You are on page 1of 24

PROCEDURA PRIVIND

ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEŢEAN
DE RESURSE ŞI DE
ASISTENŢĂ
EDUCAŢIONALĂ
BRAŞOV

Pagina ____ din
27
Exemplar nr.: 1

Cod: 2012.L01.00

Departament
Logopedie

Ediţia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a
reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

Elemente privind

Semnatura

responsabilii/

Numele si

operatiunea

prenumele

1

2

Functia

Data

3

4

1.1.

Elaborat

COMAN PAULA

Profesor

1.2.

Verificat

IORDACHE DANA

Director

1.3

Aprobat

IORDACHE DANA

Director

5

P2008.C01.00

PROCEDURA PRIVIND
ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE
PRIN PROFESOR LOOGOPED
CENTRUL JUDEŢEAN
DE RESURSE ŞI DE
ASISTENŢĂ
EDUCAŢIONALĂ
BRAŞOV

Pagina ____ din
27
Exemplar nr.: 1

Cod: 2012.L01.00

Departament
Logopedie

Ediţia: 1
Nr.de ex.: 7
Revizia: Nr.de ex. : -

2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale

Data de la care se
Editia/ revizia

Componenta revizuita

Modalitatea reviziei aplica prevederile

in cadrul editiei

editiei sau reviziei
editiei

1

2

2.1.

Editia 1

2.2.

Revizia 1

6.Documente de

3

4

Modificarea

Februarie

legislatiei

2012

referinta aplicabile
activitatii procedurale
2.3

Revizia 2

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
editiei procedurii operationale

Scopul

3.1.

Exemplar Compartiment

Functia

difuzarii

nr._____

1

2

3

4

Aplicare

1

Departament

Profesor

Logopedie
3.2. Informare

1

Nume si

Data

prenume primirii

5

6

Semnatura

7

Coman
Paula

Departament

Asistent

Ciobanu

pentru educatie

social

Marilena

Profesor

Tata Dan

incluziva
3.3. Informare

1

Departament
pentru educatie
incluziva

P2008.C01.00

1. din cadrul CJRAE Braşov. Procedura se aplică în Departamentul pentru TTL al CLI Braşov.00 . 4.C01.00 Departament Logopedie 1 Director Profesor adjunct – Ediţia: 1 Nr.de ex.2. a P2008. monitorizare şi evaluare.: 1 Cod: 2012.6.de ex.7.4.1. Prevederile prezentei proceduri se aplică de către personalul din cadrul CENTRULUI JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV desemnat cu responsabilitate în oferirea de servicii specializate de terapia tulburarilor de limbaj. Scopul procedurii operationale 4. 5. Aprobare 1 Directiune Director Iordache Dana 4. Evidenta 1 Secretariat Secretar Oprea sef Bianca/ Georgiu Gabriela Cecilia 3.: 7 Revizia: Nr. : - Marcu Graţiela coordonator CJAP 3. de către profesorul coordonator din Departamentul pentru TTL al CLI Braşov. din cadrul CJRAE Braşov. Domeniul de aplicare 5. Informare Pagina ____ din 27 Exemplar nr. coordonare.Scopul acestei proceduri este de a descrie modul în care se realizează activităţile de terapia tulburărilor de limbaj în CJRAE. Procedura este întocmită în scopul stabilirii activităţilor. instrucţiunilor şi documentelor care se elaborează.PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV 3. la nivel judeţean.2. Arhivare 1 Arhiva Bibliotecar Schiopu Catalin 3.5.L01. 5.

