You are on page 1of 786

-

,
.
IIIIV


- ,
. .2011

615(075.8)
52.81 73
24


( 1-4/18--32-1 09.01.2009 .)
:
. ., . ., . 1., . ., . .,
1. ., . ., ' . .. . 1., . ., . ., . ., . ., . .,
. ., . ., . ., ' . .. . .. , , . , . ., 1. ., . ., . ., . ., . ., . .
:
. . - , , "
";
. . - , ,
. .

.
24 . ., . ., . . . / 2- -
: , 2011. - 784 .
18 978-966-382-324-9

IIIIV
. ,
, , ,
,
.
615(075.8)

5 2 .8 1 7 3

ISBN 978-966-382-324-9

. 2011
, 2011


(- , . . . ).....................12
..................................................................................................... 14
(- , . . . )..............................18

( - , . . . ) ......................................... 23

(- , . . . ) .................................... 32
.......................................................................32
, ..................................................................... 32
, ....................................................................................38
...........45
................................................................................................................... 46
................................................................... 46
............................................................. 49
................................................................................ 53
() ...........................................53
............................ 55
........................................................... 55
..............................................55
() ........................................................56
.........................................................................58
...................................................................................................................59
.................................................................................................. 60
..................................................................................................................... 61
.............................. 63
......................................... 65
....................................................................................65
......................................................................................... 67
............................................................................................................. 68
........................................................... 69
....................................................................................... 70
1. ,
(. . . , . . . )..................................71
1.1. .......................................................................71
1.1.1. ............................................82
1.1.2. ...................................................... 83
1.1.3. ................................................................................... 84
1.2. .........................................................................................86
1.3. ....................................................................................... 88
1.4. ..................................................................................... 88

1.5. ................................................................................................ 88
1.6. .................................................................................90
2. , ............93
2.1. ,
(. II. . )...............................................................................................................94
2.1.1. ........................................................................95
2.1.1.1. , - -
(-, -) ..................................................................................95
2.1.1.2. , -
(-)........................................................................................ 98
2.1.1.3. , -
(-)...................................................................................... 101
2.1.2. ........................................................................ 102
2.1.2.1. , - -
(-, -) .............................................................................. 102
2.1.2.2. , -
(-).....................................................................................103
2.1.2.3. , -
(-).....................................................................................107
2.1.2.3.1. ( )
107
2.1.2.3.2. .............................................................................. 109
2.2. ,
(- ,
. . . , . . . ).......................................................... 111
2.2.1. , ..............................114
2.2.1.1. ..........................................114
2.2.1.1.1. , -.......................................................................... 115
2.2.1.1.2. -............................................................................. 116
2.2.1.1.3. -............................................................................. 117
2.2.1.2. ..................................... 118
2.2.2. , (
)...................................................................................... 119
2.2.2.1. ..............................................................................................119
2.2.2.2. .......................................................................................... 119
2.2.2.2.1. -...........................................................................120
2.2.2.2.2. - ..........................................................................120
2.3. .................................................................................122
2.4. .................................................................................124
2.5. ............................................................................. 124
3. ,

126

3.1.
(. . . ) ..................................................................................................... 126
3.1.1. ..................................................... 132
3.1.2. ................................................. 136
4

3.1.3. , .............................. 140


3.2. ( - ,
. . . , . . . ) ..................................................................... 142
3.2.1. ........................................................................................... 147
3.2.3. .............................................................................................................. 119
3.2.3. ...................................................................... 152
3.3. ( - ,
. . . , . . . ) ...................................................................... 155
3.4.

(- , . . . ,
. . . , . II. . , . . . ) ........................162
3.4.1. ........................................................165
3.4.2. .................................................... 172
3.5. {- ,
. . . , . . . ) ..................................................................... 180
3.5.1. ( )........................................................... 181
3.5.2. ...................................................................................................... 194
3.5.3. .................................................................................. 206
3.6. ,
( . II. . , . . . ) ............................................................210
3.6.1. .................................................................................210
3.6.2. ................................................................................. 213
3.6.3. ..............................................................................................................218
3.6.4. ..................................................................................................... 219
3.6.5. .............................................................................................................220
3.6.6. ..................................................................................................... 221
3.7. (. . . , . . . )
226
3.7.1. ....................................................................226
3.7.2.1 ................................................................ 235
4. , -
( -.

! , . 1. . , . II. . ,
. .., . . . , . . . , . . . , .. . . ) ...237
4.1. , - ..................................... 237
4.1.1. ,
....................................................237
4.1.1.1. ()..........................................................239
4.1.1.2. , ............ 245
4.1.2. (,
.......................................................................247
4.1.2.1. ,
....................................................... 249
4.1.2.1.1. ............................................................................. 249
4.1.2.1.2. ( ).............. 252
4.1.2.1.3. .................................................... 255
4.1.2.2. , ,
-.........................................................................................256
5

4.1.2.3. , .......257
4.1.2.4. ,
()..................................................................................... 258
4.1.2.5. ,
260
4.1.3. ........................................................................262
4.1.3.1. ............................................................................... 264
4.1.3.2. -...................................................................................... 266
4.1.3.3. .......................................................................267
4.1.3.4. ( ).......................... 267
4.1.3.5. ..................................................... 268
4.1.4. ......................................................................... 269
4.1.4.1. .................................................................. 270
4.1.4.2. .......................................................................................................... 270
4.1.4.3. .......................................................................................................... 272
4.1.4.4. ................................................................ 273
4.1.4.5. ,
..............................................................273
4.1.5. ................................................................... 274
4.1.5.1. , - ..................277
4.1.5.2. [-...................................................................................... 278
4.1.5.3. .................................279
4.1.5.4. -.....................................................282
4.1.5.5. .................................................................................... 284
4.1.5.6. -...................................................................................... 285
4.1.5.7. .,-................................... 285
4.1.5.8. .................................................287
4.1.5.9. ..............................................................288
4.1.5.10. ...........................................................288
4.1.5.11. ........................................................................................ 288
4.1.5.12. ............................ 288
4.1.5.13. .................................290
4.1.5.14. ..............................................................291
4.1.6. ............................................................................ 293
4.1.7. ............................................................................. 293
4.2. , .............................297
5. ,
(- , . . . ,
. .. , . .. )............................................................................. 302
5.1. , .......................... 302
5.1.1. ...........................................................................................302
5.1.2. .........................................................................304
5.1.3. ......................................................................... 305
5.1.4. , 309
5.1.4.1. () .................. 310
5.1.4.1.1. ................................................310
5.1.4.1.2. - ......................................................................... 311
5.1.4.1.3. ............................................................311
6

5.1.4.2. , .............................. 312


5.1.4.2.1. ......................................................... 313
5.1.4.2.2. - ........................................... 313
5.1.5. , ............................. 314
6. ,
(. . . , . . . )............................................................................. 316
6.1. .........................................................................................316
6.1.1. , ................... 318
6.1.1.1. .......................................................318
6.1.1.2. ...................................................................................... 320
6.1.2. .....................................................................323
6.1.3. ....................................................................................327
6.1.4. ............................................................................................ 328
6.1.5. .............................................................................. 330
6.1.6. (, )
330
6.1.7.
...................................................................................... 331
6.1.8. ................................................... 332
6.1.9. ...................................................................................... 333
7. ,
{. . . , . . . )................................................................................335
7.1. , ............ 336
7.1.1. , ........336
7.1.2. , ........339
7.2. , .............................................. 340
7.3. , ................................................................ 342
8. ,
{. . . , . . . ) ......................................................................... 343
8.1. , - ....................... 343
8.1.1. , ....................................................... 343
8.1.2. , ..........................346
8.1.2.1. , .....................347
8.1.2.2. , ...................... 348
8.1.2.3. ........................................................................ 351
8.1.2.4. ......................................................................................... 353
8.1.3. , ................................... 355
8.1.4. , .................355
8.1.5. , .................................... 355
8.1.6. .....................................................................
360
8.1.7. ...................................................362
8.1.7.1. ......................................................................... 362
8.1.7.2. .............................................................. 364
8.1.8. , , .............. 365
8.1.9. ,
....................................................................................... 372
7

9. ,
(. . . ) ..............................................................................................................377
9.1. , ................................................ 378
9.1.1. ................................................................................... 378
9.1.2. , .................................................384
9.1.3. ...................................................................................... 384
9.1.4. , ................................................... 385
9.2. , ...............................................385
9.2.1. , ().................385
9.2.2. , () .............. 387
9.2.2.1. ........................................................................ 387
9.2.2.2. .....................................................................389
9.2.3. , .............................................. 391
9.2.3.1. () ........................................................ 391
9.2.3.2. , .......................................392
9.2.4. , .......................... 393
9.3. ...................................................................................................394
9.3.1. .....................................................................................................394
9.3.2. ....................................................................................................... 396
9.3.3. , ......................................... 396
9.3.4. ..............................................................................397
9.3.5. ....................................................................................................................398
10.
{. . . , . . ., . . . )

..................................... 402

10.1. ....................................................................................................402
10.2. ...................................................................... 404
10.3. ....................................................................... 410
10.4. ............................................................................................. 422
11.
(. . . , . . .) ....................................................................425
11.1. ................................................................................................. 425
11.2. ................................................................................................................. 431
11.3. ( )....................................................................431
12.
(.. . , . . . )......................................................................... 434
13.
(. . . , . . . )....................................................................... 441
13.1. , ............... 441
13.1.1. ......................................443
13.1.1.1. ............................................................443
13.1.1.2. .................... 444
13.1.1.3. .........................447
13.1.2. .
.................................................................................. 449
8

13.1.3. ................................... 451


13.1.4. .
..................................................................................... 452
13.1.4.1. ........................................457
13.1.5. ()
............................................................................................... 461
13.1.5.1. :..............................................................................462
13.1.5.2. ........................................................................ 466
13.1.5.3. ........................................................467
13.1.6. ................467
13.1.6.1. .......................... 467
13.1.6.1.1. ......................... 468
13.1.6.1.2. () ..................... 470
13.1.6.1.3. () ...................... 472
13.1.6.2.
................................................................................475
13.1.6.2.1. ........................................................ 477
14.

(- , . . . ) ........................................482
15. ,

(- , . . . , . . . ) ............... 485
15.1. ........................................................................... 487
15.1.1. ............................................................ 490
15.1.2. ..........................................................494
15.2. ..............................................................................501
15.2.1. , .................................................... 505
15.2.1.1. ........................................................................................................ 505
15.2.1.2. .............................................................. 508
15.2.2. ...................................................................517
15.2.3. .................................................................................... 519
16. ( . . . ) ..........................................................522
17.
{ . . . ) .............................................................................................................528
17.1. .......................................................................................................... 528
17.2. ....................................................................................................... 530
17.3. ....................................................................................................... 531
17.4. ......................................................................................................540
17.5. ....................................................................................................542
17.6. ......................................................................................................... 546
18.
( - , . . . ,
. . . , . . . , . 1.1. ,
. . . , . . . ) ........................................................................... 548
9

18.1. ......................................................................548
18.1.1. ........................................................................................ 549
18.1.2. ...............................................................................................................551
18.1.3. ............................................................................................... 552
18.1.4. .................................................................................... 553
18.1.5. ........................................................................................................ 554
18.1.6. ......................................................................................:....555
18.1.7. ................................................................................................................555
18.1.8. ........................................................................................................ 556
18.1.9. ............................................................................................557
18.1.10. ...........................................................................................557
18.1.11. ................................................558
18.1.12. .................................................................................. 559
18.2. ........................................................................................ 562
18.2.1. .....................................................................562
18.2.2. ........................................................ 568
18.2.3. ................................................570
18.2.4. ..................................................... 570
18.2.5. ............................................. 570
18.2.6. ................................................571
18.2.7. ................................................571
18.2.8. ............................................ 571
18.2.9. ..................................................... 572
18.3. . ................................................573
18.3.1. (3- ........................................................................................ 576
18.3.1.1. ........................................................................ 578
18.3.1.2. ....................................................................580
18.3.1.3. ........................................................................................581
18.3.1.4. ................................................................................. 582
18.3.1.5. .......................................................................................583
18.3.1.6. ................................................................................... 583
18.3.1.7. ..............................................................................583
18.3.2. ....................................................................................................585
18.3.3. ()...............................................................................592
18.3.4. ........................................................................................................ 593
18.3.5. ............................................................................................. 594
18.3.6. , .................................................................................. 598
18.3.7. ...........................................................................................................599
18.3.8. ........................................................................................................ 601
18.3.9. ( ).............................................................................603
18.3.10. ..................................................................................................605
18.3.11. ..............................................................................609
18.3.12. ...............................................................................610
18.3.13. ......................................................................................611
18.3.14. ......................................................................................................... 613
18.4. ...........................................................................................................616
10

18.5. ...............................................................................623
18.6. ..................................................................................629
18.7. .............................637
18.7.1. ..................................................................................................637
18.7.2. .........................................................................................639
18.7.3. ....................................................................................................642
18.7.4.
:.................................................................................... 643
18.7.5. ..........................................................................................645
18.7.6. ............................................................................................. 645
18.7.7. .................................................................................................646
18.8. ......................................................................... 648
18.9. .....................................................................651
18.10. .............................................................................. 657
18.11. ............................................................................ 658
19. ()
(. . . ) .............................................................................................................665
19.1. ..................................................................................... 667
19.1.1. ................................................................................667
19.1.2. ....................................................................................................670
19.2. ..........................................................................................................672
19.2.1. ..............................................................................672
19.2.2. ........................................... 673
19.2.3. ................................. 674
19.3. ................................................................. 674
20.
(. . . ) .............................................................................................................677
21.
(. . . , . . . ) ....................................................................691
22. (- ,
. . . , . . . ) ..........................................................................................698
...................................................................................................................................... 746
..................................................................................................................................761
............................................................................................................762
..............................................................................................................771

11


,
,

. :
1.
( ) (),
().
2. , - -
(

).
3.
.
,
, "
- - .


.
, - ,
' . :
- -
; -
; .

- , , , , , , ,
. ,
,
.
, - ,
.

12

,
,
.

,
- .
,
,
; ,
, (, ,
), ;
.

, .

IIIIV .

( 25.03.2009 .
\ 333) ( 17.03.2009 .
\ 173).

,
.
/. .
- ,

13

A P U D -

Amine Precursor Uptake and Decarboxylation (


)

AS

AT

AUC

area under curve ( " - ")

NK-

()

NO

AT

II

'

-6-

-6-

14

--

11

-- ()

--


15

- + -

--

16

11 11

'

'

17

,

( . pharmakon - , , logos - ) - ,

. . .
: -
, - , ,
, , , .
-
,
(, , , ,
), ,
- ,
.
, ,
( ) .

- , ,
, , , .
()
.
- - ,
, , :
, , , , , .

, , ,
. ,
, .
- .
-
,
.
, .
-
, ,
. ,
(, ,
, )
18

. , , , ()
, .

Dosa sola facit venenum (
), XVI .,
.
: (),
.
()
,
,

.

,
.
, , , -, ,
.
,
.

.

1.
- - (, , ),
.
,

,

,
.
-, ,
, ,
, .

.


() .
1 ( , ),
.

19

(. . .
. . , . . , . . , . . , . . , . . ), (. . , . . , . . , . . , . . , I. II. , . . , . . , . . ,
. . , . . , . . , . . , . . , . .
, . . ) .
,
.

, GLP (good laboratory practicy).

.
.

: -,
( , , , );
( );
; - (, ,
); ; ; .

, , .

,
, ( ,
.).

, - (
. screen - ) .
,
, , ,
(
) .
(
. -) .
- ,
" " .
(
1,
1 ( )
, .

20

) ()
. , , , ,
,

.
.
.
,
. . . ,
. . , . . , . . , . . , . . .

. ,
.
( ) ( . - ), ,
.
, .
. ,
, 2 5-30 % .
,
.
(,
).
, .

(, ,
), .
, , ,
,
. , ,
. .

, . ( )
.
.
, .
: 60- ,
, ().
- , - . ,
21

. , , ,
( . geron - iatreia - )
, ,
( 24
4 ); (
); (
,
, ,
,
).

.

,

1 , .
.
, (
, - .)
, -
. ,
,
,
.
( . pharmacon - , , ; therapeia -
) -
, ,
, ,
.
( , ),
(, ).
XX . . (
. phytos - )
. (. toxicon - , logos - )

.
, ,
.

1 ,
.

22


, .
, .
, .
, , (
100-45 . ) (, ,
), (
, ). ,
.
( ) .
, , ,
' , .
, ,
.
,
. , ,
, .

. .
, ,
1873 .
XVII . .. 110 250 874
, , (, , , ,
, , , , , , - ,
.). , , ;
- , , , , , ,
, ; -
. , , , .
(
), . 21-
170
: , , , , , .
, .

( ) - - .
: ,
. ,
, IXIII . .., .
1000 , (,
, , , , , , ), (,
, , ). ,
. ,
23

- ; - ; ,
- , -- .
; .
( , ,
, ),
, .
.
.
( - . ..), (, VI . ..),
(X IVI . ..)
. ;
, , ,
, , , , , ,
, , , , , .
( -, XI V . ..),
365 .
1000 .
, , , , ,
, , .
.

, ( ),
(,
- ),
(1200 ).
.
, ()
.
,
.

, (. 460
377 . ..).
, : , ,
.
. ,
,
.
,
( 130-200 . ..). ,
(, , ,
.), .
, , ,
24

, , , , .
.
, . .. , : ...
. Materia medica
500 , ,
. (
) .
.
, (476 p.),
, .

, , , , .
.

. V III .
.
- () -. (980-1037)
, .
. ,
(
, , )
,
.
810 , , , .
- (973
. 1050) , 1000
. , ,
, .
, , ,
.
,
. -
, , , , , , .
,
, , .
,
, - , , ,
, , , .
-
. 1073 1076 pp.
25

.
.

, , .
(1263 .),
.
.
- - . ,
, - (XI - XII .)
(
).
, ,
: (), (, ),
(, ), ( ),
. ,
. (
). ,
- . 40 .

--- (1493
1541), ( - -
).
. -,
: , , , .). -,
:
, , - . -,
,
: - , .
- .
,
.
XVIII .
. . -, - . ,
, .
- .
XIX . ,
,
. :
, , , .
, (1846) (1847) .

- . . (1785-1858). 1847 .
26

. (1820-1879) ( )
,
, , .
.
,
0 . . (1822-1891) 1858 .
-
. . . .
(1830-1870) 1861 .
, .

. . (1824-1884), . . (1830-1916), . . (1852-1919).
1886-1890 .
. . . . (1849-1936),
, , , ,
, , , , .
-
, ,
1. . ,
:
... . ,
, , . ,
, , ,
.
. ,
, .
. . (1865-1924),
, , .
. . . - . . (1893-1949),
. . (1882-1942), . . (1884-1953), . . (1892
1981 ) . . . (1903-1986) - .
. . (1866-1942),
, . . (1867-1951) -

, , . . (1881-1039) . . (1879-1959),

.
XIX .
.
- . - .
27

: , ,
.
.
.
. (1838-1921),
, ,
.
XIX - XX .
, , ,
.
. .
(1805-1890), . . (1812-1897), . . (1832-1929), . . (1827-1892), . . (1850-1914), . . (1864-1929), . .
(1906-1997)
. . .
1841 . 1868
1870 . . . (1836-1870),
- .
.
,
,
. ,
- ,
. . . ,
, ,
.
. . . . , . . . (1881),
. .
1898 . . . .
. 1908 . . .

. ,
.
1925 .
. . (1884-1953), . . ,
. 1944 1971 . . . (1894-1974),
. . .
, ,
, .
, , , , .
.
28

. .
, , .
V 1902 .
. . (1864-1916),
. 1920 1928 . . . (18671929), 1928 1958 . - . . (1890-1958).
, ,
. . . (1919-1985), 1960
1985 ., ,
, , .

, ,
, ,
(. , 1860-1902; . , 1865-1920; . . ,
1905-1957; . . , 1901-1972; . . , 1923-2002).
. .
(), . . (),
. , ,
.
- - ,
, ( . . , 1899-1968),
- (. . , 1898
1970), (. . , 1935-1998) , (.
, 1924-2005) - , ,
(. X. ) - .

-, , ,
(, ,
).

, , ,
, (. . ,
1894-1969, . . , 1828-1998,1. . , 1935-2006).
-
. 1934 . - ,
( 1992 . ) -
. (,
), (. . ,
. . , . . .).
- (
), . . , . . ,
(. . ).
29

XX . .
, - .
. , 1909 .
. (
), (), , . .
.
. XX .
, ,
, , .

,
. ,
. . ,
, .
, .
.
- , ,
, , , , .
,
.
, , -, , , ,
() , - .

.

.
.
, , , , .
.
,
(, , , ).
XVIII .
, , , , , ,
.

- - ,
,
, .
, , ,
, - , -

30

-. ,
- . .
, .
XVIII .
. .
80- XVIII . .
. . (1757-1804) .
XX . .
, ,
.
. . , . . , . . , . . , . . (
), . . () .
, ,
.
,
(. . , . . , . . , . . , . . ,
. . , . . , . . , . . ).


.
- , ,
.

.
(.: , ) -
, ,


( -
).
-
(, , , ).
-
, .
(.: ) -
, ,
,
.
2 : .

31


, ,
, .

( , .).
.
: , ,
-, - ,
, (), (
), .
, -
,
. ,


(, , ).
,
. :
( ), (),
(), (), (
), () ().
()
().

33

, - , -
. ( , ,
, , )
, . ,
,
. ,
.
,
.
.
, , ,
- . ,
(, , , )
. , .
,
, - -,
.
(), ()
().
.

: , , ,
. (, , ).
,
. , ,
- ,
, .
, .
.
(,
) (9 0 -9 5 %) (5 0 -8 0 %); ,
(2 -5 %) () .
, - , .
, ,
. ()
()
, () .
, ,
, , ,
( ).
-
, ,
34

, ,
, ,
.
, (0,1-100 )
, . , ,
.
- ,
. .

, .
.
, - -
- , ,
.
, , , ,
. , (, )
,
.
(, ).
. , : ,
, .
- ( ,
,
).
. ,
,
-
.

, ,
() - , .
.


,
. ,

.
. ,
, .
. , (,
), () ( ),
,
35

- (%,
1:100 1:1000
(10,0-500 ).

,
, ,
.

,

.

,
.


.
. 1.1.
.
:
- ,
- ( ); - (
); - , 8 -
- (S -)
( , ); -

( )
(, 1.1).

: , , .
(), . ,
: ,
(DL-0), ( 50 %
), (
99 % ).
.
1 (, 1 /, 1 /).
,
( 1 2) ( ). ,
(, , ),
(
). (, )
.
(dosis pro dosi) - .
( dosis pro die).
- (dosispro cursu).
, , ().
, ()
, (). (dosis
36

therapeutica minima) - , ,
(. 1.2).

{sis therapeutica media), . ,
(dosis therapeutica maxima), (dosis
therapeutica pro dosi maxima). , ( dosis pro die
maxima). (Venena, ) (, )
.
( ). ,
. ,
, (dosis toxica minima).
, , ,
( dosis letalis).
(. 1.3).

. 1.2. ,

. 1.3.

37


. ,
,

.
,
, () (
).
. , ,
, ,
. ,
:
,
. ,

9 :1 .
, .
, ,
. , ,
.
,
, ,
.
,
. ,
,
(
).
,
,
.
,

.
: , , ,
. ,
. , ,
.
.
, () ,
.
38

: 2 , ;
, , , , , .
. (
) ; 1
.
.
.
. ,
(, -
),
(', ). , , ,
, , , , .

, .
,
( ) ( ).

:
1. - , 2 - 3
.
, .
: (), (, , , .),
(, , ).
2. - , 3 10
,
.
.
- , . (, , ), (, ),
(, , ), (
), , .
- ,
. , (, , , ), , - (, ),
, , , ,
.
,
. , .
39


.
: (, ),
(, ), (, ), (, ), (, ,
, , ),
(, ), (, ), (, ), (, , ,
, , ), ,
, .
. ,
.
3.
- ,
III - .

, .
,
. ,
, (3- (, , , ), , , , , (, ), .
.
, , .
, , ,
(, ).
. , ,
,
. ,
. .
, ,
.
,
.
, ,
. .
, .

( ).
24 ( 4-
) - .
! , ,
,
40

,
. ,
1/20 .
,
:

X = D -----------
+\2

X =D

20

X - ; D - ; - .

. ,
, '/ 3' / 2 60 .
(, ,
) .
. ( )
, ,
( ). ,
,
, ( ).

, ,
( - ), ( , .).
,
, .
.
, .
, , ,
, ,
.
,
( . xenos - , bios - ),
() , ( .
idios - , synkrasis - ) .
.
. , -
.
. , .
41: , , (
), , , , (
, ), .
,
.
, , ,
, .
.

. () , .
() ,
.
- .
(:, , . - ) -
,
, . -
()
, .
, (
, ),
. ,
.
( ) ,
.
,
, (
. , - , - ).
:
; 2 -3 ,
2 0 -3 0 ., .
,
.
, , ,
. . -

.

. , ,
42

. -
,
.

.
.
.
( ) .
, -
, ,
,
,
, .
.
. - ,

, ( . - , , -
), , ,
, .
, , : - ( , ); (, );
( ); ; (
, , ); , (
, , ); , (, ),
.
.
.
,
- ,
1,
, ;
- ,
. ,
,
, .
.
,
. .
, , ,
.

1 , .

43

, . ()1,
,
, .
,
: , , , ,
.
. ,
(, ) ,
. ,
.
. (. - )
( )
( ).

, 2.
(, ),
, , .
.
,
. .

. , ,
.
,
(, ,
).
(
). .
()
() .
, .

. , ,
, .
( . 5 - )
( ) .
, ,
, .

1 . - ; : , .
2 . - , .

44, " - ",
.
(, , ,
, , ,
, - )
. -
.
, , .
,
,
, .
(, ) ,
.
,
- .

. ,
-
, ,
.
,
, ,
.
, , ,
. ,
, , ,
, ,
.


.
,
. () -
20-28 .
,

. - . ,
( - ,
- ). , ,
45

, .
(, , )
, , .
, 2 , - .
15-17 ,
18-20 . 7 ,
14-16 , 19 6 -7 .
, ,
, .
, .
, , ,
.

.
().
.


( . pharmakon - , , , kinetikos - ,
) - , ( ),
(), , ()
, (, ) ,
.

, ,
.
- ,
, - .

- , ,
. ""
.
, ,
.
, ,
: , , , , , .
,
: , , , .
46( .) ( (1).
( () - .
.
, , ,
/, /, / %.
, , -, - , .
- ,
.
, , .

- .
(V ,) ( ) -
, ()
, (
- / ).


. , ,
, ,
- .
,
. , , -
( , ,
), , , ,
( , , - ,
).

, ( ,
) . , ,
( )
. ,
,
.
,
. ,
, .
.

.
47

" - " (a re a u n d e r c u rv e , A U C ) .
A U G ( )
, .
(F) ,
, ,
. %.
,
, ,
.
100 %
- %.
( ) -
,
, .
,
.
-
, , ,
, , .
- , ("
") ; ( /
., /.). ( ,) .
- , , ( ) -
,
, , 50 %. ,
50 % ,
- 75 %, - 90 %.
(Kd) -
. 1, .

.
1. () .
2. .
3. -
.
4. , .
5. () -
()
, .
6. (, )
.
48


(, ,
) .

, .
,
.

. ( ) ( )
, ,
,
.
(), , ,
.
.
.
.

.
, .
.

,
3 5-45 .

.
.
. ,
, ,
, .
. , ,
( , )
, .
.
. .
, , ,
, .
, , ,
, .
( , ),
49

,
( ).
, ( )
,
, ,
.
( 200 ).

. ( ) , ,
(, ) .

, , .
(
), .
, , (
).
( ) (
) ( - 50-100 ).
,
,
(, , ).
,
, , .

, ,
(, , ), (, , , ).
( ).
-

.

.
( ,
), (, , ),
, () .

() ,
, ,
, . ,
.
, , ,
50

, ,
.
,
(),
( ) ( )
() .

. ,
,
.
. ,
, ,
.
(, )
. ,
,
.
,
,
(, , ).
(,
- ).
.
, ,
. ,
(, ).

: , , , , , , , , .
(,

), .
.
,
.
( )
,
. , , ,
.
,
,
51

,
.
;
(
), ,
().
,
. ( ),
(, , .),
. ,
10-15 1 . ;
- 80-100 1 .
, , (0,9 %)
5 % . (,
40 % ), ,
.
( 3 -5 .)
(. - ).
.

.
.
( ).
, , .
, ,
- , , . , ,
.
,
(, ),
( ).
:
1. (
).
2. ( / ).
3. , (
, ).
4. (
).
:
1. .
2. , .
52

3. .
4. .
.

( ) .
,
, .

.
. ,
. . ,
,
, .
() .
: ,
, , () .

, , , , ,
. ., .

, .
()
-
.
.

() ,
.
,
. : ,
, , , .

- .
.

( )
, .
( ) . 53

, .
, ,
.
(, ),
(), ( ).

, .
-
. ,
,
.
, , ,
.
( 12)
- ( ).
. ,

.
1 1, , ( +, ),
(, ).
.
-
. :
1. (
).
2.
(-).
3. .

+, +, , ,
, .
( - , , - ) -
, ()
() ,
.
( 750 ),
.
-

.
, .
1 1 ( ) = 1 10'9

54

'
,
.
:
1. +
. ,
,
, - , .
2. ()

(,
).
3. :
. , (, ),
, .

.

. ,
( , , ), ,
, , -, .
(
50 %),
. .
(),
().
. , ,
, .
,
.
'

: , , ,
.
.
.

.
55

( ),
.
, , .
,
.
. , ,
. ,
, , .
, ,
(, , ).

,
. (
400) , ( 1000 )
.
, ,
.

, () ,
( 3 2 -3 5 ),
( , , ,
) .
,
(, ).
( )
:

.
(-, ) , ,
, , (),
. , ,
. , -

. .
, . , ,
.
, .
, (),
, -
( ), 56

, , .
, .
3 :
1. .
2. .
3. ( )
.


- .

- , . -450,
, , . .
,
(
), ,
.

. ,
, , , .,

-450
. ,

.
-450: , , , , , ,
, ,
.
, -450.
-450 (, ,
), , , , , .
, ,
, ,
.
6 -8 .
.

:
1. (, ).
57

2. ( ).
3. .
() --
( ).
' ()
() - ,
(
), , , , .
().
.
:
1. .
- . ()
, ,
, , .
2. .
- , , - .
3. -- ,
, .

(
) ( ) : ,
, , , , ,
( ) .
(
) .
.
, , ,
, ,
. (, )
,
.

.
,
.
.
, (-),
58

( ) .
( , ) ( ) .

. , ,
.
,
. : (
), .

(, , .)
. , ,
, .
, ( 6 ,4 -7 )
( 7,4),
.
, .


(. - , , ; - )
.
- , -
. -
,
. ()
() .

, ,
, .

. .

, .
- --,
- , ,
( 0.2 ).

, , , !
- -> 0,3 .
-
,
59

.
.
. . -
.
,
.
, , ,
.
,
--, , ,
. , ,
, , . ,
,
.
, ,
.

( ) .
,
. ,
, , , , .
(, ).

. . ,
, - -. ,
-. ,
. ()
. ,
.
, .
. ,

.
,
( )
,
. ,
, .
,
, , .
60

( )
( ). ,
(,
, ).
- . ,
, -
. , . .
'
. ,
( 90 %), , ,
, .
() - ,
. , ( )
, ( ).
.
.
, , .
, .
(, ), ()
. , ,
.
,
. , .
, - ; ,
, , , ,
, .

:
, , ,
, ", ,
. , ,
- ( ).
- 7 .
1. -
, , , ,
, , , , (, , .), (, , ),
- ,
( ), , .
, ,
, , , ,
, , , .
61

2. ,
.
. (

).

, ,
, - , ,
, .
(, ,
), :
(, , ),
, .
3. (
!, ,
, , ,
).
, , , .
4. , . .
.
,
.
5. ,
, , ,
, , , . ,
- (, , .)
. !
.

, .
(,
, ).
(, .)
,

- .

.
6. , :
, , , .
,
, - . .,-
62

(, ) ,
.
7. , - (
, )
. , ( ,
, )

.
, - ,
. , ,
, . , ,
, .

.
7 0-80 %
.
:
1. ( ),
.
2. , ,
per os, '.
3.
,
.

-
.
4. -
.
.
5. ,
,
, ,
.
6.
. , .


, , .
,
63

. -, .
, ,
, -
.
, .
( )
, . :
, - , - .
.
, .

, . ,

, , , ,
, , ,
, .
, , :
, ,
, ,
. " - " ,
, .
, " - " ,
.
(),
, , , .
" (, , ).
" - " (, ,
) , (
, , ),
.
- () .
" - " , -
. " - " ,
, ,

.

.
" > " ,
50 % . ,
(-0).
64

,
(7):

- ,

- ,

, ) - , 50 % .
, .

() ,
. , ,
.


(, , , , , ),
. (, .),
. , ,
. ,
, ,
.
,
, ,
, .
, , ,
, .

, . , ,
,
,
- .

,
.
, , ,
.
, ,
, , ,
, - , , ,
65

() .

, .

. ,
, , (
, ) .
.
, . (, , )
, .
,
( . synergos - ; syn - , ergo - ).
.
, ( . additio - ) .
, , , () -1 ,
:
( + ) = () + ( ), 1/2 + 1/2 = 1
,
(, ;
).

, ( . potentiate ), :
( + ) < () + ( ), 1/2 + 1/2 > 1
,
, .
, ,
(), .
, ,
.
. ,
.
,
.
( )
, ( . anti -
, agon - , ). (, .,) + (, ) < 1.

, .
66

, ().

. -
, .
,
. - (
. antidotos - -) .
, .

, . , , .
,
(),
( ).
, (
, ), .
.
,
(, ).
,
.
- ( . alios - , stereos - ).

, . ,
,
(, .)
, ,
2-.
, ,
.
() .


(;incompatibilitas
medicamentorum). , !
. .
.
, .
,
.
, .
.
67

,
, ,
.
, , , . (, ).
, ,
( ). ,
.
, ,
-
, - .
, (,
,
-: , - ), (,

);
, ,
- .

.


,
.
( . sanus - , . genesis - , )
.
,
,
.
.
,
. ( . aitia - , tropos -
) , .
(
).
, . ,
,
( ).
.
(, , .) .
( ).
,
68

. (. palliatij -
. pallio - , ) .

. .
,.
, .

(,
- ).
,
, ,
, . ,
( ),
, , ( ),
( ).
.
,
. ( . polus - , pragma - )
.

. ,
.
.

-
, . ( )
:
1. , , -, - ,
.
7 .
2. ( , , , pH,
.), .
3. ( , , , , , , ), .
4. ,
.
5. ( )

(, .),
.
69

, () ,
:
1. ,
: ) ;
) ; ) ; ) ; ) .
2. , : ) ;
) ; ) ; ) ; ) .

: ,
, , , .

1.1.
.
.
, Erythroxylon Coca
.
XIX . ,
1845 p. F. Rynd
. , 1855 .
Goedcke coca
.
. . , 1879 . ,
. Carl Koller (1884 .)
()
. W. . Burke
. William Halsted (1884 .) 71

me , a James Corning
(1885 .)
. 1899 . A. Bier
. Heinrich Braun (1901 .)
()
.
,
.
. . , . . , . . , . . -, . .
.
, ,
- , .
1904 . Alfred Einhorn
(Procaine, Novocaine),
, ( 1905 p.).
1943 p. Nils Lofgren (Lidocaine, Xylocaine) -
,
, 1948 . 1940-1950
, , 90- .
1979 .

. 1983 p. G. Albright
(US FDA) 49 , , 21
.
- , (1970-1980 pp.)
(1985 p.). ,
, .
( , ) (
. an - esthesis - ) -
,

, , .
:
1. .
2. ( .)
.
3. .
4. .
5. .
72

1.1.

. .

. .

. .

. .

. . -

73

.
( ),
: ,
(. 1.1).

. 1.1.

.
,
, ,
(. 1.2). ,
. '
( ) ( ).

,
)


.
)

V
N1-1
.


)
.

. 1.2.

-

74

1.1.


. ,
.

, .
.
, ( ), , ,
.
.
,
. , .
. ,
. ,
,
. ,
. . 5,0-6,0
, ,
.
.

, .
.

, .
,
. , , ,
,
. , ,
,
,
.
, , .
,
,
. , ,
.
.

,
.
75


.
,

( ) - ( ).
,
.
.
, , ,
- .
, ,
, ,
,
, . (
)
: > > >
> .
()
,
( ), .
, , (), .
. ,

3 .

50 %.
(), , ,
. ,
, ,
( ).
.
.
. , , ,
, .
, ,
, .
: .
.
.
, .
,
. , .
76

1.1.

, (),
(), - .

. : > > .
. ,
1,8
6 .

. (, )
,
.
.
,
,
.
. ,
, ,
()
. ,
. ,
, . ,
,
, .
.

,
. ()

.
()
.


.
, ,
. ,

, ,
.
77

. ,
,
.
, ,
;
, ,
-, ,
, .

.
,
. - , -, - .
:
, , -
- .
,
, .
,
, .
- ,
, , .
,
- ,

, , , .

,
, . ,
,
- .
(, )
- -.

- . ,
,
.
.
.
1.
, ( ,
, ) -
.
, , , , , , .

1.1.

2. ,
, .
( , , , , )
( ).
:
) () ,
(
) . ,
, ();
) () ,

, ,
.

. 20 % 60 %
.
3. ( , ,
, , ) -
.
, .
( ) .

.
,
.

, (. . ).
1.1

3,5

1,9

0,1

0,4

3 -3 ,5

2 ,5 -3 ,5

1,2-1,4

0,5

2 -4

2 -3

1,5 -2

0,5

3 -5

3 -5

3,5

. .
79

.
:
- ( ,
, , , - );
- , (
);
- (,
, , );
- ;
- ().
. ,
, (, ),
,
(
).
, ,
,
.
. - . -
.
- .
-
(, , ).
(),
- .
, , - .
. - .
, ,
. ,
, '.
.
, , 5 % -
, .
.
.

.
.
.

1.1.

. ,
.
.
.
, -

.

( ) , ( - ), .

( 1 %).
.
,
. .
, -
,
- ,
. ,
, . - ,
, (
-
- ).
.
. : , ,
, , , , .
,
.
. -
.
: - , ,
, .
.
. :
, .
, .
: 4 -7 ,
. .
, .
.

,
.
81

, - -.
, , -
, -
.
" .
-
, .
,
, .

.
.
:
- ;
- , -, , ;
- ;
- ;
- ;
- , ;
- ;
- ;
- .
1.1.1.
- , .
.
,
( , ).
, ,
.
1 . , .
.
, .

.
( ) ,
.
,
, , ,
.
, , .
82

1.1.

(
), , , . ,
.
.
, -
.
. .
()
.
1.1.2.

-
. ,
, , , , .
() -
, ( ,
).
, , ,
, ,
(, ),
, -
, ( ).
, , .
()
, 30-60 .
. -
,
( )
.

:
( ), , '
, , ,
, ( ) .
.
, ,
, .

. ,
, ,
83

, , , ,
, , , , , .
,
. , ,
, , .
() 10
, 2 -5 .
, .

, . ,
.
.
, .
1.1.3.
,
, . 4 , 2
, .
.
, .
, .
- , ,
, (),

. , , ,
, , .
(,
, , ),
, ,
, .
: , , , , , ,
, , .
( ).
.
2 -3 ,
. , (2 -4 ) .

- , , .
, ,
( ).

1.1.

, , ,
, , .
() , 6 -1 6 , 7 -1 8 .
, .
.
, , (
) . 5,5 ,
8-12 .
, ,
, , , .
.
() . 1 -2 , 1 -3 .
,
. , -. .
.
- ,

. , ,
() .
: , , , , ,
, , , , .

.
",
",

0,3 ; ,
- 1-10 % , , ;
-0 ,0 5 -0 ,1

10 % -

2 10 2 % , 2
10 % ; 2 % .

- 1000
0,25 % 500 0,5 % ;
- 50 2 % ;
- 20 2 %
( 5 % ), -
0,05-0,1 3 -4 ,
0,002 1
0,08
0,04 - 0,4 (4 10 %
), 3 0 ,2-0,4
(2-4 10 % )

85

; 1, 2. 5, 10,
20 0.25 0 ,5 % 1. 2. 5 .1 0
1 -2 % ; 200 400
0 .2 5 -0 ,5 % ; 5
10 %; (0,1 ).

0,25-0,5 % ;
- 1 -2 % ; - 2 % (2 0 -2 5 );
- 5 % (2 -3 )

2 4 % .


0 .5 -2 ,5 1 -2 % ;
- 0 .5 -3 ,5 4 %

4 0,5 % ;
20 0 .2 5 -0 ,5 %

- ;
-

1.2.
(, ) -
, () ,
. -
, .
.
: ( , , , , )
- ( ).
- ,
, , .
(),
(), () .
,
.
,
, ,
. : ,
, .
, .
II - ,
, .
, ,
, , ,
. : ,
, - , , .
86

1.2.

,
, . -
,
; ,
, . ,
.
: ,
, , ,
, . (
), , , , ,
, , , , ,
-, , ,
, , , ,
, , - , , .
: (, ),
- , , ,
.
- , .

, ,
. , ,
, ,
, - ,
, .
, , ,
, , .
, ,
, , , , ! , , - , .
- ,
, , .
,
, , .
, ,
, .
: ,
, .
: .
(, )
(, ),
; , .
87

1.3.
- ,
.
, .
,
.

,
, , , , .
() , . ,
( , , , ).
.
.
: , , ,
, , .

1.4. '
,

. . ,
, , , ,
, , .
( , ) ,
;
, .

1.5. '
,
( , ) , ,
. ,
,
, ,
() . ,
,
. , ,
. ,
.

1.5. '

. ,
.
:
.
( , , ,
, ).
, , ,
.
(, ), .
(, ,
) , ( ),
( ),
.
(. ).
.
(, , )
, , .

. ,
, , , ,
, , , ,
, ,
, , ^, ,
. ,
, .
, ( ,
, .)
.

.
,
,
.
, - ,
- . , ,
. , ,
( , , ,
, ).

.
, .

- ( ,
).
1-2 % ,
, 3 -1 0 % . 0,5 %
(
, ).
(, , , )
, .

(, , , ', , , , ),
(
- -, - ).

1.6.
,
. ,
, (
, ). ,

, ,
.
:
1. ,
, , ,
.
2. . , ,
,
,
, , ,
. ,
,
, ((3-, , -2-),
( , , ), - , , , .
,
,
. ,
, .
90

1.6.

3. .
.
, .
4. . , ,
.
5. ,
.
.
.
- ,
. - (-). , ,
(40 ),
, , .
, ,
.
. ,
,
.
,
, .
( ).
, () ,
.
, ,
.
, ,

. ( , , ),
, , , .
.
: -, -,
, .
, ,
( ).
, ,
, .
.

, , .
, (VII, ), 91

.
- ,
, .
: , , , , , ,
. - ,
, .

. , ,
, , .
", , , ,
.


1 -2 % ;
0 ,5 -1 %


Dec. cort. Q uercus

2 0 ,0 -2 0 0


Inf. fol. Salviae

2 0 ,0 -2 0 0


Inf. herbae H yperici

2 0 ,0 -2 0 0 , 50,0 - 200


Oleum Tereblnthinae rectifi catum

50 ;
20 %, 40 %


M entholum

24 % -3 0 %

()

0 ,5 -2 %
, 1 % , 10 %


Sol. A m m on ii caustic

4 0 ,1 0 0

5 -1 0
; 25 5


S inapism us

10


. sem . U n i


Carbo activatus

0,25

1 -2
, 2 0 -3 0


E nterosgelum

, 135; 270; 405

45

92

2
,

#
II

,
, , ()
,
.
!
:
1. () , ,
, ;
2. () , .
( ) ( ).
-
, .
,
,
.
, ,
, . ,
. ,
,
,
.
, ,
.
, ,
,
. , , :
93

1. , .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
, ,
, , - .
, , (),
- ().
, .
,
() .

2.1. ,

- .

( ).
- ,
(). , ,
, ,
, , , , , .
.
, ,
(), .
.
, (),
- -
.
,
. , (
- ), - - (),
- (),
( ).
- :
1 ),
( , , () , , , , );
2) ,
;
94

2.1. ,

3) ( , ).
- :
1) ;
2) ( );
3) ;
4) ;
5) .
, , ( . - , ) : -
(, -); - (,
-); -, - (, -
-).
, , , ( . - , ), :
--, -;-, -; -, - - ,
- -.
.
. ,
.
, , ,
.
,
, ' .
, , , ,
. .
2.1.1.

:
I. -,- ( -, -):
1. : , ;
2. ( ): , , , .
II. - ( -): ,
, .
III. - ( -): , .
2.1.1.1. , - -
(-, -)
- (
) - .
95

-, - ,
.
.
.
. , .

.
, -, -,
" ", .
, - , . ,
.
, .
- ,
, , (
) , , , ,
(, , .),
.
. -
.

. ,
, , , ,
.
. ,
, ( ),
,

. ,
: .
,
, ( ),
,
, (), ,
( ),
, ,
,
- .
:
1) ( , );
2) (
, );
96

2.1. ,

3 ) (
- );
4 ) (' , ,
, );
5) ,
( , , ) ,
, ;
6) ()
-
;
7 ) - ()
( , ).
- (
, Physostigma venenosum, , Fabaceae).
.
() - , (G alanthus woronowii Galanthus nivalis,
, Amaryllidaceae).
, .
, .
- .
. ,
, , ,
, ,
, ,
.
.
.
.

, - -
.
( 2 %). . , , . 67 % .
, ,
, .
(myasthenia gravis),
, -
.
.
97

() - ,
. -
, ,
, . .

( ).
. ,
-
.
, , .
,
.
(, ).
( )
, , , , , , ,
, ,
.
- - ( 2 -4 0,1 %
). , -, (). ( ), , ,
.
,

.
- ,
,
.
- , .
2...2. , -
(-)
-
, .
.
-
(, , , , ,
). - ,
( ).
- .
98

2.1. ,

-
'.
, ().

( ,
), .
- ,
: - ,
, - ,
().
. - (
) (),
.
. ,
, , , .
( ) . -
(
), ( ),
, , ,
, , .
-

(
) , ,
()
,

'

,
(), (),

()

',

,

,
,

'

99

,
, ,
' -

,
( )

,
,

N8*

, ,

. , , , , .
. , ,
, .
- /
( ( , ).

( ),
( ), , ,
.
,
, , (),
.
-.
-,
( - ) , ,
(), , ,
, , .
- -
( ).
100

2.1. ,

2.1.1.. , -
(-)
(0,15 % -
).
. -
- .
,
(
).
.
, -
.
(, ).

-, -

C arbacholinum

. 0,5 %, 1 % 5 ,1 0
( )

1 -2 4

-

hydrochloridum

.1 % , 2 % 5 ,1 0

2 -4

-

Cytitonum

. 1

0,5Proserinum

G aiantham ini hydrobrom idum

Pyridostigm ini brom idum

Phosphacolum

. 0,05 % 1

1 -2 2 -4
0,05 %
0,0005 (1 ) 1 -2

. 0,1 % ; 0,25 % ,0,5 %


1 % 1

0,0025-0,01 1 -2

. 0,06
, 0,1 % 1

0,06 2 -4 .
, ' 0,005

. 0 ,0 1 3 % 0 ,0 2 % 10

' 1 -2 2 -4Alloxim um

. 0,075

, ' 0,075 ,
1 '

101

2.1.2.

( , - ).
() ,
.
:


I. -: , , , , , , , .
II. - .
1. - -
: , , , .
2. - -
: , (), ().
III. -, - ( ): , ().
2.1.2.1 , - -
( -, -)
, - -, ,
, . - -
. : , .
- -.
.
, .
, . .
. , , .
. , , .
,
- .
.
, .
- ( , ,
). , , .
. ,
.
102

2.1. ,

.
.
2.1.2.2. , - (-)
, - , :
) - ( ,
, .), , .
) -- ( , -);
) - (), () - (
-).
. -
, -
, ,
- - -
, . -,

(), .
-
,

'

, (
), ( ),
( ),

,
,

,
,

(),

103

- :
1. . (),
, .
- . ,
, , -
- .
,
. ()
, (
).
.
2. .
: , , ,
. ,
, ,
.
().
3. . () -
() , .
4. ( ) . ( ).

, - ,
,
( , ,
, ).

, .
, , -,
.
.
5. , . .
- , ,
, , ( ,
, ). - ,
. , ,
, (,
),
.
104

2.1. ,

- - -
-
.
, . 50 %
. . (
, ). 6 , | - 13
38 . 80 %
, 50 % ,
. .
- ,
. .
1-2 % 15-20 ,
9 -1 2 .
- ', . ,
-,
.
, .
,
-
. , , -
, -
. .
- () - , - .

,
. .
() - ^.
" - ( .)
,
- .
,-
.
(
). .

, .
,- .
105

- :
1. ,
. , .
2. .
,
, ( ,
, , ),
.
.
,
.
3. , .
,
, .
( , ,
- , ,
, ) (). ,-
,
,
.
4.
, (
, - ,
). .
5. - ()
,
. - (). , (, .)
,
- ". ,
()
().
6. (, , ),
, .
, ( ).
7. - .
.
8. .
9. - ( )
,
, ,
.
106

2.1. ,

- ()
, , (
, ), ( ),
, , (
), ().
, (, , ),
, , -
. .
( ), . ,
.
( ,
, ; ;
; ; ;
).
2..2.. , -
(-, -)
- : 1) - ,
- ; 2)
, , -
- .
2.1.2.3.1. ( )
( ) ,
.
- , ,
, .
.
- -.
.
- ( ).
2 : 1) () ; 2) .
() - (),
(), (). ( )
, 30-60 .
, , ,
( ) ( ),
. ,
107

.
,
.
, -, ()
,
( ). ( )
- :
(, )
,
.

, - .
,
.
( .). ()
(), (, )
.
. ,
.
(),
,
()
- ( ),
, (
). , , , (1 0 -1 5 )
, , -
. 3 -1 0 ,
. ,
, ,
.
, ,
, .
: 1) (
, ,
); 2) ;
3) .
, .
.
108

2.1. ,

2.1.2.3.2.
- , - ,
.
. (,
, ) () .
, , - .
,
.

