You are on page 1of 1

Bericht

Privé

Zoeken

Televisie Internet Telefonie Totaalpakketten

Webmail
Postvak-IN >  E-mailbericht
Berichten
Beantwoorden Allen beantwoorden Doorsturen Verwijderen
Postvak-IN (24)
Spam |  Detail |  Afdrukweergave
Concepten
Verpl
Verzonden e-mail
Datum: 03/03/10 1:28 PM
Mijn mappen [beheren]
Van: Abvakabo FNV <vco@abvakabo.nl>
Spam

Prullenbak Aan: j.braem@chello.nl

Adressen Onderwerpen: Uitnodiging roadshow Vakbondsconsulent Optimaal

Instellingen Grootte: 9 kB

Hulp bij webmail Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webvers

Postvakgebruik
Je gebruikt nu 69% van je postvak
(35,402 kB van 51,200 kB)

Beste vrijwilliger,

Abvakabo FNV is hard bezig een professionaliseringsslag te maken, zowel binnen de w


binnen de vereniging. Eén van de doelstellingen is het beter aansluiten op de behoeft
leden, maar ook op de behoeftes van onze vrijwilligers. Om dit voor de vrijwilligers b
belangenbehartiging in goede banen te leiden is in 2008 een start gemaakt met het p
Vakbondsconsulent Optimaal (VCO), waarin momenteel flinke stappen worden gezet.
gelezen in het artikel in Kader van december 2009. 

Het project Vakbondsconsulent Optimaal staat op het punt een nieuwe fase in te gaan
ook boeiende en leerzame fase die voor jou persoonlijk mooie kansen biedt! Zo make
analyse van jouw talenten en kijken we vervolgens in welke functie jouw talenten het
komen. Alle consulenten die binnen de bond werkzaam zijn worden bijgeschoold in ee
Ook helpen we je jezelf verder te ontwikkelen door middel van coaching en een
waarbij jouw ambities en persoonlijke doelen centraal staan. Vrijwilligerswerk mag na
opleveren voor jezelf! En om de afstand tussen werkorganisatie en vrijwilligers te
vrijwilligerscoördinatoren aangesteld. Een direct aanspreekpunt voor iedere vakbonds
optreedt als coach en vraagbaak.

Kom naar de roadshow!


Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van de veranderingen die dit jaar plaatsvinde
er specifiek voor jou gaat veranderen? We vertellen je er alles over tijdens de bijeenk
op verschillende locaties in het land van 6 t/m 17 april 2010. 
Het aantal plaatsen per locatie is beperkt, dus schrijf je snel in!

Je aanwezigheid is vereist!
De roadshow is dé aftrap voor de nieuwe manier van werken. Een nieuwe manier die
vakbondsconsulent binnen Abvakabo FNV gaat gelden! Daarom is het noodzakelijk da
bijeenkomsten aanwezig bent. Bovendien reiken wij tijdens de roadshow de nieuwe c
belangrijke spil binnen de vakbond willen wij graag gebruik blijven maken van jouw i
met jou werken aan een nog sterker en krachtiger dienstverlening voor onze leden!
We rekenen op je komst! Wanneer dat niet mogelijk is, verzoeken we je dit aan te ge
aanmeldformulier.

Met vriendelijke groet,

Milly Wouter
Projectleider Vakbondsconsulent Optimaal
Tel: 079   35 36 337

www.abvakabofnv.nl/vco

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
https://web-edge.chello.com/do/mail/message/view?msgId=INBOXDELIM13778&l=nl-NL&v=upc 3-3-2010