6. Ordinul 5239 din 01.C01. 6.: 7 Revizia: Nr. 8. 6. Ordinul MECTS nr.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea centrelor judetene/ al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala 6.3. 1/ 2011 publicata in MO nr. Ordinul 5418 din 8 noiembrie 2005 al M. 5555/7. 6. respectiv înfiintarea de grupe/clase in spital. Ordinul MECTS nr.10.10.10. Ordinul MECTS nr.Ord.01.2005 privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele/grupele/unităţile de învăţământ special care şcolarizează copii/elevi/tineri cu deficienţe grave. 6. 5574/7. Lege nr.de ex.2005 privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele-grupele din învăţământul special sau de masă care şcolarizează elevi cu deficienţe moderate sau uşoare. Legea educaţiei naţionale nr.2. 4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitare. 448 / 2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.de ex. 18/10. 11. 9.: 1 activităţilor şi serviciilor oferite de centrele interscolare şcolare pentru terapia tulburarilor de limbaj şi cabinetelor logopedice şcolare. Documente de referinţă aplicabile activitatii procedurale 6. 6552/7.10.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei –privind evaluarea. Ordinul 4928 din 08.C. Legea nr. 6. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului 6. 6. : - Pagina ____ din 27 Exemplar nr.00 Ediţia: 1 Nr. 6.PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Departament Logopedie Cod: 2012.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind scolarizarea la domiciliu. severe. P2008. 4.L01.E. 1. orientarea scolara si orientarea profesionala a copiilor.00 . a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale. 5575/7.12.09. profunde sau asociate. Ordinul MECTS nr.2008 privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele-grupele din învăţământul special sau de masă care şcolarizează elevi cu dizabilităţi moderate sau uşoare. 10. 7.2011. asiatenta psihoeducationala. elevii si tinerii cu cerinte educationale speciale integrarii in invatamantul de masă 6. privind aprobarea Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a centrelor şi cabinetelor logopedice interşcolare 6. MEC nr. 6.2011 privind organizarea serviciiilor de sprijin educational pentru copiii. 5. Ordinul 4297 din 08.

poate fi extrem de diferit. Crt. aprobată prin Ordinul Ministrului 5235/01. Ea reprezinta functionarea la nivel individual – conform CIF*). limitari ale activitatii si restrictii de participare – conform CIF*).13. Programa şcolară. 2. 3. pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei functii (anatomice. actul care defineste termenul 1. Deficienta Absenta. rezultand in urma unei maladii. Curriculum – Deficienţe mintale severe. Aria curriculară ”Terapia tulburărilor de limbaj”.00 Departament Logopedie Ediţia: 1 Nr. 09.de ex. Definitii ale termenilor Nr. Activitate Executarea unei sarcini sau actiuni de catre un individ. fiziologice sau psihice) a individului. clasele I-X. impactul diverselor medii asupra aceluiasi individ. 4.de ex. : - 6. profunde şi/sau asociate. 2005.PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Pagina ____ din 27 Exemplar nr. 7.: 1 Cod: 2012.1. Cerinte educative speciale (CES) Necesitati educationale suplimentare.: 7 Revizia: Nr. Dizabilitate Rezultatul sau efectul unor relatii complexe dintre starea de sanatate a individului. care îi impiedica participarea normala la activitate in societate. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizati in procedura operationala 7. complementare obiectivelor generale ale educatiei adaptate particularitatilor individuale si celor caracteristice unei anumite deficiente sau tulburari/dificultati de invatare. cu o stare de sanatate data. factorii personali si factorii externi care reprezinta circumstantele de viata ale acestui individ.L01. P2008. Termenul Definitia si/sau daca este cazul. unui accident sau a unei perturbari. Datorita acestei relatii.C01.00 . Dizabilitate este termenul generic pentru afectari.

Integrare scolara Proces de adaptare a copilului la cerintele scolii pe care o urmeaza. Activitatea desfăşurată în centrele şi cabinetele logopedice interşcolare constă în terapia tulburărilor de limbaj şi de comunicare. sociala.de ex. tulburările de voce. Tulburările de limbaj şi de comunicare care intră în competenţa profesorilor logopezi din centrele şi cabinetele logopedice interşcolare sunt: tulburările de pronunţie/articulare.00 Departament Logopedie Ediţia: 1 Nr.00 . tulburările de ritm şi fluenţă a vorbirii. Activitatea specială desfăşurată în centrele şi cabinetele logopedice interşcolare constă în terapia tulburărilor de limbaj şi de comunicare.: 7 Revizia: Nr. tulburările de dezvoltare a limbajului. alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a copiilor.PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Cod: 2012. Asimilarea de catre copil a P2008. precum şi în elaborarea şi realizarea unor programe/proiecte specifice. : - Pagina ____ din 27 Exemplar nr. de stabilire a unor raporturi afective pozitive cu membrii grupului scolar (clasa) si de desfasurare cu succes a prestatiilor scolare.: 1 precum si o asistenta complexa (medicala.de ex.).C01.T.L. 5. educationala etc. 6. tulburările limbajului scris-citit. corespunzătoare principalelor disfuncţionalităţi ale limbajului şi comunicării. T.L01.

