You are on page 1of 20

WAJ 3052

LITERASI NOMBOR
Tutorial 4.1
Ahli Kumpulan:

Grace Chow Kesawaartini
Low Jing Xian
Yii Ann Hui
Low Macie
Lee Sue Jane
Vimalapriya
Priyah
Sri Tharshini
Vijayalechumy
Look Choon Wen

Nama Pensyarah: Puan Norani bt. Abd. Bari

1

Soalan

 Dalam kumpulan ,bincangkan :
1. Perkataan, istilah dan perbendaharaan kata untuk menerangkan satah 2-D dan pepejal 3-D
2. Persamaan dan perbezaan antara :
a) kiub, kuboid, silinder dan prisma
b) prisma dan piramid
c) pyramid dan kon
3. Hubungan antara:
a) kiub dan kuboid
b) silinder dan prisma
4. Definisi polygon dan pengkelasan polygon mengikut bilangan sisi
5. Ciri-ciri dan sisi sesuatu poligon bagi 3 n 10

2

Perkataan. 2. Mempunyai panjang. 3.1. Mempunyai panjang dan lebar Hanya mempunyai luas Hanya satu permukaan rata Berisi lurus Pepejal 3-D 1. 3. 4. istilah dan perbendaharaan kata untuk menerangkan satah 2-D dan pepejal 3-D Satah 2-D 1. 2. lebar dan tinggi Terdapat beberapa permukaan Mempunyai luas dan isipadu Ada yang mempunyai bucu 3 . 4.

Contoh satah 2-D Bentuk 2D Imej Pentagon Segi empat sama Heksagon Segi empat tepat Bulat Heptagon Segi tiga Octagon 4 .

Contoh Pepejal 3-D Bentuk 3-D Imej Piramid Kubus Kuboid Kon Silinder Sfera 5 .

Persamaan dan perbezaan antara : Kiub.2. Kuboid 6 .

8. P P = 6 ( P x L) P = 6 ( P x L x T)7 .Persamaan 1. Tiada permukaan melengkung Perbezaan 7. Mempunyai 6 muka 3. V V=PxLxT V=PxLxT Luas Permukaan. Kiub berbentuk segi empat sama manakala kuboid berbentuk segi empat tepat. Kubus dan Kuboid mepunyai 8 bucu 5. Tidak boleh bergolek 6. Kiub mempunyai tepi yang sama panjang manakala kuboid tidak Perkara Kiub Kuboid Isipadu. Mempunyai 12 tepi 4. Merupakan 2 bentuk yang hampir sama 2.

Silinder dan Prisma Prisma Silinder 8 .

Sebuah objek pepejal yang mempunyai dua hujung yang serupa dan semua permukaan yang rata 2. Silinder merupakan binaan terdiri daripada prisma tegak Perbezaan 9 . Keratan rentas (cross section) yang sama 3.Persamaan 1.

10 . Permukaan yang lain kecuali bahagian Permukaan yang lain kecuali dua muka bawah adalah berbentuk segi tiga bertentang yang selari dan kongruen adalah berbentuk segi empat. Piramid mempunyai mercu di puncaknya. Piramid mempunyai bahagian bawah yang rata. Prisma mempunyai dua muka bertentang yang selari dan kongruen yang tidak akan bertemu. Prisma tidak mempunyai mercu di puncaknya. Prisma mempunyai bahagian bawah yang rata.Prisma dan Piramid Piramid mempunyai muka condong berbentuk segi tiga yang bertemu pada satu bucu.

Piramid dan Kon Kon Piramid Piramid Kon Permukaan rata 5 1 sisi 8 1 bucu 5 1 Permukaan lengkung 0 1 11 .

Mempunyai 6 permukaan yang tidak sama keluasan. Mempunyai 12 tepi yang sama panjang. Mempunyai 8 bucu. 2. 1. 3. 2.2. Persamaan 1. Tiada permukaan lengkung. Mempunyai 6 permukaan yang sama keluasan. Mempunyai 6 permukaan. Mempunyai 12 tepi yang tidak sama panjang. 4. Hubungan Antara Kiub dan Kuboid Kuboid Kiub Perbezaan 1. 12 . Mempunyai 12 tepi. 2.

Keratan rentas yang sama 3. 4. Sebuah objek pepejal yang mempunyai dua hujung yang serupa dan semua permukaan yang rata 2. 5. 4. 3. 1. Tiada bucu Mempunyai 2 sisi Mempunyai 3 permukaan. Tidak boleh bergolek. 2. 1. 2 rata dan satu lengkung Boleh bergolek Mempunyai permukaan melengkung. Tidak mempuyai permukaan yang melengkng. 5. Hubungan Antara Silinder dan Prisma Prisma Silinder Perbezaan 1.2. 3. Silinder merupakan binaan terdiri daripada prisma tegak 13 . 2. Persamaan Mempunyai 6 bucu Mempunyai 9 sisi Mempunyai 5 permukaan yang raa.

Definisi poligon dan pengelasan poligon mengikut sisi 1. Namaya berdasarkan bilangan sisi. 2.  14 . Terdapat 2 jenis poligon iaitu poligon sekata dan poligon tidak sekata. Poligon sekata mempunyai sisi yang sama panjang dan sudut pedalaman yang sama besar.4. Poligon ialah suatu bentuk 2 dimensi yang tertutup yang mempunyai sisi.

Poligon   Segitiga Bilangan sisi   3 sisi Segiempat/Sisiempat 4 sisi Pentagon 5 sisi Heksagon 6 sisi Heptagon 7 sisi Oktagon 8 sisi Nonagon 9 sisi 15 .

Bagi poligon sekata.3. bilangan paksi simetrinya adalah sama dengan bilangan sisi TETAPI bilangan paksi simetri bagi poligon tidak sekata bergantung kepada bentuk (paksi simetri adalah garis lurus yang membahagi dua sama sesuatu rajah dan jika rajah dilipat pada paksi itu rajah akan saling bertindih tepat di atas satu sama lain). 16 .

 5. Ciri-ciri dan sisi sesuatu poligon bagi 3 n 10 Segi Tiga 3 bucu 3 sisi 1 permukaan rata Segi Empat Sama 4 bucu 4 sisi 1 permukaan rata Pentagon 5 bucu 5 sisi 1 permukaan rata   17 .

Heksagon 6 bucu 6 sisi 1 permukaan rata Heptagon 7 bucu 7 sisi 1 permukaan rata Oktagon 8 bucu 8 sisi 1 permukaan rata 18 .

Nonagon 9 bucu 9 sisi 1 permukaan rata Decagon 10 bucu 10 sisi 1 permukaan rata 19 .

slideshare. Dicapai pada 7 Mac 2015 daripada https://www. Hubungan Antara Kubus dan Kuboid. Dapatkan pada 6 Mac 2015 daripada https://www.Rujukan: Elise Farah (2014). Hubungan Antara Kubus Dan Kuboid.scribd.net/anggerikvilla/ciri-ciri-bentuk-3dimensi?related=1 20 .com/doc/109606079/Hubungan-Antara-Kubus-Dan-Kuboid http://www.scribd.com/doc/103019266/Hubungan-Antara-KubusDan-Kuboid Lyezz Lyezzerza Lizah.