1. (1 -4 ): , .
2. (15-20 ): ( ).
.
. -
, . - ,
, , , .

.
, -
, , .
, .

, ,
. ,
, -
, ,
. ,
.

1. (, ).
2. (,
).
3. ().
,
( ), ,
( ).
,
, , .
109

4. (, ).

.

.
: (
),
( ) ,
, , , ( ),
( ), , .
,
, 2 .
1 ,
(), - (, ), -
(, ).
().
. ,
. .
90 % .
(3 -4 ).
. .
.
. II
, , ,
, , ,
.
. .
.
.
. - ,
.
, .


A tropini sulfas

110


. 0,1 % 1 ,
1 %

, ,
0 ,0 0 0 2 5 -0 ,0 0 0 5 (0 ,2 5 -0 ,5 )
' 1 -2
0,5 -1 % 1 -2

2.2. ,

0 ,0 2 -0 ,0 4


. 0,2 % 1

0 ,0 0 2 -0 ,0 0 4
' 1 -2
1 -2 %

. 15


(1 - 0 ,0 0 0 2 )

. 0,025
. 0,5 % 2

0,025
', () 0,01 (2 )

. 2,5 % 1

, 0,025 (1 )
()

. 5 % 1

0,05-0 ,1 (1 -2 )
0 ,025 -0,1 (0 ,5 -2 ) ()


. 2 % 5

0,0 0 1 5 -0 ,0 0 2 /

, -

.0,002

0 ,0 0 1 -0 ,0 0 2 2 -3


. 0,001, 0,002

0 ,0 0 1 -0 ,0 0 2 2-

2.2. ,

, () . (. 2.1),
, .
, - , ( - ) (
: , , , ),
. , - .
. 4 .

111

, ,
, (), -- .

. ,
, ,
,
, .
, ,
( ) - ,
.

. 2.1. ,
() ()

, (
) 2~ ,
.
(). , ,
, ,
2- ,

.
112

2.2. ,


,
,

' (, ) ,
(
), ( ).

, ' , (),

'- ( )

( )

( )

' ( )


, '

'


( )

(, )

, ,
,

'

'

'

'

'

(
)

, ,
'


( /""/ )

113( ) .


.
, () .
, 80 %
,
.
,
, ,
--- ( ),
- -, .
(. )
:
, ..
,
, ,
,
- , ,
. .
, ,
.
, , - , ,
,
- ,
. ,
, .
2.2.1. ,
. ,
( ) ( )
.
2.2...

(, , ), : , , .
( ) ,
,
() ,
114

2.2. ,

, ,
.

-, (-, .
-,
-- -,
.
-, (3- .
2.2.1.1. , -
. - ( )
( ).
-.
.
- -. -,
- : ,
, ,
; , .
,
- ' (-),
, ,
(,-).

, , ( ).
,- , ,

.
. (,-).
.
,- ,- ,
-1-, , ,
.
, -
(,-), .

(,-). ,,
,- ,
.
.
1 () 15 ;
.
. ,
, ,
115

, ,
.
(, ^ .
, .

, ,
1 100-125 .
- ,
.
, ,
.
, , , .
\ , .

2.2...2. -
- () ( ,> 2>), (), (2> ,). -
' , ,
( ).

( ),
, (CAT) .
, CAT
: , , .
, ( 80-70 . .),
, , .
,- ,
. , -
, ().

,
. CAT,

(- ).
(
)
.
.
.
,
, ; - 1,5-2 .
- (
) , .
116

2.2. ,

(, )
.
, , .
.
2.2.... -
- (2 > (), (, > ,), (, ,) -
() - - . ,
, ' . ,-
, ,
, .

(, ).
.

, , . p- ,- ,
-
. ,
.
.
, 2+-
, 2'
. 2"
.
, .
p-
, . , , -
.
(,-), CAT
, (,--).
(2,5-10 // ) ,
.
CAT, ^ , ,
, , ,- .
, ,
117

((3,-). , ,
,
,
( ).
,
( ) (3, ' .
, ,
, .
,
3 -1 0 .
. 4 -5 , - 6 -7 .
(3-
,
,
.
- - .

, ,
.
2.2..2.
. ,
, !
.

1 0,18 %

' 0 ,3 -1 ;
-

1 1 %

(0,3-1 ) :

1 2 50 5 % -
; 0,25-1 %

1 0,2 %


125

118

2.2. ,


Salbutam olum

, (200

0,1 ).


Fenoterolum

;
,
5 2 - 3
(300 0,2 ), Partusisten
20
0,005)


D obutam inum

5 5 %

(
0,25; 0,5 1,0 /)

2.2.2. ,
( )
,
.
, - .
.
2.2.2.1.
-.
,
. ,
,
, .

.
.
, ,
.
,
. 8 -1 8
, .
,

.
2.2.2.2.
,
,
.
, (),
-, (3-.
- (3- .
119

2.2.2.2.1. -
-
, () ()
, .
- ,
. ,
-.
,
- ' , -
,
.
, , ,
( ) ,
. -
, , ,
, -: ,
, , , .
- ,
, () .
90 % . 3 .

(, ).
, ,

.
() .
,
^-.
,
, ,-
, ,-
.
.
0,5-1 1-2 , 6 -1 6 / ( 3 -4
). 2 -4 .
2.2.2.2.2. -
- 1 (, ) ().
(- 2- -:
, ^-
1,9; , ,/ 15 25,
120

2.2. ,

(), ,- 288 , ,. , , , ^,
, ,
( ).
^ ,

.
,
, , - .
.
, -
. : ,
, , . , ,
, ' .
, ,-.
-
,
. - , - ,
II - .
p-,
.
( N 0 ) -
(E R F) ' .
.
-
:
, , .
- .
-.

.
- ; 40 %, - 6 4 .
3 -4 .
( %). 95 % .
- (
, ), .

, .
121

(3- .
.
, ,
, ,
. -,
, ,
.


Prazosini hydrochloridum

0,001

1 3 -4


Anaprilinum

0,01 0,04

2 0 -4 0 3 -4

Atenololum

0,05 0,1

100


M etoprololum

0,1 0,05
5 1 %

10 0 -2 0 0 2 -3 .
1 0 -1 5

Nebivololum

0,0025 0,005

2 ,5 -5

2.3.
,
, (3,-.
(, ,).
,- - ;
.
)2- - , 2' *.
,

, , - .
()]> |- >() 2 -5 //
.
, , , ,
. ,-
( ),
( ).
, (
122

2.3.

), ; .
(, , )
,
.
, .
(3,-
, ,
( ).
-
. ()
. , .
, ,
- (L -),
(. ),
() .
,
, -
. , ,
. , ,
, 0.,- .
.
( %), . : ,
, , , , .
, ,
. ,
(D,) ,
3 -5 (nausea:
, , ). 5 -1 0 -
.

. .
.Dofam ini hydrochloridum


0,5 % 4 %
5 (25 200 )


/ 25 200
125 400 5 %

123


0,0025


2,5 2 -3

2 .4 .
,
, . ( ),

.
. /
, ,
" - ".
,
, .
, ,,
2 3- . - ,
7- . ^
, , , ,
, , , . -
- ,
( ),
2* , ',
. ,-
. 2-
,
.
.
. ,-
- 2 *.
.
.
,
(. ,
).

2 .5 .
(5-) ,
, - , ,
124

2.5.

. ,
-
.
/, .
- .
1 ( ,) : -
, - 2' ~ .
- . ., [- ,

2'. 5.; , , -
, . ^ ,
-.
. ;

, .
,
" - ", , .
' , , ,
. .
(5 - .) .

.
- , ,
.
.
. -
, .,
' .
,. , . , ,
, - , ,. ,
; , .
,
(. ). ,
5.} .


0,1 0,05,
0,02.


0,05-0 ,1

125

% ?

3 .1 .

- ,
. (.
- , ), (. , -
; /?5 - ) - ,
( ), ,
,
- .
16 1846 .
( ) ()
( )
.

.
7 1847 .
. . . 14 . .
1- 2 ,
. . .
(12 14 1847 .) . . (18 1847 .).
,

. . . . . ( )
1847 . ,
.
126

3.1.


,
.
.
( , , , , ).
, .
,3
.
1. .
1.1. ( , , , ).
1.2. ( ).
2. (-, ,
, , , ).
. . . ,
, ,
, , .
, , -
, ,
: ( ), , , , . ,
,
, .
. , : , ,
, (. 3.1).
I. (). ,
, ; , ,
() .
II.
.
( , ).
,
, , .
, .
, .
III. . , ,
, . ,
,
.
.
1. (II 1 1) -
. , ,
. ,
127

. 3.1.

. , ()
. () - .
2. ( 2 ) -
; .
. .
. 1-3 .
3. ( 3 ) ~
. . ,
.
(15 I I I 2 2 ) .
4. ( 4 ) - .
, ,
128

3.1.

, - .
.
. ".
. ,
, .
IV.
, :
, , ,
.
7 -2 5 .
Dire adieu, cest mouir un peu :
- . ,
?
.
- .

,
-
(, , , ,
,
-
).
- ,
.
, :
.
.
, ' ,
. , .
, , - .
.
.
.
,
(). ,
.
, ,
.
.
. ,
,
129

. , ,
, , .
. ,

.
, ,
11 11 11 .

. , ,
.
.

. (), (), (), - (), -
() (). ,
,
, , , .

. - -,
- -, , - .
, .,-, - .
, - . -, -
(. 3.2).
(, ) (, ).

. ,
,
, ,
.
,
( )
, (. . , . . ).
,

,
,
(. 3.3).

, ,
, , 130

3.1.

. 3.2. :
( ); (-)

. 3.3.

131

, -
.
V
, , .
, ,
.
,
(, ).

,
.
, .
,
. ,
.

. ,
.
-
, ,
,
.
,
- . ,
. .
, .
. ,
.

.
.
3.1.1.
-
, ,
. '
. , .

, .
/, ( , , ), ( ).
/ (. 3.1).
132

3.1.

3.1


, . (% )

12,1

65

1,14 -
1,20 -

1,92

2,3

224

2,6 -
3,5 - '
60 -

9,76

13

825

1 ,7 0 -
1,34 -

0,16

0,47

1,4

1,06 -
1,13 -

101

. -
( ),
.

.
, ,
, , ,
,
,
.
( ) - , ,
, 3 4-35 ; 1
230 .
-., .-0 - ,
.
1
.
() ( 0,4 2 / ),

. , -
. : 90 %
, - , , . 2 -3 %
, 3 -4 % -
, 5 -6 % - () (2- 3).
1100-1300' /.
. ,
.
133


. ,
.
,
.
, ,
-
.
. (1 5 20 ) .
( ).
, .
,
- .
(). , .
( )

. .
( - 1,1,1--2--2-) -
, .
50 . , , ,
( 13 %) .
. 4 ,
- 50 . 2 -3 % 1-3
, 3 - 5 .
.
- 5 -1 5 . 3 0 -6 0 .
60-80 %
24 , 15 % , ,
.
. ,
, ,
, .
, ( )
.
( , ). , .
, , .
. - .
( ).
- .
134

3.1.


. ,
,
-
.
^-, . ,
, .
, - .

,
.
3- , .
1 : 2500 - 1 : 10 000, - 3 0-50 % , 5 -2 0 .
.
-, '
, .
-,
. .
,
. ,
.
( ), ,
, .
,
, . , .
, , .

(). ,
. ,
,
, - ,
, . , ,
- . .
(20 ; - .) - ,
, , .
135

. ,
, , ( 2 -5 ) .
. 3 0-40 %
. 60-80 % - .
. .
.
,
(, ).
.
. .
}', , . - .
. .

. .
,
, . (2 -4 )
.
.

, ,
. ,
. , .
3.1.2.
,
.
1847 . . . ,
- . 1902 .
. . .

, , ,
.

.
()
, ,
, :
, ,
.
136

3.1.


1.
. ()
:
) ( 10-15 ) - , , ;
) (2 0 -5 0 ) - -, ;
) (60 ) - .
() - .
. (2 -3 /')
2 0-60 . 5 -1 0 , - 2 - 6
15-30 . 1 /2 -1 /4 . . (9 1 96 %) . ,
2 .
.
,
3 (, ).
.
, .
6 - 8 .
. ,
, , (
) ( , ).
,
. , ,
. ,
. .
.
.
:
1.
(- , -
,
, .
2. ,
,
: -
, - --- .
3. -
- .
4. , , 137

-
.
: , . (
10-15 ' ;
).

, , , - .
() - .
. 4 -1 0 /
10-30 ; - 3 - 5 .
2 /3 - 3 /4 .

. . .
. (10-15 ).
3 2 -3
.
(, ), , , , .
.
: ,
, , .
: , , .
. , , ,
, (, ). ,
.
(, ) - 2,6-,
.
. . .
.
.
, .
, - .
; .
3
10 . , 2 -5 ,
,
. . .
: , , ,
, .
138

3.1.

- ,
, , 2 -4
, .
. .
- (2 0 -4 0 )
.
-, - ,
.

.
. 1-2 .
,
. .
, ,
, .

, ,
, .
, -
. -
, .
,
.
, , .
, .

.
- -
, .
(, ),
(, ) .
.
, -,
- 2- (3-,
; - ,-, (3--, ; - , - -.
- .
.
- - ( ) .
, .
139

/
\

.
, . , , .
. . ,
, , ,
. , 98 %
.
. , , .
, .
, .
.
, .
.
. 3 0-40
1,5-3 .
.
3 0-40 ,
1,5-2,5 .
, . .

, - , , , , .
--, -,
-, -, -
.
: , .
.
,
, ( .. ),
, .
3.1.3. ,

,
.
140

3.1.

, ()
, ,
.
,
,
,
.
, (. ).
, ( ) -
,

.
( )
() -
.
. .
,
( 6 ).
. . 2
. .
2 . . .
, -
( )
.
+ . ,
, , -
.
-
.
-
,
: , ,
.

, ,


A ether pro narcosi

140


Isofluranum

100 2 50


Nitrogenium oxydulatum


(7 0 -8 0 % 2 0 -3 0 % )

141

, ,

-
-

0,5 1,0
2 0 -3 0 2 % (, 1 /)

' 5 % ' 2 ,1 0
' 4 -8 /

20 10, 20, 5 0 ,1 0 0 1 % (1 - 10 ) 5 %
(1 - 50 ).
2 / 60 , - 6 -1 0 /


1 ^

', 200 / 2 10; 5


10 5, 10.

3.2.
,
, .
4 .
, () ,
. ,
, ;
. ,
.
. 1903 .
- (), -
, 60,
5. .
(
, ,
)
- , .
,
. 50-
(, ),
(, ) . 1953 .
( ),
, .
( , ,
), ,
,
. 142

3.2.


1,4- ( )
,
. ,
, .
(
, ,
).

,
,
.
() - (), (), () .
, ,
(, -, , ).

, .
-
.

:
1. () - , , ,
, .
2. () - (), (+).
3. :
- - ();
- - ();
- - ();
- - ();
- - ();
- - , .
,

. (,
, , .),
(, ),
(, ), ( . ), (, , ),
(), (,
, , , ) .
143

, ,
, .
(sommis, hypnos) .
1,5 ,
4 -6 . (,
, , NREM ) (,
, , REM -
) (. 3.4).
( ) 75-80 % .
, . vagus (
, ). 4 ,
. ()
a-, , .
( ) .
( ) ( )
- ( ). -
, - - . ( )
2 0-25 % . ,
, .
. .
, ,
( AT, , ).
, ,
, .


Q -
.

II

III
-
IV

. 3.4.

1 44

3.2.

- -
. ,
, , ,
, . ,
.
:
- () - (, );
- - (2 -5 ), ;
;
- - ( ,
).
,
,
, ,
. . .
. - .
(, ,
) ,

.
,
,
.
:
- , ,
;
- (
);
- ( )
;
- ,
, , ,
;
- ;
- ( ,
).
, ,
(. . , . , 1989),
:
1. , -,
.
2.
( ).
145

,
.
3.
. ,
, .
4. , 2 .
,
,
.
5. ()
.
6. , ,

.
,
60 .
7. ,
.
8. -
: , , .
9. .

.
10. ,
.
,
,
,
, ,
.


,
, , , ,
, .
( 5 ) ( , ),
( , )
.
. ( , ,
.)
146

3.2.

3.2.1.
,
, , .
(),
.
. "
, . ,
, (), , , (, ), , (), .
.
(,
75 %), 0,5-4 .
60-95 % .
.
.
( ), - , (
, ). ,
( II),
, .
.
, -, - .
|/2 6 (, ), - 6-24 (,
, , ), - 24-40 (, ,
, ).
,
, .
, .

- 6 -8 , ,/2
25 . : ,
, , , .
.
, .
.
. (), , , , , , ;
, .
.
.
147

:
; ;
; II ()
, III IV;
.
,
.
, ,
, ,
. - , , - .
,
, , ,
.

: > > >
> . ,
.
, ,
,
. ,
.
1
"^- - ",
-.
- ,
,
. ,
,
( .).
-
! .
- , .

. , ,
. , ,
, -. ,
, ;
. (
) ,
5 .
1 , : 2 2,, Z } ,, ,.

148

3.2.

,
.
.
,
, , .
, ,
.

5 . 10- ,
. 5 -1 0
.
7 -1 4 . , 2 -3
,
. ,
( , ,
), .

, .
, , ( ).
, .
(, .)
.

- .
3.2.2.
- ( " . ,
1863 . ).
, ,

(, , , ),
. :

\
N =

149

(6 10 ) - ().
. .
.
. , ;.
( 80 %).
. (5 -7 5 %)
. ,
.
2 0 -4 0 .
, ( ), :
( ), .
,
, .
( -450
), ,
. ,
(
, , , , ).
.
:
8 .
, (
, , , , , ,
), .
.
.
.
.
, .
: , ;
II III IV;
.
, ,
- ,
, ,
. ,
,
. ,
.

. ,
150

3.2.

, , , .
(, ,
, ^- - ),
-. . , , .
, ,
- (
, ), ,
.
, .
, , ,
. ( 1 /3 - 1 /2 0
) ,
, , -
, .
(. 3.5). , .
.
(, ,
)
. .
.
, 5 -7 .
:
, , ,
.
, , . 7
5 - 6 . ,
, , ,
. 2

.

. ,
,

( ).

(

).

1-2
. 3.5. -
,
. ', ,
151

, , , , ,
, . ,
(:
, ).
, , ,
(
, ,
, , ).
, ,
, . (5 -1 0 )
.
, , .
, , , , .
.
- 20,0 ,
1,5 .
:
( ,
, , ,
, - , )
- , (, ,
). (, )
: .
, , . 15-20-
. , ,
36 , 4
.
3.2.3.
. ,
,
(, , ).
, , ,
,
(
.). , , -
, ,
. , ,
, .
() 1987
. ^-152

3.2.

- ", , ,
. ,
, , .
, , - ,
. , .
: 20-30 . , 2 3,5-6 , . . , .
: , , .
, , .
, ,
2 .
() .
\ () ,
,
. , ; , , , .
, , - ..
. 70%;
0,5-2 . , . 2 -4 .
.
.
: , , ,
, , . .
.
()
. \\'1- - ,
- .
:
, , -.
, , .
.
0,5-1 . ,
, |/2(1 ). ,
, .
.
(10 ) ,
, .
5
. 2 .
, ,
, 18 , .
153

, ZZZ-,
, .
, , ZZZ- . ,
,
(, , ).
.
-
.
^. ,
, (). ,
, .
, .
(8 -1 0 ).
, -
( , , , , ,
), .
(, ), ,
.
- ,
1869 . . .
,
() - , -, .
- ;
.
, ,
. : ,
, , , , ,
.
.
- . -
,
- 2 -4 , .

. 3 0-50 %.
20 . /2 - 45 . .
.
. ,
, , , ,
, . , , , , , ,
154

3.3.

, , , , ,
, , .
( 24-30 )
, , . .


Nitrazepam um

0,005

1 -2 . .

Triazolam

0 ,0 2 5 0,005

1 -2 .

Zolpidem

0,01

1 .

Zopiclon

0,0075

1 -2 .

Zaieplon

0,005 0,01

1 -2 . 20


D oxylam inum

0,015

1 .

M elatonin

0,003

1 -2 . 3 0 -4 0

3.3.
, (.; - ), - , ( ).
, .
, ' ,
, , , .

. :
.
.
10 70 %. 70 %
, , .
7 0 -9 6 %
, , 70 %
( ), ,
. ,
, , , ,
, .

,
,
155

,
. 20-40 %
" , .

( 3 0-40 % ).

. per os
8 -1 2 % .
(100 - 700 )
(5 0 -7 0 ) ,
. , ( % 50-100
, 2 50 5 % 100-400
1 //).
,
, .
.
-
, ,
, .
.
. 20 %
, 80 % . 5
. 10-20 % ,
3 0 -4 0 % ( ).
, .
, , , , .

, , .
( %)
( ) (40 %) 0,0064. ,
( %0),
( ) 156.

, 1-1,5 .
, , (,
, ) , ,
, , , , , ,
.
(90 %),
10 % , , , 7 0-80 %
.
156

3.3.

. .
1. - (3 /4
). .

2 . + -

----------------------------- >- : +


.
2. ( ) ,
, -450. -.
, .

. + 20 2

------------------------------ + 2 20

3. , .
10-15 % , - .

,5 + + ' + ,

------------- 3 + ++ 220

.
,
. ,
.
- ( )
. - .

3 + - + 20

------------------------ 3 + + '

, -,
. -
( , ,
), ( ), .
0,1 %
; 0,1 % -

10 / ( , , ).

,
157

,
. ,
(),
1,5-2 .
.
, -, , ,
, .


. , ,
, ,
. :
(, , .),
( '- --, , .),
,
( -, - ).
-
.
, ,
, , .
- - , , , , , .
.

:
I - .
, , ,
, , .
II - . , ,
, .
.
III - .
,
, (, ).
, , ,
, , .
.
, ,
-
.
158

3.3.

. , ,
, . II .
,
.
(
), .
,
. ,
, .
'
.
, - ,
.
.
,
. 4 %
, 20 % - , 50 % , ,
, , ,
.
, . .
,
3 () : 1) ; 2)
; 3) .
, , -.

:
1. . .
2. ,
,
, .
.
3.
, , .
4. .

.

, .
159

, , :
4 0-80 - 80 :
135,0
18+11 , 11+8 .
.
.
.
( ) . .
, . 1
: , .
, . 80 % , .
.

(1 -2 / - ; 3 -4 / - ; 5-8 / , ,
), ,
.
, ,
- , , .

, , ,
- (, )
- .
:
, , , .

. , , .
, .
.
. :
, (
). ,
, 24
. ,
: ,
. ,
, ( 10 % 120 )
4 %
; -
> 01 ( , , )
, ,
() V
. . , ,
160

3.3.

, ,
. .
-. :
(, ) (, , ).
, - (, ),
-
. ,
5 - .
, , , , , , ,
, , , .
14 .
. ()
. 4 - 6 .
() : , , , , .
.
: 24 48
.
, ,
.
,
, . :
( )
. .
. ,
(. 3.2).
3.2


, (, , , , , )

(, ,
.)

(, .)

| ,

161

| (, ).

| ,

, , , ,

-
( |
)

, , ,
, ,

()

( )


Spiritus aethylicus

95,
90, 7 0 ,4 0 %

: - 9 0 -9 5 %; 4 0 -7 0 % ; ,
- 3 0 -4 0 %; : 2 0 -3 3 %


Teturam um

0,15 0,25 .

0,5 1 ,
0,15-0 ,1

3.4.
( : . an - , algos - ) -
,
, .
,
.
( ), .
2 : .
,
: (
), . , ,
, , , , .
,
- . -
162

3.4.

4 -3 0 /, - 0,4-2 /.
:
, - .
,
(-), - .
,
( ). V
( ), V
- V. , ,
,
- , , ,
,
. - S -1 S-2.

. ,
.
.
, .

, - ,
- ( ),
.
-
.
1965 . :
,
, ,
. ,
( - ) ,
. .
, 2- 3- ( ).
: ,
( ) ,
. 2 -3 ,

. , .
, " .
3 :
- , :
, () ,
, ,
163

.
.
(
) (
) ;
- .
". .
, , , ,
, , (
) - ( ),
, - ,
.
2 - 3 . ,
, (. ),
;
- ( ),
- (-, -.
-, -), (
), .
- -
2 - 3 ,
.
,
! , , ,
.
tractus solitaries, .
, .
, ,
.

, .
,
:
( )

V,
V2

0
5

164, ,
, ,
, , -
,

3.4.

, -, - , - -, - - -.
" ,
, . ,
, .
.
. 40
-, ,
.
3.4.1.
- (
), ,
,
().
.
, , ( ),
: , , .


1. :
a) ();
b ) ( , ).
2. ( , ).
3. (, , , ).
( , ,
, \ ).
().
( , ).
. -

( ),
( ,
).

(
, , ); (, ); (
, ), (), (, , , ).
165

.
. (
( ) ( ).
.
(. 0 0 - ) -
( /), . 10-20 %
. , ,
.
. ,
. 20 .
() - , ;
:
! .
( ) - .
. , ,
( 50 %).
:
(, , ) (, , , ).
,
, .
, ,
, , ,
.
1806 . .
.
- -
.
.
.

, -
15-20 4 - 5 , ,
1,5-2 .
,
/. (,
, , ), (0,01 %)
,
.
. .
. (1783-1841)
- .
166

3.4.

90 % , - 48 ; 7 -1 0 %
.
, .
' .

.


- ,
:
-
;
- \- ,
.

(| > = ), - .
,
.
.

.
, .
, . ,
(, ,
).
.
,
.
,
, , ,
.
(, , ), , , ,
. -
.
, , , ,
, ,
.
,
( ,
).
,
. ,
( - ) (. 3.6):
167

. 3.6. - ( . . )


-.
,
, .
,
,
, .

. ,
.
.
. ,
. .
17-,
. .
.


()


,
,

168


'3.4.


.
( ).

(
). .

- . ,

.
.
.
.
,
,
,
.

.
, .
, ,
,
,
, .
, , ,
,
, , -
.
() .
4 ,
.
- , , ,
. ,
.
, .
.
, .
- (40-60 ),
. 100 .
, .
169

, - . , .
- .
50 %. , ,
, , . ,
. ,
, ,
.
( , )
, . ,
. :
(
). 5-10
, - . 3 -5 .
, .
,
, .
, , , . .
( , ) - , . , .
- , .
3 - 4 , , - , ,
, .
- 2 .
( , ) - -
, , 20-30 .
-7 .
.
. , ,
, , .
( ) . -. -
-. ,
3 -5 , ,
. ,
; , .
(
, ), ( 20 ,
) ;
, , ,
. .
.
.
170

3.4.

. (
).
. 1
5 . 3 -4 .
- aurai ,

.
- , . ,
,
, . ,
.
, , ,
, , , .
, ,
( ) .
, , .
.
. ,
, , ,
( );
, .
.

. , (
, ).
: - ( );
: ( , , ).
. , ,
.

, . ,
120 .
,
. ,
,
(, , ).
, -
.
- .
, , , , .
.
171

.
- ,
.
0,05 % ,
. () - .
.
.


M orphini hydrochloridum

1 %

, ' 1
1 % -; / 1 1 % -

Prom edolum

2 % 1

, / 1 2% -


Naloxoni hydrochloridum

0,04 % 1

, ,
0 ,0 0 0 4 -0 ,0 0 8


Butorphanolum

, - 0,2 % 1

0 ,5 -1 0,2 % - /, /

3.4.2.
.
- , (salix)
, spiraea ulmaria viola tricolor.

,
200 . - ( )
-
. 1897 .
, .

,
(, , ) ,
,
. ,
. ,
, .
, - 172

3.4.

, .
.

:
1. ( , ,
).
2. ().
3. ( , ).
4. (, , , ).
5. ( ).
6. ().
7. (, ).
8. ().
9. ().
10. ().
11. (, ).
12. ().

. (),
, ,
. , ,
- ,
.
,
, , ,
, . ,
, ,
, .


. , -1 -2

.
. . ,
., .

.
, .
. . -1
, .
173

-1 -
, ,
-2 ,
, .
, ,
, ,
, .
, ,
, , , .

, -.
, .,
; ,
, .
. ,
, , , ,
; - , -
.
, ,
, .
: , , , , , .
( ) .
.
.
10-20 . 4 9 -7 0 %.
, 50 % .
, , .
,
, .
20 .
.
, , , .

2 -
.
- .
,
. ,

.
174

3.4.


,
, .
, ,
, ,
, , , .
.
: , , , , ,
, .
, ,
.
: , , , -
, , , , ,
, , , ( ).
( )
.
, .

().
. .
1-2 .
, 5 0-60 %
. , ,
.
. () ,
. , ,
.
: ( , ,
, ), , , .
: , , , , , , , ,
, .
(, ) .
. .
15 %.
20-30 , , 1 % . , 80 %
, 17 %
,
. 2 -3 . , 3 % .
175

. ()
, . ,
.
.
: , , , , ,
, .
: , - .
. .

---.
, ,
,
.
().
.
. 90 %
. 2 .
. , , ; .
. ( ) - , ,
.
.
: , ,
.
: , , , ,
, , , ,
, ,
.
, .
- ().
.
, 20-60
. 50 %
. 99,7 % ,
. , , ,
; . 1-2 .
60 % ,
- 1 %. .
176

3.4.

.
, . - (, ) ,
, .
.
: , , ,
, ' .
, , .
: , , , , , .
- -
; , , , , , 11 , , .
.

().
.
. ,
. .
, .
. ,
, , .
,
. .
: , , ,
, , , , ,
.
: , , , , , ,
.
: ,
, ().
. 80 %
. 1-2 .
(90-99 %), .
2 -4 . , 50-60 % ,
10 % - . 24 .
. , ,
. ,
, , , , .
: , , ,
, , , , ,
.
177

: , , , , ,

;:

, .
( ) , ( )

.
( ) ,
, .
- , ( ) , ( , ) - , ,
. 1 .
.
.
: .
: , , ,
, - .
( ) -2.
. ,
- 89 %. 3 -5 . 99 %
, .
4 , , 5 %
. 20 .
. , ,
, -2
.
: , ,
, , .
: , ,
( ).
( , ) - -2. , , .
( ).
: , , , ,
.
: , , , , ,
, ; - , , , ,
, , , .
- , -2.
.
, 2 .
, , .
97 %. 178

3.4.

, , .
, 1 %.
8 -1 2 .
,
. ,
- .
: , , , , . ,
, , , ,
, , , ,
, , , , , ,
, , , , , .
( ) .

, , , ,
, , '
, , .
, , . ,
, , .
: ,
, , - .
: , ,
.
.
, .
, ,
.
: .
: , , , , , ,
, , , , ,
, , , , , ,
, , , , ,
, , , , , ,
', , .
( ) ,
, , -2.
: , , , , , , , .
: , , ,
- , ,
, , - , , , , .
179


A cid u m a cetylsalicylicu m

0,075; 0,15; 0,5; 0,1; 0,325

1 -2 . 3 -4 . 7 5 -3 0 0


A n a lg in u m

: 0,5 ; 25 %,
50 % 1 -2 .

1 -2 . 2 -3 : /, /
1 -2 2 -3


P ara ce tam oium

; 0,2; 0,325; 0.5 ;


0,05; 0,1 ; 0,25 .

1 . 3 -4 ; 1-2
1 -4


Ibuprofenum

0,2; 0,3 0,4 ; 5 % 50 ; 5 % - 50

1 -2 3 -4 ;
, -

-
D iclofenac-N atrium

0,025; 0,05; 0,1;


2,5 % 3 ; 1 % 40 ;
0,025; 0,05; 0,1

5 0 -7 5 3 ; 25 4 ;
/ 75 1 -2 ;
-


Celecoxybum

0,1 ; 0,2

1 1 -2


Ketorolacum

0,01 ; 3 % 1

1 4 - 6 ;
/ 1 0 -6 0 (0,5 -2 ).

3.5.
(. psyche - , , tropos - )
, , , ,
, ,
, .
, ,
. :
1. () - ,
, , .
2. () - , ,
, .
3. - ,

.
4. ( , ) - ,
, ,
.
5. - ,
, .
6. - ,
(, ,
).
180

3.5.

7. - ,
, .
8. ( ) - ,
(. - ),
(, , ).
9. - ,
, ,
,
.
10. (, ).
, ( )
.
, , ,
3- . , ,
4 9- .
3.5.1.

( )

( ) (. neuron - , leptikos -
, ) - , ()
, , , ,
, . ,
. ,
, .
50- XX . v
- ,
, ,
. -
(),
J. Delay P. Deniker. 1957 . ,
.
.
, - . 1958 .
- ;
1966 . - ; 1968 . -
- ( ).

" , (
- ) ,
. , .
J. Delay P. Deniker, ( )
, 5 :
181

- - (,
);
- ;
- ;
- ;
- ( ):
, , .
. (
1) - , , , () .;
2 ) - , ();
3) - , .;
) - ();
5) ( ) - (), .
. .
- - .
: - (5 ).
--, H j-,
,
.
(. 3.7): ( )
( ,
(MAO, , AX ). ,
.
,
, .

( ,
)
-
(,
| )

(
)


(
)

. 3.7.

182

3.5.

, () ,
,
, , ,
- -- ^
. |) ,
.
,
, ,
.
, , , ,
, - (
, .).
:
() .

( )
,

, ,

, , " ,


( .),

,
,

1 -2
(
)

, , ,
,
, , ,
(,
- ).
- .
5 : - (

; , , ), (
, ;
), (
; , ),
- , .

- .
-1*.
1 5 ( ^ 0 ., ,, .).

183

, : - ), > 0 )= [) > , > 5.;: - > 5 ,3 , > ,


( > >
> > > ) ( > > ) (. 3.8), :
.
, ,
, ( , ,
, ).

:
>
>
>
>
>
>

:
>
>
>
>
>
>

. 3.8.


.
- , , .
- .
(
-- ), (
-).
.
( )
. .
(,
, ).
.,- ,
( ) .
.
( , ).
.
,
.
, .
184

3.5.

.
.
( 3 0-60 %), (
, ) /
- .
10-40 , (
). 9 0-95 %.
, . ,
.
(, ') ,
, ,
. , , ,
.
; , 2 20-40 .
- - (-),
7 -1 4 .

: , ,
, ; (, ,
, ); , .
(
) .
: -

; (, )
;
.
, ( )
, ( ,
).
,
( ).

: ! , , ;
; ,
, ); ( 1); ; .
.

.
(, , ).
- ,
185

, , , .: .::
- .

, (, ), ( ), ( , , , ). .~ ( )
- ( ).
(, < , , ): . ;
,
(
.
, , -
( , , , ).
,
. . 10
,
. " :
, , , ,
. , , , ,
.
( 2 0-30 % ).
(), (, , ),
, , , - .

, ,
>,- .
.,-
.

, :
1) -
: (), ();
2) - : , , (), ();
3) - : (), ().

. ,
. ,
, .
186

3.5.


, : ,
, .
, ()
, ( ).
,
( ),
- .
'
; .
( , ) - 2--10-(3-)-
. .
. .
2 2 N

(
- )
( 0.,- - ) . .
(, ).
( , - ),
, ( ),
( ).
, , ,
.
, , . 2-
.
. (
,
) .

. ,
.
187

,
( ).
,
.

.
, , ,
.
, .
,
.
, .
, , ,
.
.
( IV )
( - ) .
.
- .
.
, - , ,
( ), .
-,
, .
, ,
. .
.
, ( ).
,
; 5 .
2 -4 .
(9 2 -9 7 %). ,
, . , .

: ( %), ( %),
(20 %). 20 % .
.

.
188

3.5.

, ,
(^ )
.
20 % ; 6 % . . 15-20 ,
( 2 100 ).
12 .
,
. 15
, 2 ,
- .
6 .
. 4 -7 ,
.
. ,
(,
), ,
,
- , ,
,
, , , .
,
( ).
,
. ,
( ).
, ! .
, .

. .
: , ,
- , ,
, , , .
,
(, ).
'
: ,
- , , - .
: .

189

, , :
- . ;.
( , ). .
- ( ,
) ,
.
,
( ). ,
. , ,
, .
, , , .
( , ).
. 1012 . ,
, ,
, . - ,
2-3- :
(
, , , ,
).
,
( .), .
, . ,
( , , , ),
- ( 1-2 ) ,
, , .
, ,
. :
.
.
, ( 5 -1 0 , 1820 ). - .
- .
,
.
, , (),
, ,
.
. 17
, , - 2 . 190

3.5.

, . ,
", .

,
(-2--9-(3-.)- ).
.. , , ,
, ,
.
. ,
, , , - , .
, , .
. , , , . .

- , - .


(, , ).
.
.
() - (
).
. - (
), ( ),
, ; -- , , , . ,
.
.
, .
, ,
191

. ,
, .
( 50 , ), . .
, ,
, .
. 50-70
( ") .
90 % .
2 - 6
10-60 ' ;
3- .
. 3 0 -4 5 24 .
- 72 .
, , .
. ,
. , , .
: 5 40 % .

. ! , 13-40 :
, .
( )
'.
6 ; 1/2 3 .
. ,
, ,
, (- ),
, , ,
, , .
, ,
, , , , .
: ,
, , , .
.
, , . , (
), , , , ,
, .
,
, .
, , , .
, ,
. , ,
192

3.5.

.
, - ,
.
, , , , .
, ( ).

() - . ,
, .-,
.
. ,
. , ,
, ,
. , ,
.
(),
)2- 5.,-. . , ,
-
, (. " ).


, 0.,-
, .
(),
^ - - 5.,. ,
. -- -
. .
, .
, .
,
. ,
,
. -
,
.
.
193

, . ;.
- .

3.5.2. ()
(. tranquillo(are) - , ),
(. auxins - , , , . lysis - ,
) - ,
, , (), .
( . ataraxia - ).
, , ,
, , .
,
,
.
1954 . CLLIA
( ),
(
). , ,
XX - .
,
, , .
( , , ).

- ,
().
, . 1957 .
1,4- - (), 1963 (, ).
,
,
. 100
,
. 3 :
- - , (), (), .:
- - ;
- - .
,
, , ,
(, 1), , , , ,
, ( ).
1 ( + . algesis - ) - .
( ) ( ).

1 94

3.5.

.
.
. (
, , ).
:
1) 1,4-: (, ), (, , ), , , , , (), (), .;
2) : , .
:
. ,
, : -
. ,
( )
: (), , (, ), (), (),
, .,- (), -,
(, ), .
- ,
.
, ,
, , , , , ( ,
).
, , ,
, , ,
, ,
- ,
.

( )
. ,
, , ,
.
, ,
; , ,
. ,
.

. , :
- (, ),
- ,
195

, ,
. ;
- , ()
-, .
, ,
, , ,
(
). ,
, ,

(, ) (, ).

( , , ),
,
, .

,
:
1. - - - (, , .).
2. - .
3. - .
-
.
3000 . -
1,4-.

,
, ()
1 4. ,
196

3.5.

5.
7 .

:
- 2 - - , 2
(, );
- 3 - - ,
3 (, , ).
. ,
. ,
- . (, )
,
.
1-2 .
(
) 5 - 2
( ).
60 95 %,
.
, ',
.
, , .
.
.
()
, (. 3.9). : (
), - ,
( II). ,
. . ,
(,
) (), , 2 40-200 .

, (,
, ), .
(, - )
.
, ,
,
, .
, .
1 97


II '

-
(-, )

. 3.9.

,
, - ', .
. , ,2
31 , - 8-14, - 24-72,
100 . , , ,
. 1/2
2 -4 , - .
. 3.3.

3.3


, %


, /


, /

94
97
88
94
82
86
90

4 0 -5 0
2 5 -6 0
8 -2 0
10-16
1 0 -4 0
2 4 -3 0
144

0,4

26
95
55
75
60

+
+

198

1,1
0,9
0,9
3,0
2,5
1,5

+
+
+

3.5.

,
:
- ( , 6 ) - , ;
- (, = 6 24 ) - , .;
- ( ., = 24 ) - , , , . -
100 .

,
.
.
, .
,

.

, , ,
, .
,

: ,
, ,
, ,
.

^- - .
- - - ,
.
-: . .
- -
. 3.10. ^- - ( ),
(, , g, , , , }) .
( , , g, ),
, , , , .
(, ,, ], g.)
,, (, g.,), .
-, (3- .
g2-cyo,
, .
( 1 2.
2.( \,,
\3).
: , , , , -,
199

. 3.10. - -
( - ' ; - .
,, |, 2 , ; - '
( - , ); BZ - ( - ,
, , ., - ); -

' (D B I - Diazepam binding inhibitor) .,


'. , , , ,
, ;
, .
' ,
-, ,
, ,
(. 3.11).
, - ( ,
, , , , .).
,
. ,
.
-
(, -, ), ,
(, , ).
,
: , , , , , , .
200

3.5.

. 3 .1 1 .

. , ,
; .

.
( )
, , , .

. , ,
( ), , ( ), .
, ,
.

( ).

( , , ,
- ). ,
.
-
. -
201

(, ),
.
, , , .
.
(, .).
.

, ( , ,
, ).


( ).
, . .
'
.
(
, , , .). , ,
.
, .

.
:
. . , .: - , , .
, .
- - , , , , , , , .;
- , , ,
, ;
- , ,
.
.
: , , .
, , , , , .
, 20 %
, 3 0-50 % , > 60 % .

( - ).
, -202

3.5.

, ( ,
, ) - -
.
- ,
- ,
.
.
. ,
!, ,
, , , ,
. -
( .) - , .


(, ). (,
.)
, . (,
) ,
, - .
( )
.
,
(, , .).

(, , ,
, , .),
,
. .

, , , ( ,
.).
, .

, ,
( , .).

( , , ),
.
, , ,
, , .

.
203

, , .
: ,
, , , ,
(), ,
, ,
. , ,
;
; ( 3 ), ,
.
:
, , , , .
. - , ( '), ( , , ,
, ), ( ,
- , ). .
:
,
, .
, ,
.
,
: , , ,
, , .
, .
.
(
) . (
/ ), .
- ,
.
( 6 ), ,
.

( , ,, ),
- , , ( ).

.
, , ,
, .


204

3.5.

2 -3 .
,
.
, .

, .
, ,
, (), -
( , ).
, (, , ),
, ( ),
(, ), .
, , ,
- . ,
. .

( ): , ,
, , , -
, , , ,
. ,
, ( ),
, ,
- . .
.
,
.
. ,
,
. , ,
- .
. ,
- , - .
.
, ( , , ,
, ,
), .

.
, 5- 1
205

, ,
. , - 0,-
.
, -
, ,
, , .
, 7 -1 4 4
. ;
.
,
( - 4 %). 95 % .
N -
. 4 - 8 .
, ,
, , (
, , , .).
, , , .


, .
( ) ,
-. .
. , ,
.
- .
,
, .
,
, , (
) .
.
. .
,
.
3.5.3.
(. sedatum - ) ,
.
206

3.5.

,
.
. ,
, , , . ,
, , ,
.
,
( Valeriana L.), , (Leonums L ) ,
(.Polemonium coeruleum L.). , (.Paeonia L.)
(, , , -,
).
. (1826)
.
. 11. . ,
... ,

.
. , ,
.
,
. , ,
. (,
) , . - 2-
; 1- 10 % .
. ,
, .
() ,

, ,
. ,
.

. , ,
, .
, (
) .
: , , ,
, , , , .
(
,
).
.
207

, , .
.
. , -
, , , , .
.
- . ,
, , , , , ,
, , .
: , , , , , .
. - , ,
, .
.
,
;
, ; (
); , , . ,
, , .
, ,
,
, , - ,
, .
.
, .

.
, . ,
, .
,
. , , ,
.

208


2,5 % 2
0,025, 0,05 0,1

0 ,0 2 5 -0 ,0 5 1 -3
( 0,6 ;
' - 1 -5 2,5 % ;
- 2 -3
2,5 % 20 40 %

3.5.


Triphthazinum

0,005 ;
1 2 %

Haioperidolum

0.0015. 0,005 ;
1 0,5 %
5 %

Droperidolum


C lozapinum


Sulpiridum

2 5 0,25 %

0,025, 0,05
0,1
0,5 0,1
0,2 ;
0,05; 0,1 0,2 ;
2 5 %


0,005 ,
0,005 ; 1 -2 2 % .
0,0 0 1 5 -0 ,0 0 3
3 ,
0 ,0 0 0 5 -0 .0 0 2 ;

1 -2 0.5 % .
, ' 1 -2 0,25 %
1 -2 0,005 %
0,5 0,1 % ();
2 -5 0,25 % 6 -1 4
-
0 ,0 5 -0 ,2 2 -3 ( ),
0 ,2 -0 ,4 ;
' 1 -2 2,5 %
0 ,1 -0 ,2
. 1 -2 5 % -


0,005 -0,0 1 (

Diazepam um

0,005 ;
2 0,5 % .


Phenazepam um

0,00025; 0,0005;
0,0025 0,001

0,000 2 5 -0 ,0 0 0 5 2 -3

0,01

0,005 -0,0 1 2 -4

0,01

0,01 1 -2


Chlordiazepoxidum

M ezapam um

0,02 ) 3 ; ,
' 2 0,5 % -Natrii brom idum

0,1-1 3 -4Rhizom a cum radicibus

50 100

(6 -2 0 18 0-2 00 ) 1 .

3 -4

25, 40

2 0 -3 0 3 -4

Valerianae

Tinctura Valerianae

209


Tinctura Leonuri

25

3 0 -5 0 3 -4

C orvaldinum


25

3 0 -4 0 3 -4

3.6. ,

3.6.1.
- ,
, , , .
:
1. (- ).
2. () ( ).
3. ().
4. - .
5. () - .
,
, ,
. ,
, ,
. .
,
, (1 ,3 , 5-). ,
(Thea sinensis), (C offea arabica),
(Cola acuminata) . (, )
, , .
.
.
, , , ,
.
. 1819 . ,
. , , .
( ) .
- , , . ,
. 1887 - .

, .
.
210

3.6. ,

.
( ),
3 0-60 . . ,
- , , .
(10 % ) .
3,5-5 , 10 .
. .
,
.
(
.,-).
.
, ,
, .
:
, - .
. ,
- ( ).
- ,
. , .
,
.
.
, ,
-
.
.
.
, .
( )
.
.
,
.

. ,
.
,
. ,
.
: (
, ), ,
, , .
211

, . .
.
(, )
.
. :
. (
) .
, ,
.
(
). ,
' ;
. ,
, , , .
: ,
.
, , .
, ( ) .
: , , , , , ,
; ,
().
( ) .
.

() .
( ) ,
, , ,
, . - .
( ) ,
, , ,
,
, , :
.
,
( ),
, .
: ,
.
: , , , , -
, , .

212

3.6. ,

3.6.2.
(. - / - )

, .
1972 . . , .
,
, .
:
1. (): , , , .
2. : , , .
3. : , .
4. : , .
5. : , , (),
.
6. : , , ,
, , .
7. :
7.2. : .
8. : , .
9. : .
:
1. ,
.
2. , , .
3. .
4. .
5. , .
6. , .
7. , '- '- -.
8. , ,
.
9. .
10. , ,
.
:
1) , , ;
2) ;
3) ( ) () ();
4) ;

213

5) , , : , , , ,
, .
( ) . :-:
.
. ,
, , ;:
, ,
. , 8 0-90 % .
. , ,
. ,
, .
. -:
, , , , , ,
, ,
. , . , , , , ,
.
: ,
( , , ,
, ),
,
, . -
, ,
.
: , , .
( )
, ,
.
, ,
, , -,
- ,
,
. ,
. .
, , , . ,
, .
.

214

3.6. ,

- .

(), , , , ,
, , .
.
. , ,
, .
, ,
.
: , , ,
, , ,
, , , ,
, .
: , , , , .
( ) -
- .
. ,
, , .
, , ,
, .
: ,
, , , ,
( , ,
, );
; .
: , .
( ) - -.
. ,
, ,
. ,
, .

.
: ,
, , ,
, , .
: , , , , .
( ) .
. ,
. , , ,

, .

215

: , ,
, , , : ; , (
),
.
: , , , ,
, , !
.
, , , :
, .
, ,
, , ,

-
. '.
, , .
: ,
, -
, .
: , , , ,
, , , , (,
, , , ).
( ) , ,
, .
- - ,
, ,
.
( ) - .
. ,
, , ,
.
, ,
. ,

, .
,
.
( ) - , .
, , .
: , - , .
: , , .
- ,
5000 .
216

3.6. ,

,
, ,
.
: - ,
, - , , , - ,
, , .
: (', ,
, ).
-
. , ,
. , , .
: (
, - ).

.
: , , ,
.
- , ,
, ,
, , , .
: ,
, ,
. , ,
, .
: , , , ,
, , , , ,
, , , , , .
- , ,

. - ,
,
, ,
, , , , , .
: , , , ,
, .
: .
( ) - , ,
, .
: =, , , .
217

: .
( ,.: , ,) - ,
, , ,
.
: ,
, , ,
, .
: , .
- .
, , , , ,
, , ,
. , ,
, , , .
, , , , ,
, ( .).
( .), ,
, , - ,
.
( , ), ,
, .
: , , , .
,
, , ,
( ).
: , , .
-- ,
, , ,
, .
', , ,
, , , ,
, , , ,
.
: , , , , , ,
, , .

3.6.3.
- , ,
.
218

3.6. ,

, , , (
) , , , ,
. (
, , . ) . (
)
( , ) .
:
1 ) ,
:
2 ) ;
3 ) ,
- .

:
, ,
, ;
:
, , ,
;
;
, , , ;
.
: , ,
, .

.
: - ,
, . , ,
, , ,
, , .
.
, (
, , , , ) , ( ) .

3.6.4.
( . actus - protector - ) -
, :
1) ;
2 ) .

,
.
219

, ,
.
3.6.5.
(. analepticos - , , , )
.
,

:
1) ();
2) (, , );
3) (
).
:
1) ();
2) (, );
3) (, , ).
( ) - 25 % .
. (,
) ( ).
, , ,
. -.
,
. .
, ,
.
: ,
, , .
: , ,
.
- .
( Camphora Sieb)
( Menthifolium Nochst), - .
.
,
, , ,
, ,
, .
, .
: , ,
,
.
220

3.6. ,

: , .
-
. , ,
.
, , .
, : , .
: .
3.6.6.
- , -.
,
,
. ,
(),
.
1940- 40
. , (-
, , .
,
.
.
1970-
.
1951
, . 1952
, ( ).
1950-
.

