You are on page 1of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)

GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

13116087
13201114
13116110
13127076
13121184
13502095
13125191
13116089
13109096
13502097
13127054
13115141
13125165
13121147
13502091
13116127
13201131
13109001
13116158
13121134
13502075
13125106
13115094
13116055
13125081
13115112
13115153
13115025
13125117
13502071

102126
101075
102273
108186
105122
106201
106471
102136
103499
106412
108078
101231
106257
104804
105951
102398
102872
102908
102613
104724
104188
105897
100878
101943
105759
101020
101281
100469
105988
103644

Name
NAGARAJA R S
P M ASHOK KUMAR
ANITHA R
SIDDALINGA REDDY
SHAKEEB AHAMED PASHA
SUMA SHAMBHAVI M P
KRISHNAPPA MADABHAVI
VASUDEVA KARABANI
RAGHAVI PRIYADARSHINI B
MAMATHA V
SRINIVAS PRASAD V N
JAYPRAKASH
HEMANTHAGOWDA C V
KARTHIK KUMAR N
SHRUTHI C M
DEEPU N C
SWAROOP M H
NAGASHREE S
MARUTHI PRASANNA C
SOWMYA K C
PRAKASH B
MAHADEVASWAMY N
HARISH N
SHRUTHI S
MAMATA
DHANYASHREE T S
CHIGATERI RAJARAJESHWARI
VISHAL M DEV
NAVEEN KUMAR K
SANTHOSH M P

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

06/06/1988
19/09/1986
13/05/1987
01/05/1991
11/05/1989
12/07/1990
17/08/1986
06/09/1991
24/05/1992
11/05/1991
23/03/1992
01/06/1982
18/04/1993
30/06/1990
04/02/1989
12/12/1987
13/07/1990
18/03/1992
13/01/1993
21/05/1984
04/07/1989
16/07/1988
29/11/1988
29/11/1992
29/05/1983
01/02/1992
05/01/1993
28/03/1990
02/10/1987
03/08/1990

3A
SC
GM
GM
2B
SC
C1
2A
SC
SC
3A
SC
3A
3A
GM
GM
SC
GM
SC
SC
SC
3B
2A
3A
SC
GM
GM
SC
2A
SC

M
M
F
M
M
F
M
M
F
F
M
M
M
M
F
M
M
F
M
F
M
M
M
F
F
F
F
M
M
M

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
Y
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Y
Y
N
Y
N
N
Y
Y
N
N
N
Y
Y
N
N
Y
N
N
N
N
Y
Y
N
N
Y
N
N
N
N
Y

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

66.39
60.06
60.05
58.77
58.07
57.75
57.73
56.43
55.74
55.73
55.41
54.74
54.72
52.75
51.73
51.44
51.07
50.37
50.09
48.72
47.11
46.80
46.80
45.79
45.44
45.05
45.02
44.13
44.11
44.10

Short Listed
Category

Remarks

GMK
SCG
GMW
GMK

*
*
*
*

GMW

2AG
GMW
SCG

*
*
*

GMR
3BR
2AG

*
*
*

Page 1 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

13601142
13126197
13126038
13115018
13502049
13121164
13116083
13601126
13115077
13502088
13126141
13121080
13601110
13109130
13126012
13601113
13502072
13201137
13125142
13121170
13126148
13601184
13126017
13126102
13116118
13126039
13115086
13125017
13115154
13502056

104067
107704
106714
100427
102353
104954
102105
102771
100812
105693
107293
104426
101811
103955
106581
101938
103741
104002
106130
105036
107358
108252
106596
107101
102356
106716
100843
105336
101285
102669

Name
HAREESH
KARTIK R RAIKAR
GIRISH KUMAR M
ROOPA P
SANTHOSH KUMAR B S
SOWJANYA S
RAMESH KG
SOUKHYA NAYAK
KUSHAL C
KAVYASHREE H C
ASHWINI SHAMARAO HERAWADE
RAJEEVA BP
SUMAN MILIND CHALAWADI
RAKESH C S
PRIYANKA R
RAMACHANDRA H
SUNILKUMAR R
SAIYYIDA TASNEEM FATHIMA
NAVEEN KUMAR T N
MAMATHA T
NAGABHUSHANA ANGADI
PRAVEEN HOSUR
GURUPRASANNA M
SACHIN D GADADE
ROOPA K SWAMY
KAVYA M
DASINENI SAI PARAMESHWARI
NEETHA G
MITHUN C T
CHAITHRA K S

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

26/10/1985
06/08/1986
13/03/1991
15/01/1993
25/06/1986
03/08/1987
03/08/1990
27/01/1992
27/01/1991
31/03/1991
10/03/1991
18/12/1992
22/04/1991
09/07/1991
19/07/1986
02/05/1990
30/05/1990
22/05/1991
13/08/1992
07/07/1989
01/07/1980
09/12/1989
10/05/1993
26/02/1990
19/11/1987
15/02/1989
08/01/1990
17/04/1990
05/05/1991
13/03/1992

3A
2A
2A
3B
ST
GM
2A
GM
3A
C1
2A
2A
SC
GM
GM
GM
3B
GM
3A
3A
2A
2A
2A
3B
GM
2A
GM
GM
2A
GM

M
M
M
F
M
F
M
F
M
F
F
M
F
M
F
M
M
F
M
F
M
M
M
M
F
F
F
F
M
F

Y
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
Y
N
N
Y
Y
N
Y
N
Y
Y
Y
N
Y
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Y
N
N
N
Y
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
Y
Y
N
N
Y
Y
Y
Y
N
N
N
N
N
N
Y

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

44.09
44.09
43.10
42.81
42.78
42.78
42.76
42.76
42.75
42.74
42.44
42.12
42.05
41.75
41.48
41.48
41.48
41.48
41.48
40.81
40.78
40.47
40.45
40.41
40.38
40.12
40.11
40.09
40.06
39.81

Short Listed
Category

Remarks

GMR

3BR

Page 2 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

13121153
13115197
13121092
13121114
13125080
13115006
13601179
13502063
13126067
13109032
13109037
13201138
13126069
13109148
13121137
13116171
13115199
13125105
13125187
13116037
13127003
13502058
13116172
13101122
13121183
13121198
13115033
13109121
13125112
13601111

104847
101553
104501
104609
105758
100349
107977
103115
106885
103124
103163
104008
106890
104063
104741
102661
101577
105894
106439
101841
107784
102796
102672
100053
105119
105227
100524
103668
105970
101814

Name
NAVEEN CHAND B E
SHIVAKUMAR
POOJA G L
NAVEEN KUMAR C
NETHRAVATHY H
RAVIKIRAN H G
DAYANAND
MANOHARA T
ANUSHA GADADE
SUNAY C
DEEPASHREE A V
AMBIKA TELKAR
AJEET D HONNAKASTURI
SANTHOSHKUMAR M K
SHIVA PRASAD C
PAVAN L K
SUNIL N S
PRADEEPA H B
ROOPALAKSHMI G
CHAITRA ALASE G
MANEESH NAYAK
SRIKANTH M G
TEJASWINI MS
DEVARAJ R
NIKHIL J REDDY
MADHUMATHI B
NARASIMHA MURTHY M
PRUTHVI JAYANTH M L
KISHOR KUMAR S M
NAVEEN MILIND CHALAWADI

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

01/06/1990
01/03/1991
02/03/1990
06/02/1988
16/01/1991
20/01/1984
10/03/1990
14/06/1988
25/07/1991
22/02/1992
25/10/1992
31/03/1979
14/04/1984
06/05/1991
02/01/1993
10/06/1990
16/09/1991
20/05/1993
17/04/1992
12/03/1992
07/04/1989
19/02/1985
27/05/1992
06/11/1990
19/08/1990
12/11/1991
27/01/1992
04/06/1988
15/10/1991
03/10/1992

SC
C1
GM
SC
2A
2A
3B
3A
3B
GM
GM
2A
SC
3A
3A
3B
2A
2A
GM
GM
2A
SC
2A
SC
GM
GM
2A
SC
SC
SC

M
M
F
M
F
M
M
M
F
M
F
F
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
F
M
M
F
M
M
M
M

N
Y
N
N
Y
Y
Y
Y
N
Y
N
N
N
Y
Y
Y
N
Y
N
N
N
N
N
Y
N
N
Y
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
Y
N
N
N
N
Y
Y
N
N
N
N
N
Y
N
Y
N
Y
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

39.75
39.72
39.46
39.15
39.13
39.10
39.10
39.09
38.82
38.82
38.82
38.81
38.79
38.75
38.44
38.13
38.13
38.11
38.10
38.06
37.77
37.76
37.49
37.47
37.44
37.43
37.42
37.40
37.14
37.14
Page 3 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

13201150
13502050
13601137
13116014
13125138
13127024
13601156
13126172
13115026
13125198
13126138
13121081
13116076
13115042
13101117
13116047
13109006
13125195
13125114
13502073
13126013
13101131
13101132
13109091
13115169
13201132
13121200
13125063
13116139
13125145

105460
102362
103368
101679
106116
107918
105211
107498
100471
106506
107262
104429
102072
100564
100024
101898
102954
106491
105976
104166
106583
100118
100125
103468
101389
102924
105230
105664
102447
106150

Name
ANJINI K
GURURAJA R
VINOD KUMBAR
NANDINI GS
KIRAN KUMAR S
MANJUNATHA H S
ASHWINI ASHOK CHOUGALA
ROOPA R
KIRAN BG
ASHWINI DATTA N
SIDDHARAJ PUJARI
USHA S
SHILPA ANAND
SRINIVASA V
AKBAR AHMED
NIDA R F
NITHIN S
MANJULA G T
ROHINI K G
RAJESHNAG N
SUDHAKAR R
KRISHNAMURTHY D S
MANJUNATHA N
SOMASHEKAR R
JASHAN M
AJITH KUMAR G S
LEELAMBIKA GC
HAZIRA
BHARATH B C
ROOHINA KHAN

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

15/07/1985
12/10/1990
16/12/1989
05/04/1991
05/05/1988
17/04/1989
24/05/1991
09/08/1985
25/05/1989
15/07/1992
01/06/1987
31/07/1991
17/04/1985
01/06/1985
30/12/1985
04/11/1991
28/10/1993
12/02/1990
05/03/1991
08/09/1992
05/06/1988
10/11/1976
16/08/1989
26/08/1991
11/08/1991
05/03/1988
14/10/1991
24/05/1993
17/02/1990
23/09/1992

SC
SC
2A
SC
2A
3A
3B
3A
3B
GM
2A
3B
C1
GM
C1
GM
3A
3A
GM
GM
3A
SC
SC
2A
GM
3B
2A
GM
SC
GM

M
M
M
F
M
M
F
F
M
F
M
F
F
M
M
F
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
F

Y
N
N
Y
N
Y
Y
N
Y
N
Y
Y
N
N
N
N
N
Y
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Y
N
N
Y
N
N
Y
N
N
N
Y
Y
N
Y
Y
N
N
N
N
Y
Y
N
Y
N
N
N
N
Y
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

37.10
37.07
36.81
36.81
36.80
36.77
36.73
36.47
36.45
36.42
36.16
36.16
36.15
36.14
36.10
36.10
36.08
35.81
35.78
35.77
35.47
35.44
35.42
35.41
35.40
35.16
35.16
35.15
35.10
35.07
Page 4 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

13115057
13126121
13125032
13127061
13125157
13115107
13109056
13115023
13109079
13109068
13127049
13109172
13115002
13121163
13115008
13125183
13502048
13101129
13109143
13116051
13109073
13116094
13201163
13121159
13109008
13502122
13126070
13121193
13126140
13125005

100664
107169
105468
108103
106219
100975
103269
100464
103406
103363
108036
104227
100329
104932
100356
106392
102334
100097
104028
101918
103386
102168
107180
104901
102985
108216
106895
105188
107277
105258