mediatorii scolari. care desfasoara educationala servicii de asistenta psihopedagogica pentru parinti. care prezintă tulburări de limbaj şi de comunicare. P2008. Adaptare curriculara Corelarea continuturilor componentelor curriculumului national cu posibilitatile elevului cu cerinte educative speciale.00 . : - Pagina ____ din 27 Exemplar nr.PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Cod: 2012. activitatea si serviciile educationale oferite de centrele scolare pentru educatie incluziva.: 7 Revizia: Nr.C01. centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica.: 1 statusului de elev este rezultatul unor modificari interne in echilibrul dintre anumite dominante de personalitate cu consecinte in planul actiunii sale. precum şi dificultăţi de învăţare.L01. Centru logopedic interscolar (CLI) Centrele şi cabinetele logopedice interşcolare (CLI) sunt structuri de învăţământ special integrat pentru copiii/elevii cu cerinţe educative speciale. substituire sau adaugare de continuturi in concordanta cu obiectivele si finalitatile propuse prin planul de interventie personalizat.00 Departament Logopedie Ediţia: 1 Nr. 7. monitorizeaza si evalueaza. Centru judetean de Unitate conexa cu personalitate juridica. din perspectiva finalitatilor procesului de adaptare si de integrare scolara si sociala a acestuia.de ex. cadre didactice si care coordoneaza. la nivel judetean. 12. 11. copii. centrele logopedice interscolare si cabinetele logopedice. Aceasta se realizeaza de catre cadrele didactice de sprijin/itinerante impreuna cu cadrul didactic de la clasa prin eliminare. subordonata resurse si asistenta Ministerului Educatiei si Cercetarii.de ex.

Descrierea procedurii operationale 8. pe care le desfasoara profesorul logoped in depistarea. Ap. Aplicare 6. Abrevieri ale termenilor Nr. terapia de ordin general si urmatoareloe deficient de limbaj: tulburari de limbaj cu substrat neurologic (alalia).00 Departament Logopedie Ediţia: 1 Nr.00 . Arhivare 7. A Aprobare 5. CCD Casa corpului didactic 14. : - Pagina ____ din 27 Exemplar nr. TTL Terapia tulburarilor de limbaj 10. PIP Program de interventie personalizat 13. Generalitati Aceasta procedura urmareste stabilirea clara si concreta a activitatilor. tulburarile structurilor lexico-grafice P2008.Centrele si cabinetele logopedice interşcolare sunt sunt structuri de învăţăm special şi special integrat pentru copiii/elevii cu cerinţe educative speciale.A. coordonate de C.J.L01.R. CJRAE Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educaionala 8. P. diagnosticarea. care prezintă tulburări limbaj şi de comunicare. din cadrul Departamentul pentru TTL al CLI Braşov. Ele sunt unităţi conexe de învăţăm preuniversitar.: 7 Revizia: Nr.de ex.2.: 1 7. E Elaborare 3. precum şi dificultăţi de învăţare. ISJ Inspectoratul scolar judetean 11. (Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională) 9.de ex.PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Cod: 2012.O. Ah.1. CLI Comisia de evaluare si asigurare a calitatii . V Verificare 4.C01. tulburarile procesului de organizare si dezvoltare al limbajului (dizlalia). CEAC 8.E. Abrevierea Termenul abreviat Procedură operatională 1. 2. Crt. DPC Directia de protectie a copilului 12.

