You are on page 1of 10

Bab 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

SeJaRaH

Modul ini mengandungi soalan objektif, struktur dan esei


Soalan disusun mengikut bab
Dihasilkan daripada analisa soalan SPM 2005 2010
Turut dimuatkan soalan aras KBKK, aplikasi kemahiran dan
isu semasa
Merupakan latihan fokus SPM 2011
Melatih kemahiran menjawab SPM
Jawab semua soalan yang disediakan
Rekod prestasi anda dan ulangi latihan sebanyak tiga kali

Tingkatan 5

Bab
1

Bab
2

Bab
3

Bab
4

Bab
6

Bab
7

Bab
8

Bab
9

Bab
5

Bab 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

Bab 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

Analisis SPM 2005 2010


Subtajuk
9.1

9.2

Konflik Antarabangsa
9.1.1 Perang Dunia
Pertama
9.1.2 Perang Dunia
Kedua
9.1.3 Kemunculan
Blok Dunia dan
Perang Dingin
Peranan dan
Sumbangan Malaysia
dalam pertubuhan
antarabangsa
9.2.1 Dasar-Dasar
Luar Malaysia
Kepentingan dasar
luar
Asas pengubalan
dasar luar
Perkembangan
dasar luar
9.2.2 Malaysia dalam
Pertubuhan
Antarabangsa
Komanwel
Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu
NAM
Negara-Negara
Selatan
OIC
9.2.3 Malaysia dalam
Pertubuhan
Serantau
ASA
MAPHILINDO
ASEAN
9.2.4 Cabaran Masa
Depan
Globalisasi
ICT
Koridor Raya
Multimedia
K-ekonomi
K-masyarakat

Item Objektif
2005
S
E

2006
S
E

2007
S
E

2008
S
E

2009
S
E

M.S.230

2010
S
E

1.

Senarai berikut menunjukkan kuasa imperalisme baru pada kurun ke 19.

Itali
Jerman
Rusia

Mengapakah berlaku kemunculan kuasa tersebut?


I
Memasarkan barang
II Menyebarkan ideologi
III Menyebarkan tamadun
IV Mendapatkan bahan mentah
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV

SPM2005/s35/M.S.231

2.

Jadual berikut menunjukkan perbelanjaan dalam Perang Dunia Pertama.


Pakatan

Perbelanjaan US $

Pakatan Bertiga

125 bilion

Pakatan Kuasa Tengah

60 bilion

Apakah kesan ekonomi kepada negara yang menganggotai pakatan tersebut?


I
Kadar inflasi meningkat
II Beban hutang bertambah
III Tenaga mahir berkurangan
IV Mata wang baru diperkenalkan
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV

SPM2005/s38/2009/s40/M.S.231

3.

Jadual berikut menerangkan Liga Bangsa.


Liga Bangsa : Memupuk keamanan dunia
Ditubuhkan 1919

Dibubarkan 1945

Apakah faktor pembubarannya?


A Kemelesatan ekonomi dunia
B Perluasan pengaruh komunis
C Pengisytiharan kemerdekaan negara
D Kegagalan menghalang peperangan

Bab 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

Bab 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

SPM2006/s37/M.S.230

M.S.233

4.

8.

Rajah berikut menunjukkan anggota Perikatan Kuasa Tengah.


Jerman
Perikatan Kuasa Tengah (1882)

Austria-Hungary
Itali

M.S.235

9.

Apakah kesan pembentukan pakatan tersebut?


A Perebutan bahan mentah
B Peningkatan ekonomi dunia
C Permulaan persaingan kuasa
D Pembentukan perpaduan sejagat

Blok kapitalis
Blok komunis
Apakah faktor yang menyebabkan wujudnya blok kuasa tersebut
A Perbezaan agama
B Perbezaan geografi
C Perbezaan ideologi
D Perbezaan sistem ekonomi

Maklumat berikut menunjukkan tokoh di Eropah pada tahun 1940an.

Adolf Hitler
Benito Mussolini

Apakah ciri persamaan kedua-dua tokoh tersebut


A Membayar pampasan perang
B Mencetuskan Perang Dunia Pertama
C Menubuhkan perikatan kuasa tengah
D Mencetus semangat kebangsaan rakyat

M.S.235

10. Rajah berikut menunjukkan negara yang menjadi sasaran kuasa imperialisme
dan Komunis semasa Perang Dingin dilaksanakan?
Eropah
Blok kapitalis dan blok komunis
menyebarkan pengaruh

SPM2006/s38/M.S.234

6.

