You are on page 1of 11

Bahagian A

(60 markah)
Jawab semua soalan
1

Tandakan (✓) pada penyataan yang betul mengenai peraturan keselamatan diri
dan ( X ) pada penyataan yang salah.
(i) Rambut pelajar perempuan haruslah dipotong pendek.
(ii) Tali leher harus ditanggalkan atau dimasukkan ke dalam apron.
(iii) Lengan baju bertangan panjang harus dilipat.
(3 markah)

2

Maklumat berikut adalah mengenai alat tangan dan mesin.
Penebuk pusat

Stapler gun

Rivetter

Mesin gergaji jig

Namakan alatan tangan dan mesin berdasarkan fungsi pada ruang jawapan yang
disediakan.
Fungsi

Alatan tangan dan mesin

Digunakan untuk menyambung dua jenis bahan
yang nipis dan lembut.
Digunakan untuk mencantumkan logam secara
kekal.
Digunakan untuk menanda permukaan logam
sebelum kerja mengergaji.
(3 markah)

3

Nyatakan tiga maklumat yang perlu ada pada folio pendokumentasian projek reka
bentuk.
(i) ________________________________________________________________
(ii) ________________________________________________________________
(iii) ________________________________________________________________
(3 markah)

4

LED
Buzer

Kapasitor berkutub
Perintang tetap

Nyatakan nama komponen bagi simbol yang diberi pada ruang jawapan yang
disediakan.

Simbol

Komponen

(3 markah)

5

Rajah 1 menunjukkan perintang tetap yang digunakan dalam penghasilan projek
pengelip. Kirakan nilai rintangan bagi perintang tersebut.

Jalur 1

Jalur 2

Jalur 3

Hijau

Ungu

Merah

Kuning

Jingga

Perang

Perang

Merah

Hitam

Nilai
rintangan

Kod warna perintang
Hitam
0
Perang
1
Merah
2
Jingga
3
Kuning
4
Hijau
5
Biru
6
Ungu
7
Kelabu
8
Putih
9

(3 markah)

6

Maklumat berikut menunjukkan gred pensil dan penggunaannya dalam lukisan
teknik. Tandakan (✓) bagi jawapan yang betul dan ( X ) bagi jawapan yang salah
pada petak yang disediakan.

2H ialah pensel keras yang digunakan untuk melukis garisan binaan.
HB ialah pensel sederhana yang sesuai digunakan untuk membuat
lakaran, tanda anak panah dan garisan objek.
2B ialah pensel lembut dan hitam yang digunakan untuk membuat lakaran.
(3 markah)
7

Nyatakan jenis garisan dalam lukisan teknik pada ruangan yang disediakan.

(3 markah)
8

Nyatakan nisbah campuran medium untuk pemasuan semula.

Tanah loam

Bahan organik

Pasir sungai

(3 markah)
9

Tandakan (✓) pada tujuan pemasuan semula.
Menggantikan medium yang kurang subur.
Menggantikan pasu yang tidak sesuai.
Menggantikan pokok yang baru.
(3 markah)

10

Tandakan (✓) pada adab sopan semasa di meja makan.

(i) Ambil sajian dengan cermat
(ii) Minum dengan perlahan tanpa bunyi.
(iii) Letakkan siku di atas meja.
(iv) Rapatkan kutleri setelah selesai makan.
(v) Sisa makanan diletakkan di atas meja.
(3 markah)
11

Tandakan (✓) pada kegunaan kain maslin dan (X) pada yang bukan

Menutup makanan
Menapis santan
Mengeringkan pinggan mangkuk
(3 markah)
12

Rajah 2 menunjukkan seorang petani mahu menukarkan berasnya dengan ayam.

Rajah 2
Tandakan (✓) bagi pernyataan yang betul dan ( X ) bagi pernyataan yang salah.
(a) Barang yang diniagakan mudah dibahagikan
(b) Barang yang hendak ditukar adalah keperluan mereka.
(c) Kadar pertukaran tidak dipersetujui oleh kedua-dua pihak.
(3 markah)
13

Berikut ialah langkah-langkah untuk membuat kuih ketayap. Susun semula langkah-

langkah membuat kuih ketayap yang betul dengan menulis 1, 2 dan 4 pada petak
yang disediakan. Langkah 3 diberi.
(a) Membiar bater seketika.
(b) Mengayak tepung dan garam.
(c) Masukkan telur dan cecair.
(d) Memukul adunan dengan betul sehingga berbuih.

3
(3 markah)

14

Rajah 3 menunjukkan salah satu peralatan memasak. Tandakan (✓) bagi jenis
makanan yang sesuai dimasak menggunakan peralatan tersebut dan ( X ) pada
yang tidak sesuai.