: 1 ale limbajului.1.Activitati specifice: 8. Activităţi de evaluare a elevilor Conform regulamentelor în vigoare. se întocmesc planificările calendaristice (anuale şi semestriale). Logopaţii beneficiază de terapie de 1 – 2 ori pe săptămână. fiind diferenţiate conform particularităţilor individuale ale elevilor. balbaiala si tulburarile de limbaj in starile psihotice si nevrotice precoce (autismul si mutizmul electiv) . În perioada 15 septembrie-01 octombrie. Documentele sunt verificate de responsabilul comisiei metodice si avizate de director la începutul anului şcolar şi al fiecărui semestru. se desfăşoară activităţi de depistare a tulburărilor de limbaj pentru elevii din zona de interventie. 8. câte o oră şcolară. conform Programei şcolare pentru terapia tulburărilor de limbaj. urmărind ca feedback-ul primit să se concretizeze în îmbunătăţirea propriilor strategii terapeutice.00 . Planificările sunt specifice fiecărei tuburări de limbaj.: 7 Revizia: Nr. evaluarea se efectuează la un interval de cel puţin trei luni după începerea P2008. 8. profesorul logoped alcătuieşte grupele de elevi care necesită corectarea limbajului. : - Pagina ____ din 27 Exemplar nr.2. După caz.L. 8. adaptând activitatea în funcţie de acestea. Profesorul de terapia tulburărilor de limbaj grupează logopaţii în funcţie de diagnosticul logopedic şi deficienţele asociate depistate.C01. profesorii vor realiza evaluarea ritmică a elevilor (evaluare formativă) şi evaluare sumativă.2. în cabinet şi în cadrul claselor.). tulburarile vocii.2. Pentru terapia tulburărilor de limbaj.L01.2. prin activităţi de lucru în echipă cu cadrele didactice din unitatile scolare. se elaborează planuri de intervenţie personalizată. în care sunt prevăzute modalităţile de realizare a terapiei tulburărilor de limbaj. La finalul acestei perioade. aplicând diferite tehnici şi utilizând exerciţii specifice corectării deficienţelor de limbaj.de ex.00 Departament Logopedie Ediţia: 1 Nr.2.PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Cod: 2012.de ex. Activităţi de proiectare a activităţilor La începutul anului şcolar.I.3. Desfăşurarea activităţilor de TTL Activitatea logopedică se desfăşoară cu logopaţii din şcolile arondate cabinetului logopedic interscolar (C.

: 7 Revizia: Nr.de ex. procedee. sprijin suplimentar etc. în cazul în care nu se constată progres.C01.00 .: 1 programului terapeutic stabilit.L01.PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Cod: 2012. pentru fiecare clasă. În cazul în care nu se constată progrese. Fişele de prezenţă la activităţile de terapie specifică cuprind numele elevilor. clasa şi datele în care se realizează programele de terapie din fiecare lună. Ele se completează după fiecare oră de terapie. Fişa activităţilor zilnice cuprinde informaţii despre activitatea desfăşurată la ora P2008. sunt stabilite modalităţile de evaluare a elevilor prin probe/teste adaptate fiecărui elev. : - Pagina ____ din 27 Exemplar nr.4. ori de câte ori este necesar.de ex. 8. profesorii vor propune modalităţi de îmbunătăţire (metode. care să ducă la realizarea unei strategii în domeniul asigurării şi îmbunătăţirii comunicării în relaţia profesor-elev. după un model comun pentru toţi profesorii din CLI. Orarul pentru fiecare grupă inclusă în programul de terapie se întocmeşte la sfârşitul perioadei de depistări şi se comunică fiecărui invatator/diriginte. În cadrul comisiilor metodice. Rezultatele la probe/teste sunt trecute de către fiecare profesor în fişa de depistare a tulburărilor de limbaj. care sunt însoţite de comentarii privind progresul/stagnarea/regresul elevilor.2. după realizarea evaluării iniţiale. Documente specifice activităţii de TTL Profesorul de terapia tulburărilor de limbaj completează în fiecare an şcolar urmatoarele documente specifice: Proiectul de activitate anual se întocmeste la inceputul anului scolar. şi se completează cu observaţii ale profesorului. Fişa de depistare a tulburărilor de limbaj se completează la sfârşitul perioadei de depistări şi cuprinde informaţii despre elevi şi deficienţele constatate. profesorii specialişti au obligaţia de a modifica programul terapeutic/metodele utilizate etc. material didactic. Prin evaluarea permanentă a progresului se asigură întărirea mecanismelor de control. Acestea sunt comunicate profesorilor de la fiecare clasă.00 Departament Logopedie Ediţia: 1 Nr. apoi se afişează pe uşa cabinetului de TTL. Fişa logopedică se completează la începutul terapiei.).

