You are on page 1of 44

årgang 107

# 7 | august 2011
Nytt design

samme gode budskap!
De Frie Evangeliske
Forsamlinger
i Norge

leirarbeid
DFEFs beste evangelist

Historisk leir med nytt
bygg på Oven i sommer

Lær gutten den vei han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.

Ordspråkene 22, 6

august 2011

1

#7

Innhold
#7 – august 2011

Nyhetsstoff
Vått og flott
Sommerstevnet på Karmøy må sies å være vellykket,
hvis du ser bort fra 108 millimeter pøsende regn.
Les om Sommerstevnet på

10

s. 14–18, 26, 38–41

Portrettet
Cathrine Hemnes har sagt opp jobben sin for å reise
til Argentina for å være lærer til Daniel, Ruben og Julia
Langåker. Hun ønsker å leve i Guds vilje, og ikke minst:
Hun ønsker å leve et rikt liv for Gud.

Det er bedre å tenne et lys
enn å forbanne mørket.
Kinesisk ordtak

Fokus på Islam
Gordon Tobiassen har skrevet ny bok og setter
denne gangen fokus på islam.

Historien formes
gjennom deg og meg

Åpning av nybygg

Dere er jordens salt!
Matteus 5, 13
Jesus sammenligner vår
funksjon som kristne på jorden
med saltets funksjon. Salt gir
smak! Mat som i seg selv ikke
smaker noe særlig blir smakfull
og god dersom den blir tilført
litt salt. «Hvem vil ete det som
er smakløst uten å sette salt
til?» Som kristne er det vår
oppgave å sette smak på den
verden vi lever i. Den som liker
denne smaken er Gud selv.
Vårt nærvær overgir verden til
Guds nåde. Uten oss ville det
ikke vært noe som kunne gjort
denne verden akseptabel for
Gud. «Vil du da også rive bort

2

Se mer side 19

Oven Leirsted feirer nybygget første helgen i
september og håper på mange besøkende fra hele
den rettferdige sammen med
den ugudelige?» (1. Mos 18,
23) Nærværet av rettferdige
mennesker er en avgjørende
faktor når Gud skal håndtere
et samfunn.
I din familie, på ditt hjemsted
er du med å forme historien
gjennom ditt personlige
forhold til Jesus Kristus. Mer
enn du aner, bringer ditt liv,
rettferdiggjort i Jesus Kristus,
Guds nærvær og velsignelse
inn i dine omgivelser.
Leif Frode

august 2011

landet.
Les mer på siste side.

Misjon
Kall til misjon
Som aldri før er det behov for misjonsarbeidere, og
Operasjon Mobilisering leder Paul Maiden vil gjerne
mobilisere 800 nordmenn til misjonstjeneste.
Se side 4–6

29

Ser ikke kristne ledere?
Paven påstår at pinsevenner og katolikker har den
samme Jesus. I månedens kronikk setter misjonær
Stig Andreasson søkelyset på at dette er en sannhet
som ikke holder stikk.
Les mer på side 27–28.

Få kristne i Spania
I Spania står Tone Dysjaland i en spennende

Følg Bibelen
fra Japan
til Kina

A

C

, KINA
HONG KONG

Følg Bibelen og Det Gode
Budskaps redaktør på
reise i Bibelens fotspor, fra
Nytt Livs Lys sitt trykkeri
utenfor Tokyo, Japan – til
landsbygda i Kina.

B

TOKYO, JAPAN

elensdring
b
i
B van
ONESIA
JAKARTA, IND

misjonstjeneste, i et av de landene i Europa som har

AUGUST 2011

færrest evangeliske kristne.
Les mer side 33–35

Herren er min hyrde
meg nu intet fattes mer,

Oppbyggelig

fri fra syndens byrde
er jeg salig her.
Saktelig jeg ledes hen

Med Gud i hverdagen

av mitt hjertes beste venn.

Gjennom flere generasjoner har Bjarne Staalstrøm

Til den skjønne gressgang

velsignet lesere av Det Gode Budskap med gode
visdomsord. Les hans ord om ekteskapet på side 9.

med de stille vanne nær,
og i nådeveldet
kveger jeg meg der.

Jahve x 7

B. W.

I Bibelen åpenbares det syv navn på Gud. Les den
interessante undervisingen om dette på side 36.

106 år siden 1. januar 1905

Ungdom
SOMMU
Se flere bilder fra SOMMU på Karmøy, som samlet
opp mot 500 unge på ungdomstreffene.

Se side 38–39

38
Her ser vi en felles ungdomsmusikk på gamle Klippen
på Vedavågen, antagelig på 80-tallet engang. Kanskje
kjenner du igjen noen på bildet? Til høyre ser vi Misjons- og
hjemmeutvalgs medlem Åge Dahl. (Foto: Kåre Dahl)
august 2011

3

4

august 2011

I utgangspunktet er vi ingen nødhjelpsorganisasjon. og demonstrasjonen av evangeliet har økt. OM vokser stadig i utbredelse og omfang.– Misjon angår oss alle Fakta om OM Operasjon Mobilisering er en internasjonal og tverrkirkelig misjonsbevegelse som har som mål å mobilisere menighetene til misjon. Veksten kommer i stor grad fra det globale sør. Men det er ikke vestlige land som står for mesteparten av denne veksten. Dalitene i India. Peter tar frem en av kampsakene til OM. Foruten det har de en rekke korttidsOM har som mål arbeidere. Frontier og Mercy Ships. svarer Peter kontant og fortsetter. Den gjelder hele menigheten. Vi sender nå ut misjonærer fra hele menigheten i hele verden. India og Europa. Det er nå en hel verden som mobiliseres for misjon. OM er en organisasjon som viser oss at misjon fremdeles er et brennaktuelt tema for den kristne verden. har jobb til 800 nordmenn! Møte med Peter Maiden. Det vil bringe større fruktbarhet til evangeliet at vi identifiserer oss med mennesker. og ønsker å ivareta deres rettigheter. Dalit er de kasteløse. leder for misjonsorganisasjonen Operasjon Mobilisering. Selv om kastesystemet er opphevet finnes det millioner av Dalit folk i India. OM har i dag 6100 fulltidsarbeidere fordelt på 112 land og arbeiderne kommer fra 100 land. Peter Maiden: Internasjonal leder i OM. Da vil de spørre: Hvorfor identifiserer du deg med oss? Og vi får muligheten til å formidle evangeliet og Guds kjærlighet. Misjon er blitt fra «hvorsomhelst» til «hvorsomhelst». hjelper de til med menighetsplanting. til hele verden. Det er en radikal endring siden det pleide å være fra vesten til resten. og bare det siste året har 400 nye arbeidere kommet til. august 2011 5 . vi trenger misjonærer. internasjonal leder for Operasjon Mobilisering Tekst: Rose Høiland Foto/india: Marianne opsal Marøy Misjon er en global oppgave Er misjon fremdeles nødvendig? Trenger vi flere misjonærer? – Ja. Vi må hjelpe der nøden er størst – Behovene er der i like stor grad. – I dag er Europa like mye en misjonsmark som alle andre steder. men har hatt lederoppgaver innen organisasjonen i omtrent 20 år før det. England hvor den internasjonale administrasjonen til Operasjon Mobilisering (OM) ligger. Vi har fått et større og mer helhetlig bilde av misjon. Vi i OM ønsker å involvere oss mer i å hjelpe nød lidende og fattige. men også en anerkjent bibellærer i England. Han har vært leder for OM siden 2003. Der menighetene ikke finnes eller de står for svakt. men det handler om å identifisere seg med mennesker i nød. Sammen med sin kone Win har han tre barn og åtte barnebarn. Hovedfokuset er den muslimske verden. Misjon er en global oppgave. å mobilisere menighetene til misjon! Peter Maiden. Hvem vil bry seg om de? – OM har startet over 100 skoler for Dalit Foto: OM Peter Maiden kommer fra Carlisle. De samarbeider med kjente organisasjoner som Wycliffe. kanskje større enn før. Vi bryr oss om deres behov.

og på grunn av visumregler i England er det en fordel om de er Europeere. – I India opplever vi nå at 3000 menigheter slutter seg til våre menighetsbevegelser. og kom for å undervise på en OM konferanse på begynnelsen av 70-tallet. og vi forbereder oss til et lederskifte. men jeg kan bestemme min egen agenda. Det betyr at jeg må holde frem vår hovedvisjon og våre grunnleggende verdier og samtidig opprettholde relasjonene.barn. men våre folk som er der. og vi kan gi respons. Det samme gjelder nordafrikanske nasjoner som er blitt rystet i den siste tiden. Der trenger vi den rette strukturen og den rette lederen som kan fortsette å bringe ting fremover. men da må man hjelpe. Peter er også eldste i sin lokale menighet og han er en anerkjent bibellærer i England. sier han og smiler. Peter forteller at han opprinnelig var Bibellærer. Har du noen kommentar til det? – Er det sant? Har vi bare åtte? Norge har en stor historie i sitt engasjement for misjon. Mangelen på datakyndige mennesker er med å holde arbeidet tilbake. og det er få vestlige. og angrer ikke på det. men vi ønsker og har apparatet klart til å kunne stå i beredskap og gå inn å hjelpe i slike tider. – Det er jo mulig vi ikke har investert så Hvordan kan man være leder for så mange mennesker? Hva er din oppgave? mye i å rekruttere nordmenn. På det tankefulle blikket ser vi at han allerede i full gang med å sysselsette sine nye norske misjonærer. Hva vil skje framover? Vi må være klare til det som kommer. Jeg ønsker at hans herlighet skal bli kjent i hele verden. Etter konferansen ble han oppringt og bedt om å hjelpe til i ett års tid da en av lederne plutselig sluttet. Vi trenger å se på hvordan vi gjør ting. uansett hva de måtte være. Vårt mål er å kunne gi respons på en god måte til behovene som dukker opp. og at mennesker fra alle stammer skal bli dratt imot å tilbe Ham. OM ble startet ut fra vestlig tankegang. og vi ønsker å kunne hjelpe våre brødre og søstre. I beredskap foto: Kristianne opsalMArøy Operasjon Mobilisering (OM) legger vekt på å være klare og forberedt til å gå inn på steder hvor det skjer ting som åpner opp for evangeliet. for det er kvinnene og barna som er hardest rammet. . barn ingen andre vil røre ved. og det er noe vi må jobbe med. sier Peter Maiden. legger han litt tankefullt til. Ivrig forteller han videre. Videre ønsker vi å hjelpe kvinner i Dalit. ønsker å gi respons på folks behov. Min oppgave er å holde ting sammen og sørge for at vi går fremover. slik at det kan bli bedre for «ikke-vestlige» å arbeide hos oss. Det er et mysterium for meg at ikke flere nordmenn er involvert i vårt arbeid. Hvilke utfordringer ser du fremover? – Jeg går av med pensjon om to år. – Vi trenger datapersonell her. – Vi har en fordel med at vi er overalt. 6 august 2011 – Midt-Østen er et område hvor ting skjer hele tiden. Vi vet jo ikke hva som vil skje. avslutter Maiden. Mer enn 2500 av OMs arbeidere er i India. – I Japan driver vi nå nødhjelpsarbeid. Det er ikke fordi vi er en nødhjelpsorganisasjon. Det blir mye reising. internasjonal leder for OM. Åtte nordmenn kan bli til 800! Vi ville hatt jobb til dem alle. Det er ikke noe problem! – Det har blitt et langt år. De svakeste av de svake trenger evangeliet. Har jobb til 800 nordmenn OM har kun åtte norske fulltidsarbeidere. Der støtter vi menigheter økonomisk og med materiell. men også ulik teologi og menighetsbakgrunn. – Min kjærlighet ligger i å undervise Guds Ord. og har som regel allerede folk der hvor krisene bryter ut. Her må vi mobilisere oss og be. Samtidig som det jobbes på mange forskjellig områder. Vi samarbeider med menigheter i Sendai området som er det stedet hardest ramma av tsunamien. Guds herlighet må bli gjort kjent i hele verden Hva lengter du etter? – Jeg vil se Gud bli herliggjort. Han alene fortjener å bli opphøyd. – Vi består jo av mange ulike grupperinger. Å pensjonere meg betyr at jeg vil preke og undervise. Her har vi mennesker fra ulike land med forskjellig kulturell bakgrunn. De aller fleste av dem er indere.