,
, , -
(-).
.
:
1. .
1.1. ( ) - (), (), ().
1.2. (), (, ), (),
(), ().
1.3.
- (), .
221

2. .
2.1. ( -
).
2.2. - - ().
3. .
3.1. , -, - ().
3.2. , - (
3.3. , ( - ) - (), (), ()
3.4. - ().
3.5. - ().
3.6. - ().
3.7. (
, , , ,
-6 - ( , ).
,
, .
' ( , , , ).
( ) - .
.
, 2 9-77 %, ,
',
, , .
1-2 . 7 6-95 %. . 24 40 %
, 1-2 % , 20 %
. 4 -2 4 .
. :
() - .
, , -
,
.
: , .
: , , , ,
, , , ,
, , , , , ,
, , , , , ,
, , , , .
, .
( ) .
222

3.6. ,

.
, - 50 %. 90 %
.
- ,
. 24 .
.
, , -
, .
: , , , .
: , , ,
, , , , ,
, , , , , ,
, , , , .
( ) ,
, ,
^- -.
, , , , ^- .
( )
, . .
,
.
, , - ( ) , ( , ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( )

- , , (! ,
, .
, - (3-, -, , , .
: .
: , , , , , , , ,
, , , , ,
, , , .
-
. , , , .
: , ,
( ).
: , , , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , ,
, .
223


( ) , .
( , )
, - -, , -450,
, .
( , ) - S- ,
.
( , ) -
, , .
( ) - , ;,
, ,
(}), - , , .
: , , ),
, .
: , ,
.
: , , , ,
, , , , ,
, , , , , :
, , , , , ,
, , , , , ,
, , .
( ), ,
. -,
, - , .
, , , . , .
2 -3 . .
( ) -.

, - ,
.
: - ,
, , , .
: , , , ,
, , , .
( )
(, , , .)
. ()
, , , 224

3.6. ,

, , . .'
.
( ) - , - . , -
5 ., , . . ,
, .
( ) - ,

, .

( , ),
,
, ,
.
( ) ,
2-, 5 -, 5 , 5 . , - ,
- ( ) - .
, ,
, .

0,025 0,05

1 -2 . 2

0,025 ; 1 %
2 ; 0,01 0,025

1 -3 , 3 ; 1 -2 1 % -
/ 4

0,05 0,1

1 . 1

0,5 % 5

/ 2 5 -1 0 0 ;
7 5 -1 0 0

0,25 ;
0,4

1 -2 . 3 ;
2

-
-

0,2 ; 10 %,
20 % 1 , 2

1 -2 10 20 % - /;
1 -2 , 2 -3

0,4 ; 0,2 ;
20 % 5

0,4 3 ,
/, / 5 ,1 0 , 20 20 % -


1\1

, 0,1 ;
2 % 5

/, / 5 ,1 0 , 20 2 % -.
2 -3 , 3 -4

0,005 0,01 ;
0,5 % 2

2 500
/ .
1 3

225


Tinctura G inseng

50

1 5 -2 5 3


T-ra Shizandrae

50

2 0 -3 0 3

.
Extr. E leutheorococci fluidum

50

2 0 -3 0 3

.
Extr. Echinaceae fl uidum

2 0 -3 0 3


P antocrinum

50

2 0 -4 0 2 - 3 ;
/ 1 -2

C ordiam inum

1 , 2

, / 1 -2 1 -3


S ulfocam phocainum

10 % 2

, / 2 10 % 2 -3

3.7.
3.7.1.
,
. ( )
, 1857 . 1938 . (), .
,
.
1962 ., P. Eymard
.
80 - 1882 . .

. ,
(W. Gosher).
,
( -
- )
.
, , , , , ,
.
- ,
( )
226

3.7.

, ( ,
.),
.

. ( , .) ,
,
. ,

.

.
, , , -
- ,
, .
(grand mal). (petit mal)
,
. .
, - () (),
.
,
.

:
I. : (); ().
II. : ().
III. : (, ).
IV. : ; ; (, ); (); ().
V. :
5.1) (, -, );
5.2) (, -);
5.3) ( ); -.
VI. : (); (); ().
:
1. , : ; ; ; ; ; .
2. , (- ma L ): ;
; .
3. , - :
) : ; ; ;
3.2) : ; ;
227

4. , :
4.1 ) : ; ;
4.2) : .
:-:
1. , (
): ; ; ; ; ;
; .
2. , :
2.1) (grand mal): ; ;
; ; ;
2.2 ) - (petit mal): ;
.
3. , : ; ; ; ( , ).
( ) :
;
(, );
(, , ) (. 3.12);
( , ) (. 3.13);
(, , ) (. 3.14);
;
(. 3.15).

:
1)
;
2 )
, .
3 , :
1) - () ;
2) (- ) ;
3) ( ).
: : , , (
) . , , .. ,
, .
.
. ( ). , .
, , .
, . ,
, .
228

3.7.

.
. ,
, , ,

\

,
,

. 3.13.

( )


. 3.12.

/
-

I

N 8 * 2

. 3.14.

. 3.15.

; .
, , . .
, . , . .

. , , -
, .
,
. ,
- .
,
, , ;
; - ,
229

, , ; -:
, , ; - , , .
;
- ;
, .
- .
3 :
1) (, , .
, );
2) (, , , );
3) ().

.
, , , , .
. ,
. ,
20 /, .

, 10,11-
. ,
, .

, , ,
- ,
.
. ,
. ,
,
, . ,
.

. ,
. ,
, ( ), , .
,
, ( .,), ;
; ^- , , , -
, .
230

3.7.

:
, ,
; -, , ,
; : ,
, ;
, ; ; ,
. - , , ;
; , .
- () .
. (7 0 100 %) . 10-15 %>.
, , ,
. 1-3
, 90 % , 10 %
. ,
- ( .).
: - 12 %; - 0,4-4,5 %;
- 5 -1 0 %.

, . ( ,, 10 . 3 %
, , .
. , ,
,
.
(. 3.16) , :
) , ;
) ;
) .
- (-)
(, ) ,
.
,
.
, ,
. , ,
, , , .
, - ,
, .
: , .
231

. 3.16. .

: - ;
- ,
, - - - ,
, - , - - , - - - ,
- , - - , -

: , , ,
, , ,
; ,
.
: , , , , ,
, ( 2 -1 2
; ,
); (0,5 %);
; ( 2 ); - ( ).
.

.
.
( ) (
5,5- ).

,
- .
,
232

3.7.

. ,
-
, , ,
.
,
, .
,
. ,

, , .
: ( -,
);
.
: ,
, , ,
.
: (, , ), .
, ,
, .
3 .
, - ,
. , '--,
, . ,
, , , , .
: , ,
- .
: , , ,
, .
.
, , , ,
, , .
, . - , (,
, ), .
.
.

.
, , , . ,
( )
(, ) . () ,
, .
233


, . ,

.
,
. ( , ). 100 %.
2 -3 . , .
- 2-- -
: ,
, - , , ,
- .
: ,
, , , , , ,
- .
: , . ( 2 ) ,
,
250 /.
( , ).
2 -4 .
15 % .
, 80 %
.
:
, .
.
: ( - , ()
-
).
: , , ,
, , , , .


Natrium vaiproicum

0,1, 0,2, 0,3, 0,5 , 0,15

1 . 1-2

Dipheninum

0,117

1 . 1-2

Carbamazepinum

0,2, 0,4

1 . 1-3

Lamotrigine

0,025, 0,05, 0,1, 0,2

1 . 1-2

234

3.7.

3.7.2.

- ,
. ,
:
1. ( .).
2. :
2.1. - (, ).
2.2. ,
, ().
2.3. , (, , .).
2.4. - ().
2.5. , ().
, , -,
-. ( ) .
. . , ,
. , ,
- . ,
, , .
: , ,
, , , , .
: , ,
, , ,
, ,
( 60 ).
.
. ,
. , ,
,
. .
: , (
, , ), , - .
. , .
: , , ,
, , , .
. 235

.
,
,
- (, , .).
- , - ()
, , .
,
.
.
. .

. , . , .
: , ,
, (, ), ,
.
: , , , , , - , .
, ,
>,- . -
^- .,- . -
, ,- .
.
.
( ) , -;
, .
.
,
, . .

1.

(Levodopum )

, 0,25; 0,5

1 . 2

2.

(M idantanum )

, 0,1

1 1

3.

(Cyclodolum )

0,002; 0,005

1 . 1

4.

(Nacom )

100

1 . 2

5.

(M adopar)

100

1 . 3 -4

6.

(Selegilinum )

0,005 0,01

236

1 . 1

4
,
-

4.1. ,
-

4.1.1. ,

( )
,
. ()
, ,
. ,
,
, , ,
, , , .
(
, , , -1, , ,
, ,
). ,
,
.
.
.
(,
),
:
( ).
(, .)
237

II. ( ,
, - ,
, ).
: , , , , , , .
, : (), (), ( .)
(3,-: , , .
-(3-: .
:
- : ;
- : (, ) ;
- : .
-: , , .
: , .


. ,
,
,
. (
, (3-, )
, ,
. , ,
, -
.
(-, -1, , ), ,
(, , ),
, , ,
.
[3-
:
;

;
;
,
, ;
(
).
238

4.1. , -


( , 2009)

4.11.1. ()
-
, .
, , .
1600 .. , ,
.
XVIII . 1785
(
: ).
, ,
. , , . 1875
239

.
XIX . .
. . , ,
, . .
, . . . XIX
. .
. -
. . .
. . ( )
, . . 1949
.
: , , , .
- .
:
I. (Digitalis):
('purpurea) - ( );
(lanata) - , ().
II. (Strophanthus):
Strophantinus Kombe - -;
Strophantinus gratus - -G.
III. ( Convallaria majalis) - , .
IV. (Adonis vemalis) - .
:
(),
(9 5 -9 7 %), , ,
, , , . 1,5-2 , 14-21 .
(, , ). 7 0-80 %, 2 0-30 %.
4 0-60 %. ,
, . 30-120 . , 5 -3 0 - .
5 -7 .
(, ) (
, , (
), ,
, , ,
. 5 -1 0 , - 1 -3 .
()
, , , ,
.
240

4.1. , -

() ,
.
() (). ( .)
( .) ( )
( , , , ,
, ,
, ).
6- 5- ,
( ) .

-, .
:
( ,
),
, ( ,
.
(
)
11-1^.
.
(
) .

. ().
,
- .
().
.
:
.
, (
), ,
, ,
.
.
(
).
.
() .
() .
241

(
, , ).
, , , .
,
, ( ,
, , ).
.
( ,
, , ,
).
+--.

:
+- \ +- - ( )
- -,
+, ,
+- + .

2* ,
- .

( - ).
- ,
, -
, .
,
+- --.
(
, , ),
, .
.
:
. () :
,
,
. .
,
.
- .
242

4.1. , -

,
.
II. :

.

, ,
.
+- '- , ,
, (
, , ).
, - '- -
. ,
. .
:
( , , )
, .

,
.
.
( ).

, .
.
.
. -
, .
, , . , ,
. , . , , ,
.
.
.
6 0-85 % ( ).
1 ,
1,5 .
- 2 , 5 -3 0 .
0,5-2 /, 20-25 %.
58 , ( 36 ,
243

- 68 ), .
6 . , 5 0-70 % :
. ;.
.
.

, (
, , ),
.
.
: - (, , ).
( : , , .
, - ).
( , , , ,
). ( ,
), , ( ), ,
, .
,
.
, ( , , , ). ,
. ,
.
- , - ,
, .
, , .
( ) ,
.
, .
, ,
. ,
(- .).
,
, .
.
.
, - .
,
, ,
.
, . ,
.
244

4.1. , -

, .

. , .
(
) : ( ), , - , ,
(, ) -
, (, , .),
(, .) - ,
(), . -
, , ., , - (, ), -
.
-, . .
,
( , 2009)

, , ,

, , ,

, , ,

, ,

, , , ,

4...2. ,
,
, .
( ,-) - ,
, , .
- , .
, (
) - .
- ,-,
- (+ ) . -,
245

( - ) , , (+ )
.
.
- , - .
-- .
- .
.

,
, .
,
, , (3-

. - , ,
, .


-
, ,
.
- ,- 0 2-, (^-(3, . ,
,
.
, ,
. , , , .
- , , , , ,
. ;.
, , , , , .
- III, .
:. - ,
- . ,
. , ,
. . - ,
:
. : , , ,
, : , ,
246

4.1. , -

.
. ,
. ,
- ,
.
:
.
: , , , ,
.

.

0,00025;
0,025 % 1

: 0 ,0 0 0 12 5-0,000 37 5 .
1 -2 1020 0,9 %

0,025 % 1 ;

0,5 1 0 -20 0,9 %


.

0,06 % 1 ;
0,0006

1 -2 1 0 -20 0,9 %
.

6 , 0 - 180

3 -5

0,5 % 5 ;
4 % 5 .

125 400 5 %
0,9 %

,
0,5; 0,25

500 5 %
0,9 %


0,0025 /
5

500 5 %
0,9 %

, Levosim endnum

4.1.2. (,
)
- ,
.
( ,
), ,
. (
) - ( ). (angina pectoris)
247

,
. (
), .
. (
, )
(
, ), *
.

.
. ,
.
,
.
.

. ,
, ,
. .
:
I. ,
:
(, , , , .);
(, .
, .);
(, .).
II. , :
- (, , , .);
().
III. , :
( , (-), .);
, ();
( , , .).
IV. , :
(, , ,
.);
( , , .);
( , , , .):
: (, ) ( ,
.).
248

4.1. , -

( .), ( .), .
4.1.2. ,

4.2.2.1.2.
: ,
, . ( ).
1846 . . 1847 . Hering
.
. Brunton 1860 p.,
. 1867 . . Brunton
. 1879 . W. M urrel
Lancet
. 1925 p. H. Vaguls . 60-
. 70-
. 70- K. Goldstain (1974), . Flaherty (1975)
. 1979 .
. 1981 . , , 80-
, - .

.
.
,
( ). , ,
.
100 %,
. 60 %
. .
.
. 25-30 /,
4 -5 , 1-3 .
1-2 .
. (. 4.1)
, , N0.,, N 0 .
, , 2, 249

( )

,

R-0.N 0,)

--

51-1

-,

N0

,
-

2* '

, ,
. 4.1. ( )

N 0 .
,
, . . ,
, ,
(
). , ,
, , , .
, , .
( ), , , ,
( ) .
.
250

4.1. , -

: ,
. , ,
, ( )
.
( ), .

, .
: , , , ,
, - , ,
, , , , ,
, , , .
, , ,
. 1 %
3 % (1: 9),
, -
, , , .

. , .
, 10-15 4 - 6 . - , 2,5 5,4 .
( 8 ) .
( 24 ).
( ) ,
. ( , , ) ( , ) .

,
, 3 - 5 .
- -5- - .
, , 100 %.
. 3 0-45 ,
8 -1 2 . ( )
,
.
, ,
,
.
( )
.
, - ,
, ,
251

, ,
,
.
, ,
, [3-, ,
.
4.1.2.1.2. ( )


-, -\

, , (
) . ,, ,, -. , , .
:
().
(, ).
().
().
,
, . ,
- , - .

:
- .
-
.
- .
( 2'):
,
(, , ).
,
- ().
-
().

:
(, , ).
-
(-, -- ).
- (, ).
252

4.1. , -

( ) , , - . '
- (
,
).
2' ,
2 .

-, , 2'
, () . ,
: ,
,
. ,
, ,
.

.
, - .

,
, .
( ) - .
.
, ( 90 %).
,

2 0-35 %.
1-2 . 2,8-7,4
4,5-12 .
.
, ,
14-16 .
(70 %), .
.
1 , 2 , 8 -1 0 .
. , , .
, ,
.
253

. :-:
- ,
. ,
' ,
,
.
: , ,
, .
: , , , ,
, , , , ,
.
( , , ) - .
.
(90-100 %).
5 -1 5 , - 10 ,
3 0 -9 0 ,
4 - 6 . 5 0-70 % (
). 95 %,
,
. (6 0 -8 0 %).
- . 5-11 .
. ,
.
,
, (3,- ,
, , .
:
. ,
,
; - ,
.
: , , , ,
, , ,
.
( , ) .
. ,
6-12 . 64-84 %,
- 3 5 -5 0 ,
.
, 10 % 60 % .
254

4.1. , -

. ,
, , .
, ,
- , , ,
.
. ,
, .
. , , , , ,
, , , , - , , ,
, , ,
.
(, , , )
:
, . ,
,
, , .
.
. , ,
( ).

. , ,
, .
: , , .
4..2...
( ) , , (. -

).
( ) - .

.
. 6 0-70 %.
20 .
30-60 , 4 - 6 . 3 0-40 % , SIN -1,
SIN-1 ,

SIN-1 . .
3 -5 /.
' . (90 %) (9 %),
. 0,85-2,35 .
255

. ,
,
,
8- . .
.
, \
, .
.
, : ,
.
: ,
.
: , , ,
, , .
4.1.2.2. , .
-
- (. 4.2)
- ,
( ). - .
, .

. 4.2. -

256

4.1. , -
( ) - - () ,
.
. (3.,-
(
).
[3-
(), (, ), (), (), () .
, , .
,
.
, . -
, , , .
(3,- -
, , , ,
; ,
.
- ,
, .
( ) .
1-
, ,
, .
,
.
.
:
-.
: ( ), ,
, ; - , ,
, , ,
.

4.1.2.3. ,
, , :
- ( .);
- , ( .);
- ( , .).

,
. .
, ,
257

, .
.
- . . , .
( ) . -
. .
.
( ) -
. .
, .
: , .
, .
, - . .
( ) : .
, , . ,
, .
,
, .
, .
: .
: , , , ,
.
.
4..2.4. ,
()
,
, : , ,
, .
( ) . , ,
,
, ,
. : , , .


. - ( -)
, , , .
, ,
, .
258

4.1. , -

, ,
, .
- ( ) .
( ) -
- 3-- -, - .
, ,
,
, , ,
, .
,
.
.
: , (
).
: , , , , , ,
, , , .
- - , , , , ,
, ,
.
: , ,
, , .
: , .
,
.

(, ).
: , ,
, .
: , , , , .

, (
, .) (, , .)
.
- , , -
, - .
, ,
, . 5-, , ,
, , .
259

: ,
,
, :
.
; , - .
:
( , ) ( , ,

.
, , , ,
.
, .
- , -,
.
: ( ). ,
- , - ,
, , , .
4.1.2.5. ,
,
.
.
, , .
3 - 5 .
3 , .
,
90 . .,
24 ( ).
.
( , , , , ) ().
,
( , , -, , ),
.
, .
(
- , .).
65 (), 260

4.1. , -

, III.
( .),
( 11/111 (, ).

. ,
, - ,
() (, , ),
( , , ,
).
. .
(3- (, , ), (, .), - ( .) . - , .
, II
. : ,
, (, ), ,
, --- , .


N itroglycerinum

0,0005 ; 5 1 %
, 0,1 % 10 ; (1
- 0 , 4 ), 1
0,001 0,01

1 -2 , 1 -2
.

500 5 %

Sustac

2,6 (-); 6,4 (- ).

1 -2 2 -3

Validoium

0,06 ; 0,1

1 -2

- No-Spa

0,04; 2 % 2

1 -2 3 ,
2


N iphedipinum

() 0,01 ;
0,02 0,04. 0,01 % 50
()

1 -2 3


M olsidom inum

0.002; 0,004

1 -2 3

Isosorbidi
dinitras

0,005; 0,01; 0,02; 0,1 % 10

1 -2 3 .
10


! Trim etazidinum

0,02; 0,06;
0,035

1 -2 3 .
1 2

, 0,04; 0,08; 0,25 % 2

1 -2 3 .
2 10
.


Verapamilum

2 61


Am lodipinum

0,005: 0,01.

1 1


D iltiazem um

0.06; 0,09; 0,12; 0.18

1 -2 3

0,01; 0,04

1 -2 3


M etoprololum

0,05, 0,1;
0,2

1 -2 3


R iboxinum

0,2 ; 2 % 5 , 10

1 -2 3 .
' 5 -1 0

4.1.3.

. 1749 ,
,
, , . 1912
, , ,
, 1 .

- ,
1918 . -
,
.
, .
(),
(). -
(, ), (,
); (
), (
), ( -/-) - ,
.
, -
.

, .
,
, , .
.
,
262

4.1. , -

().
(). .
0 - (
).
1 - ,
.
2 -
.
3 - ,
.
4 - (
).

:
I. :
-, ( , ,
);
( , ,
);
.
II. Vaugham W illiams 1972,
Singh . V ., 1972, Harrison ). ., 1979. , , ,
.
1. ( ):
1: , - ,
, , , ,
;
1: , , -
, , ,
,
, ,
;
1C: , . -
,
,
.
2. - (, , .).
3. , ,
, ,
, (
): , .
263

4. - (, )
, , .
( (),
( , , , , -6); (, , -); , ).
4....
1 (, .)
" ' , .
- ;
( );
,
. 1
( ) - .
- , ,
. .
. ,
70-80 %,
2 -3 , 60-80 %. , ( 20 % ).
6 -7 . 1-3 ,
3 -4 , 6 -8 .
. ,
,
( , ),
, .
- () ,
. ,
. .
- (
), , .
: ,
( ); , .
: , , , ,
, , , , .
() - , .
.
, 75-95 %. (1 5 264

4.1. , -

20 %), -- -.
,
. , . ,
, .
,
3,5-4 .
. , ,
, ,
, -
. , .
.
( ) , , ,
. .
: ,
, .
; , , , , , ,
, , , .
1 ( , , , )
,
'. ",
.
. .
(, ) -
, .
, , , .
, , ,
, ,
, .
. ,
.
, , .
. ,
, , , , , , , .
1 (, .) , , +, .
. .
.
. ,
3 0-60 .
265

2,5-3 ,
2,5 .
. .
.
. .
, .

.
.
: ,
! , .
: , ,
, , .
() - .
.
, 5 -2 5 %, 6 . - 1 , - 2 -3 , - 8-12 .
(
4 40 %), .
. ,
- .
1 1 , .
- .
- , , ,
- .
: .
: , , , , , ,
, , , , , ,
.
, , , .
.
4...2. -
, - (, ,
.) ,
(, , ), -
.
'.
, . -
.
266

4.1. , -

4.1.3.3.
, , 37 % , 1960
, 1970 .
. (2 0 -5 0 %), - 40 %, 3 - 96 %,
! (0,5 / ). ,
.
-.
, , 28 .
. , -
, --- ,
, , , , , .
,
. ,
,
.
: ,
, , .
: , , - ,
, , ,
( , ),
, , .
( ) ,
.
, \ -
,
3- , , ,
. .

4.1.3.4. ( )
- - .
, , ,
2' - . ,
, ,
- - (
). , .
,
. 267

,
.
4...5.
( , - , ). , .
,
:
- ,
, ,
;
- 0 ,
;
- ,
- ,
.
: (
), , , , .
- , , .
- , , .
,
, .
, .
-6 , , .
()
. - , .
.
- -5-, , ,
,
.
(), ( .).
,
.
. ,

, , , .
, , , ,
;
.
268

4.1. , -

: , ,
, , .


N ovocainam idum

0,25 ;
10 % 5

1 -4 , 1 -2 3 -6 .
/, / 5 -1 0 .

Lidocainum

10 % 2 ;
2 % 2 10

/ 1 0 -2 0 5 % , / 2 5 0 -5 0 0 5 %

A ethacizinum

0,05

3 -4 ,
2 3 -4

Propafenoni
hydrochloridum

0,15; 0,3

3 -4


A m iodaronum

0,2 ;
5 % 3 .

1 2 -3 , 1 1 -2 .
- 250 5 %


K alii chloridum


1,0; 0,75 0,6

1 . 2 -3


A sparkam um

,
5 ,10

1 . 3 -4 . / 10 5 %

4.1.4.
( ) - , ,
,
.
() ,
(), (X), ( ).
- , X . X
, ( ),
.
5 :
1) , ;
2) ( -(3-),
;
3) ( ), X
;
4) ( -), X;
5) ( -), .
.
, . , , ,
X.
269

- ,
X. ,
.
X .
X
:
I , X ( )
1. ( X) - , ., , , , ;
2. X ().
3. ( X) , .
I I , ( ) - (, ).
III. , X ( ) ( ).
4.1.4.1.
: , .
, ,
, .

, ,
. .
.
, ,
.
, , , . .


.
1-2 . 4
, .
: II .
: , , ,
.
4.1.4.2.
- , : , ,
, , , ,
.
270

4.1. , -

.
, , . .
.
, - 2 - 6 .
.
-- (-)
X . -
X (. 4.3)

. 4.3.

, %

85

34

100

, %

<5

<5

18

8 0 -8 5

6 0 -8 0

66

70

2 -4

1-2

0 ,9 -1 ,6

0,5-1

, %

>95

>95

4 3 -4 8

>98

( |2),

2,9

2 -3

1,3-2,8

0 ,5 -2 ,3

, %

83

60

70

95


, %

X
, , , .
X X , .
X .
.
2 71

,
. ,
, ,
, .
: ,
, , .
: , , , , .
.
X .
. .
,
. 2 .
. X ,
X
.
: .
: , , .
4..4..
, ,
.

.
, 97 %,
1-2 , , 1,5
. 70 % ( ).
- , .
5 .
, 20 .
(48-120 ).
. ,
.
() - ,
, , .
-
, .
, , .
,
( ).
, .
272

4.1. , -

,
. , (
- ). .
: - V .
: , , , , , , , .
4.1.4.4.
,
. , ,
.

,
.
, .
.
: - .
, .
: , ,
, , .
, ,
.
.
-
.
4.1.4.5. ,

, , , ,
.
,
. .
, , .
, -.
- -3 ,
, , , .
- ,
, ( ), : , ,
, , , .
273

: IIV ,
, , .
: , .
(
, , .), .

0,145; 0,2 0,25

0,1

0,01; 0,02 0,04

1 -2 . 1

0,005; 0,01; 0,02; 0,04

1 -2 . 1

0,01; 0,02

1 -2 . 1

4.1.5.
,
. -
, -
.
( ),
.
,
, ; , (
, , )
(), . (
) .

, , , ,
, (
- , - ) (, , II).

( , 2009)274

, . .

, . .

<120

<80

<130

<85

13 0 -1 3 9

8 5 -8 9

4.1. , -

, . .

, . .

1 4 0 -1 5 9 / 9 0 -9 9

16 0 -1 7 9 / 10 0-1 09

> 180 / > 110

> 140

<90

, ,
, .

- --
().
(-) .
,
, (),
, . ,
, -.
.
140/90 . .

130/80 . . : 1)
;
2) -; 3)
; 4) ( ).

:
I. :
1.1. (, .).
1.2. - (, , , .)
, - ( .).
1.3. (, , , .).
1.4. - (, , .).
1.5. (, , , .).
II. :
2.1. ^- (, , ).
2.2. - (, ).
2.3. :
2.3.1. (, );
2.4. ( , , ,
, -, .).
2.5. (,) ( - ).
2.6. ().
2.7. - , .
275

.
. 1950
.
.
.
1940 ,
.
, .
1950 .
,
.
1960 .
(3-
, . , 1963 . .
. . , . .
- .
, 1960
, ,
. , II
(, ).
II ( ).
,
- . . . (1977) ,
- 1
, . II 1970 , -.
- , .
-
1980 -5- ,
1993 ,

-.
. , . , . .
. 1962 ,
.
. , 1977
.
276

4.1. , -

1850 ,
1929 , 1950 ,
! . () 1981 .
1- 4-.
4..5.. , -
.
, .
(),
(), , (, ,
), , (, ). - .

,
. ,
( );
(, ); (
),
( 220 / );
.
.
. .
1- 2-
. 7 1-79 %. ,
60-70 % ( 5 -7 %
), - 20-23 %. 14-18 .
.
, , , ,
. ,
2. ,
,
.
.
: .
: , , , , , , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
, .

( -. . .
277

4..5.2. -
-
^ , , ,
, .
- : .
, ,
; , .,- :
, . - . ,

, , .
-
- ()

, /

2 5 -1 0 0
5 -2 0
2 .5 -1 0
5 0 -2 0 0
2 .5 -1 0

1 -2
1
1
2
1

2 0 0 -4 0 0

2 0 -2 4 0

2 -3

2 0 -1 6 0
10 -40

2 -3
2

3 -

1 2 ,5-5 0
2 0 0 -1 2 0 0

1 -2
2

- (. ).
( , ) , - ( , , , ) .
.
, ,
, .
-
.
278

4.1. , -

. (- . - .

. , .
( ) , -. -

- . ' - , 4
- ( ).
, -.
.
25-35 % ,
50 % .
. 1-2 , 15
. ,
. 98 % ,
69 % .
450. , -
- . -
7-11 , - - 5 -9 .
, 2 % .
. ,
, .
, -: ,
, , ,
.
: , , , ,
, ,
, , - , , ,
, , .
- ,
(, ),
, ( , ),
,
, , .
4..5..
-
- -,
. -
, ,
(. 4.4).
279


( )
-

;
/

. 4 .4 .

( ) ,
:
1) ();
2) (, (), , , , , , , );
3) ().
23- , , ,
, . ,
- . ,
', . ( 36 ).
, , , , ,
.
- , , -
; , .
280

4.1. , -

. , - 75 %, 3 0 -5 5 %.
3 0-50 , - 15-60
, - 6 0-90 ,
6-12 . (2 5 -3 0 %),
, . 3 ,
. 95 % ,
4 5-50 % , - .
.
-
, - .
, . ,

.
, .
(-,
) - (, , ). -

, . .
, , .
: , ,
, , ,
,
( < 40 %), .
: , , , , ,
, , , ,
, .
,
- .
.
, .
() - ,
( ),
.
,
( 2 ).
. ,
. 60 % .
1 , -
4 -6 . 1 .
5 0-60 %, 11 .
281

24 ,
-- 6 . 60 % :(20 % 40 % ).
'
. , , .
( ) .
. 25 %
, 25 %.
7 , 90 /,
(6 -1 0 %). , .
, .
, . 12 .
1-2 , - 6-9
, 36 . 3 -4 .

,
.
7
, .
50 % ,
.
.
,
, , ,
,
, , ,
, ,
, (
).
4..5.4. -
- -
, ,
. - ,
, - - ,
- ,
. -
:
1) ( - , .);
2) (, .);
282

4.1. , -

3) ( .).
-
( -II) .
-
:
1) ,
(, , );
2) - II ;
3) ,
;
4) - -- II ,
.
- , -.
,
, , ,
, .
. , 3 0-35 %. 1 ,
92-99 %.
, 10-40 . 1,5-2 , - 6 -9 . 90 %
, - 35 % ( 4 % ), - 58 %.
. - 11(1 ), - .
: .
: , , , , , , , .
,
13 %, .
- , 2,5 -
.
- 6 0-90 %.
6 - , ,
, ,
,
. II .
,
, .
- 94-97 %. 20 000 -
( ), - II .
283


, .
36 . (99 %)
. -
, ,
2- , ,
( ),
, , ,
() 1.

4.1.5.5.

. ,
, ,
. , , , , , ,

(. ). , ,
(
).
,
( ),
/ , ,
(, ),
.

,
, 2, . .
,
.
, ,
, .
, , , .

1

II
2

284

4.1. , -

1,

SR -
G ITS -
ER -
2

, , ,

III

. .

4.1.5.6. -
- ( , , )
(. ).
,
,
(3- .
-
,-
,
,
.

; .
^- ,
.
, .

, ( ),
( ).
( ) ^-, .
- ,
, - . ,
.
4.1.5.7. ,-
. ( ) - , .
.
, 100 %.
1-2 .
285

30-60 8-12
.
3 -5 , 15-20 4 -8 . - , ,
. 50 % , ,
, (40-60 %) (10 %),
, 12 (6-24
). .
. , ,
,
. ,
, .
v , .

AT (
^- ).
(. vagus).
.
, , .
, ,
.

.
. , , ,
, .
,
. ,
, , .
.
: ( ),
, , , , .
: ,
.
.
, .
, , , ,
, , .
, .
, ,
1,5-2 .
( ).
286

4.1. , -

(3- .
(
- , ).
( )

.
50 % . .
- 20 %. 10 %
- -
, 70 %
. .
8 ,
, 46 .
.
, ,
,-
, .
100 ^-
.
.
, (
). .
.
, , ,
() , ,
, . .
:
, , ()
- .
: (, ),
, . , ,
, ,
; , , ,
, , , .
4..5.8.
( ) - , ,
(1,-) .,-
, , ,
.
, . , , ,
,
.
287

. .
, ,
. ,-
!
, .
: , .
: , , , ,
, , , , .
4.1.5.9.
- , : , (. ),
.
, ,
. ,
. .
4.1.5.10.
( , )
(, ),
, , ,
. . . ,
-.
4.1.5.11.
40- XX
. ( ) ,
,
-. 24 .
, .
, . , ,
, -.
4.1.5.12.
( )
( ).
. - .
, ,
288

4.1. , -

.
, , , , , ,
. .
, . : 2.
: 11 .
, ( .).
: , ( [3-),
, ( ),
, , , , , , ,
, - . - ( ),
( ). (,
, , , ).
.
, , .
. ,
, ,
, . -
.
: .
: ,
, .
- ,
, .
( ), , , .
().
. .
.
, , .
, .
: , .
: , .
- .
. , , '
, .
: ,
, , , -
(, ).
: , ,
. , .
289


( - )

. .
, , .
, ()
. ( ). , -;
. , ;.
, .
: ( ).
( )

. (
1-2 ), - 1-2
.
-. -
, ,
, .
, .
- 2 .
. N 0 .
, , ,
( ).
, - , .
, ,
,
. .
, .
: ,
( ), , ,
, , .
: , , ,
. .
4.1.5.13.

.
- , , . , - ,
(), - . .
290

4.1. , -

, ( ), - ( ), ( ), ( ), -
( ), ( ).
: + , + -, +
, + -,
- , (3- + ().

( , 2009)

+ -

(-

4.1.5.14.
-
,
- .
: ;
; -.
-
: 1) (
-,
, , , );
2) ( -
, , -
- ).
, : , ,
, , , , , ,
, , , , , .

, , .
. , ,
.
, ,
'. .
,
291

, . :
, , .
,
, .
( ).
AT
.
'
, , per os
, . , .
. .
. -
.
: , ,
, , , , , , .
, , .
,
, (), [3-, -
, .
, ,
. ( ,
) .
.
25 % , ,
, , .

0,25

1 . 2 -3 2 ,
1 . 12 .

P ra z o s in u m

0,001

1 -2 . 3

D o x a z o s in u m

0,001: 0,002, 0,004 0,008

1 -2 . 1

5 ,1 0 25 %

/, / 5 ,1 0 , 20

V e ra p a m ilu m

0,04; 0,08 ; 0,25 % 2

1 -2 . 3 -4 , / 2 -4
10 0 -1 5 0 -
5 % -

N ip h e d ip in u m

() 0,01

1 -3 . 3 -4

A m lo d ip in u m

0,0025; 0,005; 0,01

1 -2 . 1

C a p to p ry lu m

0,025; 0,05; 0,0125

1 . 3

M e th y ld o p h a


M a g n e s ii su lfa s

292

4.1. , -

0,005; 0,01; 0 02; 1 1,25

1 -2 . 1 -2 ; 1 20
- 5 % -

0,0025; 0,005; 0,01; 0,02

1 -4 . 1

0,05; 0,025 0,1

1 -2 . 1

0,02 ; 1 % 1 5

1-2 . 2 -3 ; /, / 3 -4
1 % 3 -4


Papaverini

0,01; 2 % 2 ;
0,02

1 . 2 - 3 ; / 1 -2
2 -4 ; / 20 , -

- -

0,04; 2 % 2

1 -2 . 3 ; /, /, /
2 -4 2 % 1 -3

4.1.6.
(, )
(
105 . .). (, ,
). ()
( ).
/
.
:
1. - , , .
2. - , .
3. - - , .
4. - , , .
5. - .
.

. (.,
) ,
.
- , ,
( ).
4.1.7.

,
.
293

-
.
, (
, ).
,
. , , ,
. , ,
, , .
,
, , , ,
, , ,
, .
, :
1. .
1.1. : (, , ), .
1.2. .
1.2.1. ( ).
1.2.2. (, , ).
1.2.3. - (, ).
1.2.4. - 7- ().
1.2.5. (, ).
1.2.6. , (- ().
1.2.7. ().
1.3. , .
1.3.1. ^- (, ).
1.3.2. 2+- ().
2. .
2.1. ( - .; ).
2.2. .
2.2.1. : , , .
2.2.2. (, .).
3. () ( ).
, -
- , . ,
(
, -, )
.
294

4.1. , -

! .
( )
.
, ,
. () . ,
(, , )
( .).
,
,
.
(
) .
, (
- , ).
(
, ), , , (
- , - ).
,
.
- .
(), .
,
, , ,
.
,
! .
(, , ,
), .

2 -5 .
, ,
.
: ,
, , ,
,
, .
: - , , ,
.
(,
), .
295

, ,
, .
:
, ,
, , ,
.
: .
,
(, ).
, ,
. .
, ,
. ,
. ,
, , .
: .
: .
(-).
, ,
. ,
. , ,
, .
: , ,
, .
: , - , ,
.
, ,
.
.
: .
,
.
, .
,
, , (
). .
: .
: , , , .
,
(). , .
, ,
, . , (-).
.
296

4.2. ,

(
), , , .
,
, - .
- , , .
: , -
, - .
: .
-
- , .
- .
- - + + .
, - , , .
, , ,
, - .
: , ,
, , , ,
.
: , , , , , .

2 2

0,25

1 3
2 1 -2

4.2. ,

,
, ,
, , .
.
, 7
1,4 - . ,
, 10 % .
25 % , - ( ),
.
297, , .
, ,
.
1. , .
1.1. : , , .
1.2. .
1.2.1. .
1.2.2. (, ).
1.2.3. : , , .
2. , .
2.1. : , .
2.2. : , .
2.3. : .
2.4. : , .
2.5. : , .
2.6. : , .
2.7. : .
3. , (.
, ").
, -,
(), .
. .

;
.
: ,
,
,
, .
: , , , ,
, , , .
- , ,
.
() -
, , !
, ,
. ,
, .
: (
); (
298

4.2. ,

, , , , ),
( ), , ,
-
, , , , .
: , , ,
.
() - ,
. . -
, , .
: ,
( ), , ,
, , ,
,
.
() ,
.
, ,
. .
, ,
.
: .
, , ,
, -
, , , ,
, .
: , ,
, , , , , .
()
, - ,
, ,
, ,
. ,
.
: (
, ), , , ( , ),
, ,
, , .
: , , , ,
, , , .
,
. 299

. .
,
' . ,
, ,
, .
: , , ,
, , ,
.
: , , , .
()
.
, - ,
,
, ,
: , , ,
, .
: , , , ,
, , .
,
, , ( + ), ( + ).
()
(). ,
(. ). ( ) .
(
, ), , , .
,
.
:
1. ( , , ).
2. ().
3. - (, , )
4. (, , , ).
5. (, ).
6. (- ).
7. (, , ).

,
,
.
300

4.2. ,

:
I. .
1.1. .
. , 5-, _) , - .
. ,
,
.
.
1.2. (). 5 1)-
, .
( 5
5.,- ).
, , .
: , , , ,
, , .
1.3. ( ): , ,
, .
1.4. : .
II. .
2.1. (3-: , , .
2.2. : ().
2.3. : .
2.4. : .
2.5. : , .

301

5
,

5.1. ,

:
, , ,
, ,
,
,
.
, ,
:
1. .
2. .
3. .
4. , .
5. , .
5.1.1.
.

(). ,
,
,
(. 5.1):
302

5.1. ,

. 5.1.

1. : - , .
2. : , .
3. : , - , .

,
. ,
, ,
, . .
,
.

.
- - . .
- .
. .
,
. ,
,
.
, ,
, ^
.
, , .
.
, .
, , ,
.
303

: , :
, ,
, ,
.
: , , , .
, - . .
- . -.
- . ".
5.1.2.

, (
) - ; ,
(). , ,
.
(. 5.2):
1. , :
1.1) ( , );
1.2) ( , ).
2. ,
().
3. ( , , , ).
- ( ,
) , ( , ) .
. ,
- , .
,
.

. 5.2.

304

5.1. ,
.
, ,
. ,
. ,
.
. , ,
8 .
: , (
, , ,
, , , .
, .
: , , .
() ,
. , ,
.
. .
4 - 6 .
: , , .
,
.
,
.
, , , ,
- ,
.
( ) -
.
,
. 3 -4 .
: , , .
: , , , ,
.
, ,
.

5.1.3.
(. 5.3):
1.
, (),
:
1.1. ( , ).
1.2. ( , .).
305

2.
(),
:
2.1. ( , ), (, ).
2.2. (, ).
2.3. (, - ).
2.4. ( .) -
, .
, , ( . ) ,
, , , , - -
- , - .
(, , , , , , ). , :
, .
, , .
- , .
12 , 1
, 8 2 , 5 8 0 % .

, , , , ,
, .
'
,
.
, ,
.
. , ,
, .
: , .


( ):

a) (
,
):
b )
( );
c ) -
( ,
):
) -
( )

( ,
)

,
, )

. 5.3.

306

5.1. ,

: - ( ,
).
: , ,
, , , .
, ,
, , .

: , , ( ,
, , , ,
) , .
, .

, ,
, .
,
. ,
.
: .
.
(, , ).
.
. , .
()
, .
( , , )
' (),
() ,
.
.
, , ,
. ,
, .
: ,
. , , , , . ,
, .
: , - ,
.
, ,
( ) ,
: - ,
, - .
- ,
.
307

. ;- -,
. :;,
( ), , : . 10%.
1-3 . 50 %
,
. 1 .:
.
. ()
. , , , ( , )
: ( ,
, , , ), , ,- , ,
.
: , , , , , ,
, , , .
, ,
. .
.
().
.
,
. 80 %.
2 , 10-12 .
. , 90 %
, 5 % , .
.

, .
,
, (. 5.4).
:
, ,
, , , .
: , , , .
, , .
, , ,
, ,
- .
308

5.1. ,

. 5.4.

5.1.4. ,

,
, ,
.
.
1. () :
1.1. (3,- ( , .).
1.2. - ( , ) .
1.3. ( ) .
2. , - , ( , , .).
3. ( ) .
-
, 309

, (,
, ).
, ;
( ),
( ). :
,
.
, , ,
, .
, ,
. .,- , , .,- .
5..4.. ()
()
,
.
5 .2 .4 .1 .1 .


. ,
( ), .
.

.
2- - ( ) , ( ) ,
- ( ) (12 ), ( .
) (8 -1 0 ), (12 ). , - - (
) , ( 2- ( )
. (.
).
( - ) ,-
, - , . (4 -5 ). , ,
.
.,- ,
(, ,
) . ,
310

5.1. ,

, ,-, ,
.
, 4 - 8 .
.
( )
.
, - .
,
.
5.1.4.1.2. -
-
,
.
-
.
.
, ,
( ) . -,
2,
.
, . .
2 0-30 , 1,5-2
4 - 8 . -,
.
, 2-,
( ), , ( ).
: .
( ) ,- 3-, , ,
24 .
.
,
(, ,
). (. - ).
5.1.4.1.3.
( ) .
.
, 60 %,
1-2 .
311

.
, 10 % - .
. .
III IV,
2, ,

.
. -
.
() .

,
, , ,
,
. ,
. , , ,
.
: ,
;
( , , , ); - , , , ,
.

,
- , .
, .
: , , , , ;
.

5.1.4.2. ,
, :
1. :
1.1. : ( - - ) , - ( ) .

1.2. : , ( ) ,
, .

1.3. ( ) .
1.4. ( ) .
2. - .
312

5.1. ,

5.1.2.1.
- ( , , )

. ,

. 2+
. - ,
. 4 - 6 .
: .
(
). - , . ,
(, ),
.
: , ,
, , .
( ) . .
, , . .
: , - - ; .
, II ( , .), III ( , ) . -
( ) , ,
.
( ) - ,
, ,
.
5.1.4.2.2. -

. !
,
,
, .
, ,
. : ( , - ) ( ) ,
( , ) , ( ) , ( , -

) , .
(
), ( + ) , , 313


( + ) . (. , -

). ,
( , ) .
5.1.5. ,

. ,
( ). ,
, (
), : ,

,
.

,
. ,
, . ,
.
(, , , ).
()
(, , ).
,
, , ,
.
.
.
( .)
.
,
.
.
( .)
, , .
- , - .

, , ()
, .
( ).
,
.
314

5.1. ,

0,1 ; 1 % , 1,5 % 3 ,4 , 5

1 . 3 .; /, /
0,0 3 -0 ,0 6

10 /5 125

1 . .,
0,03 ; 100 ; 0,75 %
2 . ; / (
2 ; 0,075
01), / 2 - 3 .
0,008; 4 /5
1 . 3
100
20 % 2 ; 20 % 5 ;
1 -2 . 3 ; /, / 2 -5
20 % 10 ; 0,1; 0,2; 0,6
0,01

/ ,
1 -2

0,6 - 180

1 3 .

20,0 - 200 ; 6,0 - 180

1 3

15 (1 -1 0 0 ; 300 )

15 (1 - 1 0 0 );
0,008

15 40 / - 200, 300

2 % , 5 ,1 0

/ 1 0 -2 0


'^

315

6 .1 .

,
().

( ', \ \ 2\ ^2\ , 0 3", ,3'.
,2 ), ,
, , , -
.
(), ,
( ),
( , )

( , -
).
, ,
, , ,
, ,
.

(),
,
.
.
316

6.1.

. ,
:
- ;
- ;
- .
(, , in.), (, ),
().
(, , .),
.
,
.
(, , )
, .
,
. :
:

1. , .
1.1. , :
1.1.1. [[3--] (,
).
1.1.2. - -- ().
1.2. , :
1.2.1. (, , ).
1.2.2. (, , ).
1.2.3. (, , ).
1.3. ().
1.4. (, ).
1.5. ,
(, , .).
1.6. ,
( , , , ,
.).

: , ,
, .
:
2. ( N a ) :
2.1. (. high-ceiling diuretics) -
NaT 10-20 % - 8 / -
, , , , (,
).
317

2.2. (. low-ceiling diuretics) -


5 -1 0 % - : , .
2.3. - 3 % - ,
, , (, , ),
( , , .)
3.

3.1. () ( ) , , , , .
3.2. ( 1-2 4 ) - , , , , , , .
3.3. ( 48-120 ) -
, .
4. :
4.1. (4 -8 ) - , , ,
.
4.2. (8 -1 4 ) - , , ,
, , , , , .
4.3. ( ) - , .
6.1.1. ,

6.1.1.1.

(), , , .
. ,
,

(
) " ,
", ()
Na+. (
) " Na"
.
^ Mg2+ , 2" .
- .
.
- pH ,
, .
,
Na" .
Na1 N a'
" ( ).
318

6.1.

,
'-'--, (, ),
',
. , . .
, , 2'
, . ,

( Mg2
, ).

, ,
,
.
-
.
,
.
: ;
(
); ()
().
,
.
, , , ,
- ,
.
. ( 80 %), 4 0 60 % ; 1 -2 , ,
; ,
.
',
. ( ).
: [ 0 ,0 1 2 5 + 0,025]', [

0 ,0 1 2 5 + 0 ,0 0 5 ].
:
- , ,
;
-
, ( );
319

-- ( :
);
- ;
- .
(). ^
.
: . 10 .: ,
4 5 -6 0 , 4 -6 , ( ( ,) 5,6 14,8 .
. .
2 -4 , 3 -6 , - 10-12
.
, , .
0,05 .
. .
.
2 -4 , - 2 -3 .
, . ( ( ,) - 44 . .
.
. 1 -3 , 8 -2 0 .
() - .
6.1.1.2.
: (), (), ().
.
: \ \ " -
.
^ 2+ 2\
, 2'
2+,
, . , , - -
- ( ,
).
, ( .
.,) .
, ,
- , .
320

6.1.


:
-
,
( ),
' . , *;
2' (
, , , -
):
- ( ,
N 3, ~ );
-
,
,
.
:
;
; ( );
.
: (
) .
- ( 6 0-70 % ).
.
- ( 75 %), -
.
.
- 1-2 .
:
( , : ).
:
- - (
);
-
( );
- , (
) -
, ;
- ( );
321

- ( "
;
- , (
135-150 /); ( 3,3-5,5 / ):
( 0,75-0,95 /); (
2,39-3,0 /); ( 95,0- 110,0 /); - ,
( ).
(), ,
.
. .
, - , '- -,
. ,
.


,
,
" .

( ),
, .

. ,
,
.
. 5 0-75 %.
,
.
3 0 -6 0 , - 1-2 , - 6 - 8 .
5 -1 0 ,
2 0-60 2 -4 .
( ). (, .,) - 3 0 -6 0 . ] ,,
( 8 -1 5 ). (
).
.
.
, .
, ,
.
.

322

6.1.

.
,
(, ).
( ) - .
. .
.
20-40 , 1-2 ,
4 -8 .
5-1 5 , - 15-30 , 2 -3 .

20 % , %
. ( 1/2) 0,5-1 .
. .
,
. ,
,
1~. ,
,
N3* .
+ !'
. ,
,
. , .
, , ,
.
, .
.
+,
.
, ,
.
, .
( 20-40 )
.
6.1.2.
: , ,
, .
.
N3* -, ,
323

.
', ' , , , ,
.
: ,
; 80 % ; , :
:

. 1-2 .
: ,
, ,
( ),
, (
50 / ( 100-130 /);
,
;
, ,
.

: N3* ,
N3', [3--.
~ .


.
,
*. ' ,
.
- , ,
' , .
,
.
,
. ,
.
. 50-70 %
; 1,5-2 ;
15-20 6 - 8 .
( 90 %, ,
), :
. ( 1 ,) 45
2,5 -
; 1-2 .
324

6.1.
- .

: ,
, ( ).
: , : 90 %
;
(
); ( ] ,) 2 -4 ;
1-2 .
: , ,
, , , .
( ) - .
:
+, +--
. ' , ,
. , .
,
. ,
--, +
,
, . ,
2 -5 - . ( ).
.
, ,
, , ,
, .
,
.
. ( 90 % ),

30-70 %. (
) 98 %. ( )
. - 70 % . ,
, (50 %) (50 %), -
(75 %). (, ,2) 10-35 .
,
.
:
- ,
;
325

- ;
;
- ;
- (
0,2-2,5 /).

'.
-

( );
;
;
;
().

6.1.3.
( ) - , .
( ),
( ., 03) (.,) ( .,0) , .
,
.
(
, , , (
) ( ).
( )
.
:

; ;
; . ,

, + .,~.

2 + , -> 2 ,

++ 3- .

, ,
\
,,~ , -
. , , (
).
' ( ~)
( ) ( 0 3~).
326

6.1.

,
. , ^ , N1-1,01.
.

, ,
( 1-2
).
\
.
,/,
. ( ) .
.
,
. :
,
,
.
: : 0,5
1,5 ,
2 -3 ; () 90 %;
1-1,5 ,
2 -4 , 6-12 ;
2 -5 , - 10-15 , 4 -5 ; ,
. ( ,,2) - 1,5-3 ; 1 (
).
.
;
, ,
.
,

.
.
: ;
( ). : ,
; : , ;
, , , .

:
- ;
- ;
327

- (petit mal - ) - 8
, ;
- - ;
- ( 3000 );
. 24 ;
- ( ,
/ - !)
-
(
) ().
- () .

:
-

;
;
;
( ; 3-5,
20 %; );
- , , , , ;
- .
:
, , ( ), ,
, ( ).

6.1.4.
: , , -
. , ,
.
.
, , .
.
()
,
, .
: ;
( ).

, , .
:
. -
( ), - 10 % .
328

6.1.

. .
, ,
, ( ).
( 10-15 ).
4 - 6
.
: ; , .
, .

(!) - .
( ).
( ) - .
( ) - , , .
:
- (, ,
, , ); (
, ); .
- , ,
;
- ( , , , );
-
( );
- , , , -
, .
,
50 1 2 .
(, ,
) ,
, , ;
.
.
:
, ,
, ,
. .
. , , ,
, .
: - ,
, , , ,
, , . ,
( 50 %) ,
329

.
.

6.1.5.
, - ,
( ^ ). , , :
2 , 1 + 2 , - ( ,) 2 + 21 + 2 .,0
, , ,1
,
.
* ( "), , . ,

.
. - , ( ) .
.
.
2,5-3 %
, , .
3 - 5 . ( )
8 -1 2 . ,
( ).

6.1.6. (,
)
, , ,
. - ( , , ) .
, ,
.
(
) .
. , ,

() . , , 3,5- ,
.
330

6.1.

, ( )
, .
.
,
- .
, ,

. ' ,
( ).
, ,
, .
.
,
(
) - . ,
,
.
.

6.1.7.

.
,
,
( ). ,
.
:
( ). (
)] ( ), ( ).
( ),
( ).
,
.
( )
,
.
.
, ,
, , .
,
, - ,
. 331

. , ( : , ) -
, .
,
. , (, , )
(, ;
-).
.
,
. ',
(, , ) .

6.1.8.
7 0-80 %
.
. ,
, ,

.
(Fructus Juniperi) ( 0,5 %), ,
, . (1 : 20;
), .
(Folium Uvea ursi) - ,
( 6 %). .
, .
, , 0,5-1 .
3 -5
, ,
.
(H erba Equiseti) -
, , .
, . 3 -4
, , , 1-2
. ,
, .
, (Folium O rthosiphonis) ,
, . .
.
1-2 . 2 -3
.
(Folium Vitisidaea) - , ,
, .
332

6.1.

1-2 . 3 - 4 .
, .
: .
, ,
.

6.1.9.
,
, , , .

.
, ,
( ).
( - ).
.
, (
, ) ,

.
.
(, ).
(
). ,
.

\ N3*, ' , " -
.
,
.
:
1. - ,
().
2. - ,
:
2.1)
();
2.2)
();
2.3) , ,
().
. ,
. 333

,
, ,
.
(
, , ,
). ,
.
, ,
. ,
.
( , ) ,
,
, .
- . :
(0,1 ) (0,02 ).

.
. ,
: ,
.
- (
) - : (37,5 ), (10 ),
(8 ), (2,5 ), (2,5 ), (2 ), (1,9 ) -

, .
- .
, .
- - 33,0, (
) - 23,0, - 23,0, - 11,0, - 8,0,
- 2,0) - , .
, : (39,9 ),
(32,25 ), (27,85 ) -
, .
( ) (
, , , , , , ) ,


; ,
. ,
, -
( - , ),
.
334

7
,

, , - ,
, ,
.
( )

.


( -, -, - ) (,
) .

, .
,
(
), , (
) , .

,
. ,
1.1. ,
1.1.1. : , ).
1.1.2. : ( 2), ( .,).
1.1.3. : ().
1.1.4. : .
335

1.1.5. (3- : .
1.1.6. : .
1.1.7. : , , ,
( , .).
1.2. , ( ).
1.2.1. , 0 .,- : , .
1.2.2. : .
1.2.3. : .
1.2.4. : .
1.2.5. : .
1.2.6. : , .
1.2.7. : .
2 . ,
2.1. ( ):
, , , .
2.2. : .
3. , : , , .

7.1. ,

7.1.1. ,

, ,

. ,
, .
-
,
. ,
. ,
.

, .
, , ,
.

.
.
, 336

7.1. ,

, \ -\
. (3 -5 ),
, ,
, .
10
, - ,
.
( )
(
).
. , ,
, .
( ),
, , .
().
,
.

.
.
.
,
.
: , ,
.
, , ,
. ,
, .
-
, (, )
. ,
.

.
,, ,
/
, ,
. 2
: (
), ( )
,
.
337

, .
, , ,
,
. , -
, .,
.
().
., ()
. .
( ).
. ( ) .
.
.
.
. (, , ), ,
, ,
. ,
, ,
, .
.
. , ,
( ), , -
( ). .
, ,
, ,
.

, . , ,
.
.

.
,
( ),

.
()
( ).

(40 % ) - (10 % )
- ,
.
338

7.1. ,

,

,
.
: ,
(
), , (3-, , - .
(2 0 30 ).
,
.
, , ,
.
,

.
,
.
, .
( )
, . - ,
,
.
.
( ), -
( ).

.

. ,
, (
), .

7.1.2. ,

,
.
, -,
(3,,-, .
, (
), , 2-
339

, - ( ) , . :
.

- , \
- ,
.
16 .
.
,
- (
( ) .

,-, -
.
( ),
, :
.
,
.
. :
.
,
.
,
.
- - .
( ) , .

( ) .

( ) .
, ,
.

7 .2 .

,
, , .
340

7.2. ,

,
.
. , . ,
.
3 : (, ); (, , ); (,
). ,
. (
- - ),
, . ,
- , .
, ,
. - ,
: .
, ,
.
.
, .
.
: , ,
(, ), (
).
.
.
. -,
, - - :
, , .
, ,
, , , ,
, , .
. , -,
, .
- 10 ,
, .
. .
-
. , , ,
, , , ,
, .

, .
341

7 .3 . ,
(;
: , ,
) ( , ) . :: , .
,
.
- ,
, - :
, .

342

. 0,02 % 1

, , 0,0002

. 1 (5 )

' 0 ,5 -2

. 0,75

500 5 %

8.1. ,
-
, , :
1. , .
2. , .
3. , .
4. , .
5. .
6. , .
7. .
8. .
9. ,
.
10. .

8.1.1. ,
.
, . , , ,
, , .
( )
( ).
(
). ,
343

, :
( ^ 2-, ^-, 0,-
5 - |- 5- ,(.-).
,
. ( ).
, , , , ',
, . ,
( ). , -
, ,
, , , , .
(
, , , .),
( , ,
, ), ( , , , ), (, ),
, , .
: (), ,
(), , , , , .
- ,

.
, , ,
.
, ( ).
, , .
, , ,
, .
- ,
.
,
().

, - ,
.
, :
1. , .
2. , ().
, ,
.
( ) - , ,
.
344

8.1. , -

, , .
, , (),
. (T inctura Absinthii),
(T inctura amara), , (Species amara),
(Succus Plantaginis), (Radices ),
(H erba Centaurii).
: ,
, , , .
() .
. '

2 0-30 . ,
, ,
.
: , , .
: , ,
.
: ,
, -.
(Artem isia absinthium L.) - .
.
, ,
, , , ( ),
, .
( , ) ,
, ,
, .
, .
() (Centaurium etvthraea Rain.).
, , ,
, . (, )
, , .
.
.
, : , , ,
, () , (
).
- , .
, ,
, - ,
.
345


, :
. , ,
:
1. ,
1.1. () ()
- .
2. , ;:
().
3. , - ( .).
( ) , , . ,
,
, , ,
, , ,
.
(^-

.
( ) .
, .
(, ) % ( 3-
),
. . 83 %
. 2
3 - 5 . .
, .
, , , , .
: , ,
.

( ) ,
.

8.1.2. ,
,
- .
,
. ,
. ,
, ,
346

8.1. , -

. , , ( ,),
(VIP.,), , (G IP ), .

.
, ,
. . ,
,
, .
8..2.. , .
, ,
( , ).
.

.
.
,
, .
^- ,
. ,
. , .
, , . , ,
.
- ,
.
, ,
.
,
, -
, -
.

. ,
,
().
(pH 1,5-2).
.
1 2 .
,
, , ( )
347

.
,
, -
( ),
, ,
, , .
- - , \
.
( ): , ,
:
.
- .
, .

1,4-2,5.
, 4.
.

. ,
, , - .
-
. - , -
. . .
, .
.
, ( - )
.
: , .

(, , ),
, , .
8..2.2. ,
;
,

.
, ,
-, , -,
.
- ,
348

8.1. , -

, - Helicobacter pylori. , ,
, , .
.
,
, :
I. : , , .
I I . , H.,-: , .
III.
, :
) - : ;
) , ,-: .
,
11 .
,
, - ( , ) .
,
( \ +--) .
- pH .
, *, +--, . (
2 -4 ). . .

, .
.
.
.
. . .

.
: , ,
, - .
.
: , , , , ,
,
.
, , , .
.
H.,-
. .
H.,- - .
349

2- . :--::
,- '
.
. , ,
, -, , ,
, , ,-;:
.,-
.
. .,- , :
.
.
.
.;-
. ,
. ,
.
.

7- .
( , ) -
( 50 %). ( ,- , ).
.
( 55 %) ( 45 %),
.
: , ,
(), , .
.
. , ,
, .
( ) ( %)
. .
- .
.
.

( ) , ^.
. , ,
. .
^
,
350

8.1. , -

.
.
,
.
'. , .
- (
1 /2 -1 /3 ), .
. .
: , .
, .
: , .
3- .
, .
8..2..
, ,
, , .
: , ,
, , ., (. 8.1).
8.1

1.
2. 0 2
3.

4.
5. ()

1. .
2.
3.

1. 0 2
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

, ,
(,().
351

, + .1

+ , + ,0

, ,
.
, :
. , , 6
, , .
,
, .
(.,,
). ;
.
,+ 2 1

, + 0 2 + ,0

.
. ;-:
. .
( ^ )
[2 ^ 0 3 5 0 2 ( ,0 ) ]. , ;.
3 -4 . ,
.
+ 2

1,+ 20

.
, , . .
.
.
1 155 0.1 N .
[( ),] - ,
, .
( ) 3+ 1 ^ ----- > , + ,0
.
.
:
, .
,
, -.
, . -
. -
.
352

8.1. , -

: ,
, . -
, , , .
.
. ,
()
: , ,
, , .-, -, , ,
.
-
, , , .
.
,
, pH:
,
,
. (
), . , , Helicobacter pylon
, ,
,
, .

: ; ; ;
; (
); (
); (
); ( ).

.
8.1.2.4.
!
- , .

(, , ). ,
, . -
.
353

:
1. , : , .
2. ,
: .
( ) - , , , . pH < 4,0, ,
. ,
.
.
.
.
SH - .
. ,
,
H.,-.
.
: , .
( - , ) - [ (0 )3( 6 - 0 7) , | ). ,
,
. ,
. .
,-.
- .
, Helicobacter pylori,

, .
.
, , .
.
E., ,,
. .
, ,
, .

( ) -
,

.
.,-.
: .
354

8.1. , -. , : , , .
8.1.3. ,
:
1. ( , ) .
2. -- ( .).
:
1. - ( ).
2. ( , .).
3. ( ) .
8.1.4. ,

,
, , ,
- , ( ).
8.1.5. ,
() ,
,
.
- ( ,
, )
.
, ,
, .
, .
1. ,
1.1.
.

, .
( 1-2 0,05 %
4 ) .

.
, ,
, , , , .
355

2. ,
,
- (:
). ;:
,
- . , . ,
.
:
I. :
: , .
II. :
1. :
) : , , , , :
) , , ,
.

2. : , , ( ) .
III. : .
.
I. , :
1. : ,
2. : , , .
II. , : ,
, , , , .

III. , :
1. , .
2. : , , ( ) .
, ,
, .
, ,
, ( ) ,
. -
( 2+, 2^), .
,
.
. .
- (. 8.1).

( '/2 ),
(1 -3 ).
356

8.1. , -

4 - 6 .
, - .

.
( ).

, , , ,
,
.

. :
, , .

(2 0 -3 0 ' ).
, -
(, , ,
, ,
, . .).
( ) ,
( , ) .
,
. ,
, 24-48 .
357

, :-:
, (
) , ( ,
, , ) .


, .
( ) (Ricini:
communis). . ,
, , .
.
2 - 6 .

, .

(). ,
.

(, .),
(
).

,
. .
, : ( - Frangula
alnus Mill.), ( - Rheum palmatum).
(Folium Sennae) ( Cassia acutifolia Del. Cassia
angustifolia Vahl).
, ,
.
, :
. , ,
. , ,
,
.
, ,
. ,
. 8 -1 2 . ,
, . .
( )
, -, .
358

8.1. , -

, , ,
,
.
.
. ,
, .
, -, .
.
(Cortex Frangulae ) , .
, .
.
.
.
(Folia Sennae) (Folium Cassia)
, ,
, , - ,
.
,
, .
(Radices Rhei) , ,
, .
, , .
, ,
. , , , , .
.
,
.
- .
4 -5 , - 1 .
, ,
. , .
( ) - ,
. -
. , .
6 -1 2 .
, ,
, ( ).
. -
. , ,

.
359

,
, , ( ),
. -
( , , )
( , ,
, . .).
- ( ) , ( , ) , ( , ).

8.1.6.
(,
, , ) (',
) . ()
, .
, .
,
- , , .

(, , .).
,
, . ,
.
,
, - ,
, .

, , , ,
. ,
,
, , ,
, , .
.
, ,
( ).
,
(H erba Hvperici), (Fructae M urtilli),
(Baccae Prumi racemosae), (Rhizom aTorm entilla) .

. , ,
.
(, , ,
), (Mucilago Amyli),
360

8.1. , -
(Gummi arabicum), (Radix Althaeae),
(Semen Lini) .

, ,
. .

, , ,
, , , .
. - ,
. , ,
-, -
.
(Folia M enthae piperitae) , ,
, , , (, .).
.
, .
, .
.
, ,
.
- (
). .
-
, . , , ,
, ,
. , ,
-
. ( ) .
(Flores Chamomillae Recutitae) ,
, , , , , , .
(, , )
, , .
, , ,
.
,
, ,
.
, , , , .
( , ) . - ,
( .).
- , .
, . .
361

: .
: , ,
. - , , , .
: , , ,
.
,

. , , , .
. .
8.1.7.
8..7..
- ,
, , , .
. , , ,
, , .
, .

. IV
, ().
. ,
,-, 5- 3-, ^.

(. 8.2).
() (
) .
, - , , , .

. ,
- .
10-15 , 2-3- .
. ,
, , .
.
( 4 %) .
: , ,
( ,
, .); .
362

8.1. , -

()

. 8.2.


.
: , , .
: , ,
; ,
, ,
.
, , .
.
, ,
. . . . . ,
.
5 -8
.
.

.
363

8.1.7.2.
,
.
-
, (, ,
, , ),
, , .
,
(, .).

. ,
.
, -, ^,
.
.
, (, ! )
,
( - ^)
.
, - .
, ,
, - . 3060 ( , ). .
,-
, .
, -
.
- ,
, .
, ( .) ().
() .
, ,
, - , .
, ,
, . .
,
, ().
, -
. , .
.
364

8.1. , -

, .
, .
. .
: , , ,
( ).
: 14 ,
. ,
- , , , ,
- , ,
, .
.
( ) .
.
. .
- ( ) , ( ) , .
,
. , ,
,
.
,
, . .
, , .
,
, - ,
, , .
(, , ),
, : ,
, ( - ) .

8.1.8. , ,


, ,
,
.
,
, .

.
, , .

365

, .
, .
,
():
1. , ( ).
2. ,
( ).
,
. , , ,
.
,
, .
, -

:
1) , , - , ;
2) - ( ) ,
, , .

, ,

.
.

. , -
.
, .
.
, ,
.
,
.
, , .
.
, , ,
. ,
,
.
. .
,
.
- , ,
. , , .

. 100 ,
. , 366

8.1. , -

, .
, , , . .
,
. ,
, , . ( ) ,
( ) .
,
, , ,
, . - .

, ,
. , , ,
.
, ( F l o r e s H e l i c h r y s i a r e n a r i i s .
a r e n a r iu m L . ) , ,
, .
.
. ,
.
G n a p h a liu m

( S t y l i c u m s t i g m a t i s Z e a
m a y d is )

. . ,
( 1),
.
.
, , , ,
.
.
( F r u c t u s R o s e ) (, . , , , ),
, , , .
.
20 %, . ,
, , , , .
- , , - ,
. ,
, , .

, ,
. ,
- .
,
- .
367

.
- , , ,
. .
,
, ,
.
(, 4 17, .).

( , ).
, , .

.

. ,
,
, ,
, .


- , , ,
, . ,
( , ) .
.


.
, !
, .
.
, , , .
, ( ,
) .

. ,
, .
, , .
( )
. 10-15
, . , . (
2 5-40 ). , ( ),
.
368

8.1. , -

,
.
60 % , ,
2 .

( 1 25 % ).
, .
,
, 11 , ,
- .
- , ,
- .
,
, , ,
.
. ,
.
, , .
,
,
. .
, (
)
( 10-20 ). .
-
.
( , , )
,
, .
, ,
- . .

.
.
(1
). .
: , ,
.
-, ,
20 , ,
, , .

369

, ;:
.


, . ,
.
, ;;
.
, ;;
, , '
,
( , ) , , , , .
.
( , , , ,
, , ). .
- , ,
, .
, , ,
, , , , .
( ) , . .
( , ) (
. ) .
-
(), ( - ).
.
, ,

, , .
2 0-50 %, , 2 6 -8 .
, - .
: (
, ).
.
, , , , .
-
,
, (). ,
, .
: , , ,
.

370

8.1. , -

.
- . ,
.
( ) .
---,
.
( ),
( ) , ,
. , ,
. .
( ) - .

, - ,
, .
- .
,
, .
.

, ,
, , ,
, .
.
, .
- ,

, , .
,
.
( ) - ,
(, , ,
.) , ,
.
. .
, ,
, . ,

, .

. , ,
. ,
. ,
371

,
, .
: , , ,
, ,
, . ..
, - , 11;:
.
.
. . , ,
, .
,
. ,
. ,
. .
64,5 %, 1,3 , 1,18
10 %.
, , , , .
: , .
.
: .
.

8.1.9. ,

.
, , .
-
.
, ,
, .
,
.

,
( ).
,
, ( ):
1) - (, ,
, );
2) ();
372

8.1. , -

3) - ( , '
, , , ,
, , , ,
).

( ).
, .
, , ()
.

.
.
. ,
, .
,
.

, ,
.
, (
),
, , . 12
.
,
. ,
, , ,
, .

,
, .
- , , , , ,
, - .
, , , ,
, . , ,
.
,
, , , .
, , .
,
, , ,
.
.
373

: , , :-:
, , , .
.
:
( , , ), .
- ,
-
;:
.
-
- , .
( ) - , :
(,
), ,
.
.
. , , 10 .
:
.
!
, ( ,
, , ,
, ). .
() .
, . ,
, ,
75 000-125 000 (). 2 -4
.
.
50 000
, - 50 000-100 000
.
25 000-50 000 .
.
, - .
. .
- ,
, .
- , (. ",
").
374

8.1. , -

,
1 5 -2 0 2


Tinctura A bsinthii

. 25A pom orphini hydrochloridum

. . 1
1 %

/ 0 ,0 0 2 -0 ,0 0 5


M etoclopram ide

. 0,01 ; . 0,5 %
2

0,01 3 ;
/ / 0,01Acidum hydrochloricum dilutum

. 100

1 0 -1 5 !

Pepsinum

. . 0,25

0 ,2 5 -0 ,5


Succus gastricus naturalis

.100

1 -2 .

,
. 0,01; 0,02; 0,04
. 0,01; 0,02
, . 0,04

0 ,0 2 -0 ,0 4 1 -2
/


R anitidinum

. 0,075; 0,15; 0,3

0,15 2 ; / /

. 2 2,5 %


Fam otidinum

. 0,02 0,04
, . 0,02


Pirenzepinum

. 0,025
. 2 0,5 %


O m eprazolum

0,02-0,04 1
/ 0,02 2

0,025 2 ; / /
0,01


1 -2 . . ,

. 170 200

Alm agel
.
. 250


1 -2 . 1 -1 ,5 .
15

.; .

0 ,5 -1 . 3

Pancreatinum

0,25 0.5

375

Allocholum

. '

2 . 3 ,-

. 0,3 ,

1 . 3


Cholosasum

. 140 300

1 . .


U rsodeoxycholic acid

. 0,25

0,25


M agnesii sulfas

1 0 -3 0 ( 50 ),
2


Silim arinum

. 0,035 ; . 0,1 0,07 3


Essentiale

. 0,3
. 5

2 2 - 3
; 0 ,2 5 -0 ,5


Thiotriasolinum

. 0,1
. 2 1-2,5 %

0,1 3 .
/ 2 2,5 % 2 -3 ;
/ 4 2,5 %


C holenzym umO leum Ricini

. 50

1 5 -3 0


Infusum foliorum Sennae

1:10 1:20

15


Bisacodyl

. 0,5 ;
. 0,01


0 ,0 0 5 -0 ,0 1 5Loperam idum

376

. 0,002 ; . 0,002 0,004

9
, II*0

(, , ),
, , ,
.

,
, .
:
1. , ,
.
2. , (, .),
.
3. -
, .
4.
(, , ).
, :

I. , :
1. - , , .
2. - , -32.
3. - , , .
4. - .
II. , :
1. , ():
) - , , ,
;
) - .
2. , ():
) - , ;
) - , , .
377

III. , :
1. () - , , .
2. , , - ,
IV. , (), -
, , .

9.1. ,

, ,
.

9.1.1.
,
.
- (),
. 3 - 6 ( - 50 /,
- 35 / ). 2 /3 (),
- , , , .
20-30 , 0 , 5 - 1,2 / .
(, , ), ,

.
- ( ),
,
.
.
.
(. - , - ), - ,
,
.
: , , , ,
. .

. ,
. , .
, 4 :
1. ( ) -
, .
, .
378

9.1. ,

2. ( 2- ) -

, , ,
. : - .
5. -
; .
4. - .
() .
( -
), .
.
2 . ,
, .
12, ,
(. 9.1)
, -
. :
().,, - () - .
, ( , ,
), .
, , .
-
:
1. -
(. ),

.
.
2. ,
.
(, ),
, .
- ( , ,
), (, , ).
3. , , ,
, , ,
.
, , , .
4.
.
.
379

(2+. 3*)

* \ * - > ,

( )2

, .

{ (

, , )

. 9.1.

5.
. ,
. , - .

12-24 .

. ,
( 72 - 50 %, 3 - 75 %).
, 380

9.1. ,

,
. .
.
. :
, , , , ,
-450, ,
. : --, , , , .
.
,
,
, .
. , , ,
. ,
. .
.
, , , ,
.
, ,
, , .
:
.
,
.
.
, .

- , , .

, ,
, .
(
), , , , , .
(
) , (
, ) ().
,
(, , ,
), .
381

5 5
,
. 10 10 %
, .
( )
.
- , , , ,
, .
: Qui nescit martern, nescit
artem ( , ).
11 .
0,3-1 3 -4
. .
2 - 5 3 . ( ,
) 1 2 .
( ),
1 1-2 ,
- 4 .
, , ( ) .
( ) , ( ) . ,
.

, - (
) ( ).
- ,
. ( ) ( ).

: () .
- ,
. (10-15
0,5 ) 0.1-0,2
.
,
, , .
: , ,
, , , .
(. ,,).
- . , , .
.
.
382

9.1. ,

. (
), . - .
93 % .
, - .
.
, 2 -3 .

50 % , 6 -7 %.
1-2 %, .
.
, . .
,
. -
, . , ,
, .
: ( |2), ,
,
, .
, ' 0,1-0,5 .
: , , ,
, .
: , ,
. , , , . |2,
.
(. ) .
. 1941.,
1945 . , .
.
. 9 2 -9 8 %
36 . 87 % , - .
, .
50 % , - .
. ( ), ,
, , .
, ,
.
: ( ), , , , , . .
383

.
.
, , , , - ,
, . , .
.
,
. ,
.
, , ,
, , , , .
, , , ,
, , , ( 10 100 ) .

, , .
, , , ,
, , , , , ,
, . 1 : 20.

9.1.2. ,
().
.
, 32,
.

9.1.3.
, ,

(, , ,
.), .
,
,
( , , , , , .). ,
, -.

, .
,
, , .
- , .
. . .
384

9.2. ,
- .
(5 -1 0 2 5 % )
, , .
- ,
, , ,
, , , .
.
: , ,
, , , , .
0,5 3 - 4 5 -1 0 % .
(4--5-),
.
0,2-0,4 3 - 4 ,
. ,
.
. ( ) - ,
-
.
.
: ,
, .

9.1.4. ,
(
) - , , . (. 13).

9.2. ,

-
.

9.2.1. ,
()
, ,
,
, .
,
,
.
385

. , () . 0.
2--1,4-. (. ,)
, . ,
. , ,
. 3 ( - 2,3--2--1,4--2- ),
1942 . . . . ',
.
(. .()

(. ,{)

3
-2
S 0 3N a

. (, ,) -
, ( ,) . .
.
. .
( ) (VI, VII, IX.
X). , .
- 12-18 .
0,015 1 % .
.
, . , ,
, .
. . (,
, , , ,
, ).
, , ,
( ,
. .,).
: , .

. . (
( ). ,
.
. ,
, .
.
386

9.2. ,

: , , , ,
, .
( ).
, ,
.
(5 -1 5 10 %
) ( 1 . 10 % 3 -4 ).
, ' ( 10 10 %
) ( 1-5 ).
- , ,
.
.
.
, .
- . , , , .
.
.
.
. , , , ,
, , .
(, , . , , , ) , .

9.2.2. ,
()

, . ,

, .
, ,
(, .) (,
, ). ,
, , .

9.2.2..
.
.
- (), ( ).
- , .
387

, ,
. 16 000 .
, , , .
.
1922 . {hepar - ).
.
4 0-60 , - 15-30 , -
2 -3 . 95 %,
, .
,
. .
60-150 . 20 %
, . .
. III,
(, , II) .
, , .
, . ,
, .
. , ,
- ,
" - ". , (
).
- ,
- , (
, ).
: ,
,
, , ,
.
,
-, ,
(
).
, ,
5000 20 000 , - 40 000-80 000 .
( ) - , 1
. 4 - 5 , 6, - 8 -1 2 . ,
.
388

9.2. ,

,
. , ,
, , , .
( ),
.
.
0,1
. 50 000
. .
: , ,
, .
: ,
, , , , , ,
, , .
, ,
3 - 5 1 % . ,
, , .
,
, .

- ( ) , ( ) , ( ) .,
.
, .
- , . , , .
2 .
. , , .
.
- ,
, .
, ,
.

9.2.2.2.
. , , ,
,
. .
(, ) (),
. - 2--1,4-:
389

2 - - 1 , 4 -

1 , 3 -

1922-1924 .


, .
, .
.
.
, ,
, .
.
1-2 ,
- 2 - 4 . ,
, 4
3 . .
. . ,
,
.
, , .
, (,
, ), .
: , , , ,
, -
.
,
.
, 4 0-60 %.
: , ,
. - , , ,
.
, , , ,
.
: , ,
, ,
, ! , , .
390

9.2. ,

9.2.3. ,
9.2..1. ()
.
.

, , .
,
, .
, .
, ,
. , ,
, - , ,
, () ().
( ) , (3- .
. 2 0 -3 0
50 % . , .
. : 4
10 % , - 40 %,
.
, ,
. ( 3 )
, .

250 000 50 . ( /).
500 000-1 000 000 .
- . , ,
,
4 8-72 . .
, 1 000 000
( ), 10
. , (300 000 ),
, , , ,
3 000 000 .
- .
, ,
. (500 000 -2 000 000 ).
( ) - . , ,
. .
391

, .
, ,
, .
:
, ( 12 ), , ,
.

, , , .
: , , , , ,
. .
100 5 % .

, .
.
.
: , ,
, , , ,
, , , .
.
, .

9.2..2. ,
,
. : , ,
.
.
. ,
- , , .
,
: -
0,7 .
,
.
, -
. ,
-
.
- .
. .
- 2 -3 . 60 %
392

9.2. ,

, 80 % 12
.
.
, , , , .
: , , ,
, , ,
, .
100 5 %
. 4 .
3 - 5 , 15 .

.
: , ,
. ,
, .
: , , .
-
(, ).
: , ,
.
- , , ,
. , ,
.

, .
, , ,
, .
; .
.
9.2.4. ,
- .
().
, ,
: , , , , ,
" - " .
,
.
,
, .
393


( )
.
(75 -1 0 0 ).
.,
.
( ) ( )
, , .
: , , .
( ) - ,
.
, . ,
,
.
( ) - ,
, , ,
, , .
- ,
, , .
( ) ,
, , III
,
.
( ) .
-, .

9.3.

. ,
, ( ), ,
, ,
.
! , .

- .
, , , , .

9.3.1.
, ,
, , .
394

9.3.

.
,
.
, .
.
,
( ),
.
: , , ;
, - ,
, .
3 . ,
,
.
:
, .
(0,9 %),
.
, : - , , , , (. 9.1).
, , ,
, .
: , -
, ;
- , ,
, ;
- .
9.1
, /

0,2

0,2

0,2

"

'

"

4,75

3,6

1,5

6,2

3,36

0,3

0,16

0,1

"
""

395

9.3.2.
(7.35
7,4), -
. ( ).
, : .
,
. , .
, , .
, .
.
( N 311003)
, ,
.
: ,
, .
. 1-5 % .
9.3.3. ,
,
( ).
50 % 20
. .
: , ,
, , .
. 5 % .
: , -
(2 0 -2 5 %).
( )
, . ,
, , .
: , , , ,
.

. -
, , . .
, .
. 500-2000 ,
.
: ,
.
: , .
396

9.3.

9.3.4.
-
. ; ,
. ,
, . , ,
, .
- 10 %
000-40 000 ) .
. ,
70 % .
.
. ,
, . ,
, . .
: , , , ,
,
.
400-1500 .
: ( ).
: , , .
- % ,
6 000-10 000 . : - 5,5 /; - 0,42;
- 0,5; - 0,23; - 0,005 /.
. 3-12
, . 4 80 %
, , - . , , .
^ . ,
. ,
, . ,
, .
: , -
, , , ,
, , , ,
, , , , - ,
, .
300-500 4 0-50 /.
: , -
.
: (),
, - .
397


, , - 6 % 10 %

( 200 000 150 000)


. , ,
, ,
, .
: ( ), , ,
, .
: .
: , ,
, , ,
, , .
9.3.5.

( 5 % ) . ( 1 0 40 % ) .


.
.
.
,
: -
.
, .

, , .
, , , .
, ,
( ), ,
, , , (
, , ,
, , ).
. .
.


Ferrosi sulfas

398

: 0,105 0,325 ( ); 0,3 ( - );


: 0,0345 (- )

1 . 3

9.3.


Ferrum Lek*

2 ;
5

' 2
5


Acidum folicum

0,001

0,005
20-30


D eferoxam inum


0.5

'
0,1-1 ,Natrii nucleinas

0 ,2 5 -0 ,5 3 -4


M ethyluracilum


0,5 , 10 % 25

1 1
4 ;

, ( )

! Vikasolum

Calcii chloridum


| Throm binum

0,015 ; 1 1 %

1 . 2 -3 ;
' 1 -2 1 %

5 10 10 %

5 -1 5 10 %
; 1
5 -1 0 % 2 - 3


Fibrinogenum

0,8 1,8


Protam ini sulfas

2 5 1 %


(
),


H eparinum

5 - 50 0 0 ,1 0 0 0 0
20 000 1

, ',
10 000 80 000


U nguentum H eparini

10 25


0,3; 0,6; 0,8; 1 (9500 /)

1 -2

0,03

1 -2 1 -4


Fraxiparinum

Phenylinum

399


Varfarinum

0,0025; 0,003 0,005


Syncum arum

0,002

1- 4 -8 1
; - 0 ,5 -2 (
)

( )

S treptokinasum

100 000,
250 000 1 500 000

. Ex tem pore


Alteplasum


0,05

2- ex tem pore
100 ,
( )

,


Acidum aminocapronicum

100 5 %
60 ( )

100
5 -3 0 ( 3 -6 ),


C ontrykalum

10000 ( )

10 000
20 000

,


Acidum acetylsalicylicum

C lopidogrelum

D ipyridam olum

0,1; 0,25 0,5

0,1 2 -3

0,075

, 0,025 0,075

0 ,0 2 5 -0 ,0 7 5 3
1


Natrii chloridum

0,9 %
100 , 200 , 250
, 400 , 500 ,
1000 , 3000 ,
5000 .
' 1, 2, 5 ,1 0 , 20


Glucosum

10 20 5 %, 10 % 40 %
; 2 0 0 ,4 0 0 5 %

(5 %)


Acesolum

100, 2 0 0 ,4 0 0

Trisolum

100, 2 0 0 ,4 0 0

400

9.3.


C hlosolum

100, 200, 400


Disolum

100, 200, 400


Lactosolum

100, 200, 400


-
Solutio R inger - Locc

2 0 0 ,4 0 0Natrii hydrocarbonas

50 .
4 % 100 , 200 ,
400 ; 100
250


Rheopoliglucinum

100, 200, 400

401

10

1 0 .1 .
- ,
(), .

.
. XIX
. . , , , ,
, ,
. . (1897)
, , -.
1911 . - .
- ( ).

, ,
, .
.
, .
( , , ,
) ( ).
.
.
- , ,
. - . ,
, , - , - (. (,
, ) , (,
, ).
402

10.1.


. : , , .

- (, - ,
- ).
-
,
. , (
- ) ,
.
,
- .
,
. ,
. , ,
,
, , , .
,
, .
, , .


. ,
, .
, , ,
.

I. :
1. - .
2. , - .
3. - .
4. - .
II. :
1. , - (.
2. - .,.
3. - ( -).
4. - (..
5. - 12.
6. - ,5.
7. - ..
403

8. - .
9. - .
10. - .

10.2.
( )

.
, ,
(
) (, , ).
- . , , ,
, , , , , , .
. - :

, ,
,
.
, .
.
.
-, .
" - " ,
.
-
:
1. ,
.
2. ,
, (, ).
, .
3. , , , .
4. , .
5. , ;-:
.
6. ,
.
7. , .
, ,
.
8. .
9. , , , .
10. .
404

10.2.

11. .
12.
, .

.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

- .
, , .
- , , , , , .
.
.
.
, .
- .
- , , .
.
.
.
:
. ,
,
, , , , .
.
. , ,
, .
, , , .
, (, ),
, , , ,
, , (
, , , , ).
: , , .
.
. ,
,
, ,
, , .
( , ) , ( )

, , .
- ,
.
7-.
. ,
, , .
., 0 3 25-
- , 2-
405

.
-
, : . , ,
. ,
,
.
42 .
. )
. ,
, , ;:
2\
, , (-,
).
, ,
.
.
:
. 1,25- 2* (. 10.1).

. 10.1.

406

10.2.

.
1.
,
. ,
, .
2. .
3. .
4. ,
.
5. .
6. ,
.
7. ,
.

.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

- .
.
( ).
.
.
.
().
, , .
. ,
,
). .
, , , , ,
; , , , .
, , , .
,
(, , , ,
) .

, .
.
.

. ,
, , .
)
( , , ),
.
,
407

- , . .~
- .
(, ). , , >
.
->
, , , , ; , , .
., , . - - .
.

( ) - ,
. . - - .
. :
.
.
. . .
50 % .
4 '.
, - . 90 % -,
.
. ,
,
, , :?,
, , , .
4 . : -.
,
. (7 0 -8 0 %) . 2 0-30 %
.
. . , :
. -
. , ,
, , ,
. , , ,
, ---, --,
.
.
1. .
2. .
408

10.2.

3. .
4. .
5.
.
6. ,
, .
7. .
8. , .
9.
.
10. (
, ').
11. .
12. ,
, ().
13. , , ,
.
..
1. - ,
, , ,
.
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
8. .
9. .
10. .
11. .
12. .
13. .
14. .
15. , , .
16.
.
- ,

, , ,
,
, .
409

.
. ( 400 ) , , , ::. , ;:
, ,
, ?

, , .

( ) ( ( ) -;:
- (, , , ) .
( . ( ) - :~
. . ,
.

10.3.


( () , . : ;
.
! , , ,
, , , .
,
.
.
,
.
.
,
, .
,
, - .
, , , , , . 50
, 40 %
, - .
,
. (), . ,
8 - % - . 9 -1 8 .
410

10.3.

. - -
- ,
,
- .
.
, , .
, , ,
. , ,
, , , , .
.
:
1. .
,
.
2. .
, , ,
,
, .
,
.

,
.
3. . - ,
, , .
.
1. - .
2. ( , , ,
, , )
3. ( , ).
4. ( , ,
, ).
5. - (,
, , ).
6. .
7. .
8. ,
.
9. (, , ,
).
.
1. (, , , ,
, , , ).
411

2. !:
() .
3. .
4. ( ).
5. .

-
, , .
. (,
, , ).
,
, . :
: ,
, .
- .
. ,.

, . , ,
, , .

( .,) . .
.
., , , , , ,
, , , .
. per os
. ;,
, :
: (
().
, .
, ( )
. , - .
. - ,
-:
. , . :
. , ,
: , , .
.
1. ().
2. .
412

10.3.

3.
.
4. .
5.
.
:
1. - ( ) .

2. : , , , (
).
3. : , , , ,
, .
4. ( ).
5. .
6. .
7. .
- (
, , ).
, , ,
( , ), ,
- (), , ,
, , .
.
.
.

( , ,) ,
, (-3 ) (. 10.2).

. 10.2.

, , , , ,
, , .
. .

. !
413

, , , . (,
, , ) . : . ;
: ( ) > > >
> > .
45 . -. .
. . ! ( )
.
(). '
- .
(
). ,
:
151 / (36 000 / ) . ()
() ,
. :
, .
.
1. .
, .
2. . ,
, .
3. . , , (
).
4. . , .
5. .
,
,
.
6. . .
7. . ,
.
8. .
,
.
9. , .
.
1. .
2. , .
414

10.3.

3. .
4. .
5. , , .
6. .
7. ,
.
1. , , ,
.
2. , .
3. .
4. ,
, , , .
5.
, .
() (
), (), ().
, ,
, ,
, .


-.
, , , ,
, . .
. ,
,
. ,
2 -4 . .
, , , . (2 /3 - , 1/3 - ).
. , . . - ,
() . (-)
:
(, , - ),
( ),
, . ,
, , .
.
.
, .
415

. *

.
,
.
, .
.
, , ., :
. , , , , , , , ,
, , .

.
.
, .

( (.) - .
- (. 7).
- -5- -5-.
.
6- v
, , , , , .
. per os
. .
.
:
, .
90 % 4-
.
. -
, . *
, ':
.

, ,
, , , .
( ) -*.
( ), .
: ;
,
. , 416

10.3.

. ,
, , ,
, , .
.
1. . ( ).
2. . ,
, .
3. . (
) (
).
4. . .
5. .
.
:
1. - .
2. , , .
3. , .
4. , , .
5. .
6. .
7. .
8. , .
9. .
10. - .
11. .
12. , ,
, , .
13. (,
, ).
:
1. .
2. (
), .
3. : ( ),
; .
4. .

( ,.,) - . , .

( .) - . , ".
417


( ,-)
. .
|:1 , , .
. .
.
,- , .
, , ,
. |5 ,
,
.
. !
, , , ,
, ,
, .

( )
, ,
, (. 10.3).
.
, , , , ,
. .

-2

----HOCH
,

+ 2

= =
----HOCH
2

. 10.3.

.
,
.
418

10.3.
per os 4 .

, , ;
, ,
, , , , , , .
, .
,
.
.
(20 %), .
15 , .
. ' .
( ).

IT .
, .
.
1. , ,
.
, ,
.
2. ,
. :
2.1. -
.
2.2. .
2.3. .
3. .
4. ( ):
4.1. .
4.2. .
4.3. , .
4.4. .
5. .
6. .
7. ( )
:
7.1. , ,
.
7.2. .,.
8.
.
.
419

9. .
10. - ;
" - ".
, .
.
.
11. SH-rpyri, ,
.
.
12. .

.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

- . - .
.
, .
- .
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
1. [3-
, .
2.
,
.
3.
, .
.
4. , , .
5.
.
6. .
7. per os
- .
8. , .
420

10.3.

9. .
10. .
11.
.
.
(, ) , ,
, , .

. 20 %
,
, .
, .
, , .
.


- (3--3,5,7,3,4--) .
,
.
. .
, , . ,
.
, . 10-25 .
, ,
, , .
. .
, ,
.
- . .
.
, .
. ,
,
.
, .

.
, , , , .
421

, , ?.
, .

.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

, .
.
.
.
, .
.
, , .
.
- , ,
.
. ,
( ,
, , ,
), , , ,
, , , .
, .

1 0 .4 .
-
.
(,
, -
), (, ).

. , 10
, - 10 , , ,
, .
.
, ,
, , - .
.
, ,
, .
.
,
, ,
,
( , , ).
422

10.4.


Retinoli acetas

0,2 0,568 % 5,68 %


(3300; 5000; 33 000 );
3,44 % 8,6 % ( 1
100 000 250 000 ; 1
5000 12 500 );
1,
25 0 0 0 ,5 0 000 100 000

.

50 000 , 7 5000 .
- 100 000 , 7 20 000 .

- 33 000 .
' 1

'


E rgocalciferolum

500 ;
10 0 ,0 6 2 5 %
( 1 - 2 5 000 ), 0 ,1 2 5 %
( 1 - 5 0 000 ) 0,5 %
( 1 - 200 000 )
; 5 0,5 %

( 1 - 2 0 0 000 )


. 100 000 .
0 ,
3000 .
1 3
5 0 0 -1 0 0 0 5 -6 .

10 0 0 0 -1 5 000 ; IIIII
- 1 ,5 -2Tocopheroli acetas

1 0 -5 0 ,
5 %, 10 %, %
(1 - 1, 2
6,5 - );
0,2 50 %
; 1 1 %, 10
% %

100 1 -2
.
3 0 -6 0 .
1
.A cidum ascorbinicum

; 0,025;
0,05; 0,1 0,5;
1 2 5 % 10 %

. 3
0,1 ,
4 - 0,05 .
0 ,2 -0 ,5 , 0 ,2 -0 ,3 .
'
1- 5 % , - 1 -2 5 %
.
10 %


R utinum

, 0,02

1 -2
2 -3 .

(
0,05; 0,05; 0,2).

1 -2 2 -3
.

1 2,5 5 % ;
, 0,005-0,01

' 0,5 -1
1 .
1 -2
2 -3

A scorutinum


Thiam ini chloridum

423


C ocarboxylasum

0,05

'
1 , .
0.0 5 -0 ,1 , 0 ,025 -0,0 5


Riboflavinum

, 0,002,
0.005. 0,01; 0,01 %
10 ( )

1
2 -3 .
1 -2


A cidum folicum

, 0,001

1 -2
1 -3 . - 0,005 .


A cidum nicotinicum

, 0,05;
1 1 %

, '
1 1 -2 .


Pyridoxini
hydrochloridum

,
0,002 0,01; 1
1 % 5 % .

',
1 -2 1 -2 .
1 -2 2 -3


C yanocobalam inum

1 0,003 %;
0,01 %; 0,02 % 0,05 %

',
, .

1 0 0 -2 0 0 .
, 5 -7
.
3 0 -1 0 0 ,
- 2 0 0 -5 0 0


C alcii pangam as

0,05

1 -2 3 -4 .


D ecam evitum

1 1 -2
20

424

11

11.1.

(), () !.
- , . ,
, .
! ,
.
- ,
. - ,
( ).
.
(, , , ),
(, ) (, ), , ().
,
, .
:
1. ().
2. ( , ).
3. (, ).
4. (, ).
5. (, , , ).
6. (, , , -).
7. (, , , ).
, ,
,
.
425

.
. , .
.
- .
(). ,
() . -
.
- , .
- () .
, .

. ,
.
. - , .
/.
(, , ).
,
.
, .
, ,
(. 11.1).
.

.
3 0-40 %.

. 11.1.

426

11.1.

, ,
.
, .-.
.
,
(, ) ,
, .

.
21 , .
.
, - . .
. -
.
.-.
. pH 5,0-8,0
pH 7,0. ,
, .
.
, .
.
, , ,
, , ,
, , .
. ,
, , .

.
.
, III ,
, , ,
. ,
( ) .
.
,
.
, ,
.
.
. - . - , ()
. , 427

,
, .
:?
.
, ,
, . , * , , , ' ; , .
. - . ;
:?
, , ; , , '
, , , ; ;
.
, .
, ,
, .
.
,
, .
, '
.
.
, ,

. ,
, , (. 11.2).
.

:

. 11.2.

428

11.1.
- ' ,
. ,
, ,
( ). 48 .
, ,
!), .
. - ,
, , , , .
,
.
( , , ).
, .
,
, .
- ,
.

, , , , ,
.
. ( , , ) .
,
. ,
.
. - ,
. ,
, ,
, .
.
- ,
.
,
.
- ,
.
, .
- , .
, .
.
.
, . :
429

, - (
, , ), ().
- , .
, .

. , .
- , , ,
.
- .
.
.
.
-, .

,
.
. ,
, ,
. ,
- .
- .
(, , ) .
,
. ,

.
- ,
. , , .
, , , , .
,
2 -4 , .
2-
, . 8 .
, .
: -
, , , ,
, , , ,
, , ,
, , , ,
, , , ,
, , , ,
. , -
430

11.2.

. ,
, .

11.2.
, ,
.
(, , ,
)
, .
, , , , , .
, ,
15 , . ,
, .
,
, , .
. ,

.
, , , , ,
.
12 ,
, .
, ,
, .
11.3. ( )
( ) - (/ ,
), .
:
1) (, , );
2) ( );
3) (, , );
4) (, );
5) ();
6) ();
7) -- (, );
8) ().
431


.
.
( ) - ,
. (
). 23 .
,
48 . .
-
.
,
, .
.
( , )
.
,
- , , ,
, , , .
.
- . ,
.
- . .
- . .
--- - . .
- . .


Trypsinum
crystallisatumC hym otrypsinum
crystallisatum

432


0,005 (0,01)

- 0,0050,01 1 -2 ,
1 -2
0,9 % 0,5 %
( 6 -1 5 );
- 2 -3 0,9 %
;
- 0 ,0 2 5 -0 ,0 5
1 0 -5 0 0,9 %
0,5 % ,


0,005 (0,01)

11.3. ( )


- ' 0,005 -0,0 1 1 -2 ,
1 -2
0.9 % 0,5 %
( 2 -1 0 ');


0.01 (0,05).


64

, , ',
64 ,
1 0,5 % , .
6 -1 5 '

- 5 10 .
- 3 -5 .
.
, ,
(200 )

10 000, 000
50 000 ,


3 0 0 -5 0 0 0,9 % .

400 0 0 0 -6 0 0 000 ,
200 0 0 0 -3 0 0 000

- 0,025 3 -4
0,9 % ;
- 0 ,0 2 5 -0 ,0 5
1 0 -5 0 0,9 %
0,5 % ,

433

12

( . stress - ) - ,
:
. 1936
. ,
3 (, , ) .
( , ,
, ) ,
, ,
, ( , , , ),
, .
- - ,
-, , , ,
(, .,) ,
. .
,
, - ,
, , , ,
, .
, , , - ,
, .

,
.
434

( ) -
,
.

1.
1.1. : , ( ) , ( ).
1.2. : , - ( ) .
1.3. : ( ) , .
2.
2.1. : , .
2.2. : .
3.
3.1. : , .
3.2. : , , .
3.3. : , (
), ( ).
3.4. : , , .

.
4 .1 . : ( ) , ( ) ,
( ) .
4.2. : , .
4.3. : , ( ) ,
( ) .
4.4. - : , , .
4.5. : , .
4.6. - : - , , .
5.
5.1. : , , .
5.2. : , ( ) .
5.3. : ,
.
5.4. : ,
5.5. : , .
5.6. : ( ) , .

, ,
,
. - -
( ) , , - ( )
,
435

(, , , )
-.
- , ,
, .
3
,
, .
- , ;:
- - ,
.
:
: , , , , , , ,
, . ,
, - .
.
,
.
-
,

. , , .
-
, ,
, ,
, .
-
, .

:
,
.
- ,
-.
.
: 70 % ,
.
.
. ,
,
,
436

. , .
.
,
,
, . ,
.

, , ,
.
;
, .
: , ,
, , , , .
- ,
, -.
-
.

.

, , , , , , ,
.
.
- 3- ( ).
(. (),
, .
.
. :
. .
, .
6 -8 .
.
. : , , .
-,
- .

(, , , , ).
,
( , , )
( ,
437

, ). , .
,
,
, .

.
,
, , - .
: , ,
, , , , .
.
: , (. (.).
, ,
(, , ),

( ); .

,
, , .
, , , ,
- (), ().
, , -
, , .
( ) - ,
.
, .
.
. 60 % ,
.
(5 ) (40 ) .
1 -3
. ,
,
, - (60-70 %) (2 0 -3 0 %).
.
-
, ,
438

. ,
,
, .
,
- .
, . , ,
.
- , .
, , 5 ,
.
:
- ,
,
, , ,
.
.
: .
- , ,
.
- ,
(. ).
- ,
. ,
, ,
,
,
.
. ,
() (,
).
, , ,
,
. - ,
. (,
, ) .
- ,
, .