Coordonatorul profesorilor logopezi din CLI Braşov.00 Departament Logopedie Ediţia: 1 Nr. Continutul fisei de monitorizare are caracter confidential si nu se difuzeaza. : - Pagina ____ din 27 Exemplar nr.C01. Semestrial şi anual.2. Interventia asupra comunitatii in vederea formarii unei atitudini pozitive fata de problematica copiilor cu T.. 8.6.I.: 7 Revizia: Nr. acordata de Departamentul pentru TTL al CLI Braşov prin profesorii logopezi.2.de ex. fiecare profesor prezintă un raport al activităţii desfăşurate în şcoală..L. 8.T. 8.8 Monitorizarea Monitorizarea consta in intocmirea unei fise de monitorizare ce va cuprinde observatii asupra activitatii profesorului logoped din C.9. Asistenta si consilierea parintilor si a cadrelor didactice din scoli.L. In calitate de reprezentant al CJRAE el poate transmite comunicari din partea directorului CJRAE. profesorul coordonator mentine legatura cu toti factorii implicati in colaborarea cu activitatea profesorului logoped din C. el va consemna aprecieri asupra activitatilor din cadrul comisiilor metodice ale profesorilor logopezi.00 .L.5. documente legate de activitatea metodică şi de perfecţionare). Asistenta cadrelor didactice din scolile arondate si a parintilor in sprijinul recuperarii elevilor cu T. reprezinta CJRAE in toate comisiile metodice ale profesorilor logopezi din judetul Brasov. Informare saptamanala asupra activitatilor desfasurate. Informarea saptamanala consta in expunerea narativa a activitatii realizate cu o saptamana in urma si se realizeaza in cadrul consiliului consultativ fiind consemnata in registrul cu procese P2008. Pe parcursul monitorizarii.7. La sfarsitul fiecarui semestru.T.2. in raporul de activitate.de ex.I.L.L01. documentele specifice. Durata monitorizarii este hotarata de consiliul consultativ al CJRAE. Formarea unei atitudini pozitive fata de problematica copiilor cu T. Portofoliile profesorului de TTL cuprind documentele stabilite în cadrul comisiei metodice şi aprobate de director (documente de proiectare. 8.I.2.: 1 de terapie cu fiecare elev.L. probe psihologice utilizate. Ele se completează după fiecare oră de terapie pentru fiecare elev. 8.L.2.T. din judetul Brasov.PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Cod: 2012. Participarea la activitatile lunare ale comisiilor metodice ale profesorilor logopezi din C.

00 Ediţia: 1 Nr. materiale informatice.C01.I. internet.: 7 Revizia: Nr.3. data nasterii. : - Pagina ____ din 27 Exemplar nr.L01.4. Documentul este elaborat de catre coordonatorul profesorilor logopezi din C.A.Proiectarea activitatii anuale .de ex.10. – este un document care sintetizeaza activitatea desfasurata pe parcursul semestrului/ anului de catre profesorii logopezi si care face o analiza a modului in care au fost atinse obiectivele propuse bazata pe metoda SWOT 9. tipul de deficienta.2. servicii educationale speciale acordate. activitatile.L. Resurse materiale: rechizite.. metodele si mijloacele utilizate. Formular de colectare a datelor pentru evidenta informatiilor despre elevii cu T.PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Departament Logopedie Cod: 2012. in scopul organizarii activitatii in conformitatea cu prevederile regulamentului de organizare si functionare a CJRAE. stabilind: obiectivele generale/ specifice.5.: 1 verbale. Documente utilizate 9.E. (anexa 2) 9. Departamentul pentru TTL al CLI Braşov si este semnata de catre profesorul logoped si directorul scolii (anexa3) 9.I. 9.(anexa 1) 9. linii telefonice. scoala. numarul de ore alocat. Fisa de monitorizarea este vizata de catre directorul C. clasa. Raportul este prezentat spre analiza directorului CJRAE. 9.6. Raportarea activitatii semestriale/ anuale Raportarea activitatii semestriale / anuale se elaboreaza in ultima saptamana a semestrului/ anului si analizeaza prin metoda SWOT modul in care obiectivele propuse in proiectarea activitatii anuale au fost realizate prin activitatile desfasurate.: numele si prenumele.L. se completeaza de catre reprezentatul CJRAE.de ex. si serviciile educationale de care beneficiază .00 . continuturile tematice. imprimanta.T. Raport semestrial / annual al activitatii profesorului coordanator al profesorilor logopezi din C.document de analiza a modului in care se realizeaza activitatea profesorului logoped din C.L.L. Resurse umane: 1 post de profesor logoped P2008.document care se adreseaza responsabililor de microcerc din judet si care cuprinde sub forma tabelara rubrici care se refera la elevii cu T. termenul stabilit. calculatoare personale.2. acees la baza de date. Fisa de monitorizare . 8.J.I.R.7.document sintetic care planifica activitatea profesorului logoped pe un an scolar.L.T.