Apakah masalah yang dihadapi oleh negara bekas tanah jajahan Barat selepas
Perang Dunia Kedua?
I
Membentuk kerajaan baru
II Mendapat tenaga buruh
III Mewujudkan perpaduan kaum
IV Menghapuskan warisan penjajah
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

SPM2007/s39/M.S.233

7.

Rajah berikut menunjukkan Blok Dunia pada kurun ke 20.


Blok Dunia

M.S.232

5.

Perang Dingin berlaku pada tahun 1945 1989. Apakah punca berlakunya
perang tersebut
A Perebutan pasaran dunia
B Perlumbaan persenjataan
C Pertubuhan pakatan tentera
D Penyelesiaan Perang Dunia Kedua

Asia
Bagaimanakah kedua-dua blok dunia tersebut menyebarkan pengaruh mereka
I
Perjanjian
II. Perluasan wilayah
III Bantuan ekonomi
Iv Bantuan ketenteraan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

Bagaimanakah Perang Dunia Kedua (1939-1945) bermula di Eropah?


A Rusia memasuki Berlin
B Itali menceroboh Perancis
C Austria mengancam Serbia
D Jerman menyerang Poland

Bab 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

Bab 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

SPM2004/s36/M.S.238

11. Mengapakah Malaysia menjalin hubungan rapat dengan negara berikut selepas
merdeka?

A
B
C
D

Britain
Amerika Syarikat

Memerlukan pasaran
Memperoleh bahan mentah
Meningkatkan teknologi pertanian
Mendapatkan bantuan ketenteraan

15. Malaysia menentang dasar Apartheid yang diamalkan oleh Afrika Selatan.
Apakah tindakan Malaysia terhadap negara tersebut?
A Menamatkan perlindungan politik
B Menyekat kerjasama kebudayaan
C Memutuskan hubungan diplomatik
D Menggalakkan kerjasama pendidikan
SPM2005/s36/M.S.249

16. Jadual berikut menunjukkan perubahan dasar luar Malaysia.

SPM2004/s37/M.S.239

Dasar luar Malaysia

12. Mengapakah Malaysia tidak menjalinkan hubungan dengan negara Israel?


A Memelihara prinsip Komenwel
B Menentang penubuhan Malaysia
C Menjejaskan kepentingan ekonomi
D Menyokong pendirian majoriti negara Islam

Sebelum 1971

Pro-Barat

Selepas 1971

Berkecuali

Mengapakah berlaku perubahan dasar tersebut?


A Ancaman komunis dihapuskan
B Suasana yang aman di Vietnam
C Bantuan pertahanan dari Komanwel
D Pengaruh Britain di Timur berkurangan

SPM2004/s38/M.S.236

13. Jadual berikut menunjukkan hubungan Malaysia dengan negara luar.


Hubungan Luar Negara Malaysia

SPM2009/s39/M.S.244

SPM2005/s37/M.S.240

Negara-negara Komanwel
Negara-negara Berkecuali
Negara-negara Selatan

17. Senarai berikut menunjukkan negara-negara yang menandatangani Perjanjian


Pertahanan bersama Malaysia.

Apakah tujuan menjalinkan hubungan tersebut?


I
Menjamin keselamatan
II Mengukuhkan ekonomi
III Mengadakan pakatan ketenteraan
IV Memantapkan struktur pentadbiran
A I dan II
C II dan III
B I dan IV
D III dan IV

Britain
Australia
New Zealand

Apakah tujuan perjanjian tersebut?


A Membeli peralatan perang
B Menjamin keselamatan negara
C Memulihkan hubungan diplomatik
D Meningkatkan kemasukan pelabur

SPM2004/s39/M.S.244

14. Jadual berikut berkaitan dengan sukan Komanwel.


Tempat

Sukan

Kuala Lumpur

Komanwel

Tahun
1998

Apakah tujuan Malaysia menganjurkan temasya sukan tersebut?


A Memelihara keamanan sejagat
B Melambangkan kekuatan negara peserta
C Memupuk kerjasama antara negara anggota
D Memajukan sektor pelancongan negara anggota

Bab 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

Bab 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

SPM2005/s39/M.S.249

Item Berstruktur

18. Apakah peranan pertubuhan NAM berikut?


Buku Teks m.s. 242 244

Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM)

1.

Ilustrasi berikut menunjukkan logo Komanwel.