Et interimsstyre på 10 personer ble valgt til å styre menigheten i en overgangsfase. Arve er en benådet forkynner. når ting skjer så tett og så sterkt. Nye dåpskandidater kommer hele tiden. Alle aktiviteter unntatt bønn og samtalemøter samt søndagsmøter ble satt på vent. der både unge og eldre har valgt å la seg døpe. så dåp i møtene kan bli det normale fremover. august kl. hadde etter dette vedtaket ikke lenger stemmerett i menighetsmøtet. Hun vil bl. Kjell Haltorp og Gjermund Igland tilbød seg å støtte menigheten i en periode. Valborgland Etter to særdeles krevende år i 2010–11. og utarbeidet i den forbindelse en avtale som alle som ønsket å ta ansvar og ha stemmerett i menigheten måtte skrive under på. Betania Rygge Alle er hjertelig velkommen! august 2011 7 . klasse hver gang.a. Vi ser frem til dette. En av de eldre sa på en bønnesamling at dette kan tyde på at lederskapet lar seg lede av Hyrden for menigheten. Vi har også et knakende godt lovsangsteam. lede det nye ungdomsarbeidet one80 som starter til høsten. Arve uttrykte selv at det er nesten for galt å ta sommerferie nå. mars hadde vi pastorinnsettelse. dag. uten å forplikte seg gjennom en avtale med menigheten. Interimsstyret sitter enda. 11. Fellesmusikk fra Eidsvoll og Betania. De har hatt møtene sine hver 14. og en mandag. men vil i løpet av høsten avløses av et permanent lederskap. Dersom den utviklingen vi nå ser i menigheten fortsetter. To pastorer fra distriktet.og ungdomsarbeider i menigheten. og «hjelpepastor» Gjermund Igland stod for selve innsettelseshandlingen. Utover våren Betania Rygge ønsker velkommen til stevne Søndag 28. Mat og drikke fåes kjøpt. Det er vårt ønske at hele Grimstad skal få merke at Betania Menighetssenter er en levende menighet hvor Gud virker. mange fra menighetsfremmede hjem. Livstegn fra Betania Grimstad Tekst og foto: Astrid E. Til sammen har 13 døpt seg bare siste måneden. men vi fikk ganske raskt satt i gang et nytt barne. og når det skjer. august i 30% stilling. og at Jesus er verdens frelser. har vi fått nytt mot og en ny forventning i menigheten. På årsfesten den 13. som allerede er gått inn som frivillig i barnearbeidet. I tillegg skal over 50 barn fra menigheten visstnok ha meldt seg til leir på Solstrand i sommer. hjelpe til i Connection og ha ansvar i forbindelse med familiemøtene. – 8. Han ble presentert sammen med kona Sølvi. vil det være håp for en menighet. Det er til nå ca 40 personer som har skrevet under en slik avtale. Representanter fra to av byens menigheter deltok i en forbønnshandling. Det er også en stor glede å fortelle at vi fra høsten får en ny barne.30 Osvald Instebø taler og synger. Menigheten valgte i årsmøtet 2010 å gå for en «restart». og de tre døtrene Julie. De som fortsatt ønsket å være tilhørige. Emma og Leah. har vi sett flere nye komme til møtene våre. og til sammen har over 80 forskjellige barn vært innom en eller flere ganger. Det er Lillian Østreim som blir ansatt fra 1. vil Betania Menighetssenter være å regne med som en svært levende faktor i Grimstad.00 og 14. og ønsket Arve Bækkelund velkommen som pastor i 30% stilling. og samler cirka 50 barn i 5. og dette var også til fantastisk stor hjelp. og en sterk inspirator i menigheten. og mange dyktige enkeltpersoner som fyller ulike oppgaver fra alt som har med lyd å gjøre til andre praktiske gjøremål. Til høsten starter vi opp med ungdomsarbeid (One80) i samarbeid med Betania Kristiansand. og fra midten av mai har vi hatt dåp hver søndag. og kjenner at det er en del av Guds plan for menigheten vår fremover.og ungdomsarbeid som vi dåpsmøte kaller for Connection.Alle møter ble Dåp i hvert møte siden mai. Betania Grimstad opplever igjen vekst. Stadig nye barn dukker opp.

Uansett alder.og ungdomsarbeidet.og ungdomsarbeid. Snakk om makrellfiske! Her er det fisk å få! Havet sprudler … Men hva skjer i menigheten? Vi satser på et tradisjonelt møtekonsept. Ja. For igjen å oppleve vekkelse og vekst i blant oss. Makrellen er på plass i havet og barna elsker dette fisket. for det blir litt mer spennende å fiske når du får litt fangst. er redak tør grunnfjellet i ekteskapet. Men allikevel: Hvor satser vi ressursene våre? Barn og ungdom lengter etter Jesus. Vi lengter etter vekkelse? Ja – vekkelsen venter på oss! Markene er hvite til høst: Barn og ungdom lengter etter Jesus. de fleste før de er fylt 15 år. i alle aldre – med ulike talenter – mennesker som elsker Jesus og elsker å fiske mennesker! Les Forkynneren 5. Selvsagt er dette fisket ikke uten resultater – og viktig som annet fiske. Det er nok av folk som ber om vekkelse. Hvor og når fisker din menighet? I hvilket hav satser de? Nå er det slik at undersøkelse etter undersøkelse viser at 80 prosent blir frelst før de er 20 år. uten å gjøre noe. Kanskje du skal reise deg fra bønnestedet ditt for å engasjere deg i barne. ferdigheter og utrustning er det bruk for deg.med gud i Hvor fisker du? hverdagen På sensommeren prøver vi som familie å komme oss ut på sjøen. med hovedfokus på den fisken som nesten ikke biter. Vi trenger å satse enda mer ressurser på barne. trenger vi å satse på rett fiske. Ikke minst trenger vi å løfte fram alle de som arbeider på dette fiskefeltet. sin viktige stand – og bøyer seg ned for å nå barn og ungdom for Jesus. Her trengs det arbeidere.og ungdomsarbeidet. Vi trenger mennesker som legger vekk sin høye posisjon. 9–12 «I virkeligheten er troskapen vel så viktig for et rett ekteskap. Å bygge et ekteskap utelukkende på erotisk tiltrekning og forelskelse er å bygge på sand … Leif Frode Svendsen Troskapen derimot. som kjærligheten. De trenger oppmuntringer – de trenger støtte og ikke minst: Vi trenger flere arbeidere i barne. Vekkelse kan gjerne staves med: «Hardt arbeid».» Sigurd Opdahl Av Bjarne Staalstrøm Illustrasjon [smak & se] 8 august 2011 august 2011 .

men mangelen på vennskap. tiltrekkes og finner ut at de vil bygge et hjem sammen. Bjarne Staalstrøm (88). Dessverre ser det ikke ut til at det hjelper i særlig grad. «Ekteskapet kan – på grunn av dets fundamentale intimitet – i større grad enn noen annen form for menneskelig samkven Det er blitt sagt at et lykkelig ekteskap er som et hus som må bygges hver dag! bringe frem det verste så vel som det beste i menneskene. Kanskje kommer Det gjelder ikke først å fremst å finne den rette – men å være den rette.» Agnes Sligh Turnbull «Det gjelder ikke først og fremst å finne den rette – men å være den rette. og et lykkelig ekteskap er «som et hus som må bygges hver dag!» Andre Maurios Noen ektefeller er plaget av de fikk den nest beste. det av at man forventer kjærligheten som en irrasjonell følelse. dersom hun var mann!» (Og omvendt. ansvarsbevisste borgere. psykiater. men min bønn er annerledes: Jeg ber ydmykt til himmelen om at jeg må elske den mannen jeg får!» Kjærligheten er også en utfordring. Mennesker møter hverandre.FOTO: The Great Vermin/Flickr. Ethvert sosialt storsamfunn bygger på familien. Selv om ektefellene har sine hete stunder. Så valgte de den nest beste. de elsker. er også tidligere redaktør i DGB. vennlige. De fleste har en drøm om et hjem. Sannheten er at kjærligheten kan vinnes etter hvert som dager og år går. fotobehandling: [smak & se] Din ektefelle – din beste venn Man kan ikke miste de følelsene som aldri har vært tilstede. og fant seg til rette med det. det være seg prest. 9–12. Han har hatt stor betydning for De Frie Venners Evangeliske Forsamlinger gjennom generasjoner. august 2011 9 .com. har samlivet bygget mer på fornuft enn sterke følelser. oppdager snart at mange ekteskap aldri har bygget på sterke følelser. men familieoppløsning. Spørsmålet er om man kan lære seg å elske et annet menneske? Den berømte forfatteren Rose Pastor Stokes mener det: «Noen ber om å få den mannen Fast spaltist.» Leland Foster Wood Det finnes en utrolig mengde litteratur om ekteskapet. Jeg har ofte sitert den engelske historikeren Arnold Toynbee. Da det godt å vite at: «Det er ikke mangel på kjærlighet som ødelegger de fleste ekteskap. De ble kanskje i unge år forsmådd av en kjæreste og led av stor kjærlighetsorg. Enhver ekteskapsrådgiver. lojalitet og ansvarfølelse. Men det kan også – hva det ofte gjør – bygge opp to uerfarne unge mennesker til omtenksomme. sosialpedagog osv. og mange skaper spennende familier og storfamilier på troskap. som hevder at romerrikets fall ikke skyldtes svekket militærmakt.) Les Forkynneren 5. Det var idealet som forsvant.» Friedrich Nietzshe Noen ganger har jeg gitt unge mennesker dette rådet: «Velg til ektefelle kun en kvinne som du ville velge til venn.

Julia og Daniel.Jeg har utvalgt Kjekk lærerinne: Her ser vi Cathrine sammen med Ruben (til venstre). Som helt klart kommer til å ha mye moro sammen. 10 august 2011 .

– Selv om jeg hadde et godt liv. fra Skudeneshavn har vært en kristen hele livet. er det viktig at du tar avgjørelsen innenfor Gud. men det har hjulpet meg til å gå noen nye trossteg og gjort meg sikrere på meg selv.» Midt i det som utenfra så ut som et perfekt liv. og kan ikke huske noen spesiell dato for sin frelsesopplevelse. Men for meg har det beste vært at jeg har fått ERFART hvem Gud er. – På samme tid som jeg var aktiv i menighetsarbeid. var det noe som manglet. men det virket kjedelig. og ikke fo kastet deg! Cathrine Hemnes reiser i september ut som misjonsarbeider til Argentina. bar jeg på en uro inni meg. Hun har alltid vært en aktiv kristen og satt menigheten høyt. Hva var det som manglet? Til tross for fast jobb i en barnehage og engasjementet i en flott menighet. Cahtrine Hemnes (26 år). mange utfordringer. I et trygt og varmt miljø har jeg fått tett oppfølging og ikke vært alene med kampene og spørsmålene mine. Hvorfor jeg var så negativ Portrettet / Cathrine Hemnes Tekst: Leif Frode Svendsen Foto: Olga Geniva Hemnes (Studio Vest) – Underveis har det vært perioder hvor jeg vurderte å reise hjem. bestemte Cathrine seg for å søke permisjon fra jobben for å gå på bibelskole. Jeg lengtet etter en større visshet om hvem Gud er og hva han ville bruke meg til. Min svoger traff meg gjennom noe han sa i et vitnesbyrd: «Når viktige valg skal tas i livet. vet jeg ikke. ett år som hun ikke ville vært foruten. blitt enda mer kjent med Ham og erfart at Han har brukt meg. I stedet ble det begynte jeg på Hedmarktoppen Folkehøyskole med august 2011 11 . og jeg drømte om et rikere liv med Gud. men gjennom alt har jeg fått er rikere bilde av Gud og utviklet meg enormt. taklet det ikke og sluttet. En kunstnerisk og kreativ person … det var noe som manglet. I dag ser hun tilbake på et helt utrolig år på bibelskolen. form og farge fra videregående og ett år med kunst og håndverk ved høyskolen på Stord. Cathrine har utdannelse innen kreative fag. Den alltid «snille og gode» Cathrine ble rett og slett trøtt og begynte å gå «tom». – Etter videregående skole begynte jeg rett på førskoleutdannelsen. sier Cathrine Hemnes ærlig til Det Gode Budskap. Du kan jo tenke at det er kjekt å gå på bibelskole i forhold til all kunnskapen du får. slet jeg med å leve opp til andre sine forventninger.deg. med tre år på tegning. Alt jeg holdt på med ble et ork. Personlig har jeg dette året gått gjennom noen tøffe tak. Det har vært tøffe tak. men var veldig beskjeden. Men når jeg søkte Gud fikk jeg ikke fred for noen andre alternativer. – Jeg har hele tiden sagt at jeg aldri kunne tenke meg å gå på Kraftskolen.

uten at jeg tenkte så mye mer over det. noe hun er takknemlig for. Argentina for to år siden. – Jeg har fått erfart hvem Gud er! Dette første året i Argentina vil fungere som et andre år på Kraftskolen SBI. – På en måte ble jeg overrasket over forespørselen. så griper han inn. Jeg har utvalgt deg Misjonærene Irene og Jan Andre Langåker har fire barn. Det gjør at hun vil få god oppfølging fra bibelskolen. stol på ham. Daniel og Julia og vil følge den norske fagplanen. De reiser ut i september etter ett år hjemme. noe som mye skyldes dårlig selvtillit. stol på ham. Mange tanker kom: Hvorfor meg? Kan Gud 12 august 2011 bruke meg? Men oppi det fikk jeg to bibelvers. hvor tre av dem fram til i fjor gikk på argentinsk skole. Ikke minst har jeg vært usikker på dette med Guds vilje og Hans plan for mitt liv. ung kvinne som er sikker på seg selv. Vi vil benytte et klasserom på leirstedet Rio Ceballos. hvor jeg også vil disponere en leilighet. Som om en måned reiser til Argentina for å være lærer for tre misjonærbarn. og det la seg tilrette med et privat besøk hos dem i Rio Ceballos. Besøket gav mersmak. Selv vil jeg også begynne på språkkurs så raskt som mulig. Du kan støtte henne gjennom misjonærene Langåkers misjonskonto – husk å merke giroen med «Cathrine». og ønsker nå at barna skal følge norske læreplaner. uten å samtale om det. . og derfor må vi nok ha et fleksibelt undervisningsopplegg. – Jeg er med for å undervise Ruben. Legg din vei i Herrens hånd. men må innrømme at jeg var åpen for å gjøre noe slikt. Husk på Cathrine i dine bønner og gjerne med en kjærlighetsgave. 9-10 står det: «Jeg har utvalgt deg og ikke forkastet deg …» Og i Salme 37. hadde de tenkt at de kunne spørre Cathrine om å være barnas lærer i Argentina. – Dette med å reise ut til et misjonsland har jeg tenkt på i mange år. Det er spennende når unge mennesker satser på Guds rike. På hver sin kant. I dag møter vi en selvsikker.fokus på kunst og kreativitet. Ellers er jeg forberedt på at familien Langåker vil reise en del. så griper han inn. I Esaias 41. Det har vært både nedturer og oppturer i livet mitt. 3–5 hvor det blant annet står: «Legg din vei i Herrens hånd.» Det ble rett og slett for mange tilfeldigheter til å svare nei på utfordringen. I fire dager skal jeg ha ansvaret for undervisningen. mens de den femte dagen vil ha spansk. Men hvor skulle jeg reise? På Solstrand fikk jeg kontakt med misjonær Irene Langåker.

