You are on page 1of 6

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia menyenaraikan sebelas anjakan sebagai strategi bagi mencapai lima aspirasi

sistem dan enam aspirasi murid , namun hanya tujuh anjakan yang difikirkan berkait secara langsung pelaksanaannya di
sekolah menengah seperti berikut:

ANJAKAN PPPM
Anjakan 1 :
Anjakan 2 :
Anjakan 3 :
Anjakan 6 :
Anjakan 7 :
Anjakan 9 :
Anjakan 10 :

Menyediakan Kesamarataan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti Bertaraf Antarabangsa
Memastikan Setiap Murid Profisien Dalam Bahasa Malaysia Dan Bahasa Inggeris
Melahirkan Rakyat Malaysia Yang Menghayati Nilai
Mengupaya JPN, PPD Dan Sekolah Untuk Menyediakan Penyelesaian Khusus Berasaskan
Keperluan
Memanfaatkan ICT Bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran Di Malaysia
Bekerjasama dengan Ibubapa, komuniti dan sektor swasta.
Memaksimumkan Keberhasilan Murid Bagi Setiap Ringgit

00 2.50 2.0 0 70.0 0 1.11 Amalan Learning Walk oleh Kepimpinan Sekolah 1.b Pencapaian Murid Dalam Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Gred Purata Sekolah (GPS) % Murid Layak Mendapat Sijil % Murid Memperolehi ‘A’ Semua Mata Pelajaran Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) % Murid AKTIVITI/ PROGRAM PENERAJU ETR 3.50 2.13 Video E-Guru 2.12 Pencerapan Berfokus 1. Meningkatkan Prestasi Akademik Program Peningkatan Akademik 1.00 1.50 2. Mengaplikasi Headcount Akademik 3.00 2.9 Perkhemahan Subjek Kritikal 1.0 0 1.00 2.0 0 91.8 Pair Teaching 1.7 Program Intervensi 1.85 95. SASARAN KERJA Peningkatan prestasi peperiksaan awam SPM dan STPM ANJAKAN PELAN PEMBANGUN AN PENDIDIKAN Anjakan 10 : Memaksimumka n keberhasilan murid bagi setiap ringgit OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI SASARAN PRESTASI TO V 1.0 0 100 PENGURUSAN KURIKULUM 1.10 Audit Total 1.2 Kelas Tambahan – Hujung Minggu 1.5 PdP yang berpusatkan murid 1.4 e-Latihan 1.a Meningkatkan Pencapaian Murid berdasarkan Panduan Pembangunan Pembelajaran Murid (PBS) Gred Purata Sekolah (GPS) % Murid Yang melepasi Tahap Penguasaan Minimum % Murid Memperolehi ‘A’ Semua Mata Pelajaran 1. Kualiti penyemakan hasil kerja murid 4.2.3 Modul Latihan – Kerja Rumah 1.1.BI L 1.6 Program Elite 1.90 60.1 Kelas Tambahan – Lanjutan Petang 1.65 98. Melibatkan ibubapa/ komuniti/ IPTA/IPTS yang berkobelahan mengajar dalam perkhemahan PK Pentadbiran PK Petang Ketua Bidang Ketua Panitia PENCAPAIAN KESELURUHA N TAHUN CATATAN .

0 0 1.30 83. Pencapaian Murid Dalam Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) Gred Purata Sekolah (GPS) % Murid Murid Yang melepasi Tahap Penguasaan Minimum % Murid Memperolehi ‘A’ Semua Mata Pelajaran 3.00 1. Peningkatan prestasi peperiksaan awam SPM dan STPM Anjakan 10 : Memaksimumka n keberhasilan murid bagi setiap ringgit 1.90 60.d Meningkatkan Pencapaian Murid Dalam Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) % Murid Layak Mendapat Sijil PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 6.BI L SASARAN KERJA ANJAKAN PELAN PEMBANGUN AN PENDIDIKAN OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI SASARAN PRESTASI TO ETR V Lulus AKTIVITI/ PROGRAM PENERAJU matapelajaran.2 Mewujudkan mini perpustakaan di setiap kelas 7. 1. Meningkatkan motivasi .4. 5.3. 2 dalam mock test TIMSS dan PISA. keyakinan dan memberikan pengiktirafan kepada murid 6.3 Potret Gemilang 64 Hadiah dan Sijil Pencapaian 7.40 5.0 0 70.0 0 86.1 Kem motivasi 6. Memberi pendedahan awal kepada pelajar-pelajar Ting.50 5.4 Mengadakan kerjasama dengan Perpustakaan Daerah Guru Bimbingan dan Kaunseling Guru Perpustakaan dan Media PENCAPAIAN KESELURUHA N TAHUN CATATAN .00 2. Meningkatkan Budaya Membaca dalam kalangan murid-murid 7.1 Meningkatkan keceriaan bilik sumber/ perpustakaan 7.3 Meningkatkan pelaksanaan program sekolah.2 Hari Anugerah Pembelajaran Cemerlang 6. 7.c.0 0 1.00 2.00 Gred Purata Sekolah (GPS) 1.

