You are on page 1of 6

မနီလာသိန္း၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း

-မနီလာသိန္းကို အဘ ဦးသိန္းနွင္႔ အမိ ေဒၚေအးေအးမူတုိ႔မွ မနီလာသိန္းကို၁၉၇၂ မတ္လ(၄)


ေန႔တင
ြ ္ေမြးဖြားခဲ့ျပီးပါသည္.။ေမြးခ်င္းေမာင္နွမ(၅)ေယာက္တြင္သူမဟာေလးေယာက္ေျမာက္္
ျဖစ္ပါသည္.။
- သူမဟာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သလို All BurmaFederation of
Student Union ( ABFSU ) အဖြဲ႔၀င္လည္း ျဖစ္ပါတယ္.။
- အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ကတည္းက ABFSU ထဲ ၀င္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈ ေရးေတာ္ပံုႀကီးမွာတက္ၾကြ
စြာပါ၀င္ ခဲ့ျပီးေတာ႕-သူမကို ၁၉၉၁ မွာ အ.ထ.က (၂) ရန္ကင္း ေက်ာင္းမွသူမအား ဖမ္းဆီးျပီး
အင္းစိန္ေထာင္၌ စစ္ေထာက္လွမ္းတို႔က၂ လခန္႔ထိန္းသိမ္းထားျခင္းခံခဲ့ရျပီး ျပန္လည္လတ
ြ ္
ေျမာက္လာပါတယ္.။
- ၁၉၉၈ ဇြန္ ၆ မွာ ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမႈအတြင္းရန္ကုန္သမုိင္းလမ္းဆုံတြင္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး
ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ခ်ခံခဲ့ရတယ္။ အင္းစိန္ေထာင္မွ သာယာဝတီေထာင္သုိ႔ ေျပာင္းေရြ႔ခံခဲ႔
ရပါတယ္။ဆိုး၀ါးတဲ့သာယာ၀တီေထာင္အတြင္းအႀကိမ္ႀကိမ္နာမက်န္းျဖစ္ခဲ့ျပီးေဆးဝါးကုသခံ
ယူမွဳကိုေသခ်ာမရွိခဲ႔ပါ.။
- ၂၀၀၅ မွာ သာယာဝတီေထာင္မွျပန္လည္လတ
ြ ္ေျမာက္လာျပီးမွ ျပန္လတ
ြ ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း
မွာလည္း ေဆး၀ါးကုသမႈကို ဆက္လက္ခံယူေနရပါသည္.။- ၂၀၀၇ အေစာပိုင္း ေက်ာင္းသား
လွဳပ္ရွားမႈမွာလည္းသူမဟာတတ္ၾကြတဲ့ေက်ာင္းသားတစ္ဦးအေနျဖင္႔ပါဝင္ျဖစ္ခဲ့သည္။
- ၂၀၀၇ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ၈၈ ေက်ာင္းသားေတြ
အဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာလည္း သူမဟာ သူမ၏ခင္ပြန္း ၈၈ မိ်ဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္း
ေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ကိုဂ်င္မီ နဲ႔ အတူ အျခား လူ၅၀၀ ေလာက္ကို ဦးေဆာင္ကာ
ဆႏၵျပခဲ့ပါသည္.။
- စစ္အာဏာပိုင္ေတြကအပူတျပင္းလိုက္လံဖမ္းဆီးေနလို႔ သူမဟာေလးလသားအရြယ္သမီး
ကေလးကို ထားၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ရပါတယ္.။
- ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနစဥ္အေတာအတြင္းမွာလည္း မနီလာသိန္းဟာစစ္အာဏာရွင္တို႔၏
ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေအာက္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာလူ႔အခြင့္အေရး ဆိုး၀ါးစြာ
ေဖာက္ဖ်က္ေနရလို႔ အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းေပးရန္ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အပါအ၀င္
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းကိုတိုက္တြန္းႏွိဳး ေဆာ္စာမ်ား ထုတ္ခဲ့ပါသည္.။
- ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔မွာေတာ့ သူမကို စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြက
ဖမ္းမိသြားခဲ့ၿပီး ၾကမ္းတမ္းစြာ စစ္ေၾကာေမးျမန္းလို႔ နာမည္ဆိုးေသာေအာင္သေျပ စစ္ေၾကာ
စခန္းမွာ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရပါသည္.။
- ၂၀၀၈ စက္တင္ဘာလမွာ ကမၻာ့လတ
ြ ္ၿငိမ္းခ်မ္းသားခြင့္အဖြဲ႔ႀကီး ( Amnesty
International )ႏွင့္ ဗမာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (The Wonen’s
League of Burma ) က သူမႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး စိုးရိမ္ေၾကာင္း ႏွင့္ သူမဟာညွင္းပမ္း
ႏွိပ္စက္ခံေနရေၾကာင္းကိုလည္း ေဖာ္ျပတဲ့ ေၾကျငာခ်က္တစ္ေစာင္ကို
ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါေသးသည္.။
- စစ္အာဏာရွင္တို႔က သူမကို ျပည္တင
ြ ္းအၾကမ္းဖက္သူ ၅ ဦး စာရင္းမွာ
ထည့္ခဲ့ၿပီးမတရားစြပ္စြဲျခင္းကိုခံခဲ႔ရသည္.။
“ ကၽြန္မရဲ႕ ေလးလသားအရြယ္သမီးေလးကို စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ေန႔ကစၿပီး
ေယာကၡမေတြနဲ႔ ထားခဲ့ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္မအလြန္ပဲမြန္းၾကပ္ခံစားရပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕
ဘ၀မွာအဆိုးရြားဆံုးေန႔ေတြလို႔ဆိုရင္မမွားပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မဘယ္ေတာ့မွ ေနာင္တ
မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ မ်ားျပားလွတဲ့ အနာဂါတ္မဲ့
ေနတဲ့ကေလးငယ္ေတြမ်က္ႏွာေလးေတြကို ကၽြန္မျမင္ေနရလို႔ပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ဘဲ ဒီ ဒီမိုကေရစီ
ခရီးရွည္ႀကီးကို ဆက္လက္ခ်ီတက္ဖို႔ကၽြန္မကိုယ္ကၽြန္မအားေပးမိပါတယ္။ ”