Det seg være en stor synd eller en liten en. og det er i våre hjerter at vi fornekter Gud. mistet jeg da frelsen? Nei. det vi si: Faller i synd.Når fornekter jeg Gud? Du fornekter ikke Gud og mister din frelse når du synder. Siden jeg gjorde dette. Derfor var jeg på denne tiden redd for at hvis Jesus skulle komme igjen. skal vi også herske sammen med ham. Er vi troløse. for straffen for synd ble tatt bort for 2000 år siden ved Jesus. Men når du synder gir du en åpen dør for fienden. er Gud trofast mot sitt ord. og han spurte: «Er du kristen?» Jeg dro veldig på det og svaret ikke konkret ja på det. For han kan ikke fornekte seg selv. Han er trofast mot dette ord. Så lenge du ikke velger å fornekte Gud. De to årene jeg gikk på Maskin og mekanikerlinjen. så ble jeg litt mobbet og jeg hadde et veldig dårlig selvbilde. og at jeg ikke burde lyve bort at jeg ikke vitnet på skolen. og som er et nøkkelskriftsted i denne undervisningen. er han trofast mot sitt ord. men det var frykt som førte til at han fornektet med sin munn. Da jeg gikk på videregående. august 2011 13 . og ikke ved gjerninger (Ef 2. så forblir han trofast. til fornektelse av Gud «Holder vi ut.» 2. Du kan dra en parallell til dette med det Peter opplevde da han fornekte Jesus tre ganger før Jesu ble korsfestet. Han vil tilgi deg for dem. alltid frelst. visste så å si ingen at jeg var en kristen. Peter hadde ikke fornektet Jesus med sitt hjerte. 16–18): «Elsker du meg Peter?» Gud ser til våre hjerter. Joh 1. når noen spurte meg: Du vitner vel om Jesus skolen? Igjen så løy jeg egentlig og sa litt unnvikende: Jo. Vil det si at hvis noen spør deg om du er en kristen og du da fornekter at du er det. Dette tar egentlig brodden ut av denne teorien om: En gang frelst. men når du gir etter for synd igjen og igjen kan den lede deg til å fornekte Ham. Fornekter vi. Men en dag var det en som så at jeg hadde et kristent kort i lommeboka. Det var også frykt som gjorde at jeg ikke bekjente at jeg var en kristen på videregående. og jeg tror faktisk heller ikke han mistet frelsen fordi han fornektet at han kjente og var en av disippelen av Jesus. vil Gud fornekte oss. han elsket fremdeles Jesus. På en måte ønsket jeg å si at jeg var en kristen. selv om jeg av og til var redd for det. så ville jeg ikke komme med.12 f Så hvis vi er troløse. har du da mistet frelsen? Jeg vil faktisk svare nei på dette. er Gud trofast og rettferdig og han vil ikke gjøre med oss etter våre synder.8). Mistet Peter frelsen da han fornektet Jesus? Jeg ønsker bare å ta med her også. selv om det skulle være den 1000 gangen du har gjort den samme synden. jeg gjør vel det. La meg vise deg et skriftsted som viser det Synden kan lede deg jeg har sagt. Så selv om du skulle falle og gjøre synd. Og jeg hadde ikke mistet frelsen. men i mitt hjerte ønsket jeg å følge Gud. Gud er trofast mot deg. men på en annen side opplevde jeg en del mobbing og jeg ønsket ikke å bli mer mobbet fordi jeg var en kristen. Tim 2. Jeg var faktisk litt redd for at de skulle Del 4 Når mister jeg frelsen? Bibelundervisning / Tore Johannessen Derfor var jeg på denne tiden redd for at hvis Jesus skulle komme igjen. så absolutt ikke! Jeg husker jeg følte meg veldig fordømt for at ingen på skolen visste at jeg var en kristen. til at han kan komme inn å gjøre med deg etter dine synder. skal også han fornekte oss. Jeg visste at jeg ikke burde fornekte at jeg var en kristen. og vil tilgi. Men hvis vi fornekter Gud.10–12. Gud vil faktisk aldri straffe deg for synd lenger. Hva var årsaken til at jeg fornekte at jeg var en kristen? Jo det var frykt! I mitt hjerte ville jeg det ikke. så ville jeg ikke komme med. Gud har lovet å gi deg frelse ved tro. Se 1.9 og Sal 103. finne det ut. men ut av frykt gjorde jeg det. Jeg mener Jesus understreker dette da Jesus spør Peter tre ganger (i Joh 21. djevelen.

han er full av nåde. ble det skikkelig «sving» over åpningen av Sommerstevnet. Kjell Arvid Svendsen. Jesus er alt du trenger. men det usynlige. ikke ha det synlige for øyet. Olsen. . Hvordan er nåden involvert i ditt liv i dag? I din kalender? I dine vei valg for livet? Har du virkelig lagt livet ditt i Hans hender? Nåden er ny hver dag. Han holder ikke tilbake noe i vår tid. 14 hvor det står: «Full av nåde og sannhet». Yngvar Eriksen ledet møtet. pastor fra Saron Åkrehamn. Jesus er alt du trenger! Hvem er Jesus? Han er alt du trenger! » Han gikk videre inn på flere sannheter 14 august 2011 om Jesus. Han la vekt på at nåden. Vi er nødt til å ta stilling til nåde. eller vanskelige omstendigheter er for vanskelig for Jesus. han er full av nåde. og i avslutningen var det noen sjeler som gav respons på utfordringen om å søke: «Han som er alt du trenger». til å gå videre. og slapp tidlig til Karmøys ordfører. Fra Johannes 1. at de alle skulle bli kjent med Jesus og eie himmelen.og hjemmesekretær Bjørn S. Ikke en eneste situasjon. og vi må leve våre liv i en stadig fornyelse. for så å snu helt om og gi et varmt vitnesbyrd om Jesus. Jesus er nåde personifisert og manifestert. Vidar Jenssen (med mikrofonen) og Misjons. et levd liv. Klart vitnesbyrd: Ordfører Kjell Arvid Svendsen (til venstre) gav et klart vitnesbyrd om Jesus. Han begynte med litt info om Karmøy. Og stadig vekk blir vi invitert til å oppdatere. Nåden påkaller forøvrig vår respons. Her ser vi han sammen med møteleder Yngve Eriksen. og pekte på at Jesus er alt du trenger. kor 4. I 2. Vidar Jenssen. slik at vi igjen kan bringe ut budskapet. med ungdommer fra hovedsakelig Klippen Vedavågen. var kveldens taler og tok utgangspunkt i Lukas 9. Sjelden har vi sett endetidstegnene komme i raskere tempo. Jeg er … Jesus er nå Jesus kommer med sin nåde NÅ. 20: «Hvem sier dere at jeg er?» Svaret gav Jenssen med engang: «Han. På kreativt vis forkynte Jenssen evangeliet. Tekst og foto: Leif Frode Svendsen Med et skikkelig storband. Sommerstevnet / Åpningsmøtet Jesus er alt du trenger. 18 kan vi lese om å ha rett fokus.Fantastisk: Mange lot seg imponere av et lokalt storband av unge musikere som virkelig fikk det til å «svinge» i hallen. Nåde personifisert – Jesus Kreativ: Vidar Jenssen hadde lagt ned mye arbeid i forberedelsen av sin preken. Han avsluttet med et ønske for alle de folkene han møtte og de han tjente i kommunen. Tør vi spørre oss selv: Hva driver vi på med? Vi trenger en fornyelse av våre sinn. Vidar Jenssen forkynte evangeliet på kreativt vis i åpningsmøtet i Sommerstevnet.

I etterkant av hans gjennomgang var det flere som kom med kommentarer.og ledergruppen (FLK) og deres arbeid. august 2011 15 . og dette kommer med i referatet. satser MHU på å gjøre minst to misjonsreiser i året. Misjons. Han tok seg også god tid til å gå inn på misjonærene og de forskjellige feltene disse er engasjert. Han nevnte blant annet: Situasjonen i Argentina. DFEF har også arbeid på Grønland. har revidert misjonsstrategien. MHU sitt regnskap viste forøvrig et positivt resultat på 232 539 kroner. Fra venstre: Ingvar Hemnes. Olsen presenterte også flere organisasjoner hvor DFEF er representert. Og hele 90 delegater fra hele landet deltok. mens Stian Heimtun (Klippen Vedavågen) og Morten Eriksen (Saron Åkrahamn) ble valgt som referenter. selv om vi for øyeblikket ikke har aktive misjonærer her. Øst Europa og Frankrike. Herlig lovsang: Mads Pedersen ledet lokale musikere og sangere i de fleste kveldsmøtene. MHU har et arbeidsutvalg (AU) som har hatt seks møter og behandlet 14 saker. Kjell Ohldieck (pastor Salem Mjøndalen) og Haldor Aasebø (fra DFEF i Skodje) ble valgt som ordstyrere. Få kommentarer Stort underskudd Videre satte Olsen fokus på Forkynner. I en replikk påpekte Kjell Ohldieck at Kirkens Nødhjelps engasjement i Midtøsten bare er en liten del av det totale arbeidet til organisasjonen. men også for å oppmuntre misjonærer og få et innblikk i tjenesten til den enkelte. Grønland.Vellykket start for delegatordningen For første gang i DFEFs historie var delegatordningen i funksjon. Sjånes og Vestlandsleiren). Han etterlyste forøvrig en person som kunne gå inn som styremedlem i Menneskeverd. saker knyttet til Møllergaten 40 og Betania Grimstad og opprettelse av nytt bistandsprosjekt i Swaziland. var hovedsaken dette året godkjenning av nye vedtekter og nytt mandat for Omsorgsrådet. Dette ikke bare for å drive «brannslukking» og ta seg av vanskelige saker.og hjemmesekretær Bjørn S. hvor forkynner Helge Nupen (Klippen Vedavågen) er leder. Dessverre gikk bladet med nær 180 000 kroner i underskudd i fjor. Deretter ble Stiftelsens årsrapport og regnskap presenter og enstemmig vedtatt av delegatene. Han tok seg også tid til å sette fokus på Redaksjonsrådet og arbeidet med Det Gode Budskap. Henriette Torkelsen og Camilla Hemnes. Driftsinntektene var på 2 306 515. Pastor Gordon Tobiassen (Kristi Menighet) satte et kritisk søkelys på Kirkens Nødhjelp sin holdning mot Israel. Han kunne fortelle at MHU i 2010 behandlet 69 saker. I forhold til misjonen. med flytting av et barnehjem. Misjonær Vidar Aronsen påpekte hadde to små kommentarer på navn som var utelatt i rapporten. Foruten gjennomgang av rapporter. hvor flere har vært tidkrevende. Han tok siden også ordet og la inn et godt ord for Det Gode Budskap – og etterlyste mer reklame for bladet i våre fellessamlinger. Rådet er ment å være en støttespiller for redaktøren. alt fra Kirkens Nødhjelp til Familie og medier. I 2010 har MHU besøkt Brasil. May Synnøve Rygh. gjort klar nye nettsider og grafisk profil og jobbet med gjenopptagelse av straffesak mot tidligere misjonær. og Olsen oppfordret menighetene til å støtte bladet gjennom støtteannonser og gaver. tok Olsen seg tid til å sette ekstra fokus på leirarbeidet og leirstedene til DFEF (Oven. Solstrand. Han mente også at Anne Marie Grøthe i India burde stå i oversikten over misjonærer til DFEF. hvor fellesarbeidet blir satt på dagsordenen. Sommerstevnet / landsmøtedelen Tekst og foto: Leif Frode Svendsen Sommerstevnet til DFEF begynner alltid med en landsmøtedel.og hjemmeutvalget (MHU) sin rapport og regnskap. DFEF har også fått en egen beredskapsgruppe i forhold til seksuelle krenkelser. pluss bygging av nytt kirkesenter. Årsrapporten ble deretter enstemmig vedtatt. India og Swaziland. MHU har også jobbet med en strukturell gjennomgang av DFEF. Regnskapet ble enstemmig vedtatt. mens kostnadene beløp seg til 2 113 509 kroner. Olsen hadde en god gjennomgang av Misjons. regnskap og budsjetter. misjonsarbeidet i India. Etter en gjennomgang av situasjonen i Norge.

I bakgrunnen ser vi referentene: Morten Eriksen (Saron) og Stian Heimtun (Klippen). Dette må forberedes og planlegges i samarbeid med hovedkomiteen for LM. eller en stor påkjenning er lagt . men påpekte at grenseoppgangen mellom misjonærer ute og hjemme var vanskelig. Det skal gjennomføres medarbeidersamtaler med alle DFEFs ansatte og forkynnere. OR har ansvar for sjelesorg. 2. som det kan henvises til og som er lett tilgjengelige når situasjoner krever det. uten at alt gikk igjennom. forenkle og klargjøre ORs intensjon og oppdrag. Etter forslag fra ordstyrerbordet ble misjonærene ført inn i formålsparagrafen til rådet.Ordstyrerbordet med Haldor Aasebø (til venstre) og Kjell Ohldieck. OR står til tjeneste for menigheter. med nye «formålsparagraf» og forenklet arbeidsprogram. OR skal sørge for å alltid ha oppdaterte og tilgjengelige prosedyrer for hvordan man håndterer vanskelige situasjoner. og gjennomføringen rapporteres inn til OR. Werner Lidal (eldste fra Sion Mosterhamn) ønsket ikke at misjonærene skulle utelates fra ORs ansvarsområde og fikk støtte av flere. Det ble også vedtatt at valg av medlemmer til OR blir flyttet fra Forkynner. Evy Martinsen (Misjonshuset Moss). OR er avsvarlig for oppfølging etter en konflikt er løst. Det er ORs ansvar å se til at slike samtaler blir gjennomført. Der det er mulig og naturlig skal samtalene gjennomføres av det lokale eldsteråd. Spesielt punktet om å utelate «misjonærene» under ORs «formålsparagraf» møtte stor motstand og ble nedstemt. Det ble foreslått en del endringer i ORs vedtekter og mandat. minst en gang pr.og lederkonferansen til landsmøtet. 5.og omsorgsarbeidet i Landsmøtene. Yngvar Pettersen 16 august 2011 berømmet gruppens arbeid. og medvirke til å forebygge konflikter og vanskelige situasjoner. slik at det kunne skje en tilpasning til en ny tid. blant annet misjonærene Roald Lidal og Vidar Aronsen. Gunnar Standal (pastor Knoffsgate Drammen) og Kjell Ohldieck (pastor Salem Mjøndalen) har det siste året vært i en arbeidsgruppe som har jobbet med å utrede. år. ledere og forkynnere uten at noen av partene har bedt om det. etter utarbeidet mal. OR skal også inngå avtaler med kompetente fagmiljøer. Sommerstevnet / landsmøtedelen Tekst og foto: Leif Frode Svendsen Allerede tilbake i 2001 etterlyste Yngvar Pettersen (forkynner fra Salem Mjøndalen) en gjennomgang av Omsorgsrådets (OR) mandat. MHU har ansvar for medarbeidersamtaler med de sentralt ansatte. Ti år etter var jobben endelig gjort. Om nødvendig kan OR gå inn i situasjoner og konflikter relatert til menigheter. Ohldieck presenterte arbeidsoppgavene til omsorgsrådet videre: 1. 4. Seminaret skal relatere til OR oppgaver. 3. OR har ansvar for minst ett seminar på en av DFEFs fellessamlinger hvert år. Nytt omsorgsråd i DFEF DFEF har fått et nytt omsorgsråd. Øvrige samtaler er det ORs ansvar å gjennomføre. ledere og forkynnere som er i konfliktsituasjoner og andre vanskelige situasjoner. Dette ble enstemmig vedtatt. 6.

