You are on page 1of 1

ACTIVITATS MÚSICA EDAT MITJANA

1.- És certa l'afirmació que diu que no hi va haver música fora de l'Església fins al segle
XI? Per què?
2.- Què és el cant gregorià? Per què es diu així? Escriu 4 de les seves característiques.
3.- Explica quins són els tres estils del cant gregorià.
4.- En quin segle es comença a escriure la música? Com es van cridar els primers signes
que es van usar per a això?
5.- Quina era la funció de la música segons l'Església?
6.- Per què la música religiosa (c. Gregorià) no utilitzava instruments?
7.- Escriu el nom d'un trobador i un trover de l'Edat Mitjana.
8.- Qui eren els que tenien el coneixement i el saber en aquesta època?
9.- Per què va aparèixer la notació quadrada? Aquesta notació indica quant duren les
notes?
10.- D'on procedeix la tuna actual?
11.- Qui va ser Guido D'Arezzo? Per què va ser important aquest personatge per a la
Història de la Música?
12.- D'on ve el nom de Cant Gregorià? Per què?
13.- Per què i com es va començar a escriure la música?
14.- Qui van ser Leonin i Perotin?
15.- D'on procedeix el nom actual de les notes musicals? Qui el va inventar?
16.- Escriu els segles que ocupa l'Edat Mitjana i els fets històrics amb els quals
coincideixen.
17.- Quan apareix la polifonia? Què vol dir aquest terme?

AUDICIÓ

Dies irae

La interpreta un cor:
La textura és:
L’idioma és:
Quins instruments hi ha?
El ritme és:
La interpretació és:
Gènere: