You are on page 1of 15

Bab 4 Haba

4.3

Memahami Haba Pendam Tentu

Fizik Tingkatan 4

suhu bahan adalah malar kerana haba yang diserap tidak menambahkan tenaga kinetik molekul. cecair Cecair dan gas Takat didih Pepejal dan cecair oleh mengatasi daya tarikan antara • Suhu (°C) Takat lebur Pepejal Suhu bilik A B D F E Gas Cecair C 0 Masa (s) mula mengewap. pepejal mula melebur. • Semasa peleburan. • Haba pepejal yang diserap digunakan untuk molekul-molekul pepejal.Bab 4 Haba Memahami Haba Pendam Tentu Lengkung Pemanasan • Pada B. Pada D. Fizik Tingkatan 4 . • Haba yang diserap digunakan untuk mengatasi daya tarikan antara molekul-molekul cecair dan mengatasi tekanan atmosfera semasa cecair bertukar kepada gas. • Semasa pengewapan berlaku. suhu bahan adalah malar kerana tenaga kinetik molekul tidak bertambah.

Fizik Tingkatan 4 .  Haba pendam tentu pelakuran ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg bahan daripada keadaan pepejal kepada cecair pada takat lebur (tiada perubahan suhu).Bab 4 Haba Memahami Haba Pendam Tentu Pelakuran Haba Pendam Tentu Pelakuran Haba Pendam Tentu Pelakuran  Kuantiti haba yang diserap atau dibebaskan pada suhu malar apabila bahan berubah keadaan dipanggil haba pendam.  Contoh • • Haba pendam tentu pelakuran ialah 334000 J kg-1.  Perubahan keadaan pepejal kepada cecair. Ini bererti 334000 J haba diperlukan bagi 1 kg ais untuk melebur sepenuhnya menjadi air iaitu berubah keadaan daripada pepejal kepada cecair pada takat lebur 0°C. daripada Pepejal (haba pendam diserap) Peleburan Cecair  Haba pendam pelakuran ialah haba yang diserap oleh pepejal yang sedang melebur.

Pt Pt   lais m mB  mA  Ais Reostat Bekalan kuasa (transformer) Bikar B Radas B Fizik Tingkatan 4 .Bab 4 Haba Memahami Muatan Haba Tentu Pelakuran Menentukan Muatan Haba Pendam Tentu Pelakuran Ais Pemanas elektrik Suis ditutup Suis pemanas elektrik ditutup (Radas A) : Ais Masa yang diambil = t saat Jisim air terkumpul dalam bikar = mA kg Bikar A Radas A Suis pemanas elektrik dipasang (Radas B) : Kuasa pemanas = P watt Tempoh masa pemanas dipasang = t saat Jisim air terkumpul dalam bikar = mB kg Jisim ais cair disebabkan pemanas. m = (mB – mA) kg Haba pendam tentu pelakuran ais.

Fizik Tingkatan 4 .Bab 4 Haba Memahami Haba Pendam Tentu Haba Haba Pendam Pendam Tentu Tentu Pengewapan Pengewapan Cecair (Pendidihan) haba pendam diserap Gas  Haba pendam pengewapan ialah haba yang diserap oleh cecair yang mendidih.  Contoh Haba pendam tentu pengewapan ialah 2260000 J kg-1.  Haba pendam tentu pengewapan ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg cecair kepada gas atau wap pada takat didih tanpa sebarang perubahan suhu. Ini bermaksud 2260000 J haba diperlukan untuk menukarkan air kepada gas atau wap pada takat didih dengan suhu malar.

lpengewapan  Pt Pt  m m1  m 2 Fizik Tingkatan 4 . m = (m1 – m2) kg Haba pendam tentu pengewapan air.Bab 4 Haba Memahami Haba Pendam Tentu Pengewapan Menentukan Haba Pendam Tentu Pengewapan Air Ke bekalan kuasa Bikar Pemanas rendam Air Penimbang elektronik Kuasa pemanas = P watt Jisim air semasa mula mendidih= m1 kg Jisim air selepas pendidihan selama t saat = m2 kg Jisim air yang berubah kepada stim/wap.

• Haba dalam amaun yang banyak dibebaskan apabila stim di dalam autoklaf terkondensasi. Fizik Tingkatan 4 . Haba yang dibebaskan membunuh bekteria dan mikroorganisma pada alatan perubatan. ia membebaskan haba pendam tentu yang banyak yang kemudiannya diserap oleh makanan.Bab 4 Haba Memahami Haba Pendam Tentu Aplikasi Haba Pendam Tentu Menyimpan ikan dengan ais Menyimpan ikan dengan ais Apabila ais cair. • Ini membolehkan makanan dimasak dengan cepat. ikan menyerap haba pendam tentu ais dalam kuantiti yang banyak untuk mengekalkan kesegaran ikan. Makanan berstim Makanan berstim • Apabila stim terkondensasi. Autoklaf Autoklaf • Autoklaf digunakan untuk mensteril peralatan perubatan di hospital.

Bab 4 Haba Memahami Haba Pendam Tentu Haba Pendam Fizik Tingkatan 4 .

3 HABA PENDAM TENTU Kertas 1 Kertas 2 Kertas 3 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 - - - 1 1 1 1 1 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 - - - - - - - - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 - - - - - - - - Fizik Tingkatan 4 .Bab 4 Haba ANALISIS SOALAN 4.

72 × 102 J B 1.36 × 105 J kg1] A 6.68 × 108 J Fizik Tingkatan 4 .72 × 105 J D 1.68 × 105 J C 6.3 Soalan 2012 – Kertas 1 Berapa banyak haba yang perlu dibekalkan untuk mengubah 500 g blok ais pada 0°C kepada air pada 0°C? [ Haba pendam tentu pelakuran = 3.Bab 4 Haba 4.

3 Soalan 2011 – Kertas 1 Haba pendam tentu pelakuran air ialah haba yang diserap oleh A 1 kg ais semasa melebur tanpa perubahan suhu B 1 m³ ais semasa melebur tanpa perubahan suhu C 1 kg air untuk menaikkan suhu sebanyak 1°C D 1 m³ air untuk menaikkan suhu sebanyak 1°C Fizik Tingkatan 4 .Bab 4 Haba 4.

C dan D. B.3 Soalan 2010 – Kertas 1 Rajah di bawah menunjukkan proses perubahan keadaan jirim.Bab 4 Haba 4. Antara proses A. yang manakah haba pendam pengewapan diserap? Fizik Tingkatan 4 .

Bab 4 Haba 4. Naftalena mula melebur pada masa A t0 B t1 C t2 D t3 Fizik Tingkatan 4 .3 Soalan 2009 – Kertas 1 Rajah di bawah menunjukkan lengkung pemanasan bagi satu sampel naftalena.

Bab 4 Haba 4.3 Soalan 2008 – Kertas 1 Rajah di bawah menunjukkan lengkuk penyejukan suatu bahan. Pada peringkat manakah haba pendam tentu dibebaskan? A VW dan XY B WX dan YZ C VW dan YZ D WX dan XY Fizik Tingkatan 4 .

TAMAT .