLAM.
Od Abdullaha Ibn Amra Ibn Asa –radijjallahu
anhuma- se prenosi da je rekao: Jednoga dana dok
sam bio kod Allahova Poslanika –sallallahu-alejhi ve
sellem- i pisao, upitan je Poslanika –sallallahu-alejhi
ve sellem-:
„Koji će grad od dva grada
(Konstantin ili Rim) prvi biti
oslobođen? Pa je rekao: Grad
Herakla, dakle Konstantin
(današnji Istambul).“6

Postoje i druge radosne vijesti od koji su:


Vjera ISLAM je vjera koja je u skladu sa prirodom
čovjeka s jedne strane dok sa druge ISLAM
garantuje napredak i prosperitet na dunjaluku i
ahiretu. Nemoguće je da čovjek živi u miru i
prosperitetu prihvativši neku drugu vjeru
(nevjeru)...

6
Bilježi Ahmed i Hakim, a ispravnim ga ocijenio šejh Albani

1
Dokaz ovome jesu i povećanje broja prekršaja u
„naprednim“ zemljama kao što su: Krađe,
silovanja, ubistva i svi drugi vidovi nemorala koji su
rašireni u zapadnim zemljama a što je posljedica
nedostatka duhovne orijentacije odnosno ispravne
vjere koja bi srca ljudi povezala s ahiretom. Na
drugu stranu imamo radosne vijesti da u Islamskim
zemljama imam svakoga dana povećanje broja
onih koji su se uhvatili čvrsto za vjeru i njeno
prakticiranje a što se odražava pozitivno i na
susjedne nevjerničke zemlje.
Istina mi smo svjedoci da iz dana u dan vidimo i
čitamo vijesti kako se muslimani ubijaju diljem
zemaljske kugle, no ovo ne znači da će se ovako
stanje i nastaviti u nedogled, baš naprotiv to
vrijeme dolazi u kome će ISLAM i MUSLIMANI da
otvore „oči“ a kada to dođe to je ustvari znak
DOLASKA POBIJEDE...
I mi ne treba da govorimo kada će da dođe
POBIJEDA, nego da govorimo POBIJEDA DOLAZI ma
koliko sada bili u belajima i bolovima.
Rekao je Allah Uzvišeni:

٤٧ :‫الروم‬ ‫ﭧ ﭨ ﭽ ﮫﮬ ﮭ ﮮﯘﯘ ﮯ ﮰﯘﯘ ﭼ‬

1
„A dužnost Nam je bila vjernike
pomoći.“
Pa ukoliko okreneš listove historije zapazit ćeš da
se nad muslimanima vršio pokolj, ubijanja, mučenja
... sve dok MUSLIMANI nisu sami sebe OBRAČUNALI
(sami sa sobom) a kao posljedica toga bilo je
vraćanje svome Gospodaru i vjeri, Allah je otkloni
nakon toga strah od njih i zamijenio ga sigurnošću,
a poniženje ponosom.
Od primjera rečenoga jeste i ono što se desilo
muslimanima 606 h.g. kada su Tatari zauzeli
Bagdad, glavni grad Hilafeta muslimana toga
vakta. Okupirali su Bagdad potom su ubili Halifu,
njegove ljude oko njega kao i vojsku. Sam grad
Bagdad su držali pod opsadom 40 dana ubijajući
sve što im je došlo pod ruke: ljude, žene,djecu,
starce i glavni posao Tatara je bio: ubijanje i samo
ubijanje...
Da li znaš koliko su ubili muslimana za samo 40
dana opsade??? Ostavljam to imamu Ibn Kesiru –
rahimehullahu- da on kaže:
„Navalili su Tatari na Bagdad pa kada su opkolili
grad ubili su sve do koga su stigli od ljudi, žena,
djece, staraca, a mnogi ljudi su se skrili u Bunare i