mens Solstrand også ønsket stevnet. Margrunn Søgaard (Møllergaten 40) poengterte det ansvaret vi har som kristne i forhold til å bære hverandres byrder og vise omsorg. Det avholdes minst et møte mellom MHUs AU og OR pr. i erkjennelse av at uten meg kan du ingenting gjøre. • OR er underlagt taushetsplikt. Det er også åndelige lover som gjelder. Fra tidligere er det klart at Sommerstevnet i 2012 blir arrangert på Solstrand. det skal alltid være minst to av OR medlemmer tilstede i samtaler og drøftinger. 71 stemte i mot. Vidar Jenssen (DFEF Saron) mente det kunne være farlig å bli en tredje part i en konflikt. «Jeg tok meg ut enkle mennesker i tidligere tider. (henger sammen med nummer fire). Oslo) for innvielseshelgen for nye Oven Leirsted første helgen i september. OR utarbeider et enkelt budsjett som skal godkjennes av MHU. men etter at flere hadde kommet med sine innlegg. I dag står det i vedtektene at stevnet fortrinnsvis legges til uke 28. burde en yngre person bli utnevnt. Sommerstevnet / landsmøtedelen K aftsente i DFEF Skolesenteret til DFEF på Solvoll i Våle ønsker å være mer enn Kraftskolen SBI. Oppi alt det må en ikke glemme Kristi liv. med den utrustning jeg har gitt deg. faglighet. Tekst og foto: Leif Frode Svendsen På vegne av Oven Leirsted brakte Monica Hagen Tolås (Knoffsgate Drammen) fram et ønske om at Sommerstevnet legges fast til uke 28. På tampen av forhandlingene reklamerte Frank Søgaard (pastor Møllergaten 40. ? 8 2 e k u i e t ø m s d Lan Leirstyret for Oven fikk ikke stor nok støtte til at uke 28 ble fast uke for Sommerstevnet. må det innhentes tillatelse fra berørte parter. En slik vedtektsendring ville være til stor hjelp for avviklingen av leirene på Oven. år. Prosessen i forhold til dette valget var flere skeptisk til. men gjennom debatten ble det klart at hun ikke ville få støtte nok til vedtektsendringen. Det ble pekt på at ved å ha stevnet fast i uke 28 ville en også unngå kollisjon med Skjærgårdsgospel. Sommerstevnet / landsmøtedelen Tekst og foto: Leif Frode Svendsen Rektor Reidar Gamst brenner for at skolesenteret på Solvoll skal bli et ressurssenter for hele DFEF. et av flere under forhandlingene. er en del av min vingård. her har man bl. Vær med å tjen meg med dine talenter. Vidar Jenssen påpekte at ved neste valg om tre år. Dersom saker er av en slik karakter at andre personer/organ må involveres. For å få OR i gang så raskt som mulig. grav dem heller opp. Forslaget falt – 19 var for. Den åndelige verden vokser oppover. May-Lise Standal og Misjons. Ellers ble det informert om generelle retningslinjer for ORs arbeid. så du forstår de prinsipper jeg har gitt deg i mitt ord. hadde arbeidsgruppen allerede forespurt flere personer om å stille til valg. Grav ikke ned dine talenter. • MHU stiller midler til disposisjon for OR slik at rådet kan utføre sine oppgaver. gjennom deg og du skal tjene med den gaven jeg har gitt deg – til menighetens oppbyggelse. og det er viktig at du får øyensalve. • OR er et selvstendig organ som rapporterer begrenset til MHU og LM. jeg som kaller utruster også. I etterkant av hans innlegg kom det tungebudskap. • Ingen medlemmer av OR skal opptre alene. Flere menigheter i Vestfold ønsker igjen å invitere stevne i Drammen. er underlagt de lover og regler som gjelder her. Det er veldig flott med retningslinjer. ikke minst i forhold til alle de frivillige som ville bli engasjert. en gjennomgang av grenseoppgangen mellom OR og MHUs oppgaver. Han så også muligheter i forhold til å hjelpe til med nybrottsarbeid og ikke minst de store mulighetene innen TV-arbeidet (mer om dette i et senere nummer av DGB). Han pekte på store muligheter i forhold til å støtte menigheter. I denne stund. lokale menigheter til å involvere seg. Å vokse i nåde og kjennskap. ble følgende personer valgt inn i rådet: Kjell Ohldeick. OR må legge en plan for det i hvert enkelt tilfelle. • Hele OR skal møtes minst fire ganger i året. inkludert møtet med MHUs AU. Ikke kaller jeg deg til noe du ikke mestrer. med den gave og utrustning jeg har gitt deg. Han reklamerte også for en storfeiring av M40 (125 års jubileum) til neste år. Tore Stray. Jesus er vårt eksempel. mennesker jeg fylte med min Ånd.og hjemmeutvalget vil også utnevne en av sine styremedlemmer som medlem i OR. For 2013 var det kommet inn to innbydelser. I denne tid må du se muligheter i vanskeligheter som reiser seg. I etterkant fikk arbeidsgruppen solid støtte for sitt arbeid. august 2011 17 . Flere poengterte at OR fikk rett til å gå inn i saker på eget initiativ – og flere gav sin støtte til dette.bak. Mens andre mente det måtte være opp til arrangøren(e) å bestemme uke. forkynnere og misjonærer. mens Solstrand vil arrangere stevnet i 2014. og de fleste kom med positive kommentarer. Det redskapet SBI er. Jeg skal virke i deg.a. om å elske hverandre. opptenn den gave som er i deg …» Hun fikk støtte fra flere. og mente heller at en burde involvere andre. Etter flere innlegg ble det klart at stevnet blir arrangert i Drammen i 2013. medarbeidersamtaler. Du lever i denne verden. Dette ble notert i referatet.

Regnet var i ferd med å sette en naturlig stopper for det. stilte vi oss opp. Dagens helt: Jens Høynes fra Vedavågen kom som en reddende engel med sin solide traktor og fikk alle campingvognene ut fra den «sørpete» campingplassen. Søndagen måtte det traktor til for å få fraktet campingvognene ned til Betania. Vår bønn må være at denne lørdags formiddagen må gi ettervirkninger i Kopervik.«Sildiregnets tid er ikke forbi!» Det ble en særdeles våt opplevelse for sommerstevnets campinggjester. Men med humøret på topp var det noen som uttalte at her strømmer det velsignelser både ute og inne. Barnas agenter stemte i med gode gamle søndagsskolesanger som alle kunne. Noen delte ut Sommerstevne aviser og flere tok nysgjerrig imot. Sommerstevnet / Friluftsmøte Tekst: Rose Høiland Foto: Bjørn Olsen Mange var det nok som tenkte at det ikke ville bli noe tog til sentrum eller gatemøte under lørdagen i stevnet. I gjennom skylaget glimtet også noen solstråler til. Det må vel nesten sies å være stevnerekord? Med vann til knes ute på campingplassen hjalp det lite med paraply. fosset regnet ned i nye strie strømmer. Snakk om mirakel! . Guds Ord ble sådd ut og vi vet at Ordet ikke vender tomt tilbake. Dag Arne Saltnes sang og vitnet med gitaren sin og til slutt holdt Rundt 300 av sommerstevnets deltakere la i vei ned mot sentrum. ble det opphold. og de som sov i telt fikk gleden av å sove på vannseng. Vi sang hele veien ned til gågata. og under innbydelsen var det 5–6 stykker som rakk opp hånda. Ikke før vi var kommet tilbake til middagen. Men i det flaggparaden stilte seg opp og vi gjorde oss klare til avgang. Det ble flere søndagskolesanger fra scenen. Foto: Leif Helge Langåker Ute på oppdrag Gud gav opphold slik at sommerstevnets evangeliseringsfremstøt gikk som planlagt. Fremst i toget marsjerte misjonærene. Barna kunne få sminket seg med teatersminke og noen delte ut ballongdyr. Vel fremme. Ganske raskt strømmet nysgjerrige til og svært mange ble stående og høre på hele møtet. 18 august 2011 Håkon Martinsen en appell som utfordret mengden. Lørdagen kunne lokalfolket melde om 108 mm regn på 15 timer.

flere er arbeidsledige og har ulike sosiale problemer. Sharia-lovene strider mot enbårne sønn som redningsmann og menneskerettene. de er fordømmende. frelser til vår jord. men Israel og USA.m o k o b l l e u t k a d Me islam Etter mange års studium har forstander Gordon Tobiassen (58) gitt ut boken: «Islam viser ansikt». Tobiassen understreker at han er opptatt av at vi ikke skal møte muslimene med hat eller avvisning. muligens den største forførende makt i verden. – Den kamp som raser i Midt-Østen er først og fremst en åndskamp mellom Jesus Kristus og islams Allah. Som en av de største verdensreligionene representerer islam en åndsmakt som er inspirert av mørkets krefter. Livets lykke er å bry seg. inkludert muslimene. representerer? Invitér en muligens den største. sier Tobiassen. en slik handling skaper bare større avstand og hat. vi skal vise hverandre respekt. Tobiassen. Tobiassen forteller at i de fleste muslimske land har det kristne budskap svært trange kår. tilføyer Tobiassen. Inviter de gjerne hjem. Vi er blitt noen store egoister og bryr oss mindre og mindre. Her er det store skille. forteller Tobiassen. Et kjærlighetens møte Frukter av islam – Hovedtyngden av muslimene er vennligsinnede og veldig hyggelig mennesker. tilføyer han. Vi liker ikke når bibler brennes. – Vi har ti forskjellige nasjonaliteter i menigheten. – Det er vår oppgave å møte muslimene med Jesu hjertelag og kjærlighet. i mange land hvor islam står Bibelen lærer at Gud sendte sin sterkt. fremholder Tobiassen. Han påpeker at det ikke er muslimene. med faste samlinger for folk fra Etiopia. og har også utgitt en rekke bøker. Det er ofte med livet som innsats at mennesker velger å følge Jesus. Han har vært forkynner og forstander i over 40 år innen De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge. Tekst og foto: Boe Johannes Hermansen – Jeg tror islam som religion – Hvilke frukter er det islam representerer en av de store. Tobiassen har studert islam i omlag 20 år og mener uvitenheten er stor. Sudan og Eritrea. og mot de kristne tre døtre. Kristi menighet er et eksempel på at det er mulig å gjøre noe. Men vi skulle gjerne nådd enda lenger. men med Jesu hjertelag og kjærlighet. drap av homofile og annerledes tenkende. Hatet mot Allah hadde ingen sønn. Det er en sterk opplevelse å møte slike mennesker. også blant politikere og i media. – Jeg tar frem flere eksempler på slike personer i boken. Anbefaler ikke brenning – Hvordan vil du kommentere brenningen av Koranen som den amerikanske pastoren foretok for en tid siden. men islam som religion det settes fokus på i boka. Det er viktig å bygge relasjoner. Mange av dem har lite kontakt med nordmenn. forførende – Frykt og hat er dominerende makt i verden. Resultatet blir mot-provokasjoner. og som fikk dramatiske følger? – Det er ikke veien å gå. Det er viktig å se på fruktene av denne religionen. Koranen lærer at muslim hjem! i det radikale islam. som er undertrykker og påbyr straffemetoder med forstander i Kristi menighet i Fredrikstad. påpeker MAKT: Gordon Tobiassen påpeker i sin bok at islam som religion representerer en av de store. august 2011 19 . – Et av de største problemene her i landet er mangel på integrering av innvandrere. som også utfordrer menigheter til bedre å inkludere innvandrere.

neste år satser vi på minst 50! Alle som var med i år. leirarbeidet er som et drivhus hvor barna blir tatt på alvor til ånd. heller en berikelse. for det viser meg at evangeliet fungerer i praksis. Her er de foran barn og ledere på sommerens juniorleir. gjerne for de yngre juniorene.Fisker mennesker og spann» Glenn Meberg og Hilde Løland brenner for leirarbeidet. sier Glenn Meberg fra Betania Grimstad til Det Gode Budskap. Han regner med å være tilbake til neste år. Hilde Løland og Glenn Meberg (fremme til venstre) brenner for leirarbeidet. sier Hilde. I fjor ble jeg spurt en uke før leiren startet. to juniorer kom til meg litt tidligere i leiren og fortalte at de nå ville begynne i Betania. Flere av disse kommer fra ikkekristne hjem. De prioriterer en uke av egen ferie til å være med som ledere på leir. Ja. Tenk at her kan du bruke noen dager av ferien din til å lede 50 til 100 mennesker til Jesus. Når skal DFEF egentlig våkne opp for viktigheten av leirarbeidet? Her er det noen enorme høstmarker av barn som kan vinnes for evangeliet. sier Glenn. uten å komme seg på leir. spesielt venner av menighetsbarna våre. Utfordringen på Solstrand er at mange barn står på venteliste. hvor ti juniorer har bekjent at de ville tro på Jesus. vil jeg være hvor fisken er. Hilde nikker til det Glenn sier. I forhold til det å være en menneskefisker. Ja.og ungdomsråd (BUR) kunne hatt et hovedansvar for leirene og hatt en langsiktig planlegging og visjon. 30. 20 august 2011 . Hilde er helt enig. – I forhold til Solstrand savner vi en som kan trekke i trådene. – I år var det 38 deltakere fra Grimstad. sier Hilde begeistret. Og de fleste som tar et standpunkt i DFEF. og ser på det som en berikelse å være med på tidenes høstarbeid i DFEF. sjel og kropp. Det hadde vært positivt hvis DFEFs Barne. Men vi tør ikke å invitere flere da det ikke er plass til flere enn 120 deltakere. Ved at vi får gi dem så mye Guds ord over flere dager ser vi resultater. slik at vi kan få enda flere til å komme. og kan bringe seiersrapporter fra juniorleiren. – Det er absolutt ikke ett offer å være med. vil være med igjen. – Vi kommer rett fra formiddagsmøtet. Slik jeg ser det. Leirarbeidet – DFEFs beste evangelist Tekst og foto: Leif Frode Svendsen – Undersøkelser viser at 85 prosent blir frelst før de er 13–14 år. Håpet at vi til neste år vil få en ekstra leir. Mens på Solstrand ser vi folk i «bøtter og spann» som blir frelst. gjør det på leir. mai var leiren full! – Vi kunne fått enda flere med oss på leir fra Kristiansand. i «bøtte – For meg er det inspirerende å ofre denne uken. med enda flere barn enn dette året. er leirarbeidet det viktigste vi holder på med. sier Glenn. Sammen med Hilde Løland fra Betania Kristiansand var han leirsjef under juniorleiren på Solstrand. og de vil ha med seg vennene sine. Flere trenger å få øynene opp for hva som er viktig i livet. I menighetssammenheng driver vi ofte et såmannsarbeid uten å se resultater.

