You are on page 1of 15

REVOLUCIJA U RUSIJI 1917.

GODINE

Rusijom vlada car Nikolaj II Romanov (1894 – 1917 ) . To je u znatnoj meri kočilo razvoj proizvodnih snaga u agrarnoj Rusiji. godine ukinuto kmetstvo ostaci feudalizma početkom XX veka bili su snažni.Predrevolucionarno stanje u Rusiji: .1904 – 1905 Rusko – japanski rat .Iako je reformama iz 1861. .

januara . .Krvava nedelja – 9.1905.. godine dolazi do masovnih štrajkova i demonstracija.Radnike predvodi sveštenik Gapon ( posebno su se isticali radnici Putilovski zavoda ) .

Sovjeti su nastali spontano kao oblik samoorganizovanja radničke klase u ruskoj revoluciji 1905.Sovjeti: . Boljševici u sovjetima vide začetke revolucionarne vlasti radnika i seljaka. . Vremenom prerastaju u organe opšte revolucionarne borbe i oružanog ustanka.Sovjet – Ruska reč koja znači savet . Najpre su bili štrajkaške organizacije.

Otpočinje otvorena pobuna protiv carevog apsolutizma.marta ( 23. godine.Protesti kulminiraju 8. -Protesi u Petrogradu. februara ). -Po nekim procenama 16 miliona ljudi mobilisano je u armiju. -Ofanziva generala Brusilova 1916.Februarska revolucija -Rusija je ušla u Prvi svetski rat na strani Antante. . .

. .12.Duma ima podršku gradjanstva i kapitala. -U noći 14-15. marta car Nikolaj II je abdicirao. Predsednik je bio menjševik Nikolaj Semjonovič Čaidze. .Uporedo sa tim formiran je i Petrogradski sovjet na čelu sa Izvršnim odborom. .-Duma koja zaseda u dvorcu Tavričevski odbija da se raspusti.Izvršni odbor imao je podršku narodnih masa i vojske. marta 1917 godine. marta obrazovala je ”Privremeni izvršni komitet” pod predsedništvom Mihaila Vladimiroviča Rodzjanka .Njegov brat Mihailo II odrekao se prestola 16. .

Trocki .Josif Visarionovič Džugašvili – Staljin Vladimir Ilič Uljanov – Lenjin Lav Davidovič Bronštajn .

Jula 1917. .3. godine Kerenski otpočinje ofanzivu koja je doživela pravi fijasko.-1. septembra 1917. -Kerenski je proglasio republiku 14.Zakazao je izbore za ustavotvornu skupštinu za 25. novembar 1917. avgusta Kerenski je sa socijalistima (bez boljševika) obrazovao novu vladu. .Pobunom u Prvom mitraljeskom puku otpočinju julski nemiri. . . -Pokušaj generala Kornilova da preuzme vlast.

Na sednici Centralnog komiteta 23. . .Centralni komitet je odlučio da se podigne ustanak pod devizom ”SVA VLAST SOVJETIMA” -Pripreme za ustanak izvršio je Trocki. . novembar (25. .Ustanak je bio zakazan za 7.OKTOBARSKA REVOLUCIJA -Septembarski izbori za sovjet donose ubedljivu pobedu boljševicima. ali je otpočeo dan ranije. . oktobar) na dan otvaranja II sveruskog kongresa sovjeta.Njegovi glavni protivnici su Kamenjev i Zinovjev. oktobra Lenjin iznosi stav o preuzimanju vlasti putem oružanog ustanka.

Juriš na Zimski dvorac. . Napustili su ga menjševici i socijarevolucionari. . Uzeti vlast odmah!” . novembra.Privremena vlada je oborena. .Kongres sovjeta otpočeo je sa radom 7. Oni su optužili boljševike da uvode zemlju u gradjanski rat.-Lenjin je poručio :”Čekati se ne sme! Može se izgubiti sve.

SOVNARKOM -Predsednik je bio Lenjin .Komesar unutrašnjih poslova Aleksej Ivanovič Rikov .. novembra prihvatio je da do sazivanja Ustavotvorne skupštine obrazuje privremenu vladu radnika i seljaka Sovjet narodnih komesara .Kongres sovjeta 8.Komesar spoljnih poslova Trocki .

. .Zavodi se cenzura.-Prve zakonodavne mere bile su 1)Dekret o miru 2)Dekret o zemlji 3)Dekret o vlasti . decembra zabranjena je partija ustavnih demokrata koja je bila povezana sa atamanom Kaledinom u Donskoj oblasti.1.

decembra 1917. . a 5.-Dekretom od 5.28. . novembra ) sva preduzeća sa godišnjim prometom od preko 100. .Građanski brak je uveden 31. novembra 1917.000 rublja stavljena su pod nadzor radnika i službenika zaposlenim u njima. februara škole od crkve. nove – bra. . .Dekretom o radničkoj kontroli ( 27.23. . a 14 februara i Crvena flota . ukinute su sve razlike između građana kao i građanske titule.Uveden je 8 – časovni radni dan . decembra reorganizovao je pravosuđe .Ravnopravnost žena. januara formirana je Crvena armija.Dekret o pravu naroda Rusije donet je 15.1. februara izdat je dekret o odvajanju crkve od države.

Kandidat boljševika bio je Spiridonov . decembra 1917.Od ukupno 715 mesta u skupštini socijalrevolucionari dobili su 412 mesta. januara 1918. decembra istupio Tezama o ustavotvornoj skupštini. menjševici 17. ustavni demokrati 16. . nezavisni 1.Ustavotvorna skupština odpočela je rad 18. boljševici 183 mandata.Izbori za ustavotvornu skupštinu održani su 12. -Lenjin je 26.Na glasanje je stavljen boljševički Projekat deklaracije o pravima radnog i eksplotisanog naroda. kojom se ukida .. -Sukob oko predsednika. Izabran je Černov. . narodnjaci 2. nacionalne manjine preko 80.

– 31. vojničkih i seljačkih deputata je vrhovni organ vlasti. .Rezolucijom od 28.Treći sveruski kongres sovjeta održan je 23. on je prihvatio sve odluke Sveruskog izvršnog komiteta i Sovnarkoma. a njene članove bira Sveruski kongres sovjeta ili Centralni . . Izvršni komitet sovjeta januara prihvćen je Dekret o raspuštanju ustavotvorne skupštine. koji se sastaje najredje na svaka 3 meseca 3)Kongres bira sveruski centralni izvršni komitet 4)Vlada federacije se zove Savet narodnih komesara.-Na Lenjinov predlog 19. januara postavljeni su državnopravni osnovo zemlje 1)Ruska Republika jeste federativna. sovjetska i socijalistička država 2)Sveruski kongres sovjeta radničkih. januara.