မနီလာသိန္း
၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသူ
( ၄ လသားအရြယ္ရွိ သမီးေလးကိုထားၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနစဥ္အတြင္း RFA
သတင္းဌာနနဲ႔ ဆက္သယ
ြ ္ေမးျမန္းခ်က္မွ)
- မနီလာသိန္းအပါအဝင္ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံတြင္းရွိေသာ People in Need ( PIN )
လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ႀကီးက ေပးအပ္ေသာ Homo Homini Award ဆုႀကီးကို အျခားေသာ
ဒီမိုကေရစီေရး လွဳပ္ရွားသူ ဗမာအမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ မစုစုေႏြး၊မျဖဴျဖဴသင္းတို႔ႏွင့္အတူ
၂၀၀၈ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဆုရရွိခဲ့ပါသည္။
သို႔ေသာ္ သူမ၏ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလွဳပ္ရွားမႈႀကီးတြင္
တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈေၾကာင့္ စစ္အာ ဏာပိုင္တို႔၏
လိုက္လံဖမ္းဆီးေနမႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရလို႔ အျခား
ႏွစ္ဦးကိုပင္ ဆု တတ္ေရာက္ယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။

အာဏာပိုင္မ်ား၏ လိုက္လံ ဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ဆုရရွိသူ ၈၈


မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႔မွ မနီလာသိန္းက ဆုရရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
ယခုလို တုံ႔ျပန္ ေျပာဆိုသည္။

"က်မ ဒီဆုကုိ ရလုိ္က္တယ္လုိ႔ သိလုိက္ရတဲ့ အခ်ိန္မွာ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းမွာ


