You are on page 1of 4

ANKETNI UPITNIK ZA UČENIKE

Zahvaljujem se svima koji će ispuniti ovu anketu i time pridonijeti istraživanju koje mi je
potrebno za izradu diplomskog rada.
Anketa je anonimna, te Vas molim da na sva pitanja iskreno odgovorate.Unaprijed hvala! 

SPOL
o Muško
o Žensko

DOB _________

1. Dijete sam rastavljenih roditelja ?
a) Da
b) Ne

2.Moju obitelj čine:
a)
b)
c)
d)

Jedan roditelj
Otac i majka
Otac, majka, braća i sestre
Otac,majka,braća, sestre i ostali članovi obitelji (baka, djed, ujaci, stričevi…)

3.U svojoj obitelji osjećam se sigurno i zadovoljno.
a)
b)
c)
d)

niti malo
ne
da
u potpunosti

4.Bračne odnose svojih roditelja opisali bih kao:

(stavi znak + u jedan od pet stupaca za svaku od tvrdnji) T V R D NJ E U POTPUNOS TI SE UGLAVNOM SE SLAŽEM SLAŽEM 1. NISAM O TOME RAZMIŠLJA O UGLAVNO M SE NE SLAŽEM U POTPUNOS TI SE NE SLAŽEM .Na pojavu neželjenih ponašanja kod djece najveći utjecaj ima: a) obitelj b) vršnjaci c) škola 6. 3. Mnogi roditelji odgajaju svoju djecu onako kako su njih odgajali njihovi roditelji 2. Roditelji najviše utječu na oblikovanje djetetove ličnosti NE ZNAM. a) Da b) Ne I.a) b) c) d) Skladni obiteljski odnosu Česte svađe i sukobi Unatoč rastavi nastoje održavati obiteljske veze Moji roditelji uopće ne komuniciraju tj . Roditelji me nastoje uključiti u obiteljske poslove. Razvijanje radnih navika kod djece utječe na oblikovanje pozitivnih stavova o radu 4.žive u svađi 5. Roditelji novcem i materijalnim dobrima mogu nadoknaditi nedostatak ljubavi. da bih prema svojim mogućnostima mogao dati vlastiti doprinos.

Djeca koja su od strane roditelja često kažnjavana manje su društvena 1 0 . Djeca čiji roditelji pokazuju pretjeranu strogost teže su uklapaju u društvenu sredinu 8. Pravilan odgoj djece pomaže da se izbjegnu neželjene pojave kao što su: . U kojoj mjeri se slažeš sa slijedećim tvrdnjama? 10. Teško su uklapaju u društvo djeca čiji roditelji postavljaju prevelike zahtjeve 9.Probleme u uspostavljanju društvenih odnosa posjeduju djeca čiji roditelji imaju izrazito autoritaran stav 11. Tjelesno kažnjavanje je učinkovito sredstvo u odgoju djeteta 12. Društveno prihvatljivo ponašanje usvaja se kroz interakciju s drugim osobama 7. Odgojni utjecaj obitelji se smanjuje polaskom u školu i većom interakcijom s vršnjacima II. Na izgradnju odnosa s drugima jako utječe odnos dijete-roditelj 6.5.

T V R D NJ E U POTPUNOSTI SE UGLAVNOM SE SLAŽEM NE ZNAM. neodgovorno roditeljstvo 10. prerano stupanje u spolne odnose 5. narkomanija HVALA NA SURADNJI Jelena Radoš . NISAM O TOME RAZMIŠLJAO UGLAVNOM SE NE SLAŽEM SLAŽEM U POTPUNOSTI SE NE SLAŽEM 1. prekidi trudnoće 6. sukobi u braku i u obitelji 8. alkoholizam 12. prerani brakovi 7. smanjena radna sposobnost 4. neodgovorno ponašanje 2. napuštanje djece 11. fizički sukobi 3. rastave brakova 9.