.
-
439

(, , ),
,
, .
, (, ,
)
, ,
.
, ,
,
-
.

-
(, ), , ,
(), (, -, , ).

.

440

, ,
0,003.
1 -2 . 1 5 -3 0
0,125 . 5 % 2 . .
100 (2 5 % ) 1 -3 800 ( ).
10
0 ,2 5 -0 ,5 . 1 -2 20

13

13.1. ,

- , ,
,
.
- ,
'.
, ,
- .
.
,
. , .
,
, , .
, ,
,
.

-, . -
,
. ,
, ,
.
.
:
1) - ,
, , ;
2) -
;
441

3 ) -
, , - 1,25-.
,
' .
- ( ), :
.
,
- ,
.

.
.
,
, , .
:
1) -

(, 1- ();
2) () -
(,
), (, , -
) ;
3) -
, ' (, - ).
, ( ).
, , , ,
(, , ).

.
,
( ).
, .
,
.
( ).

, .
442

13.1. ,

.
.
() ,

.
(-),
.

13.1.1.
13.1.1.1.
- - , - ():
- } ( ) - .
- , .

-
, , ,
.

(. 13.1). ,
, . ,
- ()
.
13.1
,
,
-

'

()

'
:

,
( )

()

443

13.1.1.2.
() ()

. 13.2.
13


( )


()

()
( )

. , 39 .
1-24 .
,
, ,
.
, ,
. , ( - ) , ( 25 39 ).
.
. ,
.
1-2 , 6 -8 , 3 -4 .
.
. ,
( ,
), .
, , , .
, ,
, , , .
444

13.1. ,


, :
, ,
- . ,
, , .
, ,
,
. ,

, .
:
; ;
; , , ,
( );
( ).
, ,
"
- - ".
( ) . , 191 .
.
.
.
. 4 ,2 5,4 . (90 %), -
,
. 3 1,5-2 .
, 69 ,
.
. .
- , ,
- ,
,
, , ,
. .
, , - .
,
.
,
,
. ,
.
445

. .

, -
.
, - .
: , ,
, .
: .
: , , , .
,
. ,
( ).
. - ( ) , , (,
100 )
, , ( ) , .
- , .;:
. ,
.
(
), ,
, , ,
, .
.
(,
), .
, :;
, - .
,
.
.

.
:-,
.
:: , .
, , - - . :
.
: , ,
. ~.
.
446

13.1. ,


), .
, , - , , ,
. .
: , , ,
.
: , .
: , .

( ) . :
.
- ,
, ,
.
-
.
1 3 .1 .1 .3 .

.
,
. .
, ,
.
.
,
. (
).

, .
3 - 5 %.
.
30-120 . 10 8-18 .
, , : ' / - 114 .
.
, .
'
. , ' 8 V.,-. ,
, .
,
447

. . ;
(diabetes insipidus >
. :
:
(, ), V Li-p e n e iiT 0 p n :
( - ). ;.
, .
, - ,
( ), ;,
: , , , ( ). ,
, (
, ). , : ( V,. -), V III ,
( V h -).
: , :
, , ,
; , .
: , , ;
, , .
(. oxys - , tocos - )
.
.
. . ;-:
,
. , ,
. :
0,5-1 .
. , : . :
, . :-:
, ,
, , :
, , , , , .
, , , , . ,
, ,
.
, :-:
: , , -;
.
448

13.1. ,

: ,
, .
: -
; - ,
.
13.1.2. .

() .
.
, (
. ).
, ,
.
- .
, -
. - , ,
.
(, )
,
- . (
) - , , .
.

( ) ( 0,001 )
.
- - .
. . - -
. - - . ,
7 -1 2 , .
. ,
,
, (
, , ), -
,
. ,
, ,
, .
,
.
, (449

5 , ), -
- - :?
, () , , , .
: (, ).
L--. ,
( ) < ( , ).
: , , , ?:
, , , .
: , , ,
, , , .
,
,
.
.
.
( ) .
- .
(),
. per os. 1-1,5 .
: , , , ,
, . (
),
(
). .
.
,
2 -3 .
.
- , 32 ,
, , .
. ,
.
,
. ( ) , ( ) .
.
( ) . 3 0 -4 0
, .
450

13.1. ,

. ,
,
.
. 2' .
. ,
.
, ,
.
: ( ), ,
, , , ,
, , , .
: , , .
: , ,
.
13.1.3.
- (-

), ,
. 2' .
.
. -. ,
. .
,
,
( ). .
, .
()
.
, ,
, . ,
.
: , (

).
: , ,
, .
( ) -
( ,). , -
. - .
451

: - , , , , .
: .
: .
13.1.4. .


. - , :
, -
, . , -
.
( ) - d ia b e tes
m ellitus - ,
, 2000 151
, 2010 221 , 2025 - 330
, .
, , ;.
, -
1 .
XXI .
(1999 .) 1 2 (
, : 2, 85-90 %
. 10 , 1.
, : .

, ( ).
,
, (HbA
,). , , - ,
2 -3 .

1 % ',
35 % ( ,)
.
. . .
(1901 .), ( izt
, ) ,
(). 1921 . ?:
452

13.1. ,

. . . X.
. 33
,
.
:
- ' () ;
- (50-
XX );
-
(80- XX );
( XX -
XXI ).
:
- , -
( ).
, .
.

, .
, -.
, .
( -),
(
.
(
).

-
,
. ,
.
.
, 51
, , .
. -, . ,
- , .
(
, ) . ,
, , ,
, ( 2), (
, - ).
453

. , , ,
. - ,
. ,
,
, .
, , .
, -6--.
, ,
. , (
) .
,
3,5-, , ,
.
, .
.
, , . (, , ),
, , , .
, , ,
.
-, .
' .

.
-, ,
.
- ( ). (3-
(), .
+, ,
.

: , 2\ " - ", , , -2,6-,
.
-2,6- :,
.
.
, ,
2, .
454

13.1. ,

,
, , ,
.
,
, .

,
- , .
().
, .
.
. :
1. , ( ,
in.)
15-30 , 1,5-3 , 6 -8 .
,

.
- ( ) ,
28 29 -.
-,
.
5 -1 5 , 3 0-90 , 3 -4 .
- ( - - )
-28 () ,

.
- ( )

. , -
, 29 .

, , ()
, , ,
,
.
2. :
2.1.
(
1,5-2 , 8 -1 2 ). semilente. : - , , H N P . H N P-
, , ,
;
455

2.2.
() 6 - 8 , .
20-30 . ,
*
Zn-'': - - , .
.
3. ,
1 - 1 2 : 7
20/80, 10/90 - , 3 0 / 7 0 . ;
-.

, ,
. , 5 -7 , , . ;
.
- (
. --: - , pH 4,0.
, pH 7,4,

( / ). < , - :
.
-
( - );
( ); ( :
).

, , :
.

. 1 0,04082

, . , :
1 4 -5 , .
.
3045 .
, , ( 18.00 :
). .
: - ,
-: 2/3 , 1/3 - . *
, 5--

456

13.1. ,

, ,
.
(- ) -
( )
, (
).

.
: 1.
, , , .
, - ,
: , ,
, , , ,
; , ;
.
: , , ,
, , ,
, ; -
, , .
: , (),
, , .
. :
, , , .
, ,
.
.
, 2 0-40 40 %
, 0.5 0,1 % .

, ,
.
.
, .
13.1.4.1.

2. 2 :
. ,
:
1. ():
1.1. : (), (), .
1.2. - (), ().
457

2. ().
2.1. .
2.1.1. - (), ().
( ).
2.1.2. - (), ().
2.2. - ().
3. - ().
3.1. -4 ( -4) - ().
3.2. -1 ( -1) - ().
4. , :
4.1. - - ().
50- 2
.
- +- ( 13.1). :
(3- 2+-,
2~, (3-
. - ,
. ,
-,
, ,
, ,
,

13.

458

13.1. ,

,
, ,
.
. 1970- .
( , ) .

( )
2.

, ,
. (
, ,
),
, , (
13.2).
, ,
- .
.
.
: , ,
, ( ).
.
,

.
.
- ( ) , ,
( ), -

13.2.

459

- ,
.
.
. ,
( ) - ;:
. -
- .
- ::
, . :: 1 . :

, .
.
, - (), ( ) ( ) . -
,
. ( ) -1
(-1). " (})" 70 % ;
, 2 .
,
, .
( ) Gila monster.
-1,
50 % -1. -1-
, .
,
2. v
2 -3 , 2 - 6 .
( ),
, , , ,
, .
( ) -4 (-4), -. ,
-4 , .
2 -4
24 . ,
, .
.
.
- ( ) .
460

13.1. ,


-, ( ).
(, , ,
) ,
. 2 0-30 % ,
- 3 %. .

. ,
, .

.
, . ,
, , , , ,
.
- , -
, 29 .
.
;
, , , ,
, ; ,
, ;
; ; - , .
: , ,
, -, .

13.1.5.
( )
40 - (), ()
.
, (), ,
.
( )
, .


.
, +, ", -.
.
. 1885 . , ,
461

. 1886
-
. 1929

, .
1934 ,
, , .
1936
. 1937
- . 1945
, ,
,
. 1950 (
). ,
, .
13.1.5.1.
,
( ) , ( , , , , , ).
. ,
.
. - 1,5-2 .
. .

. .
,
-,
-. -
. ,
, ,
.
- ,
, .
.
,
. ,
, , ,
, , , .
,
. , ,
. , *
462

13.1. ,

. .
, ,
. , .

. .
,
. , , .
,
' . ,
".

.
-,
N3' ,
\ 2" ( ).
- .
,
, ,
- , , -.
, ( )
(, , ).
, , . ,
.
. , ,
,
, , .
,
. ,
, , .
,
.
.
,

(, ),
, ( ).
,
,
. ,
(
).
463

-, ,
, ,
- ( ).
, :
.

- , , ,
, ,
.
. ,
.
.
-
. , ,
.
( ) 3 -4
, ', ,

- ,
.

. - - - .

, - . ,
, - .
5 , ,
- .
: , , .
,
,
. ,
: ( ) .
, ,
, , .
.
,
- , - .
.
.
464

13.1. ,

, , - .
, .
.
, ( 0,5
3 - 7 ).
. 3 -4
( 10-20 ).
, - .
, :
6 8 .
. ,

.
.
.
.
, , ,
, .
.
, .
2/3 , - .
;
,
. , ,
, , ,
, ,
( , , ,
, ), , , , ( , , ), (,
), - ( .). ,
'
, .

( ,
, , , ).
,
.
. ,
, ( , , ,
, , ), (
).
465

, .
,
,
. : , ,
, , , ,
: ( Na' ); -,
- ()
, ( ), ; ,
, ;
, (,
, , ), ;
;
[3- ; -
, - ; , , , , ,
.
. 1-2 : =
, .
,
, , .
13.1.5.2.
,
1953 . . -
: , :- , - .

- . 2 -6 :
. . :
.
, ( :
, , ":
).
2 5-50 , .

. , cnpniiv
( ).
, v
-, :
. , ::
, :
.
466

13.1. ,

( )
, ,
, .
, ,
{ ). ( , ) .
,
(, ), ,
, ( ).
( , , , )

.
,
.
: , ,
, , , (
).
: , ,
, , , , .
: (,
, ,
).
13.1.5.3.
: ( ) , ( ) , , -
. .
( ) - ,
.
, ,
( ) . .
13.1.6.
- ,
.

, , .
.

13.1.6.1.
^ : ,
, , -

.
467

13.1.6.1.1.
-
.
, ,
0,1 1 (::,
, () ). ;
, .
.
( ) . , : . ,
.
, , . :
, . .
, , .
. ;:
, , , :
.
, , ,
;
, ; - , ; :
, , , ,
, , ,
, .
:,
-, .'-.
, .
,
, ,
.
.
( )
( ).

( ) , , .
, .
}
( ) ,
, .
468

13.1. ,

, , , ,

( )


- .
. - -
, .
,
, , ,
, .
: , , ,
, ,
, ,
,
( ) ; 60
- ,
(5 -1 0 2 -3 );
; ;
60 .

-
. ,

.

.

.
469

60 , , ,
.
. :?
'
.
-
( ) ,
,
. ,
( - ) ( ).
, , -:
.
.
( ' 5 - 7 ).
, 50 , 5 , 5 . 3 -5 : ( ), , ,
, .
: , (
), , , ,
, ; ,
.
: ( , , , - 200 ),
, , , , ,
, . .
,
.

13.1.6.1.2. ()
( ) , :-:
, . .
*:
- ,
: ( ) , .

. ,
, , , ; 470

13.1. ,

, .
. , ,
, . , 7 -1 4 . 5 -1 5
, , ( ).
() .
1-2 .
.
, , ,
. ,
, .
, ,
-, , .

. ,
: ; ,
;
;
;
.
- ,
20 .
.
. ,
: , ,
, .
, , , 16-38 %,
.
.
: (
), ,
, , , .
: , ,
, .
: , ,

.
, ,
. ,
,
. .
471

, . : 5
.
13.1.6.1.3. ( )
;:
.
, . ,
.
.
1) , ;
2) , ;
3) ;
4) - - .
1.
,
, , -, .
( - , , , ,
.) .
( ) '.
.
( , - )
, .
. , 5
, 1 , 21 , 7-'.
. - ,
. 2:
7- . .
3 , .
.
( 13.3). -.

,

( ).
, .
. ,
, , .
. ( _
)
, .
472

13.1. ,'
(-
,

13.3.

: , ,
, , ,
, 35 , ,
, .
: (, ), ,
, , , ,
, ,
, , .
18, 35 - ,
. ,
,
,
.
,
, , .
,
,
473

. 3
11 .
2. 1 :
- , .
.

. 1- :
.
.
- .
.
, , .
.
:
35 , , , ,
.
: , - (
), ,
.
3 . , , ( ) . , -
4 .
4. - - ( ) - - ( - ).

:
, , . ,
9 0-95 % ,
7 -9 .
47 % .
:
,
.
- ,
.
, ,
,
, .
: , , , ,
.
: ,
, .
, , .
474

13.1. ,

: ,
() 6 -1 2 ,
.
- .
, 5 .
.
-- .
2 .
3 . 2 6 %
.
.
225 , .
1 3 .1 .6 .2 .

( ) - -
, .

, (
). 1 0,1 .
( ,
, , , , , , , ,
, , ) 5-- 5--,
,
-.
. 10 , ,
. ().
, , .
- .
. ,

(, , , ).
:
, ( ), .
, . 1 3 - 4 ,
- .
, , ( )
.
. - , .
,
, - , , ,
. , ,
\ 2*, ' ., ,
475

, ( ;;
, , -), . :
, ,
, , ,
, ,
,
, .
, , . ,
, .

-.
: , ,
, ( ()
, , , ). :
( ), , , , .
: .
: ( ) -
( ), ,
(), ,
, - ,
, ;
.
( ) -
, ,
, .
,
.
.
( )0, ), .

:
1) ( , );
2) 5--, ().
.
() , .
4 .
476

13.1. ,

,
.
,
( ).
: ,
, ,
, .

.
- ,
5--.
: ( 60 %).
. ' - 8 . 24 .
.
.
, ,
, .
5--, ,
! ,
.
: (
33 % );
.
13.1.6.2.1.
.
.
,
.
,
, -
. .
. le v a to r
.
. ( ) . (
1-2 2 -3 ). 7 -1 5 , - 3 .
. ,
. - , , , .
.
. ,
, , ,
477

. :;
( ),
.
: , , ,
, ,
, , :. ,
, , , ,
; ,
, .
: , , , . .
: , ,
, , , (

C orticotropinum

S om atotropinum


M enopausal G onadotropin

O xytocinum

-
Vitae-m elatoninum


10,20,30 40

/ 3 -4 1 0 -2 0 2-3
, /
. 500


4 - 2 0,25 %

0 .0 7 -0 ,1 /
, / 0 ,1 4 -0 ,2 / 3

1
75
.
-

' 7 ~
75


( 1 5 )

/, /, ; / 0 ,5 -2 3 0 -6 0 5 500
5 % /

0,003

,-!
1 -2 -=

478


0,000025, 0,00005
0,000 1 (20, 50 100 )


2 5 -5 0 / 2 ,

13.1. ,


M ercazolilun

0,005

, , 1 3 -4

2 3 -4


C alcitoninum


1 - 100 ; 2 - 100
400 ,
- 14 200

/
5 -1 0 / 500 0,9 %
6 ;
, ',
5 -1 0 / 1 ;
200 /


Parathyreoidinum

'
1 -2


( ) Insulin soluble (hum an
biosynthetic)

'
10 ( 1 40
100 )


, , ',
1 5 -3 0 3
.


G libenclam idum

0,005 (
0,0035 0,005 )

0 ,0 0 2 5 -0 ,0 0 5 -0 ,0 1
2 -3 2 0 -3 0


M etform inum

0,5 0,85


H ydrocortisonum100 500 ,

2,5 % 2 ,

5 ( 1
25 ), ,
0,5 % 3 ,
1 % 10

,
, ', , .

100 ,
2 -6 . - 2 5 -5 0
; 20 240 /

479


Prednisolonum

0,005 ,
( 1 ), 0,5 % - 10
20 ; - 5
0,3 %

0 ,0 1 -0 ,0 5 .
', -,
6 0 -1 8 0 , -:


M etylprednisolonum

0,004 , 0.02:
0,04 0,08


D exam ethasonum

0.0005 .
', 4 /1 1

0,0005-0,001 2 -3 . .
4 -1 2


Triam cinolonum

0,004 ; 0,1 %
5 10

0 ,0 0 4 -0 ,0 0 8 0,0016
. 0,001


Flum etasonum

0,02 % - 15 .
" ""


Fluocinolone acetonide

0,025 % - 10 15

:
2 -3


B eclom etasonum

200 50

2 3 -4


D esocorticosteronum

0,005 ;
1 0,5 % ,

0 ,005 (
) 0,01 (1 -4 ):
2 ,5 -5


O estronum

1 0,1%
( 1 5000 10000 )

' 1 0 -2 0 .
1


S ynoestrolum

0,001 ;
1 0,1 % 2 %

0,002 1 -2 ,
'
1 -2 0,1 % 2 %

0,06 %
80 ;
'
; ; ;

, ,
2 / 2 1
7 ; '
0,1 % 1 -2
, 1 -2 .
; 50

2 ; 1
1,5 (2,5 -:
1 -2 )


Estradiol

480

13.1. ,


Tam oxyfenum

0,01

2 0 -4 0 1 -2


Progesteronum

1 1 % 2,5 %

'


U trogestan

0,1

2 0 0-3 00 2 17
26 ; 1 1 3 14 2 15 25


O xyprogesteroni caproatis

1 12,5 %

' 1


D ydrogesterone

10

1 14 25


Levonorgestrel

0,75

2 72


N orethisterone

21 .

1-
7-


Testosteroni propionas

1 1 % 5 %

' 1


Flutam idum

0,25

1 8

3 10 %

' 0,3 1 0 -1 4


Phenobolinum

1 1 % 2,5 %

0 ,0 2 5 -0 ,0 5
1 7 -1 0


R etabolil

1 5 %

' 1 1 1 -3

-----------------------
1 Lgest


1 C yproteroni acetas

481

14

- -
, , ,
.
, .
; - :
.

.
, 6,8-6,0,
, . (
, , , , .)
, :
.
-
, . :-:
. , , , -:. , :
.
.
( ). : (. . ).
(
), :
482

. 133 ,
- ,

, .
, , ,

.
.
- ,
. - .
11 .
133 : ( + 11), ( + ).
. (
, , , ) ,

. (, , )
.
: -
(, )
, ;
- - -
.
,
. (, ),
, .
, .
,
(, , ), ,
, .
, , ,
, .
(), ,
. 2 ().
( -1) ,
- , .
(-2) ,
. -2
, .
-1 -2. , , 483

-1, -2,
, .
, - -2 , ,
. .
,
, . 1133
- , , , .
,
,
.
,
,
.
, ,
, ,
.
. . .

484

15


. - ()
: (, )
(, ) .
:
(, , )
(, );
, (
, , );
: (,
), (, , ), (, -), (-), - (-);
: (), (
,
), (,
(3-, , .).
:
(-): -;
(-): -,
() ().
:
(-), () (
, , ):
485

- ( -
-), - (-/ (CD4).
-/ (C D 8), , ;
: ( -
(; CD8 -); (CD4
- - ) ; (CD8, CD4):
; ,
-.
AT () -
- . - (
) ( AT),
: , ( ,
) , .
, -, -,
, -, ,
, .
:
(), .
15.1.
15 '


()
(3 ( )

()

-
( )

( , ;
, ); ;

-1

; , -2
, - ;

-2

- - , -
, -,

-3

-4

- - -

-5

-6

-7

-8

-9

-10

486

15.1.


( . ^ )
(3

, , , ,
; ; , , , , ; , ; ; ; ; -
; -


(-)

, , - ,(-)( - )

15.1.
- - ,
.
,
. 60- XX .
,
. 1968
III .

1949 . ,
6-, . ,
,
. 1962 - .
,
, .
, ,
.
, -,
. ,
,
487


.
70- ,
,
, .

. -, ,
(, ) (
, ). -,
-
. ,
, , ,
, ,
( ). , :
, ' " .
'
, ,
.
, ,
, (
,
(, ) :
.
. , .
. ,
(
, ).
( ,
- , , , ,
, ) , ':
.
. , ,

, .
, , : . , -
, , , *
.
, , , - .
, :
(. 15.2).

15.1.

15.2

' ,

, , ,

. ,
, :
-
,
;
-
, , ;
- ,
, .
'
,
.

,
.
1980- '
, , ,
,
.
.
, ,
, . ,
, , ,
, . , .
489

15.1.1.
(1) -
, .

,
. .
:

1. : , , , , , .;
2. : , .
3. : , ( 506), ,
(: ) .;
4. : , ;
5. : , , .;
6. : (),
(), (-3, , .) .;
7. : ( , , , , .), -:
(), 4- (), ,
, , .2
(
, ,
, )
, .
. ;-:
.
, . ,
,
, (. 15.1
. .
. , , , , :
, . ;':
.
(, ),
, , , .,
, .
1 , . .*
( ).
2 , , , ~
, 1- 5 - \

490

15.1.


+
*

. 15.1.

.
, 3 :
I ,
.
,
. , .
II 1-2
, .
, .
, , .
III , ,
. , ,
. , , , , , .
,
,
. ,
,
, II
III .
, ,
. 15.3
.
491

153

,
:

, , ,

, ,

, , ,
-

"" (,
, ,
.)

, , .

0( )-
:

, , , ,

, ,

(1_-)

, , , ,
, , ,
-- ,

,
, - .
. ,
,
.
, ,
, ,
.

,
.
.
, .
, , (,
, , , ) ,
, , .
492

15.1.

(
). ,
(). , ,
.
.
, 2 -3 .

,
.
2 - 4
, .
. . , ,

. ,
, .
, ,

.
.
.
1. .
,
.
.
.
.
2. - . , , .
.
- ,
.
.
3. .
.
,
.
.
4. .
,
, .
493

, , .
, ,
:
1. . ,
- .

. () ,
,
100 , .
2. .
.
10 70 % .
. , 6
.
3. .
4. ( , ,
, ).
. .

.
.
,
. : ,
, (
), , , ,
, .
.

15.1.2.
, ()
/ , .
(, , ), (),
, (),
(, , , ).
,
.
( , ).
(, , ,
, , - ), (, , ,
.), , (, , ,
) .
494

15.1.

(,
, , , )
, (
, ,
, , ).
(, ,
, , , , ; ,
.), , ,
.
.
.
- .
-. -.
.
, , .
:
1. :
- (, , , ),
(), ( );
- - (, .); ,
() .;
- - - (, );
- - - (),
-2 ();
- - - ();
- - .
2. ', ( .),
(), (, ),
(, , ),
(), ( .) (), (, ).
3. ', (, .), 1(), (, ) .
4. : ( (),
, , ), (, , ,
, .).
5. : , , ; (, .).
1 ( ),
. ( , )
; .

495

.
. . ,

: , - -, , .
, -.
1. , - (, ), (, ), , , .
;
2. ( ): , , ( .),
, , ;
3. - : , , , , , ( -2) .;
4. - : , , , .;
5. - : , (),
.

, .
11
,
( )
,
.
.
, ,
.
,
,
.
, ,
.
,
.
,
.
:
1. () ;
2. ( -):
1)
, , , ,
.
. ,
, ,
, ;
496

15.1.

2) . ,
, , - ,
. .

,
;
3) , ;
4) (, ,
.), , , ;
5) 1- ; .
.

- .

, .

().
, .
- - .
, .
( , .)
, ,
,

.
/ .
- ;
- -. - - , -.
, , ,
. ,
.
: -
, , ,
,
.
: .
- (),
(
, ). 2 .
- -, . - (
497

- -), . -
, ,
. (
,
.
-
, , -
; : ;:
( , , , , .), - (
, .); (
, ), ;
-
( ) - , . .
.
: ;
; - (, );
; -
(, .).
1- ( )
-1. ,
( ,
, , ,
). -1

,
(
, ), .
- -,
-, -2
- , ?:

. ,
.
: , - ;
,
, .
-2 ( )
. - ( ) ; ,
- -, ,
498

15.1.

-. -2 NK- - .
: , ( ,
, ), , .
: , , ,
.
: , - ,
, , .
()
.
, ,
- NK-, ,
, , ,
. , , ,
. .
: ,
(,
, , -
, , ). .
- ,
(K. pneumoniae, Str. pneumoniae, Str.
piogenes, H. influenzae),
. 1000 ,
, ,
. ,
, K. pneumoniae. - ,

.
, -1, -,
-, -, NK-, IgA.
: , , , , , , .
: ,
, -.
, .
B C G (BCG )

( ).
.
. BCG -.
,
( ), , .
499


,
.
( ), (, .
) . .
: , . ,
, .
: ,
.
.
( , , , .).
( ( ) , , .
.)
.
. ,

.
. ,


.
- -, NK-,
, -1 ,
, .
, .
.


. :
1.
.
2.
.
3.
(,
, ), in vitro
( ).
4.
, , ,
, ( ,
, , , ,
).
5.
.
500

15.2.

6.
,
.
7.
.
8. ,
,
.
9.
, ,
.
10. ,
.
11. ,
,
,
.
12.
.
,
.
13. ,

, - .
11
, ,
.
.

1 5 .2 .

() .
( ^ ) ()
-, ,
.
" " "
-". :
1. -
.
2. -
.
501

3. - ,
.
, ()
. '.
- ( ), 2025 () :
, , ,
, ( ) .;
- (), 24-72 : (
, ); (
); (
); , .
. . .
( ,
.). ,
,
20.
, , , ,
, ( - ) .,
. ,
, .
: .

-,
- , (
, .), .
(-2. , , ).
,
.
,
, .
,
,
() ( ) .
, ,
.
,
.

, .
1. (, , , ).

502

15.2.

2. ^ (, , , , ,
.).
3. ( ,
) -- , -).
4. : (, ), 5- ().
5. , (
).
6. ( , ):
a) (, , );
b ) (, , );
c) - ( , ).
II.

, .

1. (, ).
2. , : ,
(, , ).
,
, . 15.2-15.4.

,
, ,
,

*.* *

* *

^
|
, 1_


( )


()

. 15.2. ,

503

-
-

,-'

, - 2-
,
( )

,
,

. 15.3.

. 15.4.

504

15.2,

. :
, -,
- ().
, , . -2, , , -.
, ,
, . (
, ), ,
-1, , , , ,
., ,
,
(, , , .),
. ,
, / ( ).
( , ,
, , ,
.) .
15.2.1. ,
15.2.1.1.
.
.
1907 .
(A. Windaus, W. Vogt). 1910
. ,
, .

(. )
, ,
, .
.
IV ,
, , ,
. , (
, ),
. .
0,2-0,4 1 .
505

. , .
,
21 24 .
, (, .
, ), .
, :
, ,
, .
(, , ,
), ( , , ); -
(, , ), ,
, , (, ),
, . -
: ()
( ^- ).
. ,
, ( : ).
,
.
% .
. 4 ( ,, 2, 1 .,).
(. 15.4).
15.4

506

'

' ,

'

, ,

, , ,
,

15.2.

, '

'


(. - )

(
')

,
,

(
)


( , ,

, .
(-, , )

- - (.),
- ( ,
& ),
. ,-
. ^
, 0 )|/-6. ^
--
- ,
, 2+ . -
(),
. , -
, ,.
! 2-, (
), , ,
2- .
-, , ,
. - , ,
, ,,-
507

. .-
, .,- (, .)
. ^
. , , ,, ,-
: ^ -
(, ), ^ ()
. II,/ ^
.
,
, (,
, , ,
): - , , , ;
- , , ;
- - , , ; -
- , .
,
.

( , ).
,
.
, .
:
1. 1 ,
.
2.
, 1 -5 , .
10 .
3. (),
1 -5 ( ).
:
, ,
. .

.
15.2.1.2.
.
,
, ,- , ^.
508

15.2.

, -,
. ,
, ,
(, , ) - ,
, 5-, .
, 11,-,
, (),
(, ), ;
, ,
].
.
20 , 1937 , -
. , ,
. 1957
.
,- 1940 .
1^, ,
. 1966 .
,
1- 2- (II,- .,-),
, ,
. , (, .), ,-,
(--, - .),
, ,
(
-, , .).
,
,- (), .

, .
II (1977 .).
II ^,
( -
) . ,
,- II ,
II . 1990- .
- (
). ,, .
509

^ ,
, /
, (X)
.
, X , , . -
( , , .
, , , , ).
,
- .
- .
.
.
.
^ -
.
.
, ^
:
- :

\) - (), (),
.;
2 ) () .;
3) (, );
4) ;
5) ();
6) ();
1) ().
I I - :
\) (, );
2) (, );
3) ();
4) (), ();
5) ().
I I I ( II ): (, ), (), ().
. . ^ .
: 60 %, ,
, .
pH 0, 1
510

15.2.

2 -3 . (, , , )
, .
- 15-30
;
1-3 . ,
.
.
-
(6 0 -9 0 %).
, , ,
. II - 1
. ,
- . ,
- ,
. II -
.
^ -450. (, )
, , .
|- II
4 -450 ( , - , - ).
. ,- II , .
II
.
!-
. -
, .
, ,
II
(1 2 -4 8 ), 1-2 .
(4 -8 ),
. (
10 ), 6 -8 .
^ - ,
, .
.
11,-,
,,- 3-.
, , ,
- ,
, .
511

, ,
, .
, ( %) ,-.
1 ^ -
,
.
- .
,
(-, -, , ). ,
, ,
. '
.
^- - "
.
.
-, ( ) , ,
, .
, (.
).
( , ) ,

.
( ) , .
.
- ,

.
() . , , .
(, )
.
II III "
,
.
^.
,-, .
II III
,-. 2* ,
( ),
512

15.2.

, , ,
-, .
2 -4 ( , , ) ( ),
, -
( ). ( )
.
,
(, 4, 0 2 , -3, 4, 8, , - , ),
(-, -1), -
, . ,
. ,
,
(, ).
.
', .
: 1 ) ( , , ) ;
2) ( , ) ; 3)
( , , ) ; 4)
( ).

(-
.
,-
.

, , - .
, ,
, ,
: , ,
, ( ) .
, ,
, ,
(. ).
,
2 .
, ^ I I I II

,
: ()
513

2 , , ,
- , .
^ .
( , ^- ,
,
, ),
, ,
( ),
.
^
,
. , ,
,
, ,
" :
( + + ), ( + + ) . ,-

, - ()
. ,
, : -,
, -,
.
, ,
, ,
. ,
, ().
(, .)

. , (8 -1 0 ),
7 -1 0 , , - .
.
(, )
, , ,
, ().
, .
, , , .
. , (,
, , ),
( );
514

15.2.

- . (, , ) .

, .
- , ,
, , . (,
, .) .
, (, , ).

.
(, .).
(
- ).

, , ,
, , .
, ,
( ): QT .
.
^
(),
7 -1 2 .
7 -1 0
.
, .
^ II , (, , , , , ).
II ,
(), , , .
() ,
( , , ),
( ,
, , ).

. III . ,
:
- , ;
- , , ;
- .
515

^ 15.5.
15.5
^

++

3 -5

++

++

+ (/)

++++

6-8

+++

+++

+ (/)

+++

8 -1 2

+ (/)

++

4 -6

+ (/)

++

>24

+ ()

++

+ ()

6 -8

++

24

+++

24

: , ,
,
, - ,
( ), (),
, , , , ,
, 1 .
. , , , , ,
, . , ( )
-
, , (
, , ). ,
. ^, II III ,
, ,
. : ,
, , -, ,
, , , , 1- 3- (, ), ,
(), .
2- . ^ .
.,-
, .
( ),
, .
516

15.2.
- ( ) (-), ( ) , -


.
,
.
, .
. 1979 . .
, ( 5-) , , , .
().
4, 4, 4, 4 4. , ( ), 4, 4 4
.
(-).
,
( ,
, ,
,
).
, , ,
, ,
.
- .
- - ( ) ( ) - 5- ( ) ,
.
, ,
.
, ,
.
.
15.2.2.
, ,
(,
, - ). ,

, (. . 3).
( , ) ;
,
517

2 . ,
( , ,
).
(),
(, (3-).
: ,
( )
, ;
( , - , .) -
. , ,
,
; -,
^.
- -
, , ( , ) .
( ) .
,
. ,
.
, , .
20 60 %. -
, .
-
^ ( )
.
. .
:
- , , ( - 10 %,
- 7 %), , (6 %), , ( - 6 %), (3 %), , , , , , ;
- , , , ,
, , , , , .
, .
.
( );
(, , );
( , );
( );
( , ).
- .
518

15.2.

V III

,
:!1
' -

,
- , ,
, :
0,3-0,5 0,18 %
5 -1 5 (
- 2 );
! , 100 , 4 0-80 ,
1000 300-500 5 %
(0,1 % 0,5-1 ) (1 % 1 );
10 % 10 ;
^ ( 2,5 % 2 -4 , 2 %
2 -4 , 1 % 5 );
: ( 0,025 %
1 20 ); -
2,4 % 10 24 %
1 -2 ; - 4 % 2 .
15.2.3.
,
,
. , ,
. -
. , ,
,
.
: 1
, (
); 2 -
-,
; 3 ,
.
1824 ,
, - - . .
! ,
- ,
. 1834 ,
,
. . ,
: 1. -
. 2. - 519

. 3. -
. 1901
, . . .
, -
(, , ,
..). ,
, ,
. . .
,
.
( ) - ,
,
. 1550 %. 2,2 , 100 000 .
. ,

, :
( )

.


0,01

' () 0 ,005 -0,0 2


, 1 -2
( 3 0 -1 0 0 ). :
- 0,001 ; 1 -3 - 0,001-0,002 ; 4 -6
- +0,002-0,003 7 -1 4 - 0,003-0,005
( 3 -1 0 ). :
0 ,005 -0,0 2 , 0,0010,005 3 -5


50 ; . 0,08

, 0 ,0 3 -0 ,0 5 0,1
(0 ,0 1 -0 ,0 2 );
0,01 ;
1 1 %

12
5 (100 ), 2,5
(50 ) 3 ; 1 .
3 -4

520

0 ,0 3 -0 ,0 5 1 -3
; 1 -5 1 % ;
0 ,0 2 -0 ,0 5 7 5 -1 0 0

15.2.


D iprazinum


D iazolinum


S uprastinum


Loratadine


C etirizine

0,005 0,01
0,025 , 0,025 0,5 ;
2 2,5 % ;
'
0,05

0 ,0 1 2 5 -0 ,0 2 5 2 - 3
: ' 1 -2 2,5 %
;
0,000150,0003 /

0,1 ; 0,5-0,1

0 ,5 -0 ,2 1 -2 ,
0 ,0 2 -0 ,0 5 1 -2

0,025 , 1
2 %

0,025 2 - 3 ;
- 1/41/2 2 -3
; - '
1 -2 2 %

0,01 ; 0,1 %
100 120 ; 0,1 %
100

12 .
0,01 (1 2 );
12 . - 0,005 1

, ,
0,01 ; 1 % 10
20

6 . 0,01
1 () 0,005 2
( ); 6 . 0,005
(10 ) 1

10 15 ;
0,02 ;
1 2 %
2 10 ;
0,1 ; - 2 %
( ) 0,25 5,
10 13,5 4 %
10 ; 2 % 15 26

0,01 (2 ) 4 -8 .
1 ,
. 0,2 4
. - 1 -2
3 -8

521

16


.
- . .
-
. . , , ,
.
(, .) (, , ,
.) .
(, )
.
,

. :
1. ( ' ). , (,
, )
. (, )

.
2. . , N 0 ^, ,2'
, .
3. . , ,
,
,
.
522

4. () .
.
5. , . ,
, .
6. .
, .
7. . .
8. . ()

() .
.

.
, , ./
, .
, .
-

, , .

( 3 ) - , ,
, . ,
, .
, , ,
.
, -.
. 2 %
, 3 % , 0,5 %, 1 %, 2 %, 3 %
, , , , .
10 % , .
. 5 % .
:
, , , , , ,
, , - .
( - ) - (1 -2 %),
(3 -1 0 %) , , ,
, , , .
, , , ,
( 1 -2 %) - , .
, (- ,
), , .
: , , , , , ,
, , , . 2 % 2 %
. 2 % .
523

: , , .
.
.
.
( 1 ) (3 %, 8 %). .
. , ,
, , .
,
.
. ,
, ,
, .
, , ,
,
, ,
.
: , , , .
,
(
, , ), ( ) .
,
( ), , , .
.

- , , , , ,
.
,
, - ,
( , ), (,
.), .
.
1 %
.
(, .).
.

, ,
. :
, ;
, , ,
, - , - , - .
524

, , , .
, -
, ,
, ,
, .

(, , ).
: , , ,
, , . -
.
.
, , , .
: .
, .
: , .
, ,
, , .
: , .
: , .
(),

, .
: , , ,
, , .
: , ,
.
(), , , ,
, .
: , , , ,
, , ,
, , , .
: , , .
,
.
,
-. , , , , .
525

: , ,
, ,
.
: , .
( ) - , ,
.
: , , .
: .
.
, ,
- , , ,
.
: ,
, .
.
: .
,
, .
: , , (
).
: .
, , , ( ,
, ), ,
, , ,
.
( ),
( ).
: , .
: , .
( , )
, ( , ,
, ) .
( 0 3) ,
. , .
, ,
, .
(
0 2, ), .
.
{.- ^ ^ ) , ,
., .
.
526


(.,,()7 * 10 , 0 ) , ,
, , .
( N 1 ^ 0 1 1 ) .
- ( )3 .
. ,
(. ", ").
:
, , , , ,
, , ', , , .
: ,
- , (
), , , ,
; -
, .

527

17

1 7 .1 .

, . 8 .
,
. ,
, , , , ,
, .

, , .
.
- ,
.
- , ,
) - ( ) , , (
).
( , , ) .

: , ,
, , ,
; , ; , ,
; .
528

17.1.

: - ,
, , , .
( + ) , , ,
,
, ,
, , , , ,
, , .
,
. ,
,
. .
: , .
: - ,
, .
, , ,
.
, ,
.
: , , , ,
, , , .
: , .
,
.
: , ,
, .
: , - , ,
, .
,
. , , .
: , , ,
, , .
, , ,
, , , .
: ,
, , , , , ,
, , , , , ,
, .
- ( ) ,
(. ).
- , .
529

1 7 .2 .

,
.
(0,9 %) (10 %)
.
.
, ,
.
50 % . ,
.
. -
, , , ,
.
. ,
, , , , , , .
.
:
.
( ), , ,
, .

.
, ,
.
, ,
.
.
,
.
: , , ,
.
(10 %)
. ,
. ,
.
, , .
(0,9 %)
, , .
,
. .
530

17.3.

. (3 -5 - 1 0 %)
, 10%
, , , ,
. 2 - 5 %
.
( ).
: - , ,
, .
, ; -
. , ; - , ,
; - , , .
, ,
, , ,
.
- , , ,
, . -
, , .
, .
:
.

1 7 .3 .

, , ,
1625 , .
.
, .
.
. 1755
. . 1808 ,
. 1829 .
- ,
12 , 99 %
. ,
, , . Mg2+
, .
,
. Mg2* (, , , , ).
. .
- , Mg2+
531

. (3 0 -3 5 %) .
(, .
, ,
. .
2425
( 1000 ). 510 /,
- 0,75-0,95 /.
(,
- 2-2,5 /). - . ^"
. 100 .
. ,
, .

15 % .

, , .
. ,
, , .
.
. - ,
. : , ; , ,
; ; (, ,
, ); ; ; , ; ; ; .

, : ,
, , , ..
. ,
, ,
.
,
. ,
, . ,
2- .
, (..
, .
2 , II III
, .

, , ,
(- );
, , , ,
532

17.3.

, , ,
( ); ,
, , .
,
, , -, - ,
- .
, ,
, ,
.
, .

. , ,
, .
,
.
" ",
, M aine (.
-,,
, , ,
.
,
.
(. ).
, ,
,
, .
; ( 53 %),
20 % , , , , 10 % - .
,
,
. ,
,
.

,
Mg3+/C a 2\
Mg2r in vitro in vivo. ,
, .

.
, . : ; ;
.
533

!
.
, ,
.
, TRPM6
TR PM 7, . TR PM 6 (transient receptor potential
cation channel 6) - ,
TR PM 7 (transient receptor potential cation channel 7)
. ,
, TR PM 7 .
, . CASR
( ) ,
,
. ,
, - . CASR Ca2f/M g 2 -
().
-16 .
.
.
- . : .
. - -
, , ,
, ,
, , ,
. ,
, ,
.
, , .
: (
, ), , , . .
, ,
, .
: ,
, , .
( ).
- .
, , .
.
,
. .
: , - ,
, , , , -
534

17.3.

- , . ,
.
, , .
: , .
(Magnesii oxyduin). : , .Magnium oxide.
Magnesia usta, Magnesium oxvdatum, Magnium oxydatum.
0,5 .
,
(
, ).
, , ,
. , ,
,
, .
. ,
,
,
. , .
, .
: , - ,
, , , , -
- , , ,
.
.
, (. ()
.
: .
(Magnesii peroxydum). (85 %)
(15 %). : , M agnium peroxydatum.
, , .
(Magnesii Sulfas). : .
:
. ,
-
. , ,
.
[Derales A.J. et al 1991J. (
) , , (
), .
; .
.
(, ), .
535

: , , ,
, , , ,
(, ), ,
, , , .
: , .
(^^ $).
. ,
, .
. ,
, , .
. .
- ( ^ - ,.)

:
. . .
-(. , ( )
. , , ,
,
, ,
, ,
. .
-
, - (
, , ),
(, - , ),
( , , , , , ).
, ,
, , , (),
, (), (,
). 6 : 6
; (.
;

-5- . ,,
,
, , ,
,
" 6 - ". 17 /, 99 %
.
( 4 0-50 % , ). 2/3
536

17.3.

,
- , . 1/3 ,
, .
70 % , 9 5-97 % .
. ,
.
:
12-17 / (1 -1 ,4 / 0,5-0,7 /).
( 12 / (1 / 5 /)
,
/ .
: - , - ,
.
( ) . : 1 0,0833 ,
0,0167 .
. , , , .
- ,
( ) . .
.
, ,
.

.
. 95 %
48 . .
1-1,5 . 48 95 %
. .
. ,
V ,
/
, , , -, (, ). .

(), , .
. ,
.
,
. ().
537

.
.
(.). : .
.
, . -
.
- ,
; , , ,
; . .

, .
. ,
.
. , (
, ), ,
, , ,
.
. , , , , ,
, , ' .
. ,
( , ). ,
, , , , ,
. .
- (-). : -5- (II) , .
. - -
- ,
-5- () , ,
.
, (, , \ M gft).
- :
, ,
, ,
, ,
.

5-,
. - -
,
, .
- (),
538

17.3.


- , ,
.
Na-, -- -, Mg--
. - ,
.
- ,
, ,
.
, .
v .
- ,
.
. -
.
. ,
, , .
. -
, , , - ,
, , , ,
, .
.
(Advocard). ', : -5- (II) , , .
. - .
,
, ,
,
. , ,
, .
.
() .
, , , .
SIN 1 SIN 1
. ,
.
, .

, .
539

.
, .
,
. ,
.
,
, ,
,
,
, 5'-, .
,
, - , .
,
,
, .
, .
. .
. .
. ;
; ; .
. , , .
.

1 7 .4 .

1400 ( 99 %
);
) .
, .

,
.

. .
, .
,
,
, ,
.
540

17.4.


. -,

.
. -
. /
-, . -
() ,
.
, , ,
,
.
. , ,
.
.

. ;

- ,
.
( ),
, (
, ).
(, ).
, (,
),
( ), .
, ,
.
,
,
. , ,
. ,
, .
, .
; ,
, .
, , .
600 ,
.
89 , ,
.
541


,
. 27 % .
: (, .
! ),
( , ),
( , ), , ,
, , (, , ), ,
, , , ,
,
, ,
. .
: - , ,
, .
,
, 9 % .
: , , ,
, ,
, ,
, , ,
.
,
. .
(. ).
. ( ,
, 0 , , , ),
- , , . - 0 3 . -
, , ,
, , . - ,
, 0 , (., .
, .

1 7 .5 .

,
. (
) . '
.

(). -
,
.
542

17.5.


, .
,
. ,
, .
. .
, , ,
. 5 -1 2
.
- - , - [3-. , ,
, . .
: , , , .
: .
- ,
, .
.
,
.
. 36 % ,
, .
: , .
: .
-
, .
, ,
.
.
. .
: , - ,
.
: , , , -
, , ,
, , , , , ,
, , , .
- ( -)
- ,
-5- ( ),
, .
543

- , .
( , )
, , ,
, .
: () , , .
: - , , ,
- ,
.
( )
, ,
, , ,
, ! ,
, .
, .
: , , , , .
: , , , , , ,
, , , ,
, , , , ,
, , , , , ,
, , , , , .
( ) ,
, - .
: .
: , , , , ,
, , , , , ,
, . .
( ) - ,
.
, , ,
, ,
, .
- , ,
.
,
,
, , .
: ( ).
: , , , , , ,
, .
544

17.5.
( ) , - .
, .
.
:
. V
.
: , , , , , , ,
, , , , , .
( ) , ,
. .
,
,
.
: -
, ,
,
. -
; ( ).
: , , ,
, , , , , - ,
, , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , .
. . . .
,
, 2 .
, .
(- ) -
, .
: - , - .
.

. , ,
.
()
( ), ,
II, , .
,
545

, , .
.
.
.
: (
, , ), -
, ,
, . .
: .
, .
( ) (
, ).
, ( ) ,
,

,
.
:
.
: , , , , .
1 7 .6 .

- .
, , (
) . ,
, ,
,
.
. ,
,
,
. , ,
.
- ,
.
0,5, 1 2 .
.
, ,
. , , , , .
- , -
, .
546

17.6.

- ,
.
,
5--2--5- 5- . 5-2--5- '
, . 5- ,
.
: , , ,
, , ,
, , , , .
: , , , ,
, , , , , ,
, , , , , , .


C alcii chloridum

5 ,1 0 10 %

/ 5 10 % -; /
5 -1 0 10 % 1 0 0 -2 0 0
- 5 % -


C alcii gluconas

; 0,5 :
10 10 %

2 -6 . 2 -3 ; /, /
5 -1 0 10%


M agnesii sulfas

5 ,1 0 , 20 25 % -;

/ 5 -2 0 25 % -; 2 0 -2 5
200


Natrii chloridum

0,9 % 1, 2, 5 ,
1 0 0 ,2 0 0 ,2 5 0 ,4 0 0 ,5 0 0 , 1000

/ , , / ,
100 ,
10 %


Kalii chloridum

20 4 % -;

/ 500 5 % -;
1 -3 . 2 -3


Asparcam

, 5 , 10

/ 5 -1 0 1 -2 . 2 -3

547

18

1 8 .1 .

. , , ,
.
, . , .
,
- , ,
, , , .
.
, .
XIX . .
. 1847

. XIX - XX . . . , . .
,
.
:
, ; , ,
, .
,
; , .
.
.
548

18.1.


,
,
.
,
.
, , .
.
:
I. :
1.1. .
1.2. .
1.3. .
1.4. .
II. :
2.1. .
2.2. .
2.3. .
2.4. .
2.5. .
2.6. .

III. - , , ( ).
IV.

( .).

18.1.1.
. ,
, :
1. , ( , ) .
2. , ( ,
- , , ) .
:
, .
,
, , ,
, .
. ,
, , ,
; , - , , , ,
.
549


,
, ,
.
-
(, , - .). ,
, ,
, . -
, .
, , , .
, , ,
, .
, ,
, .
. -, .
- ( , ) , - ,
, , .
,
.
: , -
, , , , , ,
- , , ,
, , , , -
, , , , -
, , , .
, - ,
, ,
, , , ,
, .
- , ,
.

(, , ,
, ). .
.
,
. ,
.
. ,
, ,
. ,
.
550

18.1.

, ,
, , . 0,25-0,5 %
. .
,
, - .
.
.

. .
. ,
.
(
), , , ,
, ,
, , .
,
.
: , , ,
- ( , ),
, (,
, ).
- .
-
.
.
.
: , , .
18.1.2.
.
- ,
.

, .
, , , ,
. , ,
,
. ,
, .
: , .
551

:
, , ,
. (2 0 -3 0 %) ,
.
: .
. ,
.
- ,
, .
, .
, ,
, .
.
: ,
(0,01-0,1 %), , ,
, , , , , (0,05-0,1 % ).
2 -5 % ,
, .
(0,02- 0,1 %)
, ( ).
, , .
: .
18.1.3.

.
, .
.
, , , .
,
.
, , ,
, , .
( ).
, , 5 % .
: , , , , ,
, , .
: ,
, , ; - .
,
, , , - .
552

18.1.

: , , , , , ,
, , , .
: , , .
,
(),
( , ).
(), , . ( , ) ( ) .
,
.
. (0 ,5 -2 %) , ()

, .
, 0,5-2 % ;
- 2 % .
.
, ,
- .
: ,
.
.
.
.
18.1.4.

.
, ,
, , , ,
. ( )
, , ,
.
. ,
( ).

.
.
, .
.
( ): , , ,
, , , , , ( ).
553

, - ,
, .
( ,
) .
. ,
( , ) (0,25-0,5 %)
, , (1 0 -2 0 %)
. ,
, , . ( 2 %)
( 5 %) ().
, , (,
), .
()
(),
.
( ,
, ). ( )
,
( ).

