You are on page 1of 6

VISOKI NOSAČI - dimenzioniranje

5 < h/l < 1.3 < h/l < 1.4 l .5 h (1.0 h/l ≥ 1.8 – h/l) zF = zS = 0.0 zF = zS = 0. Fsd.F / zF Fsd.F (polje).Određivanje presječnih sila Približan postupak za određivanje glavne sile zatezanja (DAfStb H.0 zF = zS = 0.0 h/l ≥ 1. Krakovi zF.S = MEd.F = MEd.3 h (1.S (oslonac) određenih na bazi teorije vitkih nosača.0 zF = 0.3 h (3-h/l) zF = 0.4 < h/l < 1. 240): Rezultujuće sile zatezanja Fsd mogu se približno odrediti na osnovu momenata savijanja MEd.6 l Preko dva polja ili krajnja polja kontinualnog nosača 0.45 l Unutarnje polje kontinualnog nosača 0.0 h/l ≥ 1. odnosno MEd.S / z S Presjek Odnos h/l Krak unutarnjih sila z Jedno polje 0.9 – h/l) zF = zS = 0. odnosno zS unutarnjih sila su dati u zavisnosti od odnosa h/l istatičkog sistema nosača.

Analogija sa štapnim sistemom (Schleich/Schäfer): .

max = 0.0 × h1 × fcd .max = 0. Čvrstoča na pritisak je ograničena sa vrijednostima: sRd.Dokaz pritisnutih štapova (DIN 1045): Dokaz pritisnutih štapova kroz jednoaksijalno naprezanje.525 × h1 × fcd . a : uticajna (sudjelujuća) širina štapa.za pritisnute štapove koji križaju pukotine sRd.6 × h1 × fcd . Fcd : sila pritiska u betonskim štapovima (+ pritisak).max ovdje je. Maksimalni dozvoljeni napon pritisnutog betona dokazuje se kroz slijedeći uslov: sc = Fcd a ×b £ sRd.max = 0.za pritisnute štapove paralelno sa pukotima sRd. b : širina elemenat.75 × h1 × fcd .za nepopucalu pritisnutu zonu sRd.za naročito nepovoljne slučajeve sa jakim pukotinama .max = 1.

za CCT čvor .max = 1.za CCC čvor .max = 0.Dimenzioniranje čvorova (DIN 1045-1): sRd.75 × h1 × fcd sRd.1× h1 × fcd .

Primjer: .