You are on page 1of 27

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

2. POTENCIJE I ALGEBARSKI IZRAZI


2.2. Potencije

2.1.

1. 5)

Ovo je 30 stranica kompletno rijeenih zadataka


iz nae ZBIRKE POTPUNO RIJEENIH ZADATAKA MATEMATIKA-1PO KOLSKOJ ZBIRCI od B.Dakia --najnovije izdanje
Dakle ovo nisu svi zadaci ve na izbor nekih zadataka !
Za ostale zadatke posjetite www.naucitesami.com
ili se ukljuite u online poduku

www.mim-sraga.com

47 strana

interna publikacija centra za poduku MiM-Sraga

2.2. poglavlje

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

8.

www.naucitesami.com

55 strana

zadatke rjeio: Mladen Sraga

2.2. poglavlje

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

18.
1)
2)

3)
4)

5)

6)

19.

3)
4)

www.mim-sraga.com

57 strana

interna publikacija centra za poduku MiM-Sraga

2.2. poglavlje

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

20.
1)

2)

21.

www.naucitesami.com

zadatke rjeio: Mladen Sraga

2.2. poglavlje

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

2 7 . stara zb irk a - n o va izb aen o - ali - d o lazi n a testo vim a !!

www.mim-sraga.com

64 strana

interna publikacija centra za poduku MiM-Sraga

2.1. poglavlje

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

25.

www.naucitesami.com

65 strana

zadatke rjeio: Mladen Sraga

2.2. poglavlje

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

34.

www.mim-sraga.com

69 strana
72 strana

interna publikacija centra za poduku MiM-Sraga

2.4. poglavlje

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

58.
1)

2)

3)

4)

www.naucitesami.com

zadatke rjeio: Mladen Sraga

100 strana

2.4. poglavlje

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

5)

6)

www.mim-sraga.com

101 strana

interna publikacija centra za poduku MiM-Sraga

2.4. poglavlje

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

64.

www.naucitesami.com

104 strana

zadatke rjeio: Mladen Sraga

2.3. poglavlje

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

64.

www.mim-sraga.com

105 strana

interna publikacija centra za poduku MiM-Sraga

2.5. poglavlje

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

12.

www.naucitesami.com

122 strana

zadatke rjeio: Mladen Sraga

2.2. poglavlje

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

13.

www.mim-sraga.com

123 strana

interna publikacija centra za poduku MiM-Sraga

2.5. poglavlje

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

2)

14.

www.naucitesami.com

124 strana

zadatke rjeio: Mladen Sraga

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

2.6. Rastavljanje na faktore

1.

www.mim-sraga.com

132 strana

interna publikacija centra za poduku MiM-Sraga

2.6. poglavlje

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

6)

2.
1)

www.naucitesami.com

133 strana

zadatke rjeio: Mladen Sraga

2.6. poglavlje

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

2)

3)

4)

www.mim-sraga.com

134 strana

interna publikacija centra za poduku MiM-Sraga

2.6. poglavlje

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

5)

6)

P r im je r:

www.naucitesami.com

135 strana

zadatke rjeio: Mladen Sraga

2.6. poglavlje

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

8.

www.mim-sraga.com

147 strana

interna publikacija centra za poduku MiM-Sraga

2.6. poglavlje

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

13.

www.naucitesami.com

157 strana

zadatke rjeio: Mladen Sraga

2.6. poglavlje

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

14.

www.mim-sraga.com

159 strana

interna publikacija centra za poduku MiM-Sraga

2.6. poglavlje

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

15.

www.naucitesami.com

162 strana

zadatke rjeio: Mladen Sraga

2.6. poglavlje

www.mim-sraga.com

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

163 strana

interna publikacija centra za poduku MiM-Sraga

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

2.7. Algebarski razlomci

1.
1)

a4 4
a 2 22
=
=
2a 4 2 ( a 2 )

prepoznaj razliku kvadrata

( a 2) ( a + 2)
2 ( a 2)

( a 2) ( a + 2)
=
2 ( a 2)

a+2
2

kratimo

3.
2
2
a 3 b3 ( a b ) ( a + ab + b )
3)
=
=
a 2 b2
( a b )( a + b )

( a b ) ( a 2 + ab + b 2 )
=
( a b) (a + b)

a 2 + ab + b 2
a+b

www.naucitesami.com

prepoznaj razliku kvadrata i razliku kubova

178 strana

kratimo

zadatke rjeio: Mladen Sraga

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

2.7. poglavlje
16.

www.mim-sraga.com

interna publikacija centra za poduku MiM-Sraga

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

2.7. poglavlje
24.
2x x2 + 2x

=
x + 2 x +1

1)

2x x ( x + 2)

=
x+2
x +1
2x

( x + 2)

x ( x + 2)
x +1

rastavimo na faktore

kratimo

2x x
=
x +1

2x2
=
x +1

Na ovoj naoj web-stranici imate


puno jo instrukcija u obliku video snimki i PDF dokumenata
link na stranicu je ovdje
ili RIJEENI ZADACI po KOLSKIM ZBIRKAMA

www.naucitesami.com

zadatke rjeio: Mladen Sraga

182 strana

M-1-Realni brojevi po kolskoj zbirci za prvi srednje

Ovo je 25-na stranica kompletno rijeenih zadataka


iz nae ZBIRKE POTPUNO RIJEENIH ZADATAKA MATEMATIKA-1PO KOLSKOJ ZBIRCI od B.Dakia --najnovije izdanje ( 2014.)
U toj zbirci su rijeeni svi zadatci
iz poglavlja 1. REALNI BROJEVI na 286-stranica A-4 formata
Dakle to je knjiga od 290 strana A-4 format
Ako trebate sva rjeenja iz tog poglavlja moete ih naruiti tj. kupiti kod nas
Cijena te zbirke potpuno rijeenih zadataka je 150 kn tj. Kao tri sata instrukcija
Specijalna ponuda za kupnju ove zbirke preko web-stranice ili ovog dokumenta
Vrijedi do daljnjeg i cijena je 99 kn + potarina
Kupnjom ove zbirke od nas dobivate i garanciju da su svi zadatci tono rijeeni
I ako vam neto nije jasno i trebate dodatne upute njih uvijek moete dobiti preko maila ili preko
telefona.
Ova zbirka je izdana kao interna skripta zadataka u okviru programa poduke i dopisne poduke
centra za poduku MiM-Sraga i nije u slobodnoj prodaji ve se moe kupiti iskljuivo u centru za
poduku u okviru specijalnog programa za ubrzanu poduku ili online poduku.
Sve narudbe moete napraviti na mail: mim-sraga@zg.htnet.hr ili telefon 01-4578-431

na www.naucitesami.com
potraite kompletno rijeene zadatke
iz MATEMATIKE 2 po kolskim zbirkama
- Kompleksni brojevi
- Kvadratna jednadba
- Polinomi drugog stupnja
- Trigonometrija pravokutnog trokuta
MATEMATIKA 3
po kolskim zbirkama
TRIGONOMETRIJA
VEKTORI
KRUNICA
ELIPSA
HIPERBOLA
PARABOLA
-

www.mim-sraga.com

183 strana

interna publikacija centra za poduku MiM-Sraga