Name
DEEPAKKUMAR V P
VIJAYAMAHANTESH HONAWAD
ARVIND PRASAD L
SAUMYA
MANU D M
LAKSHMIPATHI V
SOWMYA E
SHAMANTH N
MALLIKARJUNA P
RASHMI KM
MADHUSHREE C
RANGANATHA NAIK N
SHAZIA BANU
DARSHAN B D
RAKSHITH K A
AMARESH BAJANTRI
SANDEEP KUMAR T M
NATARAJ S D
ABDULREHMAN MUNDAS
SHANKER
KAVYA H P
SANJAY R
VINAY KUMAR B N
ABILASHA B S
DINESHA N
MANJUNATHA M
YOGESH R M
SUNILKUMAR D
KRISHNA D HEGDE
NAGENDRA KUMAR B

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

28/01/1993
30/07/1987
16/01/1993
11/01/1993
20/12/1988
09/06/1980
10/06/1989
06/02/1982
30/06/1992
16/12/1987
18/06/1991
05/11/1991
16/11/1991
15/04/1987
16/01/1991
11/06/1984
19/11/1987
07/03/1991
31/07/1990
26/03/1987
20/02/1991
11/04/1991
22/01/1983
06/06/1991
02/05/1989
18/12/1991
03/11/1989
02/08/1990
24/12/1991
20/03/1992

3A
3B
GM
SC
3B
SC
3A
SC
2A
GM
GM
SC
GM
3A
2A
SC
3A
GM
GM
2A
GM
2A
3B
GM
3A
2A
SC
2A
SC
3A

M
M
M
F
M
M
F
M
M
F
F
M
F
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
M
M
M
M

Y
N
N
N
N
N
Y
N
N
Y
N
Y
N
Y
Y
N
Y
Y
N
Y
N
N
Y
N
Y
N
N
N
N
Y

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Y
Y
N
N
Y
Y
Y
Y
N
Y
N
Y
N
Y
N
Y
Y
N
Y
Y
Y
N
Y
N
Y
N
N
Y
N
Y

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

34.81
34.77
34.77
34.75
34.47
34.46
34.46
34.44
34.41
34.15
34.10
34.07
34.05
33.83
33.82
33.80
33.80
33.80
33.76
33.75
33.50
33.50
33.47
33.45
33.41
33.41
33.14
33.14
33.14
33.10
Page 5 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

13115109
13126149
13125164
13109100
13115085
13115194
13115030
13127072
13125042
13125009
13116001
13126052
13121121
13115007
13502068
13116122
13125158
13502016
13601129
13121101
13601168
13115115
13115129
13121161
13127081
13125079
13126127
13109161
13121139
13502092

100980
107360
106254
103519
100842
101549
100491
108175
105531
105291
101583
106806
104642
100355
103504
102369
106222
100262
102894
104542
106752
101032
101165
104925
108222
105757
107194
104161
104749
106026

Name
HARSHITHA S
GEETANJALI PANCHAXARAYYA KALMATH
CHAND BASHA R
THEJASWINI HP
PINTU
SHIVANAND M PARAVAGOL
SMITHA S
SUNIL SHARMA
SHRUTHI B
MAHESHA M
HARSHA M V
BASAVARAJ NARSAGOND
SHASHIKALA B BANDI
YOGESHA K G
POOJA SHANKAR B S
REKHA K S
MAHESH
KAVYA N
SUSHANT JADHAV
SUMANA B A
REENA R S
ASHA N
DEEPIKA K C
NAGESH BABU C
SHRUTHI R
MEGHA SEVANAND RATHOD
KUMAR D K
SACHIN KATTI
BHUVANARJUN K M
TEJASWINI PATIL A B

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

13/12/1992
22/07/1985
27/06/1991
13/08/1990
20/07/1991
02/05/1992
30/11/1988
12/09/1991
06/03/1991
16/01/1991
31/05/1991
08/03/1984
30/06/1988
16/04/1990
02/01/1993
15/11/1990
15/08/1991
23/02/1993
23/07/1986
04/03/1992
28/08/1990
25/08/1986
25/01/1988
19/06/1991
14/10/1990
02/04/1992
20/03/1978
27/11/1989
10/06/1990
19/11/1992

SC
GM
2B
GM
SC
3B
SC
GM
2A
3A
SC
3B
SC
ST
GM
SC
3B
SC
SC
GM
SC
GM
2A
2A
GM
SC
SC
GM
3B
3B

F
F
M
F
M
M
F
M
F
M
M
M
F
M
F
F
M
F
M
F
F
F
F
M
F
F
M
M
M
F

N
N
Y
Y
N
Y
N
N
N
Y
N
Y
N
Y
N
N
Y
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
Y
Y

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
Y
N
Y
N
N
Y
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
Y

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

32.83
32.82
32.82
32.80
32.79
32.77
32.75
32.49
32.47
32.44
32.37
32.17
32.17
32.17
32.17
32.16
32.15
32.15
32.14
32.10
31.82
31.81
31.81
31.81
31.80
31.79
31.78
31.78
31.78
31.78
Page 6 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

13126186
13109007
13126152
13502061
13601102
13109180
13502120
13101150
13601185
13126142
13109075
13121091
13121110
13126194
13101144
13201164
13115080
13109144
13116144
13502074
13116100
13115156
13601183
13116128
13125065
13126136
13126008
13125025
13109150
13116191

107650
102967
107387
103017
101162
104291
108081
100290
108280
107299
103397
104498
104594
107689
100238
107423
100824
104031
102486
104171
102204
101294
108247
102405
105682
107255
106573
105382
104082
102825

Name
PRATHAP B N
SOWMYA TM
KAVYA N
RAKSHITH B
SAGAR S HOSUR
LIKHITHA J REDDY
NAYANA P
SUHAS L
UMA PATIL
DEEPTHI P S
MANOJ N
JYOTHI H Y
VASUDHA S
VIDHYA N
ANANDA S
WASEEM NAWAZ H
CHAMPAKAMALA K S
DEEPA BANAKAR
SUJAN
MANJUSHREE K CHAVAN
MURALIDHAR K
PRATHEEK K
SHREEDHAR KALASANNAVAR
PRABHAKARA HN
MANASA C R
KAVYA N
DEVIKA M
SHILPA C P
DIVYABHARATHI P
SHRUTHI A

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

24/11/1988
10/08/1991
05/08/1988
21/09/1990
18/06/1992
25/10/1991
08/02/1983
18/07/1991
24/01/1988
12/10/1990
18/07/1991
12/11/1991
05/02/1993
05/01/1985
20/05/1985
29/06/1989
08/02/1986
03/03/1993
10/09/1992
17/09/1989
20/07/1986
21/10/1989
20/07/1979
26/06/1985
30/03/1993
16/05/1993
05/11/1990
17/05/1991
06/07/1991
07/03/1992

3A
GM
2A
ST
SC
GM
C1
SC
GM
GM
GM
ST
SC
3B
SC
GM
3A
3B
2A
GM
SC
SC
SC
2A
3A
3A
3B
SC
GM
SC

M
F
F
M
M
F
F
M
F
F
M
F
F
F
M
M
F
F
M
F
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F

N
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
Y
Y
N
N
N
N
Y
Y
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
Y
N
Y
N
N
N
N
N
Y
N
Y
Y
N
N
N
N
Y
Y
Y
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

31.75
31.75
31.48
31.48
31.44
31.43
31.09
31.07
30.84
30.84
30.84
30.84
30.84
30.83
30.83
30.80
30.79
30.79
30.78
30.48
30.47
30.45
30.17
30.17
30.15
30.15
30.14
30.13
30.13
30.13
Page 7 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

13121094
13126104
13502017
13101120
13121115
13109050
13502023
13601164
13601116
13121126
13109063
13116141
13116059
13201169
13121103
13116039
13126041
13127028
13601181
13115196
13125133
13121123
13109020
13115005
13126135
13109165
13601115
13115137
13125116
13116120

104515
107114
100274
100044
104616
103243
100982
106068
102231
104671
103311
102469
101966
107996
104553
101862
106733
107928
108179
101551
106087
104655
103059
100346
107244
104184
102103
101205
105987
102361

Name
VIGNESH D V
SANJAY KUMAR B
ABHISHEK B M
JAISHREE A
HARISHA R
VIJAYLAXMI
VIPANCHI H S
NAMRATA KULKARNI
NITEEN HANCHINMANI Y
MANJUNATHA DH
M SINDHU
KAVYA S
POOJA B
AAISHA TARANNUM
D SUMARANI
KIRAN KUMAR S
THIRUMALESH P
HANUMESHA KS
SYED KHAJA OSMAN
PRAKASH NAIK N
MAHAMADJAFAR G ADUR
SHANTESH L J
NAVAL KISHORE G R
LOKESH G K
MANOJ ACHARYA A V
SNEHA NAGARAJ
VIKAS NAGANNAVAR
PRABHAVATHI M V
RAMYASHREE M
ARUN KUMAR T

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

05/04/1992
24/07/1992
10/04/1993
01/09/1990
03/10/1988
22/07/1989
08/08/1992
07/02/1990
26/06/1991
22/07/1982
31/07/1991
21/05/1992
09/05/1992
10/03/1992
11/08/1986
25/04/1985
20/03/1987
05/05/1988
24/05/1988
15/06/1989
28/07/1990
18/04/1991
30/04/1991
14/01/1992
17/08/1992
07/09/1992
29/11/1992
26/12/1983
25/09/1992
12/10/1992

GM
2A
SC
SC
ST
3A
GM
GM
SC
SC
GM
3B
GM
GM
C1
2A
SC
3A
2B
SC
2B
2A
2A
SC
2A
2A
SC
GM
2A
GM

M
M
M
F
M
F
F
F
M
M
F
F
F
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
F
F
M

N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
Y
N
N
N
N
N
Y
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
Y
N
N
N
Y
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
Y
Y
N
N
N
N
N
Y
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

30.13
30.13
30.13
30.10
29.84
29.83
29.83
29.82
29.82
29.81
29.80
29.80
29.78
29.77
29.74
29.51
29.51
29.51
29.51
29.51
29.51
29.51
29.51
29.51
29.51
29.51
29.51
29.50
29.48
29.46
Page 8 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

13115163
13109200
13126061
13109064
13121154
13109048
13501198
13126001
13126191
13502041
13109171
13109065
13115148
13126101
13115072
13125041
13115146
13601089
13126040
13126004
13109109
13116081
13116153
13502064
13115040
13109004
13109074
13116159
13115187
13126200

101357
104384
106863
103332
104850
103222
100010
106538
107675
102067
104224
103346
101254
107096
100765
105517
101245
100535
106717
106549
103568
102090
102589
103166
100561
102927
103388
102618
101523
107763

Name
GEETA M HUKKERI
MANJUNATHA M
DEVIKARANI H S
LAVANYA T
SWAROOP D
MANIKAPPA
VIJAYA KUMAR H S
MUTTAPPA S SHINGADI
PUNEETH B R
SHILPA MP
PAVITHRA M T
MALASHREE L M
SHIVUKUMAR BASAVARAJ
LAKSHMI HR
JEEVITHA A S
CHINMAYEE S
JAGADISH B H
AJIT K BHOVI
TEJESH V
VIKAS V
HEMAMALA B S
SANDESH M S
MAMATHA CS
RAMESH D
CHETHAN KUMAR H
SHRUTHI T V
DARSHAN M
GREESHMA D RAMAIAH
MANASA K S
NISCHITHA B M

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

13/09/1991
02/03/1985
24/02/1993
26/03/1993
10/07/1987
20/09/1991
03/01/1991
20/05/1990
21/08/1990
04/03/1989
07/04/1993
01/06/1991
05/06/1991
05/06/1991
12/06/1990
25/09/1990
29/02/1992
07/06/1986
11/06/1984
04/04/1985
12/01/1990
31/07/1991
03/07/1986
31/08/1988
01/06/1989
08/12/1989
17/06/1990
25/03/1991
11/04/1991
08/05/1992

3B
SC
3A
SC
SC
3B
3B
2A
2A
ST
3A
SC
3B
GM
3A
ST
2A
SC
3A
2A
GM
SC
2A
GM
SC
GM
2A
2A
3A
GM

F
M
F
F
M
M
M
M
M
F
F
F
M
F
F
F
M
M
M
M
F
M
F
M
M
F
M
F
F
F

N
N
N
N
N
N
Y
Y
N
N
N
N
Y
Y
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Y
Y
N
N
N
Y
N
N
N
N
Y
N
Y
Y
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

29.43
29.39
29.16
29.12
29.11
29.08
28.83
28.82
28.82
28.78
28.77
28.72
28.50
28.49
28.47
28.45
28.45
28.43
28.42
28.42
28.41
28.38
28.18
28.18
28.18
28.18
28.18
28.18
28.18
28.18
Page 9 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

13115091
13116018
13121079
13126011
13121165
13109025
13109135
13126081
13115157
13125152
13601172
13115032
13126198
13502051
13115013
13121167
13601084
13115049
13601155
13127029
13109168
13115126
13109128
13201125
13109132
13109040
13125169
13502042
13125039
13109080

100864
101711
104425
106580
104956
103070
103974
106959
101300
106188
106998
100508
107733
102391
100391
104967
100307
100621
105198
107930
104211
101157
103947
101753
103961
103188
106276
102089
105509
103411

Name
KAVERI
KEERTHANA S
SAVITA S BHUSARI
SELVAKUMAR S
NAGASHREE D
MAMATHA M
PALLAVI C
VINAY KUMAR B C
PRATHIBHA S V
PUNEETH S
MANJUNATH Y
NIJALINGAPPA H
SHYLAJA K R
CHAITHRA N M
NANDAN S M
LATHASHREE S M
SHASHIDHAR F JAKKAMMANAVAR
RANJITH N
KAVYA M P
BHARATH S J
SATEESH BABASAB AWATADE
PAVITHRA N
SAGAR TD
SUMAN B S
VINAY V S
SHRUTHI JL
TANVI UTTARWAR
KAVYA N
PRAJNA K B
MANASINI J

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

12/06/1992
14/07/1992
11/05/1991
04/03/1984
20/07/1990
21/05/1990
25/05/1991
23/03/1988
27/10/1992
13/06/1989
17/02/1987
11/02/1990
18/09/1991
07/05/1987
01/12/1986
25/07/1989
01/07/1990
19/10/1990
07/02/1992
14/01/1991
20/05/1990
07/03/1992
09/08/1990
14/10/1991
22/05/1992
28/08/1991
18/12/1989
10/03/1990
04/11/1991
15/11/1987

2A
C1
2A
SC
3A
2A
ST
2A
2A
SC
SC
SC
ST
SC
SC
3B
SC
2A
3B
2A
3B
GM
SC
GM
3A
2A
GM
GM
GM
2A

F
F
F
M
F
F
F
M
F
M
M
M
F
F
M
F
M
M
F
M
M
F
M
F
M
F
F
F
F
F

Y
N
N
N
Y
N
Y
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
Y
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Y
N
N
N
Y
Y
Y
Y
N
N
N
Y
N
N
N
N
Y
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
Y
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

28.18
28.18
28.17
28.16
28.16
28.14
28.14
28.13
28.12
28.08
27.83
27.83
27.81
27.80
27.79
27.78
27.78
27.74
27.74
27.72
27.50
27.50
27.49
27.48
27.48
27.46
27.44
27.44
27.44
27.41
Page 10 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

13201106
13126029
13201143
13126057
13121188
13116150
13116151
13126065
13126139
13601105
13502102
13109107
13125082
13101124
13601166
13116012
13115043
13109159
13109023
13109192
13502060
13126185
13109002
13201149
13125095
13126027
13601088
13121088
13109115
13502039

100567
106655
104257
106835
105154
102530
102535
106879
107268
101521
106722
103564
105767
100057
106602
101662
100584
104151
103066
104348
102989
107632
102915
105458
105865
106635
100521
104460
103613
101852

Name
ASHIT S
RAVI SHANKAR D
G U VINAYA KUMAR
VIDYA RANI N
VIDYASAGAR GURU
SAHANA N C
HARISHA M
SHWETA R B
NOOTHAN PRASAD M P
MANGALA HALLI
RAJESH PAWAR S
SWETA SURESH BEVOOR
NEETHU PAUL
NETHRA A S
AVINASH B P
USHA K S
SRIDHAR BABU M
ASHWINI TELSANG
PARAMANAND PATIL
SHILPA P M
BINDU R
VINAYAKA ESHWAR NAIK
RAVIKIRAN NAIK
MANJUNATHACHARI K B
VAISHNAVI M
CHAITHANYA H
MANOJ RATHOD
ATHMARAM
SHARATH C M
SAHANA B C

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

28/01/1991
11/11/1986
17/02/1982
26/10/1982
15/07/1985
23/05/1984
14/06/1985
07/07/1987
05/01/1988
02/03/1993
15/05/1991
05/07/1991
08/05/1991
08/12/1987
03/03/1989
15/04/1990
12/06/1988
01/04/1992
10/04/1992
09/04/1991
31/03/1989
04/12/1992
09/02/1989
12/07/1990
06/06/1991
29/01/1993
10/10/1992
01/06/1983
16/09/1993
15/11/1992

2A
ST
3B
GM
SC
SC
SC
SC
2A
2A
SC
SC
3B
GM
2A
3A
SC
3B
3B
GM
SC
2A
SC
2A
GM
SC
SC
SC
2A
GM

M
M
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
F
F
M
F
M
F
M
F
F
M
M
M
F
F
M
M
M
F

N
N
Y
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
Y
Y
Y
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
Y
Y
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
Y
N
Y
Y
Y
N
N
N
N
Y
N
N
Y
Y
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

27.18
27.17
27.14
27.13
27.13
26.85
26.85
26.85
26.85
26.85
26.84
26.84
26.83
26.82
26.81
26.81
26.80
26.80
26.80
26.79
26.78
26.75
26.50
26.50
26.48
26.46
26.43
26.41
26.41
26.38
Page 11 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

13125056
13126054
13116106
13109093
13115176
13126007
13109067
13116107
13201109
13109184
13116125
13121098
13126177
13109176
13601083
13125170
13201168
13109011
13116079
13116002
13115152
13116067
13126088
13126074
13109045
13109151
13115045
13125076
13116115
13127020

105632
106814
102240
103477
101416
106563
103356
102242
100756
104311
102394
104535
107581
104251
100248
106280
107968
103016
102084
101589
101280
102013
107002
106912
103213
104084
100589
105735
102344
107886

Name
RUBINA PARVEEN
I UMME SHAFIYA
NARASIMHAMURTHY G
VINEETH H
R P GUNAVATHI
SUNDARAKUMARA H N
MANASA DJ
SHWETHA
SUDARSHAN CHIKKAPPANAVAR
MAHADEVA SWAMY B M
USHA N
SUDHARANI
MEGHA K
RAJAREDDY V
PRIYANKA PRAKASH MUKARTIHAL
VENUGOPAL B R
VIDYA M H
VIJAY PATIL
VINUTHA N N
YASHASWINI S
MADHU KIRAN M S
SHANTHALA K
ASHA S
SHIVARAJA PATEELA
SUBRAMANYA MB
KANTHARAJ N
AKSHATA KENCHANAGUDD
LALITHA LAHARI G
VENKATESH GOWDA K
NIKITHA SR

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

01/06/1983
16/10/1985
07/02/1988
10/01/1989
14/05/1993
16/07/1991
20/10/1992
07/06/1986
01/08/1989
23/05/1986
05/10/1991
12/09/1992
27/10/1991
08/05/1983
10/07/1991
20/05/1985
15/05/1991
06/10/1989
29/08/1990
10/02/1991
06/07/1983
28/02/1984
24/12/1984
30/07/1987
26/08/1987
30/04/1988
25/01/1989
23/02/1989
01/05/1989
24/09/1990

2B
GM
C1
2A
3B
3A
3B
GM
SC
SC
3A
SC
SC
GM
3B
2A
3B
2A
GM
GM
SC
3A
2A
3B
GM
2A
GM
SC
GM
3A

F
F
M
M
F
M
F
F
M
M
F
F
F
M
F
M
F
M
F
F
M
F
F
M
M
M
F
F
M
F

N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
Y
Y
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
Y
N
N
Y
N
N
Y
N
N
Y
N
Y
N
Y
Y
N
N
N
N
Y
Y
Y
N
N
N
N
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

26.17
26.17
26.14
26.14
26.14
26.13
26.13
26.12
26.12
25.85
25.85
25.85
25.84
25.83
25.82
25.81
25.81
25.77
25.77
25.75
25.52
25.52
25.52
25.52
25.52
25.52
25.52
25.52
25.52
25.52
Page 12 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390

13127062
13125083
13127074
13125015
13601180
13115090
13201142
13109026
13115120
13101114
13126062
13125002
13121116
13115048
13109028
13201166
13121097
13126093
13121142
13109190
13125071
13116133
13109102
13115061
13502107
13125046
13502069
13125084
13126147
13101148

108113
105774
108177
105328
108037
100854
104219
103075
101116
104531
106868
105234
104628
100615
103095
107753
104530
107022
104769
104345
105703
102418
103525
100679
106953
105563
103571
105776
107351
100277

Name
SRINIVASA C
SACHIN KUMAR
SHRUTHI K B
SUSHMITHA B S
MAHAMMAD ISMAIL
SHYLAJA T M
SYED RIYAZ
RAMYA H M
ASHWINI M
MANJU J R
SUHAS B K GOWDA
NAGARAJA E
NAMRATHA P
MAHESHA G
SUNEEL H N
MAMATA B H
SUDEEP YEDALAPURE
MAMATHA H
GEETHA H G
YASHASWINI D
E MANJUKUMAR
H S PRADEEPKUMAR
RAJASHEKAR NY
HARSHITH R
SHILPA SRINIVAS
ABHISHEK KRISHNAMURTHY
LAKSHMI V
NITHIN N E
HERAMBHAKUMAR Y C
DIVYA G

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

08/03/1991
15/02/1992
13/08/1992
30/09/1992
08/01/1987
09/05/1991
14/09/1990
03/06/1992
17/06/1982
02/07/1986
02/12/1992
05/03/1987
01/01/1992
23/06/1992
09/07/1992
30/05/1990
21/07/1982
28/01/1991
10/04/1991
02/05/1993
04/09/1986
16/03/1987
09/06/1990
07/05/1992
18/01/1992
11/03/1992
11/03/1992
21/03/1991
29/10/1983
24/02/1987

3A
2A
2A
GM
GM
2A
C1
3A
SC
3B
GM
3B
SC
GM
3A
3B
GM
3B
2A
2A
SC
SC
3A
3A
GM
GM
SC
2A
3B
SC

M
M
F
F
M
F
M
F
F
M
M
M
F
M
M
F
M
F
F
F
M
M
M
M
F
M
F
M
M
F

Y
N
N
N
Y
N
N
Y
N
N
Y
Y
N
N
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
Y
N
N
Y
N
N
Y
N
N
Y
Y
N
N
N
Y
Y
Y
Y
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

25.52
25.52
25.52
25.52
25.50
25.50
25.49
25.48
25.47
25.46
25.45
25.44
25.44
25.44
25.18
25.16
25.15
25.15
25.15
25.15
25.14
25.14
25.14
25.14
25.13
25.13
25.13
25.12
25.11
25.08
Page 13 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

13125047
13116075
13109099
13101026
13125018
13125173
13126112
13125099
13115056
13115118
13502070
13116142
13125087
13126059
13126153
13116029
13116166
13127059
13116004
13101118
13502115
13125131
13116028
13502100
13109035
13127060
13502052
13116065
13115078
13125057

105579
102069
103515
107068
105338
106305
107146
105871
100656
101078
103599
102479
105788
106846
107400
101789
102638
108097
101595
100041
107532
106072
101778
106680
103136
108102
102459
102006
100817
105639

Name
RAMYA S
VIDHYA C S
SHIVSHARANA R
PRADEEP KUMAR
VIDYASHREE K H
PRIYANKA J
MANJU S
SIVARAJ H
ASHWATH MAIYA K
HEMANTHRAJU S
HARSHITHA K
SHREYAS A S
JAHNAVI C
MANJUNATH G
HARISHA EH
MAHESH B
SUNILKUMAR HATTARAKI
PRADEEP N
GAYATHRI K P
LAVANYA K B
RANJITHA R
RANJITH KUMAR C
PAVITHRA L
RAMYA N K
SHWETHA M
PRATHIBHA H A
ARPITHA C B
UMESH C
ARUN KUMAR
MAHALAKSHMI R S