Rajah 3
(i) Kuih ketayap
(ii) Kuih talam
(iii) Kuih lapis

(3 markah)
15

Susunkan susunan kerja bagi menu makan tengahari di bawah. Jawapan 2 dan 5
telah diberikan.
Nasi tomato
Kurma ayam berempah
Salad berhias
Puding buah-buahan
Air oren

5
2
(3 markah)

16

Padankan sebab dengan peraturan berikut semasa menyediakan kek dan biskut
dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.

Peraturan
(A) Gaul dan ramas tepung dan lemak
dengan hujung jari.
(B) Kaup dan balikkan tepung dengan
camca logam dalam adunan kek
kaedah putar.
(C) Telur di tambah sedikit demi
sedikit dalam adunan kek kaedah
putar.

Sebab
Mengelakkan udara
daripada terkeluar dari
adunan.
Adunan tidak menjadi
dadih.
Memerangkap udara
dengan lebih baik.

(3 markah)
17

Rajah 4 menunjukkan belah sehelai blaus.

Rajah 4
Tandakan (✓) pada jawapan yang betul dan ( X ) pada jawapan yang salah.

(i) Belah berkun
(ii) Belah berplaket
(iii) Belah slit berlapik

(3 markah)

18

Labelkan tanda-tanda pola lengan yang berikut.

(ii)
(i)

(iii)

(3 markah)
19

Berikut ialah langkah-langkah untuk menjahit kuilting. Susun semula langkahlangkah membuat kuilting yang betul dengan menulis 2, 3 dan 5 pada petak
yang disediakan. Langkah 1, 4 dan 6 diberi.
(a) Susun atur pola kertas di atas fabrik.
(b) Gunakan renda sebagai kemasan penyudah tepi.

6

(c) Menyediakan pola mengikut ukuran yang dikehendaki.

1

(d) Menggunting fabrik dan sediakan wadding.
(e) Lukiskan corak kuilting pada pola yang siap disediakan.

4

(f) Melapik wadding di antara dua fabrik dan menjahit corak kuilting.
(3 markah)
20

Berdasarkan situasi berikut, nyatakan hak-hak pengguna.

Situasi

Hak-Hak Pengguna

(i) Pengguna berhak membeli keperluan harian
seperti gula dan beras serta menikmati
kemudahan asas.
(ii) Barangan pengguna mesti bebas dari
bahan yang mengancam kesihatan.
(iii) Maklumat sesuatu barangan mestilah
lengkap seperti yang tertera pada label.
(3 markah)
Bahagian B

(40 markah)
Jawab semua soalan

21

Rajah 5 merupakan projek yang dihasilkan dengan menggunakan bod MDF.

(a) Senaraikan kelebihan dan kelemahan bod MDF.
Kelebihan
(i) ______________________________________________________________
(ii) ______________________________________________________________
(iii) ______________________________________________________________
(iv) ______________________________________________________________
(v) ______________________________________________________________

Kelemahan
(i) ______________________________________________________________
(ii) ______________________________________________________________
(7 markah)
(b) Apakah bahan lain yang boleh digunakan untuk menggantikan bod MDF bagi
projek diatas.
(i) ______________________________________________________________
(ii) ______________________________________________________________
(iii) ______________________________________________________________
(3 markah)
22

Rajah 6 menunjukkan tanaman hiasan yang bermasalah.

Berdasarkan rajah di atas:
(a) Nyatakan masalah yang dihadapi.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(2 markah)
(b) Terangkan tindakan yang perlu dilakukan terhadap tanaman tersebut.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(8 markah)

23

Sistem bekalan air di rumah terdiri daripada sistem terus dan sistem tidak terus.

(a) Buat perbandingan di antara kedua-dua sistem tersebut.
(i) Sistem terus
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(i) Sistem tidak terus
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
(6 markah)
(b) Fungsi utama injap bebola dan pelampung.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(2 markah)

(c) Bagaimanakah caranya untuk mengatasi masalah air yang sentiasa menitis
keluar dari pili?
________________________________________________________________
(2 markah)

24

Gambar di bawah menunjukkan peralatan yang digunakan untuk membuat kek cara

enjut.

A

B

(a) Jelaskan perbezaan bagi kedua-dua gambarajah tersebut.

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(7 markah)

(b) Nyatakan tiga jenis kek yang boleh dihasilkan menggunakan kaedah tersebut.
(i) ____________________________________________________________
(ii) ____________________________________________________________
(iii) ____________________________________________________________
(3 markah)
KERTAS SOALAN TAMAT