You are on page 1of 15

АБШ ОГЛЕДНИ ОБРАЗОВ ТРАДИЦИОНАЛНИ УКУПНО

НИ
ПРОФИЛИ

ШК. ПОСЛОВНИ СЛУЖБЕНИК УКУПНО ПРАВНИ БИРОТЕХНИЧ ТЕХНИЧАР


2009/201 АДМИНИСТРА ОСИГУРАЊА ТЕХНИЧАР АР ЗАШТИТЕ ОД
0.
ТОР ПОЖАРА
БРОЈ БРОЈ БРОЈ БРОЈ ОДЕ УЧЕ БРОЈ БРОЈ БРОЈ БРОЈ БРОЈ БРОЈ ОДЕ УЧЕ
ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА ЉЕ НИ ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊА УЧЕНИКА ЉЕ НИ
ЊА КА ЊА КА
РАЗРЕД

ПРВИ 2 48 1 24 3 72 3 89 / / 1 31 4 12
0
ДРУГИ 2 48 1 25 3 73 3 101 / / 1 31 4 13
2
ТРЕЋИ 2 48 1 24 3 72 3 100 / / 1 34 4 13
4
ЧЕТВРТ 2 48 / / 2 48 3 95 1 32 / / 4 12
И 7
УКУПН 8 192 3 73 11 265 12 385 1 32 3 96 16 51
О 3

27 одељења 778 ученика


9 3.
7
4.2 0

93 40
32. .2
6
3.
63
4
4.1

57
.9
94 9
47.
3.
9 53
4.3

48
.7
2. 97 8
5
3.
69
2
4.3

71
.36
71.
05
4.
28

3.6
4
9. 42
4

4. 60
5
3.8
0

3. 00
5
ПОРЕЂЕЊА РАДИ...
Јелена Младеновић
http://abskola.blogspot.com/