You are on page 1of 16

I

Cilindri~ni evolventni zup~asti par sa kosim zubima radi sa:

i = (I + P):6

-prenosnim
prenosnim odnosom:
-modul:

I
mn = (mm)
2

-broj
r j obrtaja
r j pogonskog zup~anika:
u

n1 = (I + P) 50(min
( 1)

-ugao nagiba bo~ne linije zuba : 0 = ( I + P )

-pomerawe alata pri izradi -koeficijent:


-kvalitet izrade:
-pre~nik
vratila:
t

IT 7 df
dt
(mm)
6

x1 = x2 = 0

Potrebno je:
1. Prora~unati geometrijske veli~ine spregnutih zup~anika.
2. Dati konstruktivni crte` prora~unatih zup~anika na odgovaraju}em
formatu u odgovaraju}oj razmeri.
3. Modelirati
d
r
zup~anike
u
u poznatom CAD paketu.
u
Pri radu potrebne podatke usvojiti uz obrazlo`ewe.

:
I + P 6 + 11
=
= 2,833
6
6

- :

i=

- :

mn =

I 6
= = 3mm
2 2

- :

n1 = ( I + P ) 50 = (6 + 11) 50 = 850 min 1

- ( 0 ):

0 = ( I + P )D = (6 + 11)D = 17 D

-omerawe alata pri izradi koeficijent:


-valitet izrade: IT 7 df

x1 = x2 = 0

1.1 :

US M.C1.015

n = 20D -
:

cn = 0,1 0,3

cn = 0, 2

un = 1
1.2

( mt ) :

mn
3
=
= 3,137 mm
D
cos 0 cos17
1.3 ( t ) :
tg n
tg 20D
=
= 0,38060
tg t =
cos 0 cos17D
mt =

t = arctg 0,38060 = 20,84D


1.4

Zg =

(Z g )

(1):

2
2
3

cos

=
cos3 17D = 13,82 zuba
0
2
2
D
sin 0
sin 20,84

Z g = 14

zuba

( z1 ) :

1.5

:
1.6

( z2 ) :

z2 = i z1 = 2,833 18 = 50,994

1.7

i=

z1 = 18 zuba
z2 = 51

(i) :

z2 51
= = 2,833
z1 18

1.8 :
- 1 -
- 2 -
1.9

(b) :

b = mn = (6 20) mn = (6 20) 3 = 30mm


= 6 20 -

1.10

(dt ) :

dt1 = mt z1 = 3,137 18 = 56, 47 mm


dt 2 = mt z2 = 3,137 51 = 160mm

zub

1.11

(dtb ) :

dtb1 = dt1 cos t = 56, 47 cos 20,84D = 52, 77 mm


dtb 2 = dt 2 cos t = 160 cos 20,84D = 149,53mm
1.12
inv w =

( w ) :

x2 x1
00
tg t + inv t =
tg 20,84D + inv t
z2 z1
51 18
2
2

inv w = inv t

w = t = 20,84D
1.13

a=

(a) :

dt1 + dt 2 56, 47 + 160


=
= 108, 2mm
2
2

1.14

d1 = 2a

(d )

1
1
= 2 108, 2
= 56, 46mm
2,833
i +1
,833 + 1

d 2 = i d1 = 2,833 56, 46 = 159,95mm

1.15 (dtf ) :

dtf 1 = dt1 2mn c 2u mn 2 x1 mn = dt1 2mn 1 2 0,, 2 mn 2 x1 mn


dtf 1 = dt1 2, 4mn 2 x1 mn = 56, 47 2, 4 3 2 0 3
dtf 1 = 49,
49 27mm
dtf 2 = dt 2 2, 4mn 2 x2 mn = 160 2, 4 3 2 0 3
dtf 2 = 152,80
152 80mm
1.16 (d a ) :

d a1 = dt1 + 2mn = 56,


56 47 + 2 3 = 62
62, 47 mm
d a 2 = dt 2 + 2mn = 160 + 2 3 = 166mm
1.17 ( Z w ) :