, .
, , , ,
,
, , ,
. ,
, . , .
, , , .
( , , , , ).
( )
, , .
18.1.5.
( ).
, .
.
, .
,
.
.
.
(3 %) , , .
554

18.1.

1,4 % - ()
(, )
, .
.
, - .
, ,
. , , , ,
,
.
.
, . ,
. ,
. , ,
. 20-30 %
; .
, , , ,
, , , -
( ), ;
.
. 36 %
. , , () .
- .
- .
. ( ) ,
.
18.1.6.
40 % ,
.
,
,
. , , .

.
3 -5 % - .
- .

18.1.7.
,
555

.
, . :
,
.
, .
.
.
.
1 : 10 000 000.
1- 2 % ,
, .
, ().
. (0.10,2 % )
(, ), , ,
, , .
, .
.

. 0,5-2 %
( ), ,
. ,
. ,
1 %
1 % 25 % .
().
18.1.8.
,
.
, .
70 % .
.
80-90 %
. 70 %
, , .
(70 %), (4 0 -7 0 %),
(96 %).

: , - ,
,
, .
556

18.1.

18.1.9.

,
.
( ) , , .
: ' ,
, , - ( -
), .
, , 0,01 %
.
, , .
, , , , ,
, , , , ,
, .
(1: 25 000)
, , 0,05 .
18.1.10.
,
, ,
.
.
,
, ,
- .
.
, .

( , ) .
, .
,
, .
.
: , , ,
, , , , .
: , .
(. ).
Candida .
,
, , , .
, - , .
557


( ) , , - ,
. .
: (, ,
), , , , , , , ,
. 10-30 %
. .
: , , , ,
, .

, , , , ,
.
( .) -
.

18.1.11.
( ) - , ,

. , .
:
.
- ,
, ,
. ,
, , , .
, ,
.
: (, , ,
, , ).
( ) ---
, .
: .
( ) ,
.
: .
( ) - ,
-- .
.
,
. .
, , , .
558

18.1.

.
.
18.1.12.
, .
: , .
.
.
( )
- ' .
- , , ,
.
: , , .
- , ,
,
, , , .
: , ,
, , , , .


Sol. Jodi spirituosa

2 - 5 % 5

Joddicerinum

25

C hloram inum

0 ,2 5 -0 ,5 % 100


K alii perm anganas

0 ,01-0 ,1 % - ,
, ; 0 ,1 -0 ,5 %
; 2 - 5 %
,


Sol. H ydro
ge nii p eroxydi concentrata

50

,
1 . . 200


A cidu m boricum

2 % -; ,
3 % -


N atrii hydrocarbonas

0 ,5 -2 % - ,


A rg e n ti nitras

2 -1 0 % , 1 -2 %
; 1 %
50 500 .

559

Z in ci oxydum

; ; ( 25 %)

C upri sulfas

0 ,2 5 -0 .5 % 10

Z in ci sulfas

0 ,1 -0 ,5 % 10

Phenolum purum

3 -5 % 100


Viride nitens

1 -2 %


M e thyle ni coeruleum

1 % 10 20


S piritus aethylicus

96 %, 90 %, 70 % 40 %
100

18.2.
,
- , , , , , , .
,
1000 .
.
:
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
7. .
18.2.1.
.
1 .
, (
), (, ,
). XVIII .
, . 1816 .
. . -
. 1878-1879 . . . . .
, 1944 . .
.
560

18.2.

50-60- XX
, .

, , .
.
(
). - .
4 :
- Plasmodium vivax - ;
- Plasmodium - ;
- Plasmodium falciparum - ;
- Plasmodium ovale - ( ovale).
.

(), - ().
.
, ()
.
. . ,
.
.
, .

- (, ): ()
(). ,
. - .

,
. , . (
)
. ( )
(8 -9 ) 2 .
,
.
, - ,
.
.
1. : , , .
2. 8-: , .
3. 4-: ( ) , ( ) .
4. : ( ) .
561

5. : , .
6. : .
7. : .
(. 18.1) .
1. - ,
.
3-5- .
.
, , .
, , , , .
2. .
, ():
. .
, ():
, . .
3.
( ): , .
4. ,
: , .
.

. 18.1.

562

18.2.


( , ) 1943 .

.
24-48 , 2 -3
.
.

, , .
, ,
.
(, ),
.
.
. 50 % ,
. 90 %
, 10 % - .
, - .
. . , , , , , .
, ,
.

,
.
,
(), ,
. ,
.

.
: ,
. ,
(
).
: , , ,
, .
. ,
, , , ,
, , () ,
, , , ,
, , .
563


( )
, .

, - .
,
./ , .
. - .
70 % , ,
.
. ,

.
.
,
( ), ,
. .
: ,
.
, -
.
. , ,
, , , .
.
, , ,
- -6-.
( - ),
( - ).
( ,
)
(, , ,
, , , ,
, ).
( ) .
.
(98 %).
, .
, .
.
, .
.
, , ,
,
564

18.2.

.
.
. ,
. J , .
, . , .
, ,
. /, .
. .
, , , , ,
.
( ) , ( ) .
( ) - .
. , , .
, . / . .
. .
, , ,
, , . ,
.
(
),
. , , , -.
. .
, , , ,
, , , , . .
.
. - .
.
.
. .
.

.. ,
.
( ) .
. . -
.
2 . .
565

() , .

, .
.
: ,
, .
.
: , , ,
-6, , , .
.
( )
, . - ,
,
.
- ,
,
.

.
( , )
,
( , , , .).
.
.
( )
, .
. , -
. .
.
.
,
, ,
( ) .
( , , .).

, .
,
, ( ,
, ) . .
. :
,
566

18.2.

-6- (, , ),
(, , , ),
(, ), (, ),
(, , ), (),
(),
(), ( ),
(), (, ) (
) , ().

(, , , )
,
(); - (),
(); - ,
(); -
( ).
. , . ,
,
, ( , ),
(), .
,
.


,
,
:
1. ,
.
2. ,
.
.
, .
3.

.
4. ,
; ,
- (, ).
5. ,
, ,
(),
.
567

6.
, ,
.
7.
(, ) ,
.
8.
,
() , ,
(, ).
,
4 -6 , .
9.
, .
10.
,
, - .
18.2.2.
:
1. , - : , , , , .

2. ,
: .
3. ,
: , , .
4. , :
.

5. , : .
, - ,
( , ) .

1951 .
. - ,
.
.
, .
. ,
, , , Helicobacterpilori .
.
568

18.2.

: (--) . , , ,
, .
.
. .
, ( ,
), .
: , , ,
, , ,
.
.
0,25 0,5 3
.
, .
. (
, , , , ), , , , , ,
, .
( ). ,
, .
, ,
, .
, Candida, , . ,
. - . .
( , ) - ,
.
, .
, . .
.
.
- , .
.
.
, .
, .
. .

- .
( ),
569

. , -
. . , , . ,
, .
: - (, ,
), - (, , ),
, .
, ,
.
".
18.2.3.
Trichomonas vaginalis.
( ), , , .
- ( , ) (. ), ( ) , , ( ) , ( ) .
( ) , ,

. .
, .
.
- ,
.
18.2.4.
- , Lamblia intestinalis.
, .
.
(. ),
(. - ) .
( , , )

,
.
18.2.5.
Toxoplasma gondii.
. ,
, , , ,
.
570

18.2.

, , , .
() .
9 ,
.
.
.

18.2.6.
- . ( -

Leishmania donovan) ( - Leishmania () .


, ,
, .
.

- , .
, ,
. .
: , .
: , , .
. .
( ) , .
, . , ,
, .
: , , , , , , ,
, , , ,
, , , ,
.

. : , , . ,
( , ) .

18.2.7.
Balantidium ,
. .

18.2.8.
Tnpanosoma garnbiense Tripanosoma rhodesiene (
), Tnpanosoma cruzi ( ).
571

(
) - . '. , ( ) , ,
,
. ,
.
( ) ,
.

18.2.9.
.
-. ,
: Chlamidia trachomatis, Chlamidia psittaci Chlamidia pneumonia.
, - , .
,
, 100 500 .
Chlamidia trachomatis - .
,
, , ,
, , ( ).
.
, .
( .) . .
, .
, , ,
, .
.

C hingam inum


0,25
5
5 %


0 ,25 1 -2 .
'
1 0 -2 0 5 %
0,03

Chloridinum

572

0,005 0,01

; - 0,025
1
. 0,025
2 -3

18.3. .

M etronidazolum


0,25 2

0,2; 0,25; 0,4; 0,5


0,5
10 0,5 %
20 100 0,5 %
1 % 15

7 -1 0 , 3 -4
0,25 3 ( - 5 ). 0,5 1 6 .
100 0,5 %
2 0 -3 0 . 2
2 ,
0,5 15 ,

0,3 0,5

Tinidazolum

Furasolidonum

0,15 2 ;
0,3 7 ;
2 1 2 -3

0,05
50

. , ,
0 ,1 -0 ,1 5 4 .
- 0,1 4 .
0,1 3 -4

18.3. .
(. anti - , bios - ) - ,
,
,
.
, 1928 . Pnicillium nott urn, . 1940-1941
. .
. 1945 . . , .
.
.

573


. ,
, . XX
. 50-

. XX
.
,
, ,
,
, ,
, - .
.

:
1. (, , , .).
2. - (, , , , , , , , , (3-).
3. (, , ).
4. (, , , .).
5. (, .)

:
1. - (, , ,
).
2. (, , ,
, , ).
3. , (, ).
4. ( , , ).
5. ().
6. ( , , , ,
, , , ).
7. (, , ).
8. (, , ).
9. ( , ).
10. (, ).
11. (-).
12. (, , ).
13. (, ).
14. ().

:
1.
574

18.3. .

1.1. (
, , , ,
, ).
1.2. (, ).
1.3. ( ,
IIIV , , ,
, , .).
2. (, , , .).
3. (, , , , , , .)
4. (, .).

18.1.
18.1

()

/
/
II, III, IV


-
.
,
. ,
, ( ).
( ) ,
.
(
). , .
, ,
(, , )
().
( , , .) 575

, .
,

.
,
( ),
, .

.
.
,
,
, . ,
, ( )
, ,
, .
-.
1-2
. - ,
.
-
(3 -4 , - ) .
() :
,
, .
,
: , , , , , , , , , , , , , , .

18.3.1. -
- (-) -
, -
, . /?-
, , .
. -
- ,
-
.
,
,
. -
576

18.3. .

, ,
. (3-
- .
- . -
,
, - ,
, , , .


.
:
I. () : ( ),
( ), -1 (
), -3, -5.
II. :
2.1. - - (, , ).
2.2. - ( - , .).
2.3. - (, ).
2.4. - (, ).
2.5. ( ).
2.6. - - ( -",
) (/, /,
/, /).
.

........................

:----------- --------------1

7---------- 'P. a e
ru g in o s a

()

(
, ). a e ru g in o s a
P.

()P. a e ru g in
osa

()

()

(,
)


P. a e ru g in o s a

- '

(V )
1

577

18.3.1.1.
()
, , ( - 1 ) , - 3 ,
- 5 . -1 . -3 -1,
1 : 1 : 1 . -5 -
-1 1 : 4. ,
. .
, ,
-
.
( -), ,
.

( )
( , -1, -3 -5).
( ) ,
: (),
, , , , . ,
(
!), . S. pneumoniae
() (
70 %),
() .
, S. pyogenes ((- ),
. 90 % Staphylococcus spp.
. N. meningitidis (3- ,
,
50 % .
( . , -3, -5,) ,
(, , ),
.
, , - ,
, .
.
1 .
(
1 -4 4 - 6 , - 10
), ( -
,
578

18.3. .

3- ), , , ,
.

.
, .
- 1 0,6 1 1,2 2
. - 3 0,6 1 , - 5 - 1,5
1 .
,
. , -
14 ,
- 10 , , , 2 0-30 .
.
.
( 10 % ): , (
7 -1 0 ),
, ; ,
.
(
, , ,
, , ,
). ,
.
(
, , ).
.
,
. : 10 000-20 000 .
, ,
. ,

. , . ,
in vitro-, ( IgM IgG), (IgG IgE) .
(3-
. , ,
5 -1 8 % .
( , ,
), (3- .
(,
, ),
.
579

.

- , (
).
, ,
: - , , ,
.
, (
).
( ) (
).
10 000 5000 .
: (
20-30 ), , ( 10
), . ,
.
: , ,
.
18.3.1.2.
().
( ) , . . , -, ,
, . -,
Staphylococcus spp., ,
- .
-
50-250 . , (M RSA ),
.
. ,
, , .
, -
' ,
, , ,
( ).

.
, , , ,
, ,
. , .
,
580

18.3. .

, (3-
.

( ,
, , , , - ,
).
0,25-0,5 (
- 3 , - 6 -8 ). - 4- 6
.
2 -4 (4 ).
18.3.1.3.
.
, -.
.
(
. influenzae, , , , P. mirabilis,
. , ), , .
.
P. aeruginosa .
. ,
. 2 .
, - 0.9 % .
1 .
( )
.
. '/ , , .
(
).
, , - (
), .
: 0,5-2,0 6 ,
- 500 4 - 6 .
, (. pro
drugs - ).
, . , ,
. , ,
.
(. 18.2).
581

18.2. pylori

per os++
+
++/+++
+++

+++
+++
+++
+

40%
2

90%

.
, ! (. tetani).
( )
. ,
. pylori.
. 90 %
- . ,
, . ,
, ,
, , ( ).
.
. 5 0 -7 0 %
. 0,25-0,5
.
. ,
, ,
- (, ! , ),
, ,
, ( . pylori),
, .
18.3.1.4.
,
, . (3-.
- ,
.
.
582

18.3. .

18.3.1.5.
( .) ,
( 80 -95 % ).
P. aeruginosa 10 .
-. - ,
( 2 -3 ) .
( ) ,
. .
,
. ,
, ,
, ( ,
).
18.3.1.6.
,
, ; .
-.
,
, , .
- ,
. .

18.3.1.7.
,
,
-,
. ,
, ' -
. -.
- , - . -

- .
- ( -,
, ) /, /
, /, /.
/ ( , ) - ,
.
, , , , ,
, , , , .
583

(
, ).
(
).
-, ,
, (, ); ,
, ; , .
- ,
, .
P. aeniginosa .
, , , ,
, , , , , .
.

( ). - ,
, , ,
.
. difficile.
, , 35 %
, 25 % - , 15 % - , 12 % - , 7 % - .

, , ( - 5 -1 0 ).

, , , ,
.
( ).
. (
9 -2 8 , 3 ).
.
, , (
)
( ).
(
, , )
.
,
, , , .
- (3-
.
.
584

18.3. .

18.3.2.
- (3-
, , (3- '
, 7- -
. 50
. 60
,
.
. ,
,
4 (). , ,
, , (. 18.3).
18.3

II

III

IV


(-, ,
). (
E. coli, Salmonella spp., Shigella spp., P. mirabilis) ,
- .
II ,
, (
H. influenzae) .
-
: Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Klebsiella spp.,
P. vulgaris, P. rettgeri. , II
Pseudomonas spp. Acinetobacter spp.
III
, ,
, (Pseudomonas spp., Proteus spp.,
Bacteroides spp.y, III
. III
, ( ,
, III ).
585

IV III
( Enterobacteriaceae, Neisseriaceae,
II. influenzae, M. catanhalis, Pseudomonas spp., Acinetobacter spp.)
II
( , )
, Bacteroides spp.
III , .
, (, ). IV
-, , '
, III .
. ,
, - 40 95 % , ,
.
: 15 90 %. ,
( III )
2 0-40 % 8 0-95 %.
,
' . III , IV II
, ,
N. meningitidis, . influenzae, S. pneumoniae.

, . ,
3 -4 ,
, II - 6 - 8 ( 3 ),
III - 12-24 ( 1-2 ),
IV - 8 -1 2 ( 2 -3 ).
. ,
, .
.
, . II IV
. IV .
III .
III ,
( < /) IV .
.
.

.
, ,
586

18.3. .

. IV

: , -, ,
(
), , ,
( ).
( ) - .
, ( S. faecal is),
(. coli, P. mirabilis rna P. vulgaris, Klebsiella spp.,
. influenzae, Enterobacteraerogenes). He , , , . influenzae. , , (P. rettgeri, P. morganii),
P. aeruginosa, . (3- .

8 -1 2 .
v .
, .
,
, ( ), , ,
, .
0.25-0,5 8
( ) ,
, 0,5-1,0 6 -8 - ,
. ,
, ( )
0,5-1,0 12 .
/ ( ) - .
- S. pyogenes, S. viridans, S. agalactiae, S. pneumoniae (ne ), S. aureus, Staphylococcus spp. ( ),
( ), .
: , , , ,
( .
). , ,
.
.
( 1,5-2 ) (95 %) .
4 - 6 . 80 %
.
: - (, ,
, ), , , ,
, , , ,
.
587

(
) 0,25-0,5 4 , . ,
, ,
.
, ,
6 .
, .
( , ) - II ,
. .
.
, - . - (
); S. pneumoniae ( )
- , ;
(. influenzae, E. coli .) .

,
2 -3 .
.
: ,
, , , , , , ,
, .
0,5 2 (
1,0 2 ).
( , ) ( ) ,
.
, ,
, ( ), .

(
). ,
, .
( ) - I I I , .
.
: , , . subtilis.
: , C. perfringens, , .
'
,
12 . ,
, .
588

18.3. .

(3 0 -5 0 %)
.
,
,
( ), , ,
, ,
.
(
) 1,0 2 ( 2,0
3 - 4 , 12,0 ).
( )
.

( ).
( ) - III .
. , S. pneumoniae. ,
, P. aeruginosa, Bacteroides spp.

1-1,5 24 .
, (
).
(60 %), .
,
, , .
12 1
4 - .
1-2
- 0,25 .
0,25-0,5 .
,
7 , , ,
, .
.
() - IV .
, , ( ),
S. aureus.
, , P. aeruginosa, Acinetobacterspp.
, .
589

2 .
20 % .
. 75-90 % .
: ,
, ,
, ( ), , ,
, , , , III .
1-2 ( ),
- 2 ( ).
,
, , ,
.
- IV .
(
). , III , -,
.
. Proteus , Serratia, E. coli, Bacteroides, Klebsiella.
, ,
. , ,
, , , .

12 . , - .
(
, ),
,
, , ,
III .
2,0 2 , 0,5-1,0 2 .
,
7 , , ,
, .
- ,
III - - - .

. -,
( ,
, ).
, :
590

18.3. .

- ,
- , , ,
, , , .
(, ).
2 -4 '
( 8 ),
12 .
'. , ,
, , ,
( ), .
2 -1 8 %
. -
, . ,
,
. II , ^ III .
-
, (
(3- ) .

- .
(3-
: , , () .
, - , ,

. III , , ,
, (II ) ( ) .,
, ,
. .
(, , )
, .

, - ,
, .
,
- .
( 5 -1 0 ), - ,
.


, .
591

, ,
,
,
.

.
, , , . .

12-72 ,
.
, , (, , ,
, , )

.
.
,
.
, . , , , ,
( ).

,
.
(
) (
).
18.3.3. ( )
, , ,
. (3-
.
. , (- ,
,
( - ). - (3-
, , 2. ,
20 (
1 , 1,5-2 .), ,
.
, ,
592

18.3. .

-.
P. aeruginosa, .
,
.
..
. , ,
,
. -1,
( ).
(1: 1) - ,
, ,

. ( ) .
, , ; , ,
, ; , , .
.
(
3 0 -6 0 ) 2 -3 , 3 -4 .
1,0-1,5 (
12 ).
: , , ,
, , , , ,
, , , ,
( ), , ,
. - ( ).
, .
-
.
18.3.4.

, - , ,
, .
( ) -
, Enterobacteriaceae, , ,
. ,
, S.faecalis, S. pyogenes, .

I I I . -.
593

. - 20 %
. .
, ( ). .
. , , , , , .
.
1.0-2.0 4
, , P. aeruginosa, - 2,0-3,0
4 .
. (, , , , , , , ,
) , .
, , ,
, .
18.3.5.

1952 p.,
- . ( ),
. 1982 . (
),
.

, .
.
,
505- .
" -"
,
.
, ,
, , , Pseudomonas, . influenzae,
( Campylobacter, Helicobacter, Chlamydia,
Legionella, Bordetella, M. pneumoniae), ,
(P. carinii, . gondii, . avium complex).
.
. -
. (20-90 %)
594

18.3. .

.
. -
(
)
, .
- ( ).
-, ,
. .
.
, , , , , , ,
- , , , , , ,
, . , .
,
.
: - (5 -1 0 ) : 1, (1 0 0 -5 0 0 ): 1. , :
( in vitro)
, ,
). (
) ,
, 13-20 !
. :
, , , , , .

10-18 ( ), 2 -3 ( ), 3 -4
( ).
,
. , -450.

: > = >
> > .
, (,
, , .),
. , - , .
, , :
, .
.
, ( , ,
), - ( , 595

. influenzae, , );
; ;
, - (, ,
.); ; v -. ; ,
; , , , .
( ).

.

, , , ,
, ,
. . : -,
( ), (
. henselae) .
,
, , ,
- .
, P. aeruginosa ,

(, , ),
. ,
v
P. aeruginosa,
.

---.
- . 3 0-65 %.
(
!). 1,5-2 . .
, .
0,25-0,5 4 10-15 .
.
.
.
( ) - 14- .
, ,
. avium complex (
) . leprae. . influenzae.
. - ,
. 0,25 (
596

18.3. .

- 0,5 ) 7 -1 4 .
.
( ) - 16- .

, S. mitis, . gondii Cryptosporidium spp.
.
6 - 9 . ( 2 - 3 ) ,
- . 11111
,
. ,
50 % ( 5
),
,
.
( ) -
. ,
,
, Acinetobacter, Pasteurella, , . influenzae
. catarrhalis.
,
. 100 %
( 500 1
7 ). ,
,
.
500
( 3 - 5 10 ,
). ,
.
.
( ,
, ). ,
.
. ,
,
3 -4 ,
.
, (,
, , ) . (2 0 -3 0 %
), 14-
(, ), - 16- (597

, , ).
- .
(, , , , ) .
(, , ) ,
, . ,
- -
, , ( ).
,
.

PQ
- (- - torsades de pointes).
.
, -
. , ,
, - , , .

, ' .
, ,
, .
,
, , , .
18.3.6. ,
:
.
L- .
().
: 50S-pn , .
,
,
M LS- ( , ). :
S. pneumoniae, S. pyogenes, , Staphylococcus spp., . influenzae,
. pneumoniae . ,
, , , ( .).
.
, . ,
,
, .
598

18.3. .

- .
/ ( ) .

: Staphylococcus s pp.,
Streptococcus spp., E. faecalis ( E. faeciurn ), II. influenzae, M. catanhalis in.
,
(
, ).
.
,
, ,
.
18.3.7.
( )
- ( , ) .
,
.
. -
50S
-.
-,
. ,
.
,
,
.
( 5 -8 , ), ,
, , G, S. pneumoniae, ( , )
., . faecalis . faeciurn.

, Actinomyces spp., . Jragilis, . melaninogenicus, Peptostreptococcus spp.,
Peptococcus spp., C. perfringens, C. tetani. He , , , . difficile.
. -
( 3 0 -5 0 %, -
90 %). 5 %,
.
(, , , , ),
(, ,
), .
.
599


40 .
, .
.
, , , , , (3-.
, (
), , , , , ,
,
(
),
, .
1,8 ( 2,4 ),
- 1,2-1,8 ( 2,7 ) 3 - 4 .
150-450 6 .
, 4 .
1-2 .
. , , ,
10-30 % , 1-2 %
( ).
, ; -, .
, ,
- ,
- ( ,
).
. .
, ,
.
- , (
, , ).
.
-, , ,
.
,
.
,
, ,
- .
600

18.3. .

18.3.8.
70 .
,
(

).
:
1. - : .
2. - .
.
- - 30$-6 (
), .

. ,
(, , , ), - . pylori.
(-, ,
) ,
, ,
, ,
. ,
- , , , .
, (-, ), , , , . 90 %
. :
, , .
.
: 90 %. - (, , ),
. 8 -9 , -
14 16-20 .

. 60-70 % 3 5 -4 0 %
. , - ,
.
(
10-100
),
.
.
601

(
), .
, ,
(, , , , , ,
), ( , , -),
, ( ),
, , , (
) , , ,
! , (). ,
, .
0,25-0.5 6 , ( ) 0,2 , 0,1 24 .
. (
) .
. ,
:
, , .
-
, !
1 . , ,
.
,
, ,
, . 14

,
, ,
, .

2 4 , -
8 , () - 12 .
, , ,
, , ,
, ,
.

.
- ( , , ),
,
, .
, ,

602

18.3. .

, , - , , , .
(
). ,
, ( 2 -4
) .
. : ,
, -, ,
.
() (
) , ,
- .
, , , ,
, ,
.

(- ), .

, , .

.
8 (
), , , ,
. , - () , .
, ,
, , , .

. , , ,
50-60 %.
,
, , , ,
- , 2 - 3 .
,
, .

.
18.3.9. ( )
(),
.
603


( ) 60 .
. ,
,
. .
(5. pneumoniae, N. meningitidis, H. influenzae) .
. (- ) (, ),
( , , , , ),
, , . ,
, , . , ,
S. thyphimunum, ,
.
. ,
, ,
, 90 %.
20 . , ( - 20-50 % ,
- 5 0-90 %). 90 %
. : 80 % -
.
. (,
, )
, .
, H. influenzae,
N. meningitidis, S. pneumoniae, ;
; , , ;
, , ; ; , ;
, .
: -
, .
0,25-0,75 6 .
.
.
( , ,
), 1014- .

,
( ,
). -6-
.
3
.
604

18.3. .

, ,
, (
).

.
: , , , ,
, , , .
4 0 -6 0 % .
, ,
, .
(
, ), , , ( ,
, , ).
,
. - .
(
).
, -6-
, .
, , ,
- () -1---2--1,3. .

, , , .
18.3.10.
.
- - 3. 1943, 1946 .
.
.
: ,
( ).

3 :
I : , .
II : , , .
III : .
: )
- ,
605

; 6) .

.
.
.
( , , , K. pneumoniae, ,
, , , , , ),
, ,
. , ,
. tuberculosis ; , ,
P. aeruginosa.
,
, - .
, ,
- ,
, ().
- (
, , ), ,
. ,
, , , ,
(, , , ).
S. pneumoniae,
, ,
.
:
, , , - .

, -
.
. -
. (, ),
,
.
, , , .

, , .

(), , - .

- (
). 606

18.3. .

3 0 -5 0 % .
, . ,
, .
.
, .
( 2 -4 ,
70 .
.
( ) 100
. 25
. , ,
,
, - .
, ,
.
: , - 4 -7 /, - 15 / -
.
, 7,5
.
- ( - 10-15
).
1

, , .
( ) ( ) , , , , .
. ,
: ,
, ,
, ,
, -
. ,
, .
, , ;
,
; ,
.
, ( , ,
), , - (
, , ,
607

- v
- , , ).
, , ,
.
7 -1 0 . 1-2 .

, , . .
,
ex tempore , .
.
0,1 % ,
2 -3 .
' 8 ,
.
v
.
( , ) , Klebsiella Providencia.
. ,
, , , ( P. aemginosa),
, , , ,
.
15-20 / (1 -2
). , P. aeruginosa,
500 3 750 2 .
.
. , - .

;
.
(, ), ,
( 4000 ) .
:
, , , , ,
( 2 ),
(, ,
, ).
11 11
, , .

608

18.3. .

(, ), , , , , , .

,


.
( 2' ). (
),
.
, , , ,
, , .
-
, (),
- , , .
: ,
, , , , . , ,
.

(, , ) - - .
, ,
, , -
, .
18.3.11.
, .
: ,
. , ,
, .
. -
,
, - (M R S) (S. aureus) (M RCN S) (S . epidermidis, S. sapropkyticus,
S. pyogenes), (E.faecalis E.faecium).
: Listeria
monocytogenes, Corynebacterium spp., C.jeikeium (
).
609

Clostridium,
C. perfringens, C. difjicile, Propionibacterium acnes. .
. , . ( 1 ) 2 -3
. -
12 / 12 ,
( ) 1
. : - 2 1014 , -
100 2 10 50 4 7 .
.
- , ,
(
, , - ,
,
), , .
. ,
( 10 ) ,
.
, , , , ; - , (, ).

( ):
, , , ,
, .
.
.
,
, , . ,
, , .
, ,
.
18.3.12.
( ) , .

.
, .
.
- , , , .,
610

18.3. .

P. aeruginosa (
, Enterobacter ).
.
- , (,
.).
0,5-0,7 /' 3 -4
, 0,2 .
( 1 / ), 150 .
100 6 .
. , , , , , .
2 .
, ,
, , - ,
. , (
, ), ( , , ).
, , ,
- .
- .
, ,
.
.
( ) ,
, , , ,
, P. aeruginosa .
, , ,
,
- . .

.
, , ,
. (!)
, , , , ,
, , , ,
, . , ,
.
18.3.13.
( ) 1962 .

. 611


G (EF-G ).
. (S . a u reu s S. ep id erm id is , ), , , ,,
, . d iffic ile , , .
,
( G . la m blia P. fa lc ip a r u m ), - .
. -
( 90 %), ,
. ,
, , (
50 % ), ( 2 -6 ).
2 % .
. ,
.
2 -3 . 90 % .
24 .,
. ,
.

,
.
( , , ,
), ( ,
, ), ,
, .
500 8 1
12 . ,
(pH 7,5) ( 2 -4 ) .

, , .
( ). (),
.
. (
, ), .
(
). , ,
,
.
.
, . , .
612

18.3. .

18.3.14.

- , .
-
, - -,
.
, . .
() .
.
( ).
, , . L eg io nella sp p., B rucella
spp., C h la m yd ia spp. ( , , ),
R ickettsia sp p., ( . a nthracis, . p e r fn n g e n s ).
: . , P roteus, K lebsiella,
P seu do m on as.
,
, .
. ,
, .
2 .
12-24 . ( 60 %) (
15 % - 15 % - ).
, ,
, , .
.
, ,
( , , ), -, ,
. (,
, , ) - .
,
,
( , ).

, ,
.
,
, .
,
, ,
. ,
613

, .

, . , ,
, .
, " ,
. ,
,

.

, ,

500 000 , 1 000 000 . ' 1 000 0 00 2 000 000 /,


- 50 0 0 -1 0 000 , - 50 0 0 0 -1 0 0 000 1 ,
- 50 000 /. 1 000 0 0 0 -3 000 000
1 0 -2 0 ', (3 -5 ) 1 - 2 (
' ); 2 000 0 0 0 -5 000 000 1 0 0 -2 0 0
( ' )

-5
-5

1 500 00 0 ( 5 ). '
1 500 000 1 , 7 - 600 000 1 3 ,
8 - 1 200 000 1

0,25 0,5 ; . 0,25 0,5 ; . 0,25 . 0 ,2 5 -0 ,5 4 -6


; ' 2 -4 . : 9 0 -1 5 0 /, 3 . - 200 /, 2 - 1 , 6 - 2 ,
6 - 3 ; ' 2 0 -4 0 /, 3 . 6 0 -8 0 /, 2 - 1 , 6 - 2 -

0,25 , 0,25 . 0,5 4 -6 ; 13 0 ,1 -0 ,2 / .

0,25; 0,5 1 ; ( 5 - 250 ).


0 ,2 5 -0 ,5 3

0,5, 1,0 2,0 . , 1 -2


2

0,25; 0,5 ; 2,5 150 .


0 ,2 5 -0 ,5 4 ; 2 5 -5 0 /

0,5 1,0 . ' 0,5 1,0 2 -5 1 %


. ( 2 -4 ) 0,5 1,0
5 -1 0 '. ( ):
2 400 0,9 % (5 % 10 % ,
). 12 1,0-2,0 1
2 ; 4,0 2

614

0,5 1,0 . (0,25 5 )


( 10 0 -2 0 0 ) 0,9 % 5 % .
0 ,5 -1 ,0 8

18.3. .

Erythromycinum

Clarithromycinum

Azithromycinum

Clindamycinum

Tetracyclinum

Doxycyclinum

Streptomycini sulfas

Amikacini sulfas

Gentamycini sulfas

laevomycetinum

Rifampicinum

, ,
0,25, 0,5 ; 0,1, 0,25 ; 1 % . 0 ,2 5 -0 ,5 4 -6
1 -1 ,5 . ; - 50 / .
0,25 0,5 . ( 0,125
0,25 5 ). 0,5 .
0 ,2 5 -0 ,5 2 . ( 60 ) 0,5 2
12
, 0 ,2 5 ,0 ,5 . 0,5 .
0 ,2 5 ,0 ,5 1 ( 1 2
). 0,5 ( 2 5 0 -5 0 0 0,9 %
5 % ) 1
0,15, 0,3 . ' (1 - 0,15 ).
0 .6 -1 ,8 2 -4 . 0,6 - 1 ,8 3 -4 ';
0 ,6 -2 ,4 -2 ,7 ( ) 3 -4 .
1 ( ): 20 ^10 /
3 -4 ; 1 (
') 1 5 -2 0 / , 3 -4
0,05, 0.1, 0,25 , ; 3,0. 7 ,0 ,1 0 ,0 (1 10 00 0 ). 0 ,2 -0 , 25 3 -4 , 8 2 0 -2 5 / . 3 -5
0,1 . ' 5 (1 - 20 ).
1- - 200 1 2 - 100
12 , - 100 /
0 ,5 ,1 ,0 . ' 15 // (
1,0 /) 1 -2 . - 0 ,5-1 5 -7 0,9 %
0,5 % 2 -3
2 (0,1 0,5 ). ,
1 5 -2 0 / 1 -2 '
0,08 ; 1 2 4 % ; 0,1 % 1 0 -1 5 ;
0,3 % 1,5 -.
' 12 :
3 -5 // 1 -2 ; 12 ( !):
2 12 - 5 //, ' 1 -3
; 2 - 5 //,
2
0 ,2 5 -0 ,2 , - 0,25 ; - 0,65 ;
0 ,1 ,0 ,2 5 ,0 ,2 ; 0,2 1,0 ; - 10 0,25 % ;
1 % 20 . 0 ,2 5 -0 ,5 3 -4 ;
( 2 -3 ') ( 10 '
5 % 40 % ) 0 ,5 -1 ,0 2 - 3
0,05 ( ) 0,15 . 0,15-0,3 2-3

615

, ,
0,125 0,25 ; 0,5 .
0,5 8 1,0 12 ; 0,5
(pH 7,5) ( 2 -4 )
500 000 ; 30,0 (1 - 10 000 ).
500 00 0-1 000 000 4-6

18.4.
(), () (. 18.2).
.

,
.
;
, ,
, .
, 70- ,
, ,
. ,
. 1970-

, ,
.
.
N4

. 18.2.

616

18.4.

. 1932 ,
,
,
, ,
.
(1895-1964),

, ,
10-
. ,
in vitro ,
.
-
.


.
G erhard Johannes Paul D om agk

( 1 8 9 5 - 1 9 6 4 p p .)
.
,
.
Deutsche Medizinische W ochenschrift 1935
" . .
. 1939

,
. ,
.
1947
, .

:
1. , .
1.1. ( 6 ) -
(, ); ().
1.2. (
10 ): ,
-.
1.3. ( 2 4-28 .) - .
1.4. ( 48 ) - .
2. , : .
3. : (
), (), ().
617

4. .
4.1. : (), .
4.2. : (-, ).
.
, ,
. , 20 90 %
.
, ,
. ,
( ).
, , , , ,
.
:
90 %, .

.
, , ,
.
,
( ).
( , ).
.
10-20 , .
,
.

.
.
:
1. - () (
), , , , ,
, .
2. - , , .
3. ().
4. - .
, , - (),
(), .
.
,
, , , .

,
, .
618

18.4.

(. 18.3).
, ,
,
.

< -


. 18.3.


,
, .
(
) ,
( ').
,
(, , ).
,
, .
619

.
I. :
1.1. .
1.2. .
1.3. , .
1.4. .
1.5. .
1.6. .
1.7. .
II.
:
2.1. ,
, ,
() %
20 % % ( ).
2.2. ,
, .

.
1. , ,
. ,
- (
), ( )
,
(25 %) .
2.
.
3. ( ) , ,
(
-6-).
.
4 . .
5. .
6. .. ,
.
.
, , 1
5 , 1 20 .
620

18.4.

- ,
,
, .
(100 12 )
. .
, ,
, Haemophilus .
. , ,
, , ,
, . ,


. .

.
- - (, ). .
. -
; ; ;
, ; ;
; , ,
, . ,
. 2
12 .
. () (
) 1 2
.
- ( ) 5- (
, ).
, ,
,
( , ).

.
. ,
( ,
( ) .).

621

.
().

, .
( , ) .
.
. ,
()
- , .
,
.
, , .


S ulfacylum natrium


P hthalazolum


S ulfadim ethoxinum

20 % %
5 10 , 1 -


2 - 3 5 -6
'
.
2

2 2
2 - 3 1 -2

. 0,5

4 - 6 , 2 -3 0,5 -1
4 -6
1

. 0,5


D erm azinum

1 % 50


S ulfasalazinum

. 0,5

1 -2 , 0 ,5 -1
24
1
; 2 ,

1 -2 4

. 0,48 (480 -

. ); 0,96 (960 -

C o-trim oxazolum

. ) 0,12 (120 - .
)

622

2 480
2

18.5.

1 8 .5 .

() .
(, .), , .
, - ,
. , , ,
, -
, Candida.

( , , ,
).
:
1. :
1.1. (, , ).
1.2. ().
2. :
2.1. .
2.1.1. - (, ), (,
) .
2.1.2. - (), ().
2.2. - ().
2.3. : (, , ),
(), , , ,
, .
3. : , , .

3 .
1.
, ,
.
1.1. :
- : , , ;
- : , , :
- : , .
1.2. :
- : , ;
- N -: ( ) ;
- : ;
- : , ;
- : , .
1.3. , - :
- : , , , ,
( ) , ;

- : , , ;
623

- - : ;
- , , .


,
- , , - ,
, .
. -
.
, , , ,
. ()
. , . , ,
. - ,
( ).
- ( ) , , Streptomycesnodosum.
. -
. . 95 %
.
- .
( 20-40 % ) .
.
.
,
- .
. ,
.
. , , ,
, .
, , .
.
, . 5 %
3 -6 .
.
. , , ,
, , , ,
, , , .
.
- , .
. -
, 2 -3 .
10 .
624

18.5.

. , .
200 000 2 , ( 500 000 ).
( , , )
10-14 . ()
3 - 4 .
, , .
.
, .9/ .
- , .
10-14 . ,
.
- , ,
.
: , , , .
( ) - .

. ,
, -
. :
, , , , , ,
.
( ) - .
. , .
90 % .
, .
. ,
, .
- , ,
, .
. , ,
.
. , , , ,
.
- .
-
. .
.
, , , .
.
. .
.
, , . 625

.
, , .


: Trichophyton violaceum,
Microspomm lanosum, Achorion schonlein, Epidermophyton in.
().
( Trichophyton rubrum), (Scopulariopsis hrevicaulis, Aspergillus spp. in.).
(), , (), .
, , , .
- ,
.
. - .
, .
, , -. 1-2
, ,
.

4 , .
1-8 .
. .
. ,
, , , , . .

.
.
.
.
. , , , ,
, , , , , ,
, . ,
, .
( ) - N- .
- , , ,
, , .
, . -
. (
)
626

18.5.

. - .
-
. . 2 -6 .
.
, .
, .
.
- .
. .
, , ( , ,
) , ( , ) .


, ,
, . Candida albicans.

. -
. .
.

.
, , .
. .
.
- , , , .
,
. ( )
, , , , .
.
, ( ).
: , , , ,
, , .
( ) -
.
Candida, - .
.
,
4 .
.
, ,
.
627


( ) - .
, . :
, , .
, , .
- .(- )
.
, , .
, 1- 2
2 - 3 . .
, ,
.
, .
.
, (, ,
).


1:

50 000
15 30 ( 000 1 )

250000 500000

250 000 500 000
15
( 1 100 000 )250 / 450 5 %
2 -3 .
1 -2
500 0 0 0 -1 000 000
3 -4 1 0 -1 4 .
() 1 1 -2
.
, 3

0,1; 0,2 0,5


1 % 20
1 % 50
15 1 %

0,2
2 % 15
2 % 20, , 40 50
0,4

- 0 ,1 -0 ,2 1 .
0,2 2 .
0,1 1 .

0,1

0 ,1 -0 ,2 1

0 ,1 -0 ,5 .
2 -3
1 -2

- 0,2 2 .

628

1 -2
0,4 1

18.6.


0,05: 0,1; 0,15 0,2
0,2


Fluconazolum

0,2 % 5 0 ,1 0 0
200
0,125 0,25
1 % 15
1 % 1 0 ,1 5


Terbinafinum

.50 200 1 .
15 /

0 ,1 2 5 -0 ,2 5 1 -2 .
1-2

1 8 .6 .
,
, ,
.
, .
500 . ,
.
.
:
1. ( - ) .
2. ( , ) .
3. ( , , ) .
4. :
- ( ) ( ) ;
- " ( ) .
5. (: , , .).
. ,
, - .
:
1) ;
2) ;
3) , ;
4) , ;
5) , ;
6) ( ).


:
1. , ; , ( ) .
629

2. , : , .

3. , -: .
4. : , , .
, .
.
.
.
.
, .
.
- , .
.
. . -
, 10 % , (90 %
). ,
.
.
. , - , . , , , .
. - ,
.
- .
. ( .,).
.
0,05 . 50 %
,
. 2 - 3
, 5 - .
0,1 (2 )
3 - 5 (
).
. , ,
, , . ,
.
.
.
( )
. 15 % .
.
( ) .
630

18.6.

. - ,
, .
- 80 %. .
. : ,
, .
, , ,
.
: (, )
.
: , , , , ,
, , , , ,
.
.
. ,
1-1,5 . , . 24 ,
16 . .
. , , ,
- .
. ,
, .
, , , -, -, -, , .
.
, . ,
.
: ,
, , , , , , . ( ).
,
.
.
, ,
, ,
( .). ,
,
. .


:
1. : , , , ( ) , , .
631

2. : .
- .

.
20 % . . 9 -3 3 % ' .
.
3 . , ,
10-15 % -- .
.
,
, ,
-.
. - 100
, .
. , , , .
, ( 5 %
, 3 % , 5 ).

0,2-0,4 5 .
,
.
.
. (
, , ), , .
( ,
, ), , , , . ,
.
( ) - ,
( 54 %) ,
. .
, .
- ,
.
60 %.
( ) , ( ) , .
.
- .
( 3 0 75 %).
.
632

18.6.

.
, (, .), .
, .
,
, , (), .

.
. ,
.
( , , ), ,
, .
. .
, .
.
, , .
, , , .
.

,
. :
1. :
1.1. : ( , ) , , , .

1.2. : , , .
2. -: , , .
( ) . .
- ,
. (
75 % ), ( 15- 20 % ).
.
( )
, . (
) 2,3---5-,
, , .
. (
). , ,
, ,
. .
( )
. 0,1 5 - 6
0,2 3 .
633

. , ,
, , . ,
, , , , , , ,
, .
, , .
, . .
, ,
, , , .
, ,
. ,
-. .
-1.
, , ,
,
.
, .
. -1 -2.
. ( 4 %),
.
, , , .
.
-
: + + , + .
.

, (-)
,
.
, 100 .
,
-,
, , .
,
. .

,
- .
, .
.
,
. (,
634

18.6.

). , ,
.

( )
(-),
(-) (-) .
.
- .
.
,
, ,
.
, ,
( , ),
,
( ).
:
- -2-: , , ;
- -2-: - , , ;
- -2-: , , ;
- -: , ;
- -: , .
- (-2, -2).
,
, , , , ,
,
.
.
,
, , .
, .
. ,
2 -3 1-2
, - 4 - 6 .
.
(1 - 5 000 000 )
(, , , , ). ,
4 - 6 .
( , , - , , )
2 - 3 , .
635

: , , ,
. (-
.
.
, , ,
, , , , .
, 1-2 '
().
.
- , .
(, , , .), (
, , , - ).
,
.
, , , ,
, , , , .
,
. . .
.

.
.
,
. :
, , , , , .

5 %
3 %

1 4 - 5
1 4 - 5
5 -1 0 /
3
, , 5
' 5

0,05 0,1

0,1 1 -3

0.1 0,2
20 1 % 2 %

0,2 6
1 -2 / 6

100 ., 1 ,
3 , 5 , 6 , 9
18

', ,
1 -5 1 -2 ; ,
5 5 -6


_(

636

0,2; 0,4; 0,8


0,2
0,125; 0,25; 0,5

18.7.

18.7.


, ,
, ,
. :
1. .
2. .
3. 8-.
4. .
5. .
6. .
7. .
.
, . -
, , .
,
. , ,
, , .
, ,
,
, .
. 606 (
) - , ( -
- ).
, .
, .
1908
.
18.7.1.
.
.
1. - :
( ) ;
( ) ;
( , ) ;

2. II ( ):

( ) ;

( , );
( );
( );
637


( , );
( ).

3. III ( II , , ):
( , ) ;
( ) .

4. IV ( III , , ):

( );
( , ) ;
( ).

.
, .
,
- -
( II IV ). -
,
. ,
, 1000 ,
- 1 ( X. ., 2008).

.
-,
.
.
.
, .
, ,
( )
.
III, ,
, .
, .
, .
. ,
,
, , ,
( ) 400 2 . ,
.
200
7 -1 0 ..
. (
) (, , , )
638

18.7.

, , (
, , , ,
), .
18.7.2.
1980- .

, - (
II IV ), .
( ),
(. 18.4).
18.4

:
,
, , , ,

,
,
, ,

,
, ;

:
, , ,
, .

:
, (, ).

639

;
(
- )


( 1 0 -1 5 )

. , ( ), , , (),
(80 % , ,
, ), ,
, , ; , , , . ,
, , , .
(,
) , . . - ,
, , .
1990- IIII ,
( 2 -3 )
(, ),
(, ) ,
, Streptococcus ,
, . ,
. III
, Clostridium difficile.
. III,
,
, , , , , ,
, ,
.
, . , , , , .
2 , IIIII 1 .
,
(, , ),
, .
. ,
, , , , ,
640

18.7.

, , , , ,
() .

,
( . ., 2006). ; ,
, ; .
.
( 18
; , ,
) :
1) , , ,
( 3 - 6 % );
2) , , ,
, (, , ), , ( 1-4 % );
3 ) - ( ), ( 2 %
).
;
4) ;
5 ) (
, , ),
, ;
6) , QT.
,
, ,
.
8-
8- ,
, , .
.
8-
- ,
, , .
(, , - ,
Streptococcus pneumoniae , , Bacillus subtilis) (, , , , , , ) , , , , Candida,
, , .
641

,
.
:
1) :

( 5 - ) ;

2) :

( ) ;

, , ,
, 8-,

( ,
), , , .
8-
,
. , 8-
, . ,
.
(,
, , , , ),

, v
. 2 -3 -
.
18.7.3.
- , . ().
, S. aureus (M RSA)
(VRE). S. pneumoniae, , , , .
.

30S 50S ,
.
. 100 %
, . .
.
( ,
, , , , .. -),
,
642

18.7.

( )
. , , , / (), .
400-600
12 . 1428 ,
. , ,
IV .
.
. , , Candida,
, , , .
, ,
, , , .
18.7.4.
,
. (, ) ( , , , ,
) , , ,
Candida.
.
:

1. :
( ) ;
( ) .

2. :
;
( ) ;
( ) .

(
) . ,
( ,
), .
( ) . ,
( ) .

, .
, , ,
, , , , ,
.

,
643

:
( ),
: ,
, .
( )
, , , .
: ,
, .
,
.

( , , ), ,
. ,
, Helicobacter pylori. ,
.
, -
, (), ,
().
, , (, , ). ,
, ,
.
: -
, ,
- ,
, , , .
: , ,
( ); , ,
.
( )
. , , , ,
.
- .
, - !
.
( ) .
,
- .
.
; ,
.
, ,
.
644

18.7.

:
, , ()
, ( ) ,
. .
18.7.5.
8 - . ( , ) ,
.
;
. .
.
,
. ,
.
: ,
, , ,
, .
: , , , , ,
, - .
18.7.6.
,
Proteus vulgaris, , ,
, , - ,
. .
,
.
:
;

.
- ,
. .
: , , ,
.
,
.
.


.
645

18.7.7.

.
. :
,
.
: , , ,
(, ), Eubacterium,
: , , , , .
, Helicobacter pylori ( ).
,
Helicobacter pylori.
:

( , ) ;
( ) ;

( ) ;
.

,
,
.
, .
. ,
(
). , , , , ,
. / 6 - 8 -1 0 , 1214 .
6 0-80 % ( 20 % ), 6 -1 5 %
.
,
. , 2 -3 ;
1-2 . , 1
; ',
.
:
1) : ,
(), ;
2) : , , , ,
, , ;
, ,
; , Bacteroides fragilis;
, Clostridium difficile:,
, Gardnerelia.
646

18.7.

3) - (
, , , ; -- () + + );
4) ,
(
);
5) : ( ) ( ).
10 .
,
. 18 .
. (, ,
, ).
(); ( , ,
, , , );
, , ; ( , ,
); , ;
();
, , .
(, ). ,
.
, ,
, ,
. Helicobacter pylori.
,
, , .
: ,
, , ,
. - ,
, , , .
: , , , , ,
, , , ,
. : , , .Acidum nalidixicum


A cidum pipem idicum

, 0,5

2 . 4 7

, 0,2

2 2 -3

647

C iprofloxacinum

Levofloxacinum

M oxifloxacinum

Nitroxolinum

Furazidinum

M etronidazolum

Linezolidum

. 0,25; 0,5 .
200 400

1 -2 . 2 . 2

. 0,25; 0.5 .
100 (500 )

1 -2 . 2 -3
. 1 -2

. 0,4 .
250 (400 )

1 . 1 - .
1

. 0,05

2 . 4

. 0,05

- 2 . (100 ) 4
, - 2 . (100 ) 3

. 0.25; 0,5 ;
0,5 .
100 .

1 . 2 -3 . 2

., ,
0,6

1 . 2

18.8.
,
(Treponema pallidum).
,
(, ) .