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

27/07/1988
18/10/1989
17/01/1990
04/07/1983
11/06/1991
14/03/1992
01/06/1986
15/05/1992
19/07/1992
19/10/1992
09/12/1991
03/10/1990
01/11/1992
08/02/1979
01/06/1983
04/09/1984
23/07/1985
29/06/1986
01/07/1990
05/07/1990
21/08/1990
05/03/1991
12/12/1991
05/04/1992
08/06/1992
21/12/1992
03/02/1993
19/11/1991
27/04/1993
07/07/1992

GM
GM
SC
SC
3B
3A
3B
C1
GM
2A
2A
3A
3B
2A
C1
2A
GM
2A
SC
3B
GM
2A
3A
3A
3B
3A
3A
SC
3A
2A

F
F
M
M
F
F
M
M
M
M
F
M
F
M
M
M
M
M
F
F
F
M
F
F
F
F
F
M
M
F

N
N
N
N
N
N
Y
N
Y
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
Y
Y
N
N
N
N
Y
Y
Y
N
Y
Y

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
Y
N
Y
N
N
Y
N
N
N
Y
Y
Y
Y
Y
N
N
Y
Y
Y
Y
N
N
Y
Y

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

24.84
24.84
24.84
24.83
24.83
24.83
24.82
24.81
24.51
24.51
24.47
24.46
24.44
24.19
24.19
24.19
24.19
24.19
24.19
24.19
24.19
24.19
24.19
24.19
24.19
24.19
24.19
24.18
24.18
24.17
Page 14 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450

13109089
13126018
13201121
13109111
13125069
13121099
13116164
13126128
13126037
13121191
13201124
13109059
13201116
13109177
13601160
13101121
13109185
13115179
13109122
13115147
13116005
13126015
13116032
13201148
13101027
13109145
13126151
13115024
13502087
13127017

103452
106597
101486
103579
105696
104537
102631
107195
106713
105176
101747
103286
101093
104255
105572
100048
104323
101453
103672
101250
101596
106589
101817
105327
107187
104033
107378
100467
105525
107874

Name
SHABBEERAHAMAD
KIRAN RAJ S
MANASA K CHIGATERI
UMESHA G B
PRIYANKA H K
NIKHITARAJ J
SHEETALA S C
MANJUSHREE G
ARUNA
SHOBHA DM
MANJUNAIK BL
NIKHILESH B V
AMOGHA B
POOJA
MANJUNATH C BAJANTRI
NAVEEN KUMAR N
SUPREETHA KUMARI P
NAGAMANI M S
LATHA R
JAGADEESHWARI A H M
SANTOSHKUMAR J SAMMATASHETTI
SHRUTI RELEKAR
LAVANYA M
RABIYA BASRI
SRIKANTH D
MUBINA BEGUM
SHARANYA N K
SYED ASEEM AHMED
RANGASWAMANAYAKA V
PAVAN KUMAR H P

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

11/07/1989
31/03/1990
20/06/1991
20/06/1978
01/06/1988
26/10/1989
20/12/1991
03/10/1991
20/04/1987
07/04/1984
10/02/1989
15/07/1989
28/05/1991
01/03/1992
22/07/1991
30/09/1985
06/06/1991
10/06/1992
08/01/1983
01/06/1993
26/05/1990
31/07/1991
06/09/1983
07/10/1992
25/09/1979
11/05/1989
16/09/1990
20/11/1990
09/07/1986
02/02/1991

2B
SC
GM
SC
GM
SC
2A
3A
3B
2A
SC
2A
2A
3B
SC
SC
C1
3A
2A
GM
3A
2A
3A
2B
SC
2B
3B
2B
ST
2A

M
M
F
M
F
F
F
F
F
F
M
M
M
F
M
M
F
F
F
F
M
F
F
F
M
F
F
M
M
M

N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
Y
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Y
N
N
Y
N
N
N
N
Y
Y
Y
N
N
Y
N
N
Y
Y
N
Y
Y
Y
N
N
N
Y
N
N
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

24.16
24.16
24.15
24.14
24.13
24.11
24.10
24.09
23.85
23.84
23.84
23.84
23.84
23.84
23.83
23.82
23.82
23.82
23.79
23.79
23.78
23.71
23.52
23.51
23.50
23.49
23.49
23.48
23.47
23.47
Page 15 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480

13115167
13115035
13121082
13109160
13109108
13126043
13115052
13116104
13109166
13121135
13127011
13201115
13115155
13115089
13126113
13116043
13201110
13115037
13126130
13109081
13115151
13115088
13115081
13115084
13126047
13115185
13116010
13115069
13126003
13201129

101377
100540
104431
104152
103567
106737
100630
102237
104193
104725
107839
101091
101287
100850
107147
101885
100791
100551
107206
103414
101260
100849
100825
100837
106755
101511
101645
100745
106548
102800

Name
KASIMA BEGUM
SINDHU D
SUDHA H G
HOOVANNA HR
HARISHGOWDA C K
MADHUSUDAN DAS S
GOUTHAM B R
ASHA BAI L
SPOORTHY G B
SAYABAGOUDA CHALLAGI
RACHANA HONAVAR
SUMA V SWAMY
CHITRA A
NAGENDRA PRASAD T G
RAJINI K V
KAVYA B N
PRIYANKA H K
USHA V
ARUNA KN
MANJUNATHA B
SHUBHA S
AJAY KUMAR B L
THEJASWINI T
LAKSHMI NARAYAN N
DIVYA BH
TARUN B
ATHIQ UR RAHAMAN
MAMATHA B
T VASUDEVARAJU
JAFFER SHERIF R

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

01/05/1985
08/03/1990
11/05/1983
10/01/1989
01/04/1993
20/07/1985
16/02/1987
17/01/1990
22/05/1992
30/07/1986
10/11/1986
26/03/1988
28/10/1989
22/11/1991
12/12/1991
13/03/1992
09/07/1992
10/12/1992
17/06/1990
16/06/1991
27/11/1991
01/01/1992
11/08/1992
12/01/1985
01/10/1986
30/09/1992
01/04/1984
10/10/1991
16/08/1990
26/08/1990

2B
SC
2A
3B
3A
SC
SC
SC
3A
3A
GM
2A
SC
C1
3A
3B
GM
3A
3A
2A
GM
3A
GM
2A
SC
2A
2B
SC
2A
2B

F
F
F
M
M
M
M
F
F
M
F
F
F
M
F
F
F
F
F
M
F
M
F
M
F
M
M
F
M
M

Y
N
N
Y
Y
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
Y
N
Y
Y
N
N
N
Y
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
Y
Y
N
N
N
N
Y
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
Y
N
Y
N
N
N
N
Y

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

23.44
23.44
23.17
23.17
23.17
23.14
23.14
23.13
23.11
22.86
22.86
22.86
22.86
22.86
22.86
22.86
22.86
22.86
22.85
22.85
22.85
22.85
22.85
22.83
22.82
22.82
22.81
22.80
22.79
22.51
Page 16 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510

13101141
13109055
13127041
13109012
13502094
13116156
13116194
13116068
13201103
13201141
13201156
13121072
13125073
13116052
13126064
13601108
13115059
13115158
13116188
13116126
13115142
13125159
13109129
13126158
13125148
13115062
13109174
13601098
13115188
13116148

100206
103260
107982
103024
106061
102600
102841
102016
100111
104153
106558
104399
105723
101929
106876
101622
100668
101305
102816
102397
101236
106223
103952
107424
106163
100690
104248
100913
101530
102521

Name
HARISH S P
K S SHILPASHREE
MANJUNATH
BHARATHI P
SHREYAS S J
SHRI KRUPA V
SHRIKANT
RUDRAMMA N RAMAGIRIMATH
ASHA R S
NITHYA S M
NISHIL V
RANJITHA H R
SUSHMASHANKARAPPA
MADHUKAR O
SUMA S
DANAVVA MYSORE
RASHMI G S
NAVEEN KUMAR Y
SHRUTHI H R
KIRAN M
RANGANATHA CHAWAN
NAVEEN KUMAR
GOPI B R
RAGHAVENDRA N
MOUNASHREE S R
VINAY BALAKRISHNA KULKARNI
PUSHPALATHA M
BASANAGOUDA ALIYAS RAJU PATIL
SINDHU M
DEEPIKA YADAV M N

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

11/10/1991
28/03/1992
15/03/1987
27/09/1990
06/08/1990
18/06/1992
02/03/1991
14/04/1991
14/06/1991
23/12/1992
18/05/1991
08/05/1983
04/03/1992
24/01/1993
10/11/1986
06/07/1992
14/03/1993
01/08/1989
13/03/1990
09/06/1990
14/12/1992
20/05/1987
05/05/1990
01/06/1990
17/03/1992
01/12/1990
12/08/1976
14/12/1989
31/03/1989
19/11/1991

SC
ST
SC
GM
2A
GM
C1
3B
SC
ST
2A
GM
GM
SC
GM
3B
SC
GM
GM
2A
SC
3A
SC
SC
3A
GM
3A
GM
GM
GM

M
F
M
F
M
F
M
F
F
F
F
F
F
M
F
F
F
M
F
M
M
M
M
M
F
M
F
M
F
F

N
N
N
Y
N
N
N
Y
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
Y
Y
N
N
Y
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
Y
Y
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

22.51
22.51
22.50
22.50
22.49
22.49
22.48
22.48
22.48
22.47
22.39
22.19
22.19
22.19
22.17
22.17
22.17
22.16
22.15
22.15
22.14
22.13
22.13
22.13
22.13
22.11
21.86
21.86
21.85
21.85
Page 17 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540

13121181
13115119
13502057
13127055
13125012
13126105
13601154
13115110
13127012
13125122
13115114
13126006
13126019
13116199
13115041
13502044
13101116
13125090
13116180
13125161
13601117
13109018
13115124
13126108
13502067
13126126
13121180
13201170
13116165
13121160

105098
101104
102736
108082
105311
107115
105179
100994
107849
106016
101029
106557
106601
102903
100562
102171
100007
105814
102752
106240
102247
103056
101143
107130
103483
107192
105090
108157
102635
104908

Name
MOHINI K
RAGHUKUMAR TR
VASUMATHI K
SOWMYA M
HARSHA N
GAGANA DIVYA
ANUSHA
NAVEEN A N
VEERESH C SAJJAN
ARUN B C
JYOTHY S T
LOKESH M
SNEHA D V
MARIA SHRUTHI S
CHETHAN M
NANDINI
KUMAR P
HEMANTHMADHU K S
VIDYASHREE R
R ASHA
SAMREEN BANU
ASHA KIRAN M U
BHARAT C G
RAKESH C
RASHMI H
NIVEDA V
PRAGATHI G K
BASAVARAJESHWARI M P M
KOMALA B P
PRATHAP KUMAR V

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

02/02/1990
06/10/1985
19/05/1991
07/03/1985
20/10/1992
27/03/1993
10/03/1992
02/01/1991
10/04/1982
29/06/1984
10/02/1986
24/05/1987
16/05/1988
09/04/1991
15/04/1991
03/09/1991
20/10/1991
31/10/1991
04/05/1992
21/06/1992
21/07/1992
30/07/1992
07/11/1986
23/11/1992
08/09/1990
22/02/1992
17/09/1982
01/06/1992
23/07/1978
10/07/1987

2A
SC
GM
C1
3A
2A
SC
3B
2A
3B
GM
3A
ST
3B
3A
3A
3B
3A
3A
SC
GM
3A
SC
3A
SC
C1
C1
GM
SC
2A

F
M
F
F
M
F
F
M
M
M
F
M
F
F
M
F
M
M
F
F
F
F
M
M
F
F
F
F
F
M

Y
N
N
Y
N
N
N
Y
Y
Y
N
Y
N
N
N
Y
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Y
Y
N
Y
N
N
N
N
N
Y
N
Y
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

