You are on page 1of 25

The Best

Life
Si tu pots per què ells no?
Idea
• He arribat a la conclusió de que haviem
d’intentar reduir la població de gossos al
carrer i maltractats per tal de baixar la
taxa de mortalitat, principalment a
catalunya i altres països on és més alta, ja
que, en aquests últims anys s’ha disparat,
a causa dels abandonaments i maltracte
animal, per tal de que tinguin una vida
més “humana”
Objectiu
• La nostra empresa es dedicará a oferir
una varietat de serveis dedicada a satisfer
les necesitats dels gossos com poden ser:
l’alimentació, la cura,l’aprenentatge i el
seu manteniment, per tal, d’ajudar tant als
gossos com als seus amos a obtenir el
màxim benestar.
Presentació
• Els nostres serveis són: recollida de
gossos abandonats, residència canina,
perruqueria, etólegs, veterinaris,
ensinistradors, pasejadors, botiga,
funeraria, adopció i criaders.
Recollida
• La recollida es el
començament del nostre
traball, ja que, és el
nostre objectiu principal.
• Començarem a Espanya
i si tot va bé ampliarem
la nostra empresa a
països on són més
frecüents els
abandonaments.
Residència
• Aquest servei serà
per les persones
que no es poden
fer càrrec de les
seves mascotes.
Perruqueria
• La nostra empresa
ofereix aquest servei
per la gent que vulgui
tenir la seva mascota
presentable per
quasevol ocasió, ja
sigui per alguna festa o
bé per estar per casa.
Etólegs
• El servei d’etólogia
serveix per ajudar
als gossos que
tenen problemes
amb el seu
comportament.
Veterinaria
• Amb els nostres
especialistes
intentarem
diagnosticar i tractar
qualsevol malaltia o
bé fer operacions
d’estètica.
Ensinistrament
• Aquest servei va
dedicat tant a policíes,
bombers, etc. amb un
ensinistrament
específic, com per a
ensinistrament basic
per a persones que
volen una educació
estricta per al seu gos.
pasejadors
• Pels amos que vulguin
tenir la seva mascota
en forma i/o pels que
no puguin treure’ls a
pasejar
Botiga
• A la nostra botiga podras trobar tot el
que necesitis per a la teva mascota:
Accessoris agility
Alimentació per a qualsevol mascota
Llits
Xampús, colònies, pintes...
Menjadors, safates,etc.
Higiene general i desinfecció
Joguines
Accessoris per a transport
Llibres
Roba
Plaques d'identificació...
Funeraria
• La nostra empresa
ofereix aquest servei
pels gossos que ja
no estan amb
nosaltres i els amos
els volen acomiadar
tal i com es
mereixen.
Adopció
• Els gossos que
recollim al carrer
es posen en
adopció per
dona’ls-hi una
segona oportunitat,
ja que ells tambe
tenen dret.
Criaders
• Tenim a disposició
dels clients més
exigents, cadells de
pura ràça que
obtenim dels pares
que tenen pedigri i
son guanyadors de
competicions
d’agility i de bellesa.
Localització de l’empresa
• La nosta empresa començarà a Espanya,
ja que es el país on hi ha més
abandonaments de tota europa, i si tot va
bé tenim intencións d’expandir-nos a
altres països on es més alt el percentatge
d’abandonaments i maltracte animal.
Personal

President

Directors

Veterinaris 3
Etólegs 2
Ensinistradors 2
Perruquers 2

Neteja i cura 3
Pasejadors 2
Botiquers 2
Funeraris 2
Recollidors de gossos abandonats o maltractats 2
Salaris
• President..........2.500€ x 12
• Directors...........2.000€ x 12
• Veterinaris.........1.500€ x 3 x 12
• Etólegs..............1.200€ x 2 x 12
• Ensinistradors.....1.200€ x 2 x 12
• Perruquers..........800€ x 2 x 12
• Nateja i cura........600€ x 3 x 12
• Pasejadors...........600€ x 2 x 12
• Botigers...............600€ x 2 x 12
• Funeraris.............600€ x 2 x 12
• Recollidors...........600€ x 2 x 12
• Total per any..........235.200 €
Horaris
• L’horari d’ obertura de l´establiment serà
de 9 del matí a 9 del vespre.
• El personal farà 8h fent horari rotatiu.
• Però el president romandrà a l’establiment
només 6 hores 3 al matí i 3 a la tarda
(segons les entrevistes,reunions,etc. Que
tingui).
Fonts económiques

• Obtindrem el diners de:


• Credit a la Caixa de 1.100.000€ a 15 anys
amb un interès del 11%.
Inversió
• Terreny: 120.000€
• Construcció del local: 180.000€
• Maquinaria(laboratori,radiogràfies...):
1.000.000€
• Transport(furgonetes especials per
tranport d’animals, empleats...):
350.000€
• Total: 1.054.944€
Ingressos
Servei Preu Promig gossos/mes total
Residencia 20€/Dia 80 1600
Perruqueria 30€/Servei 80 2400
Etòlegs 25€/Visita 80 2000
Veterinaris 20€/Visita 80 1600
Ensinistrament 15€/Hora 80 1200
Pasejadors 12€/Servei 80 960
Botiga Depèn - 3.000
Funeraria 200€/Servei 8 1.600
Servei d’adopció 160€/Esterilització 6 960
Criaders 600€/Gos 8 4.800
Operacións 1000€/servei 80 80.000
Total per mes.....................................................................96.220
Total a l’any.......................................................................976.220
Despeses a l’any
• Sou dels empleats: 235.200€
• Impostos: 150.000€
• Compra de material per la botiga: 10.000€
• Total: 395.000€
Beneficis a l’any
• Ingressos a l’any: 976.220€
• Despeses a l’any: 395.000€
• Pagament a l’any a la Caixa: 79.932€
• Total de beneficis a l’any: 501.288€
Eslògan

Una millor vida per


aquells que sempre
estan al teu costat.