.

( )
( ).
.

( , .),
,
,
1910 .
.

( ).


Paul Ehrlich

( 1 8 5 4 - 1 9 1 5 p p .)
.
648

18.8.

:
1. :
( ,
. - 1 ) ( ,
) ;

( , ) ;
( , , ) ;
( ) .
2. :
( , ) .
3 :
1. ( ).
2. (II ).
3. .
.
( , , ) ,
.
.
.


- , ,
, , .
- (Jarisch - Herxheimer Reaction -
,
.
- - ).


.
, ,
.
, ,
, -
, ,
.
( II ) ( ,
) ( ) ,
. II
; ,
. ( )

649

( , , ) ( , ) ,
,
!.
, .
( III )
( ) .
.
. ( , )
.
( ).
(S H -) .
.
(biiochinolum) 8 %
, (), () (chin) ().
.
() 100 .
2 (3) 1 2 (3) , 1 .
(bismoverolum) 7 % ! ( ) .

. .
,
(, ,
). ,
. ,
.
: , , (
), , , , ,
( , ), .

, .


B enzylpenicillinum -natrium


Biiochinolum

650


'
500 000 1 000 000
( )

' 1 4
. 10 , - 20 ,
( ) - 28

100

' 2 -3 1 3 .
50

18.9.

1 8 .9 .

- ,
, , .

. - ,
, ,
. , , ,
.
,
, (, ,
). -
- 3. .
, Actinomyces globispoms.

. : , ,
, ( ,
). : ,
, , , , , (
), (, , , ); .
( , ) - .
. ,
, . 95 %,
.
. 8 -1 2 (
24 ), 2-2,5
. 25 %
. ,
, .
.
- , .
(. 18.4). .
,
( ) (, ) .
.
, .
: , ,
, ,
, , ,
, .
651

. 18.4.

: , ,
, . , ,
, , - .
( , ) ,
,
. 10 ,
! . , ,
( 2,5
). () ,
.
, -
, .
. -
, . ,
.
- ,
, - , , . .
.
(70-90 %).
- 3 - 4 . ,
, , , , ,
, , , ,
. 35 % .
652

18.9.

- 10 .
, - .
. ( ).
. , , , , ,
, , , , , ,
, , , , .
( ) - ,
.
. (
1 %). 1-2
.
, . ,
, - .
. ,
.
.
: , .
. , , , ,
, , , , , - , , ,
, - , .
- .
. ,
.
1-4 ,
6 -2 4 .
. : 0 -1 0 %.
, .
-,
.
-. 0,5-1,6 ., - 2 -5 .
, ,
.
. ,
, , ,
(. 18.5),
, , ,
. , . ' ,
, , ,
, , - .
653

'
,
[ - -

. 18.5.

,
.
. ,
.
, - , , .
. , , , ,
, , .
, , , , .
.
-
. 80 % . 2 .
, 2
2 , .
(1 0 -4 0 %), , ,
. 3,3-3,5 .
, ,
. 10-20 % .
,.
, . - .
654

18.9.

,
.
. (
); ,
.
. ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , , , ,
, , , ,
.
, - ,
, . .
,
.
: ( ), .
: , , , , ,
, , ,
, , , , ,
, (, ), -
.

.
.
. (1 0 -2 0 %).
1-2 .
, . , 5-
. 8 -9 ,
( % , 33 % , 36 %
).
. , ,
.
(
).
. ( ), ,
.
.
. , , , ,
, , (, ,
), , .
655

. ,
. ,
.
. ,
.
: .
. .
. (, , , , ). , , , ,
(, , , ).
-
, .
.

(. 18.6).

. 18.6.

, 0,1 0,3

1 -2 1 -3

0,3 0,15


50 0,45 1 ,
- 0 , 6

656

18.10.


Etham butolum

0,1; 0,2 0,4

1 25 / (4 -6
)


Pirazinam idum

0,5

2 2

Cycloserinum

0.25

1 2 - 3


N atrii paraam inosalicylas

, , 0,5 ,
3 % 250

6 4 . 8 - 3
. 2 0 0 -4 0 0 /


C apreom ycinum

1
'

1 /, / 1 , 1 2 -3

1 8 .1 0 .

- , Mycobacterium leprae. ,
.
.
1. : (, ), (, ), , .
2. :
a) : ;
b ) : ;
c) : .
3. : ().
4. : , , .
5. : ().
.

H ,N

. - ,
. 24 .
.
, .
. . 1 .
. , , ,
, , .
(, ) . .
657

, .
.
(, ,
) .
- .
.
, ,
, .
. ,
, 5 .
.
- . ,
, - -
. ' , -
, . -
, . . .
.
,
.
, . 3

- .
, .
,
( ).

0,025 0,5

0,05 2

50 % 2
(0 ,5 -3 ,5 ).
10 %

1 8 .1 1 .
-
, .
(), () , ().
.
658

18.11.

. :
1. - .
2. - , (), .
3. , :
3.1. , , - ,
, , , (
).
3.2. , , - (), , .
4. , , -
, - , .

:
1. - ;
2. -
- , , , , ,
() .
3. - , .

. ,
, .
. - , .
: , , .
: 3 ,
- .
: .


.

( )

.
(5 -1 0 %) .
,
. 90 % ,
. 2 -4 .
.
,. -
,
.
, .
.
659

: (, , ,
, , , ); (,
, ); (),
( ).
.
. .
, . 100
2 3 (, - 0,1 3
5 -1 2 ).
. (
0,1 ), .
2 .
(50 / 14 ),
.
.
: , , - ,
, , ,
.
: ( ), , 2 .

() .

( )

. ,
1,7-2,8 . ,
. 80 % 90 %
.
. ,
,
,
. ,
.
: (, , , , , ), (, , , ),
. ,
.
. : - 4 0 75 / ; - 2 0-60 / 1 -3 ;
- ; -
10 / 10 % ;
- 25 /.
. .
660

18.11.


.

.
: , 4 .
: , , , -
, (
), , .

,

- ( ) 1970 .

. (
). . 48
. .
. ,
. , ,
, . ,
- , .
,
, .
: (), , .
.

24 .
150 ,
.
2 -3 ,
.
: .
: , , , -
, , .


'

( )

. .
1-4 . .
50 %
7 % - .
.
, -,
,

. , - .
661

.
( 10 /).
3 . .
(, ). ,
, - .
: , .
: , - ,
, , , , - , , .
:

. 20-40 %.
(25 %) . , , , .
. -, -'
, ,
.
. ,
.
. 1,5-2
2 . .
1 3 -4
3 - 5 ; 2 -3 7 .
,
.
: , , - ,
(), -
( , , , , ,
).
.
: , , ,
.
, ,
( ).
. ,
. .
: . ,
, , - .
: , .
,
( )
( ) , .
662

18.11.

. .
. ,
,
. ,
.
: , , , .
.
1-2
.
3 .
2 , 2 - (
).
4 .
: , , , ,
.
: , ,
.
, .

, .

,
.

. ,
. .
, ,
. 8 .
. ,
.
. ,
- .
.
: ,
. .
. . 1- - 0,05
( ), 2- - 0,05 8 , 3- - 0,1 8
, - 6 -9 / 3 .
: , , , , ,
,
, .
: .
(),
- ( ). :
663

.
. , .
: , , , , ,
, . .
,
. .

. , ,
. (
).

0,2 0,5 ; 5%
100 ( )

1,5 -2
3 0 -6 0

0,05 0,1

150

0,1

0,1

250 ; 5 %
15

5 -1 0 /

, 0,05 0,1

2 / 3

0,6

0 ,0 2 5 -0 ,0 4 /

0,25

664

19


40- ,
.
( 1919 .) ,
. ,

. 1912 ( ), .
,
, .
,
.
, , .
:
(,
);
(, );
;
, , ;
();
, .
:
;
;
;
, .
665

:
;
;
-- ;
, , .
,
- .
.

,
.
.
.
, , .
, ,
, , .
,
, , , .

.

.

, ,
.
.

I. :
1. :
1.1. (, , , ).
1.2. (, , ).
1.3. (, ).
1.4. ().
1.5. ().
2. :
1.6. ().
1.7. ().
1.8. (, ).
II. :
1. (, , , , , , ).
2. (, ,
, , , , ,
666

19.1.

3.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
IV.
1.
2.

, , , ,
, , ).
(-).
:
( , , ).
(, ).
(, ).
( , ).
(, ).
,
(, ).
(, ).
:
(-).
().

19.1.
19.1.1.

.
,
.
, , , , , .
,
,
.

(, ) ( ),
.
.

(). , ,
, : , ,
, .

( , , , ) .

,
, . ,
667

.
.
, (
, , ), .

.
, ,
, .
.
. ,
. .
. ,
,
,
. .
: ( , ,
, ), ;
( ), , , ; , ,
; , , - ,
, ,
: , ( ), ,
, ; , , ,
, , .
: , ,
, , , .

. (, ,
)
: , .

,
.
.
. 10
. , .
( )
.
668

19.1.

. , , , ,
,
. . ,
,
, .
: , , (
, , , ).
: , .

: .

. .
. . . ().

.
,
.
. ,
, ,
.
: ( ).
: , ,
.
: , .


,
.
,
: , , , .

.

,
.
669


, , , , .
, ,
. ,
, , ,
, , .
19.1.2.
,
.
,
, , , ,
, ,
.

,
.

,
.
. ,
,
,
. .
: , , ,
, , ( ); .
: , , - (
), , ,
, , .
(
).
: , , , .

-

.
.
670

19.1.

.
5 , 25 . 20 %
. 6-.
,
.
.
. , ,
(-) (6-),
,
, , . .
: , (
), .
: , .
: , , .

(, )
. ,
(), .
.
,
! .
.
. ,
5--2--5-, , .
.
5- 5-.
. , , ,
. , .
, ,
.
: ; ,
.
: ( ) ,
, ( ).
, , .

671

1 9 .2 .

19.2.1.
- - 196.3
.
,
.

,
.

,
. ,
.
.
()
, .
,

.\.
.
,
() , .
, , , , .

, .
. ,
.
.
, .
.
, , ,
.
,
.

, , , , , ,
( ).

672

19.2.

;
, , , , ,
, .
, , , .
: , , , , , , .
: , , (,
), , ,
.

19.2.2.
, ,
, , . . ,
, ,
.
.
. : ( , ) , ( ) , ( ) .
- -
. . ,
. , .
.
, , ,
.
.
,
. ( )
, .
, .
: , - (,
, .); , , , (,
); : ,
, ; - ,
.
: - ,
. - .
673

. , ,
;
, .
: , , ,
(, , );
III IV .

19.2.3.
- ,
. ,
,
. ,
,
. - .
.
: 8 -30 .
- .
. -
. ,
, , .
: , .
: - ,
, . - , , , .
, .
: , , ,
, , - .

19.3.

, , (.
). (,
), , , -
( .).
().
,
,
- - .
,
674

19.3.

, ,
. 70-
.
.
(, ) ( ).
,
5-- - ,
- .

( )
.

. -
.
, .

0,01 1
' - 5

/ ( 5 '
), 6 0 -7 5 / 3-4
. 3 .


0,01 0,02
20 ; 0,01
0,02

/ 10 20 20
. 1 5 -2 0 '.
3 103 1
100 105 1


0,005 -0,0 1
'

/ (
5 ). 0,025
/, 0,3 /. 100-1 20

0,002

, 2 -1 0
1 -3 . 3 -5


0,01 ;
0,02 0,04

; / .
50 0,03 0.05 , 50
- 0 ,5 -0 ,7 /. 4 -7
- 0 ,1 5 -0 .2 50,01 0,02 ;
0,01 0,02

' , , ,
, ,
. 0,01; 0,015; 0,02 0,5 %
2, 4, 5 , - .
0 ,1 5 -0 ,3
0,02 1 -2

675

5 ,1 0 ,2 0 ,
40 2 ,5 -5 %

1 0 -1 5 / .
12 (3 -7 )

0.5
6 % ;
0.01 0,02

(, ) 0,15 2 0 25 . 2 -3


0.2 0.5 ; .
0,05

, ' , .
. 8 -1 4


0,01
0,05 ; 0,05,
0,1, 0,25 %
20, 50,
100 200

(
10 ',
1 5 %
)

: (15 200 ) 1/2 1/3


2 - 3 15 . (30 )
500 , 5 - 7 , ,
3 ,
- 2 -3 ;
-
( 1 10
), ( 1
, 3 -4 , )

: (2
) 3 -4 ;
3 0 -4 0 . 2 -3

676

20

() (-

)1, ,
. () ,
()2 - - .
(), () ().
()
.
, , ,
, , ,
.
,
. (,
) (, ).
,
.
( ) }
, - . ,
,
, , ,

.
(, ).
5 ( ) - , / ( ) - .
2 .\uicidum ( ) - .

677

, ,
: ,
. ( , ,
, ), , ,
,
, .
, , , , ,
. ,
. , () ,
, , ,
.
, .
,
. ,
, ,
.
,
() ,
(. 20.1).
,
.
, ,
-
. ( )
' .(
-4 5 0 -

. 20.1.

678

.
, - ,
, - .
,
, .
,
- -450,
, .
.
. , ,
, . ,

, .

-
.
:
( ,
, , ,
).
(, , , , , ).
: () .
1 .

- .
,
.
, ,
(, ).
, -
.

,
. ,
.

.
.
.
679


4 - 6 .,

, .
,
.
,
' .
(1 -2 ).
, ,
, .

(, , ), (),
(, ,
).
(1 % ), -
( ).
,
.


.
( 5 - 6 )
.
,
10-15 4 %
, 40 % 2 (10 ) (
).
:
,
. ,

.
(100-150 ),
, , .

6 -8 .

. ,
,
.
.
,
680

, .
(,
) (, ),
, .

, .

.

, , , , , ,
.

, .
,
(1000 )
500
1500 4 %
- .
, 10-20
,
( , ~).
,
,
(, ).

.
. ,
(, ,
, ).
- .
15-20 1-2 . ,
(,
).


, , , . ()
, ,
, , , .
681

,
, , - ; ,
, , . ,
, , .

. ,
, .
, ,
.
,
, , ,
, , ,
, .

-450 .. ,
.
: - 50-100 / 4 ;
- 20 / 3 .
12-24
, ,

, .


-
, , ,
, .
, ,
( ) . ,
, ( ,
).
, , .
, .
:
( )

( ) - ,
()
, .
682


- .

.
:
1. - (, , ), - (,
).
2. - ,

.
3. () -
, .
4. ( ) -
( , ).
1.

- .

,
,

.

,
. , ,
(8 -1 2 ), -
, ,
, .

,
.
.
,
.
, .

.
.
. 50-
. . . . .
, ( ).
(2,3- ) -
, ( ) .
, , () .
683

&. -
, ,
(, ).

,
.
, .
,
- .

:
2 --------

+ 2

2 -------- 5 0 3

2 ---------- 0 3

,
, , , ,
.
: , , , ,
, , , ,
, .
: ,
( ).
.
10-15 , ,
, , ( 15-20 ).

, .
(---) , (), () , .

,
684

. 70-
XX . . .
, .

. . (. . ) ,
.
. ,
$ , , .
. 1,5 .
.
. - ( ,
, )
-
. ,
, -
.

( ), (
).
, , , .
: ,
,
- - , , , , .
(, ,
, ).
: , .
: ,
, .
. (, ) , -
. ( ) - ,

.

- (- ), (- ), , (-2----- ), ().
,

, , .
685

.

, ,
. ,
. . ,
,
- ,
.
: , ,
, , , , , , , .
- ( ) -
.
,
.
: , ,
;
( ),
- .
: -- , , (
- , ,
); - - ,
, ; .
.
, , .
.
,
;
.

(, , , .),
, , ,
(, , .).
: , , .
.
.
6 -2 0 .
, , .
(
), .
, .
686

.
()
.
, ( ,
,
.
,
.
, ,
.

, .
, .
,

.
, .

.
-, ,
. - ,
.

'.
,
.
, .

.
,
- , , , ,
- .
: ,
(, , , , ,
.) ( .); :
, , , , , ,
, - , , ,
.

.
, 687

-,
- .
: .
.
,


.
.
,
, , ,
,
.

, , .

: .
, , , ,
, . .
(, ),
, - .

.

-
,
, ,
.
,
:
1.
.
2. () ,
.
3. ,
,
.
,
(. 20.1).

688

20.1
,

,

(-, , )


()

,


(, , )
- ( )


0,075
-
' 1


500

'
500-1000

689


1 0,5 % (
),
0.5 0.05 %
( )

, ', .
- 8 0,5 % ,
, .
0,2-0,5 0,05 % , 1--2 ;
1-1,5 ;
,

^ (

5,10
50 %

1-2 10 %
5-10 ;
50 %

5
5 %

( 5 %
). - 10-20 '.
3-4

10 20
10 %


5 % 1-2
3-4 3-4 .
- 1

5 5 %

' 5-10 3-4


6-7

690

, ,
, (
, ) .
, .
( ).

- .
- ,
, ,
. , ,
: -, - ,
( , , , ) (
).
, .
() - , ,
-
:
- ;
- ;
- ;
- ()
();
6 91

- ;
- , ;
- ;
- ;
- ;
- " - - ";
- -.

.
- ,
,
,
, ,
, .

(, ), ,
, ,
, , ,
.
()
,
, .
,
-
( ), (>) (3- ( ).

- , , ,
, --, )()-, -
.
, -
,
, ,
.
, - ,
, '


.
,
, .
, 692

.
, ,
, ,
(, , ),
.
. - ,
. in vivo,
in vitro.
, ,
.
.
I. :
- - , ( ), , ;
- - , Q ;
- -;
- - , ;
- - , ;
- - , ;
- 3- - , ;
- 1,4--;
- 1,2,4- - .
II. :
- - , , , ;
- - , ,
;
- - ;
- - ;
- - .
III. - , .
:

;
;
- .

.
,
, :
1. ,
.
2. . -
, (
) .
693

3. .
,
.
.
4.

, .
5. .
, , .
6. ,
,
( 1 - 2 2 - 3 ).

, (-, .).
, .
, - - ,
, .

, .
, ,
- .
, :
, , ,
.
- 2,6--4--. 1
.
% 1 . ,
, , .
, - .
,
,
, .
(
-).
, ,
, .

. ,
.
.
694

. .
,
.

4,4-()--2,6-.
. ,
, .
- , .
,
.
: , , , , .
.
.
(.
). ,
1 .
-
.
, , .
. .
.
, , ,
.
(, )
.
.
;
,
.
.
- 3-.
.
.
, ( ). , ,
. .
, , .
.
, , ,
, , .
,
695

(, , , ,
),
. (
) . ,
.
, .
.
- ,
.
, . .
, , , . -
, . .
- - .
, , .
, ,
,
.
.
. ,
, . ,
.
,
. - ,
,
.
(6,8- )
,
,
. .
()
.
, .
.
.
.
,
,
-
, ,
, .
696

Dibunolum

;
12


, ()
(, , )

Mexidolum

0,125;
1 5 % -

1 ; '
1 2-3

Probukolum

0,25, 0,5

1 3
3-4


Acidum glutaminicum

0,25

0.5 3
1 . -


Acidum lipoicum

0,025

0,025 2-3
2-3 -

Methylmethionin-sulfonii
chlioridum

0,05

0,1 3-4
1-1,5


Tinctura Ginseng

50

15-20 3


Extractum Eleutherococci fiuidum

50

20-30
2

697

\ |

22

- ,
.
.

.

.
, , , ,

, ,
,
.
- ,
,
.

.

.
-
, .
, .
- , 3
.
698

-
(, , ).
-
,
.
- , , ,
,
.
.
,
(, ), .
(, ).
, , () ,
.
.
-
, (, , ). ,
.
() (),
.


- ( )

.
- ,
.


.


, , .
, ,
,
, ,
-
.
, ,

.
699


( ,
).
, , ,
.
, 360 19.07.2005 .
-
, (. 1, 2).

:
1)
(

- ) ;
2) ( -3,
18.01.2003 p., 58
()
). -3
( ,
() )
, ,
.
- ( )
, ( ).
. , Rp.,
in scrip tio . (p ra e p o sitio ) recipe ()
: Rp.: (d e sig n a tio
m a te r ia r u m ) , .
, ,
- .
(basis
rem ed iu m c a rd in a le ) , - ,
(rem ed iu m a d ju v a n s ),
- , ,
(rem edium c o rrig en s), , ,
,
(rem ed ium c o n s titu e n s ).

su b sc rip tio . : Misce, fia t p u b is (,
): Dentur (Da) tales doses numro ( .) 10 ( 10).
Signa ().
, , .
, .
700


, ,
, ,
, .


, , ,
. ,
,
, .
:
- ;
- ,
;
- , .
, ,
' .
.
, ( ,
" )
.
,
.
,
(. 4).

, , .

, - .

, ,
(, ).
: .

: ! ( !), ! (!)

(!).
.
(),
, ,
.
,
, - .
701


, ,
, .

. ,
- ( 3 360),
, -1.
.
, ,
, , ', ,
,
.
'

(, ). ,
,
,
. ,
,
,
.
-
. ,
, .

( -3) ,
.
, . ,

, -
, ,
.
. ()
-3 -1 .
,
,
.
, - ,
.
,
, .
-
.
702

,
, .
.
,
, .
, , ,
,
.
.
.
,
-
.


, .
, , ,
(. & - , ).
.
,
, (. // - , ).
,
, .
-
- -

-.
, , -
, - , .
, . ,
,
, ,
.

(. - , ) - , ,
, ,
- .
, -
. ,
, , , , -
, .
.
703

,
.

,
. .
.
,
,
- ().
(. - , - ) -
,
, , ,
, , , .

. XI 1989 .
, ,
.
1 2001 (
95 12 2001 ).
,
, ,
.

.

-

.
, , (,
, , ), (, , , ,
, , , ) (, , , ). ,
,
-
, .

:
1) ;
2) ,
(, ) .
704


,
.

. .
(Form ae m e d ic a m e n to ru m durae)
( P u lv e r e s , - u m )
(pulvis, -eris; powder, -: poudre, -s; polvo, -s)1 -
,
.

.
. , .
, .
, ,
.
(pulveres simplices) ,
(pulveres compositi) - .
(pulvis grossus), (pulvis subtilis) (pulvis
subtilissimus).
, ,
.
, .
.
, , (aspersiones).
, (pulveres
indivisi), , (pulveres divisi).
5 -100 ,
.
, , .
- , ,
.
, Recipe
( ), . :
Da. Signa. - D. S. (. .) ,
.
. 25 (Anaesthesinum ) .

1 : , , ,

705

Rp.: Anaesthesini subtilissimi 25,0


D. S. .
50 (Magnesii oxydum). 1/2
.
Rp.: Magnesii oxvdi 50,0
D. S. 1/2 .
, (,
) .
3: 6: 10: 12
. ,
. 0,1
1 . 0,05 .
, Recipe
( ) .
(Subscriptio) : D entur tales doses N. - D. t. d. N. (
...), , .
- , .
. 12 (Pancreatinum ) 0,5 .
1 .
Rp.: Pancreatini 0,5
D. t. d. N. 12
S. 1 .
, Pulvis ,
(, Pulvis foliorum Digitalis,
Pulvis radicis Rhei). Recipe : Pulveris Pulv. (),
( )
. , (D. t. d. N...)
.
. 20 (Folium Digitalis) no 0,05 .
1 .
Rp.: Pulv. fol. Digitalis 0,05
D. t. d. N. 20
S. 1 .
(pulveres compositi)
. .
( )
. Subscriptio , (M. f. pulv.)
, : D. t. d. N... (
...). - .
. 12 (Papaverini hydrochloridum) 0,02 (Anaesthesinum ) 0,3 .
.
706

Rp.: Papaverini hy clroc hlor id 0,02


Anaesthesini 0,3
M. f. pulv.
D. t. d. N. 12
S. 1 .
,
0,1 , (C onstituens)
0,3-0,5 .
: (Saccharum),
(Saccharum lactis), (Glucosum, - Glucosa, -),
(Pulvis radicis Glycyrrhizae).
(Corrigens).
. 50 (Acidum folicum) no 0,001 .
1 .
Rp.: Ac. folici 0,001
Sacchari 0,3
M. f. pulv.
D. t. d. N. 50
S. 1 .
.
, ,
(C harta cerata) (C harta paraftinata) .
. 20 (Cam phora) 0,25 .
. 1 .
Rp.: Camphorae 0,25
D. t. d. N. 20 in charta cerata
S. 1 .
(). ,
Recipe .
Subscriptio
Misce fiat pulvis - M. f. pulv. ( , ). , ,
- .
. - 15 - 20 .
1 .
Rp.: Natrii chloridi 15,0
Natrii hydrocarbonatis 20,0
M. f. pulv.
D.S.
, .
,
, : - ().
. (Magnesii sulfas)
(Natrii sultas) , 40 . 1 ,
.
707

Rp.: Magnesii sulfatis


Natrii sulfatis aa 40.0
M. f. pulv.
D. S. 1 ,
.
(A spersiones)
(aspersio, -onis; dusting pow der, -s; poussiere, -s; epitema, -s) () (,
, ). .
, .
,
(P er se), ,
(Remedium constituens). (
) -
: (Amylum Tritici),
(Amylum M aydis), (Amylum Solani), (Amylum Oryzae),
(Talcum) - () , (Bolus alba) , (Lycopodium).
. 50 , 2 % (Acidum
boricum). .
50 , 100 %. 2 % :
X = 50 2:100= 1,0. , 1 , , (ad)
50 (Constituens).
Rp.: Ac. borici 1,0
Talei ad 50,0
M. f. pulv.
D. S. .
()
, .
Recipe : Aspersionis Aspers. (), (
),
. , , :
Rp.: Aspers. Ac. borici 2 % 50,0
D. S. .
,
,
.

.
. (Pulvis
subtilissimus). ,
,
.
708


. 5 50 , 1 %

(Acidum salicylicum), - (Amylum


Tritici). .
Rp.: Ac. salicylici 0,5
Amyl Tritici ad 50,0
M. f. pulv. subtilisimus
D. S. .
( C a p s u la e , - a r u m )
(capsula, -; capsule, -s; capsule, -s; capsule, -s) -
, , ,
.
(, )
.
, (Capsulae gelatinosae).
, , , ,
. 0,1 1,5 .
, Recipe (
), . Subscriptio : - D. t. d.
N... in caps. ( ... ). , , : 1 -
(, ); 2 -
( , ); 3 -
, .
. 20 (Amoxicillinum) 0,05 .
2 .
Rp.: Amoxicillini 0,5
D. t. d. N. 20 in caps.
S. 1
15 (Oleum Ricini) no 1 .
15 .
Rp.: Ol. Ricini 1,0
D. t. d. N. 15 in caps.
S. 15 .
,
.
( C a c h e ta , - a r u m )

(cachetum, -; cachet, -s; cachet, -s; sello, -s), .


,
. . ( 1
709

, ( )
.
.

Rp.: Cachetarum Natrii a m osa 1 1a t s et Isoniasidi N. 50


I). S. 2 4 .
(Tabulettae, -arum)
(tabuletta, -; tablet, -s; comprime, -s; tableta, -s) -

,
(, , ) .
(Tabulettae ad usum internum ), (Tabulettae sublinguales),
(Tabulettae ad usum externum), y (Tabulettae vaginale), y
(Tabulettae rectale), (Tabulettae implantatae).
. ,
, , , .
:
1 - (, ); 2 -
(, ); 3 -
, .
,
, , , , , .

,
, , , .
, ,
, .
, , , . : -
, v
; -
; -

.
, .
- : ,
, , .
( 5 %).
()
, .
.
:
, ,
.
710

- 0,1 1 . ,
. Subscriptio
, - D entur taies doses N... in tabulcttis,
I). t. d. N... in tab. - (in
tabulcttis), , , ,
. , ,
in tabulcttis vaginale. .
,
,
. .
.

1. 50 (M etoprololum ) 0,05 .
1 .
Rp.: Metoprololi 0,05
), t. d. N. 50 in tab.
S. 1 .
2. 50 (Acidum folicum) 0,0008
(Acidum ascorbinicum) 0,1 . 1
.
Rp.: Ac. folici 0,0008
Ac. ascorbinici 0,1
D. t. d. N. 50 in tab.
S. 1 3 .
Rp. Tabulettarum ( ), ,
. .
. 100 (Prednizolonum ) 0,005 .
1 3 .
Rp.: Tabulettarum Prednizoloni 0,005 N. 100
D. S. no 1 3 .
, ,
() , , , , .
, Rp.
- Tabulettas ( ), (
), , - Da. Signa. (. )
.
. 50 (Allocholum). 1
.
Rp.: Tabulettas Allocholum N. 50
D. S. 1 3 .
, ,
, .
711

, ,
. .
, ,
,
. ( )
.
. ,
Inscriptio .
. 10 10
(Sulfadimetoxinum) 0,5 . 25 ,
1/2 1 ".
Rp.: Stilfadimetoxini 0.5
D. t. d. N. 10 in tab.
S. no 1/2 1 ,
.
(Glossettae, -arum)
(glossetta -; glossette, -s; glossette, -s; glossctt, -s), -

, ( ) .
, ()
. .
.

Rp.: Glossettarum Nitroglycerini 0,0005 N. 10


D. $. 1 .
(Trochisci, -arum)
(trochisci, -orum; lorenge, -s; pastilla, -s: pastila, -s)
,
(-),
.
.
.
.

Rp.: Trochiscorum Bronchici N. 10


D. S. 1 .
(Carameles, -lum)
(caramel, -; caramel, -s: caramelo, -s) -

, ,
, .

, . .
712

Rp.: Caramelum Decamini 0,00015 N. 20


D. S. 1 4 .
(Dragee, -)
(dragee, -; sugar coated pill, -s; dragee, -s; gragea, -s) -

.
() .
, , , ,
, , .

, . ,
.
0,1 1 .
, Rp. (Dragee),
( ),
, ( ).
. 20 (Diazolinum ) 0,1 .
1 .
Rp.: Dragee Diazolini 0,1
D. t. d. N. 20
S. 1 2 .
:
Rp.: Dragee Diazolini 0,1 N. 20
D. S. 1 2 .
(Microdragee, )
(microdragee, -; micro-sugar-coated pill, -s; microdragee, -s: microgragea, -s) (
)
(,
), .
3050 , .
,
. (,
) .

(Spansulae, -arum)
,
. ,
()
.
713

50 400 .
.
.

Rp.: Spansularum (Spansulas) Feosfani N. 100


L). S. 1 3 .
(Granula, -arum)
(granula, -; granule, -s; granule, -s; granulo, -s) -
,
.
.
, , ,
, , , , , , ,
, .
, , . 0,23 .
. - .
.
, Recipe (
): (Granularum ), (
) . : Da. Singa. (. .) .
. 100 (U rodanum ). 1
1/2 .
Rp.: Granularum Urodani 100,0
D. S. 1 1/2 3 .

(spongia, -)
(spongia, -) - (
) 2 2 1 - 10 1 , .
, , ,
, .
,
. Rp.
, , .
. 5 x 5 x 1 10.
.
Rp.: Spongias haemostaticas 5 x 5 x 1 sm N. 10
D. S. .
(Charta sinapismata)
(C harta sinapismata)
8 12,5 , ,
.
- (sinapismus-saccinus)
714

, . ,
. Rp.
.
. 10
.
Rp.: Chartas sinapismatas N. 10
D. S.
.
(Suppositoria, -um)
, (suppositorium, -; suppository, -ries; suppositoire, -s;
suppositorio, -s) , ,
.
. :
(), () .
() (suppositoria rectalia)
. - 1,1 4 .
, 3 .
() (suppositoria vaginalia) ,
. 1,56 . , 4 .
(bacilli) , 2 5
10 . ,
.
.
(oleum Cacao), (Butyrolum), -
(massa gelatinosa), - (polyaethylenoxydum) .
.
, .
.
.
. Rp.
- , ( )
. Subscriptio : Misce fiat suppositorium rectale
(vaginale) - m. fiat supp. rectale. ,
- D. t. d. N... - .
. 10 0,015
(Extractum Belladonnae). 1 .
Rp.: Extr. Belladonnae sicci 0,015
Olei Cacao 3,0
M. f. suppositorium rectale
D. t.d .N . 10
S. 1 3 (
).
715

100,05(1).
1 .
Rp.: Trichomonacidi 0,05
Olei Cacao 4,0
M. f. suppositorium vaginale
D .t. d.N . 10
S. 1 2 (
).

.
. Rp. - Suppositorium
( ). , (cum )
( ) .
, - D. t. d. N... - .
. 10 0,2 (chthyolum ).
1 .
Rp.: Suppositorium cum Ichthvolo 0,2
D. t. d.N . 10
S. 1 ( ).
. Rp.
(Suppositorium ), (cum),
( ), .
D. S. .
Rp.: Suppositorium cum Ichthyolo 0,2 N. 10
D. S. 1 (
).
,
. Rp.
(Suppositorium ),
. D. S. .
. 10 .
Rp.: Suppositorium Anusolum N. 10
D. S. rio 1 (
).
(Bacilli)
(Bacilli) - ,
, . ,
, , ,
.
. 5 5 0,5 ,
0,0005 (Atropini sulfas) .
1 1 .
716

Rp.: Atropini sulfatis 0,0005


Ol. Cacao g. s.
Ut fiat bacillis longitudine 5 cm et crassitudine 0,5 cm
D. t. d. N.5
S. no 1 1 .
(Pessaria, -um)
(pessaria, -um, pessary, -ries; pessaire, -s; pessario, -s) -
. .
. .
Rp.: Pessaria Acetarsol N.6
D.S. 1 2 (
).
' (Formae m edicam entorum m olles)
(U nguenta, -um)
(unguentum , -; ointm ent, -s; pommade, -s; pomada, -s) -
.
;
.
. (C onstituens)
.
: (Vaselinum), (Lanolinum),
(Lanolinum hydricum ) (Lanolinum anhydricum),
(Adeps suillus depuratus seu Axungia porcina depurata). ,
, , , ,
, .
, . ,
, - 2
( - ).
,
.
. :
. , ,
.
- .
, . Rp.
(U nguenti),
( ), (
) .
717

. 2,5 % (Hydrocortisonum ).

Rp.: Ung. Hydrocortisoni 2,5 % 30,0


D. S. .
: Rp. (
) , :
Misce, fiat unguentum (. f. ung.) - .
50 5 % (M ethyluracilum ) 0,2 % (Furacilinum ).
Rp.: M ethvluracili 2,5
Furacilini 0,1
Vasel ni ad 50,0
M. f. ung.
D. S. .
, . :
(unguentum Zinci), (unguentum N aphthalani) .
, Rp.
(U nguenti), ( ) .
- .
. .
Rp.: Ung. Zinci 30,0
D. S. .
( - unguentum Cetacei, unguentum Naphthalani, unguentum Glvcerini)
(C onstituens) .
. 20 10 % (Derm atolum )
(ung. Nahthalani).
Rp.: Dermatoli 2,0
Ung. Naphthalani ad 20,0
M. f. ung.
D. S. .
, '
,
.
(Oculenta, -orum)
(oculentum , -; ointm ent, -s; pommade, -s; ophtalmique, -s; pomada, -s;
oftalmica, -s) .
10
90 . ,
.
20-100 , - 5 10 .
. 5 1 % (Atropini sulfas).
718

Rp.: Ung. Atropini sulfatis 1 % 5.0


D. S. . .
(Pastae, -arum)
(pasta, -; paste, -s; paste, -s; pasta, -s) -
25-65 %.
, , .

.
, : Vaselinum, Lanolinum, Adeps
suillus depuratus, unguentum Naphtalani, unguentum Glycerini, unguentum
Cetacei. 25 %,
. : (Talcum),
(Bolus alba), (Amylum Tritici), (Amylum
Oryzae), (Lycopodium).
,
, : Misce, fiat pasta (M. f. pasta).
. 50 , 5 % (Anaesthesinum)
Rp.: Anaesthesini 2,5
Talei 10,0
Vaselini ad 50,0
M. f. pasta
D. S. .
,
().
, Rp. (Pastae),
, . : D. S.
. .
Rp.: Pastae Anaesthesini 5 % 50,0
D. S. .

(Cremores, -rum)
(crem, -oris; cream, -s; creme, -s; crema, -s) -
( -, ),
, .
. ,
.
.
, ( )
.
(). ,
.
719


. 15 , 1 % (Lamisilum).

Rp.: Cremoris Lamisili 1% 15,0


L). S. .
(Gela)
(gelum, -) - , , .
, , - .
. .
(, ),
(), , ,
(Gelee ophthalmicum). - . ( xerogelia). (Pevaril lipogelium, Cilag).
, .
. 40 , 2 % (Troxevasinum).
Rp.: Geli Troxevasini 2 % 40,0
D. S. .
(Linimenta, -orum)
, (linimentum, ; liniment, -s; liniment, -s; linimento, -s) .
, .
: 1) (,
, , ); 2) (
); 3) ; 4) .
: (oleum Vaselini),
(oleum Lini), (oleum H elianthi), (oleum Ricini) in.
, , ,
. ;
, .

.
,
( ), .
: Misce, fiat linimentum - M. f. lin. - .
. 1. 100 (Xeroformium)
(Pix liquida) 3 .
Rp.: Xeroformii
Picis liquidae aa 3,0
Olei Ricini ad 100,0
M. f. lin.
D. S. .
720

2. 20 , (Sol. Ammonii caustici)


(oleum H elianthi) 1 : 3.
Rp.: Sol. Ammonii caustici 5 ml
01. Helianthi 15 ml
M. f. lin.
D. S. .
(Emplastra, -orum)
(emplastrum, -; plaster, -s; emplastre, -s; emplastro, -s) -

y ,
. , , .
. ,
, , ( )
- , .
,
, .
. , , ,
.
, , ,
.
.
.
. 50
.
Rp.: Emplastri Plumbi simplicis 50,0
D. S. ,
.
(Applicationes, -num)
(applicatio, -onis; application, -s; application, -s; application, -s) - ( ) .
.
.

Rp.: Applications Dicophani 100,0


D. S. y 1 .
.
(Cataplasmata)
(cataplasmatum, -is; poultivhe, -s: cataplasme, -s; cataplasma, -s) -
. ,
.
. .
721

Rp.: Cataplasmatis Kaolini 100,0


D. S. .
(Formae medicamentorum fluidae)
(solutio, -onis; solution, -s; solution, -s; solution, -s) -
, ,
() .
, , , .

( < 1 ).
, ,
, , .
, (basis) (constituens).
, - . ,
, , . (aqua
purificata), (spiritus aethylicus), , ,
(oleum Amygdalarum), (oleum Persicorum), (oleum
Helianthi), (oleum Vaselini) in.
(Aether medicinalis) (Glycerinum).


(S o lu tio n e s ad usum e x te rn u m )
: ,
, , , , , ,
, , , , ,
.

, , , ,
, .
,
.
5 -1 0 - , 10-20 -
, - 50-100 , , ,
- 50-500 , - 3 - 5 .
- ,
. ,
. , -
( ). - , -
. : Misce. Da. Signa. - . D. S. .
722


. 500 2 % (Chloram inum ).

Rp.: Chloramini 10,0


Aq. purificatae ad 500 ml
M. D. S. .
ad , . ,
,
.
, Rp.
- Solutionis ( ), ,
,
.
, , :
Rp.: Sol. Chloramini 2 % 500 ml
D. S. .
:
Rp.: Sol. Chloramini (1 : 50) 500 ml
D. S. .
:
Rp.: Sol. Chloramini ex 10,0 500 ml
D. S. .
,
. ,
(Solutionis) , ,
- (Sol. spirituosa), (Sol. oleosa)
. .
. 100 1 % (Acidum
salicylicum).
Rp.: Sol. Acidi salicylicispirituosae 1 % 100 ml
D. S. .
20 1 % (M entholum ) .
Rp.: Sol. M entholi oleosae 1 % 20 ml
D. S. . 2 .

. , ,
, .
, ,
. , ,
.
,
.
, , (
50 ).
723

(Oculo guttae, -arum)


(Oculo guttae, -arum, eyc-drop; goutte, -s; ophtal-mique, -s; gota,
-s; oftalmica, -s) - ,
.
, - (,
- ). .
5 -1 0 .
.
.
(Aqua pro injectionibus), - (Oleum Persicorum, oleum Amygdalarum).
' - ,
, , .
.
, , .
. ,
, .
. 10 1 % ( Atropini
sulfas). :
Rp.: Atropini sulfatis 0,1
Aq. pro injectionibus ad 10 ml
M. D. S. . 2 3 .
:
Rp.: Sol. Atropini sulfatis 1 % 10 ml
D. S. . 2 3 .
.
.


(Collyria, -orum)
(collirium, -; eye-wach, -s; collyre, -s; colirio, -s) - , ,
.
, ,
, , .
.

Rp.: Collyrii Acidi borici 100 ml


D. S. 2 . .
(Nasistillae, -arum)
(nasal drop, -s; goutte, -s; nasale, -s; gota, -s; nasale, -s) -
, .
724

(,
), , .
.

Rp.: Nasistillarum M esatoni 10 ml


[). S. 1-2 2 .
(Auristillae, -arum)
(auristillae, -arum; eardrop,-s; goutte,-s auriculaire,-s; gota.-s; otica, -s)

. (
) , .
, - .
.
Rp.: Auristillarum Laevomvcetini 10 ml
D. S. 2 3 .
(Collutoria, -orum)
(collutorium . -; col lu tory, -ries: collutoire, -s; colotorio, -s) ne ,
' , .
,
. .
.
Rp.: Collutorii Glycerini et Thvmoli compositi 100 ml
D. S. 3 .

(Gargarismata, -.tis)
(gargarismatum, -is: gargle, -s; gargarisme, -s; gargara, -s).
, ,
, - .
.

Rp.: Gargarismatis Oxychinolini 60 ml


D. S. 2 0-30
.
(Nebulae, -arum)
(nebula, -; spray, -s, arrosage, -s; regar, -s) -
y .
() .
:

Rp.: Nebulae Isoprenalini 20 ml


D. S. .
725

(Irrigatiories, -um)
(irrigatio, -orris; irrigation, -s; lavement, -s; irrigacion, -s) -
. , ,
, .
.

Rp.: Irrigationis Zinci sulfatis 100 ml


D. S. 500 .
.
(Lotiones, -um)
(lotio, -onis; lotion, -s; lotion, -s; locion, -s) -
. .
.
.
, .
.
.
.

Rp.: Lotionis Zinii spirituosae 100 ml


D. S. (
).
(Spiritus, -us)
(spiritus, -us; spirit, -s; espirit, -s; alcohol, -s) -
(, ) ( ) ,
( ).
.

Rp.: Spiritus Camphorati 50 ml


D. S. .
(Glycerina, -)
(glycerinum, -; glycerina, -) - ,
.
.
.

Rp.: Glycerini boraxati 20 ml


D. S. .
(Collodion, -orum)
(collodium, -; collodion, -s; collodion, -s; collodion, -s) -

()
726

(1 : 7), .
.
.

Rp.: Collodii salicylatis 20 ml


D. S. .
' ( F o r m a e m e d ic a m e n t o r u m p r o i n j e c t i o n i b u s )

' , , ,
,
.
' ( S o lu t i o n e s p r o i n j e c t i o n i b u s )
- (

, , ).
.
, , ,
.
(,
).

(aqua pro injectionibus),
(solutio Natrii chloridi isotonica), (oleum Persicorum),
(oleum Olivarum), (oleum Amygdalarum),
(solutis Glucosi 5 %), 2 0-30 % (spiritus aethylicus).
, - .
,
,
.
\ , , ,
, - .
,
:
1) ;
2) (120 ) 20-30 ;
3) (100 ) 1 ;
4) (101,2-151,9 , 1-1,5 )
(110-120 ) 15-20 ;
5) - 5 0-65 1
5 ;
6) ;
7) (, .);
8) .
727

, (
), ex tempore v , .
, ,
.
5 1000 . .
.
: Sterilisetur!
. 500 5 % (Glucosuni).
.
Rp.: Sol. Glucosi 5 % 500 ml
Steril isetur!
D. S. 500 .
, , ,
.
. 200 0.25 % (Novocainum).
.
:
Rp.: Novocain 0,5
Natrii chloridi 1,8
Aq. pro injectionibus ad 200 ml
M. Sterilisetur!
D. S. .
. (
) ,
(, ),
. , :
Rp.: Novocaini 0,5
Sol. Natrii chloridi isotonicae ad 200 ml
M. Sterilisetur!
D. S. .
.
- ,
. , .
: 1; 2; 5; 10; 20; 50 100 .
, , ,
.
,
. ,
. D. t. d. N... : (in ampullis - in
amp.). , ,
,
. 5-10, - 2 0-50 .
728


. 10 1 1 % (M esatonum ).

1 .
Rp.: Sol. Mesatoni 1 % 1 ml
D. t. d. N. 10 in ainpull.
S.. .

, .
,
.
. 3 10 1 0,5 % (Galantham ini hydrobromidum). 0,2
1 .
Rp.: Sol. Galanthamini hydrobromidi 0,5 % 1 ml
D. t. d. N. 10 in ampull.
S. no 0,2 1 .
, , (
se) . , Rp.
( ) . : D entur taies
doses N. 10 in ampullis (D. t. d. N. 10 in ampull.).
. 10 1 (Cordiam inum ).
1 .
Rp.: Cordiamini 1 ml
D. t. d. N. 10 in ampull.
S. 1
,
.
, .
. 10 1 (Adonisidum).
1 .
Rp.: Adonisidi 1 ml
D. t. d. N. 10 in ampull.
S. 1 .

. ,
, ( ), .
,
, .
. 10 (Tropaphenum ) 0,02 .
2 2 .
Rp.: Tropapheni 0,02
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. 2 .
2 .
729


.
, .
5 500 .
. ,
, in ampullis .
.

1. 6 100 5 % (Acidum
aminocapronum) 100 .
Rp.: Sol. Acidi aminocapronici 5 % 100 ml
D. t. d. N. 6
S. 100 .
2. 5 5 ( 1 5000 )
1 (5000 ).
Rp.: Heparini 5 ml
D. t. d. N. 5
S. 1 100 NaCl.
3. 5 (M annitum ). : 1
300 , .
Rp.: M anniti 30,0
D. t. d. N. 5
S. 300 ,
.
4. 6 40 (Corticotropinum ).
: 2
. 1 (20 ) 3 .
Rp.: Corticotropini 40 OD
D. t. d. N. 6
S. 2
. 1 .

.
. 10 5 0,5 % (Novocainum).
.
Rp.: Sol. Novocaini 0,5 % 5 ml
D. t. d. N. 10 in ampullis
S. .
- (spritz-tubulis) .
. -
( , ). -
, . -
, .
, , : D. t. d. N. in
spritz-tubulis.
730


: 3 -, 1 0,1 %

(Atropini sulfas). 1 .
Rp.: Sol. Atropini sulfatis 0,1 % 1 ml
D. t. d. N. 3 in spritz-tubulis
S. 1 .

( S o lu tio n e s a d u s u m in t e r n u m )

( M ix t u r a e , -a r u m )
(mixtura,-ae; mixture,-s; mixture,-s; m ixtura,-s) - ,

, .
. , ,
. 15 , 10 , - 5 . 3
, 4 10 - , 11 - .
10-12 , 3 - 4 .
.
,
(), .
: ,
, , .
, ,
, ,
, .
Rp. (
) , 12 . : Misce.
Da. Signa - . D. S. .
. - (Coffeinum-natrii benzoas)
0,1 (N atriibrom idum ) 0,5 . 1
.
. 12 ,
: - 0,1 * 12 = 1,2 , - 0,5 12 = 6 .
.
, 15 .
12 , : 15 * 12 =
180 . , :
Rp.: Coffeinum-natrii benzoatis 1,2
Natrii bromidi 6,0
Aq. purificatae ad 180 ml
M. D. S. no 1 3 .
731

,
, ,
.
.
. 5. (Kalii bromidum)
0,1 . 1 .
. 12 - 0,1 12= 1,2 .
10 , 12 (10 12) 120 .
Rp.: Kalii bromidi 1,2
Aq. purificatae ad 120 ml
M. D. S. 3 .
(G u tta e , -a ru m )
(G uttae, -arum, drop, -s: goutte, -s: gotam, -s) -
.
, , .
, - (Spiritus aethylicus).
.
- ,
. .

, .
,
. +20 1 (1 ) 20
, - 5 5-60 , - 4 5-60 ,
- .
5 -5 0 .
10-20
. .

. Rp. (
) . : Misce. Da. Signa. - M. D. S.
.
. (Papaverini hydrochloridum )
0.02 .
: .
: 0,02 * = 0,6 . 1
10 (). : 10 * = 300
. 20 , , 300 - (300:20) 15
. , 15 .
Rp.: Papaverini h ciroc h 1 cl 0,6
Aq. purificatae ad 15 ml
M. D. S. no 10 3 .
732


( T in c t u r a e , - r a r u m )

(tinctura. -; tincture, -s; teinture,-s; tintura,-s) - ,


, .
.
.
- (. fingere ) .
10
, - 5 .
(), ()
. .
, .
5
10 , - 60 . -
. , ,
.
70 % , .
, : Tincturae... aethereae.
, Rp. (Tincturae),
( ), ,
. : Da. Signa. - D. S. .
. (Belladonna). 10
.
. 60 , 10 . , : 10 * 60 = 600 .
50 , , 600 (600 : 50) = 12 -
12 .
Rp.: Tincturae Belladonnae 12 ml
D. S. 10 3 .
60 ,
, .
. (Valeriana). 20
.
Rp.: Tincturae Valerianae 20 ml
D. S. 20 3 .
( E x t r a c ts , - o r u m )

(extractum , -; extract, -s; extract, -s; extracto, -s) -.
:
1 ) (extracta fluida) - ;
733

2 ) (extracta tenua) -

25 %;
3) (extracta spissa) - 25 %;
4) (extracta sicca) -
5 %.
(), (
), , , .

, . - ,
. ()
, , , .

1 2 , , ,
. , , .
,
. Rp. ( - extracti),
( ), ,
, - Da. Signa. - D. S.
.
,
. ,
.
. 25 (Frangula), 25
.
Rp.: Extr. Frangulae fluidi 251
D. S. rio 25 3 .
.
, ( I n f u s a , - o r u m e t d e c o c ta , - o r u m )

(infusum, -; infusion, -s; infusion, -s; infusion, -s) - ,. , .
(decoctum, -; decoction, -s; decoction, -s; cocimiento, -s) -
, .
.
, : (herba), (folia),
(flores) ., , ,
.
: (radix), (rhizoma), (tuber),
(cortex) , .