Her ser vi noen deltakere i ivrig bevegelse for å fange vannballongen i lakenet … august 2011 21 .Historisk paradigmeskifte på Oven Bjørn Olsen var leirprest under den første leiren på nye Oven Leirsted. Spennende splash: Tradisjonen tro var det volleyball «splash» under leiren på Oven. Han opplever at Oven Leirsted nå står foran et historisk paradigmeskifte.

Hvor mange ganger har du vært på Oven? Hva synes du om nye Oven? Har du lært noe om Jesus? Andrea Pettersen (9 år). er det verdt prisen. Jesus Kristus og Den Hellige Ånd. for de er det store å bo i telt. – Fint! – Husker bare litt. den offisielle åpningen av leirstedet. Stiftelsen for Oven står foran en stor utfordring. med snorklipping og stor festkake. Ta for eksempel Misjonshuset i Moss som står bak 1000 dugnadstimer. Han synes nye Oven Leirsted er blitt et fantastisk sted. at evangeliet kan formidles her som tidligere. – For meg er det stort «kick» å formidle evangeliet til 120 barn. tre overraskelser i ett. ikke minst i forhold til å finne balansen mellom leirarbeidet og utleie til andre. Gud er kjærlighet! Christopher . Gud Fader. Tryllekunstneren Ruben Gaski var spesielt invitert. forkynte han evangeliet. og har hatt det bra. bare tenk på den store dugnadsinnsatsen.og hjemmesekretær i DFEF har de åtte siste årene vært kreativ leirprest på den første juniorleiren på Oven. Men du kan gjerne snakke om at vi står foran et historisk paradigmeskifte på Oven. Selv fikk han æren av å være med på Fornøyde leirdeltakere: Dette er et historisk bilde som viser alle deltakere og ledere under den første juniorleiren på Nye Oven Leirsted. Som et nøkkeleksempel har jeg brukt et kinderegg. ikke minst å gjøre de kjent med flere sider av Frelseren. 6 og alle navnene som Jesus benevnes ved. Slevik Andrea 22 august 2011 – Første gang jeg er her. Her har DFEF fått et ufattelig bra redskap til å utvikle leirarbeidet. Han opplever at Oven Leirsted nå står foran et historisk paradigmeskifte. Knoffen Drammen har bidratt med cirka 600 timer. – Oven har gitt et positivt løft for DFEF på Østlandet. Selv om jeg angret på at jeg svarte ja når alt skal forberedes i mai. (Wikipedia) Bjørn Olsen. Sett fra barnas ståsted er det kanskje ikke den Gamle bord: Det eneste som er tilbake i matsalen (fra tidligere) er de gamle benkene og bordene. pastor fra Kristi Menighet i Halden og Misjons. sier Bjørn S. Fokus på leirarbeidet Tekst og foto: Leif Frode Svendsen Paradigmeskifte Er et systematisk skifte i måte å tenke på som er av betydelig størrelse og rekkevidde. Det å løfte i flokk og jobbe sammen er positivt. Olsen. Tenk å få være med å forme disse barna. I årets leir har han lagt vekt på Esaias 9. som fortsatt gjør god nytte. – For meg har det vært viktig å formidle Jesus til barna. Primærmålet videre må jo være å legge tilrette for kristen virksomhet. På sikt vil det komme nye stoler og bord … store aha-opplevelsen. og foruten masse trylletriks.Historisk paradigmeskifte på Oven Bjørn Olsen var leirprest under den første leiren på nye Oven Leirsted. – Når alle de små tilpasningene er gjort får vi et praktbygg av dimensjoner. Du får også se mer resultater her enn du gjør som pastor i en menighet.

Og Oven har hatt stor betydning for egen tro og hele familien. Gressvik – I fjor var jeg innom en dag. for jeg er ikke glad i «utedoer». på et ultra moderne kjøkken. jo – faktisk det. Jeg husker spesielt noen veldig sterke møter med Yngvar Pettersen. – Syv år gammel skulle vi på familieleir. og har hatt det helt supert – koser meg veldig. Etter det ble det flere familieleier før jeg var gammel nok til å reise på juniorleir og siden ungdomsleiren. som er laget av Gunnar Hushovd fra Sande. Larkollen Rikke Elvestad (10 år). er glad det er «innedoer». Rikke august 2011 23 . Legg merke til «sleiva». Naturlig ble det å være leder på leirene etter en tid. nemlig Rebekka (10 år). Bjørn Tangen er absolutt en av disse heltene. Tre generasjoner: Bjørn med barnebarnet Rebekka og sønnen Andreas. Han fryder seg over den nye bygningen. Et annet år var det for lite poteter til en middag. og da syklet min – For min egen del har leirene betydd enormt. og spesielt ungdomsleirene med David Flanders har betydd enormt mye. Splash var ekstra bra. og tok tidlig sønnene Bjørn og Kjell med på leir. men mamma var uheldig å brekke foten. – Jeg husker at vi første året overnattet i kjelleren under møtelokalet. Christopher Murphree (11 år). En ting som virkelig er spesielt med Oven. skikkelige leir. Han har noen vage minner fra de første leirene. og har vært aktivt med sammen med flere fra Askim. I går på møtet var det quiz. kjekt med god plass inne og flotte møbler. Engasjementet for Oven arvet han fra sin mor. På Oven – 50 år på rad! Bjørn Tangen er hva du kan kalle en skikkelig Oven veteran. jeg har lært flere av Jesu navn. far sammen med en kamerat til Askim for å hente mer. – Ja. og fikk reise.Kjøkkengjengen: Historisk bilde! Disse laget maten under første juniorleir. men dette er min første. Og i år er for første gang fjerde generasjon Tangen på juniorleir. og puslespillet var en god ide. – Jeg er glad for at vi kan på do inne. sparkling og maling og lagt himlinger i taket. 19 i tallet. er alle personene som brenner for stedet og ser viktigheten av leirarbeidet. sier Bjørn. Tekst og foto: Leif Frode Svendsen Bjørns mor. – Vel. Åse Tangen brant veldig for Oven. Visste du at to av disiplene til Jesus var brødre? – Min første leir. rådgiver og veldig Gud. I hele 50 år på rad han vært med som deltaker og leder på leir. For mine egne gutter har leirarbeidet vært en velsignelse. Men på sykehuset insisterte hun på at vi skulle til Oven. som så nødvendigheten av å sende barna på leir. og jeg lærte mye av svarene som kom. – I tur og orden sendte hun barnebarna på leir. – Vi har hatt ansvaret for matsalen i forhold til fliselegging. – Veldig fint. Fra Askim har vi vært 23 forskjellige personer som har deltatt. Han blir kalt Under.

VED TELTET: Guro Helene Midtling sammen med de juniorene hun var gruppeleder for under juniorleiren. en som du kan be til når du trenger det. slutter Guro og løper avgårde. . Og i august reiser jeg på ungdomsleiren. ønsker jeg nå å være med å gi til andre juniorer. Oven Leirsted betyr utrolig mye for utrolig mange.e g i l e d e Det kj forsvant på Oven Guro Helene Midtling (15 år) bekjente seg som kristen. men har tidligere vært deltaker på flere leirer. Foruten at hennes bestevenninne er kristen. er det få ungdommer som tror på Jesus. gir meg styrke til å være kristen gjennom resten av året. det jeg får gjennom en uke på Oven. Derfor er jeg med som leder denne sommeren. sier Guro. Det å synge om Gud og kjenne det gode fellesskapet var styrkende for meg. Vel hjemme i Trondheim. men med nær familie i Svelvik og Drammen. Men forstår ikke at det først og fremst handler om en å tro på. Guro Helene Midtling er dette året leder på juniorleiren. – Disse leirene lever jeg lenge på. var det ikke lenger kjedelig å være kristen. Det er godt og trygt å vite at jeg har Jesus med meg hele tiden. Jentene hun er gruppeleder for i «splashvolleyball-laken-konkurransen» skal spille en viktig kamp og trenger hennes støtte. På Selbakk Ungdomsskole er hun den eneste kristne i klassen. – Jeg kunne sprunget rundt til alle og sagt: Jeg er en kristen! Leiren gjorde meg mye sikrere på troen 24 august 2011 Det er godt og trygt å vite at jeg har Jesus med meg hele tiden. Her fikk jeg høre hvor høyt jeg var elsket av Gud – og det ble endelig formidlet på en måte som jeg forstod. Ja. men syntes det var kjedelig på gudstjenestene i kirken. Tekst og foto: Leif Frode Svendsen – De tolker det på feil måte. – Å komme til Oven forandret livet mitt. Leirene på Oven har gitt henne verdifullt påfyll sommer etter sommer. – og full av energi til å stå opp for Jesus. etter leiren. tror det handler om å være perfekt. Og det jeg selv har fått. Hun bor i Trondheim. hadde hun en kobling mot Oven og ble invitert med på leir.

47 barn og 11 voksne hadde en flott helg sammen på vestlandet! Barna kom i fra Jæren. Det var her jeg ble kristen.AUD I FARTA: Ja. men vist jeg bare kunne velge en ting blir det bibeltimene. dra på gårdsbesøk og prate sammen på rommene både før og etter leggetid. spille fotball. august 2011 25 . GLADE DELTAKERE: Minorleiren (1. Lørdag kveld hadde vi en hyggelig leirkveld hvor mange barn var med og bidrog med sang. juni var det igjen miniorleir i Liarvåg. – 26. Kjempekjekke leirplass. klasse) er nok den mest populære leiren på Vestlandsleiren i Liarvåg. leste bibelvers.  Det synes jeg var veldig gøy da. Utenom møtene var det veldig populært å handle i kiosken. – 4. fortalte vitser og var med på forskjellige leker. Leirsjef Torbjørn Hammersland forteller: – Leiren har vert helt super! 47 fantastiske barn. og så bra møter der vi har vert sammen med Jesus.  Hvordan har du hatt det på leir?  Hva har vært morsomst på leir?  Hva synes du om møtene på leiren? Lydia Simonsen 9 r fra Mosterhamn  Gøy  Å hoppe i hoppeslottet  Gøy June Grøn s 9 r fra Mosterhamn  Kjempegøy  Bibeltimene. hoppe i hoppeslott. Barna fulgte godt med på hva Aud ivrig fortalte. her er en dame som elsker Jesus og har en flott gave å formidle Frelseren videre til barna. Barna hadde det veldig morsomt og mange lo så tårene trillet. Det er gøy å høre når Aud snakke. gå å bade.» Det var fantastisk å se at barn fra kristne og ikke kristne hjem fikk lære Jesus å kjenne. Karmøy og Mosterhamn. og temaet var «sammen med Jesus». egentlig alt var gøy. Papu Marcos 7 r fra Mosterhamn  Bra  Å hoppe i hoppeslott og kjøpe godteri  Bra Sammen med Jesus i Liarvag 24. Det er det største en kan få lov til. Hun sa etter leiren: «Jeg er takknemlig for at jeg har fått lov til å være med. Her er alle deltakerne. Flott vær. Miniorleir Vestlandsleiren i Liarvåg Tekst og foto: Marita Ådnanes Aud Djupvåg talte under alle samlingene på leiren.

det var moro å være på barnemøtene! Og det ble så fullt i gymsalen noen dager at de måtte åpne opp til en stor stue. mjau - . Benedikte. Det var skikkelig proffe saker altså! Det er moro å se unge mennesker gi alt for Jesus. ja – alle som var med på sang og musikk og de som filmet alt som skjedde i møtene … Et stort apparat av store og små frivillige. en mann fra Saron på Åkra gjorde en flott innsats som møteleder. og du kunne se alt som skjedde i møtet på to stormskjermer. Det var eget band som deltok i møtene med kul musikk. Ja. Arvid Alsaker. 26 august 2011 Stappfullt: Under barnemøtet på formiddagen måtte de åpne opp dørene til en ekstra sal for å få plass til alle. De hadde laget film og fullførte agentoppdrag med Jesus i sentrum.Agenter for Jesus: Edel Merete (bak erst) og Benedikte gjorde stor suksess som agenter i Som merstevnet. Alle møtene ble filmet av juniorer. Superagentene Benedikte og Edel Merete fortalte om Jesus på en spennende og kreativ måte. Barnesiden / Barnas Sommerstevne Tekst og foto: Leif Frode Svendsen Det var spennende møter under Barnas Sommerstevne på Karmøy. Agenter pa Sommerstevnet Superagentene Edel Merete Dahl og Benedikte Sørdal Klinkenberg hadde stor suksess under barnemøtene i Sommerstevnet. Vi gir stor honnør til Edel Merete.

De forkynner alle på hver sin måte enn annen Jesus enn den som Bibelen forteller om. Se opp! Noen forkynner en annen Jesus! En lang rekke sekter og retninger har Jesus med i sine læresetninger. eller om dere får en annen ånd. som vi ikke har forkynt. Hvordan er så den Jesus som den katolske kirke forkynner? Å påstå at Roms kirke ikke skulle forkynne august 2011 27 . 11. KRONIKK Misjonær Stig Andreasson For en kort tid siden reiste seks ledende representanter for den svenske Pinsebevegelsen til Roma og Vatikanet sammen med like mange representanter for den katolske kirke i Sverige. En monstrans er et rikt utstyrt gjenstand til fremvisning av det innvidde nattverdbrød i den romerskkatolske kirke. som dere ikke før har fått. men den består ikke i at han igjen og igjen ofrer seg for våre synder. Enten vi lytter til Mormonene eller Jehovas vitner eller leser liberale protestantiske teologers bøker.Når kristne ledere ikke ser Pave Benedict XVI holder en gullmonstrans opp foran seg under aftenmessene i St. eller et annet evangelium. For å kunne skille disse annerledes Jesus-skikkelsene fra den sanne Kristus må vi prøve dem i Skriftens lys. Det var apostelen Paulus ord i 2. som dere ikke før har mottatt – da tåler dere det så gjerne. Rett etter hjemkomsten fra besøket i Vatikanet og audiensen hos paven sa en av de ledende pinsevennene: «Jeg kan ikke se annet enn at katolikkene tror på den samme Jesus som vi i Pinsebevegelsen.4 hvor det står: «For om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus. Reisen var en fortsettelse på den dialog som regelmessig har funnet sted mellom pinseteologer og katolske teologer siden 2003. Kor. Peterskirken i Roma.» Vi må altså være våkne. Jesus trenger ikke å ofre seg flere ganger! Hans forsoningsverk er fullbrakt! Utfører han da ikke en prestetjeneste i himmelen? Jo visst. Blant dem fantes Stockholms katolske biskop. men at Han alltid går i forbønn for oss. så gjør vi imidlertid den samme smertefulle oppdagelse.» En advarsel fra Bibelen dukket opp i min tanke da jeg leste dette.

ublodige offer i hvilket Kristus gjennom prestens hender frambærer seg under vinens og brødets skikkelser til sin himmelske far».» Gud være takk! Jesus trenger ikke å ofre seg flere ganger! Hans forsoningsverk er fullbrakt! Utfører han da ikke en prestetjeneste i himmelen? Jo visst. I Bibelens lys blir den katolske Jesus en karikatur av den sanne Kristus. da må vi ha lov til å hevde at han også her legger sitt livs offer frem for Faderen – til hans ære og menneskehetens frelse. Når vi så tror at det er denne samme oppstandne og himmelfarne yppersteprest som er tilstede under messen. (2. Tim. Men spørsmålet er hva slags bilde av Jesus og Hans forsoningsverk den katolske kirke egentlig formidler til oss. Om den sier katekismen: «Kristus fornyer i den hellige messe sitt korsoffer. som nådde sin fortettede time da han hang på korset. død for våre synder og oppstanden på tredje dag. Men jeg ser med sorg at vår tids pinseledere virker veldig annerledes enn sine forgjengere. Det katolske presteskap har nemlig fått makt til å bokstavelig forvandle messens brød og vin til Jesu legeme og blod. men at Han alltid går i forbønn for oss. Jeg har forkynt Ordet i pinsemenigheter både i Norge. men den består ikke i at han igjen og igjen ofrer seg for våre synder. 3. Men ikke bare der oppe i himmelen. historiske Kristus. . ved prestens hender. Våre beste naboer i hjembygden var pinsevenner. inkludert pinsevennene. En prest.Jesus trenger ikke å ofre seg flere ganger! Hans forsoningsverk er fullbrakt! den samme Jesus som alle evangeliske kristne. virksom i Norge. virker sikkert helt uhørt. Ikke en gang etter åtte års teologiske samtaler! De kan ikke se noen forskjell! Vi får bare håpe at de ikke hører til den kategori av mennesker som Paulus sier «alltid vil lære.» Den katolske Jesus er altså en Frelser som daglig i himmelen frembærer seg selv til Faderen som et soneoffer for verdens synder. men aldri kan komme til sannhets erkjennelse». Dette har våre venner fra den svenske pinsebevegelsen av alt å dømme ikke oppdaget. Korsofferet og det hellige messeofferet er det samme offer. Derom vitner den nåværende pavens «Jesusbok» helt tydelig. På alteret i alle katolske kirker gjør han det samme. Det er dessverre tilfelle også i andre kristne kretser. og vi leser i fortsettelsen: Men da må denne (Jesus) ha noe å frembære. Det stemmer ikke. Frankrike og Belgia og samarbeidet med pinsemisjonærer. Sverige. for ikke å si blasfemisk for mange. ved navn pater Müller sier: «I Hebreerbrevet leser vi at Jesus er prest til evig tid. Hva sier Bibelen om Jesus og Hans forsoningsverk? I Hebreerbrevet leser vi: «Heller ikke gikk han (Jesus) in der (i himmelen) for å ofre seg flere ganger. født av en Jomfru. Det hellige messeofferet er den nye pakts bestandige. Sentrum i den katolske gudstjenesten er messen.7) Noen kanskje tror at jeg har et spesielt dårlig forhold til pinsevenner siden jeg skriver om dette. Vi leser videre: En yppersteprests oppgave er å frembære gaver og ofre. Alle vet jo at den katolske kirke tror på den bibelske. Vi spør: Hvilket offer bærer han så frem for Faderen i himmelens Aller 28 august 2011 Helligste? Det kan ikke være noe annet enn hans livs selvhengivelsesoffer. Jesus har båret frem et eneste offer for synder og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd.

kina Tokyo. japan s n e l e b i B vandring B jakarta. indonesia august 2011 29 .a C hong kong.

på stedet Saitama finner du Nytt Livs Lys sitt bibeltrykkeri. og i dag er misjonærene Inga og Roald Lidal utsendinger fra Norge. 30 august 2011 Utenfor Tokyo. . Hvert år trykker de 3–5 millioner bibler og 15 millioner bibeldeler og hefter. Hovedtyngden av biblene blir sendt til Kina og andre land hvor kristne ikke har sin egen bibel. Helt siden starten har misjonærer fra Norge vært aktivt med i arbeidet.– Drømmer om å kjøre bibelpressene 24 time i døgnet Misjonærene Inga og Roald Lidal står i en utrolig velsignet og betydningsfull tjeneste med bibelproduksjon i Japan.

noe som dessverre ikke alltid er tilfelle. sender de filene ned til førtrykksavdelingen. New Life Ministries er en paraplyorganisasjon som inkluderer seks menigheter og andre kristne virksomheter. – I fjor trykket vi forholdsvis mange studiebibler. KINA TOKYO. Nyfrelste vil sjelden få en slik bibel. Når de er ferdige med sitt arbeid. INDONESIA AUGUST 2011 Misjonærene Inga og Roald Lidal står i en spennende tjeneste ved New Life Ministries i Japan. men flere menigheter gir også en månedlig støtte. JAPAN lens e b i B vandring B JAKARTA. og disse biblene krever like mye papir som tre vanlige bibler. – Behovet for bibler er enormt – og det står på midler hele veien. Dessverre ble det ikke trykket like mange bibler i 2010 som enkelte tidligere år. men i �� dag er den største utfordringen å få inn nok midler til selve trykkingen av bibler. så vel som flere andre. spesielt for pastorer og evangelister. C HONG KONG. Private personer gir mest. Når du ser hvor rimelig vi kan produsere en vanlig bibel eller en mangabibel. sier Roald Lidal til Det Gode Budskap. hvor jeg er leder. august 2011 31 .1 A Her begynner det! Chihaya Tsutsumi leder layoutavdelingen. Studiebibler er viktige. Misjonstrykkeriet har som mål å trykke fem millioner bibler og 15 millioner evangeliseringshefter hvert år. Selv om vi gikk fra fem til tre millioner trykte bibler. – I dag kommer omtrent 28 prosent av våre gaveinntekter fra Norge. Men vi ønsker selvsagt å kjøre pressene 24 timer i døgnet. De seks medarbeiderne har travle og lange dager med å klargjøre alle filene de mottar fra bibelselskap og organisasjoner over hele verden. er alle gaver viktige for oss. – Vi er organisert som en stiftelse med syv styremedlemmer. var derfor ikke nedgangen stor i forhold til papir og tonnasje. som i sin tid ble grunnlagt av en amerikaner og siden bygd opp av de norske pionermisjonærene Hildur og Anfinn Andaas. Kostnaden ved å trykke et eksemplar av mangabibelen eller en pocketutgave av en kinesisk bibel er kun 10 kroner. hvor hvert eksemplar garantert ville bli lest av mottakeren. I India og flere afrikanske land kunne vi «pøst» inn med mangabibler. De har over 40 års tjeneste bak seg ved trykkeriet. mens resten kommer fra japanske givere. Her tar de imot datafilene fra bibler på alle verdens språk og gjør dem klar til trykk på trykkplater. I forhold til Kina har vi tidligere hatt problemer med å levere.

Denne stiftelsen distribuerer rettighetene i forskjellige land. som gjør en stor innsats for å gi 32 august 2011 kinesiske kristne sin egen bibel. kristne trykkere. NEXT. Foruten millioner på millioner av bibler til Kina.19.41933 Adresse C/O Georg Lidal Vardåsveien 68 4637 Kristiansand S. Japan – Jakarta. og helst ha administrative evner. . Kina Fakta Flere kinakjennere melder at det høyst sannsynlig er så mange som 130 millioner evangeliske kristne i Kina. og får royaltyinntekter fra salget. 2 Mangaprosjektet Mangaprosjektet har hele tiden ment å handle om evangelisering. I forhold til språk må de mestre engelsk. og ønsker å sette fokus på dette i Norge. – De siste 15 årene har det vært en veldig stillstand i forhold til mennesker som sier opp jobben. Det populært med korttidsarbeidere og team. De er åpne for flere norske misjonærer. Misjonsarbeidet som går ut fra bibeltrykkeriet i Japan kan egentlig ikke måles med menneskelige øyne. hvor medlemmer av de forskjellige organisasjonene kan møte. Noen hevder at for hver bibel som bæres inn i Kina. Men vi trenger mennesker som kan overgi seg til arbeidet over lengre tid. også kalt CTPavdelingen blir bibelfilene på datamaskinen lagt over på plater som igjen blir sendt til trykkeriavdelingen for produksjon. Disse inntektene igjen går til å dekke utgiftene ved å tegne og skrive bøkene. For øyeblikket er det 60 ansatte ved trykkeriet. og dette er ikke negativt. For det første må de ha et kall fra Gud til å reise. – Det er vanskelig å få tak i profesjonelle. og det trykkes kun to til fire millioner bibler lovlig i landet. For de rette personene er det absolutt mulighet til å bli engasjert hos oss. Som bevegelse er vi privilegerte som får være med i dette mektige arbeidet! Ved førtrykksavdelingen. Indonesia – Beijing. gjør trykkeriet en formidabel innsats for å distribuere bibler til andre land hvor det er skrikende behov etter det skrevne Guds ord. Myndighetene ønsker en streng kontroll av registrerte og uregistrerte menigheter. menneskelige kvalifikasjoner vi kan benytte oss av. Derfor ble det startet en «non-profit» stiftelse. På landsbygda er det nærmest umulig å få tak i sin egen bibel. sier misjonær Roald Lidal. – I såkalte stengte land for evangeliet. Lidal er leder av denne stiftelsen. Dette skaper trygghet fordi ingen enkeltpersoner kan ta bestemmelser om store kursendringer.com fra japan til kina Tokyo. De bringer biblene ut hvor behovene er størst. Framover vil du kunne følge Bibelen fra trykkeriet utenfor Tokyo og til kristne inne i Kina.Store bestemmelser blir tatt av årsmøtet. På bildet ser vi Takura med en ferdig plate. DFEF er involvert i New Life Ministries. og det gjør det enklere for oss å distribuere mangabiblene. Datageniet Toguchi tilhører også denne avdelingen. de må ha spesifikke. selger huset og overgir seg hundre prosent til misjonens sak. og ikke minst beskytter det eiendomsmassen. blir 10–15 mennesker frelst. og Inga og Roald skulle gjerne sett at flere nordmenn meldte seg til tjeneste. er det en fordel å ha et nøytralt navn. Gå til: nextmanga . avslutter Lidals. Du kan gi din gave til bibler til: Bibelmisjonen Nytt Livs Lys Kontonummer: 3060.

en av DFEFs tre misjonærer i Spania. Hun hadde til da vært med i menigheten i Benidorm. som selvfølgelig gjorde det mer komfortabelt med møtene. Møter på en campingplass De holdt sine første møter på en campingplass. Det ble fryktelig trangt. kan Emilio konstantere. og kjente Emilio fra tiden han var der. – Igjen trengte vi et nytt sted. sammen med Emilio og Yvonne. Her ble hun fort en del av arbeidet og menigheten har blitt både et åndelig hjem. Ofte stod valget mellom å gi pastoren lønn eller betale husleien. Ikke nok med at månedsleien var fire august 2011 33 . I denne perioden ble også Tone Dysjaland med i menigheten.VISJONÆRE: Tone Dysjaland. Kallet til å starte en helt ny menighet lå imidlertid på Emilios hjerte. og en arbeidsplass hvor hun trives. – Hver uke måtte vi rigge opp og ned lydutstyr. Tone Dysjalands tjeneste i Spania Tekst og foto: Rose Høiland ALBIR. Menigheten fortsatte å vokse i antall. Fremgang i Albir Et internasjonalt kristent felleskap har vokst frem i Albir. SPANIA: Emilio ble sendt av menighetsfellesskapet han tilhørte ned til Benidorm. Spania og møtene ble holdt utendørs. for å hjelpe til i en tospråklig menighet der siden han også kunne engelsk. De fikk leid et lite lokale. To på en gang. erindrer Emilio. I dag er det en livskraftig menighet der med rundt 120 aktive medlemmer. og vi klarte oss. Etter en stund var det 50–60 mennesker som samlet seg til møter i et rom på 30 kvm. uten å betale leie. Etter to år hadde vi blitt en 20–25 mennesker og behovet for å leie et sted gjorde seg gjeldende. Det var et stort trosprosjekt. Men det var en utfordrende tid rent økonomisk. – Den beste verdien er folka. startet familien Sevilla opp med møter i Albir. – Gud var trofast med hele tiden. Her fikk de være. For 13 år siden kom Emilio Sevilla til området sammen med sin kone Yvonne Alexander. Vi kom over dette lokalet som vi fremdeles bruker den dagen i dag. Frem til da hadde han virket i en menighet i Bilbao. Så da menigheten i Benidorm ble drevet videre av andre.