1
druga skrivena mjesta. U tim prostorijama provodili
su dane a da nisu smjeli izaći na svijetlo dana.
Druge grupe ljudi vidjela je spas u utvrdama iza
zatvoreni vrata . Pa su ta vrata otvarali Tatari bilo
to sa njihovim uništenjem (lomljenjem) ili pak sa
vatrom (zapalivši). Pa bi narod bježao ka površini
(zbog vatre) a oni bi ih ubijali tako da su rijeke krvi
tekle Bagdadom. I ubili su za samo 40 dana 1 800
000 muslimana, INNA LILLAHI VE ILEJNA RADŽIUN.
Čovjek biva pozvan i odveden sa svojom
porodicom do groblja gdje bi bio zaklan kao što se
ovca kolje. Kada je prošlo 40 dana izašli su Tatari iz
Bagdada a sam grad ostao je porušen i razoren.
Ubijeni su bili po ulicama Bagdada poput
brežuljaka (brda), zatim je pala kiša te se raširi
takav smrad da se zrak bio potpuno promijenio a
kao rezultat toga bio je da se Bagdadom pojavi
Kuga koja uze (ubi) mnogo stanovništvo Šama.
Nakon toga izađoše oni koji su bili maskirani
(skriveni) u Bunarima i Grobljima a izgledali su kao
mrtvaci koji su proživljeni iz svojih kaburova, jedni
druge nisu poznavali... otac nije poznavao sina a
niti brat brata i nisu dugo proveli a i sami su bili
zahvaćeni Kugom te su se i oni pridružili onima
prethodnim. Sastanak im je bio ispod zemlje po
naređenju Onoga koji poznaje sve pa i ono što je

1
skriveno: „Allah je jedan, nema Boga osim
Njega i On ima najljepša imena.“
Nakon ove nedaće koja je zadesila muslimane,
Allah je otklonio ove nedaće od njih i stanovništvo
se vrati vjeri te im se vrati snaga i ponos:

‫ﰇ ﭼ‬ ‫ﭧﭨﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰇ ﰇ ﰇ ﰇ ﰇ ﰇ ﰇ‬
٣٠ :‫الشورى‬

“Kakva god vas bijeda (nevolja,


musibet) zadesi, to je zbog
grijehova koje ste zaradili, a On
mnoge i oprosti.“
Nevolje koje su zadesile muslimane toga vremena i
one koje se dešavaju tokom ovih naši vremena ne
znače da Allah mrzi (prezire) muslimane i ukazuje
počast nevjernicima ne, nego je to od ruku ljudi.
Rekao je Uzvišeni:

١٦٥ :‫آل عمران‬ ‫ﭧ ﭨ ﭽ ﰇ ﰈ ﰉ ﰇ ﰇﰇ ﰇ ﭼ‬


“Reci: "To je od vas samih!"
Možda će neko da upita: Kakva to budućnost čeka
muslimane, neprijatelji Islama su udružili pod jednu
zastavu te su sa svih strana navalili na muslimane
općenito, a posebno su svoje spletke i oči uperili ka

1
društvima koja su se vratila izvornoj vjeri
(sredinama, zemljama)? Kako kada su nevjernici
toliko ispred muslimana u tehnici i napretku
ovodunjalučkom? No, onaj koji postavlja ova pitanja
zaboravlja da Onaj koji pomaže muslimanima je
ALLAH dželleša'nuhu ne njihovo mnoštvo niti
njihova snaga:

‫ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ‬ ‫ﭧﭨﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ‬
١٤ :‫التوبة‬

“Borite se protiv njih! Allah će ih


rukama vašim kazniti i poniziti, a
vas će protiv njih pomoći, i grudi
vjernika zaliječiti.” te sami muslimani
bivaju sebebom sprovođenja Allahove odredbe i
sunneta:

‫ﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭩ ﭼ‬
١٧ :‫النفال‬

“Vi njih niste ubijali nego Allah; i


ti nisi bacio, kad si bacio, nago je
Allah bacio.”
Također zaboravlja ovaj pitalac da Alalh hvali sve
što je na Nebesima i Zemlji pa čak i njihova snaga i

1
oružje, zaboravlja da Allah kada nešto želi on za tu
stvar samo kaže: „Budi, i ono biva.“ kao
i riječi:

٥٠ :‫القمر‬ ‫ﭖ ﭗ ﭼ‬ ‫ﭔ ﭕ‬ ‫ﭧﭨﭽﭑ ﭒ ﭓ‬
„I naređenje Naše je samo jedna
riječ, - sve bude u tren oka.“
Zaboravlja ovaj pitalac da neprijatelji ove vjere su
stigli na stepen na kome jesu gledajući snagu i
čvrstinu koja je na zavidnom nivou, no ono što je
bitno jeste da muslimani mogu da ukoliko se vrate
izvorima i naredbama koje su bile UČI, da dostignu
daleko više i naprednije za kraće vrijeme. Ne
smijemo zaboraviti da su muslimani bili nosioci
civilizacije, kada? Kada su učili vjeru i bili vjernici.
Ne smije da zaboravi ovaj pitalac da su muslimani
ti koji su pokorili najveće civilizacije čovječanstava
(Rimsku i Perzijsku) kao i općenito kršćane i jevreje,
a Allah daje garant za to da će se opet desiti:

:‫المجادلة‬ ‫ﭼ‬ ‫ﰇ ﰇ ﰇ ﰇ‬ ‫ﭧ ﭨ ﭽ ﰇ ﰇ ﰇ ﰇ ﰇﰇ ﰇ‬
٢١

1
„Allah je zapisao: "Ja i poslanici
Moji sigurno ćemo pobijediti!" -
Allah je, zaista, moćan i silan.„
I istinu je rekao Allah Uzvišeni kada kaže:

‫ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ‬ ‫ﭧﭨﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ‬
‫ﮘ ﮙ‬ ‫ﮗ‬ ‫ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ‬
١٢٣ - ١٢١ :‫ﭼ هود‬ ‫ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ‬
“I reci onima koji neće da vjeruju:
"Radite što god možete, a i mi
ćemo raditi; i čekajte, i mi ćemo
čekati!" Allah zna tajne nebesa i
Zemlje i Njemu se sve vraća, zato
se samo Njemu klanjaj i samo se u
Njega uzdaj! A Gospodar tvoj
motri na ono što radite.”

Da bi se ovo desilo i prakitično u praksi primjenilo


neophodno je da ispunimo određene uslove,
uradimo promjene:

1
1. Da popravimo naš odnos spram Allaha
Uzvišenog. A najvažnije od toga da popravimo i
u red dovedemo naš Tewhid (vjerovanje) a što
ima za posljedicu da se klonimo svi stvari koje
vode ka Širku kao što su: upućivanje dove
nekome mimo Allaha, ili traženje pomoći i
oslonca u nečemu mimo Allaha, ili veličanja
kaburova i gradnje turbeta nad njima i sve
drugo što vodi i otvara vrata širka!
2. Da obnovimo našu vezu s Allahom, a pod ovim
se na prvom mjestu misli vođenje briga o našim
namazima u džematu, te potpomaganje u
dobrovoljnom namazu kao i u povećanom
druženju sa Kur'anom i razmišljanje o
Kur'anskim poukama i porukama.
3. Da sami sebe obračunamo prije nego nam
bude obračunato. Kako da nam Allah pomogne
a mi griješimo: očima svojim, rukama i svim
drugim dijelovima tijela. Da li smo odgojili
svoju dijecu islamskim odgojem, jesmo li ih
poučili namazu, jesmo li ih poučili Kur'anum,
jesmo li pokrili naše žene, sestre, majke...???
Rekao je Allah Milostivi, Samilosni:

‫ﰇ ﭼ‬ ‫ﭧﭨﭽﯽ ﯾ ﯿ ﰇ ﰇ ﰇ ﰇ ﰇ ﰇ ﰇ‬
٣٠ :‫الشورى‬

1
“Kakva god vas bijeda (nevolja,
musibet) zadesi, to je zbog
grijehova koje ste zaradili, a On
mnoge i oprosti.“

4. Da svako od nas uloži svoj dio truda bilo to u


vidu imetka, ili tjelesni vid potpore i sve drugo
kako bi se proširila ova dawa i ovo dobro. Pa
samo pola kada bi uložili za ovu vjeru šta
neprijatelji ulažu za svoju ne vjeru imali bi
velike rezultate i spoznali bi ono što su drugi
davno vidjeli:

‫ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰇ ﰇ ﰇ‬ ‫ﭧ ﭨ ﭽ ﰇ ﰇ ﰇﰇ ﰇ ﰇ ﰇ‬
٢٧ - ٢٦ :‫ﭼ يس‬ ‫ﰇ ﰇ ﰇ‬
“I reći će se: "Uđite u Džennet" - a
oni će reći: "Kamo sreće da narod
moj zna zašto mi je Gospodar moj
oprostio i lijep mi prijem priredio"
5. Da sve što se oduži trenutak pobijede to ne
znači i ne smije da bude razlogom gubljenja
nade i pojave pesimizma kod muslimana da će

1
‫– ‪to vrijeme doći: Od Habbab Ibn Ereta‬‬
‫‪radijjallahu anhu- se prenosi da je došao‬‬
‫‪Allahov Poslaniku –sallallahu alejhi ve sellem-‬‬
‫‪dok je on bio u hladu Kabe te mu rekao: O‬‬
‫‪Allahov Poslaniče, zar nećeš doviti za nas,‬‬
‫‪nakon što smo osjetili žestinu mušrički‬‬
‫‪napadanja i mučenja? Pa je ustao, a lice mu je‬‬
‫‪bilo crveno od ljutnje pa je rekao:‬‬