21.83
21.82
21.82
21.81
21.80
21.79
21.78
21.75
21.53
21.53
21.53
21.53
21.53
21.53
21.53
21.53
21.53
21.53
21.53
21.53
21.53
21.53
21.52
21.51
21.49
21.49
21.48
21.48
21.19
21.19
Page 18 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570

13502037
13115166
13125199
13109167
13125048
13125194
13115027
13126124
13126159
13116108
13125045
13125140
13116185
13116114
13127083
13109154
13126189
13201108
13126032
13116056
13115168
13502089
13116034
13115021
13601101
13126024
13121133
13115058
13116169
13121107

101704
101367
106529
104200
105580
106479
100477
107181
107435
102256
105558
106122
102799
102337
108240
104113
107667
100613
106681
101947
101386
105793
101826
100453
101159
106629
104706
100666
102648
104578

Name
DEEPASHREE B
MAHADEVAPPA G HARAKUNI
RAGHU
NIKITHA H K
FLORENCE NISHMITHA
BALARAJU C A
VIVEK A O
DIVYA BHARATHI M
ANITHA R
SANDEEP GUJJAR M
RAJESH H P
SAGAR S SIDDAPUR
TEJASHWINI G S
MOHAN KUMAR B H
DANAMMA MELAGIRIYAPPA KOPPAL
TEJASHWINI H
MONIKA KS
MADHURA M
ROHINI R P
SUPRIYA R
NAVEEN PRASAD S
THEJASWINI M S
PRASHANTH V
SHASHIKUMAR N
HIFZA TEHEEN SHAIKH
HEMASHREE T D
KEERTHI G R
VIJAYAKUMAR M N
NAVYA S
BASAVARAJ

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

13/05/1993
19/01/1989
04/11/1989
09/03/1991
16/11/1991
05/04/1989
30/07/1988
29/12/1992
10/03/1993
28/07/1992
18/08/1988
01/06/1992
17/01/1993
20/03/1990
04/07/1991
01/12/1988
22/08/1990
16/11/1990
18/12/1983
26/02/1989
18/10/1992
05/08/1987
28/09/1990
26/07/1991
09/02/1989
20/05/1991
26/04/1993
26/07/1988
05/04/1991
12/10/1982

SC
3B
C1
GM
3B
SC
SC
2A
SC
2A
3A
SC
GM
2A
2A
SC
GM
ST
SC
GM
SC
2A
SC
C1
GM
GM
3B
SC
GM
ST

F
M
M
F
F
M
M
F
F
M
M
M
F
M
F
F
F
F
F
F
M
F
M
M
F
F
F
M
F
M

N
Y
N
N
Y
Y
N
N
Y
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

21.18
21.15
21.13
21.13
21.13
21.09
21.01
20.86
20.86
20.85
20.84
20.84
20.84
20.83
20.83
20.80
20.79
20.79
20.75
20.75
20.75
20.53
20.53
20.53
20.52
20.52
20.52
20.50
20.50
20.49
Page 19 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600

13116121
13126122
13125010
13115074
13125031
13502062
13115093
13116020
13601109
13115136
13126109
13115053
13126021
13116021
13127019
13116160
13126173
13601152
13502036
13502101
13109009
13116093
13109015
13115162
13201126
13115149
13121089
13127077
13126060
13125109

102366
107172
105301
100789
105465
103077
100877
101719
101728
101199
107137
100633
106616
101731
107882
102619
107524
105059
101697
106704
102990
102165
103033
101355
101769
101255
104471
108192
106860
105930

Name
CHAITANYA K M
BHARADWAJ V
SWETHA PATIL
RAGHAVI NAIK
RAJESHWARI R
VENKATESHA S
VIJAYA KUMAR K
ANNAPURNA H S
SURESH ABBIGERI
REKHA S
RAGHU M
RAVIKIRAN B R
KIRAN C
CHETAN P MULE
SUNIL S
VINAY KUMAR B P
NAVYA H K
UMA MALENAHALLI
SOWMYA M S
SUNIL KUMAR K N
VINOD KUMAR K
HOYSALA R
KUSHBU
ASHWINI NL
ANUSHA N M
RAHUL
SHANKAR
ANIL T C
VIJAYA BHASKAR B S
NANDISHA Y

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

12/10/1992
13/02/1988
26/12/1992
06/08/1987
13/09/1980
20/07/1981
05/11/1981
25/05/1983
10/08/1984
20/03/1985
15/03/1986
30/07/1988
02/08/1989
15/10/1989
17/11/1989
24/05/1990
06/06/1990
01/12/1990
25/03/1991
11/09/1992
10/02/1993
25/06/1990
16/05/1990
19/05/1990
17/05/1991
02/05/1992
05/07/1988
16/09/1988
05/12/1987
06/09/1989

GM
2A
3A
GM
C1
SC
SC
SC
2A
GM
SC
2A
3A
2A
GM
GM
3A
GM
GM
3B
2A
2A
2B
2A
2B
GM
3A
GM
SC
SC

F
M
F
F
F
M
M
F
M
F
M
M
M
M
M
M
F
F
F
M
M
M
F
F
F
M
M
M
M
M

N
N
N
N
Y
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
Y
N
Y
Y
Y
N
N
Y

N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
Y
N
Y
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
Y
N
Y
Y
Y
N
N
Y

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

20.48
20.46
20.42
20.41
20.20
20.20
20.20
20.20
20.20
20.20
20.20
20.20
20.20
20.20
20.20
20.20
20.20
20.20
20.20
20.20
20.20
20.18
20.17
20.17
20.17
20.17
20.15
20.15
20.14
20.14
Page 20 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630

13109010
13126114
13125019
13116058
13116102
13115186
13109072
13125150
13127009
13109110
13115134
13121192
13115020
13601099
13127014
13125075
13101133
13601086
13116170
13201154
13502054
13126125
13502059
13502118
13109017
13125100
13116078
13127032
13127006
13601103

103012
107148
105343
101964
102213
101512
103380
106170
107826
103577
101188
105181
100452
100918
107857
105733
100136
100489
102656
106105
102567
107184
102882
107940
103045
105872
102080
107946
107791
101257

Name
NAVEEN KUMAR N
SHALINI M S
DAYANANDA T
LALITHA V
MADHUMATHI N O
PARVATI
ANITHA R
SHRUTHI N
SANGEETHA SR
YESHVANTH H J
RAVINAIK S
JAYASHREE SUKANYA E
NAVEEN KUMAR R
SHWETA GAYAKWAD
MAMATHA S
ASHWINI MANJUNATH
DEEPASHREE K S
IMAM UL FAIZ KOHIR
MALASHREE N
ARCHANA N M
ASWINI OOTAGE
MAMATHA
GOVINDARAJU A V
NANDINI N V
JAYASHREE
KISHORE T D
JAGADISH B S
ARUN JYOTHI
SHRUTHI D T
SHRIKANT KATTIMANI

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

09/03/1988
28/05/1986
20/07/1990
09/10/1976
30/10/1991
28/09/1989
09/07/1990
11/12/1992
23/08/1992
24/04/1989
01/06/1985
11/12/1991
02/02/1988
19/07/1988
30/05/1990
16/10/1992
12/06/1991
02/02/1989
02/06/1990
01/02/1988
21/06/1991
30/09/1985
03/06/1986
25/07/1992
29/11/1992
14/04/1986
31/05/1983
27/11/1988
21/11/1990
19/04/1990

2A
SC
SC
2A
ST
2A
2A
ST
C1
3A
SC
SC
SC
SC
SC
2A
GM
2B
3A
SC
ST
2A
SC
GM
2A
GM
SC
SC
2A
SC

M
F
M
F
F
F
F
F
F
M
M
F
M
F
F
F
F
M
F
F
F
F
M
F
F
M
M
F
F
M

N
N
Y
N
N
N
N
N
N
Y
Y
N
N
N
N
Y
Y
N
Y
N
N
N
Y
N
N
Y
N
Y
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
Y
N
N
Y
Y
N
N
Y
Y
N
N
Y
N
N
Y
N
Y
N
Y
N
Y
N
Y
N
N
Y
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

20.13
20.12
20.10
19.86
19.86
19.85
19.85
19.85
19.84
19.83
19.82
19.82
19.81
19.81
19.81
19.79
19.53
19.52
19.52
19.51
19.51
19.50
19.50
19.50
19.49
19.48
19.47
19.47
19.47
19.46
Page 21 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660

13109155
13109094
13127067
13125163
13125103
13126192
13121096
13121113
13127010
13116069
13109139
13116179
13201105
13109141
13201167
13127085
13121158
13125132
13502018
13116019
13116177
13116017
13127018
13126009
13116132
13121078
13126117
13125162
13127058
13109117

104131
103478
108134
106250
105890
107680
104526
104607
107837
102017
104010
102718
100310
104019
107798
108246
104898
106079
100462
101717
102705
101707
107878
106575
102415
104423
107155
106249
108096
103625

Name
MANJU PRASAD J
ADARSH N D
RAHUL GOWDA B V
AKSHAY K H
U MANJESH KUMAR
VIVEK
SHILPA RK
REKHA S
NANDAN A N
K RANJITHA
MANJUNATH MB
SHIVAPRASAD K O
MOHANA P K
BENNAPPA GUDDAKAR
MOHAMMED ZAMEER KHAN
CHINMAYEE C N
BATHULA SANKAR BABU
BHAVYA K B
SPURTHYSHREE N
SANGEETHA B P
MANJUNATH B R
GHOUSIA SANOBER SABREEN
MANOHARA ULLI
SIVARAJ MALLAPPA MAGI
SUJATHA G
RADHIKA S
SHWETA
SHARANABASAPPA
ANITHA RANI R BANAKAR
SWATHI V

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

15/10/1991
22/12/1988
14/12/1987
04/08/1989
31/07/1991
24/08/1991
12/08/1989
21/09/1990
02/01/1991
03/07/1992
14/02/1983
15/05/1984
17/04/1988
22/07/1989
25/11/1989
26/06/1990
12/02/1991
03/05/1991
07/05/1991
07/06/1991
30/07/1991
31/10/1991
01/06/1992
22/07/1989
12/04/1991
28/11/1991
21/07/1991
02/02/1987
28/08/1990
08/05/1990

SC
3A
GM
2A
2A
2A
GM
ST
3B
ST
3B
SC
2A
ST
2B
GM
SC
3A
SC
3A
2A
2B
2A
2A
SC
3A
3B
3B
GM
SC

M
M
M
M
M
M
F
F
M
F
M
M
M
M
M
F
M
F
F
F
M
F
M
M
F
F
F
M
F
F

N
Y
N
N
Y
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
Y
Y
N
N
N
Y
Y
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
Y
N
N
Y
N
Y
N
N
Y
Y
N
N
N
N
N
N
N
Y
Y
N
N
Y
Y
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

19.19
19.18
19.17
19.16
19.16
19.16
19.15
19.13
19.13
19.12
18.87
18.87
18.87
18.87
18.87
18.87
18.87
18.87
18.87
18.87
18.87
18.87
18.87
18.86
18.86
18.85
18.83
18.82
18.82
18.81
Page 22 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690

13125023
13121077
13115011
13116112
13121151
13125011
13115054
13127047
13116062
13116096
13115161
13115087
13127088
13115068
13116050
13116163
13125062
13109034
13109127
13121149
13126187
13125197
13116084
13116147
13127039
13126133
13601090
13116149
13126193
13109116

105364
104418
100376
102287
104835
105304
100645
108021
101989
102189
101328
100847
108274
100744
101913
102628
105661
103134
103945
104816
107657
106501
102110
102520
107978
107231
100560
102523
107686
103616

Name
SHYAMALA B M
MEGHAVARSHINI S
LAVANYA A
SATHYANARAYANA S
ARUN C L
GANGADHAR P
HAMSAVENI V
HARISH G M
NAZEEYA TABASUM A
RANJITA KANGALEKAR
KRISHNAMURTHY B S
SYEDA SANA KOUSAR
SUVARNA J K
PRATHIBHA
MAHENDRA A G
AJAY KUMAR M
MAHAJYOTHI V
AJAY KUMAR S
RAHUL PS
NANDINI M J
AMITH RAJ Y
SNEHA KULKARNI
VENUGOPAL M
KALPAVI C Y
SIDDANNA DHAVALAGI
RAMYA HM
RAGHAVENDRA SATALAGAON
ASHA C N
VEDA S
PRIYANKA