လမ္းေပၚမွာ က်ဆံုးသြားတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြ၊ ရဟန္းသံဃာ ျပည္သူေတြ ေျပးၿပီးေတာ့
သတိရမိတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေထာင္ထဲမွာ ရွွိေနတဲ့ က်မတုိ႔ရဲ႕ ရဲေဘာ္ေတြကိုလည္း
သတိရလုိက္မိပါတယ္။ အခု ဒီဆုဟာ က်မတုိ႔ နုိင္ငံမွာ လူမသိလုိက္
လူသိမမ်ားဘဲနဲ႔ အညတရ သတိၱရွင္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ က်မတို႔ ႏိုင္ငံမွာ
ရွိေနတဲ့ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ စြမ္းေဆာင္ေနတဲ့ သူေတြ အားလံုးကုိ
တျခားႏုိင္ငံကေန အသိအမွတ္ျပဳေပးတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာပါတယ္"
- ယခုအခါ မနီလာသိန္း သည္ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ အက်ခံေနရၿပီး
အစာအိမ္ေရာဂါအျပင္ တိုက္ပိတ္ခံရ ျခင္းႏွင့္အျခား ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို
ဆိုးရြားစြာ ခံစားေနရသည္႔ နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တေယာက္ျဖစ္ပါသည္.။
- ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ကိုေက်ာ္မင္းယု (ခ) ကိုဂ်င္မီသည္လည္း ၈၈
မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၇ ၾသဂုတ္ ၂၁
ရက္ေန႔တြင္ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုမင္းကိုႏိုင္ အပါ အျခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္
မ်ားတို႔ႏွင့္အတူ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီး အလားတူပင္ ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္ က်ခံ
ေနရျပီးယခုတြင္ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႔ ၏ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္
နုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတဦးအျဖစ္ ေနေနရဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္.။
မနီလာသိန္း မွာယခုတြင္ မေကြးတုိင္း သရက္ျမိဳ႔၏ အက်ဥ္းေထာင္ထဲတင
ြ ္
နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတဦးအျဖစ္ ေနေနရဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္.။

မနီလာသိန္းႏွင့္သူမခင္ပြန္းကိုဂ်င္မီတို႔၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္ေပးဆပ္မႈကား
အံ့ၾသေလးစားဖြယ္ျဖစ္သည္။ မနီလာ သိန္းအပါအ၀င္ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္
အက်ဥ္းက်ခံေနရသူ ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အက်ဥ္းေထာင္အတြင္းမွ
နုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားရဟန္းရွင္လူအေပါင္းအျမန္ဆံုး ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါေစ။

ဂုဏ္ယူပါတယ္ ညီမငယ္

၁၉၈၈ ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္ ညီမငယ္


ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရးအတြက္
အတူလက္တြခ
ဲ ်ီတက္ခဲ့ႀက
ဂုဏ္ယူပါတယ္ ညီမငယ္ ။

၁၉၉၁ အထက္တန္းေက်ာင္းသူ ညီမငယ္


အင္းစိန္ေထာင္တြင္း
အခ်ဳပ္ခန္း၀ယ္ဆုံႀကျပန္တယ္
ဂုဏ္ယူပါတယ္ ညီမငယ္ ။

၁၉၉၆ ေနာက္တေက်ာ့ျပန္
အင္းစိန္ေထာင္သို ့
နွစ္ရွည္ခရီးထြက္သာြ းျပန္တယ္
ဂုဏ္ယူပါတယ္ ညီမငယ္ ။

၂၀၀၅ သာယာ၀တီမင္းသမီး
နွစရ
္ ွည္ခရီး အိမ္ျပန္ေရာက္တယ္
ဂုဏ္ယူပါတယ္ ညီမငယ္ ။

၂၀၀၆ ပါရမီျဖည္ဖက္
ႀကင္ရာဖက္ကို
ဒီမိုကေရစီ တိုက္ပြဲ၀င္ေက်ာင္းသား
မင္းေယာေက်ာ္းကို လက္ဆက္ခဲ့တယ္
ဂုဏ္ယူပါတယ္ ညီမငယ္ ။

၂၀၀၇ အျဖဴေရာင္campaign
တိုက္ပြဲ၀င္ရင္း
ရင္နွစ္သဲခ်ာ သမီးရတနာ
ျဖဴေနျခည္ ကိုေမြးဖြားခဲ့တယ္
ဂုဏ္ယူပါတယ္ ညီမငယ္ ။

ယခု ၈၈ရဲ မ
့ ်ိဳးဆက္ သတၱိေသြးနဲ ့
ေယာေက်ာ္းကိုခြဲ
သမီးကို အေမ ့လက္အပ္လို ့
မျပီးျပတ္ေသးတဲ့ တိုက္ပြဲအတြက္
ေရွ့ကိုဆက္လို ့တိုက္ပြဲ၀င္ဆဲ.......
ဂုဏ္ယူပါတယ္ ညီမငယ္ ။

ယု၀သုဏ္၂၃၊၀၈၊၂၀၀၇ ၏ကဗ်ာ ေလးကိုပါျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္.။

(ျမတ္ေလးငုံ)