( 15 ),
,
734

, ,
( - , - 15 ),
.
( - 10 , - 45 ).
,
.
.
,
()
.
( , , , ), .
, 3 -4 , 10-12 .
, .

() 1 : , 1 : 10 , ,
1 : 300 (, , ).
. Rp.
- Infusi seu decocti - Inf. seu dec.
. (, , ),
, .

. - Da. Signa,
.
.
1. (Adonis vernalis), no 0,5
. 1 .
. 12 :
0,5 12 = 6 .
, (15 ) 12
: 15 12 = 180 .
Rp.: Inf. herbae Adonidis vernalis ex 6,0 180 ml
D. S. no 1 3 .
2. (Polemonium coeruleum),
0,5 . 1 .
: 12 : 0,5 12 = 6 .
: 15 12 = 180 .
Rp.: Dec. rhizomatis Polemonii coerulei ex 6,0 180 ml
D. S. rio 1 3 .
,
,
( ) ( ).
. 1:10 .
735

Rp.: Dec. corticis Quercus ex 20,0 200 ml


D. S. 1/2 .
.
,
(, , , ), .
(), ,
.
. (Valeriana) - 0,5
. (Natrii bromidum) - no 0,1
(Convallaria) - 10 .
1 .
. : 0,5
12 = 6 ; : 15 12 = 180 ; : 0,1 * 12 = 1,2 ;
: 10 , 12 = 120 . 60 : 120 :
60 = 2 . , :
Rp.: Inf. rad. Valerianae ex 6,0 180 ml
Natrii bromidi 1,2
T-rae Convallariae 2,0
M. D. S. no 1 3 .
( M u c ila g in e s , - u m )

(mucilago, -inis; mucilage, -s; mucilage, -s; mucilago, -s) -


, (
) (, )
.
: (M ucilago Amyli), (Mucilago
Gummi arabici), (M ucilago Gummi Armenicae),
(M ucilago seminum Lini), (M ucilago radicis Altheae),
(M ucilago tuberis Salep).
- ,
().

, . ,
(Corrigens).
,
.
(, ).
10-30 %, - 50 %
.
. Mucilaginis ( ),
. - , 2 -3 ,
ex tempore, .
736

.
1. , (Chlorali hydras) - 0.5
, (M ucilago Amyli).
, 6 .
Rp.: Chlorali hvdratis 3,0
Mucilaginis Amyli 20 ml
Aq. purificatae ad 90 ml
M. D. S. 1 3 .
2. 100 ,
(Chlorali hydras) - 1,5 (mucilago Amyli) .
Rp.: Chlorali hvdratis 1,5
Mucilaginis Amyli
Aq. purificatae ana 50 ml
M. D. S. .
( S ir u p i, -o ru m )

(sirupus, -: sirup, -s; sirop, -s; jarabe, -s) -


.
. .
64 % ,
,
.
.
: (sirupus simplex), (sirupus Cerasi),
(sirupus Rubi idaei), (sirupus Citri unshiu).
- ,
. .
, ,
, , , .
: (sirupus Althaeae),
(sirupus Rhei), (sirupus Rosae cinnamoneae), (sirupus
Glycyrrhizae).
- .
.
(corrigens). . ,
. 5 -2 0 %
.
.
1. - (0,1 1 )
. 12 .
. 12 . -
0,1 12 = 1,2 .
737

( constituons) - .
, 10 , 12 - 10 12 =
120 . 20 % , : 120
20:100 = 24 .
Rp.: Coffeinum-natrii benzoatis 1,2
Si s m p 1 s 24 ml
Aq. purificatac ad 120 ml
M. D. S. 3 .
2. (fol. Digitalis) 0,05
. 1 .
Rp.: Inf. fol. Digitalis ex 0,6 180 ml
Sirupi simplicis 20 ml
M. D. S. 3 .
.
, .
. 2 (A lthaea) 0,15 . . 1
4 .
Rp.: Inf. rad. Althaeae ex 1,8 60 ml
Sirupi simplicis 10 ml
M. D. S. no 1 4 .
,
, , ( )
.
( A q u a e a r o m a t ic a e , a q u a r u m a r o m a t ic a r u m )

(aqua, -; aromatica, -; aromatic water, -s; eau, -s; aromatique,


-s; aqua, -s; aromatica, -s) - ,
. , ,
. .
,
.

.
. :
(Aqua Amygdalarum amararum), (Aqua M enthae
piperitae), (Aqua Rosae cinnamomeae), (Aqua
Foencheli). .
. (Aqua Foencheli)
.
Rp.: Aq. Foencheli 60 ml
D. S. 3 .
738

(constituons)
(corrigens) .
. (N atrii bromidum) 0.5
(aqua Rosae cinnamomeae).
Rp.: Natrii bromidi 6,0
Aq. Rosae cinnamomeae ad 180 ml
M. D. S. 3 .
( E m u ls ia , - u m ; e m u ls io n e s , - u m )

(emulsio, -onis; emulsion, -s; emulsion, -s; emulsion, -es) -


, .
, .
- , - (
, ).
,
.
,

.
.

.
,
, .

. . -
. , .
3 -4 .
(Emulsa ex seminibus) (Emulsa ex oleis).
, - (semina Amygdalari
dulcis), (sem ina Papaveris), (semina Cucurbitae),
(semina Arachidis) . , , -
, .
, 1 : 10 (1 0
100 ).
.
, Rp.
( - Emulsi), (seminum) ( ),
. - : Da. Signa,
.
. 200 20 (semina
Amygdali dulcis). 1 .
739

Rp.: Emulsionis sein. Amygdali dulcis ex 20.0 200 ml


D. S. 3 .
, Rp.
( ), , , (Misce
fiat emulsuin Da. Signa.) .
.
Rp.: Seminum Amygdali dulcis 20,0
Aquae purificatae ad 200 ml
M. f. emulsum
D. S. 3 .
, ,
, .
: (oleum Amygdalarum), (oleum Persicorum),
(oleum Ricini), (oleum Vaselini).
(gummi Arabicum) - ,
, (gummi Tragacanthae) - ,
, (Gelatosa) -
, , (vitellum ovi).

(
2 :1 : 17). , 10 100
.
,
. , Rp.
( - emulsi), () ( ),
. :
Da. Signa, .
. 200 20 (oleum Ricini).
.
Rp.: Emulsi olei Ricini ex 20,0 200 ml
D. S. .
, Rp. , ,
( , , (Misce fiat emulsum
Da. Signa.), .
Rp.: Olei Ricini 20,0
Gelatosae 10,0
Aq. purificatae 170 ml
M. f. emulsum
D. S. .
.
,
.
740


( S u s p e n s io n e s , - u m )

(suspensio, -onis; suspensiones, -s; suspensiones, -s; suspensiones, -s) -


, ,
. ,
.
, ,
, - ,
. 0,1 1 .
, (
, )
(, 0,2 %).
,
, , .
. Rp.
( ) . :
Misce, fiat suspensio M. f. susp. Da. Signa, .
. 50 (Oleum
Vaselini), 0,5 % (Trichomonacidum).
10 . .
Rp.: Trichomonacidi 0,25
lei Vaselini ad 50 ml
M. f. suspensio
Sterilisetur!
D. S. 10 . .
,
. Rp. (Suspensionis),
( ),
. - D. S. .
. 5 , 0,5 %
(H ydrocortisoni acetas) . 2
. .
Rp.: Suspensionis Hydrocortisoni acetatis 0,5 % 5 ml
D. S. . 2 3 .
.
, 2 ,
(m ixtura agitandae).

( L iq u o r e s , - u m )

(liquor, -oris; liquor, -s; liqueur, -s; licor, -s) - ( )


.
741

.
Rp.: Liquoris Ammonii anisati 30 ml
D. S. no 10 3 .
(M a g m a ta , -u m )

(magma, -atis; magma, -s; magma, -s; magma, -s) -


, , , , ,
.
.
Rp.: M agmatis Magnesii sulfatis 100 ml
D. S. .
( P o t io n e s )

(potio, -onis; potion, -s; potion, -s; potion, -es) - ,


, .
, ( )
( ) .
.
Rp.: Potionis alcoholisatae cum Rheo 150 ml
D. S. 2 .
( L im o n a t a , - o r u m )

(limonatum, -; limonade, -s; limonade, -s; limonada, -s) - ne


.
, , ,
, . .
.
Rp.: Limonati hydrochloridi 500 ml
D. S. 3 .
( E lix ir ia , -o ru m )

(elixirium, -; elixir, -s; elixir, -s; elixir, -es) -


, -
. (elixirium
arom aticum ) .
. .
, ,
.
.
Rp.: Elixirii pectoralis 25 ml
D. S. 4 .
742


( L in c ti, -o ru m )

(linctum , -; linctusc, -s; linctuse, -s; linctuse, -s) -


. ,
, .
(H a u s tu s , - tu u m )

(haustus, -us; draught, -s; gorgea, -s; trago, -s) -


( ).
.
Rp.: Haustus Extracti Filicis maris spissi 50,0
D. S. .
( B a ls a m a , - o r u m )

(balsamum, -; balsam, -s; baume, -s; balsamo, -s) -


, : ,
, , , , , , ,
, Vinilinum seu Balsamum Schostakowsky (y
- ). ,
, , , .
.
Rp.: Balsami Tolutani 1,25
Sacchari 66,0
Aquae purificatae ad 100 ml
M. D. S. 3 .

Rp.: Balsami contra pertussim 30 ml


D. S. 10 3 .
(E n e m a ta , - u m )

(enema, -atis; lavage, -s; clystere, -s; clister, -s) -


. , , ,
.
.
Rp.: Enematis Magnesii sulfatis 100 ml
D. S. 60-100
.


(Formae m edicam entorum pro inhalationibus)
,
, .
743


( A e r o s o la , - o r u m )

(aerosolum, -; arosol, -s; arosol, -s seu microbrouillard, -s; aerosola, -s) , ,


, (
),
, .
,
. 0,5
10 .
, , , .
.

Rp.: Aerosoli Inhalypt ml


D. S. 1-2 3 -4 .

( In h a la tio n e s , -u m )

(inhalatio, -onis; inhalation, -s; inhalation, -s; inhalation, -s) -


() , .
.
.

:
Rp.: Inhalationis bronchialis 15 ml
D. S. .

:
Rp.: Natrii hydrogencarbonatis 2,5
Natrii chloridi 0,5
Aquae Amygdalarum amararum 10 ml
Tincturae M enthae 5 ml
Glycerini 25 ml
Aquae purificatae 100 ml
M. D. S. .
( V a p o r , - o r is )

(vapor,-oris: vapor,-s; vapeur,-s; vapor, -es) -


,
. , , ,
.
744

Rp.: Vaporis M entholi 100,0


D, S. 500
.
( S p e c ie s , - e r u m )
(species, -; species, -s; especes, -s) -
,
(, .). 5 0 200 . ,
.
, Rp. Specierum (
), - .
.
. 100 . 1/2
.
Rp.: Specierum antiasthm aticarum 100,0
D. S. 1/2 .

745

746

1
1 ( 360)

-


, ' _____________________________ _____________________
___________________________
__________ __________________________________
N _____________________________
______________________________________
( )___________________________ __________________________________________

N 1 ( - 1 )
, , , 50 % ,
-
*
( )


1 0
- 1


( , )

N _
____ ___________20 _ .
( )

50 %

, ' _______________________________________________________
_
, ' ______________________________

:

( )
1

. .

747

'
( )
-
.
, , ,
, .
:
, , 1-3
.
.
(0,01; 0,5; 1,0), - , .

PCP, :
, ", . .

*) , ,
, .
**) - (
), ( ).

748

( -3 )( )
10

-3
,

_______
_______________________________ 2 0 ____ .


, , ________________ _____
__________
, _______________________________________________

-:

()


,
, ;
, .
.
, .
, ,
gtt. ( ^ ).

749

19.07.2005 N 360
( )

20 2005 .
782/11062

1.


1.1. ( - )

, ,
( - ).
, ,
,
'
.
1.2. , ,

.
1.3.

( ,
).
, , ,
.
1.4.
, ,
(. 1.14), - ,
, .
,
, ,
.
1.5. , ,
,
.
1.6 . :
- ;
- ,
;
750

- ,
.
1.7. 1( -1) ( 1)
V 3 (-3), !
18.01.2003 58 (58-2003-)
(
) ( ), .
1.8. - (
), ( ).
1.9. , ,
, ,
.

( 2).
,
, .
1.10.
PCP
PC P (831211) , , .
, " .
1.11.
,
. .
1.12. , ( ,
) .
1.13. , ()
(
- ),
- 1.
()

-3 (58-2003-).
-3 (58-2003-) '
( -
,
() ),
, , .
1.14. -1
.
:
- - 1;
- - ;
- () -3.
1.15. , - (
3), ,
() , 2
- 1.
j

751

1.16. (
)
-3 (58-2003-) -1.
1.17. , - , 100
.
1.18. (, ) , ,
,
,
, .
" .
1.19. , ,
,
, ,
, , . 1.22 .
1.20.
,
, -1

.
1.21. , 5
, ,
(, , )
.
1.22.
, , :

752

( ), 0,025
0,2 0.4
2 0,3 - 1 0,6 - 2
() 5 , 15 , .
60

10 , 1 % - 1

20 % - 5 ,1 0 66,7 % - 50
, 1 % - 1
*
, 25
1,2 % - 1
(), 0,25
**, 10 , 15
25 1 % - 1
(
)
, 0,05
5 % - 1
5 % - 2
0,1 1
0,1

50
20 . 20 . 10-12 . 20 . 10 .
12 .
0,1 (
)
10 . 1
0,1 ( , ,
) 1 0 -1 2 ., 10 .
.
0,25 ( -
)
.
0,2 (
)
.
0,25 (
)

( )
()

( ):
,

0,01

.,.
10
10 .
1 50
20

1
0,12
0,05
0,004
0,004
0,05
0,1
0,008
2,1
0,075
0,015
0,05
0,05

* "
, " (6 0 /9 5 - ).
** 1
' ,
, - .

753


, ,
1 , 50 .
1.22.1. () , - ,
- 1.
1.22.2. -1- ()

, , :

,
,


( )
1

( )

0,2
0,6
1
0,6
0.6
0,6
0,002

,
, 1 1
, 50 .
2. ,

2.1. , ,
.
2.2. ()
, - ().
2.3. (),
, ,
'
.
2.4. (0,001:
0,01; 0,5; 1,0), - , , .
2.5.
Cito! () Statim! ().
3.

3.1.
, -1
, -3 (582003-) - .

754

4. -

4.1.
-
- -
,
() -, (),
, , , ,
.
4.2. -
() ,
, - -
, , ,
, (- )
.
4.3. - , ,
(, ), (, ,
), .
4.4. - , , , ,
, 5, ,
. 1.22 , -
.
4.5. - ,
, - , -
11 .
( /) -,
- , -
.. .

755

4
2 ( 360)

-ana

, acid.

acidum

amp.

ampulla

aq.

aqua

aq. pur.

aqua purificata

but.

butyrum

()

comp.

com positus (a, urn)

D..

Da, Detur, D entur

D .S .

Da Signa

, ;

Detur S ignetur

,;
,

D. t.d .

Da (Dentur) tales doses

()

dil.

dilutus

div. in. p. aeq.

divide in partes
aequales

extr.

extractum

f.

fi at (fi ant)


()

gtt.

gutta, guttae

hb.

herba

inf.

infusum

in ampull.

in ampullis

in tab.

in tabulettis

lin.

linimentum

liq.

liquor

M. pil.

massa pilularum

756

M isce. M isceatur

, ,

N.

numero

oleum

pilula

P. aeq.

partes aequeles

pulv.

pulvis

q .s .

quantum satis

r., rad.

radix

Rp.

Recipe

Rep.

Repete, Repetatur

rhiz.

rhizom a

S.

Signa, S ignetur

sem.

semen

simpl.

sim plex

sir.

sirupus

sol.

solutio

steril.

staerilisa, sterilisetur

supp.

suppositorium

tab.

tabuletta

t-ra., tinct., tct.

tinctura

ung.

unguentum

past.

pasta

vitr.

vitrum

praecip.

praecipitatus
. .

757

3 ( 360)

-


,
-

1. .
2. .
3. (
):
(),
,
(),
,
,
,
,
,
,

- ( ),
- () (
),
- 3011,
- () (,
),
- ,
- ,
- .

4.
( ), , , ( , ).
:
1. -
, 0,2 % 1 .
2. ' ,
() (
) , , ,
- - -
.10. .

758

5 ( 360)

-

( INN),


* *
**
(Botulinum A Toxin)
***

***
* * *
* * *
***
* *


-
759-
( )

N
- N
__

______ 20____.

/
1

(.)

()

1
2


( )

___
...
___

760

. .


1.
. 25 2009 .
333
2. 17 2009 . 173

3. . P., . . . - . : /, 2006. - 384 .


4. A. JI.
. - . : , 2007. - 464 .
5. . . , , . - X. :
, 2006. - 480 .
6 . . . . . - ., 2003. -

327 .
7. . ., . . :. : , 2001. - 604 .
8 . II. .

. - , 2004. - 184 .
9. / . . . . - 2- ., . - . : -,
2004. - 592 : .
10. - Cito! ( ): . / .
. . . - : , 2007. - 236 .
11. . . . . . - .:
, 2006. - 736 .
12. I. , . ., . . .

. - : , 2009. - 480 .
13. . , II. ., - . . . .
. : . . . / . . . . - .: , 2003. - 832 .
14. C hekm an I. S., G orchakova N. ., P anasenko N. /., B ekh P. . Pharmacology. - Vinnytsya:
NOVA KNYHA Publishers, 2006. - 384 p.
15.
( 1.04.08). ( - www.pharma-center.kiev.ua)
16.
( 25.10.08). ( www. drugmed. gov.ua).

..............................................48, 53
............................................... 44
................................................. 102
.......................................................241
.................................205. 229
............................... 181,218, 293

- ,........................................................113
- ,........................................................113
- ; ........................................................ 113
- 2............................................................

.................................................... 86
.....................................................19
....................................................744
.................................54
............................... 180, 219
........................................ 80. 502, 519
.................................................160
.............................................. 560. 568
...........................76, 137, 141, 164

- .............................. 61, 379


- .................................... 379
- ..............................417, 524

- ....................... 79
- ().........79
- .................................79
- .............................................. 72
- ()............. 78
- ()............79
-
()............................. 79
- ........... 141
................................................. 71
..................................................344
.................................................. 66
- ...........................................67
- ....................................67
- .............................................67
.......................213, 253
762

................................ 575
................489-497
.......................................................343
...................................................721
....................................................... 701
..................................................... 262
......................................738
............................................... 42
........................................ 141,194
........................................... 269
.........................................691
...........................................58
................................................... 81,396

......................................................743
.....................................48, 53
....................................48
....................................................378
....................... 48, 56, 166
........................................................48

- 1( -1)............................. 751
- 3 ( -3 )............................751
................................................ 173
.......................................................344
........................................................178
..............................94

.................................................... 90.552

- ............................................52
- ..........................51
- .......................................... 52
- ........................................... 51
- .......................................... 50
- .............................51
- .......................................51
- ...............................51
- ..................................................51

-
..51
- ...
..51
- ......................... ..51
- ............................................ .. 51
............................107, 152
.......................... ..21
................................ 244
........................................................ 734
................................................. 629, 634
........................................... 655
( )...........629, 633
................................................. ..61
...................................... 403
........................................... 69, 156

............................................. 181
............................................................. 720
.......................................... 152, 205
.............................................. 382
........................................ 8 6 , 152
............................................. 178, 584
........................................ 629
....................272, 592, 602
........................................ 632
.................................. 405, 407
................................... ..42
............................................. 204
............... 215, 289, 290
............................... 104, 154, 185
............................... 87, 402, 409
.................................. 160, 451
............................... 81, 129, 135, 180
....................................... ... 55
................................ 175
..................................... ..42
............................................91, 714
..................................... 124, 347, 505
..................................................... 321
................................................. 726
...................................................... 712
.................................................190, 413
................................ 58, 179

........................................ 442
()............. 677
......................................................71
........................................................... 714

..................................... 331, 357


.............................................. 560
.............. 51, 76
..............................77, 94, 263
....................................61, 465
...................................625-627
..................................... 626, 627

- ..........................................558
- ........................................ 557
- ....................................557
.................................... 679, 682
.....................................85, 233, 234
.............................................591
.................................................
..................................445,451
........................................ 53
....................................54
- ................167, 171
...................................... 452
..................................681

- ............................................ 66
- ...................................... 603
- .................................. 137
- .................................. 201
- ..........................155, 553
- ....................................241
- ...................................61, 563
- .............................. 135
- ......................................... 137
- ...............................................61
- ........................39, 473
- ........................... 437
- ......................... 497
- ......................................... 241
- ..........................179
763

- ................................. 494

- ......................... 65, 555


..............................................48, 58
- .................................... 65
.................................................. 734
- .................................62, 665
.............................................
53
- ................ 241
............................................695
- ....................................... 61
.......................................................742
- ...........................................61
...................................48, 271, 286
- .............................................61
..............................
3 9 , 62
- .......................................... 3 9 ,61
.................................................... 739
- .............................. 522
.................................... 92. 158, 164
- ......................................41
............................ 62
-
84. 255, 268
.........................................90, 525
- ....................................91
......................................404,
416
- ............................... 155
........................... 208
- .............................. 547
................................. 335, 469, 667
- .......................... 137

- ..................................... 156
- ............................................ 86
- ..................................60,91
- .......................184, 193
-
183, 195, 340
- ............................ 242
- ............................................ 519
- ......................370
- ................................. 66
- ............................ 172
- ....................................... 39
-
63
- .............................644
- ............................ 135
-- .................................... 241
-
49, 249
- ....................... 624, 627
- ..........................................649
- ..................................... 551
- ....................... 185, 204
.............................................................. 35
- ..................... 39, 62, 494
- ................................................ 36
- ................. 579, 649
- ...............................................36
- ............................ 33
- ............................................. 37
- .................................40
- ........................................ 43
- ...............................673
- ....................................
- .....................................38

- ............................................ 37
- ........................151, 202

- .................................................36
- ............................... 43
- ............................................... 64
- ........................................... 212
- .................... 37
- ............................................. 43
- ......................... 37 .................................................482
- .......................... 37 .............................................................745
- ......................37 .....................................................42
- ........................37
- ................................................. 38
- --......................... 59
......................................................... 713
- ............................................ 59
764

- -................................60
- - ........................................ 59
- .............................................60
.............................................. 385
......................................................... 725

....................................83, 264, 551


................................................................ 178
........................................ 488, 489
.........................................490, 495
....................................... 487
...............................................................744

- .....................................432, 434
- ...................... 178, 394
-
.................................................279
- .............431
- - - .........................271
- ................ 633
- .....................................333
- ................................ 432
- ........................................................... 112
- 11 ....................................... 631
-- .........................................425, 426
- ...............................177
- ........................................... 431
- ........................245, 294
..................................... 65
......................... 52
............................................... 443
...................................................98, 111
............................................................... 145

- .......................................................... 81
- ........................................... 82, 160
.................................. 248, 260

- ............................................... 646
- .......................585
- ............................................. 596, 610
- ............................................... 591

................................................. 457
......................... 247

.......................................................... 528

- .....................................46
- ........................................ 46
............................................627

- ...................................... 709
- .......................... 709
....................................................712
.....................245
............................................. 387
..............................................114
........................................................ 709
........................................................ 743
..................................... 48
....................................................... 743
..................................................... 83
........................................487, 505
........................................... 61, 62
.......................................................726
.....................................................360
................................................... 151, 204
.............................................. 419
...................................35
.................................48
.......................... 472
..............................................47
..............................................58, 120
!.....................................414,431
........................................................ 732
........................................................ 719
..................................................449
............................................ 624
.............................................
.....................................162, 329
...................................29, 394
...........................................212, 318
..................................21,41,316
...................................................720
765

...............................................103
...................................................44
- ...................................... 44
- .................................44
.................................................107

.................................61, 420. 566


.............................................. 564
.....................................................742
......................411
()
- .................................................... 31
- ............................................31
- ............................................31
- ..........................................699
- ................................................ 31

- .............................................55
- .....................................55

- ............................. 119
- .............................114
- ........................................ 86
- ................................... 162
- ........................................351
- ................................247
- ........................... 570
- ......................... 274
- ................................505
- .............................. 180
- ................................... 367
- ..............................560
- .............................. 181
- ................. 96, 101
- ..........................................369
-
().............................310
- ..................305, 306
- ............................................... 88
- ............................... 305
- ................................562
- ..................... 109, 288
766

- ......................... 370
- ................................. 293
-
() .............269
- ................................ 124
- .......................................316
- .....................................126
- ............................... 122
- .......................................365
-
91, 300, 635
- 11
( )................ 490, 503
- ................................. 237
- .........................................311
- .............. 165
-- ...................................... 313
- .......... 172
- ........................................213
- ...................................... 88
- ...............................90
- '.................................... 88
- .............................355
- .......................................... 356
- ................................... 570
- ..............................262
- ...............................362
- .......................... 648
- ...............................501
- ..............................262
- ................................... 629
- 11 11 .............................658
- ................................629
- .......................... 226
- ................................ 482
- ...............................304
- ..............................560
- .......................235
- ...............................665
- ................................. 226
- ......................651
- .....................................180
- .........................................206
- ............................ 124

- ..........................................316
- ..............................288
- ......................... 245
-............................................ 142
- ..........................................313
- ................. 288
- ................................. 333
-
().............................391
- ........................... 332
- ................................... 293
- ........................ 369
- .............................. 102
- .............................. 95

- ..........................................402
- ............. 410
- ....................................441
- .......................................461
- ............ 404
- ................................................ 268
- ........................................... 534
- ................................... 431
- .............................................. 523
- .................................. 422
- .............................457
- ................................657
- ......................... 436
- .......................................425
- .......................................... 542
- ............................................... 546
-
475

- ................................... 6 8 , 69
- ............................................... 69
- ......................................... 69
- ............................. 68 , 69
- ........................... 6 8 , 69
.....................................................720
...................................................... 743
...................................................726
........................................................... 522
....................................................570

........................................................ 712
717
.................................
............................................ 494, 560
................................ 346, 537
.........................................471
.................... 94, 272
................. 263, 264
................................................. 56
...................................................673
......................... 251, 566

- .........................27
- ............................ 21
- ......................................... 63
- -

re-en try ........................... 262, 267


.............. ' ...................... 103, 104, 106
........................................................616
.............................................. 713
...........................................378
.............................................65
...........................
................................................... 731
.....................461
..........................................379, 381
......................................................99, 168
........................................... 61,450
.......................................... 113, 335
............................................107
..................................137, 200
.......................................................... 673
...........................................626
.............. 51, 116

- ..................................47
- ..................................... 47
.......................... 308, 387

........................................ 158, 233, 381


.....................................19
767

............................................ 19
I ......................................................... 742
II
- ............................ 50. 132
-
()...................... 136
1 ................................ 132
...................................................731
1................................. 1 1

- .........................................402
- ................................243
- ............................243
1........................ 66 . 137
................... 80

- .......................... 68
- .......................... 68
- ............................... 68
- ..............................588
- ........................................... 593
....................................... 281, 295

......................................... 47
........................... 644

- ....................................... 57
- ....................................57
...................................... 251
.............................................178.681
............................................. 626
........................................................165
....................................... 372
.......................................177,430
................................... 405,407
........................

- .................................. 643
- .............................581, 604
768

- .................................... 583
- ...................................645
.............................................235
...............................431. 541. 516
........................................409. 128
......................................................... 719
................................................... 712

- .............................. 694
- ...............................61
..............................................403, 414

- .................................. 61, 604


- ................................48
- .................................48
....................................................... 717
......................................156, 214
.................................................... 54
1
488,496
........................... 561
............................ 293, 397
........................................... 86
................................................... 721
.......................................................21
.............................................422
......................................... 97, 279
................................................. 97
..................................... 307, 574
.......................................63. 69
1................................... 495, 634
.............................................. 693
.............................. 725
................................................... 87
....................................................705
.......................24, 106
.................................. 66 , 497
................................................ 64
.................................. 194, 209
.................................................. 721
.....................................83, 174, 708
......................................... 43, 169
................................... 272, 493
..................................... 274, 335

.............................463
.................................94
...................................
...................................................... 173

.......................419, 483, 692


........................................ 22
................................................ 58
(-)
- ............61
- ........ 61
- ............................................57
- .......................................... 58
- .......................... 58
- .................58
- ........................................ 62
- ..............33
- ............................. 62
..........................62

.........................20
.....................................46
............601, 606
...........................................409, 606
................................................. 41, 185
................................ 569, 613, 630
....................................94, 263
........................................................ 699
(-)
- 2-.................................350
- ....................................... 470
- ..............................................165
.......................................186
..........................................45
........................................................ 741
..............................................
722

.................................................... 68
..............270
..................100, 688
....................................44, 501

- ................................. 43, 44
- .......................... 204, 205, 206
- ...................................... 62, 442
-
.................... 186, 192
- ...................................106, 300
- ......................... 281, 465
- .................................................... 175
.................................................... 66
...................................................... 737

- ................................736, 739
- -....................435
- ......................251, 480
...................................................... 641
......................................................... 736
.......................................................... 626
............................................................. 148
...................................................713
.........................61
...................................................... 726

- ......................................... 127
- ....................................... 127
- ................................... 129
- ..................... 127
.............................................. 247
...........................................35
.......................................................... 441
............................................. 715
.............................................. 306
..................................................741

....................................................710
............................................... 42

- ..................161, 445
- .............................. 100
- ........................ 442
...............................................22
............................... 80
769

........................................... 570
.............................................42
.....................................141
........................... 53
............................................... 570

...................................... 21
...........................................25
..................................... 59
...................................... 46
.............................................18
- .......................................... 19
- ................................................. 22
- ....................................... 22
- ............................................. 19
- .............................................19
- ............................................. 21
- .............................................22
- .....................................19
- ....................................... 20
- ......................................... 22
- ........................................ 19
- -.................................. 19
- .......................................19
............................................. 704
......................................... 22
..........................................41
.............................285
..................................................425
........................41
...............................62, 186
.....................................407, 463
................................................ 22
......................................699
.......................... 61, 222
..........................................558, 581
X

- -..................................402, 412

770

- ......................... 203, 2872


- .......................61, 520
- ............................................ 6
- .........................................514
........................................................ 413
............................................. 572, 618

.................45
...........................45
..................................45

......................................................... 421
........ 632, 633
.................................60, 171, 242, 251
......................................................... 707
...................................... 452

- ................171,216
487,495
........................41

..........................................49
- ..................... 51
- ...................................50
- ......................................49
- .....................................50
- ....................................... 51
- ......................................... 51
- ............................... 50
- ..................................... 49
- ...................................49
- ................................ 49

- ............................. 518
- ................................... 117
- ............................ 82, 461
- .........................185, 610
-..........................................730

.............................................. 261 ...................................................... 457


........................................................ 261
11- ................................. 290
...................................... 224, 371
...................................................268
....................................................244
.........................115
........................................ 666 , 672
..........................................................106
....................................................... 297
..................................................... 593
................................................. 193
................................................490
...........................................633
............................................ 597
..................................................577
.................................................593
.................................................. 458
.................................................... 391
...................................................216
............................................... 313
.....................................................687
.............................................. 333
....................................................... 366
......................................554
............................................. 659
............................................... 306
....................................................352
................................................391
................................................ 629
...................................................... 458
................................................308
...........................................583
............................................... 102, 206
.........................................................179
...................................................608
............................................. 495, 500
..........................................317,325
.................................................... 187

...................................................215
................................................ 311
................................................. 267
............................................222
................................................. 254
.............................................. 583
............................................ 581
................................................. 581
....................................................245
................................................ 210
.........................................624
....................................... 624
..................................................... 175
......................................... 120, 257
................................................. 223
....................................................83
...............123, 362
.....................................................288
................................................. 374
......................................................636
........................................................107
....................................................260
......................................................320
........................................................... 98
......................................................85
................................................... 483
.................................................422
....................................................313
...........................................268, 528
...................................................... 174
..........................................515

.......................................................194
......................................................257
........................................... 120, 257
........................................... 270
............................105-107
-..................................................258
................................................. 583
................................................. 100
.................................................... 175
............................................ 326
..........................................307
771

-............................... 348, 426


.................................................632

.......................................................... 460
.................................................... 618
..................................................549
...................................................558
...................................................... 150
.............................................. 558
-............................................ 313
..................313
......................................................313
............................................... 280
..........................................555
..................................... 578
........................................... 109
.....................................................74
....................................................227
....................................................311
......................................................310
..................................................... 550
......................................................... 426
................................................ 257
.............................................. 462
.............................................. 261
.................................................... 562
...................................................558
................................................ 660
..................................................359
.....................................................621
................................................ 257
..................................... 362
.......................................................578
............................................... 308
...........................105, 311
...........................................207
................................. 107
............................. 98
....................................107
................................................ 143
..........................................236
............................................ 495
772

.................................................304
............................................ 673
...................................................313
...................................................85
.............................................170
....................................................205
...............................................170

......................................................558
.........................................................88
............................................632
...................................................208
.......................................................258
................................................ 91
.................................................. 283
....................................................632
..................................... 231
.............................................. 609
..................................................389
.................................................. 107
....................................................223
............................................ 223
........................................................ 354
....................................................310
..................................................253
.............................................. 325
......................................................265
................................................ 602
...................................................632
......................................................... 535
....................................................... 535
...................................................... 410
................................................ 673
....................................................258
.....................................................299
............................................... 673
.............................................. 673
............................................... 299
..........................89
...................................................430
.................................................. 176
....................................86

.....................................................233
...........................97
................................................121
..............................................191
.......................................................134
.............................................. 632
...........................................................349
............................................... 105
111.........................................638
...................................................... 398
................................................ 559
................................................. 379
...............................608
.....................................................370
...................................................... 387
.......................................................224
......................................................559
......................................................109
................................................... 147
.................................................288
............................ 462
.................................... 561
....................................... 318
....................................................... 625
.................................... 216, 296
..................................................320
...................................................... 389
............................ 304
............................................ 458
....................................................458
...................................................458
..................................................... 458
.....................................................217
........................................................ 217
.................................................... 379
...................................................525
...................................................458
................................................458
...................................................... 431
............................................... 558
............................................... 365
..........................................626

............................................. 636
.....................................................359

...........................................672
............................................. 389
....................................................... 371
................................... 337
........................................... 510
...........................467
......................................................628
..................................................... 661
................................................... 178
........................................... 464
...................................................... 563
..........................................337
-........................................................ 354
...................................................... 227
-............................................474
.......................................................222
............................................ 447
..................................................296
...........................................382
.............................................. 649
......................................................289
.....................................................694
.....................................120
................................................240
...................................................243
.................................................633
.......................................................... 84
.................................176
..................................................255
..................................................511
...................................................558
...............................558
............................................ 394
...................................................511
.....................................................280
............................................ 432
......................................................108
................ 510
.....................................................232
773

................................................... 394
..................................................... 147
...................................................289
..................................................... 312
...................................................... 326
1111 ..............................556
11 ..................................... 622
.................................................645
...................................................... 296
................................................... 117
............................................... 285
....................................................223
............................................... 154
-.................................................296
............................................574
......................................................483
.............................................. 365
................................................... 154
......................................................... 667
.......................................................287
.....................................................122
...............................................192
............................................... 290
............................................... 222
.................................................... 356

.......................................................193
..........................................................170
.................................................... 272
............................................. 349
..................................................460
...................................................... 265
.................................................559
......................................................194
............................................. 219
.................................................695
................................................. 281
................................................ 273
...................................................... 212
............................................ 389
.................................................236
774

..................................................... 362
................................................ 87
........................................... 643
....................................................... 273
................................................. 115
.................................................277
............................................... 275
.................................... 405
........................................................ 251
|)............................596
......................................................296
..................................................... 107
.....................................................261
....................................................432
...................................................273
....................................................... 338
.......................................... 224
.................................. 556
.................................................654
..................................................394
................................................ 190
...................................................265
................................................... 303
...................................................655
........................................................ 557
...................................................... 311
..................................................... 118
......................................133
......................................................92
....................................................219

....................................................... 313
................................................135

- .........................................379
- ........................................... 377
- ............................................. 379
...................................................630
......................................................310
.................................................633
.....................................................588


.............................................................. 153
................................................................ 153
.............................................................. 153

........................................................... 177
............................................................257
......................................................632
.................................................................310
........................................................ 686
................................................................. 253
........................................ 248
................................. 248
............................................................ 135
...................................................................... 222
.................................................................... 435
.............................................................222
................................................................... 152
.................................................................361
.................................................................. 495
.............................................................497
.................................................................. 92
.............................................................277
.............................................................633
.......................................................176
.............................................................569
........................................................545
.......................................................... 283
........................................................ 625
..................................................................... 555

...................................................... 550
..............................................................549
.......................................................... 550
...................................................................... 550

..............................................................299
.............................................................. 137

- ............................................... 529
- .............................................. 529
- ................................... 529
- ............................................. 528
................................................. 542
.............................................. 450

- ................................543
- .........................................542
- ........................................ 296
- ..........................................352
- .............................................. 542
- ................................... 543
- ...................................... 415
- ............................................. 542
- .............................................. 542
....................................................220
...............................605
....................................................628
.............................................653
................................................. 280
............................................233
.................................................. 95
............................................ 582
........................................... 308
............................................... 278
.....................................................251
...................................................245
...................................................245
....................................................... 370
....................................................350
................................................. 259
......................................................137
............................................. 625
...............................................178
.................................................. 173
.................................................313

- .............................. 392
- ..................................... 418
- ...........................174
- ...................................... 323

775

- .................................177
- .................................... 637
- ...................................... 4 13
- .................................... 415
- ........................ 369
- ............................................ 383
...................................................510
........................................596
..................................................... 389
............................................. 310
............................................. 599
.................................................... 182
............................................. 223
............................................... 201
...................................................285
....................................................320
............................................ 394
............................................ 628
...................................................285
.........................................................170
..................................................304
.......................................412
....................................................554
..................................................311
.................................................227
....................................................... 257
.................................................374
...................................................91
.............................................. 258
.....................................................91
................................................... 259
..................................................244
...................................................255
..................................................220
..................................................254
-.......................................621
....................................................... 210
....................................... 245
......................................................... 430
............................................. 313
-......................................313
.....................................................346
........................................ 116
....................................................685
...................................................394
776

................................................ 279
......................................................322
..................................................308
..................................................279
....................................... 362
................................................ 356
....................................................626
.................................................. 227
......................................... 234
............................................... 240
.................................................. 636
.......................................................564
................................................... 635
............................................... 255
................................................ 661
.................................................. 235
.....................................186
............................................ 604
................................................... 627
......................................... 246
.......................................638
.................................................... 370
................................................... 222
.......................................... 284
.................................................638
...................................................305
........................................................ 429
......................84, 265
.............................................. 282
..................................................... 499
..................................................642
....................................................... 603
.............................................. 599
.....................................................101
.............................................. 270
....................................................... 472
...................................................283
.......................................................257
....................................................638
...................................... 638
........................361
................................................ 513
.................................................. 224

.....................................................353
...................................................531

- ..........................................534
- ................................................ 535
- ............................................535
.......................................................613
......................................................458
......................................................... 329
.............................................. 224
........................................................85
.............................................. 659
..................................................... 196
..................................................... 114
-........................................... 374
.................................................. 695
.............................................. 265
............................................... 222
..............................................178
.................................................. 74
.............................................. 206
.................................................... 210
............................................... 450
....................................... 670
................................................ 592
.....................................175
.................................. 477
................................................. 363
............................................... 287
.................................556
.................................. 464
................................... 4 75
................................................. 634
......................574
....................................................525
........................................ 364
.............................................. 257
............................................. 490
............................................568
................................................ 459
.................................................. 564

...............................................222
................................................ 199
.................................................236
........................................... 598
.......................... *................554
..................................................669
........................................... 354
............................................. 625
............................................... 625
.......................................,...... 627
.................................................558
............................................... 259
................................................246
...................................................458
............................................. 557
...................................................354
.............................................. 225
............................................... 574
....................................................467
..........................................467
....................................................178
.............................................. 319
...................................638
.............................................287
.............................................255
.............................................. 313
............................ 574
........................................... 517
........................... 166
................................................ 365
................................................ 306
................................................... 267
...............................................558

5- ...................................................... 642
............................................. 389
....................................................... 236
...................................................178
..................................................170
..................................................171
.............................................. 171
777

................................................. 178
................................................. 627

- ................................ 396
- .................................... 290
- ....................................139
- .................................... 359
- ...................................... 554
- ............................................. 530
..................................................257
.......................................................257
...................................................633
................................................. 225
...................................................607
................................................. 96
....................................................... 259
.....................................................260
.............................................. 574
.....................................................222
................................................ 284
...................................................220
...................................................... 178
.................................................. 178
...........................................................178
................................................. 284
................................................. 568
....................................................627
.......................................................570
................................................ 147
..........................................249
.................................................251
.............................................. 642
...................................................... 251
.............................................. 251
............................................... 643
....................................... 643
................................................. 254
...........................................644
................................................ 215
............................................... 558
......................................................83
............................................264
..................................................460
778

.....................................................213
................................................. 214
.......................................................216
...........................116
...........................................474
.................................................. 107
.........................................637
-.......................................................258
1.................................................... 177

................................................. 197
..................................................313
-.................................... 580
.................................................305
...................................................299
................................................ 336
......................................................631
.................................................446
.................................................. 193
......................... 598
............................................... 672
......................................................251
.......................................................273
.......................................................216
........................................................... 356
................................................ 356
.................................................... 170
.....................................................346
..................................................646
....................................................224
.....................................................623
........................................... 117
............................................. 630
............................................... 545
............................................. 637

............................................... 305
........................................................223
..................................................... 175
....................................................528

................................................373
............................................... 373
................................................ 435
............................................. 349
....................... 355
.............................................175
...................................................224
................................................... 307
........................................... 3-47
...................................................571
.....................251
................................................170
...........................................571
.................................................... 110
.................................................385
..........................................300
.....................................................236
.........................................551
............................................282
........................................... 637
..................................................216
................................................ 627
....................................................266
............................................... 457
.............................................. 577
...................................................510
.................................................. 224
..................................................214
......................416
............................ 98
...................................................... 109
11 ..................................................224
..................................................495
................................................178
...................................................... 394
..................................................564
..........................................348
...................... 105
-............................................. 550
.................................................673
.......................... 610
......................... 611
..........................................636

1.....................................................636
............................................. 270
............................................660
................................................... 120

....................................... 236
............................................. 464
[................................................. 259
..........................................305
................................................... 74
...................................................565
1...................................................695
............................................. 470
....................................................... 223
.............................................. 500
..................................................... 97
........................................................83
.............................................. 264
.................................................. 169
.............................................. 510
.................................................617
................................................138
............................................. 266
.................................................. 138
............................................ 257
..................................389
.................................................554
............................................ 631
....................................................301
...................................................313

................................................ 349
...................................................227
....................................................282
..................................................350
....................................................288
...................................................635
.....................................................119
...................................................555
.........................................................147
..................................................... 630
............................................... 630
..................................................... 225
779

.......................................................281
.......................................................... 535
..........................................397
.................................................460
...................................................477
....................................... 403
....................................................... 587
..................................................631
...................................................260
................................................. 499
............................................... 412
................................................ 96
.............................................. 346
............................................... 574
...................................................528
................................................ 266
................................................ 652
............................................. 613
............................................. 459
.............................................270
.........................................574
................................................... 89
.....................................................429
................................................... 85
........................................................89
............................................... 179
.....................................................635
................................................. 672
......................................................295

................................................. 629
............................................ 310
.........................................................89
............................................. 310
......................................................219
................................................ 667
.............................................. 546
................................................ 568
....................................................236
........................................................213
............................................... 359
....................................................... 191
780

....................................................310
......................................................
......................................................215
..................................................224
......................................................147
............................................... 346
................................................. 212
............................................... 255
......................................................3 7
.......................................................... 86
.................................................370
............................................ 270
...................................................313
.................................................469
.................................................. 377
.............................................. 605
............................................. 460
....................................................222
....................... 102
............................................... 217
.............................................. 571
................................................. 138
........................................................87
.......................................638
....................................91
............................................... 597
......................................................31 1
.........................................332
................................................. 280
...................................................633
........................................................170
...........................................391
............................................ 391
...........................................605
............................................... 617
....................................................220
.............................................. 244
................................................ 361
............................... 108
............................................ 212
................................................. 193
....................................... 617
11..................................617

................................................ 562
.................................. 617
.........................................618
.........................................617
-.................................. 617
................................... 221
........................................................ 248

......................................................... 101
....................................................... 510
...................................................... 195
................................................ 583
.................................................. 248
.....................................................630
.............................................. 470
............................................................. 90
.............................................. 382
............................................ 598
.............................................. 283
............................................ 261
........................................................ 254
..................................................212
........................................................ 312
.....................................................312
..................................................285
................................................ 626
.............................................. 510
.....................................................475
.............................................. 475
-...................................... 685
..................................................... 432
................................................... 186
............................................... 577
........................................................ 394
............................................... 394
.....................................................636
..................................................... 495
...................................................570
...................................................449
.................................................... 450
......................................................... 410

..................................................225
......................................139
.................................................186
............................................. 259
............................................. 668
............................................... 605
...................................371
....................................................236
...................................................320
.................................................... 170
...........................................282
..................................................... 170
....................................................431
...................................................... 394
............................................... 324
..................................... 235
..................................................727
....................................................84
...........................................259
.............................................. 292
............................................620
.....................................................427
........................................................320
................................................. 182
...................................................568
..........................................464
.............................................. 295
............................................. 387
......................................365

.......................................60, 74, 79
........................................... 28,63, 683
.................................................320, 323
.......................................391,425
......................................... 369
..............................................369

...........................................570, 646
...........................................631,632
.........................63, 349,350. 375
781

................. ...........254, 291, 299


........................ ................... 221, 223
............. .................. 509-516
................... ...........238, 255, 284
....................... ................... 472,473
................... .... 35, 143, 202. 435
........................ .... 43, 118, 210, 212
........................ ........... 143,195,216
................ ........................... 116
......................... 40, 67.298, 377,387
.......... ................... 169,361
....................... ...........226, 227, 230
..................... .............. 510-516
................... ...........117, 119,311
.................. ....181, 186, 191,510
.................. ................... 213,214
................. ........................... 272
...................... ........................... 169
................. ........................... 292
..................... ...................644, 753
........................ ...................304, 514
....................... ...................379,380
........ ........................... 380
................... ...........377,379. 382
........................... ...................373,430
.............. ...........374,385,391
..........................................275, 287
..................... ...341.367,384.386
................... .......... 469,476,477
.................... .......................... 227
.............................
............... .......................... 410
........................... .......................... 568
...................... .......................... 608
................... .......................... 313
..................... .......................... 313
........................ .......................... 637
.................. 571,652
.................. .................. 623,625
........................ .................. 221,223
.................. ...149, 154,200,205
.................. .................. 221,223
....................... ..........469,476,481

782

\ ........................313
.....................462, 464
................... 238, 275, 280, 282
......................................260
................................................. 313
.................................................. 284
...............................................555
..................................... 310, 313
.................................................... 310
......................................61,98, 101
.......................................... 720
..................260, 377, 387, 389
..................................................596
...........................................617, 622
................................. 547, 666 , 671
................................. 666 , 668
..........................................785
............................................... 313
..................................................134
............................. 547, 666 , 671
...........................................185
-...............................574, 612
................................................ 555
....................................555
, 227
................................................... 624
............................................. 643, 644
...................................40, 643, 644
................................643, 644, 648
..................................... 557, 644
.................................................... 644
................................557, 643, 644
................................................ 322
X
................................317, 332
..............................362, 380, 792
.................................... 307, 427
............................................ 563, 570
...................................................... 264
..................................................... 566
.................................................... 195

............................................ 151
.................................................. 551
....................................... 603
............................................ 559
..........................
39, 190, 668
............................ 74, 551, 577
....................... 10. 195,202
.................................63. 395
..................................................565
..................................... 559, 574
........................... 26, 34, 126, 720
....................................61, 6 8 6 , 687
................................... 490, 561,564
..........................181, 186. 187
.................143, 182, 184. 191
............................. 277, 317, 318
.................... 230,403, 405
.........................................366,376
................................. 270, 381
............................................366,367
-........................................ 244

............................................240, 244
................................................178
............................................... 278
............................................217
............................................ 193, 364
............................... 437, 693
........................................... 585
................................................. 587
..................................................585
.............................................. 587
............................................589, 590
...................................................585
.............................575, 593, 606
............................ 585, 590, 596
.............................................. 588
.................................................. 590
.....................585, 592, 596, 606
............................................. 589
............................................. 588
......................................... 165

.................................. 102, 186, 236


......................................652, 657
........................... 487, 490, 492
............................. 495, 631, 636
.................... 39, 490, 666 , 668
............................................... 593
........................................ 252, 298
1 .................................554, 560
.........................................223, 224
...................................................223
.............................. 469, 476, 481
............................................ 272
...........576, 637, 640, 648
................................536, 666 , 670
....................................................693
.......................................................526
........................................221, 224
.............................................. 224
..........................................631,633
............................95, 101,220,304
.................................................... 306
.....................................................559
.................................................. 212
......................................................637
....................... 383, 403, 424

............................ 89, 667, 676, 781

....................................................... 236

................................................ 458,460
......................................................... 473

783

. .
. .
' : . .

0 8 .0 3 .1 1 . .
7 0 100j |6. . .
. . . 6 4 ,8 1 . 2 0 0 0 . . 523.


2 1 0 2 9 , . , . , 20
,

264 6 1 1 .1 0 .2 0 0 6 .
. (0 4 3 2 ) 5 2 -3 4 -8 0 , 5 2 -3 4 -8 2 52-34-81
E -m ail: in fo @ n o v a k n y h a .c o m .u a
w w w .n o v a k n y h a .c o m .u a2 1 1 0 0 , . , . 6 0 0 - , 19
.: (0 4 3 2 ) 5 1 -3 3 -7 7 , 5 1 -3 2 -9 1
E -m a il: d k f @ v n .u a
8 6 9 2 6 .0 3 .2 0 0 2 .

[ /^/
" v t j c\% /,iAj vCC%

www. no vakny h a . com. ua