ikke bare 34 august 2011 menigheten. En av strategiene våre er å adoptere gater i Albir hvor vi ber. Vi ber offentlig for kommunestyret. og det er enda plass til flere. Forandringen har ført til at Emilio søkte å bli med i et større internasjonalt miljø hvor han kunne utveksle ideer og erfaringer med andre som ser dette på den samme måten. Alltid åpen dør – Du blir bare kjent med mennesker ved å bruke tid med dem. må de gjennom en frigjørelsesprosess. forstår vi ut fra det han kan fortelle. Ønsker en kjærlig menighet – Men vi gjorde det. Det måtte deles inn slik at det kunne fungere til alle menighetenes aktiviteter. – Den beste verdien er folka. Etter møtet hver søndag spiller jeg fotball med dem. Vi har nå blitt kjent og spist pizza sammen. ønsker jeg det. Det eneste vi hadde var et stort rom. Pastor for hele byen – Jeg begynte å preke annerledes. Folk kan komme til meg å snakke med meg når de ønsker det. fordi vi har fått den innflytelsen her. Vi hadde ikke penger til det. og jobbet ut fra det. Medlemmene har god tilgang til meg. Hvis jeg gjennom de kan lære noe som jeg kan ta med til mitt land. derfor kan jeg si at vi i dag har en sunn økonomi. Menneskene i menigheten er det jeg verdsetter mest. og nå har vi også fått egen infostand på torget. – Mitt ønske er å være sammen med mennesker som har hatt påvirkning på byer. Deretter vokste menigheten fra 50–60 til det den er i dag med rundt 150–160 møtebesøkende. Vi skulle ha sosial innflytelse i samfunnet. – Du blir bare kjent med mennesker ved å bruke tid med dem. – Min dør er alltid åpen. Vi ønsker at Albir skal bli forandret. Med i et apostelteam I dag er han med som en del av Ed Silvosos team i Europa. Målet er å forandre nasjonene. Vi forventer at våre medlemmer beskytter vitnesbyrdet til menigheten. Her står han i tett forbindelse med Peter Wagner. diakoner og menighetstjenere som er med og bidrar på hver sitt plan. Av våre møtebesøkende er det nok en 30 som kommer regelmessig som enda ikke er medlemmer. informerer han. – I menigheten har vi rundt 30 ungdommer. Uansett hvor stor menigheten vokser seg. Er døren lukket. Samlet så jeg dette at vi var en apostolisk menighet og jeg var pastor for byen. I min gate er det en katolsk kirke. Før tenkte jeg veldig på den lokale menigheten. Det er min familie så det gjør ingenting. Emilio er en del av ICA som etyr International Coalition of Apostles. Vi har rundt 100 av våre medlemmer som gir tiende. ønsker vi at det skal være som en familie. Jeg kjenner alle med navn og kan ta en kaffekopp med alle. Jeg ønsker å fungere som en farsfigur. Det er ikke få musikanter og lovsangere hun har trent opp gjennom årene. sier Emilio med trykk. og be med meg. og de har gitt oss eget skilt som viser veien til lokalet vårt. – Da vi startet denne menigheten talte Gud til meg at menighetens natur skulle være kjærlig. Jeg kan jo ikke være med alle igjennom alle situasjoner. . Nå så jeg både Spania og Europa. gikk jeg gjennom en forandringsprosess. HERLIG LOVSANG: Her ser vi Dysjaland til venstre i bildet. – For å regnes som medlem må man være innskrevet. gjentar Emilio en ekstra gang for å være sikker på at jeg fikk det med meg. nasjoner og steder. og har innført det i navnet. Jeg jobber i menigheten hver dag 12–13 timer. så jeg ber for presten der. Fremdeles blir lokalene utbedret. Relasjoner må bygges og der står ikke Emilio alene. Jeg så utvidelsen av Guds rike med andre øyne. og jobber hele tiden for at vi skal nå ut lengre enn Albir. – Jeg går til kommunehuset og kan snakke med ordføreren. og gir tiende. sitter jeg i møte. Ønsker et forandret Albir – Dette er bakgrunnen for at vi ser på oss selv som en apostolisk menighet. Vår lederrolle er å være foreldre. Det var en stor beslutning. Det var ikke bare ut fra den lokale menigheten. Ellers har menigheten eldste. Jeg kjenner alle med navn og kan ta en kaffekopp med alle. Cellegruppene er viktige og cellegruppelederne tar seg av folk der.» Emilio Sevilla – For om lag 12 år siden. – Vi planter menigheter andre steder.ganger så høy. De som er medarbeidere her må være medlemmer og skal de få en oppgave i menigheten. forteller Emilio. men det måtte også pusses opp. En apostolisk visjon «Vi må se lenger enn den lokale menigheten. og John Kelly er hans apostoliske mentor. 120 står registrert her.

Uten latinere ville den spanske menigheten ha mistet medlemmer og gått tilbake. Latinere bringer masse støtte til menigheten. Vi ønsker å hjelpe katolikker som tror så de kan uttrykke sin tro på en god og rett måte. og de bringer familien inn til menigheten.8 % kristne i Spania. men for hver spanjol som blir frelst kommer det fire latinere. Mange kommer og kjenner evangeliet fra før. Dette har ført til vekst i de evangeliske menigheten. – Det finnes en karismatisk gruppe i den katolske kirke og jeg tror de er frelst. som vil skape forandring. men mange latinere har kommet de siste årene for å jobbe i Spania. – Spanjoler blir frelst i menigheten i Albir. men det finnes mange oppriktige troende.4%. De har sterke menigheter der de kommer fra. Det finnes to megamenigheter i Spana med opp mot 1000 medlemmer i Barcelona og Madrid. Det vil være en øyeåpner for dem. For åtte år siden var det rundt 0. som sponset dette skiltet som viser rett vei … Evangeliet i Spania Pastor Emilio Sevilla om den åndelige situasjonen i Spania: – Det er kun 0. – En spansk menighet har i snitt mellom 50 og 150 medlemmer. Problemet er undervisningen og troen blir uttrykt feilaktig.SPONSET SKILT: Menigheten i Albir har et godt forhold til de kommunale myndighetene. august 2011 35 .

6). Dette er åpenbart for oss for åpenbare et forløsende privilegium: Vi kan bli helbredet. jeg er med dere alle dager inntil verdens ende» (Matteus 28. men også oppstandelsen. 15). Denne velsignelsen finner vi forsoningen. var helbredelsepakten. Kor 15. at den første pakten Gud inngikk etter at de hadde gått gjennom Rødehavet. Dette er snakk om en guddommelig. 20 b). 11 og 15). 23-24). 1). over alle makter og myndigheter (Kolosserne 2.» .Det som Jesus gjorde for oss på korset har en ufattelig rikdom. Kristi evangelium inneholder frelse for både legeme og sjel. Jehova-Nissi Herren er mitt merke. Jesus sier: «Min fred gir jeg dere» (Johannes 14. Jehova-Rapha «Jeg er Herren.A. som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus» (1. Han peker på Guds stadige og åpenbaring av seg selv. 20). 35). og dette privilegium er tilveiebrakt gjennom forsoningen. Jehova-Jireh Herren vil skaffe et offer (1. Tenk så trygt. og vi kan ta imot rettferdighetens gave (Romerne 5. er tilstede (Esekiel 48. og vi kan alltid nyte hans vidunderlige nærvær. kommet nær ved Kristi blod». «… ved at han gjorde fred ved blodet på hans kors» (Kolosserne 1. engang for alle. Jehova-Shalorn Herren er fred (Dommerne 6. for at vi skulle ha fred» (Esaias 53.» Disse syv navnene er: Jehova-Shamma Herren er der. Mosebok 22. 15) at han gjennom forsoningen gav oss det forløsende privilegium å si: «Men Gud være takk. for vi kan lese at «straffen lå på ham. Jesus Kristi forsoningsdød gav oss ikke bare fysisk helbredelse. «Og se. 14). Les om Herrens syv forløsende navn. 57). Mosebok 17. Jehova-Raah Herren er min hyrde 36 august 2011 (Salme 23. Videre: «I sitt forløsende forhold til mennesket. Jehova-Tsidkenu Herren er vår rettferdighet (Jeremias 23. Torrey skriver i boken Guddommelig helbredelse: «På samme måte som en får del i førstegrøden av den åndelige frelse i dette livet. Fokus på helbredelse Undervisning: Leif Frode Svendsen Herrens syv forløsende navn HELBREDELSE: Dr. Jesus bar våre synder på korset. Jesus ble vår hyrde ved at han gav sitt liv for sauene (Johannes 10. å ha en hyrde som passer på oss. R.5). Vi kan lese i Efeserne 2. eller seierherre eller høvding (2. fullkommengjørelsen og helliggjørelsen av våre legemer. som er en velsignelse av forsoningen. Han tok på seg hele straffen. 26). 17). Faktisk ser vi ut fra Guds ord. din lege» (2. får vi del i førstegrøden av vår fysiske frelse i dette livet. 13: «Men i Jesus Kristus er nå dere som før var langt borte. som et forbilde på vår forløsning. har Jehova syv sammensatte navn som åpenbarer ham som en som møter alle menneskers behov. Det var da Kristus triumferte på korset. Mosebok 15. 27). Kristus var det offeret som ble skaffet for vår fullkomne forløsning. Scotfield peker i sin bibeloversettelse om de forløsende navnene. Vår forløser lever. overnaturlig fred som gir oss hvile selv i de verste prøvelser.

net Tirsdag kl.00 Møte Tirsdag kl. 19.00 juni-august) Møte Fredag kl.00 Junior (annenhver) Fredag kl 20.00 Bønn Fredag kl. 11.00 Sang og musikkmøte Torsdag kl 19. Kristiansand! 19:30: Bønnemøte 18:30: Junior 20. Bergen Gudstjeneste søndager kl.evangeliehuset.00: Ungdomskafé • 22:00: U-møte 11:00: Søndagskule • 18:00: Møte For oppdatert program: www. n o Onsdag kl.00 Møte www.sionmoster. 17.30 Bønn Fredag kl.net Betania Åseral Solstrand Camping Postboks 102. 4523 Sør-Audnedal Tlf: 38 25 64 37 • Faks: 38 25 92 21 Mobil: 916 18 14 • E-post: solstrand@dfef.17.30 Bibelkveld Velkommen til DFEF i Stavanger www. 1580 Rygge Søndag kl.30 Møte Lørdag kl. Velkommen til DFEF i Bergen! www. Sjekk våre nettsider for nøyaktig møteprogram og nedlasting av møteopptak.00 Høytidsmøte kl 19.00.00 og 19:00 Møte Velkommen til Betania. 19. 19. 12.Bli med på møte ! Betesda Eiken Onsdag kl.no Velkommen Torsdag Fredag Søndag Søndag kl 11. 18. 19.no Velkommen til SION ÅKREHAMN Den Frie Evangeliske Forsamling Møter hver fredag og søndag kl.00 Kveldsåpen kafé en fredag i måneden Velkommen til møtene www. 11.00 – 21.betaniaaseral. 20. 18.00 Ungdomsmøte (annenhver) Søndag kl. 20.no august 2011 37 .00/19.floenkirken.00 Søstermisjon / kl.11.00 one80 (en gang i måneden) Velkommen Annonsér i Det gode budskap! tlf 33 06 54 54 Øvre Vestlia 1. s o l s t r a n d .c a m p i n g .00 Ungdomsmøte Søndag kl.00 one80 tennplugg Torsdag kl.no w w w.00 (kl.00 Musikkøvelse Menighetens kontaktperson: Johannes Wilskog Tlf: 69 26 07 96 • Mobil: 911 76 984 Epost: wilsko@c2i. 19.no Den Frie Evangeliske Forsamling Fløenbakken 57.30 one80 junior annenhver kl. 19. 19.saronakra.

Første kvelden talte Daniel Sjøen. 38 august 2011 OPPHØYDE JESUS: Ungdommen var ikke bare tilskuere til det som skjedde på plattformen. og gledet seg til treffet på lørdagen. Her var det mange som fikk prøvd ut egne grenser. Det er flott å se hvordan unge fra hele landet menger seg sammen. Martinsen elsker å forkynne til ungdom. For å treffe venner fra andre steder i landet.LOVSANG: Daniel Dahl (til høyre) gir alt i lovsangen … o Kult Sommu pa Karmoy Det var opp mot 500 ungdommer som deltok på ungdomstreffene under årets SOMMU. fra Saron. Foruten selve treffene var det lagt opp til sosiale samlinger på Betania Kopervik utover de sene nattetimer. det er nesten blitt slik at mange ungdommer «tvinger» foreldrene sine til å reise på stevet. Gjestetalere var Egil Svartdal (fredagen) og Haakon L. 18 år. Til neste år blir SOMMU arrangert på Solstrand – og planleggingen starter i august. Høydepunktet på Betania: Beat for beat. Ungdom / SOMMU Tekst: Leif Frode Svendsen Foto: Simon Dahl Ungdomstreffene under Sommerstevnet er ofte de møtene hvor det skjer mest. hvor hinderløypa på Blikshavn (Øst Karmøy) var et høydepunkt. På ettermiddagene var det forskjellige aktiviteter. og vennskap dannes fra øst til vest. . Dette året satset arrangørene på en miks av lokale talere. Martinsen (lørdag). Med et friskt budskap traff han hjertene. musikere og sangere. ELSKER UNGDOM: Haakon L. men deltok selv i lovsangen. Ja.