Z w1 =

z1

tg x1

cos
2

inv t )

x
x
4 ( 1 ) (1 + 1 )
z1
z1
tg x1 = tg 2 t +
cos 2 0

2 x1 tg t

+ 0,5

x1 = x2 = 0

tg x1 = tg t

x = x = t = 20,84D
1

(inv t ):

20,84
20
84D
inv t = tg t t = tg t
= tg 20,84
= 0, 016936
D
D
180
180


18 tg 20,84D
2 0 tg 20,84D
D
Z w1 = (
inv 20,84 )
+ 0,5 = 2, 78
D
2
cos 17

Z w2

D
51 tg 20,84
20 84D
2

tg
20,84
20
84
D
= (

inv
20,84
)
+ 0,5 = 6,98
D
2
cos 17

Z w1 = 3 zuba
Z w 2 = 7 zuba

1.18

(W ):

W1 = mn cos n [ ( Z w1 0,5)
0 5) + z1 iinv t + 2 x1 ttg t ]
W1 = 3 cos 20D (3 0,5) + 18 inv 20,84D + 2 0 tg 20,84D

W1 = 22,988
22 988mm
W2 = mn cos n [ ( Z w 2 0,5) + z2 inv t + 2 x2 tg t ]
W2 = 3 cos 20D (7 0,5)
0 5) + 51 inv 20
20,84
84D + 2 0 tg 20
20,84
84D

W2 = 59,998mm
1 19
1.19

( g ) :

g = ra21 rb21 + ra22 rb22 a sin w


62, 47 2 52, 77 2
166 2 149,53 2
g = (
) (
) + (
) (
) 108, 2 sin 20,84D
2
2
2
2

g = 14, 27 mm

1.20 :

pn = mn = 3 = 9,
9 4248mm
pt = mt = 3,137 = 9,8551mm
( pbt ) :
1.21

pbt = pt cos t = 9,8551 cos 20,84D = 9, 2103mm

1.22 ( ) :

g
14, 27
=
= 1,549
pbt 9, 2103

1.23 ( ):

b tg 30 tg17D
=
=
= 0,996
pbt
9, 2103
1.24

= +
= 1,549 + 0,996
= 2,545

( ):

1.25

( Aw ) :

1 .230
230 [1] mn = 3mm
i = 2,833 I ( jn ):

Aw1g = 0, 048mm

Aw 2 g = 0, 048mm

Aw1d = 0, 070mm

Aw 2 d = 0, 076mm

( jn ):

jn = (0, 083 0,158)mm


1.26

( Aa ):

2 .231 [1]
7 :

Aag = +0, 027 mm

a = 108, 2mm

Aad = 0,
0 02
027mm

1.27
'
''
ISO 1328 F1 (T1 ) :

dt1 = 56, 47 mm
3 .231 [1]
dt 2 = 160mm , mn = 3mm 7 :
:

F1" = 0, 071mm
F2" = 0, 080mm

1.28
ISO 1328 f1" (T1'' ) :

dt1 = 56,, 47 mm

4 .232
3 [1]

dt 2 = 160mm , mn = 3mm 7 :
:

f1" = 0, 020mm
f 2" = 0,
0 022mm

1.29 JUS M.C1.033


5 .232 [1]
7 :
T = 0, 011mm

b = 30mm

(T ) :

1.30

n =

( n ):

cn mn
0, 2 3
=
= 0,91
0 91mm
1 sin n 1 sin 20D

1.31 :
4.7 .107 -

[ 2]

: JUS M.C2.020 30

d v1 = 15mm:

b = 5mm
h = 5mm

t = 2,9mm
r = 0, 2mm

d + 1,8 = 15 + 1,8 = 16,8mm


b = 8mm
h = 7 mm

d v 2 = 30mm:
t = 4,1mm
r = 0, 4mm

d + 2, 4 = 30 + 2, 4 = 32, 4mm

1.32

d v1 =

(dv )

dt1 56, 47
=
= 9, 41mm
6
6

dt 2 160
dv 2 =
=
= 26, 67mm
6
6

d v1 = 15mm
d v1 = 30mm

[1] , II III
[ 2] , I II