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

11/06/1984
26/03/1992
05/04/1992
15/02/1991
06/08/1993
07/07/1990
23/09/1989
19/05/1990
28/10/1991
18/04/1992
10/01/1992
23/01/1993
13/04/1992
21/02/1992
02/05/1993
19/09/1992
15/07/1990
17/06/1992
30/12/1991
29/07/1989
24/12/1986
21/03/1988
01/09/1983
20/06/1984
01/06/1987
02/04/1991
06/12/1984
13/03/1990
02/05/1985
01/08/1991

GM
SC
3A
GM
SC
C1
SC
2A
2B
3B
SC
2B
3A
SC
SC
2A
2A
SC
2A
3B
2A
GM
2A
SC
2A
GM
SC
GM
SC
C1

F
F
F
M
M
M
F
M
F
F
M
F
F
F
M
M
F
M
M
F
M
F
M
F
M
F
M
F
F
F

N
N
N
Y
N
N
N
Y
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Y
N
Y
Y
N
N
N
Y
N
Y
N
N
Y
N
N
N
N
N
Y
N
N
Y
N
Y
Y
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

18.80
18.79
18.78
18.75
18.75
18.53
18.52
18.52
18.52
18.51
18.49
18.47
18.46
18.45
18.43
18.20
18.18
18.16
18.15
18.14
18.13
18.13
18.07
17.87
17.87
17.87
17.86
17.83
17.82
17.82
Page 23 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720

13101152
13115065
13125186
13121119
13126079
13116197
13115046
13116074
13115097
13109179
13125127
13126014
13125059
13115164
13121144
13126098
13101139
13115102
13125085
13127093
13121174
13121197
13115003
13116155
13201155
13601125
13116146
13502119
13109041
13116119

100303
100707
106418
104636
106942
102870
100601
102058
100890
104286
106045
106584
105643
101358
104779
107059
100192
100941
105779
108292
105056
105223
100333
102593
106414
102708
102516
108022
103198
102359

Name
GOUSE BASHA S K
MAHESH KUMAR P
POORNIMA B P
SANDHYARANI D
PRADEEP H R
ANAND B R
SHARATH M
SWETHA S
PUSHPALATHA P
THEJASWINI M R
NAVEEN KUMAR M
MOHAN M A
RANJITHA U J
SANTHOSH KUMAR K
SANJAY S
R CHAITHRA
SUSHMA R
SHARATH RAJ K
SUMITHA V
HARISH BK
SRIRAKSHA DEVARAJ
DHANALAKSHMI V M
SAPNA L SHETTIGAR
MANOJ S N
KAVITHA HR
SHRUTI GUDUR
RAGHAVENDRA H S
NANDINI D
PRASHANTHA KUMAR N
LAVA KUMAR B

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

06/01/1989
09/09/1991
27/08/1987
08/05/1985
15/05/1987
10/10/1987
31/05/1989
19/03/1990
25/03/1990
23/08/1990
18/09/1990
25/02/1991
01/05/1991
24/08/1991
23/09/1991
21/11/1991
12/12/1991
20/01/1993
28/10/1982
17/01/1984
14/03/1990
13/09/1992
15/11/1991
31/05/1990
30/07/1990
21/02/1993
16/07/1988
02/06/1988
24/06/1986
08/02/1992

GM
3A
GM
2A
C1
2A
SC
ST
2A
3A
3B
2A
3A
2A
2A
2A
ST
SC
SC
3A
ST
GM
2A
3A
3B
GM
2A
SC
3A
2A

M
M
F
F
M
M
M
F
F
F
M
M
F
M
M
F
F
M
F
M
F
F
F
M
F
F
M
F
M
M

Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
Y
Y
N
N
N
Y
N
N
N
Y
N
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
Y
Y
Y
Y
N
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

17.81
17.80
17.76
17.54
17.54
17.54
17.54
17.54
17.54
17.54
17.54
17.54
17.54
17.54
17.54
17.54
17.54
17.54
17.53
17.52
17.52
17.52
17.51
17.50
17.50
17.50
17.49
17.44
17.39
17.37
Page 24 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750

13116190
13126033
13601143
13125179
13109197
13125113
13109049
13127052
13115138
13116183
13115150
13109189
13116061
13601157
13201140
13125013
13127087
13116124
13125022
13502076
13115004
13601112
13116136
13601174
13125072
13115184
13125030
13127036
13125024
13115031

102820
106685
104136
106332
104372
105971
103234
108056
101207
102797
101256
104342
101976
105326
104111
105313
108261
102388
105363
104396
100342
101842
102438
107440
105705
101496
105436
107964
105374
100497

Name
RAKSHITH H M
SHEETAL D WALIKHINDI
GOUSASABURFVASEEM M BANKAPUR
SUDHA RANI
DIVYALAKSHMI S
PAVITHRA M D
SHRAVANKUMAR CHATTI
MANEESHA K
RESHMASHREE H J
CHETHANA KC
SHWETHA K
KAMALA C
RAKSHA R S
YALLAPPA MORABAD
HARISH G V
MANJULA N
SHALINI SOUNDARYA P S
MAMATHA G
DEVARAJU B S
KAVYA
R S ABHISHEK
VINAY KASAPPA KOLUR
SUJIT M KERAKANAVAR
MONISHA BABU MAIDUR
SHEETAL K S
ANUSHREE H T
MANJU
RAKSHITHA H N
AMRUTHA VARSHINI J
ASHWINI G

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

25/10/1992
14/07/1988
19/11/1989
11/11/1990
14/01/1993
08/05/1991
01/06/1991
24/03/1990
25/05/1992
01/06/1989
30/06/1992
29/06/1984
04/04/1990
10/06/1986
03/01/1988
14/07/1983
19/12/1989
01/01/1993
08/07/1992
16/02/1993
18/03/1993
19/04/1991
07/02/1992
04/06/1992
18/12/1991
13/05/1990
26/01/1991
10/06/1992
24/04/1993
10/02/1990

GM
2A
2B
SC
SC
GM
2A
GM
GM
2A
GM
GM
GM
2A
2A
SC
GM
SC
3A
GM
SC
SC
3B
3A
3A
ST
GM
3A
GM
3A

M
F
M
F
F
F
M
F
F
F
F
F
F
M
M
F
F
F
M
F
M
M
M
F
F
F
M
F
F
F

N
Y
Y
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
Y
N
N
N
Y
N
N
N
Y
N
Y

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
Y
Y
N
N
Y
Y
N
Y
Y
Y
N
N
Y
N
N
N
N
Y
Y
N
N
Y
Y
N
N
Y
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

17.20
17.18
17.18
17.17
17.17
17.16
17.16
17.15
17.15
17.13
17.12
17.08
16.87
16.86
16.86
16.85
16.84
16.84
16.83
16.82
16.82
16.80
16.80
16.79
16.54
16.53
16.53
16.53
16.53
16.51
Page 25 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780

13201151
13502035
13121130
13116022
13125153
13126031
13116066
13125044
13201134
13115064
13101024
13101135
13121138
13121073
13115101
13502098
13201159
13115105
13109051
13115099
13109084
13101137
13127053
13101136
13502114
13109036
13126090
13109024
13116030
13121105

105813
101658
104689
101751
106204
106663
102009
105539
103238
100704
103109
100142
104748
104402
100929
106423
106956
100951
103244
100899
103423
100174
108072
100160
107431
103162
107010
103067
101807
104563

Name
AKSHATA NAGESH CHAVAN
MEENAKSHI
GIRISH KUMAR G
SOWMYASHREE
ARUNKUMAR S C
AZIM PASHA
DILIP KUMAR N
SUNITHA M
KUMARA K R
DHARESHWARI
ASHA S
KRUPA N
PALLAVI MUGALI
ANNAPOORNA G K
PURUSHOTTHAMA HARAGINADONI
MANASA B R
GOWTHAMI G S
GUNASEKARAN R
K JAMBUNATHA
MAMATHA N
BHAVANI R
ASHA N H
GADAG NAGARAJ
SHIVA MADHU H N
SARASWATHI R
SHIVARUDRAPPA BIRADAR
ASHARANI S
ARUN KUMAR N
UMA K S
SHREE RAKSHA

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

02/07/1990
15/10/1990
03/03/1990
08/12/1991
21/12/1986
20/10/1990
10/07/1985
17/08/1986
29/03/1988
24/05/1989
07/09/1989
25/12/1989
30/04/1990
19/02/1991
21/07/1991
21/10/1992
19/02/1993
06/08/1991
12/04/1989
17/01/1991
16/02/1992
24/02/1993
22/11/1991
16/10/1992
28/02/1976
01/06/1990
07/06/1987
10/10/1987
19/12/1992
15/12/1991

SC
2A
3A
2A
SC
2B
SC
SC
2A
GM
SC
SC
SC
GM
2A
3A
GM
GM
2A
SC
3A
3A
SC
SC
SC
3B
3A
SC
3A
SC

F
F
M
F
M
M
M
F
M
F
F
F
F
F
M
F
F
M
M
F
F
F
M
M
F
M
F
M
F
F

N
N
N
Y
N
Y
N
N
Y
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
Y
N
Y
N
N
N
N
Y
N
N
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Y
N
N
Y
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
Y
Y
Y
Y
N
N
Y
Y
N
N
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

16.51
16.50
16.49
16.48
16.47
16.41
16.21
16.21
16.21
16.21
16.21
16.21
16.21
16.21
16.21
16.21
16.21
16.20
16.19
16.18
16.18
16.17
16.16
16.13
15.87
15.86
15.84
15.84
15.82
15.52
Page 26 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810

13601170
13201128
13127037
13127068
13116073
13115001
13201161
13115160
13125184
13125001
13101130
13126168
13601131
13126082
13101138
13116092
13109118
13126085
13126146
13109158
13125111
13126171
13116015
13126161
13116057
13121136
13115143
13502022
13121199
13101134

106924
102787
107970
108140
102043
100320
107016
101324
106410
105231
100103
107487
103020
106966
100175
102161
103633
106975
107347
104149
105954
107496
101682
107455
101953
104727
101238
100844
105228
100139

Name
SHRISHAIL HATTI
MANJUNATHA P
PRASHANTH R D
BHAGYALAXMI P TONGE
SRUSTIKA N R
PAMPANNA
SHASHI T J
SHIVARAJA S T
LAVAKUMAR TB
ASHWINI T
VIJAYLAXMI
RAMYA V
PRAVEEN NAIK
SUSHMA
PRAVEEN S G
RAJU V
SWATHI H
KAVYA V
GAYATHRI HUGAR
PUSHPA D B
NAVEEN K
USHA RANI B Y
SOUMYASHREE S K
SHALINI S
SUMA SAMBRANI
MITHUN KUMAR R C
SHETTI NAIK D
NIDA MAHEEN
SUNITHA S
ROOPARA

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

22/02/1988
10/07/1989
01/06/1990
28/08/1990
15/01/1992
01/06/1985
05/01/1986
02/05/1986
04/06/1986
06/07/1989
10/01/1991
17/09/1992
22/06/1988
11/08/1986
14/08/1992
20/04/1990
05/05/1991
10/05/1991
01/06/1983
01/05/1989
25/05/1988
06/04/1992
09/09/1990
20/02/1983
02/09/1987
17/05/1989
03/04/1990
26/06/1990
22/05/1991
31/05/1992

3B
2A
GM
2A
GM
2A
ST
SC
GM
SC
3B
SC
SC
ST
2A
SC
SC
SC
3B
2A
2A
3B
C1
3A
SC
3A
SC
2B
2A
3A

M
M
M
F
F
M
F
M
M
F
F
F
M
F
M
M
F
F
F
F
M
F
F
F
F
M
M
F
F
F

N
Y
Y
N
N
Y
N
Y
Y
N
N
Y
N
N
Y
Y
N
Y
Y
Y
N
N
N
Y
N
N
N
N
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Y
Y
Y
N
N
Y
Y
Y
N
N
Y
Y
Y
N
N
Y
N
Y
Y
Y
N
N
N
N
N
N
Y
N
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