Møteleder . Vigeland (tar ikke gjenvalg) Nye kandidater . hvor de kjente minst en fra tidligere. Gerd Evelyn Mydland.no august 2011 www. september 2011 kl.og Ungdomsråd Omlandsneset 11. Spangereid (tar gjenvalg) . og gikk frimodig inn på forskjellige tema som seksualitet. Mange handlet på det de hørte og søkte forbønn. Cecilie Støle liker tydeligvis ikke det hun ser … Ledere: De fleste lederne på tenåringsleiren er ikke så mye eldre enn tenåringene.00 på Solstrand Camping i Lindesnes kommune. Vedavågen (tar gjenvalg) .no BEKJENTGJØRING AV BURs ÅRSMØTE 2011 BURs årsmøte avholdes fredag den 23. Tenåringsleiren på Solstrand Tekst: Leif Frode Svendsen Foto: Marte Dahl Joakim Skavern talte Guds ord i leiren. 19. Våle (tar ikke gjenvalg) . Andre igjen blir mer trygge i troen og grunnfestet i Guds ord. med forskjellige farger på t-shirtsene. 2 til å undertegne protokollen . 2 referenter . Deltakerne ble delt inn i 10 lag. Inger Mæland. Stian Lauvås. men gjør en fantastisk innsats. Elin Myra. 2 medlemmer til valgkomiteen 7 Orientering om BURs arbeid og planer Valg Følgende personer i styret er på valg . Disse leirene på Solstrand er livsviktige for tenåringene. Christina Huru. her graver han i en ekkel smørje på leit etter en liten dings. alt fra nattmanøver til skiløp over fotballbanen. i august. Lars Barkve. hvor mange tar en beslutning om å følge Jesus. 4516 Mandal Tlf 38 26 16 86 Mob 930 22579 E-post bur@dfef. Saksliste 1 Valg av . 3 styremedlemmer for 2 år . 39 . Det var forskjellige aktiviteter. Her var det alt fra ekle til fysisk krevende oppgaver. Landsbykampen. Han talte lettfattelig og tenåringene grep det han sa. var en stor suksess som fortsetter neste år. Gud Faders kjærlighet og Gud som livredder. Ekkel mat: Nikolai Naglestad gir alt i landsbykampen. Våle . 2 varamedlemmer for 1 år . Anne Karin Gamst.og ungdomsråd Vidar Tjomsland Administrasjonsleder Kontaktinformasjon DFEFs Barne. o o 110 pa tenaringsleir Landsbykampen ble en stor suksess under Tenåringsleiren på Solstrand. Våle (tar ikke gjenvalg) . 2 til tellekorps 2 Godkjenning av saksliste og forretningsorden 3 Godkjenning av årsberetning for 2010 4 Godkjenning av regnskap for 2010 5 Arbeidsprogram for 2012 6 Valg av . med alle aktivitetene. Sølvi Tømmerbakk. Spangereid .dfef-bur. Stavanger 23/9-11 årsmøte kl 19 00 Med vennlig hilsen DFEFs Barne.T-shirts: Her ser vi alle de ti lagene. Hver gruppe vil også få tilsendt innkallelse og sakspapirer i posten.

dfef. Dersom du vil følge med på de enkelte misjonærers hverdag kan du trykke på «liker-knappen» på misjonærens Facebook side. Sommerstevnet er et stort arrangement med mange små og store detaljer som skal på plass for at det skal oppfattes som et helhetlig og godt arrangement. Alle våre misjonærer har fått egne Facebook-profiler som er integrert på nettsiden. Her vil du finne filmer som er relatert til DFEF.og hjemmekontoret sin side vil vi på denne måten rette en stor takk til alle de på Karmøy som var med på gjøre så sommerstevnet og landsmøtet ble planlagt og gjennomført på slik en god måte.og Nytt fra misjo et juli 2011 hjemmekontor Takk til landsmøte.og sommerstevnearrangørene Fra misjons. Det er også opprettet en egen Youtube-kanal som heter DFEFnorge. f 40 august 2011 . Vi vi også spesielt rette en takk til de som deltok i arrangeringen av barnas og ungdommens sommerstevne. ns. Som deltagere opplevde vi at de fleste detaljer var nøye gjennomtenkt og at arrangementet gikk av stabelen uten noen store problem.Gospel: Utsnitt fra Stavanger Gospelchoir under misjonsmøtet på lørdagen. Det er veldig viktig at våre barn og unge trives i disse samlingene slik at hele familien får en god opplevelse ved det å delta på sommerstevnet. Nye net t side De nye nettsidene til DFEF er nå tilgjengelig på www. Her finner du informasjon om det meste av det som rører seg innen DFEFs fellesarbeid.no. Vi opplevde at arrangementet for våre barn og unge på årets sommerstevne fenget både små og store.

Henstilling i år går ut på å betale kr. Totalt for første halvår 2011 er det samlet inn 127.– I juni måned i år kom det inn 17. I mai 2011 kom det inn 22. Begge måneder samlet viser altså en tilbakegang på til sammen 5.– gjennom Misjonskalenderens konto 8220.– mens det i tilsvarende måned i 2010 kom inn 23.270.000. Samlingen blir på Gavelstad hotell i Lågendalen.257. Nærmere informasjon blir sendt ut til forkynnere via epost. – 14.– mot 21.550. Vi tror at denne ordningen på sikt vil bidra til et sterkere engasjement rundt fellesskapet. Delegatordningen på landsmøtet For første gang ble det gjennomført en delegatordning i forbindelse med landsmøtet.–. september Vi minner om de planlagte forkynnerdager i september.og hjemmekontoret på bankkontonummer 8220.–.84123 Forkynnerdager 12.84050.– i tilsvarende måned i fjor.02. Samlingen er for alle forkynnere registrert i DFEF sin adressebok med anbefaling fra DFEF. menighetstilhørig. Vi håper at denne trenden kan snues i det siste halvåret slik at vi kan nå målet på 350.–. august 2011 41 . Økonomisk bidrag til fellesskapet Vi minner menigheter om vedtaket som ble fattet på årets landsmøte vedrørende økonomisk bidrag til fellesskapet.330. Beløpet innbetales til misjons.– pr.650. og at den også vil være med på å gjøre så flere kan være med på de vedtak og avgjørelser som bli fattet. En del av våre menigheter hadde tatt ordningen på alvor og gjennomført behandling av landsmøtesakene i menigheten på forhånd. 350.02. mens det i tilsvarende periode i fjor var samlet inn 140.250. 48 26 -7-7 50 sett din annonse i tlf 33 06 54 54 misjonskalenderen.Misjonskalendere mai og juni 2011 Misjon: Familien Langåker reiser ut til Argentina. Dersom noen har andre erfaringer i forhold til den nye ordningen er det fint om disse blir delt med oss i administrasjonen.000. slik at vi kan forbedre den praktiske gjennomføringen til neste år. Trenden er altså en tilbakegang i innsamlet beløp. Det var knyttet stor spenning til den nye ordningen både i forhold til antall fremmøtte til møtene og til den praktiske gjennomføringen. Vår opplevelse av delegatordningen er at den fungerte etter intensjonen og at flere enn vanlig deltok under landsmøtet. Vi gjør deg synlig og gir budskapet ditt kjøtt på beina! Ring Anne Olaug. og ble bedt for under misjonsmøtet på lørdagen.

celand@dfef.no s leif e Torhjørn Huslige sysler depositum 10 minutter tidligere. så kunne de jo ringe oss.84123 Kontorsekretær Tina Celand Heianveien 83. Var det bare for at du ville teste troen mitt litt? Jeg innser at den vaklet nok noe akkurat da.no Misjons. og det var ikke mulig å legge inn en ny søknad. Et stille sukk gikk opp til Gud: Kunne vi ikke få lov til å bo her? Nesten i samme øyeblikk sier Santa at hun hadde sett en annonse samme dag om et hus som var ledig her.– til utland.detgodebudskap. Portotillegg kr 50. Jeg burde jo ha visst at du hadde kontrollen.celand@dfef. i alle fall for oss.og Hjemmeutvalget Skinneneveien 236 3178 Våle Tlf. hvordan kunne det være mulig? Her trodde vi at du hadde gitt oss huset vi hadde bedt om. En tur til megleren dagen etterpå for å høre om det var noen muligheter for at vi likevel kunne få huset ga ikke positive resultater. Den dagen måtte jeg på et møte i Birmingham.02. men det gjorde ikke ting mye lettere.og Hjemmeutvalgets leder Werner Lidal 5440 Mosterhamn Telefon: 53 42 64 42 Mobil: 994 05 887 E-post: werner.og Hjemmesekretær Bjørn Olsen Grimsrødhøgda 72 1791 Tistedal Telefon: 55591002 Mobil: 99594764 E-post: olsen@dfef. Hus med fire soverom er ikke lett å finne i denne delen av landet. Men hvis det mot all formodning skjedde noe. Vi har lenge visst at vi hadde frist på oss til å flytte i august. På under seks år flytter vi nå inn i hus nummer fire.no Konto: 8220.com . kom vi gjennom et boligområde som så ganske innbydende ut. Abonnementsprisen er kr 550. så kunne vi få det.no Dagliglivets vanlige gjøremål slipper en ikke unna.smakogse. 33 06 54 54 Fax: 33 06 54 55 E-post: mhu@dfef. Hadde vi bare hatt vårt eget så hadde vi slippet alt dette maset! På en kjøretur for å lete etter hus. Kjære Gud. selv ikke som misjonær. Gud. betaling og adresseforandring skal rettes til ekspedisjonen. huset hadde alt vi kunne ønske oss – til og med fikk vi lov til å ha katter der! Så de ringte med en gang til kontoret for å legge inn en søknad. Så flott! Vi må ringe til megleren med en gang! Dette er helt sikkert svaret på våre bønner! Det varte likevel nesten en uke før vi fikk en avtale for å se huset innvending.02. at jeg var både skuffet og sint på deg. og så er det noen som snapper det opp rett foran nesa på oss? Hadde vi misforstått så fullstendig.no Kontakt Tina Celand Tlf. Nå måtte vi bare fortsette med husjakta. eller var det bare våre følelser som hadde kommet i veien? Jeg må innrømme at jeg at var veldig skuffet. Alle henvendelser vedrørende abonnement.lidal@gmail. Det var megleren.no lfs68@mac. Hvis vi fremdeles var interessert i huset. så Santa og Clarissa gikk for å se. Innsendt stoff til bladet må innkomme den 20. 3175 Ramnes Mobil: 938 22 579 E-post: tina.Ekspedisjon Det Gode Budskap Skinneneveien 236 3178 Våle Redaktør Leif Frode Svendsen Kvartnesveien 20 4276 Vedavågen Mobil: 480 03 520 E-post: dgb@dfef.com DGB på nett www. De var så begeistret. i alle fall til neste testen kommer! Misjonær Torleif Sørlie Misjonskalenderens konto 8220. og det var sannelig ikke mye å jakte på.84050 42 august 2011 Misjons. Å være på flyttefot ser ut til å være en vanlig del av livet. Unnskyld da. Den første søkeren kunne av en eller annen grunn ikke ta det. og kanskje litt sint på Gud akkurat da. Vel hjemme igjen fant vi annonsen og kjørte straks tilbake for å se på huset. Men nå er alt bra igjen. Grafisk design www. Som om det var noen sjanser for det! Dagen etter ringte telefonen.– pr/år. 33 06 54 54 Fax: 33 06 54 55 E-post: tina. Depositumet var betalt. i måneden før utgivelse (bladet kommer ut rundt den 15.no Konto 3000 15 47522 Trykk United Press Det gode budskap kommer ut 11 ganger i året. Huset var ikke lenger ledig. i hver måned). Skuffelsen var stor – desverre var det noen som hadde betalt Misjons.

30 Møte Dennis Greenidge Priser for overnatting Kr 590. september Kl. Helga driver Askeladden Ressussenter. september 2011 Bønn og vekkelseskonferanse i Betesda Eiken Talere Dennis Greenidge. september kl.– per pers m/frokost Lørdag 10. 11.10. (se bilder på www. Hans Martin Skagestad og Ole Kristian Iglebæk Lovsang Sean Ballantyne fra London.no august 2011 43 . Katrine Raen Vatne og Lovsangsteamet Torsdag 8. Solfrid Quist Natvig.–11.00 Bønn og lovsang Kl.12. 19. 10. der de har flotte dobbeltrom med høy standard til utleige. 13.30 Undervisning Kl.betaniaaseral. september kl.Dennis Greenidge taler på konferansen 8.19. Hvis ikke er det et stort kjøkken til egen disposisjon. september Kl. Håkon Tolås. askeladdsenter.30 Møte Dennis Greenidge Arrangører Søndag 11.30 Undervisning Kl.– per pers u/frokost Kr 690. Det må være minst 10 stk påmeldte for at det serveres ferdig frokost.no) Ca 5 minutter med bil / 30 minutter å gå fra Betesda.30 Møte Ole Kristian Iglebæk MULIGHET FOR OVERNATTING Hvis du skulle ha behov for overnatting denne helgen kan du ta kontakt med Helga Åkre Nøkland på tlf 41631610.00 Møte i Betania Åseral Dennis Greenidge taler Betania Åseral Betesda Eiken Mer info www.00 Undervisning v/Solfrid Quist Natvig Kl. 19. Fredag 9.

september Fra kl 12.00 Familiemøte Mellom møtene er det aktiviteter for alle aldersgrupper og salg av mat mv. 3178 Våle EN NOR . og har selv mange flotte opplevelser fra leirstedet.00 Omvisning Kl. P b ST Familiekonsert Søndag 4.no www. men ettersendes med opplysning om ny adresse Oven Innvielsesfest Leirsted Tredje og fjerde september (lørdag og søndag) blir det stor innvielsesfest på nye Oven Leirsted. 12.00 Felles bespisning Gruppesamtaler om fremtiden for Oven Kl. Skinneneveien 236. september er det høytidelig åpning av det nye leirstedet for ALLE generasjoner.00 SNOREN KLIPPES: Tidligere i år ble nye Oven Leirsted tatt i bruk for første gang.P LT OR E TO B Ettersendes ikke ved varig adresseforandring. 18.00 Vekkelsesmøte .celand@dfef. Han har vært med helt fra starten på Oven. 16. I selve innvielsesmøtet taler veteranforkynneren Bjarne Staalstrøm. Lørdag 3. I sommer ble den første juniorleiren arrangert på nye Oven Leirsted.no Disse dagene er alle hjertelig velkommen til Oven Leirsted! Programmet Lørdag 3. P. og i forbindelse med den første juniorleiren ble dette markert med «snorklipping». TA PO GE Returadresse: Det gode budskap. september Høytidelig åpning oven leirsted Lørdag 3. 16.detgodebudskap. med snorklipping og festmøte. september Kl. 14. E-post: tina. Kl.00 Innvielsesmøte Kl.