inregistrari.de ex. Responsabilităţi Nr.8.00 .C01.: 1 Cod: 2012. Resurse financiare: sunt prevazute in bugetul de stat si sunt necesare pentru achizitionarea resurselor materiale.Ediţia: 1 Nr. : - PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Pagina ____ din 27 Exemplar nr. pentru TTL al CLI Braşov (professor logoped) 5 Arhiva Ah.de exemplare 4 Difuzare 5 Arhivare loc perioada 6 7 Alte 8 OpreaBianca Georgiu Gabriela P2008.L01.: 7 Revizia: Nr. Denumirea anexa anexei 0 1 Proiectarea 1 anuala a activitatii Elaborator Aprobat 2 3 Coman Dana Paula Iordache Nr.00 Departament Logopedie 9. Anexe. Compartimentul Crt. 11. 10.de ex. (postul)/actiunea I II III IV 3 4 5 V (operatiunea) 0 1 2 1 Departamentul E pentru TTL al CLI Braşov (profesor logoped) 2 Departamentul V pentru TTL al CLI Braşov 3 Director A 4 Departamentul Ap. arhivari Nr.

PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Pagina ____ din 27 Exemplar nr. : - Cecilia OpreaBianca Formular de 1 colectare a datelor Coman Dana / Georgiu Paula Iordache Gabriela Cecilia OpreaBianca 2 Fisa de Coman Dana / Georgiu monitorizare Paula Iordache Gabriela Cecilia Fişa de 3 OpreaBianca depistare a Coman Dana / Georgiu tulburărilor Paula Iordache Gabriela Cecilia de limbaj OpreaBianca/ 4 Fişa Coman Dana Georgiu logopedică Paula Iordache Gabriela Cecilia Bianca Raport 5 Oprea/ semestrial / Coman Dana annual de Paula Iordache autoevaluare Georgiu Gabriela Cecilia P2008.C01.00 Departament Logopedie Ediţia: 1 Nr.: 1 Cod: 2012.: 7 Revizia: Nr.de ex.de ex.L01.00 .

L01.00 Departament Logopedie Ediţia: 1 Nr. : - Pagina ____ din 27 Exemplar nr. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau. Cuprins Numarul componentei in cadrul Denumirea componentei din cadrul procedurii operationale Pagina procedurii operationale Coperta 1. Anexe.00 .: 7 Revizia: Nr. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura operationala 8. dupa caz. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii 10. arhivari 11. Descrierea procedurii operationale 9.C01. Documentele de referinta aplicabile activitatii procedurale 7. dupa. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii operationale 3.de ex. inregistrari. Cuprins P2008. Domeniul de aplicare a procedurii operationale 6. Lista responsabililor cu elaborarea.: 1 12. verificarea si aprobarea editiei sau. caz.PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Cod: 2012. revizia din cadrul editiei procedurii operationale 4. Scopul procedurii operationale 5.de ex. a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale 2.

: 5 Revizia: Nr.Ediţia: 1 Nr. 16 ORE/ SĂPTĂMÂNĂ 16 ORE X N SAPTAMANI = Z ORE OBIECTIVE OBIECTIVE CONŢINUTURI ACTIVITĂŢI/ METODE ŞI MIJLOACE NR. : - PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Pagina ____ din 27 Exemplar nr.00 Departament Managementul Calitatii PROIECTAREA ACTIVITĂŢII PROFESORULUI LOGOPED ANUL ŞCOLAR …………………… PROFESOR LOGOPED: ………………..L01.00 .de ex.: 1 Cod: 2011. GENERALE SPECIFICE TEMATICE UTILIZATE ORE TERMEN OBSERVAŢII P2008.de ex.C01.