15.51
15.50
15.48
15.47
15.40
15.21
15.21
15.21
15.21
15.21
15.21
15.21
15.20
15.19
15.19
15.17
15.17
15.17
15.16
15.16
15.12
15.11
15.09
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
14.88
Page 27 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840

13127086
13201153
13127022
13201171
13502079
13109163
13126143
13125172
13127045
13115055
13116063
13125102
13126005
13121194
13601085
13109170
13125053
13125040
13502045
13121176
13115140
13601176
13601091
13126096
13121146
13126190
13121102
13109060
13116195
13126046

108260
106025
107892
108241
104907
104176
107303
106294
108018
100647
101991
105887
106554
105205
100448
104221
105612
105514
102254
105075
101224
107845
100575
107040
104799
107672
104547
103295
102850
106748

Name
RATNA HUNASIKATTI
HEMA BAI
NETHRAVATHI A
VISHALAKSHI S K
HARSHITHA MN
ASHWINI K
PRAJWAL S
POORNIMA M
KIRAN KUMAR C N
CHANDRASHEKHAR MANJUNATH
ANUSHA K M
NIVEDITHA NC
CHAITRA SHRINGA N
BHARATI
RAMESH TEGGEPPANAVAR
AISHWARYA H
NAGENDRA M
ANUSHA S
ASHWINI H S
NAGAMANI DN
TEJASHWINI N C
RAJIVA GORAVI
PRAVEEN KUMAR
SHOBHA S
SHILPA B R
SHAMBHAVI MK
ASMA MAINUDDIN KANDAGAL
VAGEESH V
PRAHALLAD
RAVI KUMARA D

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

08/07/1992
29/07/1992
03/10/1992
20/06/1980
03/03/1989
30/09/1991
07/09/1988
30/08/1992
23/03/1986
24/07/1991
18/03/1993
16/05/1990
25/06/1992
24/12/1992
30/07/1990
22/03/1990
13/05/1985
20/08/1988
02/09/1991
20/10/1990
10/07/1992
22/10/1985
19/01/1991
06/07/1989
28/08/1990
19/02/1992
01/06/1991
08/03/1993
22/08/1979
15/03/1988

3B
SC
2A
ST
SC
SC
3A
2A
2A
SC
SC
SC
3B
SC
ST
GM
SC
GM
3A
ST
2A
3A
SC
C1
ST
SC
GM
3B
ST
SC

F
F
F
F
F
F
M
F
M
M
F
F
F
F
M
F
M
F
F
F
F
M
M
F
F
F
F
M
M
M

N
N
Y
Y
N
N
N
Y
N
Y
Y
N
N
Y
N
N
N
N
Y
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Y
Y
Y
N
N
N
N
N
Y
Y
Y
Y
N
Y
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
Y

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

14.88
14.88
14.88
14.86
14.84
14.84
14.83
14.83
14.82
14.82
14.80
14.79
14.79
14.54
14.53
14.52
14.49
14.48
14.44
14.21
14.21
14.19
14.16
14.15
14.14
14.13
14.09
14.08
13.88
13.88
Page 28 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870

13127023
13201118
13201157
13126145
13115123
13601138
13126084
13115183
13125068
13126134
13125155
13101142
13109022
13109114
13125008
13116023
13127027
13121140
13126035
13502090
13125060
13121162
13101112
13502046
13109098
13121108
13502082
13601106
13601162
13101151

107904
101219
106789
107330
101141
103447
106974
101495
105695
107241
106209
100209
103065
103610
105282
101752
107927
104756
106699
105881
105647
104930
100827
102275
103511
104590
105132
101575
105862
100296

Name
CHANDRASHEKAR S
MANJUNATHA B S
UMAPATHI NAIK G R
PRIYA R
SHRUTHI MURTHY
M PRIYANKA PALTI
VASANTHA P
CHANDRASHEKAR M
SOMASHEKHAR NINGANURE
CHANDRA CHOOD DC
MANJUNATH CHIKKUD
KAVITHA M
VINAY K
BHARATH KUMAR S P
VINOD R
RAGHU N C
ARAVINDA REDDY P N
VIBHA H
DEEPTHI K
MARUTHI K M
MANJUNATH
KAVITHA T V
BHUVANESHWARI SU
MAHESHA M
HEMALATHA M
SHRUTHI D
SHALINI S
NALINAKSHI GANTER
KIRILINGANNA
PRIYANKA R

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

26/07/1988
22/04/1992
05/06/1991
07/04/1986
12/11/1990
04/06/1991
03/10/1977
24/11/1983
30/06/1984
15/05/1987
10/07/1987
03/01/1988
08/05/1989
01/08/1989
20/10/1989
16/07/1990
01/08/1990
16/06/1991
27/03/1992
08/04/1993
23/05/1983
01/02/1993
18/05/1979
17/09/1989
07/05/1992
04/07/1990
02/12/1992
28/07/1989
01/08/1991
24/12/1991

3A
2A
SC
GM
SC
2A
2A
3A
SC
3A
3B
3A
2A
2A
SC
3A
3A
GM
GM
2A
3B
3A
SC
SC
SC
SC
GM
SC
SC
GM

M
M
M
F
F
F
F
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
F
M
M
F
F
M
F
F
F
F
M
F

N
N
Y
N
N
Y
Y
N
Y
N
Y
Y
N
N
N
N
Y
N
N
Y
Y
N
Y
Y
N
N
N
N
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
Y
Y
N
N
N
N
N
Y
N
Y
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
Y
N
Y
Y
Y
N
N
Y
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

13.88
13.88
13.83
13.78
13.78
13.77
13.55
13.55
13.55
13.55
13.55
13.55
13.55
13.55
13.55
13.55
13.55
13.55
13.55
13.55
13.54
13.53
13.51
13.51
13.47
13.46
13.46
13.21
13.21
13.21
Page 29 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900

13127090
13116105
13109058
13201130
13109047
13125115
13125070
13116186
13116045
13121122
13601082
13502110
13109164
13601148
13116138
13126169
13126110
13109053
13127031
13116024
13601150
13201120
13116088
13126002
13121128
13125086
13126129
13501200
13109106
13116152

108283
102239
103272
102865
103219
105980
105701
102803
101887
104652
100201
107117
104178
104435
102446
107488
107139
103253
107936
101757
104718
101372
102128
106547
104679
105781
107201
100042
103558
102566

Name
SHANKRAPPA DODDAPPANAVAR
YESHASHWINI RP
JAYANTH NAYAK S
SPOORTHI N M
SOWMYA R
MANUKUMAR G B
PRAKASH V
DIWAKAR GOWDA K
KAVYASHREE B KABADI
PRADEEP KUMAR
KIRANKUMAR K NAYAK
KIRAN KUMAR S
MANJUNATH H
SWATHI G GUDADAWAR
JATHIN M C
PRASHANT B
MONISHA TR
SAVITHA S
PRATHIMA S
PRIYADARSHINI R
MANJUNATH S KATTI
REVANASHIDDANAIK K
SUGANTHI N
KHALENDER SHARIFF J
VINDYA A
SANDEEP AUDI
SHESHI KUMAR KOTE
ANUP M
VINAY KUMAR K B
KAVANA S

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

01/03/1977
18/03/1990
23/12/1988
25/04/1989
30/06/1988
15/12/1990
21/07/1979
01/02/1987
14/03/1989
16/04/1985
02/07/1985
14/08/1985
22/02/1988
10/12/1991
10/02/1992
18/05/1988
06/10/1991
15/06/1980
25/02/1992
03/03/1987
19/01/1989
30/07/1989
10/01/1977
17/06/1986
28/07/1990
09/09/1983
11/05/1990
31/03/1992
18/12/1983
08/06/1992

2A
GM
C1
GM
3A
ST
2A
SC
GM
SC
SC
2A
SC
ST
SC
3A
GM
SC
3A
2A
2A
SC
SC
2B
GM
SC
SC
SC
3B
GM

M
F
M
F
F
M
M
M
F
M
M
M
M
F
M
M
F
F
F
F
M
M
F
M
F
M
M
M
M
F

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
Y
N
N
Y
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
Y
N
N
Y
N
N
N
Y
Y
N
N
N
N
Y
N
N
Y
N
Y
Y
N
N
Y
Y
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

13.20
13.20
13.18
13.18
13.16
13.08
12.88
12.88
12.88
12.86
12.86
12.86
12.86
12.86
12.86
12.85
12.85
12.83
12.78
12.55
12.55
12.55
12.54
12.54
12.54
12.52
12.52
12.52
12.47
12.44
Page 30 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930

13126178
13126048
13125058
13125189
13601081
13125092
13601178
13125128
13201117
13116187
13126022
13127057
13116131
13601127
13121168
13125016
13116184
13109126
13125026
13601118
13109027
13115104
13116031
13109181
13601147
13201136
13115092
13101025
13115038
13126026

107592
106768
105641
106449
100092
105824
107938
106050
101203
102815
106620
108090
102413
102801
105010
105333
102798
103929
105401
102315
103091
100949
101813
104298
104376
103345
100872
106831
100553
106631

Name
VIDHYASHREE K B
ERANNA BHIRAMADGI
VINUTHA R
HADAPADA NAVEEN KUMAR
VAHIDABEGUM MAKANDAR
SANDEEP B
ASHWINI SAVANUR
SRINIVAS R
SHEETHAL BASU KAKHANDAKI
MANJULA R
NAVEEN MB
GIRISH H R
SUNITHA G
SMITA DODAMANI
SANJUKUMAR KENCHANNAVAR
ZOHARAJABEENA
ANITHA P
HANUMANTHA
ANNAPOORNA
SHIVALEELA B MELLENAVAR
PRIYANKA
AMOGH S R
MANJUSHREE M
SHEETHAL B D
TANUJA PATAGAR
ANIL KUMAR F B
ARUN J
ROHINIRATNA
VENKATESH M
RAVI V

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

01/04/1988
20/05/1978
02/10/1987
29/07/1988
11/11/1988
05/02/1989
11/03/1990
30/08/1990
04/05/1991
10/12/1991
16/04/1988
23/04/1992
24/04/1986
01/08/1989
05/08/1990
29/09/1992
22/10/1991
01/06/1990
01/03/1993
12/09/1992
17/12/1992
01/09/1991
16/05/1992
22/03/1990
02/04/1991
26/03/1986
01/09/1991
21/12/1992
15/10/1988
23/05/1991

GM
2A
GM
2A
2B
SC
SC
GM
SC
2A
SC
3A
SC
C1
3B
2B
2A
C1
ST
SC
2A
3A
GM
ST
C1
SC
3B
SC
C1
SC

F
M
F
M
F
M
F
M
F
F
M
M
F
F
M
F
F
M
F
F
F
M
F
F
F
M
M
F
M
M

N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
Y
Y
Y
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
Y
Y
Y
Y
N
Y
N
N
N
N
Y
N
N
Y
Y
N
Y
Y
Y
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

12.39
12.22
12.22
12.22
12.22
12.22
12.22
12.22
12.22
12.22
12.21
12.19
12.18
12.18
12.18
12.18
12.15
12.14
12.14
12.12
12.12
12.10
11.86
11.85
11.85
11.84
11.84
11.84
11.83
11.83
Page 31 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960

13109169
13201162
13115036
13121093
13125174
13116111
13126056
13502047
13116109
13109162
13109113
13201122
13502031
13109013
13126182
13126195
13125074
13127007
13121172
13126179
13201147
13116033
13116182
13127004
13502028
13502080
13115130
13502020
13601135
13502038

104212
107074
100547
104506
106314
102276
106828
102322
102267
104174
103601
101667
101501
103026
107610
107697
105730
107793
105049
107601
105256
101824
102788
107786
101340
104955
101171
100595
103276
101756

