You are on page 1of 4

Kalahari

39.skautský oddíl Kalahari Plzeň

v roce 2009

Skauting je...

...přátelství
...hra

...dobrodružství
...parta

39. Kalahari Plzeň | http://www.kalahari.skauting.cz | kalahari@skaut.org | © 2009


SKAUTING Co je skauting?
Skrze hry pomáhá rozvíjet osobnost, dává možnost se projevit, přenáší
za hranice všednosti. Udává směr k poznání sama sebe, svých hranic a
odhaluje možnost je překonávat. Je o volnosti a svobodě a zároveň řádu
a hodnotách.

Je rozšířen po celém světě, skauti na velkých setkáních poznávají


odlišné formy a tím i kultury ostatních zemí.

A co Kalahari?

Jsme součástí střediska „5.květen” Plzeň - Doubravka


Junák - svaz skautů a skautek ČR
středisko "5.květen" Plzeň-Doubravka
Americká 29, Plzeň
IČO: 49 77 79 71
číslo účtu: 204717046/0300
e-mail: 5.kveten@skaut.org

Scházíme se každé úterý od 17:00 do 19:00.

Kde nás najít?


Naše klubovna, stejně jako klubovny ostatních oddílů ze střediska, se
nachází na Doubravce, cca 100m za Záchranou stanicí ptactva.
GPS Loc: 49°45'39.074"N, 13°25'35.109"E.

KALAHARI VEDENÍ A ČLENI


Všechno, co náš oddíl dělá zajišťují vedoucí a rádcové. Všichni z nich
mají za sebou mnoho let činnosti v oddíle a množství absolvovaných
táborů a skautských a odborných kurzů.
Vedení Kalahari nejsou jen lidé, kteří se čistě náhodně sešli a začali
spolu vést oddíl. Kromě oddílu mají spoustu dalších vlastních zájmů,
podnikají různé akce, jezdí na expedice ... A právě u některých
"mimooddílových" zájmů se mnohdy setkávají. V oddíle pracují
zadarmo a věnují mu hodně ze svého volného času.

V současné době se na vedení podílí:


Dan - Bc. Daniel Soutner - vedoucí, (tel. 723 201 348)
Žabák - Martin Marčan - zástupce
Mája - Markéta Novotná - zdravotník
Hubert - Stanislav Janovský - hospodář
Jantar - Jitka Tomiczková - pomáhá s vedením Surikat
Kéďa - Kristýna Soutnerová - pomáhá s vedením Surikat
Tygr - Martin Kolář a Tkaj - Pavel Tomiczek - vedení celoroční hry
Hadík - Hana Kolářová - rádce Surikat
Johny - Jan Sumcov - podrádce Surikat

Stav členské základny:


Semtex (družina roverů a rangers, 17-26 let) (6 členů)
TyTkOl (družina mladších roverů, 15 - 16 let)(3 členi)
Surikaty (družina skautů a skautek, 11-16let) (6 členů)
Oranžová šestka (6-11let) (7 členů; program společně s 36. oddílem)

http://www.kalahari.skauting.cz
KALAHARI ČINNOST
Když se zeptáte, co jsme dělali:
Bláznivá hra v pražském metru, splouvání Ohře, mise po stopách
Indiana Jonese, tělocvična či bazén, vánoční megapárty,...
Puťák po Lužických horách a Českém Švýcarsku, tábor společně se
střediskem Přelouč, velikonoce na kolech v Novohradských Horách,
přespávání na hradě Krašov,...
Účastnili se sbírky Velikonoční kuřátko (součást Pomozte dětem!);
Kapky (Společně proti leukémii), rozdávali Betlémské světlo nebo se
účastnili Postavme školu v Africe...

Telegraficky:
40 družinových schůzek, 5 oddílových schůzek, 4 rádcovské schůzky,
10 společných snídaní vedení oddílu, 10 jednodenních akcí, 7
víkendových,...
Puťák Lužickými Horami a Českým Švýcarskem, Cyklovelikonoce v
Novohradkách, Rádcovský kurs DRaK, pohádkový les na
Doubraveckém dnu, podzimní prázdniny v Českém středohoří a
konečně i tábor se střediskem Přelouč s několika dny pěšího
putování Vysočinou

HEADLINES
- 3. místo na celostátním kole svojsíkova závodu
- rekonstrukce klubovny
- spolupořádání Doubraveckého dne
- úspěšný nábor (založení šestky vlčat a světlušek)
- účast na Kapce, Velikonočním kuřátku, Betlémském světle a Škole v Africe
- pořádání RK DRaK a bláznivé hry Metro
- tábor společně se střediskem Přelouč
- ...

http://www.kalahari.skauting.cz
KALAHARI KLUBOVNA

Nově zrekonstruovaná
klubovna v Plzni -
Doubravce nabízí....

zábava
čajovna občerstvení
Kofola NEOMEZENĚ internet
otevírací deskovky
hodiny volume
knihovnička
http://www.kalahari.skauting.cz/klubovna