.... Adresa …………………………………………………... : - Pagina ____ din 27 Exemplar nr.......... in grupul de copii... Data nasterii 3..... Daca a ramas corigent (repetent) pe perioada scolarizarii ……….............L01.................. in ce clase ……………………...........: 1 CABINET LOGOPEDIC ………………………………………..................... LOGOPED ……………………………………………………… FISA LOGOPEDICA (si de evidenta a activitatilor individuale de corectare a defectelor de vorbire) A.........PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Cod: 2012.. Telefon ……………………... de limba romana …………………………………………….........……………………………………………………………………................00 Departament Logopedie Ediţia: 1 Nr..............: 7 Revizia: Nr....de ex............ in clasa........................... Scoala pe care o urmeaza in anul scolar: …………………………….............. 8.... Sesizari din partea parintilor si cadrelor didactice asupra integrarii in familie....... ... Date despre familie: 1........... P2008..... in scoala: ………………………………………………………………………………….......... 4.....00 ...... Date generale 1. 7.......... Numele si prenumele tatalui . Numele si prenumele logopatului 2... Daca a frecventat gradinita DA/NU cat timp …………… 5.......C01.....................de ex.. Clasa ………………………… Numele invatatorului (dirigintelui) ………………………………………… Numele prof......... Varsta intrarii in scoala ………………… 6.........

. Frati ……………………………………………………………………………....... Date asupra evolutiei limbajului 1....L01...: 7 Revizia: Nr... ……………………………………………………………………………………… 4.......PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Departament Logopedie Cod: 2012..... Numele si prenumele mamei ………………………………………………...de ex........C01. ………………………………………………………………………………………… B........ Momentul (varsta) aparitiei deficientei (eventual diagnosticul) …………………………………….00 Ediţia: 1 Nr......... Tratamente logopedice (perioada si cabinetele de specialitate frecventate) ……………………………………………………………………………………… P2008.....Studii………………………………………………………… Profesia ………………………… ………………………………………….de ex..00 . 2..... Varsta….... 3.: 1 Varsta ……………………. Tratamente medicale specifice pentru imbunatatirea vorbirii ……………………………………………………………………………………… 5. Cauza presupusa de parinti ………………………………………………………………………. Situatia familiei si preocuparea fata de copil (si daca in familie mai exista persoane cu defecte de vorbire……………………………………….. Studii………………………………………………….……………………………………………… 3. : - Pagina ____ din 27 Exemplar nr. Profesia ………………………… ………………………………………… Locul de munca …………………………………………………………………… 2........ La ce varsta a inceput sa vorbeasca ………………………………………………………………........... Locul de munca ……………………………………………………………….................. 4....

.. 6..PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Departament Logopedie Cod: 2012.. Cercetarea sunetelor (pronuntarea): - Izolat ………………………………………. 5.. - Tipul si forma balbaielii …………………………………………………………………………… 9... - In cuvinte …………………………………… - In vorbire …………………………………… 7. : - Pagina ____ din 27 Exemplar nr. 4.... 3.. Ritmul vorbirii ……………………………………………………………………………………..: 7 Revizia: Nr.. Starea auzului fonematic …………………………………………………………………………. Starea acuitatii auditive ……………………………………………………………………………..de ex.00 Ediţia: 1 Nr. Caracterizarea generala a vorbirii: - Vocabularul ……………………………………………………………………………….de ex.00 .. 8.. Respiratia …………………………………. Starea acuitatii vizuale …………………………………………………………………………….C01.... 2...L01...... P2008... Intelegerea vorbirii interlocutorului ………………………………………………………………... Rezultate obtinute in urma tratamentelor ……………………………………………………………………………………… C..... Starea organului fonoarticulator ………………………………………………………………….. Situatia actuala a copilului (examinarea amanuntita): 1.: 1 6..

: 1 Constructia gramaticala …………………………………………………………………………… - Inteligibilitatea vorbirii ……………………………………………………………………………. Particularitati ale motricitatii si psihomotricitatii ……………………………………………………………………………………… D. Deficiente asociate: ………………………………………………………………………………. Caracterizarea limbajului scris: - Omisiuni ……………………………………………………………………………………… - Inversiuni ……………………………………………………………………………………… - Inlocuiri ……………………………………………………………………………………… - Disortografii ……………………………………………………………………………………… - Discaligrafii ……………………………………………………………………………………… - Concordanta dintre limbajul scris cu tulburarile limbajului oral ……………………………………………………………………………………… 12.PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Departament Logopedie - Cod: 2012.00 Ediţia: 1 Nr. 10. : - Pagina ____ din 27 Exemplar nr.de ex.00 . Lateralitatea ……………………………………………………………………………………… 13.. P2008.L01.: 7 Revizia: Nr. Citirea ……………………………………………………………………………………… 11.C01.de ex.