Name
PRIYANKA JADHAV
MARUTHI H
MADHUSHREE U
ANUPMA MH
SHARATH R
RAVI KUMAR S
CHAITHANYA M
RAMYA N
SHALINI M P
SANTHOSH KUMAR R
KIRANKUMAR NR
ANJANA H C
ASHALATHA S M
RAVIVARMA P
SUDARSHAN A N
RENUKA B R
SHIVA PRASAD P
VEERESH R
MALLIKARJUN KHYADI
VEENA H R
ASHWINI K N
AJAY KUMAR M R
RAMESH M
MOHAMED ZUBAIR
PREETHI RAJ M C
RASHMI C K
SHRUTHI M K
MAMATHA M
VIMALESH M REVANKAR
MANOHARA M M

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

18/03/1992
01/07/1989
22/05/1991
02/04/1980
10/12/1992
06/01/1987
15/12/1993
20/04/1989
16/05/1990
02/10/1990
19/03/1991
10/08/1992
23/04/1989
07/10/1988
12/02/1990
01/06/1981
14/05/1982
12/07/1982
01/07/1983
16/01/1984
24/03/1986
11/01/1988
23/10/1988
28/11/1990
03/02/1991
23/07/1991
07/11/1991
24/01/1993
29/03/1990
01/08/1988

SC
2A
2A
SC
GM
C1
ST
SC
2A
2A
SC
ST
SC
3A
2A
2A
SC
C1
3B
3A
GM
SC
ST
2B
GM
3A
2A
3A
2A
ST

F
M
F
F
M
M
F
F
F
M
M
F
F
M
M
F
M
M
M
F
F
M
M
M
F
F
F
F
M
M

N
Y
N
Y
N
N
N
N
Y
N
N
Y
Y
N
N
Y
N
Y
Y
Y
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
Y

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
Y
Y
N
N
Y
N
N
Y
Y
Y
N
Y
N
N
N
Y
N
N
Y

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

11.81
11.54
11.54
11.53
11.52
11.51
11.50
11.49
11.47
11.22
11.20
11.20
11.18
11.17
11.17
10.89
10.89
10.89
10.89
10.89
10.89
10.89
10.89
10.89
10.89
10.89
10.89
10.89
10.88
10.87
Page 32 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990

13601158
13116200
13115175
13126176
13601175
13115060
13115073
13125054
13201113
13125180
13121075
13115192
13109146
13201127
13115028
13601163
13116009
13116082
13125028
13126049
13502121
13126068
13121074
13109090
13101146
13115173
13502030
13109057
13109066
13127013

105422
102904
101415
107553
107707
100677
100787
105615
100974
106362
104412
101545
104047
101781
100478
105996
101641
102104
105423
106779
108092
106888
104409
103460
100253
101408
101393
103271
103353
107855

Name
NISSARAHMED KOLUR
CHANNAKESHAVA S J N
BASAVARAJU
SREEDHARAMURTHY M A
PRATIBHA GOUDAR
MAMATHA T
ANITHA N V
RESUTHA M
H T KRISHNAKUMARA
DEEPTHI T
SHAMLAL
MAITRA VENKANNA KUSUGAL
VIJETHA B R
RAJEEV P M
DEEPAK V
PARWATI DASAKANAKAPPANAVAR
KAVITHA B S
PUSHPALATHA REVANNA
SIDDESWARY YADAV S T
SATHISH KUMAR B M
MANJULA M
MAHENDRA PRASAD S
RAJENDRA KUMAR
GEETHA K S
ARSHIYA N R
SANDEEPA N J
NAGESH R
PAVITHRA K S
AMRUTHABINDU MD
NISCHITHA K GOWDA

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

16/09/1988
03/08/1991
30/07/1984
10/12/1987
25/05/1991
16/05/1991
06/06/1986
25/06/1988
01/07/1989
06/02/1991
30/08/1988
28/06/1988
01/06/1992
13/03/1989
09/01/1986
20/01/1989
03/04/1992
11/11/1982
25/01/1990
19/07/1978
08/05/1980
30/06/1985
01/06/1989
07/09/1989
01/02/1991
14/02/1993
10/07/1979
27/08/1987
12/11/1990
14/05/1987

C1
SC
SC
SC
SC
SC
SC
GM
ST
GM
SC
3A
GM
2A
SC
C1
GM
GM
C1
SC
SC
2A
C1
2A
2B
SC
ST
2A
GM
3A

M
M
M
M
F
F
F
M
M
F
M
F
F
M
M
F
F
F
F
M
F
M
M
F
F
M
M
F
F
F

N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
Y
N
N
N
N
Y
N
N
N
Y
N
Y
N
Y
Y
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Y
N
Y
N
Y
Y
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
Y
Y
N
N
Y
Y
N
Y
N
N
Y
N
N
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

10.87
10.86
10.85
10.85
10.83
10.78
10.55
10.54
10.54
10.54
10.52
10.22
10.20
10.14
10.13
9.89
9.88
9.82
9.67
9.56
9.56
9.56
9.56
9.56
9.56
9.55
9.54
9.54
9.54
9.52
Page 33 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020

13126164
13126078
13115095
13125182
13502077
13126083
13601092
13126072
13109038
13125014
13109196
13101143
13116140
13109156
13115195
13502043
13601141
13116086
13127092
13109054
13116174
13125181
13115125
13601097
13601144
13101140
13121106
13201135
13502113
13121132

107472
106920
100885
106384
104693
106972
100622
106907
103176
105317
104369
100236
102458
104133
101550
102142
103660
102124
108291
103255
102684
106374
101156
100905
104202
100204
104565
103262
107307
104702

Name
LAKSHMI GR
RAZIK P
KOTRESH H
ARPITHA K R
MAMATHA M PANDITH
MUNIRAJA M
SANTOSH KUMAR
DONGRE SOUMYSHREE
MANJUNATHA P S
SHASHI KUMAR S A
SUMANKHANUM
SUSHMALA S R
SAGAR KURI
SUSHMA N B
ASHWINI KUDRE
SIRI G P
SAVITA H GONDE
SAHANA C
ASHOK KUMAR CV
VINAY R S
SANGEETA BOLANAVAR
SANTHOSH KUMAR HG
ARUN KHADDANNAVAR
MUTTURAJ NIDAGUNDI
RASHMI Y HALEMANI
AYESHA BIBI
UMA BAI B C
NAGABHUSHANA C M
SARASWATHI P K
ARUNA B

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

02/11/1991
13/01/1991
04/09/1991
06/09/1988
10/02/1990
26/08/1992
16/04/1983
28/03/1993
23/11/1986
16/08/1988
25/05/1991
15/04/1993
17/06/1989
19/08/1989
06/03/1991
17/04/1991
06/04/1992
03/12/1992
06/05/1985
25/05/1990
18/02/1991
30/07/1986
14/05/1992
05/04/1993
30/12/1989
16/06/1989
27/08/1991
01/07/1989
14/05/1993
26/10/1988

SC
2B
3B
3A
SC
SC
ST
3B
2A
SC
2B
3A
2A
SC
SC
3A
2A
3A
SC
3B
GM
SC
3B
2A
SC
GM
SC
SC
SC
SC

F
M
M
F
F
M
M
F
M
M
F
F
M
F
F
F
F
F
M
M
F
M
M
M
F
F
F
M
F
F

N
Y
Y
N
N
N
N
N
Y
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
Y
Y
N
Y
Y
Y
N
Y
N
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
Y
N
N
N
Y
N
Y
Y
N
N
N
Y
N
N
N
Y
N
N
N
Y
Y
Y
Y
Y
N
Y
N
Y
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

9.45
9.21
9.21
9.17
8.87
8.87
8.84
8.82
8.56
8.55
8.47
8.45
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.23
8.22
8.22
8.18
7.89
7.89
7.88
7.87
7.85
7.84
7.55
7.47
7.19
Page 34 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050

13126092
13109173
13201104
13101029
13125066
13126080
13116054
13116016
13125141
13127033
13201139
13201112
13101127
13109044
13116071
13116167
13125178
13126077
13109105
13115063
13126103
13502024
13109076
13109138
13125091
13126097
13127080
13126137
13116116
13116040

107021
104235
100214
107513
105686
106947
101942
101690
106128
107949
104009
100884
100078
103211
102034
102642
106329
106916
103555
100699
107109
101023
103399
103996
105816
107052
108220
107256
102349
101876

Name
BHAVYA V
SHRADDHA KALLAPPA WALIKAR
MOHAMMED NAFEES
VISHWANATHA P
VIDYA HIREMATH
SHIVAYOGI GANDHAD
SPURTHI
SUSHMA K B
TILAK YADAV
DHAREPPA BASAGOND
M PRIYANKA
BHAGYASHREE H N
G S SATISH KUMAR
SHOBHA RANI H N
M MANJULA
NAGESH KUMAR V
VINUTHA RAJ B
MURALIDHAR B
N S MOWNISHA
PUNEETHA H K
SANTOSH R
RAKESH SAGAR N
LOKESH REDDY G
SHILPA H S
SANDHYA V
RAMYA E
SHWETHA K
KIRAN KUMAR C
SUNIL M
JAGADEESHA H

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

29/06/1988
23/05/1992
18/05/1989
24/05/1986
24/10/1988
17/12/1988
08/10/1992
03/06/1993
31/07/1990
05/06/1981
29/07/1991
22/03/1991
06/05/1986
25/04/1992
13/06/1979
21/02/1985
22/03/1992
29/01/1993
25/01/1993
03/04/1985
22/07/1988
18/05/1989
13/01/1991
21/04/1990
10/03/1990
09/07/1992
16/05/1990
10/08/1984
10/12/1988
01/06/1986

SC
2A
GM
SC
3B
3B
GM
3A
C1
2A
GM
C1
SC
2A
SC
3A
3A
SC
ST
SC
SC
C1
3A
3B
SC
2A
SC
SC
SC
SC

F
F
M
M
F
M
F
F
M
M
F
F
M
F
F
M
F
M
F
M
M
M
M
F
F
F
F
M
M
M

N
Y
N
N
N
N
N
Y
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
Y
N
Y
N
Y
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
Y
N
N
Y
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
Y
N
Y
N
Y
N
Y

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

7.18
7.17
7.09
6.90
6.90
6.90
6.90
6.90
6.85
6.50
6.21
6.18
5.90
5.82
5.57
5.57
5.56
4.67
4.52
4.24
4.24
4.24
4.23
4.20
4.19
4.11
3.90
3.22
3.15
2.91
Page 35 of 36

Assistant Engineer (Electrical) Etc,EC(AE-3)


GMG_Rank

TAT_No

Reg_no

1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066

13125067
13126025
13126118
13601139
13121182
13101123
13601096
13601153
13502108
13126071
13126107
13121155
13502053
13115172
13502021
13502026

105690
106630
107161
103487
105110
100056
100900
105142
106982
106902
107121
104866
102487
101403
100682
101076

Name
VEENA N
MANJULA K G
SHOBHA R
KAVITA KAMATAGI
VISHWANATH S M
SHRUTHI TD
PRAKASH KARIYAVAR
MANJUNATH HOTTI
SOWMYA R C
MUNIKRISHNA D
MARY MINALINI H
RANI B A
M S GIRISH KUMAR
SATHEESH MURTHY C
RAMYASHREE S
SHABARISH S V

DOB

Category

Gender

Rural

ExSM

KM

PD

21/04/1990
30/06/1990
27/06/1981
01/02/1990
29/12/1990
04/05/1991
01/11/1991
31/07/1992
17/10/1983
13/02/1983
23/04/1992
20/07/1987
23/09/1988
28/08/1983
18/10/1990
18/03/1990

SC
SC
2A
GM
3B
3A
SC
GM
SC
2A
GM
3A
SC
SC
3B
2A

F
F
F
F
M
F
M
M
F
M
F
F
M
M
F
M

N
N
N
N
Y
N
N
N
N
Y
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
Y
N
Y
Y
N
Y
Y
N
Y
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

PC Total_Marks
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Short Listed
Category

Remarks

2.91
2.22
1.58
1.58
1.58
1.58
1.54
0.85
0.84
0.25
0.25
-0.33
-0.42
-0.43
-0.79
-7.40

Page 36 of 36