0 0 9.e Meningkatkan Pencapaian Murid Dalam peperiksaan Sijil Tinggi Peperiksaan Malaysia (STPM) % Murid Layak Mendapat Sijil % Murid Memperolehi ‘A’ Semua Mata Pelajaran Purata Nilai Gred Kamulatif (PNGK) % Murid Lulus PENERAJU 7. Sains dan Bahasa (Bahasa Melayu/Inggeris) 2.0 0 100 PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL 8.57 100 2.4 Mewujudkan Kelas Kondusif Abad 21 % Murid Lulus 1. Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif 8.3 Membina ABM PK Pentabiran Ketua Bidang Ketua Panitia PK Pentabiran Ketua Bidang Ketua Panitia Pengetua PK Pentadbiran GKMP PENCAPAIAN KESELURUHA N TAHUN CATATAN .6 Sesi Kritikan Buku Pengetua 98.BI L SASARAN KERJA ANJAKAN PELAN PEMBANGUN AN PENDIDIKAN OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI % Murid Memperolehi ‘A’ Semua Mata Pelajaran Purata Nilai Gred Kamulatif (PNGK) SASARAN PRESTASI TO ETR V 2.70 100 10.2 Kajian Tindakan 10.3 Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas 8. AKTIVITI/ PROGRAM 100 100 PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 25.0 0 30.2 Mewujudkan Ruang Informasi 8.1 Frog VLE 10.65 Peningkatan prestasi peperiksaan awam SPM dan STPM Anjakan 10 : Memaksimumka n keberhasilan murid bagi setiap ringgit 1.1 Membina Pondok Bacaan 8.5.50 2.1 Latihan Guru Matematik. Meningkatkan pembudayaan inovasi dalam P&P 10. Meningkatkan kemahiran guru membimbing murid dalam TIMSS dan PISA 9.5 Program Nilam 7.

Meningkatkan kualiti P&P guru.2 Lawatan Penanda Arasan 11.1. Meningkatkan pembudayaan KBAT 11. 13.2 Learning English Together 14. Peningkatan prestasi peperiksaan awam SPM dan STPM Anjakan 10 : Memaksimumka n keberhasilan murid bagi setiap ringgit 1.BI L SASARAN KERJA ANJAKAN PELAN PEMBANGUN AN PENDIDIKAN OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI SASARAN PRESTASI TO ETR V AKTIVITI/ PROGRAM PENERAJU 11.f Meningkatkan keupayaan setiap murid dalam penggunaan ICT (cthnya aplikasi microsoft office 14. Meningkatkan Profisiensi Guru BM dan Guru BI 14.1 Pencerapan P&P 13.1 Bengkel /Latihan PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR 16. Membangunkan PK Pentabiran Ketua Bidang Ketua Panitia PENCAPAIAN KESELURUHA N TAHUN CATATAN .2 Latihan Guru 13.1 Buddy Support System 1.3 Kajian Tindakan 13.5 Profesional Learning Community 14.3 Mentor Mentee 15 Meningkatkan penggunaan Portal dan Perpustakaan Video e-Guru 15.1 Melaksanakan Komuniti Pembelajaran Profesionalisme 11.4 Lesson Study 13. Memantapkan kefahaman guru terhadap Pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 13.3 I-Think 12.

isu sejagat. Melaksanakan aktiviti tema abad 21 cthnya kesedaran alam sekitar. khidmat masyarakat. 19. PENERAJU Pengetua PK Pentadbiran Ketua Panitia PENCAPAIAN KESELURUHA N TAHUN CATATAN . PENGURUSAN KEWANGAN 17.BI L SASARAN KERJA ANJAKAN PELAN PEMBANGUN AN PENDIDIKAN OBJEKTIF PETUNJUK PRESTASI SASARAN PRESTASI TO ETR V AKTIVITI/ PROGRAM program jaringan dan jalinan dengan komuniti. PENGURUSAN KOKURIKULUM 18. literasi kewangan. isu setempat. kesedaran sivik. Memaksimumkan keberkesanan pelaksanaan aktiviti ko akademik. Mengoptimumkan penggunaan PCG Mata Pelajaran mengikut prosedur kewangan.