‫ح صدّث ََنا‬ ‫ن َ‬ ‫فَيا ُ‬ ‫سص ْ‬ ‫ح صدّث ََنا ُ‬ ‫ي َ‬ ‫د ّ‬ ‫مي ْص ِ‬ ‫ح َ‬ ‫ح صدّث ََنا ال ْ ُ‬ ‫َ‬
‫سصصا‬ ‫قي ْ ً‬ ‫عَنا َ‬ ‫م ْ‬ ‫سصص ِ‬ ‫قصصاَل َ‬ ‫ل َ‬ ‫عي ُ‬ ‫ما ِ‬ ‫سصص َ‬ ‫وإ ِ ْ‬ ‫ن َ‬ ‫ب ََيصصا ٌ‬
‫ي‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ل أَ‬ ‫قو ُ‬ ‫خّباًبا ي َ ُ‬ ‫ت َ‬ ‫قو ُ‬ ‫يَ ُ‬
‫ِ ّ‬ ‫ّ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ع ُ‬ ‫م ْ‬ ‫س ِ‬ ‫ل َ‬
‫سصدٌ‬ ‫و ّ‬ ‫مت َ َ‬ ‫و ُ‬ ‫هص َ‬ ‫و ُ‬ ‫م َ‬ ‫سصل ّ َ‬ ‫و َ‬ ‫ه َ‬ ‫عل َي ْص ِ‬ ‫ه َ‬ ‫صصّلى الّلص ُ‬ ‫َ‬
‫قيَنصصا‬ ‫قصصدْ ل َ ِ‬ ‫و َ‬ ‫ة َ‬ ‫عَبصص ِ‬ ‫ل ال ْك َ ْ‬ ‫في ظِ ّ‬ ‫و ِ‬ ‫ه َ‬ ‫و ُ‬ ‫ب ُْردَةً َ‬
‫ل‬ ‫سصو َ‬ ‫ت َيصا َر ُ‬ ‫قْلص ُ‬ ‫ف ُ‬ ‫شدّةً َ‬ ‫ن ِ‬ ‫كي َ‬ ‫ر ِ‬ ‫ش ِ‬ ‫م ْ‬ ‫ن ال ْ ُ‬ ‫م ْ‬ ‫ِ‬
‫م صّر‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ص‬ ‫ه‬ ‫ُ‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ص‬ ‫ع‬ ‫َ‬
‫ق‬ ‫ف‬‫َ‬ ‫ه‬ ‫ص‬ ‫ّ‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫عو‬ ‫ُ‬ ‫د‬ ‫ص‬ ‫َ‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫َ‬ ‫الل ّه أ َ‬
‫َ ُ َ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬
‫م‬ ‫كصص ْ‬ ‫قب ْل َ ُ‬ ‫ن َ‬ ‫مصص ْ‬ ‫ن َ‬ ‫كصصا َ‬ ‫قصصدْ َ‬ ‫ل‪ :‬ل َ َ‬ ‫قصصا َ‬ ‫ف َ‬ ‫ه َ‬ ‫هصص ُ‬ ‫ج ُ‬ ‫و ْ‬ ‫َ‬
‫ه‬‫م ِ‬ ‫ظا ِ‬ ‫ع َ‬ ‫ن ِ‬ ‫دو َ‬ ‫ما ُ‬ ‫د َ‬ ‫دي ِ‬ ‫ح ِ‬ ‫ط ال ْ َ‬ ‫شا ِ‬ ‫م َ‬ ‫ط بِ ِ‬ ‫ش ُ‬ ‫م َ‬ ‫ل َي ُ ْ‬
‫ن‬ ‫ه ذَل ِص َ‬ ‫ُ‬ ‫من ل َحم أ َ‬
‫عص ْ‬ ‫ك َ‬ ‫ْ ِ ُ‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫َ‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫َ ٍ َ‬ ‫ب‬ ‫ص‬ ‫ع‬
‫َ‬ ‫و‬
‫ِ ْ ْ ٍ ْ‬
‫ق‬ ‫ر ِ‬ ‫فصص ِ‬ ‫م ْ‬ ‫عَلصصى َ‬ ‫شصصاُر َ‬ ‫من ْ َ‬ ‫ع ال ْ ِ‬ ‫ضصص ُ‬ ‫وُيو َ‬ ‫ه َ‬ ‫ِديِنصص ِ‬
‫ك‬ ‫ه ذَل ِص َ‬ ‫ُ‬
‫ف‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫صا‬‫ص‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫َ‬ ‫ن‬ ‫ْ‬ ‫ث‬ ‫صا‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫ص‬ ‫ش‬ ‫َ‬ ‫ي‬ ‫ف‬‫َ‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫رأ ْ‬
‫ْ ِ ُ‬ ‫َ‬ ‫ِ َ‬ ‫ْ‬ ‫ّ ِ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬
‫َ‬
‫حت ّصصى‬ ‫م صَر َ‬ ‫ذا اْل ْ‬ ‫هص َ‬ ‫ه َ‬ ‫ن الل ّ ُ‬ ‫م ّ‬ ‫ول َي ُت ِ ّ‬ ‫ه َ‬ ‫ن ِدين ِ ِ‬ ‫ع ْ‬ ‫َ‬

