You are on page 1of 1

Compromiso solicita que Betanzos sexa

Concello de acollida de persoas refuxiadas


O Alcalde de Betanzos accedeu a convocar unha Xunta de Portavoces ma para tratar o tema

Redaccin, 03 de setembro.O concelleiro e Portavoz Municipal de Compromiso por Galicia en


Betanzos, Alberte Muo, ven de solicitar que o concello de Betanzos ofreza as sas instalacins
para ser concello de acollida de persoas refuxiadas, como vn de acontecer co concello de
Laln. A crise humanitaria que est a vivir o pobo sirio non pode quedar sen resposta, os
gobernos europeos non poden dar as costas s persoas refuxiadas, homes mulleres, nenos e nenas
que fuxen dunha guerra enfrontndose morte nunha viaxe cara a un futuro incerto.

Neste sentido, o concelleiro de Compromiso, Alberte Muo, pxose en contacto coa Alcalda
para que esta rena a Xunta de Portavoces do Concello, para valorar a forma de poder acoller, e
se inicien contactos con ONG e organismos pblicos, entre eles o Goberno do Estado, para que
esta posibilidade se leve adiante. obriga nosa axudar a quen dun xeito tan inhumano ve
desfeita a sa vida, cremos que o Goberno do Estado e o de Galicia poden facer moito mis do
que estn a facer.
A resposta do Alcalde, Ramn Garca, segundo Muo, foi positiva e nos comentou que si
convocar Xunta de Portavoces, cuestin que agradecemos, agradecemos a sa actitude a esta
proposta de Compromiso por Galicia, e unha pequena axuda pero multiplicada pode salvar
moitas vidas e axudar a moita xente. Muo lembra que nestes intres estn a morrer nenos e
nenas, familias enteiras e estase a impedir que os refuxiados accedan s fronteiras europeas e o
Concello de Betanzos conta con instalacins que se poden adaptar para acoller a algunhas
familias das que solicitan refuxio.

www.compromisobetanzos.blogspot.com

Pxina 1 de 1