Ditubuhkan pada bulan September 1961


Dianggotai oleh negara di Asia, Afrika dan Amerika Selatan
I
II
III
IV
A
B
C
D

Melindungi hak asasi manusia


Mengekalkan keamanan dunia
Mengelakkan campur tangan asing
Mengukuhkan kerjasama pertahanan
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

(a) Senaraikan negara anggota Komanwel.

SPM2005/s40/M.S.258

F1

................................................................................................................

19. Pernyataan berikut telah diisytiharkan dalam Mesyuarat Menteri-Menteri Luar


ASEAN di Kuala Lumpur pada November 1971.

F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

Deklarasi Kuala Lumpur


Apakah kandungan deklarasi tersebut?
A Pengisytiharan ZOPFAN
B Penekanan kepada industri berat
C Perjanjian kerjasama ketenteraan
D Penentangan keganasan di Isreal

(b) Berikan syarat menjadi anggota Komanwel?


F1

................................................................................................................
[ 1 markah ]

(c) Nyatakan matlamat penubuhan Komanwel.


SPM2006/s39/M.S.244

20. Mengapakah Rancangan Colombo penting kepada negara anggota Komanwel?


A Membiayai pengajian luar
B Memajukan sektor pertanian
C Menggalakkan aktiviti pelancongan
D Menyediakan kemudahan perubatan
SPM2009/s40/M.S.231

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

(d) Apakah faedah Malaysia menggangotai Komanwel?

21. Apakah matlamat penubuhan Liga Bangsa 1919?


A Memupuk keamanan dunia
B Menggalakkan kerjasama pendidikan
C Meningkatkan kerjasama kebudayaan
D Mengeratkan hubungan perdagangan

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

F3

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 3 markah ]

Bab 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

Bab 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

(e) Apakah tanggungjawab anda untuk mencapai hasrat mengatasi masalah


pencemaran seperti dalam Deklarasi Langkawi?

(c) Mengapakah Malaysia tidak menganggotai NAM sebelum tahun 1970?

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

(d) Pada pendapat anda, adakah NAM masih relevan kerana blok dunia telah
berakhir pada tahun 1989?
Buku Teks m.s. 249 250
2. Ilustrasi berikut menunjukkan logo Pergerakan Negara-Negara Berkecuali atau
Non Align Movement (NAM) yang ditubuhkan pada bulan September 1961.

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

Buku Teks m.s. 250 251


3. Negara-Negara Selatan dikenali juga sebagai Negara Dunia Ketiga.
(a) Namakan dua anggota Negara-Negara Selatan.
F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

(a) Senaraikan dua prinsip perjuangan NAM.


F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

F1

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

(b) Nyatakan ciri persamaan Negara-Negara Selatan.

(b) Apakah sumbangan Malaysia dalam Pergerakan Negara-Negara Berkecuali


(NAM).
F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

F3

................................................................................................................

F4

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 4 markah ]

(c) Apakah matlamat penubuhan Negara-Negara Selatan.


F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

10

Bab 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

Bab 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

(c)

(d) Apakah syarat perdagangan yang tidak adil yang dikenakan oleh negara
maju kepada Negara-Negara Selatan?
F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

Nyatakan dua matlamat OIC.

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

(d) Nyatakan peranan Malaysia dalam OIC.


(e) Apakah sumbangan Malaysia dalam mengatasi perdagangan tidak adil
terhadap Negara-Negara Selatan?
F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

F3

................................................................................................................

F4

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 4 markah ]

Buku Teks m.s. 251 252


4. Ilustrasi berikut menunjukkan lambang Pertubuhan Persidangan Islam (OIC).

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

F3

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 3 markah ]

(e) Beri cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan OIC?


F1 ................................................................................................................
F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

(a) Dimanakah ibu pejabat OIC?


F1

................................................................................................................
[ 1 markah ]

(b) Senaraikan dua negara anggota OIC.


F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

................................................................................................................
[ 2 markah ]

11

12

Bab 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

Bab 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

(b) Perihalkan peristiwa Perang Dunia Pertama.

Item Esei

[ 4 markah ]

Buku Teks m.s. 229 231

1.

Jadual berikut berkaitan dengan Perang Dunia Pertama.


Peristiwa

Tahun

Perang Dunia Pertama

28 Julai 1914

(a) Terangkan faktor-faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama.


[ 10 markah ]
F1

................................................................................................................

H1a ................................................................................................................
H1b ................................................................................................................
H1c ................................................................................................................
F2

................................................................................................................

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

F3

................................................................................................................

