You are on page 1of 12

CONSULTORIA SOLUTIONS

Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón

2/03/10
IDE
A
• El servei que volem donar al crear aquesta empresa es ajudar a totes les
empreses que no saben com salvar el obstacle de la crisi.

• La raó principal per la creació de aquesta empresa es ajudar a totes les


empreses que no estaven preparades per afrontar la crisi i que s’han
vist afectades greument per aquesta.

• Hem triat aquesta empresa perquè es un bon moment de crear-la amb el


2/03/10
tema de la crisi i per si en un futur aconsegueixen salvar aquesta
situació les empreses poden confiar en nosaltres per continuar portant
DESCRIPCIÓ
• Ajudar al empresari a diagnosticar el problema/problemes que te la seva
empresa.

• A la província de Girona hi ha moltes petites i mitjanes empreses, però que


estan portades pels seus propietaris com un negoci domèstic , fruit d’una
gestió poc professional a nivell empresarial.

• El servei consistirà en dues parts:

1. Aquesta serà la part presencial, anirem a la empresa per fer la feina, en


relació al tema de horaris, en parlarem mes en davant.

2. Però també hi haurà la part de noves tecnologies on serà mes efectiu per el
treball i mes econòmic per al clients( per que no haurà de pagar el
desplaçament del especialista).
2/03/10
DESCRIPCIÓ
La nostra línea de actuació serà la següent:

• El nostre principal objectiu es contentar al client amb la puntualitat del servei,


tipus de atenció. El treball serà realitzat amb efectivitat que no es notarà al
instant, seriositat i amb consells que quan ja no necessiti el nostre servei li
serviran per portar la seva empresa cap el triomf, alhora que apareixeran noves
necessitats de gestió per les que molt probablement segueixi confiant amb
nosaltres.

La viabilitat de la empresa:

• Nosaltres creiem que serà viable la nostra empresa perquè esta creada en un
moment crític per a moltes empreses per culpa de la crisi financera.

2/03/10
DESCRIPCIÓ
Normes :

Horaris:

• A nivell general la empresa s'adaptarà al horari que més convingui al client,però


el horari de oficina serà de 9:00 a 13:30 i de 15:30 a 19:30, aquest horari nomes
serà complert de dilluns a dijous, per que divendres hi haurà jornada intensiva
que serà de 8:00 a 15:00.

Tarifes:

Director general: 31,5 euros la hora.

Consultor junior: 22,5 euros la hora.


2/03/10
Suport administratiu:15 euros la hora.
DESCRIPCIÓ
Uniformitat:

Aquest aspecte ha de ser complit sempre en tot lloc i moment.

Els treballadors hauran de anar amb traje. Això implica que els senyors hagin de anar

amb americana i corbata i les senyores amb americana i faldilla.

El director general o consultor sènior i el consultor junior hauran de portar a cada

entrevista el material necessari com portàtils,bloc de notes, “pen drive” i la

documentació empresarial corresponent. Tot aquest material serà el que portin com
a

mínim per a cada visita al client.


2/03/10
Personal de la
empresa

CONSULTOR JUNIOR
DIRECTOR GENERAL
SUPORT ADMINISTRATIU

2/03/10
PREVISIÓ DE DESPESES
Despatx: el despatx el tindrem a Girona a Lluis Pericot tindrà 40 m2 i cada m2 val
12,5 euros.

El cost total serà de 500 euros al mes.

Assegurança del despatx: 200 euros l’any.

Responsabilitat civil: 200 euros l’any.

Despeses bancàries: 300 euros l’any.

Publicitat:500 euros l’any.

Subministres es divideix en diversos apartats:

• Electricitat:400 euros l’any.

Telèfon:1.200 euros l’any.


2/03/10

PREVISIÓ DE DESPESES
Salaris:

• Secretaria : 18.000 euros bruts.

• Junior: 18.000 més variable(més un 1% de


la facturació que ell produeixi).

• Director general:25.000 més variable.

Seguretat social: 30% del salari brut.

Altres despeses socials:1.000 euros l’any.

Imprevistos: 500 euros l’any.

2/03/10
El total de les despeses anuals:
PREVISIÓ DE
INGRESOS
La nostra previsió d’ ingresos al any serà de:

90.720 €
Amb una mitjana mesual de:

7.560€

2/03/10
PUBLICITAT I MARKETING
 Pulse para editar los
El nostre pressupost en publicitat i
formatos del texto del
 Pulse para editar los  Pulse para editar los
marketing del nostre primer any d’
formatos
activitat del
no ens textorealitzar
permet del • Aesquema
tall d’ del
formatos exemple:
texto del
unes campanyes de publicitat I
esquema Segundo nivel del
esquema

marketing agresives i molt costoses.
esquema
 Segundo nivel del  Segundo nivel del
Malgrat això tenim previst tres accions
esquema − Tercer nivel del
esquema
concretes:
esquema
1. Aprofitar Tercer
− la nostra nivel del
xarxa de − Tercer nivel del
contactes esquema
oferint els nostres serveis  Cuarto nivel del
esquema
( networking) esquema
 Cuarto nivel del  Cuarto nivel del
2. Aprofitar el boca-orella dels nostres − Quinto nivel
clients. esquema esquema
2/03/10
del esquema
− Quinto nivel CONSULTORIA− SOLUTIONS
Quinto nivel
3. Donar a conèixer la nostra empresa a − Sexto nivel
del esquema del esquema
FIN

2/03/10