‫‪1‬‬
‫عاءَ إ َِلصصصى‬
َ ْ ‫صصصصن‬َ ‫ن‬ ْ ‫مصصص‬ ِ ‫ب‬ُ ‫كصصص‬ ِ ‫سصصصيَر الّرا‬ِ َ‫ي‬
َ ّ ‫ف إ ِّل الل‬
.‫ه‬ ُ ‫خا‬َ َ ‫ما ي‬َ ‫ت‬َ ‫و‬ْ ‫م‬
َ ‫ضَر‬
ْ ‫ح‬َ

''Ljudima prije vas je kopana rupa


u zemlji a potom bi bili stavljani u
nju i pilom bi im glave rezali a
gvozedenim češljevima meso
kidali, pa ih to nije odvraćalo od
ove vjere. I zaista će Allah pomoći
ovu vjeru tako da će čovjek moći
putovati od Sinaia do Hadrmevta
a da se neće bojati nikoga osim
Allaha.''7

6. Da među ljude spustimo i objasnimo ovu vjeru,


te da im ulijemo povjerenje i smiraj da će ova
vjera pobijediti.
7. Da ne slušamo informacije i obavijesti
nevjernika i oni među našim redovima koji
kukaju i gube nadu u Allahovu pomoć i
pobjedu:

7
Sahih Buhari 9/435

1
‫ﮩ ﮪ‬ ‫ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ‬ ‫ﮣ‬ ‫ﮠ ﮡ ﮢ‬ ‫ﭧﭨﭽﮝ ﮞ ﮟ‬
١٢ :‫ﭼ الحزاب‬

“Kad su licemjeri i oni bolesni


srca govorili: "Allah i Poslanik
Njegov su nas samo obmanjivali
kad su nam obećavali!" i ovo su riječi
MUNAFIKA, dok na drugoj strani riječi MU'MINA
bivaju:

‫ﭧ ﭨ ﭽ ﰇ ﰇ ﰇ ﰇ ﰇ ﰇ ﰇ ﰈ ﰉ ﰇ ﰇ ﰇ ﰇﰎ‬
٢٢ :‫ﭼ الحزاب‬ ‫ﰇ ﰒﰇ‬ ‫ﰇ ﰇ ﰇ ﰇ‬
„A kad su vjernici saveznike
ugledali, rekli su: "Ovo je ono što
su nam Allah i Poslanik Njegov
obećali, i Allah i Poslanik Njegov
su istinu govorili!" - i to im je
samo učvrstilo vjerovanje i
predanost.“
I kao zadnju poruku koja je srž svega rečenoga
želim da s tobom brate podijelim riječi
Sveznajućeg:

1
‫ﯓ ﯔﯘ ﯕ ﯖﯗﯘ‬ ‫ﮯ ﮰﯘﯘﯘ ﮱ‬ ‫ﮭ ﮮﯘﯘﯘ‬ ‫ﭧﭨﭽ ﮬ‬
١١ :‫ﭼ الرعد‬

„Allah neće izmijeniti jedan narod


dok on sam sebe ne izmijeni
(popravi svoj odnos spram
Allaha).“

Neka je svaka hvala Allahu, subhanehu ve te'ala, s


čijom blagodati završavaju se sva dobra djela!
Neka je salavat i selam na Njegovog roba i
poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem,
na njegovu porodicu, supruge, potomke, sve
ashabe i sve koji ih slijede u dobru do Sudnjega
dana. Molim Te, Uzvišeni Allahu, da ovaj trud učiniš
iskrenim radi Tvoga Plemenitog lica i da njime
okoristiš Svoje robove. Slavljen neka si Ti,
Gospodaru moj, i hvaljen. Nema istinskog boga
osim Tebe.
Od Tebe oprosta tražim i Tebi se kajem.