F4

................................................................................................................

F5

................................................................................................................

F6

................................................................................................................

F7

................................................................................................................

F8

................................................................................................................

F9

................................................................................................................

F10 ................................................................................................................
(c) (i)

H2a ................................................................................................................

Terangkan kesan perang Dunia Pertama.


[ 3 markah ]

H2b ................................................................................................................

F1

F3

H1a ................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

H3a ................................................................................................................

H1b ................................................................................................................

H3b ................................................................................................................

H1c ................................................................................................................

H3c ................................................................................................................

F2

F4

................................................................................................................

H2a ................................................................................................................

H4a ................................................................................................................

H2b ................................................................................................................

H4b ................................................................................................................

H2c ................................................................................................................

H4c ................................................................................................................
F5

................................................................................................................

F3

................................................................................................................

................................................................................................................

H3a ................................................................................................................

H5a ................................................................................................................

H3b ................................................................................................................

H5b ................................................................................................................

H3c ................................................................................................................

H5c ................................................................................................................

F4

................................................................................................................

H4a ................................................................................................................

13

14

Bab 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

Bab 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

(ii) Apakah peranan anda dalam menjamin keamanan negara dan dunia
sejagat?
[ 3 markah ]
F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

F3

................................................................................................................

F4

................................................................................................................

F5

................................................................................................................

F6

................................................................................................................

F7

................................................................................................................

F4

................................................................................................................

F5

................................................................................................................

F6

................................................................................................................

F7

................................................................................................................

F8

................................................................................................................

F9

................................................................................................................

F10 ................................................................................................................
F11

................................................................................................................

F12

................................................................................................................

F13 ................................................................................................................
Buku Teks m.s. 237 239

2.

(c) Terangkan faktor-faktor asas penggubalan dasar luar Malaysia.


[ 10 markah ]

Rajah berikut menunjukkan bentuk hubungan luar Malaysia.

F1

Hubungan bilateral
Bentuk Hubungan
Luar Malaysia

................................................................................................................

H1a ................................................................................................................

Hubungan multilateral

H1b ................................................................................................................
(a) Terangkan bentuk hubungan luar Malaysia tersebut.
[ 4 markah ]
F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

H1a ................................................................................................................

H2a ................................................................................................................

H1b ................................................................................................................

H2b ................................................................................................................

H1c ................................................................................................................

H2c ................................................................................................................

F2

F3

................................................................................................................

................................................................................................................

H2a ................................................................................................................

H3a ................................................................................................................

H2b ................................................................................................................

H3b ................................................................................................................
H3c ................................................................................................................

(b) Jelaskan kepentingan Malaysia melaksanakan hubungan luar.


[ 6 markah ]

H1c ................................................................................................................

F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

F3

................................................................................................................

15

F4

................................................................................................................

H4a ................................................................................................................
H4b ................................................................................................................
H4c ................................................................................................................

16

Bab 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

F5

Bab 9 : MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

................................................................................................................

H5a ................................................................................................................
H5b ................................................................................................................
H5c ................................................................................................................

3.

Ilustrasi berikut menunjukkan logo ASEAN atau Persatuan Negara-Negara Asia


Tenggara.

F4

................................................................................................................

H4a ................................................................................................................
H4b ................................................................................................................
H4c ................................................................................................................
F5

................................................................................................................

H5a ................................................................................................................
H5b ................................................................................................................
F6

................................................................................................................

H6a ................................................................................................................
H6b ................................................................................................................
H6c ................................................................................................................

(a) Apakah matlamat pembentukan ASEAN?


[ 4 markah ]
F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

F3

................................................................................................................

F4

................................................................................................................

F5

................................................................................................................

(c) Sebagai pemimpin masa depan, apakah cadangan anda untuk menjadikan
ASEAN lebih berkesan diperingkat global?
[ 6 markah ]
F1

................................................................................................................

F2

................................................................................................................

F3

................................................................................................................

F4

................................................................................................................

F5

................................................................................................................

................................................................................................................

F6

................................................................................................................

H1a ................................................................................................................

F7

................................................................................................................

H1b ................................................................................................................

F8

................................................................................................................

H1c ................................................................................................................

F9

................................................................................................................

(b) Terangkan peranan dan sumbangan Malaysia dalam ASEAN.


[ 10 markah ]
F1

F2

................................................................................................................

F10 ................................................................................................................

H2a ................................................................................................................
H3a ................................................................................................................
H3b ................................................................................................................
H3c ................................................................................................................

17

18