You are on page 1of 1

Aanpak

We hebben onder andere de opzet van de BHV


opleiding totaal veranderd. We zijn afgestapt
van de standaard BHV opleiding waar de focus
ligt op repressief handelen. We behandelen de
theorie middels e-learning. In de praktijkdagen is
er een volledig dagdeel ingeruimd voor training
om het bewustzijn over veiligheid te vergoten,
discussie te voeren en te trainen in communicatie
(hoe spreek je elkaar aan op gedrag et cetera).
Maatwerk is essentieel. Wij merkten dat de
standaardtrainingen (en docenten) niet meer
pasten bij de behoefte van de organisatie en de
doelen die wij ons hadden gesteld. Samen met
Falck hebben wij een geheel nieuwe training
ontwikkeld die uitgaat van bewustwording,
communicatie, preventie en die zich in het
repressieve deel focust op een veilige en
effectieve ontruiming van een gebouw. Dit
betekende wel dat een aantal aspecten minder
belicht werden (LEH, brandbestrijding). Een van
de belangrijke punten is dat zon nieuwe opleiding
eveneens meer vraagt van docenten.

Maatwerk
Dimence Groep
Inzender:
Harm-Jan Boers

Soort organisatie:
Bezetting:
Geestelijke gezondheids- ca. 2500 medewerkers
zorg, maatschappelijke
dienstverlening en welzijn

Huisvesting:
ca. 60 locaties verspreidt over
geheel Overijssel en enkele
daar buiten

Grootste uitdaging
De grootste uitdaging was, en is, de collega
zich laten bewust zijn van zijn/haar
verantwoordelijkheid. In het verleden werd BHV
nog wel eens beschouwd als een dingetje dat
door een ondersteunende dienst geregeld werd.
Sinds enkele jaren is het decentraal uitvoeren
van het beleid nu ook de verantwoordelijkheid
van het lijnmanagement per locatie.

Dit vraagt om een cultuurverandering op zowel


het niveau van de werkvloer als leidinggevenden/
managers. Regelmatig hebben we situaties
meegemaakt dat er tijdens trainingen of
oefeningen naar elkaar gewezen werd; daar
ben ik niet voor verantwoordelijk, dat is hij/zij/
mijn baas of al dat gedoe, het gebeurt toch
nooit. Dit vraagt om een gerichte aanpak.

We hebben in overleg met Falck een 3 tal


docenten geselecteerd die de praktijkcursus
geven (inhoudsprofessionals BHV) en 3 docenten
die de bewustzijn & communicatietraining
(communicatiedocenten) geven. Daarbij is er in
de training zeer veel aandacht over hoe een
BHVer het nu waar moet maken op locatie.
Na de training blijft er aandacht van centrale
cordinatoren binnen de locatie die de locaties
blijven stimuleren. Overigens zien we het in een
geheel met onder andere het gebruik van de
WARR systematiek (hulpmiddel om bewustzijn
over zelfredzaamheid te vergroten) en hebben
we 2500 medewerkers een op maat gemaakte
e-learning module voor ontruimer aangeboden.
In deze verplichte e-learning laten wij in een
half uur zien wat ontruimers moeten kunnen
en wat de meest belangrijke zaken zijn bij het
veilig en effectief ontruimen van een gebouw.
Mede door deze training en daarnaast door
een training die gericht is op agressiehantering
en sociale veiligheid, zien we terug dat de
organisatie in zijn algemeenheid stappen
maakt op het gebied van veiligheidsbewustzijn.
Dat gaat zeker niet altijd even hard, wel zien
we echt de vorderingen.

Praktische tips
Stel duidelijk vast waar verantwoordelijkheden liggen over de uitvoering van het
beleid
Bij het decentraliseren van verantwoordelijkheden: de trend is vaak het
decentraliseren van verantwoordelijkheid.
Wees jezelf echter bewust dat dit niet
alleen op BHV op veel andere onderwerpen van toepassing is, de druk op
teams ligt hoog. De vraag die je jezelf
moet stellen of je verwachtingspatroon
niet af en toe te hoog is; is de organisatie
wel klaar voor een nieuwe benadering?
Investeer daarin.
Vraag jezelf af wat nu echt je risicos zijn;
voldoet een standaard BHV cursus nog
wel? Krijgen jouw medewerkers wel alle
competenties aangeleerd die ze echt nodig
hebben? Advies: bedenk, maak, op maat
een product voor jouw organisatie.
Praktisch: regel op locaties aandachtfunctionarissen/taakbeheerders. Deze
personen kunnen jouw aanspreekpunten
zijn en eveneens spreekbuis naar de
teams.
Voor zorginstellingen met intramurale
zorg: ga gebruik maken van de WARR
systematiek om teams preventief bezig te
laten zijn met risico-inschatting op
zelfredzaamheid. Gebruik deze WARR
systematiek om (deels) de minimale BHV
bezetting op te baseren.

Resultaat
Toename veiligheidsbewustzijn
Organisatie is meer kritisch op veiligheidsaspecten
We doen vaker aan prospectieve risicoinventarisaties van locaties en teams omdat we
ons meer bewust zijn van het belang van
veiligheid en beter weten waar we op moeten
letten
Een resultaat dat we in jaar ca. 70% van de
collegas die zijn uitgenodigd voor de e-learning
ontruimer hebben deze gehaald
We hebben veel beter inzichtelijk hoe het met
de veiligheid(scultuur) op locaties gesteld is.