...de ex.............PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Departament Logopedie Cod: 2012....: 1 ………………………………………………………………………………………… Diagnostic logopedic: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Masuri specifice de tratare logopedica pe care si le propune logopedul …………………………………...................de ex.: 7 Revizia: Nr..............C01.………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Data luarii in evidenta cabinetului logopedic Semnatura logopedului ……………………… P2008... : - Pagina ____ din 27 Exemplar nr....................... ……………………………………………………………………………………………… E.....00 ....L01.......00 Ediţia: 1 Nr.. Concluzii asupra evolutiei in perioada procesului de corectare si propuneri (de continuarea sau sistarea interventiei logopedice): ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………....

C01. Scoala/ Crt Gradinita Numele si prenumele Clasa/ Dificultati de limbaj grupa oral sau scris-citit Tabel nominal cu copiii inclusi la TTL 15.00 .: 7 Revizia: Nr.de ex. nr.de ex.L01. Scoala/ Crt.00 Fisa de depistare (unitati prescolare si scolare) Anul scolar 2011 – 2012 Nr. : - PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Departament Logopedie Pagina ____ din 27 Exemplar nr.G.40 de copii.: 1 Cod: 2012. conform H. 5555/ noiembrie 2011 Dificultati de limbaj Nr. Gradinita Numele si prenumele Data Clasa/ constatate in urma nasterii grupa examinarilor amanuntite P2008.Ediţia: 1 Nr.

: 1 DATA………………. Aspectul funcţional al cabinetului de terapia tulburarilor de limbaj  Dotări tehnice şi metodologice Organizare spaţiu Nevoi 3.: 7 Revizia: Nr. inregistrate la secretariat.00 .PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Cod: 2012.L01. înregistrate la secretariat. Fişa de consiliere părinţi Graficul sedinţelor cu părinţii / lectorate o Graficul sedinţelor / Procesele verbale semnate de învăţător. Fişa de consiliere cadre didactic Registru de evidenta a activitatii 2. Fisa de monitorizare 1. : - Pagina ____ din 27 Exemplar nr.C01.de ex.de ex.00 Departament Logopedie Ediţia: 1 Nr. Se vor urmări aspecte privind completarea documentelor Planul de organizare a activităţii Fişa logopedica o Fisa de consiliere elevi şi acordul părinţilor privind participarea la activităţile de asistenţă psihopedagogică o Produsele activităţii de terapie logopedica pentru cazurile considerate speciale.. o Lectorate cu părinţii / Materialele prezentate / Procesul verbal al lectoratului. Aspecte legate de asistenţa terapeutica de specialitate din perspectiva:  Conducerea unităţii şcolare  Cadre didactice P2008.

Centrul Nume Data Prenume Naşterii Logopedic Interşcolar Braşov Unitatea Diagnostic Logopedic de Dislalie Dislexie / Alte învăţământ Disgrafie tulburări Obs. P2008.de ex. crt.C01.: 1 Cod: 2012. Observaţii ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Semnatura Semnatura Profesor responsabil cu monitorizarea Profesor monitorizat TABEL CU ELEVII ÎNSCRIŞI ÎN PROGRAMUL DE TERAPIE LOGOPEDICĂ ÎN ANUL ŞCOLAR ……… Logoped Nr.de ex. : - PROCEDURA PRIVIND ACORDAREA DE SERVICII EDUCAŢIONALE PRIN PROFESOR LOOGOPED CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BRAŞOV Departament Logopedie Pagina ____ din 27 Exemplar nr.00 Responsabil comisia diriginţilor Responsabil comisia învăţătorilor/educatorilor Părinţi Elevi 4.00 .: 7 Revizia: Nr. Îndrumare metodologică în vederea asigurării calităţii activităţii de asistenţă logopedica si psihopedagogică.Ediţia: 1 Nr.L01. ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 6.