You are on page 1of 2

8.

Lliurament de premis: a les 6 de la tarda a


XVè CONCURS la Sala Noble. Tot seguit s’obrirà l’exposició.
DE PINTURA RÀPIDA
9. Nota: Les obres premiades quedaran en
TEMA: Sant Hilari Sacalm propietat de l’Ajuntament de Sant Hilari
Divendres Sant, Sacalm. Les altres obres, segons la voluntat
de l’artista, podran ser venudes, una vegada
2 d’abril de 2010 inaugurada oficialment l’exposició, al preu
assenyalat per l’autor.
BASES:
10. Aclariments:
1. Participants i categories:
• Hi haurà cavallets a disposició dels
INFANTIL: fins a 12 anys artistes i venda de material (bastidors,
JUVENIL: de 13 a 16 anys pinzells...).
ADULT: a partir de 17 anys • El jurat estarà integrat per persones
qualificades del món artístic i el seu
2. Tècnica: Pictòrica lliure. veredicte serà inapel·lable.
3. Format: mínim 10F (55x46 cm). Només es • El jurat pot deixar qualsevol premi desert
podrà presentar una obra per concursant. si ho creu convenient.
4. Suport: tela, paper o fusta. Només seran • Qualsevol imprevist, el resoldrà l’entitat
admesos els suports blancs o preparats amb organitzadora.
una capa de color uniforme. • L’organització declina tota responsabilitat
5. Inscripcions i segellat: de 2/4 de 9 a les per possibles accidents que puguin
10 del matí a La Cooperativa. produir-se a les obres.
6. Lliurament d’obres: d’1 a 2 del migdia i de • Les obres es podran retirar fins al 16
4 a 5 de la tarda a la Sala Noble de la d’abril, dies laborables. A partir d'aquesta
Cooperativa. data les obres no retirades quedaran en
propietat de l'Ajuntament.
7. Premis:
• El fet de concursar pressuposa la total
1r classificat: material de pintura acceptació d’aquestes bases i dels drets i
INFANTIL: (Obsequi per a tots els participants d’aquesta
categoria) obligacions que se’n deriven.
JUVENIL: 1r classificat: 60 €
Premi Ajuntament de Sant Hilari (oli) 600 €
Premi Ajuntament de Sant Hilari AJUNTAMENT DE SANT HILARI SACALM
(aquarel·la) 600 € Àrea de Cultura
ADULTS: Premi “Guilleries” 350 €
Premi “Ricard Moragas i fills” 200 € Sant Hilari Sacalm, març de 2010
Premi “Sútia d’Art” 200 €
Organitza:

XVè
AJUNTAMENT DE SANT HILARI SACALM
Àrea de Cultura

CONCURS
Col·laboren:

DE PINTURA
RÀPIDA

Transports Ricard Moragas i Fills

Sant Hilari Sacalm


2 d’abril de 2010

Per a més informació: 972 86 86 56